Reklama

Z Polski

Obradowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Program Krajowego Kongresu Eucharystycznego, którego centralne obchody odbędą się 19 czerwca 2005 r.,
40. rocznica listu biskupów polskich do niemieckich, problemy duszpasterstwa polonijnego oraz zagrożenia wynikające z ewentualnych zmian ustawodawstwa chroniącego życie - to główne tematy obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która zebrała się 8 lutego w Warszawie. Rada Stała skierowała też specjalny list do Ojca Świętego z wyrazami modlitewnej solidarności i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
Wiele miejsca Rada poświęciła obecnym problemom związanym z duszpasterstwem polonijnym. Mówiono o sytuacji niektórych parafii polonijnych w USA, a przede wszystkim o narastających trudnościach duszpasterstwa polonijnego w Niemczech. Związane są one z trudnościami finansowymi poszczególnych diecezji w Niemczech, co skutkuje redukcją ich personelu. W konsekwencji pojawiają się naciski na zmniejszenie liczby duszpasterzy polskich i placówek przez nich prowadzonych. Żądania takie są niezrozumiałe, gdyż coraz więcej Polaków udaje się do Niemiec w celach zarobkowych, winno się więc zapewnić im właściwą opiekę duszpasterską.

Apel biskupów do Sejmu RP o odrzucenie ustawy
„O świadomym rodzicielstwie”

Biskupi polscy zaapelowali do posłów o odrzucenie projektu ustawy O świadomym rodzicielstwie. W specjalnym liście do marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza, wystosowanym 10 lutego br., przypominają oni swoje stanowisko w tej sprawie z 21 września 2004 r. Biskupi z całą mocą sprzeciwiali się rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy, która wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych.
Rada Stała KEP przypomina w liście, że obecne prawo chroniące życie przyniosło pozytywne skutki dla społeczeństwa. Natomiast projekt ustawy „o świadomym rodzicielstwie” narusza konstytucyjne prawo do ochrony ludzkiego życia i zdrowia. Zezwala m.in. na dokonywanie aborcji przez nieletnie dziewczęta bez zgody rodziców i opiekunów, edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej i finansowanie z budżetu państwa aborcji, antykoncepcji i zapładniania in vitro. „Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego” - podkreślają biskupi.
Członkowie Rady Stałej KEP zaapelowali do posłów i posłanek, by mając na uwadze szacunek dla ludzkiego życia i dobro rodziny, odrzucili projekt ustawy, która narusza fundamentalne prawo każdego człowieka do życia. Zwrócili również uwagę, że Trybunał Konstytucyjny uznał podobną ustawę z 1996 r. za niezgodną z Konstytucją RP, a była ona dużo mniej liberalna niż obecny projekt.

Panel dziennikarzy „Media a współczesna rzeczywistość”

Media sięgnęły w Polsce po czwartą władzę, bo trzy pozostałe władze nie wypełniają dobrze roli, którą wypełniać powinny - mówili uczestnicy panelu Media a współczesna rzeczywistość, który odbył się 5 lutego w podziemiach katedry św. Floriana w Warszawie. Przedstawicieli prasy, radia i telewizji zaprosił na to spotkanie przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu - abp Sławoj Leszek Głódź.
„Od 15 lat możemy w Polsce mówić i pisać wszystko, ale czy umiemy to robić z klasą?” - zastanawiał się prowadzący dyskusję duszpasterz środowisk twórczych i sportu diecezji warszawsko-praskiej - ks. Andrzej Chibowski.
Zdaniem przewodniczącej Rady Etyki Mediów Magdaleny Bajer, w nowej rzeczywistości, która wyłoni się z obecnego przesilenia politycznego w Polsce, media będą dla społeczeństwa przewodnikiem ukazującym drogowskazy. Ich zadaniem jest inicjowanie głębokiej debaty publicznej, uczestniczenie w niej i jej kontrolowanie.
Według Tomasza Wołka, do niedawna redaktora naczelnego Życia, choć dziennikarze aspirują do miana elity, to nie zawsze są w stanie temu zadaniu sprostać. Potrafią jednak być demiurgami procesów społecznych i politycznych. Celem dziennikarzy powinno być pogodzenie dążenia do prawdy z poczuciem najgłębszej odpowiedzialności, czego probierzem jest - w jego przekonaniu - „sprawa Wildsteina”.
Redaktor naczelny Trybuny Marek Barański stwierdził, że można manipulować prawdą przez dobór prawdziwych informacji, z pominięciem innych, również prawdziwych. Niebezpieczeństwo to jest o tyle realne, że o linii programowej pisma decydują właściciele tytułu i reklamodawcy.
Marek Zając z Tygodnika Powszechnego przypomniał, że gdyby nie wolne media, głośne dziś afery „nadal by drążyły Rzeczpospolitą”. Uważa on, że to właśnie media powinny uzdrowić trzy władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, wznosząc się ponad ideologiczne ograniczenia. Trzeba jednak samooczyszczenia środowiska dziennikarskiego, by nie doszło do skompromitowania „czwartej władzy”, za którą w wielu środowiskach są uważane media.

Reklama

Konkurs na wspomnienia uczestników II Konspiracji Niepodległościowej

Krajowe Studium Polski Podziemnej w Katowicach ogłasza konkurs na wspomnienia uczestników II konspiracji niepodległościowej. Praca konkursowa nie może przekroczyć 20 stron maszynopisu i powinna być zweryfikowana kserokopiami odpowiednich dokumentów. Powinna odpowiadać na pytania:
1) dlaczego walczyłem z systemem stalinowskim?
2) jaka była nazwa organizacji, do której należałem, i kto nią dowodził?
3) kto jeszcze należał do tej organizacji?
4) co zawierało archiwum organizacji (statut, program, rozkazy)?
5) w jakich okolicznościach UB rozpracowało organizację?
6) jak przebiegało śledztwo i jakie były zakłady karne, w których przebywałem?
7) jakie były losy moje i moich kolegów po opuszczeniu zakładu karnego?

Wspomnienia mogą przekroczyć wyżej wymienione pytania. Najlepsze prace postaramy się wydać. Należy załączyć 2 zdjęcia - z czasu konspiracji i aktualne.
Prace należy przesyłać do końca maja 2005 r. pod adresem:
Krajowe Studium Polski Podziemnej, ul. Stawowa 8, 40-953 Katowice

Tydzień w Polsce

Ks. Kazimierz Gurda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, 5 lutego wyświęcony został na biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. „Pragnę być głosicielem Bożego Miłosierdzia i tym Miłosierdziem obdarzać, sprawując sakramenty święte” - powiedział podczas uroczystości w kieleckiej katedrze.

11 lutego do Warszawy zostały przywiezione relikwie św. Joanny Beretty Molli. Umieszczono je w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. Na uroczystość przybył z Mediolanu syn św. Joanny.

Promocja trzeźwości napotyka na coraz więcej problemów - apeluje Zespół Apostolstwa Trzeźwości działający przy Konferencji Episkopatu Polski. Na obradach Zespołu w dniach 7-8 lutego w Zakroczymiu wyrażono zaniepokojenie zwłaszcza marketingową ekspansją producentów alkoholu. Promocja picia „dociera do ludzi bardzo młodych i zmniejsza ich szanse na zdrowe i szczęśliwe życie” - czytamy w oświadczeniu wydanym na zakończenie obrad.

Tylko dla mężczyzn, ale za to co tydzień, otwiera się brama klasztoru ojców kamedułów na Bielanach w Krakowie. Z okazji Roku Eucharystii mnisi zapraszają ich do wspólnej modlitwy podczas niedzielnych Mszy Świętych. Pustelnicy będą je odprawiali w intencji dobroczyńców klasztoru. Kobiety w dalszym ciągu mogą odwiedzać kościół klasztorny tylko w wyznaczone dni roku.

Rada Ministrów przyznała Instytutowi Pamięci Narodowej dodatkowo dwa miliony złotych z tzw. rezerwy ogólnej, co jest sumą nader skromną. = Po 14 latach w procesie o rozkradanie FOZZ zamknięty został przewód sądowy - mimo to sprawa ulegnie prawdopodobnie „przedawnieniu” z powodu upływu czasu.

Wicepremier Jerzy Hausner wystąpił z SLD, ale pozostał w SLD-owskim rządzie Belki.

B. minister skarbu Andrzej Chronowski oświadczył przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej, że najważniejsze dokumenty w sprawie sprzedaży PZU komunistycznemu BIG-owi (Millenium) „zostały zniszczone”.

Weszły w życie nowe, mniej korzystne dla chorych przepisy dotyczące zasad przyznawania i wypłacania zasiłków chorobowych. = Wiceminister MSZ Jan Truszczyński (b. współpracownik służb specjalnych PRL) nie został wicedyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zagranicznych UE, o którą to posadę się ubiegał.

PiS zaprotestował przeciw liberalizacji ustawy antynarkotykowej, zezwalającej na posiadanie niewielkiej ilości narkotyku. = Z powodu choroby ławnika rozpoczął się od nowa proces Mieczysława Wachowskiego przeciw Lechowi Kaczyńskiemu.

Premier Marek Belka przesłuchany został jako świadek w sprawie prywatyzacji PZU.

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przebywała 5 stycznia z wizytą w Warszawie.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, imigranci zarobkowi (w tym Polacy) z prawem do pracy są bezwzględnie wykorzystywani przez pracodawców w Wielkiej Brytanii.

VIII Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w Narciarstwie Alpejskim odbyły się 5 lutego na stoku Stożka w Wiśle. Puchar Jana Pawła II zdobył już po raz szósty franciszkanin z Koszarawy Bystrej - o. Dobrosław Mężyk.

Blisko 300 górali i turystów wzięło udział 6 lutego w II Biegu Podhalańskim im. Jana Pawła II. Bieg rozegrano na szlaku narciarskim z Gliczarowa Górnego k. Bukowiny do Nowego Targu, którym niegdyś przechodził kard. Karol Wojtyła.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Irlandia Północna: zwycięstwo aktywistki z zespołem Downa w sprawie aborcji niepełnosprawnych

2020-06-04 15:07

[ TEMATY ]

aborcja

aborcja eugeniczna

christian.org.uk

Zgromadzenie Irlandii Północnej przyjęło poprawkę sprzeciwiającą się legalizacji aborcji narzuconej jej przez władze w Londynie. Determinującą rolę odegrało zaangażowanie 24-letniej Heidi Crowter, od urodzenia cierpiącej na zespół Downa. Napisała ona list do parlamentarzystów, w którym przekonywała, że wprowadzona przez brytyjskie władze ustawa aborcyjna jest jawnym aktem dyskryminacji osób niepełnosprawnych, takich jak ona.

Decyzja parlamentarzystów przynajmniej na razie nic nie zmienia z punktu widzenia prawa. Jest jednak czytelnym przesłaniem dla władz w Londynie, które w ubiegłym roku narzuciły nowe zasady, wykorzystując do tego poważny kryzys instytucjonalny, jaki targał wówczas Irlandią Północną. Obecne głosowanie pokazało, że Irlandczycy nie są jednak zgodni z tą linią. Dowodzić tego może także fakt, że wszystkie wcześniejsze kampanie mające doprowadzić do „demokratycznego” zalegalizowania aborcji zakończyły się tam fiaskiem. W czasie głosowania podkreślono, że w sprawie legalizacji aborcji Irlandia Północna została „potraktowana z pogardą” przez brytyjski rząd.

Nowe bardzo liberalne zasady aborcyjne weszły w życie w Irlandii Północnej 31 marca. Od tego dnia do 22 maja, jak poinformował minister zdrowia, przeprowadzono tam 129 legalnych aborcji. Najbardziej kontrowersyjny paragraf nowego prawa stanowi, że aborcji można dokonywać bez jakichkolwiek ograniczeń w przypadku każdej niepełnosprawności i każdego upośledzenia dziecka. Także wówczas, gdy nie zagraża to jego życiu. Takim casusem jest m.in. zespół Downa, na który chora jest Heidi Crowter. Stąd właśnie jej batalia, sprzeciwiająca się rzezi niepełnosprawnych dzieci i domagająca poszanowania ich praw. Wskazuje ona, że nie może być tak, że jej kraj łamie jej prawa i dyskryminuje ją, mówiąc, że nie chce jej na tym świecie.

„Jako osoba z zespołem Downa uważam tę propozycję dla Irlandii Północnej za bardzo bolesną i obraźliwą. Mówi mi ona, że nie jestem taka sama jak inni ludzie, nie jestem godna takiego samego poziomu ochrony prawnej jak ktoś, kto nie cierpi na zespół Downa lub analogiczną nie powodującą śmierci niepełnosprawność” - napisała Crowter w swym liście do parlamentarzystów Zgromadzenia Irlandii Północnej.

Wyraziła przekonanie, że prawo powinno stanowić, iż w Irlandii Północnej osoby z zespołem Downa lub inną nie powodującą śmierci niepełnosprawnością są tak samo cenne jak osoby, które nie mają takiej niepełnosprawności, jak ma to miejsce w Republice Irlandii.

Zachęcając do głosowania za życiem, wskazała, że nie jest to sprawa partyjna, ale kwestia równości praw i oporu przeciwko dyskryminacji niepełnosprawnych. „Proszę głosować za tym wnioskiem, aby Zgromadzenie Irlandii Północnej mogło powiedzieć światu, że nie zaakceptuje prawa, które próbuje zapobiec narodzinom ludzi takich jak ja; prawa, które sugeruje, że nie mamy takiej samej wartości jak ludzie, którzy nie cierpią na zespół Downa lub inną niezagrażającą życiu niepełnosprawność. Proszę głosować, aby stworzyć klimat, który będzie ułatwiał, a nie utrudniał, rozpoznanie i dostrzeżenie piękna kryjącego się za dodatkowym chromosomem” - napisała swym liście.

CZYTAJ DALEJ

Papież: współczucie lekarstwem na obojętność

2020-06-04 20:21

[ TEMATY ]

cierpienie

papież Franciszek

pandemia

PAP

W miesiącu czerwcu Papież prosi, aby szczególną modlitwą otoczyć ludzi cierpiących z powodu różnych pandemii, w tym takich jak wojny czy głód. Intencja został przekazana przez Światową Sieć Modlitwy Papieża.

Co możemy zrobić? Jak możemy nie popaść w obojętność? – pyta Franciszek. Wskazuje na drogę wyjścia: jest nią współczucie. To jest najlepsza pomoc, jaką możemy zaoferować naszą modlitwą i życiem, tym, którzy cierpią przybliżając do Serca Jezusa, aby On mógł przemienić ich życie.

Papież – Serce Jezusa przygarnia wszystkich

„Wiele osób cierpi z powodu poważnych trudności, których doświadczają. Możemy im pomóc, towarzysząc im w drodze z pełnym współczuciem, które zmienia życie osób. I przybliża ich do Serca Chrystusa, który przyjmuje nas wszystkich w rewolucji czułości. Módlmy się, aby ci, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, pozwalające dotknąć się Sercu Jezusa.“

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję