Reklama

Rok trudnych pielgrzymek

Piotr Chmieliński
Niedziela Ogólnopolska 1/2010, str. 12

Wśród wydarzeń w Kościele powszechnym w 2009 r. na plan pierwszy wysuwają się dwie, bardzo ważne zagraniczne pielgrzymki Papieża Benedykta XVI. Do Ziemi Świętej i do Czech.

Papież w Ziemi Świętej

W maju Ojciec Święty odbył ośmiodniową wizytę w Ziemi Świętej. Odwiedził Jordanię, Izrael i Autonomię Palestyńską. Podkreślał, że przybył jako przyjaciel zarówno Izraelczyków, jak i Palestyńczyków. Wyraził ból z powodu trwającego od ponad 60 lat konfliktu i zaapelował o jego pokojowe rozwiązanie. „Nigdy więcej przelewu krwi! Nigdy więcej walk! Nigdy więcej terroryzmu! Nigdy więcej wojny! Przeciwnie, przerwijmy błędny krąg przemocy. Niech nastanie trwały pokój, budowany na fundamencie sprawiedliwości, niech zapanuje prawdziwe pojednanie i uzdrowienie ran” - mówił Papież.
Była to niezwykle trudna wizyta. Benedykt XVI poruszał bolesne tematy. Potwierdził prawo Palestyńczyków do własnej państwowości, potępił terroryzm, a chrześcijan, którzy coraz liczniej opuszczają Ziemię Świętą, zachęcał, aby mieli odwagę w niej pozostać.

W zlaicyzowanych Czechach

We wrześniu Papież odwiedził Czechy, jedno z najbardziej zlaicyzowanych państw świata, gdzie regularnie praktykujących katolików jest dramatycznie mało, w niektórych rejonach kraju - nawet poniżej 1 proc. mieszkańców. Można powiedzieć, że Czesi, co wynika z uwarunkowań historycznych, są narodem „obrażonym” na Boga. Benedykt XVI ukazał piękno chrześcijaństwa i jego zdolność do odpowiedzi na najważniejsze egzystencjalne problemy zagubionego w materialistycznym świecie człowieka. Podejmował również temat wolności oraz wierności prawdzie. „Wolność to nie libertynizm, ale solidarność, miłość i prawda” - mówił Papież.
Podczas Mszy św. z udziałem ok. 150 tys. wiernych w Brnie Ojciec Święty podkreślił, że jedyna pewna i niezawodna nadzieja opiera się na Bogu. Wskazał również, że „doświadczenie historii pokazuje, do jakich absurdów dochodzi człowiek, gdy wyklucza Boga z widnokręgu swych wyborów i swych działań”. Z kolei podczas spotkania ekumenicznego w Pradze Papież zaznaczył, że „chrześcijanie powinni łączyć się z innymi w przypominaniu Europie o jej korzeniach”.
W minionym roku Papież był jeszcze m.in. w Afryce. W marcu odwiedził Kamerun i Angolę.

Reklama

Globalizacja jest szansą

W lipcu ukazała się pierwsza encyklika społeczna Benedykta XVI „Caritas in veritate” - Miłość w prawdzie. Podtytuł: „O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie”. Nauka społeczna Kościoła ukazana jest w dokumencie jako głoszenie prawdy miłości Chrystusa w społeczeństwie. A podstawowy cel tego głoszenia to propagowanie integralnej wizji człowieka. W rozwoju ekonomicznym nie można gubić podstawowego celu, jakim jest dobro człowieka i dobro ludzkiej społeczności, definiowane jako dobro wspólne. Papież traktuje globalizację jako szansę, w zależności od tego, jak zostanie wykorzystana. Podkreśla, że globalizacja nie jest ani dobra, ani zła. Zaznacza, że procesy globalizacji „dają możliwość redystrybucji bogactw w wymiarze planetarnym, co nigdy wcześniej nie miało miejsca”. Jeżeli jednak będą źle zarządzane, „mogą przyczynić się do wzrostu ubóstwa i nierówności, a także dotknąć kryzysem cały świat”.
- Ta encyklika jest jak woda na pustyni. Dla młodych ludzi, ich edukacji, dyskursu publicznego, jest absolutnie niezbędnym pokarmem. Kiedy mówimy o głodzie wartości w instytucjach finansowych, gospodarczych, państwowych, kiedy brak przełożenia świata wartości na realną gospodarkę, pojawia się encyklika, która tę lukę wypełnia - komentował na gorąco tekst dokumentu prof. Adam Glapiński, doradca Prezydenta RP. Innym ważnym dokumentem ogłoszonym w minionym roku w Watykanie jest konstytucja apostolska Benedykta XVI „Anglicanorum coetibus”. Wyznacza ona normy prawne dotyczące procedur przechodzenia grup byłych anglikanów do Kościoła katolickiego. Grupy te nie będą tworzyły oddzielnego obrządku, a jedynie odrębne struktury w ramach rytu łacińskiego.
Wśród zeszłorocznych decyzji papieskich wymieńmy jeszcze zniesienie ekskomuniki biskupów konsekrowanych bez zgody Stolicy Apostolskiej przez abp. Marcela Lefebvre’a.
Ważnym wydarzeniem była październikowa kanonizacja abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, metropolity warszawskiego w czasie powstania styczniowego.

Rok Kapłański

Od czerwca 2009 r. w Kościele powszechnym przeżywamy Rok Kapłański, ogłoszony z okazji 150. rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianneya. Otwierając Rok Kapłański, Benedykt XVI podkreślił, że misja kapłanów jest „nieodzowna dla Kościoła i świata”, który domaga się, aby „nieustannie dążyli do świętości”. Temat Roku Kapłańskiego brzmi: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. - Biorąc pod uwagę, jak łatwo dzisiaj młodzi księża rezygnują z kapłaństwa, to temat trafiony „w dziesiątkę”. Żyjemy w cywilizacji niewierności, łamanego słowa. Przyrzeczenia wypowiadane w uroczystych szatach, przy blasku świec, w obecności księży i biskupów, już nic nie znaczą, bo wszyscy przyzwyczaili się do tego, że można je złamać - mówił na naszych łamach o. Józef Augustyn SJ, znany rekolekcjonista i kierownik duchowy.
Z okazji Roku Kapłańskiego „Niedziela” uruchomiła specjalny serwis internetowy: www.rokkaplanski.niedziela.pl.

Reklama

Abp Gądecki: prorocy mówiący prawdę są obrzucani błotem

2019-08-18 19:11

ms / Chojno (KAI)

- Dziś prorocy także są obrzucani błotem, gdy tylko ośmielą się powiedzieć prawdę zobowiązującą do nawrócenia i przemiany tak w życiu osobistym, jak i w życiu publicznym. Trzeba więc ich oczernić, aby stracili autorytet i zamilkli – powiedział abp Stanisław Gądecki w homilii podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Chojnie. Abp Gądecki w nawiązaniu do historii proroka Jeremiasza.

episkopat.news
abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii wygłoszonej na stadionie sportowym w Chojnie w Wielkopolsce nawiązał do historii Proroka Jeremiasza. Mówiąc o agresji wobec Proroków podkreślił, że właśnie „tak postąpiono z bł. Jerzym Popiełuszką, którego najpierw usiłowano zniesławić przy pomocy kłamstw i prowokacji, a gdy to się nie powiodło, związano go i wrzucono do Wisły. Coś podobnego dzieje się teraz z arcybiskupem Jędraszewskim”.

„Dlaczego prorok bywa prześladowany? Bo przekazuje ludziom to, co mu Bóg powiedział, a nie to, co ludzie pragną usłyszeć. Ludzie zazwyczaj nie wierzą w proroctwa, które nie potwierdzają ich własnej opinii” – mówił abp Gądecki.

Nawiązując do słów Jezusa, że przyszedł dać ziemi rozłam, metropolita poznański zauważył, że główną przyczyną sprzeciwu wobec Ewangelii jest brak zgody na miłość, która jest wymagająca. „Ona nie pozwala nam na neutralność. Nie można dwom panom służyć. Miłość domaga się zajęcia stanowiska i żąda odpowiedzi. Kto jest z prawdy, ten słucha głosu Chrystusa, kto z prawdy nie jest, ten nie słucha Jego głosu” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański zauważył także, że miłość domaga się wolności od grzechu i zła. „Rozłam nie oznacza nienawiści do grzeszników, gdyż ta jest sprzeczna z Jezusowym przykazaniem miłości. Rozłam oznacza jedynie oddzielenie od grzechu i stanięcie po stronie dobra” – podkreślił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przestrzegł w związku z tym przed traktowaniem chrześcijaństwa jako religii świętego spokoju i zbioru przyzwyczajeń. „Posiadamy w historii zbawienia wiele przykładów niezachwianej wiary. Mamy dookoła nas mnóstwo świadków wiary i wytrwałości wspierających nas, dodających nam odwagi i sił. Tymi świadkami są patriarchowie i prorocy, święci i błogosławieni, którzy ukończyli już bieg swego ziemskiego życia, wiary ustrzegli i otrzymali wieniec zwycięstwa” – zauważył metropolita poznański.

Abp Gądecki odwiedził parafię pw. Chrystusa Króla w Chojnie z okazji stulecia jej powstania. W ramach uroczystości jubileuszowych odbyły się tam m.in. zawody wędkarskie, spotkanie najstarszych mieszkańców Chojna, upieczono także specjalny tort jubileuszowy dla wszystkich uczestników parafialnego święta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Sokołów Podlaski: ingres bp. Piotra Sawczuka do konkatedry

2019-08-18 19:09

xmg / Sokołów Podlaski (KAI)

- Chcemy pokornie prosić św. Rocha o wstawiennictwo w zmaganiu się z zarazą naszej doby, zatruwającą ludzkie myślenie i próbującą doprowadzić do ruiny rodziny – mówił bp Piotr Sawczuk podczas Mszy św. odprawionej w Sokołowie Podlaskim ku czci św. Rocha, patrona tego miasta. Eucharystia powiązana była z ingresem biskupa do miejscowej konkatedry pw. Niepokalanego Serca NMP.

Episkopat.pl
Bp Piotr Sawczuk

W symbolicznym geście przekazania kluczy, w progu do świątyni ks. Biskupa powitał miejscowy proboszcz ks. prał. Andrzej Krupa. Słowa powitania skierowali również przedstawiciele parafii, młodzieży oraz władz samorządowych.

W homilii bp Sawczuk nawiązał do postaci św. Rocha. Jak zauważył, w cztery tygodnie po objęciu posługi w diecezji drohiczyńskiej przybywa do Sokołowa Podlaskiego, aby uczcić tak przemożnego Patrona i swoją pasterską posługę powierzyć Bogu przez jego wstawiennictwo.

Przypominając życie św. Rocha zwrócił uwagę na jego cechy i cnoty. Jak zauważył, możemy uczyć się od niego, jak wielkim i wspaniałym cudem są narodziny człowieka. Św. Roch zawstydza nas swoim zapałem apostolskim. Uczy również miłości do bliźnich. „Ilu to ludzi skupia się dzisiaj wyłącznie na sobie, na własnej wygodzie, oddaje się w niewolę złego ducha, w niewolę namiętności, pod władzę pieniądza. Jedyną niewolą św. Rocha byłą miłość miłosierna. Nie wyobrażał sobie życia bez miłości” – stwierdził. Nawiązał do ofiarnej służby św. Rocha na rzecz chorych na dżumę - czarną śmierć, która w czasach Świętego zdziesiątkowała ludność Europy. W tym kontekście odniósł się do niedawnych słów abp. Marka Jędraszewskiego mówiących również o zarazie. Jak wyjaśnił, słowo to było użyte w sensie przenośnym, by podkreślić skalę niebezpieczeństwa, jakie płynie z ideologii komunistycznej – co wiemy, i z ideologii LGBT, czego do końca nie wiemy, bo zjawisko jest dość nowe, jednak oparte o fałszywą i niebezpieczną antropologię. "Chcemy pokornie prosić św. Rocha o wstawiennictwo w zmaganiu się z zarazą naszej doby, zatruwającą ludzkie myślenie i próbującą doprowadzić do ruiny rodziny" – powiedział bp Sawczuk.

Eucharystię zakończyło wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz procesja Eucharystyczna. Udano się również pod pomnik św. Rocha. Bp Sawczuk oraz przybyłe delegacje złożyli kwiaty.

Jak przypomniał ks. Prał. Andrzej Krupa, św. Roch jest związany z historią Sokołowa Podlaskiego. Odbierał cześć w nieistniejącym już dziś kościele. Pozostałe po świątyni kolumny stanowią część ufundowanego pomnika ku czci Świętego.

W roku 2015, na prośbę lokalnej społeczności oraz biskupa drohiczyńskiego, Ojciec Święty Franciszek ustanowił św. Rocha patronem miasta Sokołów Podlaski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem