Reklama

Z Jasnej Góry

O. Robert Mirosław Łukaszuk OSPPE - Rzecznik Prasowy Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 13/2005

Krzysztof Świertok
Pielgrzymka Braci Zakonnych

23. Pielgrzymka Braci Zakonnych

W spotkaniu w dniach 9 i 10 marca wzięło udział ok. 500 braci z różnych zakonów, w tym 36 braci paulinów. Tematem spotkania były słowa: Bracia zakonni w służbie Chrystusowi Eucharystycznemu poprzez swoje oddanie dla pracy w Kościele. W pierwszym dniu pielgrzymki Mszę św. odprawił przeor Jasnej Góry - o. Marian Lubelski. Podkreślił, że bracia zakonni przybywają, aby dziękować za łaskę powołania. „Jezus powiedział do każdego z nas, do każdego kapłana i zakonnika: «Pójdź za mną». I poszliśmy za Chrystusem. Wielkie i wspaniałe jest powołanie zakonne, ponieważ jest to służba samemu Jezusowi Chrystusowi według charyzmatu danego zakonu i zgromadzenia”. W programie były: Droga Krzyżowa na wałach, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Liturgia Godzin, konferencja o. Czesława Postawy OFM. Różaniec poprowadził z braćmi abp Stanisław Nowak - metropolita częstochowski. Modlitwie Apelu Jasnogórskiego przewodniczył br. Zbigniew Srebrzyński - przewodniczący Komisji Braci Zakonnych przy Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce, która zorganizowała pielgrzymkę. Podczas spotkania przedstawiono sylwetkę bł. br. Bonifacego Żukowskiego, męczennika II wojny światowej. W drugim dniu Mszę św. odprawił i homilię wygłosił o. Edward Stradomski - opat Cystersów z Jędrzejowa. „Jesteśmy po to, żeby dawać swoim życiem świadectwo przynależności do Chrystusa i przez to pokazywać ludziom Chrystusa i Jego miłość do człowieka - mówił o. Stradomski. - Jasna Góra jest wspaniała na takie spotkania życia zakonnego, bo do kogo mamy się zwracać, jak nie do Matki, która jest najbliżej Chrystusa”. Na zakończenie pielgrzymki bracia uroczyście ponowili konsekrację.
W Polsce działają 74 męskie zgromadzenia zakonne, żyje w nich i pracuje ponad 13 tys. zakonników. 10% stanowią bracia zakonni (ok. 1300).

Pielgrzymowali maturzyści

11 marca na Jasną Górę przybyło z diecezji radomskiej ok. 2 tys. maturzystów wraz z biskupem diecezji Zygmuntem Zimowskim, 34 kapłanami oraz diecezjalnym wizytatorem katechetycznym - ks. Piotrem Supierzem. Tematem przewodnim pielgrzymki były słowa: Poznali Go przy łamaniu chleba. Tego samego dnia pielgrzymowali maturzyści z diecezji bydgoskiej. Ok. tysięcznej grupie młodzieży towarzyszył biskup diecezji Jan Tyrawa i ks. Mirosław Gogolik - diecezjalny duszpasterz młodzieży. Pielgrzymka maturzystów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej zgromadziła 12 marca ok. 1 tys. młodzieży. Spotkanie pod hasłem: Przybyliśmy oddać Mu pokłon przygotował ks. Piotr Superlak z Wydziału Katechetycznego Kurii Szczecińsko-Kamieńskiej. Wraz z maturzystami przybył bp Marian Błażej Kruszyłowicz. W tym dniu modliło się także ok. tysiąca maturzystów z diecezji tarnowskiej wraz z ks. dr. Wiesławem Piotrowskim - dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i ks. Arturem Ważnym - diecezjalnym duszpasterzem młodzieży i studentów. Ok. 2,5 tys. maturzystów z diecezji bielsko-żywieckiej czuwało całą noc z 12 na 13 marca na Jasnej Górze. Mszy św. o północy przewodniczył bp Tadeusz Rakoczy. Organizatorem spotkania był ks. Józef Oleszko - diecezjalny duszpasterz młodzieży. Podczas pielgrzymki maturzyści wystosowali telegram do Ojca Świętego, zapewniając o modlitwie w jego intencji.

Wielki Tydzień na Jasnej Górze

20 marca - Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
11.00 - poświęcenie palm, Msza św. koncelebrowana - o. Leon Chałupka, administrator generalny

Reklama

24 marca - Wielki Czwartek
9.00 - Liturgia Godzin
19.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej, obrzęd obmycia nóg, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ołtarza Wystawienia - o. lzydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów
do 22.00 - Adoracja przy Ołtarzu Wystawienia
6.00-18.00 - Spowiedź

25 marca - Wielki Piątek Męki Pańskiej
9.00 - Liturgia Godzin
14.00 - Droga Krzyżowa Częstochowy (wały) - abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski
18.00 - Gorzkie żale z kazaniem - o. Dariusz Szuba
19.00 - Liturgia Męki Pańskiej - przewodniczy o. Sebastian Matecki - podprzeor Jasnej Góry, kazanie - o. Kazimierz Maniecki
do 22.00 - Adoracja przy Grobie Pańskim
6.00-18.00 - Spowiedź, Komunia św. tylko podczas Liturgii Męki Pańskiej

26 marca - Wielka Sobota
9.00 - Liturgia Godzin
- Święcenie pokarmów przez cały dzień
6.00-18.00 - Spowiedź

Zmartwychwstanie Pańskie
26 marca - Wielka Sobota
19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej - o. Tomasz Ciołek, wikariusz generalny
do 22.00 - Adoracja
Komunia św. tylko w czasie Liturgii Wigilii Paschalnej

27 marca - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
6.00 - Procesja Rezurekcyjna, Msza św. koncelebrowana - bp Antoni Długosz
11.00 - Suma Pontyfikalna - abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski

Jubileuszowe spotkanie Solidarności

12 marca Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej dla przedstawicieli NSZZ Solidarność - głównie z Regionu Śląska Opolskiego, odprawił i wygłosił konferencję o. Kamil Szustak. Obecni byli m.in.: Andrzej Konecki - członek prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Jan Kurasiewicz - przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Śląska Opolskiego oraz 130 członków. Został odczytany Akt Zawierzenia Solidarności Śląska Opolskiego. Tematem wielkopostnego dnia skupienia były słowa: Eucharystia - źródło nadziei i mocy w budowaniu solidarnego świata. Spotkanie odbywało się z okazji 25. rocznicy powstania Solidarności.

Zapowiedzi

28 marca - Historia o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim - koncert Józefa Skrzeka i górali beskidzkich

29 marca - Pielgrzymka maturzystów archidiecezji warszawskiej
- Pielgrzymka maturzystów diecezji warszawsko-praskiej
- Pielgrzymka maturzystów archidiecezji łódzkiej

Reklama

Rodzice skarżą norweski Barnevernet do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

2019-07-22 17:01

Monika Książek

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wpłynęło szesnaście skarg rodziców na rząd Norwegii. Dotyczą one pogwałcenia ich prawa do poszanowania życia rodzinnego. Wszystkie odnoszą się do działań tej samej instytucji - norweskiego urzędu do spraw dzieci - Barnevernet.

Rodzice krytykują Barnevernet wskazując, że urzędnicy odebrali im dzieci w oparciu o niedostateczne podstawy, całkowicie zakazując lub radykalnie ograniczając możliwość utrzymywania z nimi kontaktu. Wśród poszkodowanych znaleźli się m.in. rodzice, którym ograniczono kontakty z dzieckiem do trzech czterogodzinnych spotkań w roku, matka, której pozwolono na kontakt z synem jedynie sześć razy w roku po dwie godziny, ojciec, któremu przyznano możliwość tylko jednego trzygodzinnego spotkania w roku z jego własnymi dziećmi, czy matka, której całkowicie zakazano kontaktów z dwójką jej dzieci, oraz ograniczono możliwość spotykania się z trzecim dzieckiem.

Rząd norweski ma teraz możliwość przedstawienia odpowiedzi na stawiane mu zarzuty, a organizacje pozarządowe są zaproszone do składania opinii prawnych przyjaciela sądu (amicus curiae) na temat zagadnień prawnych wiążących się z poszczególnymi skargami.

Instytut Ordo Iuris zamierza wystąpić do Przewodniczącego Sekcji II ETPC, która będzie rozpatrywała wspomniane skargi, z prośbą o dopuszczenie do udziału we wszystkich szesnastu postępowaniach i umożliwienie przedstawienia jego obserwacji. Prawnicy Instytutu przekażą Trybunałowi argumenty udowadniające fundamentalne znaczenie więzi z rodzicami dla prawidłowego rozwoju dziecka oraz zaprezentują orzecznictwo międzynarodowe wskazujące na odebranie dzieci ich rodzicom jako środek ostateczny, który powinien mieć zastosowanie w absolutnie wyjątkowych przypadkach.

„Przyjęte do rozpoznania sprawy dają ogromne nadzieje na zmianę norweskiego systemu opieki nad dziećmi, który opiera się o założenie bezwzględnego prymatu państwa nad rodziną. Opisane w nich sytuacje stanowią przykład stosowania zupełnie nieadekwatnych środków względem okoliczności w jakich znajdują się dzieci i rodzice. W niedawnym orzeczeniu w sprawie Blondiny Jansen, Trybunał w Strasburgu wyraźnie stwierdził, że celem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest ponowne zjednoczenie rodziny, a zatem należy podtrzymywać więzi emocjonalne między dzieckiem i rodzicami biologicznymi. Takie stanowisko daje podstawy do przypuszczenia, że i w tych szesnastu sprawach zapadną korzystne dla skarżących wyroki” – skomentował Bartosz Zalewski z Instytutu Ordo Iuris.

Powody odebrania dzieci rodzicom przez Barnevernet są często błahe: „przewlekłe zmęczenie” matki, niska frekwencja trzylatka w przedszkolu czy rzekome nadużywanie paracetamolu przez rodzica. Jedną z najgłośniejszych medialnie spraw pokazujących skrajnie antyrodzinną praktykę działania tego urzędu był przypadek rumuńsko-norweskiej rodziny Bodnariu, którym odebrano piątkę dzieci, z których jedno miało ledwie kilka tygodni, i umieszczono je w trzech różnych rodzinach zastępczych.

Ostatecznie Barnevernet – pod presją opinii publicznej i rządu rumuńskiego – oddał dzieci rodzicom, którzy wkrótce potem opuścili Norwegię. Obecnie rodzina Bodnariu wystąpiła ze skargą do ETPC, a swoją opinię w sprawie przedłożył również Instytut Ordo Iuris. Eksperci Instytutu przygotowują również raport opisujący z perspektywy systemowej działanie Barnevernet w kontekście międzynarodowych standardów praw człowieka.

Wcześniej reprezentowali również Norweżkę Silije Garmo, która wraz z córką otrzymała w Polsce azyl. Decyzja o jego przyznaniu wprost stwierdzała, że w Norwegii naruszono podstawowe prawa kobiety.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież do francuskich skautów: nie ograniczajcie się do kontaktów wirtualnych

2019-07-23 19:18

pb (KAI/famillechretienne.fr) / Jambville

Nie ograniczajcie się do kontaktów wirtualnych - zaapelował papież Franciszek do 22 tys. francuskich skautów, zgromadzonych w Jambville koło Paryża na „wielkim jamboree” (zlocie) pod hasłem „Connecte!” (Połącz się!).

Grzegorz Gałązka

Za pośrednictwem telegramu wysłanego przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina papież przekonuje, że łączność z Chrystusem poprzez modlitwę, słuchanie słowa Bożego i sakramenty pozwala odkryć „źródło radości”, ale także „drogę prawdziwego spotkania” z innymi ludźmi.

Życzy młodym, by nie ograniczając się spotkań wirtualnych, coraz bardziej byli „budowniczymi mostów”. W ten sposób wezmą udział w budowie społeczeństwa „bardziej sprawiedliwego i bardziej ludzkiego”, zauważającego małych i ubogich.

W spotkaniu w Jambville bierze udział 22 tys. spośród 85 tys. członków głównej organizacji harcerskiej we Francji Scouts et Guides de France (SGDF).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem