Reklama

Niedziela Małopolska

Z nadzieją w przyszłość

Ten jubileusz stał się okazją, aby podziękować Panu Bogu za Jana Pawła II, jego dziedzictwo, aby przypominać i nieustannie zgłębiać jego nauczanie – przyznaje w rozmowie z Niedzielą ks. Jan Dziubek z wadowickiej parafii św. Piotra Apostoła, gdzie świętowano 30. rocznicę konsekracji kościoła, której dokonał Jan Paweł II.

Niedziela małopolska 35/2021, str. VI

[ TEMATY ]

30‑lecie

pielgrzymka papieska

Archiwum parafii

Jan Paweł II koronuje figurę Matki Bożej Fatimskiej

Jan Paweł II koronuje figurę Matki Bożej Fatimskiej

Ojciec Święty 14 sierpnia 1991 r. przybył do Wadowic, aby konsekrować zbudowany przez wadowiczan – jako wotum wdzięczności za powołanie Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i ocalenie Jana Pawła II z zamachu 13 maja 1981 r. – kościół św. Piotra Apostoła oraz koronować figurę Matki Bożej Fatimskiej.

Jubileusz

Dokładnie 30 lat po tych uroczystościach, w pięknej świątyni, parafianie oraz zaproszeni goście uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Na jubileusz licznie przybyli kapłani, na różne sposoby związani z wadowicką parafią, oraz posługujący w Wadowicach ojcowie karmelici i księża pallotyni, pracujące w mieście papieskim siostry nazaretanki i albertynki. Byli reprezentanci władz państwowych i samorządowych, delegacje różnych instytucji i środowisk.

Arcybiskup Marek Jędraszewski w homilii przypomniał m.in., że w zamyśle twórców świątynia miała w sposób symboliczny oddać drogę życiową Karola Wojtyły z Wadowic przez katedrę na Wawelu, na Stolicę Piotrową. Zauważył: – Na marmurowej posadzce znajduje się rysunek placu św. Piotra z zaznaczonym miejscem zamachu na Jana Pawła II, a tabernakulum usytuowano w kolistej wnęce, która dokładnie odpowiada miejscu grobu św. Piotra.

Metropolita krakowski przywołał fragmenty homilii wygłoszonej 30 lat temu przez papieża i wskazał na trzy podmioty, którym Ojciec Święty poświęcił wiele uwagi: ojczystą ziemię – Wadowice, św. Piotra i Matkę Bożą. Przypomniał wezwanie Jana Pawła II: „Ucz nas Chrystusa, Matko!”. I zaznaczył, że Maryja każdego z nas „uczy uczenia się Chrystusa” we wszystkich ważnych i mniej ważnych wydarzeniach naszego życia.

Podziękowanie

Za dar wspólnej modlitwy, za udział w uroczystości podziękował abp. Jędraszewskiemu, w imieniu parafian, Marek Brzeźniak, który podkreślił: – Ten jubileusz to dla nas szczególne zobowiązanie do nieustannej wdzięczności Panu Bogu za dar wielkiego papieża, jego pontyfikatu i do ciągłego zgłębiania i wdrażania w nasze życie nauczania św. Jana Pawła II. Zapewnił, że parafianie dziękują Bogu za dar kapłanów z tą świątynią związanych, w tym szczególnie za dotychczasowych proboszczów: śp. ks. Michała – budowniczego kościoła, ks. prałata Tadeusza – drugiego proboszcza i ks. kanonika Jana. – Księże Arcybiskupie, radują się nasze serca z twojej obecności wśród nas w tym szczególnym dniu dla naszej wspólnoty parafialnej – wyznał p. Brzeźniak i podziękował za gorliwą posługę Kościołowi Powszechnemu, za nauczanie o umiłowaniu Boga w Trójcy Jedynego i naszej ojczyzny oraz za troskę, opiekę i wsparcie dla wadowickiej parafii. Zapewnił o nieustannej modlitwie, w intencji arcypasterza, u stóp Pani Fatimskiej.

Reklama

W czasie uroczystości przypomniano, że inspiratorem budowy świątyni był kard. Franciszek Macharski, który w 1984 r. poprosił profesora Politechniki Krakowskiej – Tadeusza Przemysława Szafera o opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zespołu sakralnego przyszłej parafii. Projekt przygotowali architekci Ewa i Jacek Gyurkovichowie.

Wspomnienia

Po wspólnej modlitwie był czas na spotkanie, na rozmowy… Wielu wspominało budowniczego wadowickiej świątyni śp. ks. Michała Pioska, który, jak podkreślano, poświęcił się realizacji pięknej idei – stworzeniu od podstaw parafii i wybudowaniu kościoła. Nie szczędził sił i zdrowia. Motywował i mobilizował parafian do wysiłku, do ofiarności, potrafił pokonywać biurokratyczne bariery oraz zdobywać materiały budowlane, o które w tamtych czasach było bardzo trudno. Wspólnie z parafianami pielgrzymował do Rzymu w 1985 r. i na audiencji u Ojca Świętego uzyskał błogosławieństwo dla trwającej budowy. Dla wielu tamte chwile były niezapomnianą przygodą ich życia, doświadczeniem budowy nie tylko murów kościoła, ale nade wszystko budowania wspólnoty, która w trudach codzienności powstawała i umacniała się pracą, wzajemną życzliwością i wspólną modlitwą.

Reklama

Nieobecny na jubileuszu, ze względu na stan zdrowia, ks. prałat Tadeusz Kasperek podzielił się swymi wspomnieniami z twórcami filmu (www.youtube.com/watch? v=2-U24qnJ3xI) powstałego przy okazji jubileuszu. Przyznał, że kiedy przybył 8 grudnia 1993 r. do parafii św. Piotra jako proboszcz, to postanowił przede wszystkim realizować dwa nurty: duchowy – duszpasterski oraz materialny – wyposażenia świątyni. Zaznaczył: „Można mieć ładne świątynie, można mieć architekturę, wyposażenie, kwiatki, drzewka, (…), ale najważniejsza jest pielęgnacja duszy człowieka...”. To właśnie budowanie wspólnoty duchowej było dla drugiego proboszcza priorytetem. Ksiądz Tadeusz przypomniał, że w trakcie budowy pomoc przyszła także z Watykanu od Jana Pawła II i jego osobistego sekretarza ks. Stanisława Dziwisza.

Zaangażowani w budowę do dzisiaj pamiętają, jakie obowiązki zlecił im pierwszy proboszcz. Wspominali przygotowanie do uroczystości konsekracji kościoła i poświęcenia figury Matki Bożej Fatimskiej oraz samo wydarzenie, podkreślając wielki entuzjazm, który ogarnął wadowiczan, w tym szczególnie parafian. Ksiądz Jan Dziubek, który od kilku miesięcy prowadzi parafię św. Piotra, przekonuje, że dla mieszkańców Wadowic Jan Paweł II jest niezmiennie autorytetem. Podkreśla: – Wadowiczanie są dumni, że papież Polak urodził się w Wadowicach, że tutaj spędził czas dzieciństwa i młodości przeżywany z rodziną, czas przygotowań do zadań, które Opatrzność Boża dla niego przygotowała.

Dziedzictwo

Odnosząc się do uroczystości, mój rozmówca stwierdza: – Ten jubileusz stał się okazją, aby podziękować Panu Bogu za Jana Pawła II, jego dziedzictwo, aby przypominać i nieustannie zgłębiać jego nauczanie, bo ono jest jeszcze w pełni nieodkryte i jakże aktualne. Ksiądz Jan przyznaje, że… uczestniczył w konsekracji kościoła jako alumn po 3 roku krakowskiego seminarium duchownego. – Pamiętam, że było to wydarzenie szczególne, wyjątkowe i doniosłe – wspomina i przyznaje, że nigdy nie pomyślał, iż Boża Opatrzność właśnie w to miejsce skieruje jego kroki. Zauważa, że jubileusz jest także okazją do wspomnień, ale przede wszystkim czasem podziękowania Panu Bogu za doświadczaną Jego opiekę, miłość i dobro. Patrzy z nadzieją w przyszłość. Wierzy, że w świątyni i wspólnocie parafialnej będą rozbrzmiewać wciąż słowa Piotrowego wyznania, które Jan Paweł II przywołał 14 sierpnia 1991 r. w Wadowicach w homilii: „Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego” (Mt 16, 16).

2021-08-24 12:40

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Bądźcie świętymi

Lubaczów świętuje 30. rocznicę pobytu papieża Jana Pawła II. Z tej okazji powracamy pamięcią do tamtych wydarzeń.

Podczas pielgrzymki papieża 3 czerwca 1991 r. abp Marian Jaworski w czasie powitania mówił: „Kiedyś przed laty Opatrzność Boża posłała do Krakowa arcybiskupa wygnańca Eugeniusza Baziaka, by stał się jej narzędziem w udzieleniu Tobie, Ojcze Święty, sakry biskupiej. Potem jako arcybiskup metropolita Krakowa i kardynał uczestniczyłeś, Ojcze Święty, w licznych wydarzeniach życia tej archidiecezji, z którą czułeś się związany. A dzisiaj jako Piotr naszych czasów nawiedzasz nasz Kościół, aby go umocnić w wierze i pokazać drogę, którą ma kroczyć w obecnych czasach”. Podczas IV pielgrzymki do Ojczyzny Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o Dekalogu. W Lubaczowie podzielił się refleksją o przykazaniu trzecim: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Mówił: „Kiedy Bóg mówi: «Pamiętaj, abyś dzień święty święcił», Jego słowo dotyczy nie tylko jednego dnia w tygodniu. Dotyczy całego charakteru życia. W życiu nieodzowny jest wymiar świętości, ażeby człowiek bardziej „był”, by pełniej realizował swe człowieczeństwo. I nieodzowny jest dla narodów i społeczeństw”. Uświadomił nam, dziś już św. Jan Paweł II, że osiągnięcie świętości przez każdego z nas jest najważniejsze. Zwrócił uwagę, że przykazanie to nie odnosi się tylko do świętowania niedzieli. Chociaż to ważne, gdyż jest to znamię naszej wiary. Zwrócił uwagę z wielką mocą i wyrazistością, że to przykazanie w istocie dotyczy całego życia. Swoim świętym życiem wskazał nam drogę do świętości. Przypomniał, że powołanie do świętości jest dla każdego człowieka, stawiając za wzór osoby, które wyniósł na ołtarze: 482 świętych i 1338 beatyfikowanych.

CZYTAJ DALEJ

4 grudnia: XXIII Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

2022-12-04 08:58

[ TEMATY ]

Pomoc Kościołowi na Wschodzie

Adobe.Stock

Średniowieczna wizja nowego Jeruzalem (miniatura z Apokalipsy bamberskiej)

Średniowieczna wizja nowego Jeruzalem (miniatura z Apokalipsy bamberskiej)

Druga niedziela Adwentu w Kościele katolickim w Polsce jest tradycyjnie od 2000 roku Dniem Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Chodzi o duchowe i rzeczowe wspieranie naszych sióstr i braci w wierze na terenie dawnego ZSRR, przede wszystkim tuż za naszą wschodnią granica, a więc na Białorusi i Ukrainie, gdzie żyją największe skupiska katolików, w większości zresztą pochodzenia polskiego. Poza tym dotyczy to także Rosji, Kaukazu i Azji Środkowej. Całość działań w tym zakresie koordynuje powołany 30 grudnia 1989 przez kard. Józefa Glempa Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie (początkowo jako Zespół Pomocy Kościelnej dla Katolików w Związku Radzieckim; zmiana nastąpiła po rozpadzie ZSRR w 1991).

Jak co roku przez cały ten dzień w świątyniach katolickich w całym kraju sprawowane są Msze św. w intencji naszych współwyznawców i rodaków za wschodnią granicą z kazaniami na ten temat, a pieniądze, zebrane w tym czasie na tacę i do specjalnie wystawionych puszek przeznacza się na materialne wsparcie tamtejszego Kościoła. Obejmuje ona pomoc przy odbudowie i remontach istniejących już, ale na ogół bardzo zniszczonych świątyń i przy budowie nowych, zakup i wysyłanie sprzętu liturgicznego (kielichy, monstrancje, pateny itp.), Mszałów i innych ksiąg świętych, szat liturgicznych, a także literatury religijnej. Należy pamiętać, że po całych dziesięcioleciach prowadzonej przez komunistów bezwzględnej walki z wszelkimi przejawami życia religijnego, a także – w wypadku zachodnich regionów ówczesnego ZSRR – z polskością, duchowe potrzeby tamtejszych wiernych są i długo jeszcze będą ogromne.

CZYTAJ DALEJ

Bp Turzyński: wyjazd na Światowe Dni Młodzieży doświadczeniem Kościoła pełnego entuzjazmu

2022-12-04 19:04

[ TEMATY ]

Światowe Dni Młodzieży

bp Piotr Turzyński

Archiwum bp. Piotra Turzyńskiego

Nasze spotkanie zakończyliśmy zachętą do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie, który dla młodych będzie okazją do bycia we wspólnocie, doświadczenia Kościoła pełnego entuzjazmu i mającego przyszłość – powiedział portalowi polonijnemu polskifr.fr delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński, który 3 grudnia przewodniczył kolejnej edycji Kongresu Młodzieży Polonijnej online.

Temat niedawno zakończonego Kongresu brzmiał: „Bóg, Honor, Ojczyzna. Czy polskość ma sens?”. Wzięło w nim udział ok. 50 młodych ludzi m.in. z Niemiec, Francji, Grecji, Norwegii, Australii, USA, Włoch i Anglii. Spotkanie było formą kontaktu i duszpasterstwa młodych ze środowisk polonijnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję