Reklama

Niedziela Lubelska

Matka wszystkich ludzi. Maryjne uroczystości w Chełmie

Tadeusz Boniecki

Uroczystościom przewodniczył abp Wacław Depo

Uroczystościom przewodniczył abp Wacław Depo

W sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej 7 i 8 września odbyły się doroczne uroczystości odpustowe ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W tym roku przebiegały pod hasłem „Maryjo jesteśmy Twoimi dziećmi”. Były związane z obchodami 65. rocznicy rekoronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej której dokonał bp Piotr Kałwa. Wyjątkowym gościem pielgrzymującym po raz pierwszy do chełmskiego sanktuarium był abp Wacław Depo z Częstochowy.

Pieszo do Matki Bożej Chełmskiej

Całodobowe czuwanie odpustowe na Górze Chełmskiej rozpoczęła w środowy wieczór 7 września Msza św. odprawiona przez bp. Józefa Wróbla. Na placu przed bazyliką Narodzenia NMP zebrało się wielu parafian i pielgrzymów. Tradycyjnie już w pieszych pielgrzymkach na uroczystości przybyli wierni z kilkunastu parafii z okolic Chełma. Pokonali po kilkanaście lub więcej kilometrów, aby pokłonić się Chełmskiej Pani. Byli pielgrzymi m.in. z Pawłowa, Kamienia, Siedliszcza, Wojsławic, Rejowca, Dorohuska, Brzeżna i innych miejscowości. – Matka Boża Chełmska jest moja podporą i opiekunką. Wiele łask wyprosiła mi u Pana Jezusa dla mojej rodziny i znajomych. Dlatego chcę Jej podziękować i prosić o dalszą opiekę - dzieliła się Anna , jedna z pątniczek.

Wigilia uroczystości

Na początku uroczystości wszystkich pielgrzymów powitał proboszcz parafii Narodzenia NMP w Chełmie ks. Andrzej Sternik. – Chełmska Góra łaskami słynie od wielu lat. A słynie bo ma Matkę i dobre dzieci, które chcą aby Matka je wychowywała. Bo każda matka chce wychowywać odpowiedzialnie swoje dzieci. Taką Mamą dla nas wszystkich jest Pani z Góry Chełmskiej. Dlatego tegoroczny odpust przeżywamy pod hasłem: Maryjo jesteśmy Twoimi dziećmi. Bo wszyscy, bez względu na to ile mamy lat, jesteśmy dziećmi Matki Bożej. To Ona nas przytula do swojego serca. Chce nam służyć i poprowadzić do Jezusa najkrótszą drogą. Chcemy być z Maryją nie tylko przez czas odpustu, ale i zawierzać Jej całe swoje życie - mówił ks. Sternik. Poinformował też, że podczas tego odpustu przypada 65 rocznica rekoronacji cudownej ikony Maki Bożej Chełmskiej. Aktu tego 8 września 1957 r. dokonał bp Piotr Kałwa, po tym jak w nocy z 12 na 13 września 1956 r. skradziono z obrazu korony i suknię Matki Bożej. Jednak dzięki hojności wiernych w niespełna rok udało się zebrać środki na zakup nowych koron i sukienki. Korony srebrno-pozłacane wykonał Henryk Sztorc z Krakowa, zaś suknię dla Matki Bożej przygotowały siostry Felicjanki z Jadwinowa koło Lubartowa. Szczególne słowa powitania ustosz sanktuarium skierował do bp. Józefa Wróbla oraz obecnych na uroczystości księży kanoników z Kapituły Kolegiackiej w Chełmie, na czele z jej byłymi dziekanami ks. inf. Kazimierzem Bownikiem i ks. prał. Tadeuszem Kądziołką.

Reklama

Troska o wychowanie dzieci

W homilii bp Józef Wróbel mówił o wychowaniu seksualnym młodego pokolenia w zgodzie z nauczaniem Kościoła. Wskazał na znaczenie miłości w rozwoju seksualnym młodego człowieka. Przestrzegał przed deprawacją dzieci i młodzieży przez różne środowiska i media lewicowe oraz liberalne. Mówił również o sposobach i możliwościach kontroli ze strony rodziców treści oglądanych w internecie przez dzieci i młodzież.

Nocne czuwanie z Maryją

Wyjątkową częścią wieczoru odpustowego było modlitewne czuwanie. Najpierw Apel Maryjny, a po nim Droga krzyżowa po Kalwarii Chełmskiej i modlitwa uwielbienia. Całość zakończyła Maryjna Pasterka odprawiona przez księży pracujących w minionych latach w parafii mariackiej. Modlitwa w bazylice trwała przez całą noc. Tradycyjnie już wypełnił ją Różaniec Fatimski z procesją z lampionami po Rosarium.

Pan Jezus błogosławi rodziny

Swoją Mszę św. odprawioną tradycyjnie już przez bp. Mieczysława Cisło miały rodziny, które na Górę Chełmską przybyły wraz z małymi dziećmi, aby uzyskać indywidualne błogosławieństwo od pasterza. W homilii bp Mieczysław Cisło mówił o życiu ludzkim jako darze Boga. Wskazał na Maryję Matkę nie tylko samego Chrystusa, ale i wszystkich ludzi. Wspomniał o blaskach i cieniach życia małżeńskiego. Odniósł się do problemów z jakimi boryka się współczesna polska rodzina. Wśród nich wymienił m.in. społeczne sieroctwo dzieci pochodzących z rozbitych rodzin. Olbrzymim problemem - zdaniem biskupa -jest niechęć młodych do zawierania małżeństw sakramentalnych i życie w tzw. „luźnych związkach”. – Dzisiaj rozwija się wśród młodych kultura tymczasowości, egoizmu we dwoje bez dzieci. Rozszerza się brak odpowiedzialności. Ma to miejsce wtedy, gdy jest słaba wiara. Bo wiara daje moc i siłę - powiedział bp Mieczysław Cisło. Przypomniał też, że Kościół broni kobiety, stając na straży poczętego życia. Dziecko to objawiona światu miłość.

Reklama

Matka Boża Chełmska łączy ludzi

Ważnym punktem drugiego dnia odpustowego było poświęcenie przez abp. Stanisława Budzika w bazylice nowej kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu i Relikwiarium. Kaplica powstała dzięki determinacji proboszcza ks. Andrzeja Sternika ze środków przekazanych przez ofiarnych parafian.

Najważniejszym punktem w programie tegorocznego odpustu była suma z poświęceniem wieńców dożynkowych przyniesionych przez delegacje rolników z okolicznych miejscowości. Głównym celebransem był abp Wacław Depo z Częstochowy. W koncelebrze uczestniczyli również lubelscy księża biskupi: abp Stanisław Budzik, bp Mieczysław Cisło i bp Józef Wróbel. Słowo wstępu przed liturgią i zarazem powitania, wygłosił do pielgrzymów Metropolita Lubelski. Nawiązał w nim do święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. - Dziś święto Jej narodzenia, urodziny Matki, dzień naszej radości. Maryja jest Jutrzenką. Gwiazdą Zaranną zwiastującą narodziny słońca, którym jest Jezus Chrystus. Ona Go poprzedza i zapowiada. Ona Go wydaje na świat. Jej narodzenie, jak mówił św. Jan Paweł II, stanowi prolog tajemnicy Wcielenia i zapowiada radość zbawienia - powiedział pasterz. Powitał też abp. Wacława Depo: - Księże Arcybiskupie Wacławie, przybyłeś z Jasnej Góry na Górę Chełmską, z domu Matki do drugiego Jej domu.

Reklama

Maryjo powiedz Chrystusowi o nas

W homilii odpustowej abp Wacław Depo przypomniał, że w 1717 r. miała miejsce pierwsza w Polsce koronacja obrazu Matki Bożej. Tego zaszczytu dostąpił wizerunek Jasnogórskiej Królowej Polski. Wtedy korony nałożył łaciński biskup chełmski Krzysztof Andrzej Szembek, brat prymasa Polski. Za przykładem Jasnej Góry poszły inne sanktuaria pierwszej Rzeczpospolitej, także sanktuarium w Chełmie, gdzie od ośmiu wieków czczona jest prastara ikona Matki Bożej.

Abp Depo pochylił się nad nauczaniem św. Pawła Apostoła. - Wsłuchując się w jego nauczanie, znajdujemy mocne podkreślenie. Wiemy, że Bóg jest z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim. To słowo „wiemy” ma siłę ducha wiary. Ukazuje realizację zbawczego planu Boga, w którym jesteśmy obecni i zostaliśmy zaproszeni na wzór Maryi w posłuszeństwie wiary. Św. Paweł tłumaczy wszystkim pokoleniom, również i każdemu z nas, że życie ludzkie jest czymś więcej niż tylko czasoprzestrzenią pomiędzy poczęciem, narodzinami i śmiercią - nauczał. Podkreślił, że nasze życie ma początek w Bogu i wieczny cel w zjednoczeniu z Bogiem na wieki. - Bóg nas umiłował i dlatego powołał nas do życia. To nie jest przypadek - podkreślił i poprosił, abyśmy oczyma wiary spojrzeli na swój początek życia. – Zazwyczaj o początku swojego życia każdy wie tyle, ile dowie się od najbliższych, póżniej z urzędowego świadectwa urodzenia. Niektóre kraje Azji mogą nas zawstydzać. Bo gdy my dyskutujemy wciąż o początkach życia, usłyszeliśmy nawet że ONZ ma uznać aborcję za prawo człowieka, to właśnie kraje azjatyckie dopisują do metryki człowieka owe dziewięć miesięcy, a więc tajemnicę zaistnienia od momentu poczęcia. Czy one nas nie zawstydzają? - pytał. - Każdy z nas ma wartość przed Bogiem. Mamy być widzialnym znakiem odwiecznej miłości Boga. Maryjo, powiedz Chrystusowi o nas - nauczał Metropolita Częstochowski.

Reklama

Róże dla Matki Bożej 

Po południu na swoją Mszę św. przybyły dzieci z chełmskich szkół. Podczas Eucharystii odprawionej przez bp. Józefa Wróbla zostały pobłogosławione tornistry i przybory szkolne. Podsumowaniem całych uroczystości odpustowych była wieczorna Msza św. Na wcześniejszą prośbę proboszcza ks. Andrzeja Sternika, wierni podobnie jak w latach poprzednich przynieśli ze sobą róże, będące szczególnym darem dla Maryi. Kwiaty te zostały pobłogosławione w specjalnej modlitwie, następnie wszystkie róże wierni zostawili w sanktuarium. Po zasuszeniu będą dołączane do obrazków z modlitwą do Matki Bożej Chełmskiej, jako Jej szczególny znak przypominający zapisane przed wiekami świadectwo cudownego uzdrowienia niewidomego dziecka za przyczyną Chełmskiej Pani. Z nadzieją, że każdy kto z wiarą w orędownictwo Matki Bożej Chełmskiej będzie się uciekał, otrzyma zdrowie duszy i ciała.

Przedłużeniem uroczystości odpustowych jest tygodniowa oktawa odpustowa. Na wieczorną modlitwę do sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej do 15 września co wieczór przychodzą różne grupy zawodowe i stany: kolejarze, samorządowcy, osoby starsze i chore, młodzież, małżeństwa i grupy formacyjne.

Fotorelacja na https://www.facebook.com/Niedziela-Lubelska-112621833628172
2022-09-12 07:15

Ocena: +2 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Hebrajski komentarz do niedzielnej Ewangelii

2022-12-04 08:46

[ TEMATY ]

KUL

rozważanie

Centrum Heschela KUL

„Nawrócić się” – ma dwa różne znaczenia w Biblii. Hebrajskie „Szuw” oznacza zawrócić ze złej drogi i zwrócić się ku Bogu. Zaś greckie „metanoeite” tłumaczy się dosłownie „zmieńcie myślenie” – pisze w komentarzu na II Niedzielę Adwentu biblista ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, wicedyrektor Centrum Heschela KUL.

Kiedy mówimy słowo „nawrócenie”, to w danym języku ma ono zdefiniowane znaczenie. W Biblii jest większe bogactwo znaczenia tego słowa, ponieważ zawiera ono w sobie zarówno znaczenie z języka hebrajskiego jak i greckiego.

CZYTAJ DALEJ

Gwiazdy Mundialu modlą się za chorego „króla futbolu” Pelego

2022-12-04 18:20

[ TEMATY ]

sport

piłka nożna

PAP/EPA/Georgi Licovski

Gwiazdy światowego piłkarstwa modlą się o szybki powrót do zdrowia chorego na raka brazylijskiego „króla futbolu” 82-letniego Pelego. Reprezentant ekipy Francji na trwających w Katarze Piłkarskich Mistrzostwach Świata, 23-letni Kylian Mbappe zaapelował na Twitterze o modlitwę za legendarnego piłkarza.

Jego inicjatywę podjęło wielu byłych i aktualnych zawodników kadry narodowej Brazylii. Dołączył do nich również były trener niemieckiej kadry Jürgen Klinsmann. „Modlimy się za Pelego”, powiedział dziś dziennikarzom w Dosze mistrz świata z 1990 roku.

CZYTAJ DALEJ

Solidarni z Kościołem na Wschodzie. Świadectwo z Ukrainy

2022-12-04 17:09

Marzena Cyfert

Parafia Ducha Świętego gościła o. Mariusza Krawca, misjonarza z Ukrainy

Parafia Ducha Świętego gościła o. Mariusza Krawca, misjonarza z Ukrainy

II Niedziela Adwentu to dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, w sposób szczególny Kościołowi na Ukrainie.

Wpieramy modlitwą i pomocą materialną wspólnoty chrześcijan mieszkających za naszą wschodnią granicą. W parafiach goszczą misjonarze, którzy dzielą się świadectwem swojej posługi na tych terenach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję