Reklama

Ewangelizacja w Czechach

„Idźcie na cały Świat...”

Łukasz Walawski
Edycja lubelska 39/2003

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” - Apostołowie wierni temu posłannictwu poszli do współczesnych im narodów i przekazali radosną nowinę o Chrystusie Zmartwychwstałym. Ich uczniowie do dziś o Nim nauczają i wskazują na Kościół jako miejsce spotkania Boga z człowiekiem. W obecnych czasach świadectwo żywej wiary powinno być przekazywane nie tylko przez duchownych, ale także za pośrednictwem świeckich, zwłaszcza w krajach ogarniętych silną laicyzacją i obojętnością religijną.

W duchu Chrystusowego polecenia członkowie Legionu Maryi (m.in. z parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi z Lublina) zostali zgromadzeni na „Peregrinatio pro Christo”, czyli ruchu apostolskim, mającym na celu szerzenie Ewangelii w miejscach, gdzie poziom religijny jest niski. Poświęcając swój własny czas i środki materialne przyjechali do Czech, aby przekazywać wiarę katolicką mieszkańcom Ostrawy. Przybyli na delikatną w swej naturze misję głoszenia, że Chrystus jest Zbawicielem świata. Ewangelizacja odbywała się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia br. „Peregrini” zamieszkali u Ojców Salezjanów przy kościele św. Józefa i utworzyli legionowe prezydium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji. Każdego dnia wychodzili na ulice Ostrawy, opowiadając spotkanym ludziom o miłości, jaką obdarzył nas Chrystus Pan. Przechadzając się po dworcu kolejowym i autobusowym, miejskim parku, osiedlach mieszkaniowych na Dubinie oraz w samym centrum Ostrawy, chcieli ukazać swoje własne doświadczenie wiary. Dzielili się świadectwami, jakich dzieł Jezus dokonał w ich życiu. Podawali podstawowe prawdy wiary i starali się pokazać, jak Bóg zaznacza swą obecność w egzystencji człowieka. Wskazywali na momenty, w których przychodzi do niego i chce nawiązać z nim dialog owocujący zbawieniem.
Zgodnie z charyzmatem Legionu Maryi szerzyli cześć Matki Bożej przez różne formy Jej kultu. Przede wszystkim rozdawali za darmo cudowne medaliki Najświętszej Maryi Panny, która objawiła się św. Katarzynie Laboure w Paryżu w 1830 r. i obiecała noszącym je wiele łask. Promowali odmawianie Różańca, podejmując wezwanie Ojca Świętego poprzez rozdawanie ich wraz z broszurkami omawiającymi tajemnice. Mówili, jakie łaski otrzymali za jego pośrednictwem i jakiej obrony przed złem doświadczyli. Proponowali wstąpienie do Legionu Maryi, opowiadając o jego charyzmacie. Krzewili również kult Miłosierdzia Bożego, ucząc odmawiania Koronki przekazanej przez św. Faustynę Kowalską. W czasie, gdy jedni apostołowali, kilku legionistów pozostawało na adoracji Najświętszego Sakramentu, aby duchowo wspierać ewangelizatorów i prosić Jezusa o nawrócenie i przyjęcie Jego radosnej nowiny.
Podczas codziennego przepowiadania spotykali różne grupy osób, które po przedstawieniu się albo odmawiały zupełnie dalszej rozmowy, albo przeznaczały nawet dłuższą chwilę czasu na dialog poświęcony Panu Bogu. Zdecydowanie najwięcej było niewierzących, którzy w większości z zaciekawieniem słuchali o kochającym ich Bogu. Dziwili się, że specjalnie dla nich polscy katolicy przyjechali do Czech. Zadawali wiele pytań, które były wyrazem ich wątpliwości co do rzeczywistego istnienia Boga. Pytali o znaki Jego obecności w świecie. Wymagali wielu dowodów świadczących o realnym działaniu Chrystusa. Zastanawiali się również, dlaczego ludzie cierpią z powodu wojen, niesprawiedliwości, chorób i czy Bóg nie mógłby ich zakończyć. Wielu z nich zostało ochrzczonych, ale na skutek różnych życiowych problemów utraciło wiarę. Tym osobom „peregrini” starali się pokazać, że Jezus nadal ich kocha i chce im pomagać w każdej sytuacji. Tłumaczyli, że człowiek został stworzony jako istota wolna i może wybierać dobro lub zło. Na podstawie własnych doświadczeń mówili o łaskach otrzymanych od Stwórcy i Bożym planie zbawienia. Zachęcali do nawiązania relacji z Bogiem poprzez włączenie się w życie Kościoła, przyjmowanie sakramentów oraz czytanie Pisma Świętego. Kolejną grupą byli innowiercy: buddyści, ewangelicy, husyci, świadkowie Jehowy, mormoni oraz chrześcijanie innych wyznań. Z nimi toczyły się dyskusje na temat wyjątkowego charakteru Kościoła rzymskokatolickiego przez wskazywanie na słowa Chrystusa i sukcesję apostolską. Ukazywali jego szczególną pozycję wśród innych wyznań, spowodowaną pełnią środków do zbawienia. Ku wielkiej radości napotkali także katolików, którzy stanowią mniejszość w Czechach. Mimo to są prężną i wyróżniającą się grupą wyznaniową. Ewangelizując ich, legioniści dziękowali Bogu za żywą wiarę podtrzymaną w sercach, mimo kilkudziesięciu lat indoktrynacji i prześladowań komunistów. Zachęcali do wytrwania w niej w czasach wolności i demokracji poprzez uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej, przystępowanie do sakramentów i świadczenie o Chrystusie wobec innych. Proponowali też wstąpienie w szeregi Legionu Maryi, który w Czechach rozwija się dosyć dobrze. Wielu z nich z rozrzewnieniem podziękowało za spotkanie i rozmowę.
Ojciec Święty Jan Paweł II szczególną uwagę skierował na młodych jako na przyszłość Kościoła i świata. Idąc jego śladem „peregrini” wyjątkowo często podejmowali dialog z nimi, pragnęli ukazać wielką miłość Boga, a zarazem Jego pomoc w życiowych sprawach. Dzieci chętnie garnęły się do nich, odwzajemniały uśmiechy. Młodzież również z zaciekawieniem przysłuchiwała się i nawet jeden z nich wyznał na widok obrazka Jezusa Miłosiernego, że w Nim jest siła i moc. Za wszystkich każdego dnia legioniści modlili się oraz ofiarowali swoje trudy i cierpienia.
Legioniści powracali do Polski z błogosławieństwem bp. Franciszka Lobkovica i z nadzieją, że ziarno Dobrej Nowiny o Jezusie zagości w sercach braci Czechów. Wdzięczni Bogu za łaskę apostołowania mieli okazję do spłacenia długu, który zaciągnęli Polacy przez posługę św. Wojciecha. Wrócili do domów, aby na nowo wśród swoich rodaków świadczyć słowem i życiem o Chrystusie.

Reklama

Zmarł bp Bronisław Dembowski

2019-11-16 10:10

ks. kki / Włocławek (KAI)

Uroczystości pogrzebowe zmarłego dziś biskupa seniora Bronisława Dembowskiego odbędą się w sobotę 23 listopada we Włocławku. Zgodnie z ostatnią wolą, zmarły hierarcha zostanie pochowany w krypcie biskupów we włocławskiej bazylice katedralnej.

wikipedia.org

Uroczystości żałobne rozpoczną się w piątek 22 listopada. Od godz 14.00 odbędzie się modlitewne czuwanie w kurii diecezjalnej we Włocławku. O godz. 14.30 kondukt pogrzebowy wyruszy do katedry, gdzie o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłego biskupa.

Liturgia pogrzebowa rozpocznie się w sobotę 23 listopada w katedrze włocławskiej o godz. 11.00, gdzie po jej zakończeniu trumna z ciałem zostanie złożona w krypcie biskupów włocławskich.

Wieczorem w piątek 22 listopada we wszystkich kościołach diecezji włocławskiej będzie sprawowana Msza św. w intencji zmarłego biskupa seniora.

Urodził się 2 października 1927 r. w Komorowie, powiat Ostrów Mazowiecka. Miał czworo starszego rodzeństwa. W wieku dziesięciu lat został osierocony przez ojca. W 1942 roku jego matka i jedna z sióstr zostały rozstrzelane w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Należał do Armii Krajowej. Po Powstaniu Warszawskim znalazł się w Mościcach koło Tarnowa, gdzie w 1946 r. uzyskał maturę. W latach 1946–1950 studiował filozofię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pisał pracę u profesora Tatarkiewicza. Przez rok pracował w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach jako wychowawca chłopców. W 1950 r. wstąpił do seminarium duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 sierpnia 1953 r. z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego. Był wikariuszem w par. Piastów.

Jesienią 1955 r. rozpoczął studia na Wydziale Filozofii KUL. W 1961 r. uzyskał doktorat w zakresie filozofii teoretycznej. Od końca 1956 r. do marca 1992 r. był rektorem kościoła pw. św. Marcina przy ul. Piwnej w Warszawie i kapelanem mających tam dom zakonny Sióstr Franciszkanek. Od 1957 r. do chwili mianowania biskupem włocławskim był asystentem kościelnym Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Współorganizował ogólnopolskie duszpasterstwo niewidomych i do 1975 r. był duszpasterzem niewidomych w Archidiecezji Warszawskiej.

Od 1962 r. wykładał historię filozofii w ATK. W czerwcu 1969 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w rok później został powołany na stanowisko docenta w ATK. W tym samym roku rozpoczął wykłady z historii filozofii w Warszawskim Seminarium Duchownym.

W 1981 r. został profesorem nadzwyczajnym. Profesorem zwyczajnym jest od 1990 r. Od 1982 r. był dziekanem Akademickiego Studium Teologii Katolickiej, które w 1988 r. stało się Papieskim Wydziałem Teologicznym. Po ogłoszeniu stanu wojennego w 1981 r. przy współpracy ks. Dembowskiego przy kościele św. Marcina zawiązał się Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 1984 r. ks. Dembowski był Krajowym Duszpasterzem Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

W 1988 r. ks. Dembowski brał udział w obradach tzw. Okrągłego Stołu. 25 marca 1992 r. została ogłoszona decyzja Ojca Świętego Jana Pawła II o mianowaniu ks. Dembowskiego biskupem włocławskim, święcenia przyjął 20 kwietnia 1992 r. Jako biskup był członkiem Rady Naukowej konferencji Episkopatu Polski (KEP), Rady ds. Ekumenizmu, ds. Apostolstwa Świeckich, ds. Dialogu Religijnego, przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi (1996–2004), współprzewodniczącym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, był nadal od 1984 r. Krajowym Duszpasterzem Odnowy w Duchu Świętym, był członkiem Międzynarodowej Rady Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (ICCRS) od 1991 do 2001, asystentem kościelnym Rady Ruchów Katolickich w Polsce.

Jako biskup włocławski utworzył 16 nowych parafii, reerygował kapitułę przy kolegiacie sieradzkiej (1993), dokończył przerwany przez śmierć biskupa Jana Zaręby (1986) II Synod Diecezji Włocławskiej i promulgował jego dekrety (1994), utworzył trzy wikariaty duszpasterskie (1993) i dokonał nowej organizacji dekanatów (1994), erygował Radę Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich (1999).

Bp Dembowski zamknął też proces informacyjny 108 męczenników II Wojny Światowej (1996). 25 marca 2003 r. ogłoszono nominację jego następcy bp. Wiesława Alojzego Meringa.

Od 26 kwietnia 2003 r. biskup Bronisław Dembowski był biskupem seniorem. Pełnił następujące funkcje w KEP: był członkiem Rady ds. Ekumenizmu, współprzewodniczącym Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, a od 2004 r. Delegatem KEP ds. Odnowy w Duchu Świętym.

Zmarł w nocy w szpitalu we Włocławku. Miał 92 lata.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Boliwia: wiele rodzin nie ma co włożyć do garnka

2019-11-17 20:18

Ks. Szymon Zurek (Vaticanews) / Santa Cruz del Sierra (KAI)

W Boliwii kontekst Światowego Dnia Ubogich w tym roku jest zupełnie wyjątkowy. Trwający trzy tygodnie kryzys rządowy, spowodował zwiększenie niepokoju w społeczeństwie i masowe protesty. W kraju rośnie bieda i wiele rodzin nie ma co jeść. W pomoc potrzebującym aktywnie włączają się Caritas i inne organizacje kościelne.

Galyna Andrushko/pl.fotolia.com

Pokojowy, ale jednak protest, blokady, niemożność realizowania codziennych obowiązków, podjęcia pracy: wszystko to przyczyniło się do tego, że w peryferyjnych dzielnicach np. dwumilionowego miasta Santa Cruz de la Sierra, wiele rodzin nie ma co włożyć do garnka. Należałoby właściwie wskazać, że Dzień Ubogich trwa w tutejszych parafiach od ponad dwóch tygodni. Sąsiedzi organizują między sobą tzw. „olla común” czyli wspólne gotowanie, mając na względzie przede wszystkim te rodziny, którym nie starcza pieniędzy na zakup żywności. "Jest to piękne świadectwo solidarności między sąsiadami, bez względu na wyznanie wiary czy przekonania polityczne" – uważa pracujący tam polski kapłan ks. Szymon Zurek.

W parafiach grupy Caritas rozeznawały w tych dniach konkretne potrzeby najbardziej potrzebujących rodzin, by móc przygotować na Niedzielę Ubogich obiady i zanieść je do dzielnic. Np. w parafii św. Franciszka z Asyżu przygotowano ponad 450 porcji obiadów. W całe to dzieło byli zaangażowani członkowie wszystkich grup parafialnych: katechiści, grupa młodzieżowa, grupy muzyczne, lektorzy, animatorzy Kościelnych Wspólnot Podstawowych, Legion Maryi.

Ks. Zurek podkreślił, że w tym szczególnie trudnym czasie dla Boliwijczyków, możliwość podzielenia się z najbardziej potrzebującymi braćmi i siostrami, jest piękną okazją do praktykowania przykazania miłości, przelania wiary, którą żyją, która im dała tyle siły w trudnych dniach kryzysu, w konkretny czyn miłosierdzia.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem