Reklama

Wiadomości diecezjalne

Ks. Krzysztof Żero
Edycja podlaska 42/2002

29 września, z inicjatywy Miejsko-Gminnego Ośrodek Kultury, w Drohiczynie odbył się IV Turniej Tańca Narodowego w Formie Towarzyskiej "O Złoty Wiolinowy Klucz". Uczestniczyło w nim 28 par tanecznych.

3 października w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2002/2003. W programie uroczystości miały miejsce m.in.: Msza św. pod przewodnictwem bp. dr. Antoniego Dydycza, z homilią ks. mgr. Mirosława Łaziuka; przemówienie ks. rektora mgr. lic. Leszka Gardzińskiego; sprawozdanie ks. prefekta dr. Sławomira Mazura z działalności Seminarium za rok akademicki 2001/2002; wykład inauguracyjny ks. dr. Krzysztofa Lisa SDB z Łodzi; immatrykulacja i przyrzeczenie 7 alumnów I kursu; słowo przedstawiciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ks. prof. Stanisława Kura; słowo bp. Antoniego Dydycza. Aktualnie w WSD w Drohiczynie kształci się 57 alumnów (w tym kilku spoza Polski - z Rosji, Białorusi, Włoch).

4 października w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skrzeszewie odbyła się uroczystość zapoczątkowująca dziękczynienie za 270 lat istnienia kościoła parafialnego. Uroczystej Mszy św. z okolicznościowym kazaniem przewodniczył bp Antoni Dydycz. Parafia w Skrzeszewie powstała w 1428 r. Obecny kościół murowany, prawdopodobnie trzeci w tym miejscu, został zbudowany w roku 1733 staraniem Stanisława Godlewskiego - starosty ziemi nurskiej. Poświęcił go bp Józef Olszański - sufragan chełmski. Przez wieki w tym kościele (znanym na Podlasiu sanktuarium maryjnym), podobnie jak i w poprzednim, żywy był kult Matki Bożej i wiele jest odnotowanych cudownych uzdrowień. Proboszczem parafii liczącej ok. 2000 wiernych jest od 1989 r. ks. Ryszard Iwaniuk.

Reklama

4 października, w domu zakonnym przy ul. Kotlarskiej w Drohiczynie, s. Władysława Kaczor - ze Zgromadzenia Sióstr Najczystszego Serca Najświętszej Maryi Panny obchodziła jubileusz 50-lecia życia zakonnego. Uroczystej Mszy św. z okolicznościowym kazaniem w kaplicy Sióstr przewodniczył bp Antoni Dydycz. W Jubileuszu uczestniczyła s. Teresa Wójcicka - matka generalna, siostry zakonne ze Zgromadzenia i kapłani.

5 października bp Antoni Dydycz uczestniczył w Grybowie k. Nowego Sącza w Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa o. Franciszka Pietrucha z Gwatemali.

W dniach 5-7 października bp Antoni Dydycz przeprowadził wizytację kanoniczną w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim. Parafia Miłosierdzia Bożego powstała w 1993 r., liczy ok. 4500 wiernych. Proboszczem parafii od początku jej powstania jest ks. Stanisław Bogusz. Funkcję wikariuszy parafialnych pełnią: ks. Henryk Sączek i ks. Marek Sidoruk.

W dniach 8-10 października bp Antoni Dydycz uczestniczył we Wrocławiu w Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

18 października mija I rocznica tragicznej śmierci bp. Jana Chrapka. Swoje posługiwanie rozpoczął w diecezji drohiczyńskiej w 1992 r. jako biskup pomocniczy, a po dwóch latach objął podobne stanowisko w diecezji toruńskiej. Dnia 28 czerwca 1999 r. bp Jan Chrapek został mianowany biskupem radomskim. Zmarł tragicznie 18 października 2001 r. w wypadku samochodowym jadąc z Warszawy do Radomia.

Reklama

Kiedy obowiązuje post?

Ks. Ryszard Kamiński
Edycja płocka 9/2003

Bożena Sztajner

Moi rodzice opowiadali mi, że kiedyś w okresie Wielkiego Postu wypalano nawet garnki, żeby nie została w nich ani odrobina tłuszczu. Dziś praktyka postu w Kościele jakby złagodniała. Przykazanie kościelne mówi o czasach pokuty, ale pozostaje problem, jak rozumieć te "czasy pokuty". Czy 19 marca, w czasie Wielkiego Postu, można zawrzeć sakrament małżeństwa z weselem? Czy w piątek można iść na dyskotekę? Czy w Adwencie można się bawić? Czy post nadal obowiązuje w Kościele?

Czwarte przykazanie kościelne, które dotyczy tych spraw, brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach". Wydaje się, że najważniejszym wyrażeniem w tak sformułowanym przykazaniu jest słowo "pokuta". Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że chodzi tutaj o pokutę wewnętrzną, która polega na nawróceniu serca, przemianie postaw, radykalnej zmianie całego życia na lepsze. To jest podstawowa, prawdziwa wartość pokuty, jej sedno. Takiej pokuty oczekuje od chrześcijanina Pan Bóg i Kościół. Chrześcijanie są zobowiązani do jej praktykowania cały czas. Ponieważ jednak różnie z tym bywa w ciągu kolejnych dni i miesięcy, Kościół ustanowił dni i okresy pokuty, gdy koniecznie należy praktykować czyny pokutne, które wspomagają nawrócenie serca.
Jakie są te czyny pokutne? Wykładnia do omawianego przykazania podana przez Sekretarza Generalnego Episkopatu Polski wylicza: "modlitwa, uczynki pobożności i miłości, umartwienie przez wierniejsze pełnienie obowiązków, wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post". Czas zaś pokuty, określony przez czwarte przykazanie, to poszczególne piątki całego roku i Wielki Post. We wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową i Wigilię Bożego Narodzenia (o ile nie przypada wtedy IV niedziela Adwentu), obowiązuje chrześcijanina powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych, gdy ukończył on 14 rok życia. Zaleca się jednak, aby także młodsze osoby wprowadzać do tej praktyki, nie czekając aż osiągną one 14 lat. Warto jeszcze dodać, że według Konstytucji Apostolskiej Paenitemini zakaz spożywania pokarmów mięsnych nie oznacza zakazu spożywania nabiału i jaj oraz przyprawiania potraw tłuszczami zwierzęcymi.
Prymas Polski (to także ważne) udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od potraw mięsnych w piątki wszystkim, którzy stołują się w zakładach zbiorowego żywienia, gdzie nie są przestrzegane przepisy postne, a także takim osobom, które nie mają możności wyboru potraw, a muszą spożywać to, co jest dostępne do spożycia. Dyspensa ta nie dotyczy jednak Wielkiego Piątku, Środy Popielcowej i Wigilii Bożego Narodzenia. Zatem w te trzy dni obowiązuje w każdych okolicznościach powstrzymanie się od spożywania potraw przyrządzonych z mięsa.
Po wyjaśnieniu wymagań IV przykazania kościelnego w odniesieniu do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, zwróćmy uwagę na "nakazane posty" w tym przykazaniu. Post może być jakościowy i ilościowy. Ten pierwszy dotyczy niespożywania określonych pokarmów, np. mięsa. Ilościowy zaś polega, według wyżej wspomnianej Konstytucji Apostolskiej, na spożyciu jednego posiłku dziennie do syta i dopuszcza możliwość przyjęcia "trochę pokarmu rano i wieczorem". Taki post obowiązuje wszystkich wiernych między 18 a 60 rokiem życia w Środę Popielcową i w Wielki Piątek. Należy tutaj powtórzyć wcześniej napisane słowa, że ci, którzy nie mają 18 lat, właściwie od dzieciństwa powinni być wychowywani do spełniania tej praktyki. Błędem byłoby stawianie tego wymagania dopiero od wieku pełnoletności. Racje wydają się oczywiste i nie ma potrzeby ich przywoływania w tym miejscu.
Gdy chrześcijanin podlega uzasadnionej niemożności zachowania wstrzemięźliwości w piątek, powinien podjąć inne formy pokuty (niektóre z nich zostały przytoczone wcześniej). Natomiast post ilościowy i jakościowy w dwa dni w roku: Wielki Piątek i Środę Popielcową, powinien być koniecznie zachowywany. Winien rozumieć to każdy chrześcijanin, nawet ten, który słabo praktykuje wiarę. Dyspensa Księdza Prymasa, o której wspomniałem wcześniej, nie dotyczy zachowania postu w te dwa dni roku. Ci zaś, którzy z niej korzystają, powinni pomodlić się w intencji Ojca Świętego, złożyć ofiarę do skarbonki z napisem "jałmużna postna", lub częściej spełniać uczynki miłosierdzia.
Jeszcze kilka słów o zabawach. Powstrzymywanie się od udziału w nich obowiązuje we wszystkie piątki roku i przez cały Wielki Post, łącznie z dniem św. Józefa (19 marca) - jeśli wtedy trwa jeszcze Wielki Post. Adwent nie został zaliczony do czasów pokuty, dobrze jednak byłoby w tym czasie powstrzymać się od udziału w zabawach, zachowując starą i dobrą polską tradycję - Adwent trwa bardzo krótko, a karnawał jest tak blisko. W Adwencie zaś - co staje się coraz powszechniejszą praktyką - jest wiele spotkań opłatkowych, które mają inny charakter. Warto je upowszechniać i pozostawać w radosnym, pełnym nadziei oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela w tajemnicy Bożego Narodzenia.

Od marca 2014 r. obowiązuje nowa wersja IV przykazania kościelnego

Przeczytaj także: Nowa wersja IV przykazania kościelnego - powstrzymanie się od zabaw tylko w Wielkim Poście
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Papież: trzeba być wiernym otrzymanej misji

2019-12-14 16:46

Paweł Pasierbek SJ /vaticannews / Watykan (KAI)

Wasz instytut nie narodził się przy zielonym stoliku, ale jest owocem życia, doświadczenia apostolskiego, współpracy z kapłanami w duszpasterstwie. W ten sposób Papież przypomniał historię powstania instytutu Pomocnic Diecezjalnych, który założony został w Mediolanie. Jego członkinie oraz inne kobiety zaangażowane w duszpasterstwo parafialne i diecezjalne przyjął dziś na audiencji. Zwrócił się do nich w improwizowanych słowach.

vaticannews.va

Natomiast w przemówieniu, które zostało wcześniej przygotowane i które zostało im wręczone Franciszek podkreślił, że ich szczególnym charyzmatem jest współpraca z biskupami i kapłanami w ich misji na terenie diecezji. Dodał, że to skoncentrowanie się na działalności na terenie konkretnej diecezji nie ma charakteru ograniczającego, ale oznacza głębokie wrośnięcie w nią oraz wierność i poświęcenie.

„Ten aspekt wierności nie odnosi się do jakiegoś ludu w ogólności, ale do tego konkretnego ludu, z jego historią, bogactwem i biedą, i jest cechą charakterystyczną misji Jezusa, posłanego przez Ojca do «owiec, które poginęły z domu Izraela»” (Mt, 15, 24) – napisał w przemówieniu Ojciec Święty. Zaznaczył, że Jezus oddał życie za wszystkich i to w oczywisty sposób odnosi się do dania go za te konkretne osoby, za wspólnotę, za przyjaciół i nieprzyjaciół. „Taka wierność kosztuje, nosi w sobie ciężar krzyża, ale jest owocna, płodna, według Bożych planów” – dodał Papież.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem