Reklama

Kalendarium Archidiecezji Częstochowskiej 2002

Opracował: ks. Janusz Wojtyla
Edycja częstochowska 1/2003

1 stycznia - abp Stanisław Nowak odprawił Mszę św. w archikatedrze częstochowskiej, inaugurując Nowy Rok w archidiecezji.

6 stycznia - w archikatedrze została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka, w której uczestniczyli przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń i bractw naszej archidiecezji.

13 stycznia - odbył się I Dziecięcy Przegląd Kolęd "Mała Stajenka" w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie.

Reklama

25 stycznia - Mszą św. pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie zakończony został Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w archidiecezji częstochowskiej.

2 lutego - w święto osób życia konsekrowanego uroczystej Eucharystii na Jasnej Górze przewodniczył abp Stanisław Nowak.

6 lutego - zakończył się VII Archidiecezjalny Konkurs Szachowy dla Dzieci i i Młodzieży w Częstochowie.

7-12 marca - odbyła się dziękczynna pielgrzymka do Ojca Świętego za reorganizację struktur Kościoła w Polsce w 10-lecie ogłoszenia bulli Totus Tuus Poloniae Populus.

16 marca - w Wyższym Seminarium Duchownym odbył się finał ogólnopolski Olimpiady Wiedzy Religijnej.

17 marca - odbyła się konsekracja kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Częstochowie.

22-24 marca - trwały uroczystości XVII Światowego Dnia Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej

28 marca - powołany został Arcybiskupi Komitet Wsparcia Bezrobotnych. Komitet posiada strukturę centralną i swoje ogniska w miastach i dekanatach naszej archidiecezji.

28-30 marca - Triduum Paschalne.

9 maja - w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach abp Stanisław Nowak wyświęcił na diakonów 19 alumnów naszego Seminarium.

15 maja - ks. prof. Jan Kowalski został doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w roku 300-lecia istnienia tej uczelni.

18 maja - abp Stanisław Nowak w archikatedrze częstochowskiej udzielił święceń prezbiteratu 14 diakonom.

25 maja - odbyła się uroczystość koronacji Obrazu Matki Bożej Dankowskiej w Dankowie dokonana przez abp. Stanisława Nowaka w obecności biskupów pomocniczych Antoniego Długosza i Jana Wątroby oraz kapłanów i wiernych archidiecezji. Przygotowanie do uroczystości koronacyjnej rozpoczęło się dziewięciomiesięczną Nowenną.

30 maja - abp Stanisław Nowak ustanowił sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rybnej.

6 czerwca - w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach Mieście została erygowana dwunasta kaplica wieczystej adoracji.

5-16 czerwca - odbywały się III Radomszczańskie Dni Rodziny.

9 czerwca - uroczystości ku czci św. Jadwigi Królowej w Radomsku.

27 czerwca - odbyła się konsekracja kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Chrzanowicach.

14 lipca - 4 sierpnia - 50-osobowa grupa pielgrzymów z naszej archidiecezji przebywała w Kanadzie na XVII Światowym Dniu Młodzieży z Ojcem Świętym w Toronto.

10 sierpnia - w kościele na Przeprośnej Górce abp Stanisław Nowak odprawił Mszę św. dziękczynną za kanonizację o. Pio. W miejscu tym powstaje sanktuarium ku czci Świętego.

15 sierpnia - uroczystości jasnogórskie.

19 sierpnia - Ojciec Święty Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej pobłogosławił Kopię Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej z przeznaczeniem dla kościoła pod tym właśnie wezwaniem w Praszce na Makowym Wzgórzu.

22 sierpnia - została poświęcona kaplica nad źródełkiem w leśniowskim sanktuarium Ojców Paulinów.

25 sierpnia - w wigilię uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej odbyła się tradycyjna procesja maryjna z archikatedry na Jasną Górę.

11-15 września - pod hasłem: Rodzina bastionem ludzkości odbywały się w Częstochowie II Dni Rodziny.

15 września - został konsekrowany kościół pw. Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce.

21 września - odbyła się VI Pielgrzymka Przyjaciół i Czytelników Niedzieli na Jasną Górę.

29 września - wyruszyła I Piesza Pielgrzymka z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie do sanktuarium w Łagiewnikach.

7 października - został konsekrowany kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Częstochowie.

11 października - odbył się w Częstochowie II Tydzień Duchowości Chrześcijańskiej.

12-13 października - w archidiecezji częstochowskiej trwały uroczystości związane z II Dniem Papieskim.

28 października - na misje do Kamerunu został posłany przez abp. Stanisława Nowaka ks. Marcin Mońka. Uroczystość odbyła się w Krzepicach w kościele pw. św. Jakuba Apostoła.

9 listopada - dokonana została konsekracja kościoła pw. Najświętszego Ciała i i Krwi Chrystusa we Wrzosowej.

13 listopada - Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie audiencji generalnej pobłogosławił obraz Jezusa Miłosiernego, przywieziony przez delegację z archidiecezji pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka, bp. Jana Wątroby, ks. inf. Ireneusza Skubisia oraz przewodniczącego Komitetu ds. Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego - ks. prał. Stanisława Gębki.

16 listopada - dokonana została konsekracja kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej w Drobnicach.

19 listopada - abp Stanisław Nowak podniósł kościół św. Józefa na Rakowie do godności sanktuarium św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

22-24 listopada - odbyło się IX Forum Młodych Archidiecezji Częstochowskiej w Domu Rekolekcyjnym "Święta Puszcza" w Olsztynie.

24 listopada - 1 grudnia - odbył się II Akademicki Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Częstochowie.

30 listopada - rozpoczęła się Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego w archidiecezji częstochowskiej. Obraz ma przejść przez wszystkie parafie i kościoły filialne oraz domy zakonne. Peregrynacja rozpoczęła się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Częstochowie w I Niedzielę Adwentu.

14 grudnia - abp Stanisław Nowak w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie ustanowił pierwszych w archidiecezji nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

24-25 grudnia - Pasterce w archikatedrze przewodniczył abp Stanisław Nowak. W tym dniu w kościołach archidiecezji zbierano ofiary na Fundusz Obrony Życia.

25 grudnia - Ksiądz Arcybiskup przewodniczył uroczystości Narodzenia Pańskiego na Jasnej Górze.

29 grudnia - w uroczystości odpustowej w archikatedrze - Sanktuarium Świetej Rodziny - Jezusa, Maryi i Józefa uczestniczyli przedstawiciele instytucji, ruchów i stowarzyszeń związanych z charyzmatem rodziny.

31 grudnia - Mszy św. w archikatedrze na zakończenie roku przewodniczył abp Stanisław Nowak.

Reklama

Abp Jędraszewski przekazał relikwie św. Faustyny węgierskiej parafii

2019-08-17 18:55

bp ak / Ruzsa (KAI)

- Święta Faustyna zastanawiała się nad Chrystusem, wchodziła w głębię Jego cierpienia, które przyjął dla naszego zbawienia. - mówił arcybiskup Marek Jędraszewski w miejscowości Ruzsa na Węgrzech, gdzie brał udział w uroczystościach umieszczenia relikwii św. Siostry Faustyny. Eucharystię, sprawowaną przy ołtarzu polowym, poprzedziła Koronka do Bożego Miłosierdzia.

W homilii, metropolita przywołał historię proroka Jeremiasza, który napominał Izraelitów, aby słuchali Boga. Przywódcy wojsk, broniących wtedy Jerozolimę, uważali, że słowa proroka obniżają morale żołnierzy i postanowili go zgładzić. Jeremiasz został ocalony przez kuszyckiego króla Ebedmeleka.

– Minęły wieki. Na ziemię palestyńską zstąpił Boży Syn, rodząc się z przeczystego łona Najświętszej Dziewicy – Jezus Chrystus. Głosił prawdę o Bogu, który jest miłością i który chce zbawić wszystkich. Izraelici czekali na przyjście Mesjasza, ale kiedy przyszedł – został odrzucony nawet przez swoich bliskich z Nazaretu.

Arcybiskup zaznaczył, że Chrystus do końca realizował Boży zamysł, przynosząc ziemi ogień miłosiernej miłości: „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”. Podkreślił, że obowiązkiem Chrystusowych uczniów jest odkrywanie głębi Bożego miłosierdzia, które Zbawiciel przyniósł światu za cenę swojego cierpienia. Przypomniał, że na początku XX wieku urodziła się Helena Kowalska – św. Siostra Faustyna.

– 7 lat temu zostałem powołany na urząd metropolity łódzkiego – tam, gdzie zaczęło się dzieło Siostry Faustyny. Natomiast, dwa i pół roku temu, Ojciec Święty powołał mnie do Krakowa – tam, gdzie skończyło się jej dzieło. Czuję się szczególnie powołany, aby być świadkiem tajemnicy Bożego Miłosierdzia, objawionej przez św. Siostrę Faustynę.

W 1924 roku Pan Jezus po raz pierwszy ukazał się Siostrze Faustynie: „W pewnej chwili byłam z jedną sióstr na balu. Kiedy się wszyscy najlepiej bawili, dusza moja doznawała wewnętrznych udręczeń. W chwili, kiedy zaczęłam tańczy, nagle ujrzałam Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, którymi powiedział te słowa: dokąd cię będę cierpiał i dokąd mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, pozostał Jezus i ja”. Po tym wydarzeniu, Faustyna pobiegła do najbliższego kościoła, prosząc Boga o rozeznanie. Usłyszała, że ma wstąpić do klasztoru. 12 lat później, będąc w Krakowie, we wrześniu 1936 roku, Pan Jezus prosił ją, aby odmawiała koronkę: „W pewnej chwili, kiedy przechodziłam korytarzem do kuchni, usłyszałam w duszy te słowa: odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom, jako ostatnią deskę ratunku.”

– Te zapiski z jej „Dzienniczka” stanowią szczególny testament także dla nas, a jednocześnie świadectwo tego, jak blisko związana była z bogatym w miłosierdzie Jezusem.

Arcybiskup zacytował słowa ostatniej modlitwy Siostry Faustyny: „Niechaj łaska Twoja, która spływa na mnie z litościwego Serca Twego umocni mnie do walki i cierpień, bym pozostała Ci wierna, a choć taką nędzą jestem, nie lękam się Ciebie, bo znam dobrze miłosierdzie Twoje. Nic mnie nie odstraszy od Ciebie Boże, bo wszystko jest mniejsze nad poznanie moje – widzę to jasno.”

– W świetle jej świadectwa o Chrystusie zmartwychwstałym, który umierając na krzyżu okazał nam ogrom swojego miłosierdzia, jeszcze głębiej wczytujemy się w słowa Listu do Hebrajczyków: „Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, zła mani na duchu”. Jesteśmy w czasie wielkich zmagań o chrześcijańską Europę. Te zmagania każą nam umacniać siebie, wpatrywać się w Chrystusa miłosiernego i nie pozwolić, byśmy dali się złamać na duchu.

Metropolita wyjaśnił, że ocalenie Europy jest możliwe, jeśli wierni będą głosić prawdę o miłosierdziu Bożym, czyli odpowiadać miłością na miłość Boga i modlić się za tych, którzy jej nie rozumieją.

– Europa, aby przetrwać i ocalić się potrzebuje Bożego miłosierdzia, którego musimy być świadkami. Prośmy św. Faustynę, Sekretarkę Bożego Miłosierdzia, aby upraszała nam u Pana Boga tę łaskę, abyśmy, mówiąc o Bogu, ukazywali wszystkim, jak bezgraniczne jest Jego miłosierdzie i jak każdy ma szansę, by do Niego powrócić i na nowo stać się Jego pełnym ufności dzieckiem. Święta Faustyno, módl się za nami!

Attila Tanács, inicjator i organizator wydarzenia, przyznał, że niezwykłą inspiracją jest dla niego Jan Paweł II. Wspominał, że kiedy w młodości był ministrantem, głową Kościoła został Jan Paweł II.

– Udało mi się już wprowadzić do tej świątyni relikwie Jana Pawła II. Jadąc do Krakowa, coraz bardziej otwieraliśmy się na Boże Miłosierdzie. Dzięki Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, otrzymaliśmy relikwie św. Siostry Faustyny. Pragniemy szerzyć kult Bożego miłosierdzia.

Siostra Jadwiga ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, pierwsza Węgierka w tym zakonie, dodała, że prawda o miłosiernym Bogu powinna dotrzeć do każdego człowieka. Przypomniała, że na węgierskiej ziemi jest znacznie mniej katolików niż w Polsce, a wielu wiernych nie ma nawet możliwości uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej.

Proboszcz wawelskiej katedry, ks. Zdzisław Sochacki, zauważył, że do Krakowa przybywa coraz więcej węgierskich pielgrzymów.

– Ks. Zoltán Negyela proboszcz miejscowości Ruzsa, przyjechał na Wawel z zaproszeniem, aby z tego miejsca, gdzie Jan Paweł II dorastał do świętości, przekazać to, co jest najważniejsze w jego przesłaniu. Parafia otrzymała już relikwie Jana Pawła II, które przypominają o bardzo ważnej idei – o miłosierdziu. Jan Paweł II i Siostra Faustyna do Apostołowie Miłosierdzia.

Ks. prałat powiedział, że przed głównymi uroczystościami odbyło się spotkanie w Centrum Przyjaźni im. Karola Wojtyły. Placówka zajmuje się działalnością charytatywną i pomaga ubogim i zagubionym. Otwarto w niej również wystawę związaną z 100-rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyraził również radość, że na Węgry przyjechał arcybiskup Marek Jędraszewski, który jest niestrudzonym głosicielem Bożego Miłosierdzia.

– Byłem zaskoczony, że wydaje się tu tyle posiłków. Setka ludzi przychodzi tutaj po pomoc i duchowe wsparcie. Podziwiam tę parafialną wspólnotę za to, że trafnie odczytała myśl Jana Pawła II.

Ks. Zoltán Negyela, zaznaczył, że jest dumny z faktu obecności w jego parafii krakowskiego metropolity. Nadmienił, że od sierpnia w świątyni znajdują się już relikwie krwi św. Jana Pawła II. Wspomniał, że niedawno przytrafił mu się wypadek samochodowy. Usłyszał wtedy głos: „Trzymaj prosto kierownicę, módl się, a będziesz ocalony”.

– Czułem, że przemawia do mnie Jezus Miłosierny. Niedługo potem umieściliśmy w kościele relikwie św. Jana Pawła II i mieliśmy już nadzieję, że będzie u nas również św. Siostra Faustyna. Kiedy pojechaliśmy po jej relikwie do Krakowa, postanowiliśmy, że zaprosimy do nas również metropolitę. Zawierzyliśmy tę sprawę św. Faustynie (…) Ks. arcybiskup po krótkiej rozmowie wyjął swój kalendarz i wpisał datę.

Ks. proboszcz wyjaśnił, że na Węgrzech jest już kilka miejsc, gdzie znajdują się relikwie Jana Pawła II i Siostry Faustyny. Ich kult się coraz bardziej rozszerza. Dodał, że postanowił utworzyć specjalne porozumienie pomiędzy ośrodkami, aby szerzyć i propagować kult tych polskich świętych.

– W ten sposób możemy głębiej poznać bogactwo Boże, umacniając się wiarą innych i dostrzegać jedność w różnicach (…) W całej parafii czujemy orędownictwo św. Siostry Faustyny. W każdą niedzielę odmawiamy Koronkę. Mamy nadzieję, że ten wspaniały początek nie będzie miał końca.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Gądecki: prorocy mówiący prawdę są obrzucani błotem

2019-08-18 19:11

ms / Chojno (KAI)

- Dziś prorocy także są obrzucani błotem, gdy tylko ośmielą się powiedzieć prawdę zobowiązującą do nawrócenia i przemiany tak w życiu osobistym, jak i w życiu publicznym. Trzeba więc ich oczernić, aby stracili autorytet i zamilkli – powiedział abp Stanisław Gądecki w homilii podczas Mszy św. na stadionie sportowym w Chojnie. Abp Gądecki w nawiązaniu do historii proroka Jeremiasza.

episkopat.news
abp Stanisław Gądecki

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w homilii wygłoszonej na stadionie sportowym w Chojnie w Wielkopolsce nawiązał do historii Proroka Jeremiasza. Mówiąc o agresji wobec Proroków podkreślił, że właśnie „tak postąpiono z bł. Jerzym Popiełuszką, którego najpierw usiłowano zniesławić przy pomocy kłamstw i prowokacji, a gdy to się nie powiodło, związano go i wrzucono do Wisły. Coś podobnego dzieje się teraz z arcybiskupem Jędraszewskim”.

„Dlaczego prorok bywa prześladowany? Bo przekazuje ludziom to, co mu Bóg powiedział, a nie to, co ludzie pragną usłyszeć. Ludzie zazwyczaj nie wierzą w proroctwa, które nie potwierdzają ich własnej opinii” – mówił abp Gądecki.

Nawiązując do słów Jezusa, że przyszedł dać ziemi rozłam, metropolita poznański zauważył, że główną przyczyną sprzeciwu wobec Ewangelii jest brak zgody na miłość, która jest wymagająca. „Ona nie pozwala nam na neutralność. Nie można dwom panom służyć. Miłość domaga się zajęcia stanowiska i żąda odpowiedzi. Kto jest z prawdy, ten słucha głosu Chrystusa, kto z prawdy nie jest, ten nie słucha Jego głosu” – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański zauważył także, że miłość domaga się wolności od grzechu i zła. „Rozłam nie oznacza nienawiści do grzeszników, gdyż ta jest sprzeczna z Jezusowym przykazaniem miłości. Rozłam oznacza jedynie oddzielenie od grzechu i stanięcie po stronie dobra” – podkreślił abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przestrzegł w związku z tym przed traktowaniem chrześcijaństwa jako religii świętego spokoju i zbioru przyzwyczajeń. „Posiadamy w historii zbawienia wiele przykładów niezachwianej wiary. Mamy dookoła nas mnóstwo świadków wiary i wytrwałości wspierających nas, dodających nam odwagi i sił. Tymi świadkami są patriarchowie i prorocy, święci i błogosławieni, którzy ukończyli już bieg swego ziemskiego życia, wiary ustrzegli i otrzymali wieniec zwycięstwa” – zauważył metropolita poznański.

Abp Gądecki odwiedził parafię pw. Chrystusa Króla w Chojnie z okazji stulecia jej powstania. W ramach uroczystości jubileuszowych odbyły się tam m.in. zawody wędkarskie, spotkanie najstarszych mieszkańców Chojna, upieczono także specjalny tort jubileuszowy dla wszystkich uczestników parafialnego święta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem