Reklama

Na beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki

TVP pokaże nowego Błogosławionego


Niedziela Ogólnopolska 22/2010, str. 40

Telewizja Polska na szczególny czas beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki przygotowała wiele ciekawych i nowoczesnych propozycji programowych. Na wszystkich antenach Telewizji Polskiej zostaną wyemitowane programy związane z osobą ks. Jerzego. Różnorodność form telewizyjnych: od koncertu z elementami komiksu po premierę teatralną, od transmisji uroczystej Mszy św. po transmisję procesji z relikwiami nowego polskiego błogosławionego, od programów publicystycznych po krótkie formy oprawowe - to wszystko ma pokazać, że współczesne środki audiowizualne mogą w znaczący sposób przyczynić się do przekazywania treści religijnych i poważnych. Wszystkie propozycje nadawcy publicznego mają zachęcić widzów do spotkania z osobą nowego polskiego błogosławionego, kapłana „Solidarności” - ks. Jerzego Popiełuszki.

Film dokumentalny „Mama” Agnieszki Porzezińskiej - emisja w Programie I TVP, 30 maja godz. 16.20.

Utwór pokaże osobę ks. Jerzego Popiełuszki nie przez pryzmat działalności społecznej, relacji z wiernymi czy niewyjaśnionej do końca historii męczeńskiej śmierci; nie tak, jak go widzieli i wspominają inni, ale tak, jak myśli o nim mama. W filmie pokazany jest klimat domu ks. Popiełuszki, atmosfera, w jakiej wzrastał. Poznamy kolegów i przyjaciół ks. Popiełuszki, którzy opowiedzą o latach szkolnych. Spotkamy przyjaciół, którzy towarzyszyli mu w drodze kapłańskiej. Dowiemy się, jak śmierć syna zniosła jego mama, co myślała i co czuła.

Film dokumentalny „Z tej śmierci wyrosło dobro” Roberta Sadownika - emisja w Programie I TVP, 3 czerwca godz. 13.10.

Tytuł filmu zainspirowany jest słowami Jana Pawła II: „Ażeby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie”, które Ojciec Święty wypowiedział 25 listopada 1984 r. w Watykanie, odnosząc się do męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Film opowiada o ludziach, którzy wyzwalają się z nałogów, odzyskują wzrok, pokonują nowotwory, wracają do rodzin, przemieniają swoje życie i podkreślają, że te łaski otrzymali za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

Reklama

Teatr Telewizji Scena Faktu „Wierność” Pawła Woldana - emisja w Programie I TVP, 7 czerwca godz. 20.25.

Akcja spektaklu dzieje się współcześnie. Młoda reżyserka realizuje na zamówienie TVP swój pierwszy film. Jest to dokument o ks. Jerzym Popiełuszce. Pracując z ekipą (operatorem, montażystką), poznaje nowe fakty z życia bohatera, spotyka się ze świadkami tamtych wydarzeń - z przyjaciółmi ks. Popiełuszki i ludźmi, którzy reprezentowali aparat represji.
Sama postać ks. Jerzego pojawia się w spektaklu wyłącznie w archiwalnych materiałach filmowych, które nasza bohaterka ogląda w montażowni, wybierając je na potrzeby filmu, oraz w nagraniach dźwiękowych: z Mszy św. za Ojczyznę, z „Zapisków ks. Jerzego”, których słucha reżyserka, z kazań, które towarzyszą jej w mieszkaniu i na ulicy (z offu). Poznanie trudnej prawdy o ks. Jerzym zmienia też życie samej bohaterki, dojrzewającej do bardziej świadomych wyborów.

Koncert „Zło dobrem zwyciężył” w reżyserii Grzegorza Sadurskiego - transmisja z placu przed Świątynią Opatrzności Bożej w Programie I TVP, 5 czerwca godz. 17.25.

Mottem koncertu są słowa: „Rola księdza jest taka, by głosić prawdę, i jeżeli trzeba, nawet za prawdę oddać życie” (słowa wypowiedziane przez ks. Jerzego Popiełuszkę w maju 1983 r. w wywiadzie dla BBC). Koncert skierowany jest do ludzi młodych, którym organizatorzy chcą przybliżyć postać ks. Jerzego Popiełuszki. Gośćmi koncertu będą świadkowie życia ks. Jerzego oraz świadkowie procesu. Podczas emisji usłyszymy wypowiedzi ks. Jerzego. To krótkie sekwencje, wręcz powiedzenia, które weszły do kanonu języka polskiego, jak choćby: „Zło dobrem zwyciężaj” czy „Jestem gotowy na wszystko”. Po raz pierwszy podczas koncertu zostaną wykorzystane materiały archiwalne połączone z animowanym komiksem. Ta nowatorska forma ma zachęcić młodych ludzi do obejrzenia koncertu.

Rozmowa z abp. Kazimierzem Nyczem na temat beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki i Dnia Dziękczynienia - emisja w Programie I TVP, 5 czerwca po głównym wydaniu „Wiadomości” o godz. 20.15. Transmisja uroczystej Mszy św. z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego - w Programie I TVP, 6 czerwca od godz. 10.30 do 13.00. Relacja z procesji z relikwiami ks. Jerzego Popiełuszki - w Programie I TVP, 6 czerwca.

Reklama

Bł. Czesław szuka pracy

2019-07-16 11:54

Agnieszka Bugała
Edycja wrocławska 29/2019, str. 1

Archiwum Ojców Dominikanów
Zrekonstruowana w 2006 r. głowa bł. Czesława

Miał niebieskie oczy i przyprószone siwizną jasne włosy. Wyraźnie zarysowana broda, jasna cera, łagodne rysy budziły zaufanie. W chwili śmierci miał ok. 62-65 lat. Jan Długosz tak pisał o jego obronie Ostrowa Tumskiego 6 kwietnia 1241 r., gdy modlił się o odparcie najazdu Mongołów palących lewobrzeżne miasto wraz z klasztorem św. Wojciecha: „Ognisty słup od Boga posłany zstąpił z nieba na jego głowę i dziwnym blaskiem, nie dającym się opisać, oświecił miasto i jego okolice. Cudowne to zjawisko tak przeraziło Tatarów, że tracąc odwagę w sercach, odstąpili od oblężenia, a nawet uciekli”. Według tradycji zakonnej Bóg przyjął życie Czesława w zamian za ocalenie miasta. Tak wyglądał człowiek, który ofiarował swe życie za Wrocław.

Zrobiłam małą, uliczną sondę na temat osoby bł. Czesława. Na dziesięć pytanych osób tylko dwie wiedziały, że jest on patronem miasta. Ale nawet one nie były w stanie powiedzieć, co Błogosławiony zrobił dla Wrocławia. Wynik z pewnością zakwestionowaliby specjaliści od metod socjologicznych badań, a jednak warto przy okazji liturgicznego wspomnienia o bł. Czesławie nad tą informacją się zatrzymać.

We Wrocławiu żyli święci na miarę czasów i potrzeb, które te czasy niosły. Jednym z nich był Czesław. W obronie miasta sięgnął po oręż, który – według wielu – nie daje żadnych gwarancji. A jednak to nie miecz, ale modlitwa Czesława ocaliły Ostrów Tumski, po którym dziś z dumą spaceruje wielu szukających ciszy i atmosfery notabli miasta. Skromny zakonnik przypomniał o sobie po raz drugi, gdy w czasie oblężenia Festung Breslau w 1945 r. spłonął kościół św. Wojciecha, a osobliwym zrządzeniem losu ocalała jedynie kaplica z grobem Czesława. Wrocławianie uznali to wówczas za cud. Kult bł. Czesława znów zaczął się rozwijać i przypieczętowano ten rozwój oficjalnym ogłoszeniem go w 1963 r. przez papieża Pawła VI, na wniosek kard. Bolesława Kominka, głównym patronem Wrocławia.

O bł. Czesławie trzeba mówić, a podejmując coraz śmielsze inicjatywy w budowaniu splendoru Wrocławia, do jego wstawiennictwa się uciekać. Już raz ten oręż nie zawiódł. Kto wie, czy Bóg nie zechce przez modlitwę Czesława zesłać na miasto kolejnego cudu? Nie bójmy się powierzać Czesławowi trudnych spraw miasta – budowanych ulic, szkół, kościołów. Wielu świętych i błogosławionych podobno cierpi w niebie z braku pracy. Dostarczmy mu jej. Aby zdarzył się cud, muszą być ci, którym jest on potrzebny. To miasto bł. Czesława – pozwólmy mu o nie dbać.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem