Reklama

Wchodząc w Wielki Post

2018-02-14 11:10

Ks. Adam Stachowicz
Edycja sandomierska 7/2018, str. IV

Ks. Adam Stachowicz
Środa Popielcowa w katedrze

Przeżyliśmy Środę Popielcową, co nieuchronnie przypomniało nam, że rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu przygotowujący nas do Świąt Paschalnych. Dziś popatrzmy jak najowocniej przeżyć ten czas nawrócenia i pokuty, jak nie zmarnować Bożego czasu. Popatrzmy, jakie propozycje diecezjalne, regionalne, miejskie czy parafialne są do nas skierowane

Ze Środą Popielcową nierozerwalnie kojarzy się obrzęd posypania głów popiołem na znak rozpoczęcia czasu osobistego nawrócenia i pokuty. Kapłani w homiliach zwracali uwagę na powszechność grzechu, który dotyka każdego z nas. Na drodze do prawdziwego nawrócenia pomocne są praktyki pokutne, modlitwa i dobre uczynki. Ważne jest również, aby w tym czasie oczyścić swoje serce z grzechu. Na to wskazywał w ubiegłym roku bp Krzysztof Nitkiewicz: – Przy okazji spowiedzi kapłan wyznacza penitentowi pokutę w formie modlitwy lub określonego zadania. Nie można podchodzić do niej w sposób powierzchowny, niemal mechaniczny. Odnosi się to zarówno do spowiednika, jak i penitenta, gdyż odgrywa ona istotną rolę. Niezależnie od tego sami możemy nałożyć sobie pokutę za popełnioną winę. Jej znakiem jest również obrzęd posypania popiołem. Pokuta podoba się Bogu, gdyż oznacza dostrzeżenie zła, jakie niesie grzech, oraz potrzebę zadośćuczynienia za popełnioną winę. Jest jednocześnie pomocna w leczeniu skutków grzechu. One są niestety długotrwałe, dotkliwe i niebezpieczne: osłabienie woli, rozbudzone pożądania, niewłaściwe nawyki. Jeśli je zlekceważymy, będą niczym pasożyty wyczerpywały siły i wprowadzały do serca smutek, stając się korzeniem nowego zła. Praktykowanie pokuty pozwoli nam jednocześnie zrozumieć konieczność naprawienia zewnętrznych skutków naszego grzechu.

Wielkopostne propozycje

Na każdej parafii w okresie Wielkiego Postu organizowane są rekolekcje z sakramentem pokuty i pojednania. Również różnego typu rekolekcje czy dni skupienia organizują poszczególne duszpasterstwa. Będą więc branżowe rekolekcje i dni skupienia dla Służby Zdrowia, członków Akcji Katolickiej, Legionu Maryi czy Grup Modlitwy św. Ojca Pio. Duszpasterstwo katechetów i nauczycieli zaprasza pedagogów do Diecezjalnego Ośrodka Rekolekcyjnego „Augustianum” w Radomyślu nad Sanem na rekolekcje w dniach 9-11 marca. Jeszcze jedna tura odbędzie się już w okresie wielkanocnym w dniach 20-22 kwietnia. W tym miejscu warto jeszcze zaprosić na Jubileusz Nauczycieli, który odbędzie się 3 marca o godz.10 w Katedrze Sandomierskiej.

Nie możemy zapomnieć o doradcach życia rodzinnego. Do kościoła św. Barbary w Tarnobrzegu na dzień skupienia 24 lutego od godz. 10 zaproszeni są doradcy z rejonu Tarnobrzega i Sandomierza.

Reklama

Inną formą propozycji wielkopostnych są licznie organizowane misteria. Najczęściej wystawiane są w świątyniach. Czasami w domach kultury czy szkołach, ale są i tacy, którzy porywają się na „występy” plenerowe.

Co dla młodzieży?

W dniach 16-17 marca przewidywane jest spotkanie w ramach Diecezjalnej Szkoły Ceremoniarza i Animatora. Spotkanie odbędzie się w Radomyślu nad Sanem. Ważne dla młodych jest spotkanie w ramach Niedzieli Palmowej w Sandomierzu. Wtedy to 25 marca przeprowadzony będzie Diecezjalny Konkurs Palm. Następnie 29 marca w Wielki Czwartek do Sandomierza zaproszeni są młodzi z Liturgicznej Służby Ołtarza na doroczną pielgrzymkę rozpoczynającą się o godz. 10 Mszą Krzyżma w katedrze i kontynuowaną w Wyższym Seminarium Duchownym.

Maturzyści wielkopostne spotkanie będą tradycyjnie przeżywać na Jasnej Górze. 22 marca pielgrzymuje młodzież z dekanatów: Gorzyce, Janów Lubelski, Klimontów, Koprzywnica, Modliborzyce, Nisko, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Połaniec i Staszów. Natomiast w kolejnym dniu z dekanatów: Rudnik nad Sanem, Sandomierz, Stalowa Wola, Nowa Dęba, Tarnobrzeg, Zaklików, Zawichost. W programie po rejestracji na placu przed Domem Pielgrzyma od godz. 10.30 będzie spotkanie z „ciekawym człowiekiem” w sali Ojca Kordeckiego o godz. 11.30, a po nim Różaniec w kaplicy Cudownego Obrazu. Eucharystia jest przewidziana na godz. 14. Organizatorzy proszą o zgłoszenie uczestnictwa do 15 marca na adres mailowy: duszpasterstwo.mlodziezy@vp.pl .

Legionowy Wielki Post

Większość wielkopostnych akcji Legionu Maryi odbywa się na poziomie prezydiów, czyli wspólnot parafialnych. – Każde prezydium Legionu Maryi ma poprowadzić przynajmniej jedną Drogę Krzyżową w parafii. W ramach pomocy przedświątecznej legioniści organizują akcję pomocy dla ubogich. W naszych wspólnotach będzie miała miejsce Godzina Święta, „Nowenna Pompejańska” (rozpoczęta od 2 lutego i trwająca do 27 marca), Nowenna do św. Józefa (od 10 do 19 marca), Duchowa adopcja dziecka poczętego (25 marca), Apostolat „Margaretka” czy Apostolat trzeźwościowy – szczególnie w Wielki Piątek. Warto podkreślić to, że w tak ważny dzień legioniści odwiedzają knajpy, karczmy czy bary i rozmawiają o wierze, zapraszają na nabożeństwa wielkopiątkowe i adoracje. Cały czas trwa roczna akcja „Różaniec za Ojczyznę” z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. W każdej z 10 kurii odbędzie się ACIES, czyli odnowienie przyrzeczeń członków czynnych i wspierających danej kurii. 25 marca legioniści zapraszają do Radomyśla nad Sanem na Przebłagalną Drogę Krzyżową. I na koniec wyjątkowa akcja na rok 2018: „Oplećmy Bożym Miłosierdziem naszą Diecezję”, czyli codzienna Koronka do Bożego Miłosierdzia za diecezję – informuje ks. Rafał Cudziło.

Drogi Krzyżowe

Droga Krzyżowa jest rozważaniem męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Nie tylko przypomina nam o wydarzeniu sprzed dwóch tysięcy lat, ale pozwala w nim w sposób duchowy uczestniczyć. Forma przygotowania może być różna. Od rozważań poprzez misteria do ulicznych manifestacji wiary. Nabożeństwom towarzyszyć będzie recytacja, śpiew czy pokazy multimedialne. Ale nie może braknąć czasu na medytację i rozważanie męki Chrystusa. Można przeżyć Drogę Krzyżową w kościele, siedząc w ławce i słuchając rozważań – można na stojąco, siedząco, w samotności lub w tłumie ludzi. Każdy sposób jest inny, nie ma lepszych czy gorszych.

Nową formą, która znajduje wielu chętnych do podejmowania trudu rozważania Męki Pańskiej są coraz częstsze Ekstremalne Drogi Krzyżowe. Ideą akcji jest osobiste przeżycie misterium Drogi Krzyżowej w czasie nocnego marszu i spotkanie z Bogiem podczas medytacji. Wielokilometrową trasę można przejść pojedynczo lub w grupie. Jak zauważają pomysłodawcy, nie jest ona pielgrzymką. Celem jest przejście Drogą Krzyżową z medytacją. Indywidualna walka z własnymi słabościami i zmęczeniem ma prowadzić do umocnienia w wierze oraz zbliżenia do Boga. Podczas drogi obowiązuje milczenie, z wyjątkiem wspólnego odczytywania rozważań i modlitwy przy stacjach.

Od kilku lat w większych miastach na terenie diecezji odbywają się Stacyjne Drogi Krzyżowe. Wzorem kościołów Wiecznego Miasta mieszkańcy diecezji sandomierskiej w każdy piątek Wielkiego Postu będą gromadzić się na stacyjnych modlitwach co tydzień w innej parafii danego miasta. Taką formę medytacji pasyjnej w 2010 r. wprowadził bp Krzysztof Nitkiewicz, najpierw w Sandomierzu, a następnie w kolejnych latach duszpasterze podjęli tę inicjatywę w innych miastach. Wszystkich wiernych w danym mieście oraz tych, którzy zechcą wziąć udział, serdecznie zapraszamy.

Szczegóły odnośnie do Ekstremalnych Dróg Krzyżowych i Stacyjnych Dróg Krzyżowych podamy w następnych tygodniach.

Jałmużna wielkopostna

Podobnie jak w latach ubiegłych Caritas Diecezji Sandomierskiej przyłącza się do akcji organizowanej przez Caritas Polska pod nazwą „Jałmużna Wielkopostna”. Jałmużna to wsparcie, pomoc udzielona komuś potrzebującemu. Jałmużna jest realnym znakiem miłości chrześcijańskiej wyrażanej w stosunku do drugiego człowieka. Przez cały okres Wielkiego Postu rodziny lub indywidualne osoby składają dobrowolne ofiary pieniężne. Skarbonki rozprowadzane są w poszczególnych parafiach i szkołach. Ofiary z tych skarbonek są przeznaczone na działalność charytatywną w parafii i w diecezji. Skarbonki przekazane zostaną Parafialnym Zespołom Caritas. Są one symbolem Wielkiego Postu, w którym w sposób szczególny uczymy dzielenia się z innymi tym, co posiadamy. Gest złożenia nawet najdrobniejszego datku ma przypominać o konieczności niesienia pomocy bliźnim.

– Podejmowana przez Caritas akcja „Jałmużna Wielkopostna” ma każdego roku określony cel. Jałmużna jest szczególnym wyrazem pomocy oraz poczucia obowiązku wobec drugiego człowieka. W tym roku poprzez zgromadzone środki chcemy pomóc osobom starszym. Zakończenie akcji odbywa się wraz z końcem okresu Wielkiego Postu. Wówczas wierni przynoszą do Kościołów w swojej parafii skarbonki wypełnione jałmużną wielkopostną. Podobnie jak w ubiegłych latach także teraz przygotowano do wydania baranki wielkanocne z białej czekolady. Dochód ze sprzedaży dzielony jest podobnie jak w przypadku skarbonek na dwie części – jedna wraca do Caritas, zaś druga zostaje przeznaczona na potrzeby parafii – informuje Monika Bownik z diecezjalnej Caritas.

Tagi:
Wielki Post

Miłość bez miary

2019-04-10 10:28

Ks. Tomasz Zmarzły
Edycja sosnowiecka 15/2019, str. I

TZ
Ilustracja z Mszału Rzymskiego

Wielki Post dobiega końca. To był szczególny czas podążania za Chrystusem dźwigającym krzyż i prowadzącym nas do Zmartwychwstania. Jezus mówi: „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem” (Łk 14, 27). Św. Jan Paweł II mówił, że miłości bez krzyża się nie znajdzie, krzyża bez miłości nie uniesie. Każdy inaczej przeżywał tę wyjątkową czterdziestodniową wędrówkę.

– Każdego roku wyczekuję czasu Wielkiego Postu. Podobnie jak wiosna jest czasem porządków, Wielki Post jest dla mnie czasem porządkowania życiowej codzienności. Ustawiania na właściwych miejscach moich ambicji, talentów, słabości, wartości. Szczególnie nabożeństwo Drogi Krzyżowej pomaga mi na nowo oddać miejsce najważniejsze Jezusowi Chrystusowi. Gdy w sercu oddam Jemu to najważniejsze miejsce, wszystko inne zaczyna się układać i przychodzi radość Wielkiej Nocy! – opowiada Agnieszka Dubiel.

Ks. Jan Twardowski pisał: „Wiara jest dla mnie ufnością, zawierzeniem Panu Bogu bez stawiania pytań. Człowiek wierzący nie ma takich pytań. Człowiek niewierzący nie ma odpowiedzi”. – Każdy Wielki Post jest wyjątkową okazją do kontemplacji Bożej miłości. To droga budowania zaufania do Tego, który do końca nas umiłował. Co roku taka sama, ale jakże bogatsza w doświadczenie miłości większej niż śmierć – stwierdza Alicja Demczyńska.

– Okres Wielkiego Postu to dla mnie czas refleksji i wyciszenia, czas pracy nad sobą i rozmyślania nad tym, jakim jestem człowiekiem. Czy potrafiłabym oddać swoje życie za innych ludzi i kochać kogoś, kto źle mi życzy? Udział w nabożeństwie „Gorzkich żali”, Drogi Krzyżowej czy wielkopostnych rekolekcjach uświadamiają mi co dla mnie zrobił Jezus i mobilizują, by swoim życiem choć trochę Mu podziękować – mówi Patrycja Cieślik.

Nie trzeba czekać rok, by iść za Jezusem. On zawsze nas zaprasza, by pójść za Nim. Uczy nas każdego dnia, że „miarą miłości jest miłość bez miary” (św. Bernard z Clairvaux).

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Abp Depo: Radio Maryja rozmodliło Polskę a TV „Trwam” obudziła serca i sumienia Polaków

2019-12-07 19:29

Redakcja

Nie możemy się lękać wejść na areopagi pogan i głosić tam Chrystusa – mówił abp Wacław Depo, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP podczas Mszy św. dziękczynnej za 28 lat istnienia Radia Maryja. Eucharystia z udziałem licznych przedstawicieli władz państwowych i samorządowych sprawowana była pod przewodnictwem abp Depo w hali widowiskowo – sportowej „Arena Toruń”.

Mariusz Książek

Jaka byłaby Polska dziś, gdyby nie było Radia Maryja i TV Trwam? To radio rozmodliło Polskę, a TV Trwam obudziła serca i sumienia Polaków poprzez prawdę w obrazie. A czyż nie możemy dzisiaj, po 28 latach istnienia Radia Maryja, odważnie i z całą świadomością dopowiedzieć, że będąc darem Maryi i głosząc Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela wraz z Nią, ono ocaliło i ocala chrześcijańską tożsamość Polski i Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami – mówił w homilii wygłoszonej podczas Mszy św. z okazji 28. rocznicy powstania Radia Maryja abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Patrząc głębiej i wsłuchując się w wypowiedzi naszych przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej ośmielam się postawić niejako retoryczne pytanie: Czy istniałaby dzisiaj Polska jako państwo niepodległe i czy przetrwałaby suwerenność duchowa narodu gdyby nie kościół katolicki i maryjny wymiar życia Polaków? – pytał abp Wacław Depo oklaskiwany przez licznych uczestników jubileuszowej uroczystości.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycje docierały tylko do słuchaczy w Toruniu, Bydgoszczy i okolicznych miejscowości. Obecnie fale Radia Maryja przekraczają granice oceanu, dzięki czemu rozgłośnia jest odbierana także w wielu miejscach zamieszkałych przez Polonię. Poprzez Internet i nadawanie satelitarne radio słyszalne jest praktycznie na całym świecie.

Mariusz Książek
W uroczystościach wziął udział ks. Jarosław Grabowski - redaktor naczelny Tygodnika "Niedziela"
CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dziś na Jasnej Górze „Hołd z kwiatów” na wzór rzymski

2019-12-08 11:44

it / Jasna Góra (KAI)

Dziś na Jasnej Górze „Hołd z kwiatów”. Uroczystość stanowi nawiązanie do rzymskiego zwyczaju tzw. omaggio floreale (hołdu z kwiatów), który sięga 1938 r., kiedy to papież Pius XI polecił Papieskiej Akademii Niepokalanej przygotować 8 grudnia na placu Hiszpańskim w Rzymie uroczysty akt oddania czci Maryi Niepokalanej. Odtąd każdego roku Ojciec Święty składa Maryi wieniec z kwiatów. W częstochowskim sanktuarium kwiaty składa nie tylko arcybiskup, ale i pielgrzymi.

Krzysztof Świertok

Na Jasnej Górze hołd Maryi składany jest pod figurą Niepokalanej na placu przed szczytem. Figura stoi pośrodku placu, gdzie do 1917 r. znajdował się pomnik cara Aleksandra II. W stanie wojennym pod tą figurą układany był krzyż z kwiatów i zniczy na znak jedności Polaków, pamięci o aresztowanych i prześladowanych, z prośbą o wyzwolenie z komunistycznej niewoli. Pod rzeźbą Niepokalanej przez cały rok trwa modlitwa pielgrzymów, którzy wchodzą na Jasną Górę od strony Alei NMP. W sezonie pielgrzymek pieszych pątnicy składają Maryi tysiące kwiatów.

Tegoroczne uroczystości „Hołdu z kwiatów” upływają nie tylko w łączności z papieżem Franciszkiem, ale i z kościołem Ducha Świętego w Warszawie, skąd wyrusza Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę i gdzie rozpoczęła się modlitwa w obronie życia, Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Świątynia od dziś stanie się Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia.

Jak powiedział przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra „w hołdzie z kwiatów będziemy dziękować za Maryję, która jest Matką Życia, i która zaprasza nas do tego, byśmy byli świadkami życia”.

8 grudnia to na Jasnej Górze od 10 lat dzień łączności Wzgórza Jasnogórskiego ze Wzgórzem Watykańskim. - W jakimś sensie ten nasz hołd jest przedłużeniem tego papieskiego w Rzymie. Stamtąd zaczerpnęliśmy wzór, ale tu na Jasnej Górze nie tylko ks. Arcybiskup składa białe róże, lecz czynią to wszyscy, to jest taki jasnogórski zwyczaj, który ma szczególną wymowę - wyjaśnia o. Przeor. Podkreśla, że „w tym symbolicznym kwiecie każdy z nas składa swoje życie Niepokalanej”. - Chcemy wspierać też papieża w jego zmaganiach, w trudnych dla Kościoła czasach, naszą solidarną, wspólną modlitwą - zapewnia o. Waligóra.

Uroczystości jasnogórskie rozpocznie o godz. 16.15 Akatyst w Kaplicy Matki Bożej, po czym w procesji światła pielgrzymi i wierni arch. częstochowskiej przejdą na plac jasnogórski pod figurę Niepokalanej.

Tam ok. godz. 17.15 dokonany zostanie akt zawierzenia Kościoła, Ojczyzny i świata. Po czym na wzór rzymski, główny celebrans w koszu drabiny strażackiej zostanie wyniesiony w górę i złoży u stóp figury Maryi Niepokalanej wiązankę białych róż.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem