Reklama

Z Polski


Niedziela Ogólnopolska 8/2005

Obradowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Program Krajowego Kongresu Eucharystycznego, którego centralne obchody odbędą się 19 czerwca 2005 r.,
40. rocznica listu biskupów polskich do niemieckich, problemy duszpasterstwa polonijnego oraz zagrożenia wynikające z ewentualnych zmian ustawodawstwa chroniącego życie - to główne tematy obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która zebrała się 8 lutego w Warszawie. Rada Stała skierowała też specjalny list do Ojca Świętego z wyrazami modlitewnej solidarności i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
Wiele miejsca Rada poświęciła obecnym problemom związanym z duszpasterstwem polonijnym. Mówiono o sytuacji niektórych parafii polonijnych w USA, a przede wszystkim o narastających trudnościach duszpasterstwa polonijnego w Niemczech. Związane są one z trudnościami finansowymi poszczególnych diecezji w Niemczech, co skutkuje redukcją ich personelu. W konsekwencji pojawiają się naciski na zmniejszenie liczby duszpasterzy polskich i placówek przez nich prowadzonych. Żądania takie są niezrozumiałe, gdyż coraz więcej Polaków udaje się do Niemiec w celach zarobkowych, winno się więc zapewnić im właściwą opiekę duszpasterską.

Apel biskupów do Sejmu RP o odrzucenie ustawy
„O świadomym rodzicielstwie”

Biskupi polscy zaapelowali do posłów o odrzucenie projektu ustawy O świadomym rodzicielstwie. W specjalnym liście do marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza, wystosowanym 10 lutego br., przypominają oni swoje stanowisko w tej sprawie z 21 września 2004 r. Biskupi z całą mocą sprzeciwiali się rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy, która wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych.
Rada Stała KEP przypomina w liście, że obecne prawo chroniące życie przyniosło pozytywne skutki dla społeczeństwa. Natomiast projekt ustawy „o świadomym rodzicielstwie” narusza konstytucyjne prawo do ochrony ludzkiego życia i zdrowia. Zezwala m.in. na dokonywanie aborcji przez nieletnie dziewczęta bez zgody rodziców i opiekunów, edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej i finansowanie z budżetu państwa aborcji, antykoncepcji i zapładniania in vitro. „Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego” - podkreślają biskupi.
Członkowie Rady Stałej KEP zaapelowali do posłów i posłanek, by mając na uwadze szacunek dla ludzkiego życia i dobro rodziny, odrzucili projekt ustawy, która narusza fundamentalne prawo każdego człowieka do życia. Zwrócili również uwagę, że Trybunał Konstytucyjny uznał podobną ustawę z 1996 r. za niezgodną z Konstytucją RP, a była ona dużo mniej liberalna niż obecny projekt.

Panel dziennikarzy „Media a współczesna rzeczywistość”

Media sięgnęły w Polsce po czwartą władzę, bo trzy pozostałe władze nie wypełniają dobrze roli, którą wypełniać powinny - mówili uczestnicy panelu Media a współczesna rzeczywistość, który odbył się 5 lutego w podziemiach katedry św. Floriana w Warszawie. Przedstawicieli prasy, radia i telewizji zaprosił na to spotkanie przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu - abp Sławoj Leszek Głódź.
„Od 15 lat możemy w Polsce mówić i pisać wszystko, ale czy umiemy to robić z klasą?” - zastanawiał się prowadzący dyskusję duszpasterz środowisk twórczych i sportu diecezji warszawsko-praskiej - ks. Andrzej Chibowski.
Zdaniem przewodniczącej Rady Etyki Mediów Magdaleny Bajer, w nowej rzeczywistości, która wyłoni się z obecnego przesilenia politycznego w Polsce, media będą dla społeczeństwa przewodnikiem ukazującym drogowskazy. Ich zadaniem jest inicjowanie głębokiej debaty publicznej, uczestniczenie w niej i jej kontrolowanie.
Według Tomasza Wołka, do niedawna redaktora naczelnego Życia, choć dziennikarze aspirują do miana elity, to nie zawsze są w stanie temu zadaniu sprostać. Potrafią jednak być demiurgami procesów społecznych i politycznych. Celem dziennikarzy powinno być pogodzenie dążenia do prawdy z poczuciem najgłębszej odpowiedzialności, czego probierzem jest - w jego przekonaniu - „sprawa Wildsteina”.
Redaktor naczelny Trybuny Marek Barański stwierdził, że można manipulować prawdą przez dobór prawdziwych informacji, z pominięciem innych, również prawdziwych. Niebezpieczeństwo to jest o tyle realne, że o linii programowej pisma decydują właściciele tytułu i reklamodawcy.
Marek Zając z Tygodnika Powszechnego przypomniał, że gdyby nie wolne media, głośne dziś afery „nadal by drążyły Rzeczpospolitą”. Uważa on, że to właśnie media powinny uzdrowić trzy władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, wznosząc się ponad ideologiczne ograniczenia. Trzeba jednak samooczyszczenia środowiska dziennikarskiego, by nie doszło do skompromitowania „czwartej władzy”, za którą w wielu środowiskach są uważane media.

Reklama

Konkurs na wspomnienia uczestników II Konspiracji Niepodległościowej

Krajowe Studium Polski Podziemnej w Katowicach ogłasza konkurs na wspomnienia uczestników II konspiracji niepodległościowej. Praca konkursowa nie może przekroczyć 20 stron maszynopisu i powinna być zweryfikowana kserokopiami odpowiednich dokumentów. Powinna odpowiadać na pytania:
1) dlaczego walczyłem z systemem stalinowskim?
2) jaka była nazwa organizacji, do której należałem, i kto nią dowodził?
3) kto jeszcze należał do tej organizacji?
4) co zawierało archiwum organizacji (statut, program, rozkazy)?
5) w jakich okolicznościach UB rozpracowało organizację?
6) jak przebiegało śledztwo i jakie były zakłady karne, w których przebywałem?
7) jakie były losy moje i moich kolegów po opuszczeniu zakładu karnego?

Wspomnienia mogą przekroczyć wyżej wymienione pytania. Najlepsze prace postaramy się wydać. Należy załączyć 2 zdjęcia - z czasu konspiracji i aktualne.
Prace należy przesyłać do końca maja 2005 r. pod adresem:
Krajowe Studium Polski Podziemnej, ul. Stawowa 8, 40-953 Katowice

Tydzień w Polsce

Ks. Kazimierz Gurda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, 5 lutego wyświęcony został na biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. „Pragnę być głosicielem Bożego Miłosierdzia i tym Miłosierdziem obdarzać, sprawując sakramenty święte” - powiedział podczas uroczystości w kieleckiej katedrze.

11 lutego do Warszawy zostały przywiezione relikwie św. Joanny Beretty Molli. Umieszczono je w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. Na uroczystość przybył z Mediolanu syn św. Joanny.

Promocja trzeźwości napotyka na coraz więcej problemów - apeluje Zespół Apostolstwa Trzeźwości działający przy Konferencji Episkopatu Polski. Na obradach Zespołu w dniach 7-8 lutego w Zakroczymiu wyrażono zaniepokojenie zwłaszcza marketingową ekspansją producentów alkoholu. Promocja picia „dociera do ludzi bardzo młodych i zmniejsza ich szanse na zdrowe i szczęśliwe życie” - czytamy w oświadczeniu wydanym na zakończenie obrad.

Tylko dla mężczyzn, ale za to co tydzień, otwiera się brama klasztoru ojców kamedułów na Bielanach w Krakowie. Z okazji Roku Eucharystii mnisi zapraszają ich do wspólnej modlitwy podczas niedzielnych Mszy Świętych. Pustelnicy będą je odprawiali w intencji dobroczyńców klasztoru. Kobiety w dalszym ciągu mogą odwiedzać kościół klasztorny tylko w wyznaczone dni roku.

Rada Ministrów przyznała Instytutowi Pamięci Narodowej dodatkowo dwa miliony złotych z tzw. rezerwy ogólnej, co jest sumą nader skromną. = Po 14 latach w procesie o rozkradanie FOZZ zamknięty został przewód sądowy - mimo to sprawa ulegnie prawdopodobnie „przedawnieniu” z powodu upływu czasu.

Wicepremier Jerzy Hausner wystąpił z SLD, ale pozostał w SLD-owskim rządzie Belki.

B. minister skarbu Andrzej Chronowski oświadczył przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej, że najważniejsze dokumenty w sprawie sprzedaży PZU komunistycznemu BIG-owi (Millenium) „zostały zniszczone”.

Weszły w życie nowe, mniej korzystne dla chorych przepisy dotyczące zasad przyznawania i wypłacania zasiłków chorobowych. = Wiceminister MSZ Jan Truszczyński (b. współpracownik służb specjalnych PRL) nie został wicedyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zagranicznych UE, o którą to posadę się ubiegał.

PiS zaprotestował przeciw liberalizacji ustawy antynarkotykowej, zezwalającej na posiadanie niewielkiej ilości narkotyku. = Z powodu choroby ławnika rozpoczął się od nowa proces Mieczysława Wachowskiego przeciw Lechowi Kaczyńskiemu.

Premier Marek Belka przesłuchany został jako świadek w sprawie prywatyzacji PZU.

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przebywała 5 stycznia z wizytą w Warszawie.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, imigranci zarobkowi (w tym Polacy) z prawem do pracy są bezwzględnie wykorzystywani przez pracodawców w Wielkiej Brytanii.

VIII Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w Narciarstwie Alpejskim odbyły się 5 lutego na stoku Stożka w Wiśle. Puchar Jana Pawła II zdobył już po raz szósty franciszkanin z Koszarawy Bystrej - o. Dobrosław Mężyk.

Blisko 300 górali i turystów wzięło udział 6 lutego w II Biegu Podhalańskim im. Jana Pawła II. Bieg rozegrano na szlaku narciarskim z Gliczarowa Górnego k. Bukowiny do Nowego Targu, którym niegdyś przechodził kard. Karol Wojtyła.

USA: kasowy sukces antyaborcyjnego filmu „Nieplanowane”

2019-08-19 12:50

rk (KAI) / Los Angeles

„Unplanned”(Nieplanowane) – film o nawróconej aborcjonistce Abby Johnson, która niegdyś kierowała jedną z największych amerykańskich klinik aborcyjnych, bije rekordy popularności w USA. Mimo nieprzychylnego nastawienia dystrybutorów i wielu krytyków filmowych, pełnometrażowa produkcja okazała się nie tylko hitem kasowym, lecz tytuł ten już w pierwszym tygodniu sprzedaży zajmuje pierwsze miejsce wśród filmów DVD oferowanych przez sklep Amazon.

unplannedfilm.com

W filmie, który w Polsce zobaczyć będzie można w kinach jesienią tego roku, występuje Ashley Bratcher w roli szefowej teksańskiej filii aborcyjnego giganta Planned Parenthood. Produkcja kosztowała 6 mln dolarów, a po 19 tygodniach wyświetlania jej w 1500 kinach w USA zarobiła prawie 19 mln dolarów. Dochodzą do tego nieobjęte statystyką zyski z pokazów za granicą.

Tymczasem sukces kinowy przełożył się także na sprzedaż filmu w formie DVD. Od ubiegłego tygodnia, kiedy ukazał się w formie wideo, dotąd sprzedano około 225 tys. jego kopii. Można go nabyć też na dysku Blu-ray oraz obejrzeć za pomocą streamingu na Amazon Prime Video.

Film pokazywany jest też w kinach Kanady, Wielkiej Brytanii, Filipin oraz krajach latynoamerykańskich. Planowana jest jego dystrybucja w Pakistanie.

Wyświetlanie film niejednokrotnie napotykało na trudności. Największą miało być przyznanie kategorii „R” – stosowanej wobec filmów z obrazami przemocy i seksu – przez stowarzyszenie filmowców Motion Picture Association of America.

Opisana w filmie i książce historia Abby Johnson dowodzi, iż liczne czuwania modlitewne obrońców życia przed klinikami aborcyjnymi mają olbrzymi sens. Bohaterka przeszła niemal wszystkie szczeble kariery w największej proaborcyjnej organizacji na świecie. W pewnym momencie zrezygnowała z pracy i stała się gorącą obrończynią życia. Przełom nastąpił w chwili, gdy na obrazach ultrasonograficznych zobaczyła, jak nienarodzone trzynastotygodniowe dziecko broni się przed aborcją. „Widziałam, jak to dziecko walczyło o życie” – wspominała Johnson, dziś członkini grupy „Koalicja dla Życia”. Johnson zaapelowała do działaczy pro-life, by się nie poddawali, i zawsze byli tak obecni, żeby mogło to „odmienić serca zwolenników aborcji”.

Autorka w swej książce opowiada także o osobistej tragedii, gdy, mimo stosowania środków antykoncepcyjnych, dwukrotnie poddała się aborcji, zabijając swoje nienarodzone dzieci. Organizacja Planned Parenthood bezskutecznie próbowała sądownie zabronić swej byłej pracownicy mówienia o swoich doświadczeniach na stanowisku dyrektorskim.

Johnosn założyła organizację „And Then There Were None” (I nie było już nikogo). Pomaga też byłym pracownikom klinik aborcyjnych w trudnym procesie przejścia z pracy dla „przemysłu aborcyjnego” do normalnego funkcjonowania na co dzień. Ci, którzy zdecydują się odejść z pracy w klinikach aborcyjnych, otrzymują pomoc prawną i finansową. Osobom takim zapewniona jest także duchowa opieka ze strony kapłanów, pastorów czy duchownych różnych wyznań i religii.

Reżyserami i autorami scenariusza są Cary Solomon i Chuck Konzelman.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Trybunał w Strasburgu stanął po stronie ojca, któremu niesłusznie odebrano dzieci

2019-08-19 15:53

Ordo Iuris

Trybunał w Strasburgu stanął po stronie ojca, któremu niesłusznie odebrano dzieci (informacja prasowa)

BOŻENA SZTAJNER

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że pozbawienie ojca możliwości kontaktów z córką z powodu fałszywego oskarżenia o przemoc domową stanowi pogwałcenie jego prawa do poszanowania życia rodzinnego. W toku sprawy hiszpańskie sądy pominęły wiele istotnych okoliczności. Władze Hiszpanii powinny teraz ponownie rozpatrzeć sprawę tej rodziny.

W 2012 roku W. Haddad, ojciec trójki dzieci, w tym półtorarocznej córki, został oskarżony przez swoją żonę o rzekome stosowanie przemocy w domu. W odpowiedzi na zarzuty sąd karny wydał zarządzenie tymczasowe, na mocy którego odebrał ojcu prawa rodzicielskie oraz zakazał mu kontaktów z żoną oraz dziećmi. Kilka miesięcy później, małoletni zostali wbrew ich woli odseparowani od ojca oraz skierowani do domu opieki społecznej. W 2013 roku sąd oczyścił mężczyznę ze wszystkich zarzutów. Mimo to synowie wrócili do ojca dopiero w 2016 roku, natomiast córka została przekazana przez sąd rodzinny do pieczy zastępczej. Apelacje obojga rodziców od ostatniego rozstrzygnięcia zostały oddalone.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdził, że działanie sądu rodzinnego było pochopne i stanowiło pogwałcenie prawa ojca do poszanowania jego życia rodzinnego (art. 8 Konwencji). Sąd rodzinny powinien był uwzględnić okoliczność, że zarzuty, które stanowiły podstawę odebrania ojcu prawa kontaktów z córką, okazały się bezzasadne. Trybunał podkreślił, że władze hiszpańskie decydując się na jej umieszczenie w opiece zastępczej ani razu nie rozważyły takich okoliczności jak bardzo młody wiek dziewczynki (półtora roku), istniejąca więź między córką a jej rodzicami, upływ czasu od momentu separacji rodziców, konsekwencje odizolowania dla kontaktów między całą trójką rodzeństwa. Ponadto, sąd oddalający skargę ojca na decyzję o umieszczeniu dziewczynki w rodzinie zastępczej nie zbadał czy występują problemy w relacjach ojca z córką ani też jakie zdolności emocjonalne i edukacyjne reprezentuje mężczyzna. Nie wziął również pod uwagę zdrowia dziecka, sytuacji materialnej, ani warunków w jakich żyje. Trybunał zauważył również, że hiszpańskie władze powinny rozważyć najpierw mniej radykalne środki niż umieszczanie córki w opiece zastępczej.

Trybunał przypomniał, że z art. 8 Konwencji wynika prawo rodzica do ponownego zjednoczenia z dzieckiem, które mu bezprawnie odebrano. Hiszpańskie władze odpowiedzialne za opiekę społeczną nie wywiązały się z obowiązku zagwarantowania mężczyźnie tego prawa. Zdaniem Trybunału urzędnicy są odpowiedzialni za zerwanie kontaktów ojca z córką, co najmniej od momentu kiedy zarzuty o stosowanie przemocy przez ojca okazały się bezzasadne. Ponadto, władze jedynie powielały swoje pierwotne decyzje bez opierania ich na aktualnych okolicznościach sprawy i dostępnych dowodach, ukazując tym samym determinację w umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej z możliwością jej późniejszej adopcji przez rodzinę zastępczą. Trybunał przyznał, że najlepszą formą słusznego zadośćuczynienia dla skarżącego ojca będzie ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez hiszpańskie organy w oparciu o ustalenia niniejszego wyroku, zagwarantowanie prawa do życia rodzinnego skarżącego oraz zabezpieczenie dobra dziecka.

„Wyrok Trybunału w Strasburgu potwierdza, że rodzicowi, któremu bezprawnie odebrano dziecko, przysługuje prawo do przywrócenia władzy rodzicielskiej w sytuacji, gdy zarzuty mu stawiane okazały się bezpodstawne. Dodatkowo opisywany wyrok podnosi jeszcze jedną istotną kwestię w sprawach, w których odebranie dziecka zostało zarządzone jako tymczasowy środek. Odmowa przywrócenia kontaktów z dzieckiem oraz decyzja o jego umieszczeniu w opiece zastępczej nie może być poparta tłumaczeniem, że kontakty z dzieckiem nie są już utrzymywane od dłuższego czasu. Inaczej, każde odpowiednio długie odseparowanie dziecka od rodzica prowadziłoby do odebrania mu władzy rodzicielskiej” – skomentowała Rozalia Kielmans-Ratyńska Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.

https://ordoiuris.pl/ochrona-zycia/trybunal-w-strasburgu-stanal-po-stronie-ojca-ktoremu-nieslusznie-odebrano-dzieci

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem