Reklama

Pierwsze Gimnazjum Katolickie na ziemi kutnowskiej

26 września br. odbyło się uroczyste otwarcie Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Wierzbiu koło Kutna. Było to wielkie święto nauczycieli, uczniów, rodziców i wszystkich osób, zaangażowanych w otwarcie Katolickiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego w Wierzbiu.
Patronami nowo otwartej szkoły są Kutnowscy Księża Męczennicy bł. Michał Woźniak i bł. Michał Oziębłowski. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem biskupa łowickiego Alojzego Orszulika. Po Eucharystii nastąpiła część oficjalna i wystąpienia zaproszonych gości.

Kształcimy, aby wychowywać

Szkoła w Wierzbiu ma już ponad 100-letnią tradycję. Powstała w 1896 r. jako trzyklasowa Szkoła Elementarna. Od początku wychowywała swoich uczniów w duchu patriotycznym. Już w 1905 r. wszyscy uczniowie wraz z nauczycielem strajkowali, żądając od rosyjskiego zaborcy nauczania tylko w języku polskim.
W okresie międzywojennym szkoła w Wierzbiu była już sześcioklasową Szkołą Powszechną II Stopnia. W czasach PRL-u, z powodu niechęci do niej władz komunistycznych, odebrano jej dwie najwyższe klasy, a następnie zdegradowano do stopnia szkoły filialnej, ciągle zagrożonej likwidacją.
Od 1994 r., pod nowym kierownictwem Anny Rzymkowskiej, rozpoczął się proces ratowania szkoły. Społecznymi siłami wyremontowano jej budynek, a placówka stała się ośmioklasową Szkołą Podstawową. 17 października 1995 r. otrzymała imię gen. Władysława Andersa Syna Ziemi Kutnowskiej, a następnie stała się siedzibą Stowarzyszenia Pamięci gen. Władysława Andersa i Jego Żołnierzy. W 1996 r. przyjęto ją do Klubu Szkół Monte Cassino, a patronat nad nią objęło Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie "Karpatczycy".
Mimo tego w lutym 2001 r. władze samorządowe Gminy Kutno podjęły uchwałę o jej likwidacji. Jednak determinacja całej społeczności lokalnej, zdecydowanej bronić szkoły, a także osobiste zaangażowanie na rzecz jej przekształcenia w katolicką placówkę ze strony biskupa łowickiego Alojzego Orszulika, dziekana kutnowskiego ks. prał. Stanisława Pisarka i ks. Stanisława Gancarka - prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, doprowadziły do otwarcia we wrześniu 2001 r. szkoły katolickiej w Wierzbiu. Przedstawiciele szkół, zrzeszonych w Klubie Szkół Monte Cassino, na swoim zjeździe 22 sierpnia 2001 r. wybrali ją na siedzibę Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino.
W związku z licznymi prośbami rodziców z Kutna i jego okolic postanowiono od września 2002 r. otworzyć także Gimnazjum Katolickie w Wierzbiu. Zgodę na jego uruchomienie wydało Kuratorium Oświaty w Łodzi. Podjęto również decyzję od rozbudowie szkoły i powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Wierzbiu, którego członkowie apelują do wszystkich, którym zależy na rozwoju oświaty katolickiej w Polsce o pomoc dla szkoły w Wierzbiu.
Z racji na szczupłe warunki lokalowe dosłownie w ciągu miesiąca powstał nowy budynek gimnazjum. Było to możliwe dzięki wytężonej pracy i życzliwości wielu osób. Przy budowie gimnazjum dużo pracowali społecznie i pomagali rodzice uczniów, a w szczególności: Marek Głodek, Mieczysław i Jarosław Solarscy oraz Antoni Jóźwiak i Maciej Rzeźnicki - sołtys Wierzbia.
Budynek nowego gimnazjum nie powstałby, gdyby nie wsparcie ze strony licznych sponsorów budowy: biskupa łowickiego Alojzego Orszulika, Społecznej Fundacji Miasta Kutna i prezydenta Kutna Krzysztofa Wacława Dębskiego, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń z dyrektor Zofią Kłodnicką oraz firm: Agroma Kutno, Zasada Centrum S.A. i BASF. Podziękowania należą się również nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły za pracę społeczną przy budowie gimnazjum, a w szczególności Andrzejowi Jagiele - gospodarzowi obiektu szkolnego, za ofiarną pracę i nadzór nad pracami budowlanymi.

Reklama

Mądrość i talent

Powitania wszystkich przybyłych na uroczyste otwarcie Gimnazjum Katolickiego w Wierzbiu dokonał Andrzej Stachowicz. Wśród gości znaleźli się zaś m.in.: Prezydent Kutna, wójt Gminy Kutno Jerzy Bryła, przewodniczący Rady Gminy Kutno Józef Kotliński, przedstawiciele sponsorów, osób zaangażowanych w powstanie szkoły, dzieci szkolne, nauczyciele i rodzice. Biskup Łowicki powitany został przez dzieci słowami "Bądź pozdrowiony gościu nasz". Gośćmi honorowymi byli również członkowie rodziny bł. ks. Michała Oziębłowskiego.
Mszę św. z prośbą o Boże błogosławieństwo dla szkoły i jej pracowników oraz twórców sprawował bp Alojzy Orszulik, w koncelebrze z ks. prezesem S. Gancarkiem. W homilii Ksiądz Biskup zwracał uwagę dzieci i wszystkich obecnych na uroczystości na znaczenie dwóch słów i dwóch cnót: "mądrości" i "talentu". "Te dwa przymioty powinny być rozwijane w każdej szkole, ale w sposób szczególny w szkole katolickiej - mówił. - Mądrość to umiejętność rozróżniania dobra i zła - zwłaszcza tu, w szkole katolickiej, musi być pielęgnowana i rozwijana, w tym duchu winny być kształcone serca młodego pokolenia. Bo jeśli kształcenie, to i wychowanie, a wychowanie to do miłości - do Boga, a ze względu na Niego do każdego człowieka. Wychowanie do szacunku - dla siebie i innych, do prawości - umiejętności postępowania zgodnie z prawami Bożymi i ludzkimi, o ile nie stoją w sprzeczności z Bożymi. Pismo Święte mówi, że Najwyższą Mądrością jest Pan Bóg. My mamy tę Najwyższą Mądrość poznawać, a w szkole katolickiej w sposób wybitny".
Po homilii bp Orszulik dokonał poświęcenia nowych pomieszczeń szkoły. Przed błogosławieństwem ks. prał. Pisarek odczytał błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II dla szkoły w Wierzbiu, które pozostanie w szkole jako najpiękniejsza pamiątka obecności Papieża i jego modlitwy.

Podziękowania i gratulacje

Po Mszy św. nastąpiła część oficjalna uroczystości otwarcia. Raz jeszcze goście zostali powitani, tym razem przez dyrektor Annę Rzymkowską.
Nauczyciele przedstawili następnie osoby patronów gimnazjum, po czym ks. prał. Pisarek odczytał Dekret Biskupa Łowickiego o nadaniu Gimnazjum Katolickiemu w Wierzbiu za patronów błogosławionych księży męczenników Michała Woźniaka i Michała Oziębłowskiego. Teraz uczestnicy uroczystości zaśpiewali - stojąc - Rotę, po czym bratanek patrona gimnazjum, Roman Oziębłowski, zaprezentował wiersz, w którym przybliżył postać Kapłana-Męczennika.
Jako ostatni mówca podczas części oficjalnej uroczystości otwarcia Gimnazjum Katolickiego w Wierzbiu głos zabrał ks. prezes Stanisław Gancarek, który podziękował za życzliwość i pomoc wszystkim przyjaciołom szkoły, bez których nie mogłaby ona istnieć. "Misją szkoły katolickiej - mówił - jest wysoka jakość nauczania religijnego, a misją szkoły jako takiej: edukacja. Życzę szkole, aby te dwie rzeczy pielęgnowała i przekazywała je. Nie chodzi tylko o nauczanie religii, ale o przekaz wiary, kształtowanie postawy i świadomości religijnej. Nasza szkoła jest najważniejszą placówką edukacyjną w Wierzbiu i powinna służyć nie tylko dzieciom, ale całemu środowisku, czyli także dorosłym. Życzę szkole, aby przybywało jej przyjaciół, a wszystkim przyjaciołom - dziękuję!".
Po części oficjalnej uroczystości wszyscy goście zaproszeni zostali na smaczny i z serca ofiarowany poczęstunek.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Papież do redemptorystów: bez modlitwy zakony obumierają

2022-10-01 14:39

[ TEMATY ]

modlitwa

papież Franciszek

Grzegorz Gałązka

Zaniedbywanie życia wspólnotowego i modlitwy prowadzi do wyjałowienia życia konsekrowanego, obumierania charyzmatu i zamknięcia na braci – stwierdził Papież w słowie skierowanym do kapituły generalnej redemptorystów. Przypomniał, że rozeznanie, którego dokonują w Rzymie przedstawiciele tego zgromadzenia, musi być zakorzenione w tajemnicy Chrystusa Odkupiciela, która stanowi rację bytu ich konsekracji i służby człowiekowi.

Franciszek zachęcił redemptorystów do odważnych kroków, zastrzegając, że jedyną granicą, której nie wolno im przekroczyć, pozostaje Ewangelia i nauczanie Kościoła. Nie bójcie się wejścia na nowe drogi i dialogu ze światem w świetle waszej bogatej tradycji teologii moralnej – dodał Papież.

CZYTAJ DALEJ

Ksiądz Zenon Hanas SAC nowym generałem Pallotynów

2022-10-01 10:27

[ TEMATY ]

pallotyni

generał

pallotyni.pl

Delegaci XXII Zebrania Generalnego 1 października wybrali ks. Zenona Hanasa SAC, dotychczasowego Przełożonego Prowincjalnego warszawskiej Prowincji Pallotynów, na generała Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów).

Ks. Zenona Hanas SAC urodził się 16 czerwca 1963 r. w Legionowie. Święcenia kapłańskie przyjął 6 maja 1989 w Ołtarzewie z rąk kard. Józefa Glempa. Ukończył studia teologiczne w Ołtarzewie i na KUL oraz studia filozoficzne zakończone doktoratem w dziedzinie komunikowania społecznego w Instytucie Mediów i Komunikacji Społecznej w Hochschule für Philosophie w Monachium. W latach 1996-1999 był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Apostolicum w Ząbkach. W latach 1999-2004 pełnił funkcję wiceprowincjała pallotyńskiej Prowincji Chrystusa Króla. Wykłada na UKSW w Warszawie i w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie.

CZYTAJ DALEJ

Co ziarno gorczycy mówi o wierze?

2022-10-01 20:30

[ TEMATY ]

Ewangelia

ks. Paweł Rytel‑Andrianik

rozważanie

Sr. Amata CSFN

Rozważania do Ewangelii Łk 17:5-10

Co ziarno gorczycy mówi o wierze?

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję