Reklama

Dekanaty diecezji warszawsko-praskiej (12)

Dekanat legionowski

Wojciech Świątkiewicz
Edycja warszawska (st.) 34/2003

Dekanat legionowski z siedzibą przy parafii św. Jana Kantego w Legionowie utworzony został w 1987 r. Powstał z większości parafii należących wcześniej do dekanatu nowodworskiego. Aktualnie na jego terenie zamieszkuje ponad 58 tys. osób. Chwalebną praktyką legionowa jest organizowanie przez wszystkie parafie w mieście wspólnej procesji Bożego Ciała.

Ks. prał. Lucjan Szcześniak urodził się 5 stycznia 1946 r. w Uszy Wielkiej (par. Kuczyn w diecezji łomżyńskiej). Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1971 r. z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w Kocierzewie, Żychlinie i Legionowie (św. Jana Kantego). W 1980 r. rozpoczął pracę duszpasterską na terenie dzisiejszej parafii Miłosierdzia Bożego w Legionowie. Był organizatorem parafii, budowniczym kościoła i plebanii. Po 15 latach odszedł do parafii św. Jana Kantego. Od 1995 r. jest dziekanem legionowskim. Pełni funkcję diecezjalnego duszpasterza trzeźwości. Sekretarz Rady Kapłańskiej Diecezji Warszawsko-Praskiej. Kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej.

Parafie i kościoły

W skład dekanatu legionowskiego wchodzi osiem parafii:
1. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chotomowie
2. Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie
3. Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie
4. Miłosierdzia Bożego w Legionowie
5. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie
6. św. Jana Kantego w Legionowie
7. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Legionowie
8. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie
Najstarsze parafie w dekanacie to Chotomów i Wieliszew. Obie powstały w XIV w. Parafia chotomowska erygowana była ok. 1349 r. Z niej powstały parafie w Wieliszewie (1387 r.), Jabłonnie (1925 r.) i św. Jana Kantego w Legionowie.
Najmłodszą parafią w dekanacie (i jedną z najmłodszych w diecezji warszawsko-praskiej) jest parafia Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie erygowana w dniu święta patronalnego 13 maja 2003 r. Najstarszy kościół w dekanacie legionowskim (wybudowany w latach 1861-1865) znajduje się w Chotomowie. Najmłodszy - to kaplica powstała na potrzeby wspomnianej parafii Matki Bożej Fatimskiej.
Pod względem liczby mieszkańców największe parafie to: św. Jana Kantego i Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Legionowie. Obie liczą w granicach 12-13 tys. mieszkańców. Najmniejsza pod tym względem jest legionowska parafia Matki Bożej Fatimskiej licząca ok. 1900 wiernych.

Duchowieństwo dekanalne

Dziekanem dekanatu legionowskiego jest ks. prał. Lucjan Szcześniak, proboszcz parafii św. Jana Kantego w Legionowie. Wicedziekanem jest ks. kan. Marek Janicki, od 18 lat proboszcz wieliszewski.
W duszpasterstwie pracuje 8 księży proboszczów, których wspomaga 15 księży wikariuszy. Średnia wieku proboszczów to 56 lat, a wikariuszy 32 lata. Najstarszym wiekiem proboszczem (ur. w 1931 r.) jest ks. kan. Kazimierz Wójcik w Chotomowie. Najmłodszym zaś ks. Krzysztof Gołaś (ur. 1961 r.) z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie. Najdłużej (od 1975 r.) funkcję proboszcza w parafii należącej do dekanatu legionowskiego pełni ks. kan. Marek Janicki z Wieliszewa.

Reklama

Zakony męskie i źeńskie

Na terenie dekanatu legionowskiego znajduje się kilka domów zakonnych. W Chotomowie są siostry Służebniczki Starowiejskie (prowadzą Dom Dziecka im. Piusa XI) i Natywitanki. Na terenie parafii Jabłonna znajdują się domy Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów, Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła (w Choszczówce) oraz Dominikanek Matki Bożej Różańcowej. W Legionowie są domy Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (prowadzą dom opieki), Księży Salezjanów (prowadzą szkoły i oratorium) oraz Misjonarek Świętej Rodziny.

Życie religijne

Żywy jest w parafiach dekanatu kult do Miłosierdzia Bożego oraz do Matki Bożej. Dwie parafie - św. Jana Kantego i Miłosierdzia Bożego w Legionowie posiadają relikwie św. Faustyny Kowalskiej, a parafia dziekańska św. Jana Kantego także relikwie swojego patrona.
Najbardziej znane w dekanacie odpusty odbywają się na 15 sierpnia w Chotomowie, na 3 maja w Jabłonnie i na niedzielę najbliższą święta Przemienienia Pańskiego - w Wieliszewie. Również parafia św. Jana Kantego chce przywrócić dawne tradycje odpustowe.
Ze wspólnot dobrze znanych w dekanacie wyróżnia się neokatechumenat w parafii dziekańskiej, którym opiekuje się ks. prał. Lucjan Szcześniak. Są trzy wspólnoty. Jedna z nich dzieli się Ewangelią odwiedzając wiernych parafii w ich domach.
Bardzo rozbudowane są kółka Żywego Różańca, także dziecięce i młodzieżowe. Działają one w każdej z parafii. Grupy maryjne chętnie uczestniczą w pielgrzymkach. Najczęściej są to wyjazdy autokarowe na Jasną Górę, do Gietrzwałdu, Stoczka Warmińskiego, Lichenia, Łagiewnik. Była też pielgrzymka do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Wierni z legionowskich parafii uczestniczą też w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę oraz z Suwałk do Ostrej Bramy. Stało się już tradycją, że do Częstochowy, Lichenia lub Niepokalanowa pielgrzymują dzieci pierwszokomunijne.
W niektórych parafiach prężnie działają grupy oazowe. W trzech parafiach legionowskich są wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
Znany jest w dekanacie legionowskim chór z Wieliszewa. Uświetnia on nie tylko uroczystości religijne w miejscowym kościele, ale także religijne i patriotyczne na terenie powiatu. Chór oraz schola działa też w parafii dziekańskiej. Niedawno, podczas czerwcowego I Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Religijnej, którego parafia dziekańska była gospodarzem, schola oazowa z parafii św. Jana Kantego otrzymała trzecią nagrodę.
W dekanacie widać na co dzień współpracę księży ze świeckimi. Wyraża się ona przede wszystkim w prowadzonym przez kapłanów duszpasterstwie różnych wspólnot zrzeszających świeckich.
- Największą radością księży proboszczów jest fakt, że wierni chcą być przy Kościele, że swoją wiarę chcą osadzać w realiach ewangelicznych i bardziej świadomie przeżywać swoje życie. To jest największa korzyść - podkreśla Ksiądz Dziekan.
A wcześniej, kiedy powstawały legionowskie kościoły, duże grupy świeckich społecznie pracowały przy budowach. Ludzie mieszali wapno, kładli cegły itd. Widać było ich bardzo wielkie zaangażowanie zarówno przy budowie jak i organizacji parafii.
Tak jak w całej Polsce, w dekanacie legionowskim widać duże bezrobocie. Są rodziny mające po kilkoro dzieci, w których żadne z rodziców nie pracuje. Nic więc dziwnego, że wiele osób korzysta z pomocy charytatywnej. Ich liczba wciąż się zwiększa - mówi Ksiądz Dziekan. Zorganizowany jest więc sprawnie działający zespół charytatywny. Ponadto w mieście bardzo prężnie funkcjonuje Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, która prowadzi tu dom dla bezdomnych i świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
W dekanacie legionowskim są szkoły katolickie. Salezjanie dla około 300 uczniów prowadzą Liceum i Gimnazjum im. św. Jana Bosko. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II znajduje się przy parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wspomniani Salezjanie prowadzą też oratorium, w którym młodzież może godziwie spędzić czas. Jest tam prowadzona formacja, ale też młodzież i dzieci mogą odrobić lekcje, pobawić się, skorzystać z rozrywek i zająć się sportem. Na miejscu jest biblioteka.
Pewnym problemem duszpasterskim stają się sekty. Szczególnie Świadkowie Jehowy podsycają wrogość do Kościoła katolickiego. Pojawili się też mało znani w Polsce mormoni.
Ks. dziekan Szcześniak chwali współpracę księży w dekanacie. Dobrze udaje się wzajemna pomoc przy spowiedzi wielkanocnej. Jest to dobra okazja do spotkań w parafiach i wymiany doświadczeń duszpasterskich. Parafie legionowskie organizują wspólnie procesję Bożego Ciała.

Reklama

Generał Salezjanów w Łodzi

2019-10-20 22:05

Piotr Drzewiecki

- Wszystko w życiu zależy od miłości z jaką się żyje i z jaką się wszystko czyni – mówił następca księdza Jana Bosko ks. Ángel Fernández Artime SDB, dziesiąty Przełożony Generalny Zakonu Salezjanów. Odwiedził on Łódź, z racji 100-lecia istnienia Inspektorii Warszawskiej Salezjanów w Polsce, gdzie spotkał się z uczniami, pracownikami, wolontariuszami Oratorium oraz kapłanami i siostrami salezjankami.

Piotr Drzewiecki

Podczas jubileuszowej Mszy świętej Ksiądz Generał modlił się za całą wspólnotę salezjańską w Polsce. - Możemy dziękować Bogu za bardzo wiele. Wielka rodzina salezjańska przez te 100 lat ofiarowała Bogu bardzo wiele i dziś dziękujemy Bogu, że to wszystko stało sie możliwe. Musimy kontynuować to dzieło dla młodych i marzyć jakie będą te kolejne lata. Bo wszystko w życiu zależy od miłości z jaką się żyje i z jaką się wszystko czyni. Nasi współbracia czasem ofiarowali bardzo wiele, ofiarowali siebie ,by kochać. Co zrobił Jezus? - kochał! Ksiądz Bosko chciał, by w życiu jego młodzieży działo sie dobro! Dla ich dobra był w stanie znieść wszystkie poświęcenia. Nasza przyszłość zależy od miłości z jaką będziemy stawać pośród naszej młodzieży(…). Jeśli ktoś jest prawdziwym salezjaninem, będzie szukał tylko waszego dobra, widząc was szczęśliwymi tutaj, a potem w Niebie. Jedyne co potrzebujemy to mieć was pośród siebie! Pragniemy waszego dobra, zależy nam na was. Razem możemy żyć życiem Boga – mówił ks. Artime.

Zobacz zdjęcia: Generał Salezjanów w Łodzi

Następnie wszyscy goście i uczniowie uczestniczyli w agapie, po której w auli szkolnej Ksiądz Generał wraz z najmłodszymi uczniami pokroił jubileuszowy 100-kilogramowy tort. Wcześniej ks. Generał spotkał się z uczniami i nauczycielami Salezjańskiej Szkoły Podstawowej. W radosnej atmosferze, wypełnionej występami i rozmowami, najmłodsi jeszcze bliżej poznali charyzmat wspólnoty salezjańskiej.

Na zakończenie pobytu w Łodzi, ks. Ángel Fernández Artime wręczył różance uczniom klas trzecich Salezjańskiej Szkoły Podstawowej, którzy w 2020 roku przystąpią do I Komunii Świętej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Krzyżyk z drewna wraku „Titanica” sprzedany za 11600 euro

2019-10-21 21:14

ts / Wiltshire (KAI)

Na aukcji w Wielkiej Brytanii sprzedano krzyż, wyrzeźbiony z drewna pochodzącego z wraku legendarnego „Titanica”. Jak poinformowały media brytyjskie, prosty, 13-centymetrowy krzyżyk, sprzedano 19 października w Wiltshire w pobliżu kurortu Bath. Nabywca zapłacił za niego 10 tys. funtów (około 50 tys. zł). Dom aukcyjny oczekiwał, że będzie to cena około 12-18 tys. funtów.

F.G.O. Stuart (1843-1923)/pl.wikipedia.org

Krzyżyk wyrzeźbiono w zakładzie Samuela Smitha. Był on członkiem załogi statku SS „Minia”, który po katastrofie zbierał na swój pokład zwłoki zmarłych pasażerów. Członkowie załogi zbierali także wyrzucone przez morze przedmioty, w tym części wraku z drzewa dębowego. Z tego drzewa Smith wyrzeźbił później krzyżyk, upamiętniający ponad 1500 ofiar zatopionego „Titanica”. Do czasu aukcji znajdował się on w posiadaniu potomków byłego marynarza.

Luksusowy parowiec „Titanic”, swego czasu największy statek świata, podczas swego pierwszego rejsu z Wielkiej Brytanii do Nowego Jorku w kwietniu 1912 r. zderzył się z górą lodową i zatonął. Przedmioty z wraku odkrytego w 1985 r. osiągają wysokie ceny na aukcjach.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem