Reklama

Z Polski


Niedziela Ogólnopolska 13/2005

Zmiany w gremiach Episkopatu

W związku z upływem 5-letnich kadencji biskupi wybrali nowych członków w niektórych Komisjach, Radach i Zespołach Konferencji Episkopatu Polski. Wybory uzupełniające odbyły się również na funkcję niektórych delegatów KEP oraz duszpasterzy krajowych.
Przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego został ponownie biskup koszalińsko-kołobrzeski Kazimierz Nycz. Przewodniczącym Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek został biskup pomocniczy wrocławski Edward Janiak. Nowym przewodniczącym Zespołu ds. Sanktuarium został biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej Jan Zając, kustosz sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Także nowego przewodniczącego ma Zespół ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego. Został nim biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Teofil Wilski. Biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Tadeusz Pikus został przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną.
Przewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Ewangelicko-Augsburską wybrano biskupa pomocniczego archidiecezji lubelskiej Mieczysława Cisło. Biskup senior Bronisław Dembowski ponownie został przewodniczącym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim a Kościołem Starokatolickim Mariawitów. Biskup pomocniczy diecezji opolskiej Jan Kopiec został jednym z trzech członków Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec. Także jednego członka - biskupa łowickiego Andrzeja Dziubę - włączono do Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych z Renovabis.
Biskupi wybrali również delegatów Konferencji Episkopatu Polski do duszpasterstw krajowych. Delegatem KEP zostali: ds. harcerzy - biskup polowy Tadeusz Płoski; ds. duszpasterstwa ludzi pracy - ponownie metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski; ds. duszpasterstwa młodzieży - ponownie biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Henryk Tomasik; ds. młodzieży nieprzystosowanej - biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz; ds. duszpasterstwa policji - ponownie biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Marian Duś; ds. duszpasterstwa prawników - biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Artur Miziński; ds. Odnowy w Duchu Świętym - ponownie biskup senior Bronisław Dembowski; ds. duszpasterstwa nauczycieli - biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Edward Dajczak; ds. ekumenicznej inicjatywy Theobalt Kościoła protestanckiego w Szwecji - biskup pomocniczy archidiecezji warmińskiej Jacek Jezierski; ds. pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska - na kolejną kadencję biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Edward Janiak. Także ten biskup został delegatem KEP ds. imigracji.
Episkopat wybrał również nowych duszpasterzy krajowych środowisk: esperantystów - ks. Roman Gmyrka; niesłyszących i niedosłyszących - ks. Emanuel Szołtysik; honorowych dawców krwi - ponownie ks. mjr Zenon Surma; inteligencji technicznej - ks. Tadeusz Bożełko; kolejarzy - ponownie ks. Eugeniusz Zarębiński; niewidomych - ks. Andrzej Gałka; ogrodników - ks. Wojciech Kołakowski; parlamentarzystów - ks. Piotr Pawlukiewicz; pracowników elektryki, elektroniki i energetyki - ponownie ks. Jarosław Sroka; pracowników wodociągów i kanalizacji - ks. Grzegorz Krząkała; Romów - ks. Stanisław Opocki; rzemieślników - ks. Wiesław Kwiecień; środowisk twórczych - ponownie ks. Wiesław Niewęgłowski; strażaków - o. Jerzy Kołodziejczak, franciszkanin konwentualny; kierowców - ks. Marian Midura.

Tydzień w Polsce

Kończy się opracowywanie dokumentacji związanej z procesem beatyfikacji męczennika z czasów II wojny światowej - ks. Błażeja Nowosada z Potoka Górnego na terenie obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Kapłan został zamordowany w 1943 r. przez Ukraińców z niemieckiej jednostki SS „Galizien”.

Szkoła Prawa Ukraińskiego, otwarta 16 marca na KUL-u, pozwoli zacieśniać więzi między Polską a Ukrainą. Działa ona w ramach Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i administracji KUL-u. Przedstawiciele strony ukraińskiej wyrazili nadzieję, że niedługo może rozpocząć działalność Szkoła Prawa Polskiego na Ukrainie.

Listy św. s. Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia ukazały się po raz pierwszy na rynku wydawniczym. Ok. 50 listów do spowiedników, przełożonych zakonnych i współsióstr oraz członków rodziny opublikowało Wydawnictwo Misericordia.

Otwarcie 15 marca domu rekolekcyjnego przy karmelitańskim sanktuarium św. Józefa w Wadowicach było ostatnim punktem programu wizytacji o. Alojzego Aróstegui Gamboa OCD, generalnego przełożonego Karmelitów Bosych.

Pielgrzymka do Doliny Chochołowskiej, posiady góralskie i biegi narciarskie - w ten sposób górale z całego Podhala wspominali 12 i 13 marca pobyt Jana Pawła II w Dolinie Chochołowskiej w 1983 r. i świętowali 26. rocznicę jego pontyfikatu.

Sympatycy LPR i Radia Maryja manifestowali w Giżycku przeciw Lechowi Wałęsie w związku z jego atakiem na tę rozgłośnię.

Partia Ludowo-Demokratyczna, sojusznik SLD, zmieniła nazwę na Partia Gospodarki; Unia Wolności zmienia nazwę na Partia Demokratyczna.

Prokuratura wysłała nieoczekiwanie międzynarodowy list gończy za Edwardem Mazurem, przebywającym w Ameryce, podejrzanym o zlecenie zabójstwa gen. Marka Papały.

Antoni Macierewicz, Jan Łopuszański i Gertruda Szumska powołali nową formację polityczną - Ruch Patriotyczny Obóz Polski.

W SLD grupie rozłamowej nie udało się odwołać Józefa Oleksego z funkcji przewodniczącego.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą nie są limitowane.

Były premier Jerzy Buzek i obecny - Marek Belka byli przesłuchiwani przez sejmową komisję śledczą ds. Orlenu; komisja uznała też, że „prezydent Kwaśniewski, nie stawiając się na przesłuchania, chroni środowiska przestępcze, żerujące na polskiej gospodarce”.

Minister kultury i prezydent Warszawy postanowili, że z podatków powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

W referendum górnicy opowiedzieli się przeciwko prywatyzacji kopalń węgla.

Według Badań Ministerstwa Gospodarki i Pracy, dyskrecjonalna władza urzędników jest poważną przeszkodą w rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Tygodnik Wprost złożył pozew przeciwko prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, zarzucając mu pomówienie - żąda przeprosin i wpłacenia pieniędzy na Caritas.

Dotychczasowy prezes IPN Leon Kieres zapowiedział ponowne ubieganie się o prezesurę.

Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym k. Otwocka zginęło troje dzieci i kierowca szkolnego autobusu.

Odwołany został szef delegatury ABW w Rzeszowie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie znalazła podstaw, by odebrać Radiu Maryja status nadawcy społecznego.

Na koniec ub.r. dług Skarbu Państwa sięgnął prawie 403 mld zł (ok. 138 mld dolarów)!

Na rok bieżący zaplanowano wpływy z prywatyzacji w wysokości 5,7 mld zł; do połowy marca sprywatyzowano za 436 mln zł.

Reklama

Świątynia Opatrzności Bożej: Msza św. w intencji Ojczyzny

2019-11-11 09:48

tk, lk, kos / Warszawa (KAI)

Prezydent, przedstawiciele rządu i parlamentarzyści, nuncjusz apostolski i przedstawiciele Episkopatu uczestniczyli we Mszy św. sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej w 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Homilię wygłosił biskup polowy Józef Guzdek, który apelował, aby przyszłość narodu budować na prawdzie i zaufaniu. W południe przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbędzie się uroczysta zmiana warty.

Łukasz Krzystofka/Niedziela
Zobacz zdjęcia: Msza św. w intencji Ojczyzny

Na początku Mszy św. odśpiewano hymn narodowy. – Wolność została wywalczona, ale też przez Pana Boga została Polakom dana i zadana – powiedział kard. Kazimierz Nycz rozpoczynając liturgię. Metropolita warszawski podkreślił, że uczestnicząc w Eucharystii chcemy „dziękować za sukcesy i modlić się o jej szczęśliwą przyszłość”. Przypomniał, że podczas Eucharystii zapłonie Świeca Niepodległości ofiarowana Warszawie przez Piusa IX w 1867 r. z życzeniem, by zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie już wolna. – Ta świeca będzie przypominać to, co wydarzyło się w 1918 ale też ma uświadamiać Polakom, że wolność została wywalczona, ale została Polakom przez Pana Boga dana i zadana – powiedział, dodając: „Jesteśmy pokoleniem troski o niepodległość”.

W 1920 r. kard. Edmund Dalbor wraz z arcybiskupem metropolitą warszawskim kard. Aleksandrem Kakowskim, przywieźli świecę z Watykanu do archikatedry warszawskiej, gdzie podczas uroczystej Eucharystii zapalił ją marszałek Sejmu Ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński na znak tego, że Ojczyzna odzyskała wolność. Ten historyczny moment przerodził się już w tradycję zapalania świecy w czasie Święta Niepodległości. Jest ona symbolem spełnienia marzeń wielu poprzedzających nas pokoleń, które w czasach zaborów przechowały w sercach ideę wolnej Ojczyzny i tej idei poświęcały swe wysiłki, a nieraz także życie.

Homilię wygłosił biskup polowy Józef Guzdek, który podkreślił, że wśród licznych przyczyn, które umożliwiły odzyskanie przez Polskę niepodległości było wzajemne zaufanie. – Polacy z trzech zaborów, o różnych przekonaniach politycznych, wierzący i niewierzący, katolicy, prawosławni i ewangelicy oraz wyznawcy innych religii wznieśli się ponad wszelkie podziały. Stanęli w jednym szeregu. Odzyskanie niepodległości oraz służbę odradzającej się Rzeczpospolitej uznali za cel, który wszystkich zjednoczył – powiedział.

Przypomniał, że w „polskiej armii walczyli żołnierze z różnych zaborów, a dowodzili nimi oficerowie, którzy kończyli wojskowe szkoły w Petersburgu, Wiedniu i w Berlinie”. – Zaufali sobie wzajemnie. Razem odnosili sukcesy poszerzając granice Rzeczpospolitej, a zwłaszcza odnosząc spektakularne zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej – powiedział.

Biskup Guzdek podkreślił, że gdy w historii narodu panowały „zgoda, współpraca i wzajemne zaufanie oraz poszanowanie godności i podstawowych praw mieszkańców kraju, Polska rozwijała się i umacniała swoją pozycję międzynarodową a Polakom żyło się dostatniej”. – Gdy zaufanie zostało zdominowane przez podejrzliwość, budziły się demony fałszywych oskarżeń, zapełniały się więzienia, wobec niewinnych wykonywano karę śmierci – powiedział. Zwrócił uwagę, że w powojennej Polsce na liście podejrzanych znaleźli się m.in. członkowie Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze Armii Krajowej oraz wracający z emigracji żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. – Na tej liście znalazł się także Kościół katolicki, o czym świadczy uwięzienie kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski i innych biskupów oraz pokazowe procesy, kary więzienia i brutalne mordy dokonane na wielu kapłanach – powiedział.

Ordynariusz Wojskowy podkreślił, że zaufanie Bogu jest fundamentem, „na którym wznosi się gmach naszej wiary”. – Zaufanie drugiemu człowiekowi jest warunkiem niezbędnym udanego życia w małżeństwie i rodzinie oraz wychowania młodego pokolenia – powiedział.

Zdaniem bp. Guzdka w Narodowe Święto Niepodległości „trzeba z całą mocą powiedzieć, że również w życiu naszego narodu bardzo potrzeba zgody i wzajemnego zaufania”. – Jedności nie zbudujemy krótkowzrocznym i lekkomyślnym „zapomnieniem” lub „grą w przebaczenie”. Nie wolno bagatelizować win, ale też należy odrzucić ducha zemsty. Pamięć – tak, ale nigdy pamiętliwość. Trzeba mozolnie dążyć do prawdy, wszak rozmycie granicy pomiędzy dobrem i złem prowadzi do pozornej jedności – powiedział.

Biskup Guzdek zwrócił uwagę, że „na drodze budowania wzajemnego zaufania w naszej Ojczyźnie mamy wielu wspaniałych przewodników”. Przypomniał osoby kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia oraz św. Jana Pawła II. – Przed czterema laty ważne słowa o współpracy, zaufaniu i służbie narodowi padły z sejmowej mównicy. Ówczesny Marszałek Senior apelował: „Mamy obowiązek mówić wspólnym głosem. Mamy obowiązek, spierając się, dochodzić do porozumienia i służyć Polsce, służyć wszystkim obywatelom. To nasza wielka odpowiedzialność i nasze wyzwanie” – przypomniał słowa Kornela Morawieckiego bp Guzdek.

Ordynariusz Wojskowy powiedział, że „każde z tych przesłań zostało przyjęte ze zrozumieniem i nagrodzone głośnymi brawami”. – Dziś trzeba zapytać: Czy potrafimy słowa proroków naszych czasów zamieniać w czyn? Na ile posiane ziarno wydało plon większego zaufania, wzajemnego szacunku i współpracy dla dobra umiłowanej Ojczyzny? – zachęcał do refleksji bp Guzdek.

Hierarcha zaapelował, aby „powstrzymali się od wszelkich działań i zamilkną głosy tych, którzy mówią: »Jeśli Polska ma być urządzona nie według moich myśli, lepiej żeby jej nie było«. Oby w naszej Ojczyźnie już bezpowrotnie zaprzestano rzucać kamieniami w tych, którzy mają inne pomysły na zagospodarowanie przestrzeni wolności. Potrzebne są dialog, bliskość i zaufanie – zachęcał. Dodał, że misją Kościoła „jest budowanie mostów porozumienia i wzajemnego zaufania”. – Zatem widząc zdradę Ewangelii, brak zaufania i poszanowania drugiego człowieka, Kościół ma prawo powtarzać do córek i synów katolickiej wspólnoty skargę Jezusa: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie” (Mt 15,8) – powiedział.

Na koniec podkreślił, że od zaufania zbudowanego na prawdzie zależy przyszłość naszej Ojczyzny. – Pamiętajmy, że ponad sto lat temu wzajemne zaufanie stało się dźwignią odrodzenia Niepodległej. Nie wolno nam o tym zapomnieć! Dlatego „Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu”. Zaufaj mu! Od zaufania zbudowanego na prawdzie zależy bowiem przyszłość naszej Ojczyzny. Niech nam Bóg błogosławi! – zakończył.

Po homilii odbył się akt zapalenia przez prezydenta RP Andrzeja Dudę świecy Piusa IX. Eucharystię koncelebrowali abp Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce, biskupi obydwu diecezji warszawskich, kapelani Ordynariatu Polowego oraz archidiecezji warszawskiej. Uczestnikami liturgii Eucharystii byli prezydent Andrzej Duda z małżonką, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek i i Stanisław Karczewski, członkowie rządu, a także licznie zgromadzeni parlamentarzyści, duchowni i wierni.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Syria: dwóch księży zamordowanych przez bojówki Państwa Islamskiego

2019-11-11 20:31

st (KAI/la Repubblica) / Damaszek

Dwóch księży katolickich obrządku ormiańskiego zostało dziś zabitych przez bojówki Państwa Islamskiego w północno-wschodniej Syrii w wiosce Zar, w dystrykcie Busayra, na wschód od Dar ar-Zor.

Unsplash/pixabay.com

Ofiarami terrorystów padło dwóch księży 43-letni Hovsep Petoyan i jego ojciec, także kapłan 71-letni A. Petoyan (w Kościele obrządku ormiańskiego nie obowiązuje duchownych celibat). Według niektórych źródeł, obydwaj, w towarzystwie diakona, mieli zweryfikować stan prac konserwatorskich ormiańskiego kościoła katolickiego w okolicy, kiedy znaleźli się w zasadzce na drodze łączącej Hasakeh z Dar ar-Zor. Uzbrojeni ludzie otworzyli ogień, zabijając starszego na miejscu, a młodszy z księży zmarł wkrótce na skutek odniesionych obrażeń. Ranny został również diakon.

Według agencji prasowej Sana chodzi o „akt terroryzmu”, który ma miejsce w szczególnie trudnym momencie dla prowincji Hasakah, ponieważ Turcja rozpoczęła szeroko zakrojoną ofensywę w celu wyeliminowania obecności bojowników kurdyjskich.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem