Reklama

Duch mocą swą wieje

Niedziela Ogólnopolska 24/2015, str. 26-27

Wioletta Szepietowska

W dniach 22-24 maja, gdy w Kościele kończył się okres radości paschalnej, do Krościenka n. Dunajcem przybyli ludzie z różnych stron Polski oraz z zagranicy – w mniejszych i większych grupach, młodzi i starsi, świeccy i konsekrowani, małżeństwa i kapłani. Od piątkowego wieczoru zaczął się dla nich czas wielkiego wołania o Ducha Świętego.

W mocy Ducha Świętego

Jak co roku członkowie Ruchu Światło-Życie przeżywali wigilię Zesłania Ducha Świętego i samą uroczystość w Centrum Ruchu Światło-Życie. Spotkania te, nazywane Centralną Oazą Matką lub Centralną Oazą Modlitwy, mają już ponadczterdziestoletnią tradycję. Pierwsze odbyło się w 1973 r. i od tej pory każde Zesłanie Ducha Świętego rozpoczyna wielką przygodę Oazy Żywego Kościoła danego roku formacyjnego. Program COM-u opracowany w ciągu kilku pierwszych lat nie uległ wielkim zmianom: Liturgia Godzin i Eucharystia, celebracja sakramentu pojednania i wielkie wigilijne czuwanie modlitewne.

Hasło roku 2015 – „W mocy Ducha Świętego” – przypomina wydarzenia sprzed czterdziestu lat. Na początku 1975 r. ks. Franciszek Blachnicki napisał w swoim dzienniku: „Muszę zachęcić tych, z którymi pracuję, ale też przede wszystkim samego siebie, do tego, aby modlić się o nowe wylanie Ducha Świętego nad Polską”. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Kilka miesięcy później rozpoczęło się potężne doświadczenie charyzmatyczne, które wywarło duchowy wpływ na wielu ludzi uczestniczących wówczas w oazach. Wiatr Ducha Świętego rzeczywiście powiał wtedy przez całą Polskę.

Reklama

Dotychczasowy moderator generalny Ruchu Światło-Życie, gdy kilka miesięcy temu ogłaszał tegoroczne hasło, zauważył, że czterdzieści lat po modlitwie ks. Franciszka trzeba znowu zacząć się modlić o nowe wylanie Ducha Świętego dla Polski: – Jest program, jest wizja obecna w Założycielu. Chodzi o to, abyśmy nie zatrzymali się tylko na poziomie wizji.

Duch wieje, kędy chce

W tym roku nie udało się przeżywać spotkań w Wieczerniku św. Jana Pawła II na Kopiej Górce. Było zbyt zimno i wilgotno. Mieszkańcy Krościenka też tego żałowali, bo echo pieśni śpiewanej na górze dociera podobno nawet na Trzy Korony. Za to można było być blisko grobu Ojca Franciszka i patrzeć na gałęzie na nagrobku, wyrastające z ziarna, które musiało obumrzeć. Znaczna większość spośród blisko siedmiuset uczestników COM-u nie miała nawet szansy poznać Ojca Franciszka osobiście, ale wszyscy obecni zgromadzili się tu z powodu jego wiary i świadectwa jego życia.

W ciągu tych czterdziestu lat Ruch Światło-Życie rozrósł się, dojrzał. Wiele dobra się wydarzyło, a jednocześnie tak wiele inicjatyw dopiero zaczyna się rozwijać.

Reklama

23 maja, w sobotę, miało miejsce ważne wydarzenie – podczas Kongregacji Diakonii zostali wybrani kandydaci na nowego moderatora generalnego Ruchu Światło-Życie. Spośród trzech kandydatów Konferencja Episkopatu Polski w Warszawie w dniach 9-10 czerwca br. wybierze nowego moderatora generalnego.

Bp Adam Wodarczyk, który w momencie podjęcia posługi biskupa pomocniczego w archidiecezji katowickiej musiał zrezygnować z bycia moderatorem generalnym Ruchu Światło-Życie, w podsumowaniu ostatnich ośmiu lat stwierdził, że Pan Bóg pozwolił mu uczestniczyć w dziele wiary, jakim jest Ruch Światło-Życie: – Miałem okazję doświadczyć cudu Żywego Kościoła.

Pragnę służyć!

Centralna Oaza Matka przeżywana w czasie Pięćdziesiątnicy w miejscu, w którym kształtował się charyzmat oazy, jest dla członków Ruchu Światło-Życie wielkim świętem. Kilka znaków jest szczególnie ważnych.

Pierwszy znak to słowa: „Pragnę służyć!”, wypowiadane w czasie błogosławienia przez członków diakonii, czyli ludzi, którzy podjęli decyzję o tym, że droga Ruchu Światło-Życie jest ich osobistą drogą wiary, budowania relacji z Bogiem, że jest to ich miejsce w Kościele i program na całe życie.

Kolejny – to krzyż animatorski, tzw. foska, na którym zapisane są słowa Fos-Zoe (Światło-Życie) i Agape (miłość braterska). Otrzymują go animatorzy Ruchu, którzy od tej chwili mają z jeszcze większą odpowiedzialnością uczestniczyć w życiu Kościoła i prowadzić innych ludzi do Chrystusa.

I wreszcie świece oaz rekolekcyjnych. Jak mówił o tym Ojciec Franciszek: „To coroczne błogosławienie i rozdawanie świec oazy stanowi wymowny symbol naszej jedności. (...) Zapalona świeca, wokół której skupia się dana oaza, przypomina nam tych wiele świec zapalanych w podobny sposób w całym naszym kraju i w innych krajach, i w tym znaku przeżywamy naszą jedność w Duchu Świętym” (por. „Jedność i diakonia”, Krościenko 2001, s. 238). Ważnym znakiem jest wręczanie świec oazy w ramach Centralnej Oazy Matki w Krościenku i zapalanie ich od tej samej świecy.

Zadaniem, które członkom Ruchu Światło-Życie zostawił sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, jest budowanie żywych wspólnot w Kościele. Żywych – to znaczy takich, których członkowie żyją świadomie Słowem Bożym, modlitwą, liturgią, w ciągłym procesie nawracania. Prowadzą życie w Duchu Świętym. Każde wydarzenie COM-u, każda modlitwa i celebracja, doświadczenie radości spotkania z innymi i zwykłej ludzkiej życzliwości pokazują Kościół żywy i prawdziwy.

Więcej na: www.oaza.pl.

2015-06-09 13:32

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Grota z Lourdes – miejsce modlitwy w Ogrodach Watykańskich

2020-05-29 20:38

[ TEMATY ]

Watykan

papież Franciszek

Grota z Lourdes

źródło: vaticannews.va

Grota z Lourdes w Ogrodach Watykańskich

Franciszek postanowił zakończyć maryjny miesiąc maj modlitwą różańcową w Ogrodach Watykańskiech, w Grocie z Lourdes - będzie ona transmitowana na cały świat począwszy od godz. 17.30. Modlitwie towarzyszy hasło zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich:„Gorliwi i jednomyślni na modlitwie, razem z Maryją” (Dz 1, 14).

W sercu Ogrodów Watykańskich znajduje się replika Groty Massabielle, miejsca, w którym Matka Boża ukazała się św. Bernadetcie Soubirus w 1858 r.

Historia tego miejsca związana jest z papieżem Leonem XIII, który bardzo lubił Ogrody Watykańskie i spędzał w nich wiele czasu. Kazał nawet urządzić sobie apartament na szczycie Wzgórza Watykańskiego, w starej wieży obronnej, która dziś nosi jego imię. Bp Schoepfer, biskup diecezji Tarbes, do której należała miejscowość Lourdes, postanowił podarować papieżowi replikę Groty – Leon XIII pobłogosławił reprodukcję na początku prac, 1 czerwca 1902 r. Grotę wzniesiono opartą o średniowieczny mur obronny z czasów Leona IV (IX w.). 28 marca 1905 r. watykańska Grota Masabielle została uroczyście zainaugurowana przez następnego papieża, Piusa X (papież ten kazał zmienić nazwę diecezji Tarbes na Tarbes-Lourdes).

W następnych latach na Grocie wzniesiono kopię bazyliki a po jej bokach półkoliste schody prowadzące z tarasu na plac przed Grotą. Neogotycka wieża nie pasowała do barokowego otoczenia i kontrastowała z kopułą Michała Anioła, dlatego w 1933 r., gdy wieża zaczęła pękać, Pius XI kazał ją rozebrać.

Dziś zachowała się najważniejsza część monumentalnego komplesu, czyli Grota objawiewień z figurą Madonny.

Wnętrze Groty i sąsiadujący z nią mur pokrywa dywan zielonego bluszczu, a nad nią znajdują się dwa mozaikowe medaliony przedstawiające Leona XIII i biskupa Schoepfera. Gdy w setna rocznicę objawień (1958 r.), sankturarium w Lourdes zostało przebudowane, ówczesny biskup, Théas, postanowił podarować papieżowi stary ołtarz – został on umieszczony w centrum Groty w 1960 r.

Wszyscy papieże modlili się i odprawiali ceremonie religijne w Grocie z Lourdes. Szczególnie lubił to miejsce Jan Paweł II, który zaczął tu odprawiać nabożeństwa majowe oraz Msze św. dla pielgrzymów z Polski, którzy w ten sposób mieli również okazję zwiedzać Ogrody Watykańskie.

CZYTAJ DALEJ

Archidiecezja częstochowska: procesje Bożego Ciała tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego

2020-06-01 10:15

[ TEMATY ]

Boże Ciało

Bożena Sztajner/Niedziela

Procesje eucharystyczne w Boże Ciało w archidiecezji częstochowskiej mają odbywać się tylko wokół kościoła, w obrębie placu przykościelnego – czytamy w komunikacie Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Ołtarze mają być urządzone na placu kościelnym, jeśli to możliwe, z wykorzystaniem także istniejących kaplic lub krzyży. „W procesji, będącej kontynuacją Mszy świętej, mogą wziąć udział tylko uczestnicy poprzedzającej ją Eucharystii, w liczbie, jaka może, stosownie od aktualnych przepisów, gromadzić się wewnątrz kościoła” – przypomina komunikat kurii.

„Jeśli urządzenie procesji nie jest możliwe, po Mszy świętej organizuje się uroczystą adorację eucharystyczną, przedłużoną i poszerzoną o rozważanie Słowa Bożego i teksty mówiące o Eucharystii, zakończoną błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Końcowego błogosławieństwa na cztery strony świata można udzielić sprzed drzwi świątyni” – czytamy w komunikacie.

Również tradycyjne procesje eucharystyczne organizowane z racji dawnej oktawy Bożego Ciała, zarówno w poszczególnej jej dni, jak też na zakończenie, mogą odbyć się wokół kościoła, ale bez urządzania ołtarzy.

Komunikat kurii zaleca, że procesję można także zastąpić adoracją Najświętszego Sakramentu w kościele. „Warto odnowić tradycję nieszporów eucharystycznych. We wszystkie dni dawnej oktawy można urządzić całodzienne lub przynajmniej kilkugodzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu” – podkreśla komunikat.

„W związku z obecną sytuacją i takim sposobem celebracji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nie ma potrzeby ubiegania się o możliwość przejścia procesji po drogach publicznych w odpowiednich urzędach administracji samorządowej” – czytamy.

W komunikacie Kuria Metropolitalna w Częstochowie przypomina, że bieżący rok duszpasterski obchodzimy w Kościele w Polsce pod hasłem: „Wielka Tajemnica Wiary”. „Jest to dla nas sposobność do odnowienia naszej wiary w prawdziwą i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Szczególną okazją do wyrażenia naszej miłości do naszego Pana obecnego w Eucharystii jest coroczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa” – podkreśla komunikat.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję