Reklama

Niedziela Kielecka

Diecezja na wakacjach

2019-07-03 08:40

Niedziela kielecka 27/2019, str. IV

[ TEMATY ]

wakacje

TD

Duszpasterstwo TALENT, Ciuchcią Ponidzie na wakacje

Wakacje, wakacje. Nadszedł wreszcie czas wymarzony, czas niezbędny, aby funkcjonować, nabrać sił, dobrze wypełniać obowiązki. Stwórca po stworzeniu świata – odpoczął, Żydzi mają szabat, którego (w większości) nie łamią, my katolicy także dajmy sobie szansę na letni wypoczynek.

Stan kapłański na wakacjach

– W miesiącach typowo wakacyjnych czuję się w obowiązku wysłać na urlopy wikariuszy, którzy uczą w szkołach, proboszcz może w tym czasie popracować i znaleźć czas na jakieś mniej wyjazdowe formy relaksu – uważa dziekan i proboszcz w Chmielniku, ks. Waldemar Krochmal.

– Jak lubię wypoczywać? Podróżując i poznając nowe miejsca, odkrywając zabytki. Może w tym roku we wrześniu spełni się plan związany z Gruzją i Armenią? W każdym razie mam na myśli ten kierunek – mówi chmielnicki proboszcz. – Wakacje? Nigdy nie jeżdżę na wakacje latem, tylko zimą, bo latem to dla nas intensywny okres przygotowań do roku szkolnego, podręczników, publikacji. W wakacje pracuję – mówi ks. Leszek Skorupa, dyrektor kieleckiego Wydawnictwa Jedność. – Nie będę miał wakacji, urlop już wykorzystałem podczas ŚDM w Panamie – dodaje ks. Jacek Kopeć, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej. Będzie zastępował kolegów w parafiach, a jeśli uda się jednak wygospodarować trochę wolnego, chciałby „rozszerzyć trasę w Beskidzie Śląsko-Żywieckim”, bo „lubi polskie góry”.

Reklama

Bieszczady wskazuje ks. Jacek Wójcicki, proboszcz w Czaplach Wielkich, który w tym roku ma jednak zamiar zrealizować plan wyprawy do Gruzji, po śladach chrześcijaństwa. – Trudno wyrwać się z parafii, szczególnie takiej bez wikarego. Jak tworzyłem parafię w Hucie Nowej, to nigdy nie wyjeżdżałem, potem były remonty w Czaplach… – opowiada. Z kolei ks. Edward Giemza, proboszcz par. św. Piotra i Pawła w Sędziszowie stara się 2-3 tygodnie „pobyć w miejscu spokojnym, na łonie natury, najchętniej nad wodą, np. na kajakach”. – W sierpniu wypoczynek jest już niemożliwy, 15 sierpnia mamy duży festyn parafialny, wspierający prace przy kościele, przygotowania już w zasadzie ruszyły – informuje.

Z kolei ks. Paweł Samiczak, wikariusz w kieleckiej parafii św. Jadwigi Królowej, wakacje poświęca pracy naukowej, pozostał mu rok do obrony dysertacji doktorskiej i właściwie w ten sposób spędzał ostatnie wakacje, przy zatłoczonym biurku, wśród skryptów, książek, w archiwach, bibliotekach. – Podczas pracy duszpasterskiej trudno pracować naukowo, muszę w wakacje nadganiać… Jak lubię wypoczywać? W gronie przyjaciół, księży, podróżując, a kierunek preferowany, z naciskiem na miejsca kultu religijnego, to Bałkany, Rumunia, ale i Litwa, Łotwa, Estonia. Wakacje to także dobry czas na realizację jakiegoś niewielkiego stypendium językowego – wyjaśnia.

Odpoczywają także, co oczywiste, księża biskupi, koordynując swoje biskupie grafiki. Bp Jan Piotrowski czas wakacji określa jako pracowity (są ważne odpusty, pielgrzymki), zwykle odwiedza także kieleckich misjonarzy, a ceni sobie aktywny wypoczynek, np. pływanie. Bp Andrzej Kaleta uważa, że dzisiaj sztuką staje się znalezienie czasu na wypoczynek, ale trzeba koniecznie z niego skorzystać. W wakacje stara się odwiedzać dzieci na turnusach wakacyjnych Caritas, poświęca czas na lekturę wszędzie tam, gdzie się da i „lubi mieć książki przy sobie” (np. w samolocie). Prywatnie preferuje ostatnio słowackie góry z mniej obleganymi szlakami, gdzie jest czas i na rozmowę, i modlitwę. Bp Marian Florczyk nie układa specjalnych planów; tegoroczne wakacje zainicjował spływem kajakowym z grupą wiernych „U źródeł chrześcijaństwa”, który odbył się Nidą z Tokarni do Kotlic. Rokrocznie ksiądz biskup spotyka się z niepełnosprawnymi uczestnikami wczasorekolekcji w Piekoszowie, odwiedza kolonie w Kaczynie, a jako duszpasterz i delegat KEP ds. duszpasterstwa sportowców uczestniczy także w różnych wydarzeniach sportowych, np. w czerwcu w II Igrzyskach Olimpijskich Europy.

Caritas liderem

Z siedmiu turnusów kolonijnych Caritas kieleckiej korzystają dzieci i młodzież z ubogich rodzin, wypoczywając na koloniach w atrakcyjnych miejscowościach Polski, w górach i nad morzem. Dodatkowo dla grup polonijnych odbył się obóz w Kaczynie i półkolonie w miejscach zamieszkania. W sumie Caritas kielecka obejmie wakacyjną opieką ponad 800 osób.

Kadrę turnusów zapewniają przede wszystkim wolontariusze pełniący funkcję kierowników, wychowawców, duszpasterzy, animatorów muzycznych, pielęgniarek i ratowników. – Wakacje to bardzo pracowity czas dla wolontariuszy – uważa Damian Zegadło, odpowiedzialny za Diecezjalne Centrum Wolontariatu. – Znaczna grupa wolontariuszy jest zaangażowana w Wakacyjną Akcję Caritas w bardzo różnym wymiarze; wolontariusze pomagają na turnusach, przy ich organizacji i logistyce, przygotowują śpiewniki, są zaangażowani w prowadzenie turnusów dla osób niepełnosprawnych w Piekoszowie – wyjaśnia. W wakacje nie odpoczywają wolontariusze, którzy na stałe pomagają w placówkach Caritas, np. w hospicjum czy domach opieki. Ze względu na dodatkowy i niemały wachlarz zajęć, wolontariusze raczej nie korzystają ze wspólnych wyjazdów, ale mimo to udało się zorganizować rajd rowerowy, jeszcze w czerwcu.

W lipcu i sierpniu Caritas kielecka organizuje cztery turnusy nad Morzem Bałtyckim we Chłapowie oraz dwa w Zakopanem. W drugiej połowie czerwca odbył się obóz edukacyjny w Kaczynie, z którego skorzystały dzieci z rodzin polonijnych z Białorusi. Tegoroczne turnusy są prowadzone w oparciu o autorski program „Żyj z zasadami”. Uczestnicy uczą się zasad savoir vivre, kultury osobistej, wrażliwości, szacunku do drugiego człowieka. Program zawiera elementy profilaktyki, aby przygotować uczestników do reakcji na niewłaściwe zachowania. – Odwołujemy się w nim do tego, co w zasadzie dobrze znamy, co powinno być zakodowane – do kultury chrześcijańskiej, do godności osoby ludzkiej, wynikającej z faktu odkupienia przez Chrystusa, przypominamy także, jak należy zachowywać się w kościele i jak należy czy jak nie powinno się do kościoła ubierać – wyjaśnia ks. Krzysztof Banasik, wicedyrektor Caritas kieleckiej.

Ofertę kolonijną uzupełniają półkolonie, czyli atrakcyjny wypoczynek w miejscu zamieszkania. Półkolonie organizowane są w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez Caritas, m.in. w Jędrzejowie i Proszowicach. W ogniskach wychowawczych i świetlicach środowiskowych dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach rekreacyjnych, wyjściach na basen, konkursach, wycieczkach krajoznawczych. Zajęcia uzupełniają warsztaty i treningi profilaktyczne. Z tej formy wypoczynku korzysta około 240 podopiecznych. – W Jędrzejowie mamy 2 turnusy po 60 osób każdy, a dzieci bardzo chętnie z tej oferty korzystają – mówi ks. Banasik. – Nasze świetlice są w wakacje otwarte, prowadzą normalne działania, co prawda już nie pomoc w lekcjach, ale są tam ciekawe propozycje – dodaje. Proszowice i tamtejsza placówka Caritas wypracowały formułę „wakacji za grosik”, podczas których każdy dzień ma swojego darczyńcę – „patrona” (lokalni przedsiębiorcy, proboszcz, burmistrz) – współfinansującego tamtejsze atrakcje.

Czy odpowiedzialny za kolonie Caritas ks. Banasik ma czas na wypoczynek? – Wakacje spędzam pracowicie, nadzoruję kolonie, prowadzę niektóre turnusy. Przyznam, że jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego udało mi się trochę skorzystać z atrakcji Green Velo, bo lubię rower – i w ogóle czynny wypoczynek np. nad wodą – zdradza ks. Banasik.

Stałą ofertę dla najmłodszych tzn. dzieci ze szkół podstawowych ma od ponad 20. lat także Rycerstwo Niepokalanej. Jak informuje ks. Sebastian Seweryn, diecezjalny asystent RN, ok. 35 osób odbyło jeszcze w czerwcu rekolekcje w Bieszczadach w Lipinkach pod opieką organizacyjną Zofii Radomskiej. Są na takim turnusie zajęcia w grupach, jest Msza św., pogodne wieczory, wycieczki, ciekawe zajęcia plastyczne z wykorzystaniem bazy okolicznych muzeów. – Chodzi o połączenie modlitwy i rekreacji, tak było w ub. roku w Rabce czy dwa lata temu w Zakopanem – opowiada ks. Seweryn.

Kuria jest czynna

Choć księża, siostry, osoby świeckie pracujące w tej instytucji, są kierowani na urlopy, Kuria działa normalnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 10-14. – Szczególnie lipiec to czas, gdy jest mniej wydarzeń, więc ten termin jest pod kątem urlopów w Kurii preferowany – mówi ks. Mirosław Cisowski, dyrektor Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej. W sierpniu jest „ciaśniej”; są już pielgrzymki, piesza i rowerowa – do Częstochowy, są ważne odpusty, spotkania misyjne i in., które angażują biskupów i pracowników Kurii. A w lipcu – bodaj tylko uroczystości św. Kingi, czy św. Krzysztofa. – Pilnujemy, aby każdy skorzystał z urlopu, ksiądz wikariusz generalny wywiesił listę i wpisujemy się na uzgodnione z innymi terminy. Jeśli o mnie chodzi, spędzę raczej urlop w domu rodzinnym, chcę pobyć z rodzicami, są coraz starsi, mają trochę kłopotów ze zdrowiem – mówi.

Kuria pracuje, ale niektóre jej podzespoły funkcjonują w sposób ograniczony. – W Archiwum Diecezjalnym ruch w wakacje jest raczej umiarkowany, przyjęło się, że pracujemy cały lipiec, a w sierpniu archiwum jest nieczynne – mówi nazaretanka s. Danuta Kozieł, archiwistka w MD. Podobnie ograniczony czas pracy ma Referat Katechetyczny – wakacje to etap wymarzonego odpoczynku dla katechetów, czas błogiego relaksu… – No nie do końca. Katecheci, jak wszyscy nauczyciele, mają być do dyspozycji dyrektorów szkół, szczególnie w pierwszych i ostatnich dniach wakacji – zaznacza ks. Karol Zegan, dyrektor Wydziału Katechetycznego.

WSD – wakacje systematyczne

W tajniki tego precyzyjnego systemu wprowadza ks. Adam Wilczyński, ojciec duchowny WSD. – Studenci seminarium mają ok. 3 miesięcy wakacji, jak to studenci, ale część tego czasu jest zagospodarowana – tłumaczy. Jeden miesiąc alumni mają dla siebie i wykorzystują go zgodnie z własnymi upodobaniami. Jest miesiąc poświęcony pracy w rodzinnej parafii (oczywiście we współpracy z proboszczem) oraz miesiąc, ogólnie ujmując, dla diecezji – wylicza ojciec duchowny. – Na czym to polega? Alumni pomagają w pielgrzymkach, w turnusach dla młodzieży czy osób niepełnosprawnych, obsługują niektóre dostępne już dla nich wydarzenia liturgiczne, odpowiadają na zapotrzebowanie wspólnot, które proszą o pomoc (np. czyni to Kościół Domowy). – Wybór jest dowolny, ale preferujemy, by każdego roku była to inna praktyka – podkreśla ks. Wilczyński. Klerycy wykonują też drobne prace na rzecz seminarium (podczas tzw. dyżurów: niewielkie naprawy, konserwacje, pielęgnacje w ogrodzie). A kadra profesorska? Podobnie. – Księża profesorowie mają miesiąc dla siebie, a dwa miesiące mają zagospodarowane – mówi ks. Wilczyński. Wyjeżdżają z grupami/wspólnotami na różnego typu pobyty formacyjne, podróżują w związku z obowiązkami naukowymi i doskonaleniem warsztatu (biblioteki, archiwa, często za granicą). Mają dyżury w seminarium, zapewniają funkcjonowanie kościoła seminaryjnego Trójcy Świętej. – Sumiennie dzielimy się dyżurami, część kadry jest zaangażowana przy egzaminach do WSD, bo wakacje to czas zgłaszania się kandydatów – przypomina ks. Paweł Tambor, rektor uczelni.

Dodaje, że w wakacje środowisko seminarium stara się podtrzymywać kontakt z grupą przyjaciół z Sycylii, która podjęła się regularnej modlitwy, na kształt duchowej adopcji, za alumnów. Dla księdza rektora to także dobry moment na pracę naukową „na w miarę spokojne pisanie”, trochę na zastępstwo kolegi w zagranicznej parafii, trochę na aktywność fizyczną.Ks. Tambor nigdy nie rezygnuje z pobytu u rodziców na ojcowiźnie (którzy z Kielc przenieśli się do rodzinnego dla taty Trzcińca), i z aktywnej pomocy w pracach wiejskich, gospodarskich.

– Przy żniwach? I ksiądz rektor potrafi…?

– Oczywiście, to praca dobra i pożyteczna – mówi.

Korzystajmy z błogosławionego czasu wakacji, jak kto potrafi, jak uważa za słuszne i najlepsze. Urlopu przegapić nie wolno!

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Neckermann Polska wstrzymuje jutrzejsze loty i sprzedaż

2019-09-24 15:42

[ TEMATY ]

podróże

wakacje

Free-Photos/pixabay.com

Konieczność repatriacji przez brytyjskie władze do Wielkiej Brytanii kilkuset tysięcy turystów z powodu upadku brytyjskiej firmy Thomas Cook PLC wpływa na całą branżę turystyczną na świecie, w tym także na Klientów Neckermann Polska. - pisze w oświadczeniu Prezes Maciej Nykiel

Neckermann Polska wstrzymuje wszystkie wyloty zaplanowane na 25.09.2019 r. oraz czasowo wstrzymuje możliwość składania jakichkolwiek rezerwacji.

Poniżej treść oświadczenia:

Komplikacji uległa sytuacja w niektórych hotelach, na lotniskach, firmach transportowych i miejscowościach wakacyjnych, spowodowana koniecznością repatriacji przez brytyjskie władze do Wielkiej Brytanii kilkuset tysięcy turystów z powodu upadku brytyjskiej firmy Thomas Cook PLC. Ta sytuacja ma obecnie wpływ na całą branżę turystyczną na świecie, w tym także na Klientów Neckermann Polska. Ma to swój wyraz w szczególności w tych destynacjach, w których Brytyjczycy mieli największy udział, np. na greckiej wyspie Zakynthos oraz hiszpańskiej Majorce. Dochodzi tam do sytuacji, które zakłócają typowy przebieg świadczenia usługi turystycznej.

Jednocześnie zapewniam, że w tej skomplikowanej i trudnej sytuacji we wszystkich naszych działaniach kierujemy się w pierwszej kolejności ochroną interesów naszych Klientów. Wszyscy Pracownicy i wszystkie działy centrali oraz biur własnych Neckermann Polska pracują obecnie nad tym, aby w sposób szybki i skuteczny reagować na wszelkie zdarzenia w destynacjach wakacyjnych i w przypadku wystąpienia problemów udzielać pomocy naszym polskim Klientom. Wszelkich dodatkowych informacji naszym Klientom udzielają pracownicy pod numerem infolinii 22 212 0500. Wszystkie biura Neckermann w całej Polsce są dzisiaj otwarte i normalnie funkcjonują. Firma Neckermann Polska pozostaje w stałym kontakcie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ubezpieczycielem oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nowych faktów, będziemy podawać je w kolejnych komunikatach.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego

2020-01-21 12:05

[ TEMATY ]

Franciszek

Adobe.Stock

Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła. W tym roku, po raz pierwszy, Niedziela Słowa Bożego przypada 26 stycznia.

Papież podkreśla, że dla zrozumienia Pisma Świętego konieczne jest odczytywanie go w perspektywie wydarzenia Chrystusa, a jednocześnie wydarzenia z Misji Jezusa i Jego Kościoła należy odczytywać w świetle Pisma Świętego. Przypomina, iż na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosił, aby jedna niedziela w ciągu roku została w całości poświęcona słowu Bożemu. Zaznacza, że ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego spełnia prośby Ludu Bożego, a także postulaty zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego oraz adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini.

Przeczytaj także: List Apostolski papieża Franciszka Aperuit Illis ustanawiający Niedzielę Słowa Bożego

„Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” – czytamy w dokumencie Ojca Świętego.

Franciszek zachęca, by tego dnia dokonywać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, aby podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Proponuje biskupom, aby w tę Niedzielę udzielać urzędu lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w liturgii. Również „proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina” – dodaje papież.

Ojciec Święty wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Należy ona przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie, jednoczącym wiernych i sprawiającym, że stają się jednym ludem.

Franciszek podkreśla odpowiedzialność biskupów za wyjaśnianie i pomoc wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego. Następnie wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie. „Od nas, kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nieodpowiednich argumentów” pisze. Podkreśla, że konieczne jest, aby także katecheci odnawiali się poprzez bliskość i studiowanie Pisma Świętego.

Papież podkreśla, że Chrystus jest pierwszym egzegetą Pisma Świętego i wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami. „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących” – stwierdza Ojciec Święty.

Franciszek zaznacza też rolę Ducha Świętego. „Bez Jego działania ryzyko zamknięcia się w obrębie samego tekstu pisanego byłoby zawsze wysokie, ułatwiając w ten sposób jego interpretację fundamentalistyczną, od której musimy się trzymać z dala, aby nie zdradzić natchnionego, dynamicznego i duchowego charakteru, jaki posiada Święty Tekst” - pisze. Zachęca też, by „nie przyzwyczajać się do Słowa Bożego, ale karmić się Nim, by coraz głębiej odkrywać i przeżywać naszą relację z Bogiem i braćmi”. Papież podkreśla też rolę Pisma Świętego jako inspiracji uczynków miłosierdzia. Wskazuje na Matkę Bożą jako wzór odczytywania i życia Słowem Bożym.

Na zakończenie Ojciec Święty zachęca: „ Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)”.

CZYTAJ DALEJ

Indie: profanacja Najświętszego Sakramentu

2020-01-22 20:42

[ TEMATY ]

profanacja

Najświętszy Sakrement

Indie

davideucaristia/pixabay.com

W kościele św. Franciszka z Asyżu w Bengaluru – stolicy stanu Karnataka w południowo-zachodnich Indich, doszło do profanacji Najświętszego Sakramentu. Konsekrowane hostie zostały rozrzucone po posadzce. „Jestem zaszokowany i przepełniony bólem” – powiedział metropolita tamtejszej archidiecezji abp Peter Machado na wieść o tym wydarzeniu.

Sprawcy tego czynu nie ukradli nic z kościoła, stąd przypuszcza się, że chodziło im o zniszczenie świątyni i jej profanację. Arcybiskup wezwał wszystkich wiernych do zadośćuczynienia i najbliższy piątek 24 stycznia wyznaczył w archidiecezji dniem szczególnej adoracji, uwielbienia i przepraszania Jezusa eucharystycznego za popełniony czyn.

„Proszę wszystkich proboszczów i kapelanów, aby przez cały dzień w kościołach był wystawiony Najświętszy Sakrament, aby wszyscy wierni mogli się przed Nim pomodlić” – zaapelował hierarcha.

Zachęcił także do modlitwy w intencji sprawców tego haniebnego czynu, który obraża uczucia religijne wszystkich katolików.

Jedna z organizacji indyjskich zajmujących się obroną praw chrześcijan w tym kraju (United Christian Forum Human Rights – UCFHR) podała przy okazji, że w pierwszych dziewiętnastu dniach stycznia tego roku doszło już do 17 przypadków przemocy wobec chrześcijan. M.in. aresztowano jednego pastora, doszło do kilku aktów przemocy fizycznej oraz w kilku przypadkach zabroniono chrześcijanom spełniania funkcji religijnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję