Reklama

Niedziela Lubelska

Okszów. Kamienie będą wołać

2022-11-25 11:33

Tadeusz Boniecki

Odsłonięcie i poświęcenie „Kamienia Pamięci”, uroczysta Msza św. oraz wojskowa grochówka i tort dla uczestników to główne punkty uroczystości z okazji Święta Niepodległości jakie odbyły się w parafii Okszów.

Niezwykle bogaty duchowo przebieg miały uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości jakie odbyły się w parafii p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Okszowie. W niedzielę 13 listopada parafianie oraz mieszkańcy Okszowa i zaproszeni goście, licznie zgromadzili się na obchodach przed kościołem w Okszowie. Były obecne też władze samorządowe Gminy Chełm z wójtem Wiesławem Kociubą oraz zastępcą wójta Lucjanem a także przewodniczącym Rady Gminy Chełm Arturem Kubackim. Uroczystości rozpoczęło wciągnięcie flagi na maszt przez żołnierzy 19 Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej z Chełma oraz odegranie hymnu polskiego. Następnie odbyła się ceremonia poświęcenia „Kamienia Pamięci” ufundowanego przez okszowskich parafian. Aktu poświęcenia dokonał dziekan dekanatu Chełm- Zachód ks. kan. Wojciech Jaroszyński. Na kamieniu są wyryte m.in. słowa : Bóg, Honor , Ojczyzna. W hołdzie bohaterom poległym w obronie wiary i Ojczyzny”. Przybyłe na uroczystości delegacje złożyły pod kamieniem wiązanki kwiatów.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do kościoła parafialnego gdzie została odprawiona koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. ks. kan. Józefa Piłata. Obok głównego celebransa przy ołtarzu stanęli też ks. kan. Wojciech Jaroszyński oraz ks. kan. Andrzej Serafińczuk, proboszcz parafii w Okszowie. - To szczególny dzień dla naszej parafii z najważniejszym świętem narodowym. Chcemy modlić się za nasza Ojczyznę. Chcemy stanąć z podniesiona głową i w postawie wyprostowanej, na baczność- mówił witając przybyłych proboszcz parafii w Okszowie ks. kan. Andrzej Serafińczuk. Słowo Boże wygłosił ks. kan. Józef Piłat. Podkreślił w nim że przeżywamy czas wdzięczności za odzyskanie przez Polskę Niepodległości. – 123 lata Polska nie istniała na mapach świata. Przez ten czas nasi przodkowie żyli w niewoli. Wspominając tamte trudne czasy, chcemy jednocześnie przypomnieć pewne zdarzenia- mówił. Przywołał też historię szlacheckiego i patriotycznego rodu Korczyńskich, opisaną przez Elizę Orzeszkową w powieści „ Nad Niemnem”. – Ta ich historia była pragnieniem odrodzenia się wolnej Polski. Wielu naszych przodków trud pracy poświęcało dla przyszłości Ojczyzny- podkreślał ks. Piłat. Przypomniał tez historie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie na Warmii będącej w XIX wieku pod zaborem pruskim. – Niemcy wydali nakaz by w szkołach, gdzie uczyły się polskie dzieci, mówiono tylko po niemiecku. I wówczas dziewczynka, która przygotowywała się do przyjęcia pierwszej komunii świętej, wracając do domu zobaczyła na drzewie śliczną Panią. Ona to zaczęła rozmawiać z tym dzieckiem po polsku. Gdy opowiedziała o tym zdarzeniu rodzicom, a oni później miejscowemu księdzu, wszyscy zrozumieli że tą śliczną Panią była Matka Boża. Poprzez znak rozmowy w języku polskim, chciała wlać otuchę w serca dzieci i rodziców uciśnionych przez zaborców za to że są Polakami- podkreślił. Nawiązał też do poświęcenia w Okszowie „ Kamienia Pamięci”. – Na tym kamieniu zostały wyryte też słowa : „Jeśli ludzie nie będą pamiętać, to kamienie będą wołać”. Te słowa są dla nas szczególnym zadaniem i wołaniem o pamięć oraz mądrość potrzebną dla Ojczyzny dziś. Bo żyjemy w wolnej i niepodległej Polsce. Chcemy ciesząc się tą wolnością, zyć i pracować dla niej- zakończył ks. kan. Józef Piłat.

Reklama

Bezpośrednio po zakończonej Eucharystii uczestnicy uroczystości wysłuchali w kościele okolicznościowego referatu na temat tradycji niepodległościowych wygłoszonego przez Krzysztofa Kołtuna. Były tez okolicznościowe wystąpienia gości. Jako pierwszy głos zabrał dziekan dekanatu Chełm Zachód ks. kan. Wojciech Jaroszyński. Przypomniał słowa bł. Prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. – W swoich zapiskach pozostawił nam piękne słowa: „ Kocham Ojczyznę bardziej niż własne serce”. On swoim życiem te słowa potwierdził. Za wierność Kościołowi, narodowi i Ojczyźnie, poszedł do więzienia. Jest to wzór na dzisiejsze niełatwe czasy- podkreślił. Dzisiejsza uroczystość w Okszowie, to wspomnienie i wspaniałe świadectwo umiłowania Ojczyzny. Niech w tych trudnych czasach, w których przyszło nam żyć, w czasach w których chce się wymazać Boga z serca młodego pokolenia, w czasach w których chce się „skarlić” miłość do Ojczyzny, niech wszystkim święcą jasno słowa błogosławionego Prymasa. Wpisujcie je mocno w serca młodego pokolenia, na tym polu życzę sukcesów- zakończył ksiądz dziekan. Wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba w okolicznościowym wystąpieniu nawiązał do trudnych czasów zaborów i walk powstańców o niepodległą Polskę i ich rozłąki z rodzinami. – Całe pokolenia rodziły się i zmarły, nie zaznając niepodległości. 123 lata przeżyli w niewoli. Dzisiaj wiele się zmieniło. Jesteśmy już innymi ludźmi. Żyjemy w innych realiach: ekonomicznych, finansowych, prawnych. Ale nasze dążenie do wolności pozostało ciągle takie samo. Dach nad głową, Ojczyzna, dom. Jakże to jest ważne. Wspólnie budujmy siłę naszej Ojczyzny. Ważna jest także ta nasza mała Ojczyzna: dom rodzinny, gmina, nasza wioska i ulica. To są takie puzzle , które składają się na Polskę i jej siłę. Jeżeli te wszystkie elementy będą ze sobą pasować, to Polska będzie silna i mocna- mówił gospodarz gminy Chełm.

Reklama

Ostatnim wystąpieniem było przemówienie Zbigniewa Jaszczuka jednego z inicjatorów powstania „Kamienia Pamięci” przy okszowskiej parafii. Przypomniał definicje patriotyzmu i przybliżył postaci żołnierzy wyklętych walczących o wolność Polski. Po wszystkich oficjalnych wystąpieniach do głosu doszli uczniowie okszowskich szkół : Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego którzy wykonali część artystyczną. Zdaniem młodych, współczesny patriotyzm polega na starannym przykładaniu się do nauki szkolnej i dobrym wykonywaniu obowiązków wobec społeczności lokalnej. Ostatnim i niewątpliwie najbardziej apetycznym punktem programu uroczystości przy parafii w Okszowie był poczęstunek wojskową grochówka oraz specjalnie zrobionym tortem na tą okoliczność. Grochówki i tortu wystarczyło dla wszystkich uczestników.

Reklama

Relacja także na łamach "Niedzieli Lubelskiej"

Fotorelacja na https://www.facebook.com/profile.php?id=100079880112212


Ocena: +1 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Na Kogo czekamy w Adwencie?

Niedziela szczecińsko-kamieńska 48/2001

[ TEMATY ]

adwent

Karol Porwich /Niedziela

Chrystus, który przyszedł na świat w ciele tylko jeden raz,

gotów jest przyjść do nas powtórnie w każdej minucie,

jeśli nie będziemy Mu stawiać przeszkody.

(św. Karol Boromeusz)Wszyscy na coś ciągle czekamy: na rzeczy małe i wielkie, na to, co się zdarzyć może, na to, co nie zdarzy się nigdy. Uczucie oczekiwania i związana z nim tęsknota są egzystencjalnymi przeżyciami towarzyszącymi nam od kołyski aż po grób.

Każdy z nas ma jakieś ciche tęsknoty, tajemne wyczekiwania czy ukryte marzenia. Dręczą nas również - jako społeczność - pewne wspólne dążenia, pragnienia i przeżycia. Adwent jest właśnie czasem sposobnym, żeby nad tymi sprawami trochę się zastanowić.

CZYTAJ DALEJ

Jezuici: zakaz działalności publicznej dla o. Marko Ivana Rupnika

2022-12-05 13:06

[ TEMATY ]

jezuici

Monika Książek

Pomimo stwierdzenia przez Dykasterię Nauki Wiary przedawnienia zarzutów stawianych wobec znanego słoweńskiego jezuity o. Marko Ivana Rupnika SJ nadal toczy się przeciw niemu postępowanie administracyjne i nie może on prowadzić działalności publicznej – poinformowała Kuria Generalna Towarzystwa Jezusowego w Rzymie.

Do Dykasterii Nauki Wiary wpłynęła w 2021 r. skarga na o. Marko Ivana Rupnika SJ, dotycząca jego sposobu sprawowania posługi. Nie dotyczyła ona osób niepełnoletnich. Dykasteria Nauki Wiary zwróciła się do Towarzystwa Jezusowego z prośbą o wszczęcie dochodzenia wstępnego w tej sprawie. Towarzystwo Jezusowe natychmiast wyznaczyło zewnętrznego śledczego (zakonnika z innego instytutu) do przeprowadzenia dochodzenia. Różne osoby zostały zaproszone do złożenia zeznań. Raport końcowy został złożony w Dykasterii Nauki Wiary. Po przestudiowaniu wyników tego dochodzenia, Dykasteria Nauki Wiary stwierdziła, że fakty, o których mowa, uległy przedawnieniu i dlatego zamknęła sprawę na początku października bieżącego roku.

CZYTAJ DALEJ

A gdybyś obudził się tylko z tym, za co wieczorem podziękowałeś Bogu?

2022-12-06 21:40

Marzena Cyfert

Eucharystii ku czci św. Mikołaja przewodniczył o. Michał Lukoszek, paulin, wikariusz generalny Zakonu Paulinów

Eucharystii ku czci św. Mikołaja przewodniczył o. Michał Lukoszek, paulin, wikariusz generalny Zakonu Paulinów

Swoje patronalne święto przeżywa dzisiaj parafia św. Mikołaja we Wrocławiu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. Michał Lukoszek, paulin, wikariusz generalny Zakonu Paulinów.

W homilii o. Lukoszek przypomniał życiorys św. Mikołaja, podkreślając jego zamiłowanie do czynienia dobra i bardzo dużą wrażliwość na ludzką biedę. Zauważył, że św. Mikołaj był niezwykłym człowiekiem, o czym świadczy fakt, że po tylu latach od jego śmierci jest znany i wspominany na całym świecie. – Jego szczególnym darem i charyzmatem były dobroć i dobre uczynki, ale spełniane w ukryciu – tak, żeby tylko Bóg je widział. Można powiedzieć, że każdy święty odkrywa przed nami jakiś aspekt tajemnicy samego Boga i w ten sposób do nas przemawia. Św. Mikołaj odkrył, jak bardzo Bóg go kocha i jak bardzo dobry jest dla niego samego. Dlatego odpowiedział Bogu swoją miłością – mówił o. Lukoszek, podkreślając, że miłość do Boga jest bardzo konkretna. Ona namacalnie ujawnia się przez miłość do drugiego człowieka.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję