Reklama

Z Polski


Niedziela Ogólnopolska 8/2005

Obradowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Program Krajowego Kongresu Eucharystycznego, którego centralne obchody odbędą się 19 czerwca 2005 r.,
40. rocznica listu biskupów polskich do niemieckich, problemy duszpasterstwa polonijnego oraz zagrożenia wynikające z ewentualnych zmian ustawodawstwa chroniącego życie - to główne tematy obrad Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która zebrała się 8 lutego w Warszawie. Rada Stała skierowała też specjalny list do Ojca Świętego z wyrazami modlitewnej solidarności i życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia.
Wiele miejsca Rada poświęciła obecnym problemom związanym z duszpasterstwem polonijnym. Mówiono o sytuacji niektórych parafii polonijnych w USA, a przede wszystkim o narastających trudnościach duszpasterstwa polonijnego w Niemczech. Związane są one z trudnościami finansowymi poszczególnych diecezji w Niemczech, co skutkuje redukcją ich personelu. W konsekwencji pojawiają się naciski na zmniejszenie liczby duszpasterzy polskich i placówek przez nich prowadzonych. Żądania takie są niezrozumiałe, gdyż coraz więcej Polaków udaje się do Niemiec w celach zarobkowych, winno się więc zapewnić im właściwą opiekę duszpasterską.

Apel biskupów do Sejmu RP o odrzucenie ustawy
„O świadomym rodzicielstwie”

Biskupi polscy zaapelowali do posłów o odrzucenie projektu ustawy O świadomym rodzicielstwie. W specjalnym liście do marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza, wystosowanym 10 lutego br., przypominają oni swoje stanowisko w tej sprawie z 21 września 2004 r. Biskupi z całą mocą sprzeciwiali się rozwiązaniom zawartym w projekcie ustawy, która wprowadza całkowitą swobodę zabijania dzieci poczętych.
Rada Stała KEP przypomina w liście, że obecne prawo chroniące życie przyniosło pozytywne skutki dla społeczeństwa. Natomiast projekt ustawy „o świadomym rodzicielstwie” narusza konstytucyjne prawo do ochrony ludzkiego życia i zdrowia. Zezwala m.in. na dokonywanie aborcji przez nieletnie dziewczęta bez zgody rodziców i opiekunów, edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej i finansowanie z budżetu państwa aborcji, antykoncepcji i zapładniania in vitro. „Wprowadzenie takiej ustawy byłoby zbrodnią przeciw narodowi, zwłaszcza wobec ujemnego przyrostu naturalnego” - podkreślają biskupi.
Członkowie Rady Stałej KEP zaapelowali do posłów i posłanek, by mając na uwadze szacunek dla ludzkiego życia i dobro rodziny, odrzucili projekt ustawy, która narusza fundamentalne prawo każdego człowieka do życia. Zwrócili również uwagę, że Trybunał Konstytucyjny uznał podobną ustawę z 1996 r. za niezgodną z Konstytucją RP, a była ona dużo mniej liberalna niż obecny projekt.

Panel dziennikarzy „Media a współczesna rzeczywistość”

Media sięgnęły w Polsce po czwartą władzę, bo trzy pozostałe władze nie wypełniają dobrze roli, którą wypełniać powinny - mówili uczestnicy panelu Media a współczesna rzeczywistość, który odbył się 5 lutego w podziemiach katedry św. Floriana w Warszawie. Przedstawicieli prasy, radia i telewizji zaprosił na to spotkanie przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu - abp Sławoj Leszek Głódź.
„Od 15 lat możemy w Polsce mówić i pisać wszystko, ale czy umiemy to robić z klasą?” - zastanawiał się prowadzący dyskusję duszpasterz środowisk twórczych i sportu diecezji warszawsko-praskiej - ks. Andrzej Chibowski.
Zdaniem przewodniczącej Rady Etyki Mediów Magdaleny Bajer, w nowej rzeczywistości, która wyłoni się z obecnego przesilenia politycznego w Polsce, media będą dla społeczeństwa przewodnikiem ukazującym drogowskazy. Ich zadaniem jest inicjowanie głębokiej debaty publicznej, uczestniczenie w niej i jej kontrolowanie.
Według Tomasza Wołka, do niedawna redaktora naczelnego Życia, choć dziennikarze aspirują do miana elity, to nie zawsze są w stanie temu zadaniu sprostać. Potrafią jednak być demiurgami procesów społecznych i politycznych. Celem dziennikarzy powinno być pogodzenie dążenia do prawdy z poczuciem najgłębszej odpowiedzialności, czego probierzem jest - w jego przekonaniu - „sprawa Wildsteina”.
Redaktor naczelny Trybuny Marek Barański stwierdził, że można manipulować prawdą przez dobór prawdziwych informacji, z pominięciem innych, również prawdziwych. Niebezpieczeństwo to jest o tyle realne, że o linii programowej pisma decydują właściciele tytułu i reklamodawcy.
Marek Zając z Tygodnika Powszechnego przypomniał, że gdyby nie wolne media, głośne dziś afery „nadal by drążyły Rzeczpospolitą”. Uważa on, że to właśnie media powinny uzdrowić trzy władze: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, wznosząc się ponad ideologiczne ograniczenia. Trzeba jednak samooczyszczenia środowiska dziennikarskiego, by nie doszło do skompromitowania „czwartej władzy”, za którą w wielu środowiskach są uważane media.

Reklama

Konkurs na wspomnienia uczestników II Konspiracji Niepodległościowej

Krajowe Studium Polski Podziemnej w Katowicach ogłasza konkurs na wspomnienia uczestników II konspiracji niepodległościowej. Praca konkursowa nie może przekroczyć 20 stron maszynopisu i powinna być zweryfikowana kserokopiami odpowiednich dokumentów. Powinna odpowiadać na pytania:
1) dlaczego walczyłem z systemem stalinowskim?
2) jaka była nazwa organizacji, do której należałem, i kto nią dowodził?
3) kto jeszcze należał do tej organizacji?
4) co zawierało archiwum organizacji (statut, program, rozkazy)?
5) w jakich okolicznościach UB rozpracowało organizację?
6) jak przebiegało śledztwo i jakie były zakłady karne, w których przebywałem?
7) jakie były losy moje i moich kolegów po opuszczeniu zakładu karnego?

Wspomnienia mogą przekroczyć wyżej wymienione pytania. Najlepsze prace postaramy się wydać. Należy załączyć 2 zdjęcia - z czasu konspiracji i aktualne.
Prace należy przesyłać do końca maja 2005 r. pod adresem:
Krajowe Studium Polski Podziemnej, ul. Stawowa 8, 40-953 Katowice

Tydzień w Polsce

Ks. Kazimierz Gurda, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, 5 lutego wyświęcony został na biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej. „Pragnę być głosicielem Bożego Miłosierdzia i tym Miłosierdziem obdarzać, sprawując sakramenty święte” - powiedział podczas uroczystości w kieleckiej katedrze.

11 lutego do Warszawy zostały przywiezione relikwie św. Joanny Beretty Molli. Umieszczono je w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie. Na uroczystość przybył z Mediolanu syn św. Joanny.

Promocja trzeźwości napotyka na coraz więcej problemów - apeluje Zespół Apostolstwa Trzeźwości działający przy Konferencji Episkopatu Polski. Na obradach Zespołu w dniach 7-8 lutego w Zakroczymiu wyrażono zaniepokojenie zwłaszcza marketingową ekspansją producentów alkoholu. Promocja picia „dociera do ludzi bardzo młodych i zmniejsza ich szanse na zdrowe i szczęśliwe życie” - czytamy w oświadczeniu wydanym na zakończenie obrad.

Tylko dla mężczyzn, ale za to co tydzień, otwiera się brama klasztoru ojców kamedułów na Bielanach w Krakowie. Z okazji Roku Eucharystii mnisi zapraszają ich do wspólnej modlitwy podczas niedzielnych Mszy Świętych. Pustelnicy będą je odprawiali w intencji dobroczyńców klasztoru. Kobiety w dalszym ciągu mogą odwiedzać kościół klasztorny tylko w wyznaczone dni roku.

Rada Ministrów przyznała Instytutowi Pamięci Narodowej dodatkowo dwa miliony złotych z tzw. rezerwy ogólnej, co jest sumą nader skromną. = Po 14 latach w procesie o rozkradanie FOZZ zamknięty został przewód sądowy - mimo to sprawa ulegnie prawdopodobnie „przedawnieniu” z powodu upływu czasu.

Wicepremier Jerzy Hausner wystąpił z SLD, ale pozostał w SLD-owskim rządzie Belki.

B. minister skarbu Andrzej Chronowski oświadczył przed komisją odpowiedzialności konstytucyjnej, że najważniejsze dokumenty w sprawie sprzedaży PZU komunistycznemu BIG-owi (Millenium) „zostały zniszczone”.

Weszły w życie nowe, mniej korzystne dla chorych przepisy dotyczące zasad przyznawania i wypłacania zasiłków chorobowych. = Wiceminister MSZ Jan Truszczyński (b. współpracownik służb specjalnych PRL) nie został wicedyrektorem Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zagranicznych UE, o którą to posadę się ubiegał.

PiS zaprotestował przeciw liberalizacji ustawy antynarkotykowej, zezwalającej na posiadanie niewielkiej ilości narkotyku. = Z powodu choroby ławnika rozpoczął się od nowa proces Mieczysława Wachowskiego przeciw Lechowi Kaczyńskiemu.

Premier Marek Belka przesłuchany został jako świadek w sprawie prywatyzacji PZU.

Amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice przebywała 5 stycznia z wizytą w Warszawie.

Według Międzynarodowej Organizacji Pracy, imigranci zarobkowi (w tym Polacy) z prawem do pracy są bezwzględnie wykorzystywani przez pracodawców w Wielkiej Brytanii.

VIII Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w Narciarstwie Alpejskim odbyły się 5 lutego na stoku Stożka w Wiśle. Puchar Jana Pawła II zdobył już po raz szósty franciszkanin z Koszarawy Bystrej - o. Dobrosław Mężyk.

Blisko 300 górali i turystów wzięło udział 6 lutego w II Biegu Podhalańskim im. Jana Pawła II. Bieg rozegrano na szlaku narciarskim z Gliczarowa Górnego k. Bukowiny do Nowego Targu, którym niegdyś przechodził kard. Karol Wojtyła.

Reklama

Godzina Łaski 8 grudnia godz. 12.00-13.00

2014-12-02 14:50

Czesław Ryszka
Niedziela Ogólnopolska 49/2014, str. 16-17

Niewielu w Polsce słyszało o objawieniach Matki Bożej w Montichiari-Fontanelle, choć przyjęło się już w licznych parafiach nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Przypada ono w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia od godziny 12 do 13. U jego początków są właśnie objawienia Matki Bożej Róży Duchownej we włoskim Montichiari

Monika Książek
Figura Matki Bożej Niepokalanej w Krościenku

O niewielkim miasteczku w północnej Italii, u podnóża Alp, 20 km od Brescii, zrobiło się głośno tuż po II wojnie światowej. Wówczas to, w roku 1946, najpierw w Montichiari, a potem - w następnych latach - w położonej nieco na uboczu dzielnicy Fontanelle Matka Boża wielokrotnie ukazała się Pierinie Gilli, pielęgniarce z miejscowego szpitala. Dzięki tym objawieniom miasteczko zupełnie zmieniło swój charakter, m.in. w górującym nad okolicą starym zamku, zwanym obecnie Zamkiem Maryi, ulokowano ośrodek dla ludzi chorych i starych, natomiast przy źródle w Fontanelle - według życzenia Maryi - powstał ogromny ośrodek leczniczy z basenami z leczącą wodą z poświęconego przez Najświętszą Pannę źródła.

Pierina Gilli

Powiernicą Matki Bożej - jak wspomniałem - była Pierina Gilli, urodzona 3 sierpnia 1911 r. w wiosce San Giorgio pod Montichiari. Pochodziła ona z biednej, wielodzietnej rodziny. Gdy jej ojciec, Pancrazio, zmarł wskutek ran odniesionych podczas I wojny światowej, mała Pierina trafiła do sierocińca prowadzonego przez siostry zakonne. Sytuacja materialna rodziny poprawiła się, kiedy jej matka, Rosa, wyszła powtórnie za mąż, i Pierina mogła wrócić do domu. Była jednak źle traktowana przez ojczyma. W trudnych chwilach - jak wspominała - śpiewała Litanię loretańską do Matki Bożej, by powstrzymać jego agresję.

W wieku 18 lat podjęła pracę jako pielęgniarka w szpitalu w Montichiari. Przekonana od dzieciństwa o opiece Matki Bożej, pragnęła wstąpić do zakonu, jednak z powodu słabego zdrowia i braku posagu nie została przyjęta. Nie załamując się, oddała Maryi swoje życie. Postanowiła równocześnie praktykować uczynki miłosierdzia i pokuty. Pod wpływem duchowych natchnień złożyła prywatny ślub czystości i odmówiła zamążpójścia. Celem wybranej przez nią drogi było uświęcenie własne, a także ofiarowanie praktyk pokutnych oraz cierpień za przeżywających trudności kapłanów oraz osoby konsekrowane.

Ponownie starała się o przyjęcie do zakonu w 32. roku życia. Choć została przyjęta do Zgromadzenia Służebnic Miłosierdzia, nie złożyła ślubów wieczystych, głównie z powodu nękających ją ciężkich chorób. W wieku 35 lat po raz pierwszy miała widzenie Matki Bożej.

Objawienia Róży Duchownej

Pierwsze objawienie Pierina przeżyła 24 listopada 1946 r. podczas pracy w szpitalu. Ujrzała płaczącą Madonnę z zanurzonymi w piersi trzema mieczami. Szatę Maryi zdobiły trzy róże: biała, czerwona i złota. Maryja nazwała siebie Różą Duchowną. Głównym przesłaniem była prośba o szerzenie kultu Matki Bożej Róży Duchownej w intencji uświęcenia dusz konsekrowanych. Kiedy Pierina opowiedziała o tym widzeniu swojemu spowiednikowi, nie znalazła zrozumienia, co więcej - nakazał jej milczenie.

Podczas kolejnych widzeń i mistycznych ekstaz Pierina widziała Matkę Bożą w różnych miejscach: w domowym oratorium, w szpitalnej sali, w domowej kaplicy, w kościołach... Świadkami tych objawień były setki osób. W licznych orędziach Matka Boża nawiązywała do wielkich objawień: w Lourdes - nazywając się Niepokalanym Poczęciem; w Fatimie - pragnąc, aby rozwijano w zgromadzeniach zakonnych nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca i czczono Ją pod wezwaniem Róży Duchownej (Mistycznej); na rue du Bac w Paryżu - nakazując wybicie medalika podobnego do tego z 1830 r., kiedy to miały miejsce objawienia św. Katarzynie Labouré. Już bodaj z tego wynika, że przesłania Maryi w Montichiari okazały się bardzo kościelne, a tym samym uniwersalne, stąd też figury Matki Bożej Róży Duchownej zaczęto wkrótce stawiać w wielu kościołach na całym świecie.

Fenomenem tych objawień jest wspomniana Godzina Łaski: 60 minut między godz. 12.00 a 13.00 w dniu 8 grudnia, czyli w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Oto Jej słowa: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu”.

Słowo Kościoła

Objawienia z Montichiari przez wiele lat nie były zatwierdzone przez Kościół, mimo że potwierdziły je cuda uzdrowień, zjawiska świetlne i słoneczne oglądane wielokrotnie w Montichiari, a nawet to, że papież Paweł VI miał na swoim biurku statuę pielgrzymującej Madonny Róży Duchownej.

Biskup Brescii Giacinto Tredici, który ostatecznie musiał wydać werdykt o prawdziwości objawień, nie będąc im przeciwny, sugerował Pierinie Gilli życie w ukryciu. Ta pokornie zastosowała się do zaleceń i przez wiele lat mieszkała w skromnym domku przy franciszkańskim klasztorze w Fontanelle, gdzie spotykała się z pielgrzymami w swojej niedużej kaplicy. Aż do śmierci prowadziła pustelnicze życie. Poświęciła się modlitwie i pokucie, jednak nigdy nie przywdziała habitu zakonnego. Zmarła w opinii świętości 12 stycznia 1991 r., nie doczekawszy się zatwierdzenia objawień. Jej grób i miejsca objawień odwiedza rocznie ponad 100 tys. pielgrzymów.

Kolejny biskup Brescii, Giulio Sanguinetti, widząc, jak statuy Maryi z trzema różami na piersiach lub też z trzema mieczami zdobywają świat, 15 sierpnia 2000 r. uznał kult Matki Bożej Róży Duchownej z objawień w Montichiari. Przesłał także list do dwóch stowarzyszeń, które spontanicznie zajmowały się miejscami kultu w Fontanelle. Poinformował je o mianowaniu „kapłana, który ma zająć się sprawą kultu, w osobie Pierino Bosellego, dyrektora diecezjalnego wydziału do spraw liturgii”. Wkrótce w Montichiari powstało nowe stowarzyszenie, utworzone z dwóch dotychczasowych, zatwierdzone przez biskupa i przez proboszcza Montichiari ks. Franco Bertoniego. Jego celem jest szerzenie pobożności do Matki Bożej w Fontanelle. To nowe stowarzyszenie nazywa się Róża Duchowna - Fontanelle.

Uznanie objawień Róży Duchownej wpłynęło na jeszcze liczniejsze fundowanie świątyń pod tym wezwaniem, powstały nowe ruchy religijne; także wiele osób, które odwiedzają i poznają Montichiari, odkrywa powołanie kapłańskie lub zakonne. Chociaż więc objawienia w Montichiari-Fontanelle nie wniosły szczególnie wiele nowego czy to do teologii, czy do pobożności maryjnej, to należałoby napisać, że Bóg zawsze wybiera sobie tylko znany i właściwy moment na swoje przesłanie do Kościoła i świata. Orędzie Matki Bożej z Montichiari jest wołaniem o zagrożoną świętość kapłanów i osób konsekrowanych, jest wezwaniem do modlitwy, do podejmowania dzieł zadośćuczynienia i pokuty szczególnie za tych kapłanów, którzy przeżywają kryzys wiary, a nierzadko odchodzą z drogi powołania lub nawet otwarcie zaczynają walczyć z Kościołem.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Rokitno: Maryja, młodzi i Eucharystia

2019-12-07 22:30

Kamil Krasowski

W Rokitnie i Grodowcu 7 grudnia odbyły się Adwentowe Wieczory Młodych. Ich hasłem były słowa: "Eucharystia daje życie", nawiązujące do nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.

Karolina Krasowska
Do Rokitna przyjechała młodzież z północnych dekanatów diecezji

- Chcemy tutaj czuwać wraz z Maryją, oczekując na przyjście Pana Jezusa, a zarazem uświadamiać sobie, że On kiedyś przyjdzie na końcu czasów, ale też czuwać by dobrze duchowo przeżywać zbliżające się wspomnienia tajemnicy Wcielenia  - mówi diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży ks. Łukasz Malec, który czuwał z młodymi w Rokitnie.

Hasłem tegorocznych spotkań modlitewnych dla młodych były słowa nawiązujące do programu nowego roku duszpasterskiego w Polsce.

- Kościół mówiąc o Eucharystii chce wskazać miejsce, skąd młodzi mogą czerpać siłę i inspirację do tego, aby dobrze przeżyć swoje życie, wskazując że w Eucharystii spotykamy żywego Jezusa. Tu młodzi mogą przyjść ze swoimi troskami, problemami i uzyskać pokrzepienie, zrozumienie. Gdy przyjmują Pana Jezusa do swojego serca, On osobiście dotyka ich wszystkich przeciwności, trudności, problemów, ale także umacnia ich swoim Ciałem i swoją Krwią do tego, aby pokonywali grzech i byli mężnymi świadkami - mówi ks. Łukasz Nycz, koordynator ds. formacji stypendystów Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, który skierował do młodych homilię w czasie Mszy św. i wygłosił katechezę.

Do Rokitna przyjechało ok 600 młodych ludzi. - Przyjechałem tutaj razem z uczestnikami rekolekcji z Jackówki z Paradyża jako dopełnienie służby liturgicznej. Jako młodzi chcieliśmy tutaj uczestniczyć. Spotkanie młodych ludzi w takim miejscu, jak Rokitno, bardzo umacnia. Mam nadzieję, że jak stąd wyjadą będą mieli silniejszego ducha i na pewno wyjadą stąd mocniejsi - powiedział Jacek ze ŚwiebodzinaCZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem