Reklama

Z Polski

Obradowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Program Krajowego Kongresu Eucharystycznego, którego centralne obchody odbędą się 19 czerwca 2005 r.,
40. rocznica listu biskupów polskich do niemieckich, problemy duszpasterstwa polonijnego oraz zagrożenia wynikające z ewentualnych zmian ustawodawstwa chroniącego życie - to główne tematy obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która zebrała się 8 lutego w Warszawie. Rada Stała skierowała też specjalny list do Ojca Świętego z wyrazami modlitewnej solidarności i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
Wiele miejsca Rada poświęciła obecnym problemom związanym z duszpasterstwem polonijnym. Mówiono o sytuacji niektórych parafii polonijnych w USA, a przede wszystkim o narastających trudnościach duszpasterstwa polonijnego w Niemczech. Związane są one z trudnościami finansowymi poszczególnych diecezji w Niemczech, co skutkuje redukcją ich personelu. W konsekwencji pojawiają się naciski na zmniejszenie liczby duszpasterzy polskich i placówek przez nich prowadzonych. Żądania takie są niezrozumiałe, gdyż coraz więcej Polaków udaje się do Niemiec w celach zarobkowych, winno się więc zapewnić im właściwą opiekę duszpasterską.

Apel biskupów do Sejmu RP o odrzucenie ustawy
„O świadomym rodzicielstwie”

Biskupi polscy zaapelowali do posłów o odrzucenie projektu ustawy O świadomym rodzicielstwie. W specjalnym liście do marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza, wystosowanym 10 lutego br., przypominają oni swoje stanowisko w tej sprawie z 21 września 2004 r. Biskupi z całą mocą sprzeciwiali się rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy, która wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych.
Rada Stała KEP przypomina w liście, że obecne prawo chroniące życie przyniosło pozytywne skutki dla społeczeństwa. Natomiast projekt ustawy „o świadomym rodzicielstwie” narusza konstytucyjne prawo do ochrony ludzkiego życia i zdrowia. Zezwala m.in. na dokonywanie aborcji przez nieletnie dziewczęta bez zgody rodziców i opiekunów, edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej i finansowanie z budżetu państwa aborcji, antykoncepcji i zapładniania in vitro. „Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego” - podkreślają biskupi.
Członkowie Rady Stałej KEP zaapelowali do posłów i posłanek, by mając na uwadze szacunek dla ludzkiego życia i dobro rodziny, odrzucili projekt ustawy, która narusza fundamentalne prawo każdego człowieka do życia. Zwrócili również uwagę, że Trybunał Konstytucyjny uznał podobną ustawę z 1996 r. za niezgodną z Konstytucją RP, a była ona dużo mniej liberalna niż obecny projekt.

Panel dziennikarzy „Media a współczesna rzeczywistość”

Media sięgnęły w Polsce po czwartą władzę, bo trzy pozostałe władze nie wypełniają dobrze roli, którą wypełniać powinny - mówili uczestnicy panelu Media a współczesna rzeczywistość, który odbył się 5 lutego w podziemiach katedry św. Floriana w Warszawie. Przedstawicieli prasy, radia i telewizji zaprosił na to spotkanie przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu - abp Sławoj Leszek Głódź.
„Od 15 lat możemy w Polsce mówić i pisać wszystko, ale czy umiemy to robić z klasą?” - zastanawiał się prowadzący dyskusję duszpasterz środowisk twórczych i sportu diecezji warszawsko-praskiej - ks. Andrzej Chibowski.
Zdaniem przewodniczącej Rady Etyki Mediów Magdaleny Bajer, w nowej rzeczywistości, która wyłoni się z obecnego przesilenia politycznego w Polsce, media będą dla społeczeństwa przewodnikiem ukazującym drogowskazy. Ich zadaniem jest inicjowanie głębokiej debaty publicznej, uczestniczenie w niej i jej kontrolowanie.
Według Tomasza Wołka, do niedawna redaktora naczelnego Życia, choć dziennikarze aspirują do miana elity, to nie zawsze są w stanie temu zadaniu sprostać. Potrafią jednak być demiurgami procesów społecznych i politycznych. Celem dziennikarzy powinno być pogodzenie dążenia do prawdy z poczuciem najgłębszej odpowiedzialności, czego probierzem jest - w jego przekonaniu - „sprawa Wildsteina”.
Redaktor naczelny Trybuny Marek Barański stwierdził, że można manipulować prawdą przez dobór prawdziwych informacji, z pominięciem innych, również prawdziwych. Niebezpieczeństwo to jest o tyle realne, że o linii programowej pisma decydują właściciele tytułu i reklamodawcy.
Marek Zając z Tygodnika Powszechnego przypomniał, że gdyby nie wolne media, głośne dziś afery „nadal by drążyły Rzeczpospolitą”. Uważa on, że to właśnie media powinny uzdrowić trzy władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, wznosząc się ponad ideologiczne ograniczenia. Trzeba jednak samooczyszczenia środowiska dziennikarskiego, by nie doszło do skompromitowania „czwartej władzy”, za którą w wielu środowiskach są uważane media.

Reklama

Konkurs na wspomnienia uczestników II Konspiracji Niepodległościowej

Krajowe Studium Polski Podziemnej w Katowicach ogłasza konkurs na wspomnienia uczestników II konspiracji niepodległościowej. Praca konkursowa nie może przekroczyć 20 stron maszynopisu i powinna być zweryfikowana kserokopiami odpowiednich dokumentów. Powinna odpowiadać na pytania:
1) dlaczego walczyłem z systemem stalinowskim?
2) jaka była nazwa organizacji, do której należałem, i kto nią dowodził?
3) kto jeszcze należał do tej organizacji?
4) co zawierało archiwum organizacji (statut, program, rozkazy)?
5) w jakich okolicznościach UB rozpracowało organizację?
6) jak przebiegało śledztwo i jakie były zakłady karne, w których przebywałem?
7) jakie były losy moje i moich kolegów po opuszczeniu zakładu karnego?

Wspomnienia mogą przekroczyć wyżej wymienione pytania. Najlepsze prace postaramy się wydać. Należy załączyć 2 zdjęcia - z czasu konspiracji i aktualne.
Prace należy przesyłać do końca maja 2005 r. pod adresem:
Krajowe Studium Polski Podziemnej, ul. Stawowa 8, 40-953 Katowice

Tydzień w Polsce

Ks. Kazimierz Gurda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, 5 lutego wyświęcony został na biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. „Pragnę być głosicielem Bożego Miłosierdzia i tym Miłosierdziem obdarzać, sprawując sakramenty święte” - powiedział podczas uroczystości w kieleckiej katedrze.

11 lutego do Warszawy zostały przywiezione relikwie św. Joanny Beretty Molli. Umieszczono je w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. Na uroczystość przybył z Mediolanu syn św. Joanny.

Promocja trzeźwości napotyka na coraz więcej problemów - apeluje Zespół Apostolstwa Trzeźwości działający przy Konferencji Episkopatu Polski. Na obradach Zespołu w dniach 7-8 lutego w Zakroczymiu wyrażono zaniepokojenie zwłaszcza marketingową ekspansją producentów alkoholu. Promocja picia „dociera do ludzi bardzo młodych i zmniejsza ich szanse na zdrowe i szczęśliwe życie” - czytamy w oświadczeniu wydanym na zakończenie obrad.

Tylko dla mężczyzn, ale za to co tydzień, otwiera się brama klasztoru ojców kamedułów na Bielanach w Krakowie. Z okazji Roku Eucharystii mnisi zapraszają ich do wspólnej modlitwy podczas niedzielnych Mszy Świętych. Pustelnicy będą je odprawiali w intencji dobroczyńców klasztoru. Kobiety w dalszym ciągu mogą odwiedzać kościół klasztorny tylko w wyznaczone dni roku.

Rada Ministrów przyznała Instytutowi Pamięci Narodowej dodatkowo dwa miliony złotych z tzw. rezerwy ogólnej, co jest sumą nader skromną. = Po 14 latach w procesie o rozkradanie FOZZ zamknięty został przewód sądowy - mimo to sprawa ulegnie prawdopodobnie „przedawnieniu” z powodu upływu czasu.

Wicepremier Jerzy Hausner wystąpił z SLD, ale pozostał w SLD-owskim rządzie Belki.

B. minister skarbu Andrzej Chronowski oświadczył przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej, że najważniejsze dokumenty w sprawie sprzedaży PZU komunistycznemu BIG-owi (Millenium) „zostały zniszczone”.

Weszły w życie nowe, mniej korzystne dla chorych przepisy dotyczące zasad przyznawania i wypłacania zasiłków chorobowych. = Wiceminister MSZ Jan Truszczyński (b. współpracownik służb specjalnych PRL) nie został wicedyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zagranicznych UE, o którą to posadę się ubiegał.

PiS zaprotestował przeciw liberalizacji ustawy antynarkotykowej, zezwalającej na posiadanie niewielkiej ilości narkotyku. = Z powodu choroby ławnika rozpoczął się od nowa proces Mieczysława Wachowskiego przeciw Lechowi Kaczyńskiemu.

Premier Marek Belka przesłuchany został jako świadek w sprawie prywatyzacji PZU.

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przebywała 5 stycznia z wizytą w Warszawie.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, imigranci zarobkowi (w tym Polacy) z prawem do pracy są bezwzględnie wykorzystywani przez pracodawców w Wielkiej Brytanii.

VIII Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w Narciarstwie Alpejskim odbyły się 5 lutego na stoku Stożka w Wiśle. Puchar Jana Pawła II zdobył już po raz szósty franciszkanin z Koszarawy Bystrej - o. Dobrosław Mężyk.

Blisko 300 górali i turystów wzięło udział 6 lutego w II Biegu Podhalańskim im. Jana Pawła II. Bieg rozegrano na szlaku narciarskim z Gliczarowa Górnego k. Bukowiny do Nowego Targu, którym niegdyś przechodził kard. Karol Wojtyła.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Kard. Krajewski na spotkaniu z KSM: Żyjcie na co dzień Ewangelią

2020-01-28 17:08

[ TEMATY ]

KSM

kard. Krajewski

KSM

To było spontaniczne zaproszenie. Kard. Konrad Krajewski, Jałmużnik Papieski zaprosił nas na obiad, który przygotowali jego podopieczni, w tym były więzień. Pytał o działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce. Powiedział nam krótką katechezę i błogosławił na kolejne lata działalności – podkreślił Patryk Czech Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Prezydium Krajowej Rady KSM z ks. Andrzejem Lubowickim, Asystentem Generalnym KSM pielgrzymuje do Rzymu z okazji 30-lecia reaktywowania stowarzyszenia. Zawierza działalność KSM św. Janowi Pawłowi II i św. Stanisławowi Kostce i prosi o błogosławieństwo papieża Franciszka.

„W Watykanie spotkaliśmy kard. Krajewskiego i zaczęliśmy rozmawiać o działalności KSM. Kardynał zaprosił nas na obiad w czasie, którego mówił nam, jak na co dzień żyć Ewangelią i konkretnie pomagać potrzebującym."

"Ukierunkował nas na dalsze lata działalności KSM. Mówił, że nasz przekaz do młodych musi być bardzo konkretny i nakierowany na Jezusa” – relacjonował Patryk Czech, Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady KSM.

Dodał, że kard. Krajewski radził, by młodzi zaangażowani w KSM żyli i działali tak, by ludzie sami pytali ich o Boga. „Mówił nam jak przywracać godność osobom biednym i zagubionym. Radził jak rozpoznawać potrzeby innych. Podkreślił też, że 30-lecie KSM nie powinno skłaniać nas tylko do wspomnień i nostalgii, ale pobudzać do działania. Kardynał Krajewski podkreślił, że Jezus nie odsyłał ludzi na inny dzień lub godzinę, pomagał i działał od razu i my też tak powinniśmy robić” – relacjonował Patryk Czech.

„Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest miejscem rozwoju, nauki i zdobywania doświadczeń dla młodych ludzi” – podkreślił ks. Andrzej Lubowicki. Dodał też, że KSM zostało reaktywowane z inicjatywy św. Jana Pawła II.

KSM

CZYTAJ DALEJ

Filipiny żegnają kardynała Tagle

2020-01-28 20:31

[ TEMATY ]

kard. Tagle

Filipiny

Paweł Kęska/facebook.com

Podczas uroczystej Mszy w katedrze w Manili Filipińczycy dziękowali za posługę kard. Antonio Tagle w ich kraju. W grudniu ubiegłego roku purpurat został mianowany przez Papieża Franciszka prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i przygotowuje się do wyjazdu do Rzymu.

Pod koniec Mszy wszyscy obecni, w geście wyciągniętych rąk, modlili się za hierarchę o błogosławieństwo w nowej misji. „Chroń go w swoich kochających dłoniach, trzymaj za rękę blisko swojego serca, gdy wyrusza z nową misją” – brzmiała modlitwa.

W imieniu archidiecezji za jego posługę w Manili podziękował purpuratowi biskup pomocniczy Broderick Pabillo.

„Nawet gdy byłeś zmęczony po podróży z drugiego końca świata, zawsze miałeś siłę na spotkanie z nami, na chwilę rozmowy, odwiedzałeś nasze rodziny, gdy ktoś zmarł, czy zachorował. Zawsze miałeś dla nas czas” – mówił hierarcha.

„Filipiny ofiarowują Kościołowi powszechnemu najpiękniejszy dar, jaki miały i wręczają go z otwartym sercem” – powiedział abp Gabriele Caccia, nuncjusz apostolski w tym azjatyckim kraju.

Kard. Tagle brał udział w synodach biskupów za pontyfikatu Franciszka oraz był jednym z głównych mówców podczas spotkania w Watykanie dotyczącego nadużyć popełnianych przez duchownych.

Kard. Luis Antonio Tagle Został mianowany nowym prefektem Kongregacji Ewangelizacji Narodów 8 grudnia ubiegłego roku. Zastąpi on na tym stanowisku dotychczasowego prefekta kard. Fernando Filoniego. Purpurat filipiński będzie drugim Azjatą, stojącym na czele tego urzędu, po kard. Ivanie Diasie z Indii (1936-2017), który pełnił to stanowisko w latach 2006-11.

62-letni obecnie kard. Luis Antonio Gokim Tagle, zwany przez najbliższych „Chito”, jest jedną z najciekawszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci Kościoła nie tylko w swej ojczyźnie, ale w całej Azji i na świecie. Gdy 24 listopada 2012 r. na ostatnim, jak się później okazało, konsystorzu Benedykta XVI odbierał z jego rąk biret kardynalski, miał 55 lat i był najmłodszym członkiem Kolegium Kardynalskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 27 lutego 1982 r.. Ma za sobą studia na Uniwersytecie Katolickim Ameryki w Waszyngtonie, kształcił się także w Rzymie. W latach 1997-2003 z nominacji św. Jana Pawła II był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

22 października 2001 r. Ojciec Święty mianował 44-letniego wówczas kapłana biskupem diecezji Imus (sakrę otrzymał 12 grudnia tegoż roku). 13 października 2011 r. Benedykt XVI przeniósł bp. Taglego na stanowisko arcybiskupa Manili, a w rok później, 24 listopada 2012 r., włączył 55-letniego wówczas hierarchę w skład Kolegium Kardynalskiego. W dniach 12-13 marca 2013 r. purpurat filipiński uczestniczył w konklawe, które wybrało Franciszka, przy czym sam uchodził za jednego z najpoważniejszych kandydatów na nowego następcę św. Piotra. Od 14 maja 2015 r. kard. Tagle jest przewodniczącym Caritas Internationalis.

Nowy prefekt watykańskiego urzędu misyjnego przywiązuje dużą wagę do środków przekazu, zwłaszcza do tych najnowszych. Od 2008 r. co tydzień w telewizji ogólnokrajowej głosi rozważania do czytań niedzielnych, zatytułowane „The Word Exposed”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję