Reklama

Świadkowie

Ks. Luigi Giussani wychowawca i świadek wiary

Elżbieta Adamczyk
Niedziela Ogólnopolska 13/2005

KAI/Dwumiesięcznik „Ślady”
Ks. Luigi Giussani

22 lutego 2005 r. odszedł do Pana ks. prał. Luigi Giussani, założyciel międzynarodowego katolickiego Ruchu „Comunione e Liberazione” (Komunia i Wyzwolenie). Podczas pogrzebu w katedrze mediolańskiej, 24 lutego br., kard. Joseph Ratzinger powiedział o śp. ks. Giussanim, że „rozdał całe bogactwo swego serca, rozdając Boskie bogactwo Ewangelii, którą był przeniknięty, i służąc w ten sposób, przyniósł owoc obfity, stał się ojcem wielu, zdobywał serca, przyczynił się do przemiany świata na lepsze, otwierał bramy świata dla nieba”. Uroczystość pogrzebowa zgromadziła w mediolańskiej katedrze i wokół niej około 40 tys. wiernych. Mszę św. pod przewodnictwem kard. Dionigiego Tettamanziego koncelebrowało 4 kardynałów, 25 biskupów i 550 księży.

Kim był ks. Luigi Giussani?

Urodził się w 1922 r. w Desio, w okolicach Mediolanu. W młodym wieku wstąpił do seminarium duchownego. Kard. Ratzinger przypomniał, że już jako chłopak Giussani, wraz z innymi młodymi, stworzył wspólnotę „Studium Christi”, której programem było przede wszystkim mówienie o Chrystusie, „ponieważ cała reszta wydawała się jakby stratą czasu”. Spotkanie z Chrystusem, umiłowanie Go i pójście za Nim, choćby „przez ciemną dolinę”, stało się sensem życia i osobistym doświadczeniem Luigiego Giussaniego. Po święceniach kapłańskich podjął wykłady w Seminarium Duchownym i na Wydziale Teologicznym Archidiecezji Mediolańskiej, specjalizując się w studiach nad teologią wschodnią, nad teologią protestancką w Ameryce oraz nad rozumnym charakterem aktu wiary i rozumną motywacją przynależności do Kościoła. „Miłość ks. Giussaniego do Chrystusa była także miłością do Kościoła, w ten sposób zawsze pozostawał sługą wiernym, wiernym Ojcu Świętemu, wiernym swoim biskupom” - stwierdził kard. Ratzinger w homilii pogrzebowej.
W połowie lat 50. ks. Giussani zrezygnował z pracy wykładowcy, aby skoncentrować się na wychowaniu młodzieży. Podjął pracę katechety w Liceum Klasycznym im. Bercheta w Mediolanie, zainicjował powstanie organizacji Gioventu Studentesca (Młodzież Uczniowska), która kilkanaście lat później da początek kościelnemu Ruchowi „Comunione e Liberazione”.
W latach 1964-90 ks. Giussani kierował Katedrą Wstępu do Teologii na Uniwersytecie Katolickim „Sacro Cuore” w Mediolanie. Założył także świeckie stowarzyszenie osób konsekrowanych „Memores Domini”. Był konsultantem Kongregacji ds. Duchowieństwa oraz Papieskiej Rady ds. Świeckich. W 1995 r. otrzymał Międzynarodową Nagrodę Kultury Katolickiej. Jest autorem licznych książek o tematyce formacyjnej, przetłumaczonych na kilkanaście języków. W ostatnim okresie swojego życia ks. Giussani, dotknięty chorobą, dawał świadectwo wierności Jezusowi w cierpieniu przenikniętym blaskiem Chrystusowego Zmartwychwstania. Do końca swych dni przewodził duchowo założonemu przez siebie Ruchowi „Comunione e Liberazione”.

Półwiecze służby Chrystusowi w Kościele

Dzieło „Comunione e Liberazione”, obecne dziś w ponad 70 krajach świata, narodziło się z inicjatywy ks. Giussaniego we Włoszech w 1954 r. jako kontynuacja założonego wcześniej wśród uczniów mediolańskich szkół średnich stowarzyszenia Gioventu Studentesca. Nazwa „Comunione e Liberazione” upowszechniła się w 1969 r. Niesie ona orędzie, że wiara w Chrystusa przeżywana we wspólnocie prowadzi do wewnętrznej wolności jednostki. Charyzmat Ruchu to: wychowanie współczesnych chrześcijan do dojrzałej wiary, we wspólnocie opartej na praktyce sakramentów, słuchaniu Słowa i posłuszeństwie przełożonym. Stowarzyszenie „Comunione e Liberazione” zyskało aprobatę Stolicy Apostolskiej w lutym 1982 r. W Polsce jest obecne od kilkunastu lat. Wspólnoty istnieją zarówno w dużych miastach: Wrocławiu, Krakowie, Warszawie czy Łodzi, jak i w ośrodkach mniejszych, szczególnie w części południowo-zachodniej naszego kraju. Gromadzą osoby różnych stanów i w różnym wieku. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście do ks. Giussaniego z okazji pięćdziesięciolecia CL napisał m.in. „Na tym właśnie polega początkowa intuicja pedagogiczna Waszego Ruchu: jest nią nieustanne proponowanie, w porywający sposób i w harmonii ze współczesną kulturą, wydarzenia chrześcijańskiego, postrzeganego jako źródło nowych wartości, zdolnych do nadania właściwego kierunku całej ludzkiej egzystencji. Konieczne i naglące jest pomaganie innym w spotkaniu Chrystusa, aby stał się On ostateczną racją życia i działania również dla współczesnego człowieka. To doświadczenie wiary rodzi nowe spojrzenie na rzeczywistość, mobilizuje do odpowiedzialności i kreatywności, które dotyczą każdego obszaru życia: od pracy zawodowej po relacje w rodzinie, od zaangażowania społecznego po działalność kulturalną i polityczną”. Ze swej strony członkowie Ruchu podejmują liczne działania, aby czynić znaną myśl Jana Pawła II. Treść przemówień i dokumentów papieskich staje się programem własnym CL. Wiele miejsca poświęcają im także redaktorzy międzynarodowego pisma Ruchu „Comunione e Liberazione” Tracce (Ślady), ukazującego się również w języku polskim.

Reklama

„Ślady” w polskim wydaniu

Polscy członkowie Ruchu CL od kilku lat mają ułatwiony dostęp do dokumentów, komentarzy i tekstów, kształtujących życie Ruchu na całym świecie. W Łodzi powstała redakcja polskiego wydania międzynarodowego pisma Tracce. Periodyk Ślady ukazuje się raz na dwa miesiące i zawiera nie tylko tłumaczenia z wydania włoskiego, ale również teksty i komentarze interesujące przede wszystkim dla polskich członków Ruchu CL. Pismo pełni rolę „okna” na międzynarodową rzeczywistość Ruchu i przyczynia się do jedności intelektualnej i duchowej jego członków. Służy także popularyzacji CL we wszystkich środowiskach. Numer 6. z listopada-grudnia 2004 r. w całości dotyczył 50-lecia dzieła założonego przez śp. ks. Giussaniego. Zapewne w kolejnych wydaniach Śladów wiele miejsca zostanie poświęcone osobie zmarłego Założyciela. Warto więc wiedzieć, że pismo jest dostępne w księgarniach katolickich, a jego redakcja polska mieści się w Łodzi pod adresem: ul. ks. I. Skorupki 13/10, 90-457 Łódź, tel./fax (0-42) 664-87-73, e-mail: redakcja@slady.pl; www.slady.pl

Katedra polowa: Msza św. w intencji ofiar w rzezi wołyńskiej

2019-07-14 20:05

kos / Warszawa (KAI)

Pamięć o Polakach zamordowanych podczas „krwawej niedzieli” na Wołyniu uczczono w katedrze polowej Mszą św. W Eucharystii uczestniczyli członkowie Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich z Warszawy, którzy po zakończonej Mszy św. udali się na plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożone zostały kwiaty. W homilii ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podkreślał, że rzeź wołyńska była konsekwencją odejścia od Bożych praw.


Katedra Polowa Wojska Polskiego, dawny dom pijarów

Eucharystii przewodniczył ks. por. Daniel Piejko, wikariusz katedry polowej, który powiedział, że w czasie Mszy św. do grona Ludu Bożego włączony zostanie mały Franciszek. Przywitał duchownych oraz wiernych uczestniczących we Mszy św. i przypomniał okoliczności ludobójstwa na Wołyniu oraz „krwawej niedzieli”, 11 lipca 1943 r., podczas której ukraińscy nacjonaliści zaatakowali około stu polskich wsi na Wołyniu.

– Dzisiejszą Mszą św. zamówioną przez Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich w Warszawie w intencji ofiar tej straszliwej antypolskiej czystki etnicznej, pragniemy przed miłującym Bogiem oddać cześć i umocnić naszą modlitewną i narodową pamięć o zamordowanych, aby już nigdy nienawiść nie zatruwała krwi bratniej – powiedział.

Przy ołtarzu stanęły poczty sztandarowe 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. Stefana Starzyńskiego oraz organizacji i stowarzyszeń kresowych.

W homilii ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski zwrócił uwagę, że ludobójstwo na Wołyniu było konsekwencją „podeptania Bożych praw”. – Jeśli ktoś uznał, że można ominąć przykazania Boże, robił sobie furtkę, którą powiększał, aż stawała się bramą. Dekalog praw Bożych był zamieniany na „dekalog ukraińskiego nacjonalisty”. A tam są słowa, które zaprzeczają miłości – powiedział.

Jego zdaniem współczesny świat nie jest wolny od tego rodzaju nienawiści i deptania praw Bożych, dlatego warto przypominać konsekwencje, jakie mogą spotkać te narody, które o tym zapominają. Dodał, że szczególnie w wielu państwach pod hasłem fałszywie pojmowanej tolerancji, która dyskryminuje ludzi chcących żyć według prawa Bożego.

– Jako spadkobiercy tradycji kresowych, tych miejsc, które były dotknięte zbrodnią, chcemy powiedzieć, że dla nas wartością jest miłość Pana Boga i miłość wobec drugiego człowieka – powiedział ks. Isakowicz-Zaleski.

Na koniec podkreślił, że najlepszym realizowaniem testamentu ofiar ludobójstwa na Wołyniu będzie wychowanie kolejnych pokoleń w miłości do Bożych praw i wolnych od nienawiści. – Życzmy sobie wzajemnie, za każdym razem kiedy wspominamy te trudne wydarzenia, żeby ponad nienawiścią była miłość, ponad obojętnością życzliwość i troska, tak jak Samarytanina z dzisiejszej Ewangelii – powiedział.

Eucharystię z ks. por. Danielem Piejką i ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim koncelebrowali ks. por. Mateusz Korpak i ks. Antoni Moskal. Po Mszy św. uczestnicy Eucharystii udali się na plac Józefa Piłsudskiego, gdzie na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożyli kwiaty.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wspaniały czas z Bogiem

2019-07-15 18:13

Anna Majowicz

Dziś (15.07) przed południem w Dobroszycach zakończyło się 26. Salwatoriańskie Forum Młodych. Emilia Chrzanowska z Kiełczowa już po raz drugi uczestniczyła w tej największej wakacyjnej akcji organizowanej przez apostolat RMS-u. Z nami dzieli się swoim świadectwem:

Anna Majowicz
Siostry Emilia i Natalia Chrzanowskie

,,W Dobroszycach gromadzimy się w imię Jezusa Chrystusa. To 10-dniowe spotkanie z Bogiem i wspaniałymi ludźmi. Kiedy tu przyjeżdżam czuję stałą obecność Pana Boga. Jest z nami na jutrzni, na śniadaniu, w pracach codziennych, które tu wykonujemy, podczas warsztatów, w których pozwala nam się rozwijać, ale przede wszystkim widzę Go w drugim człowieku. Cudowna jest każda Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu. To wspaniały czas. Jestem pewna, że za rok tu powrócę". 

Zobacz zdjęcia: 26. Salwatoriańskie Forum Młodych w Dobroszycach
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem