Reklama

Z wizytą w parafii

Wielka wiara małej wspólnoty

Ks. Adam Łach
Edycja płocka 39/2003

9 września bp Stanisław Wielgus odwiedził parafię Sokołowo w dekanacie pułtuskim. Ta jedna z najmniejszych w diecezji, licząca niecałe 700 osób wspólnota parafialna, istnieje jako samodzielna parafia stosunkowo niedługo, bo od 1974 r.

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie

Patron parafii: Najświętsza Maryja Panna czczona w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: pułtuski
Miejscowości: Cygany, Góry, Rowy, Rozdziały, Sokołowo, Sokołowo Parcele, Zimna Woda
Proboszcz: ks. Jan Peła
W parafii działają: Parafialna Rada Duszpastersko-Gospodarcza, koła Żywego Różańca (6), ministranci, grupa lektorów, asysta procesyjna,
Współpraca: Ochotnicza Straż Pożarna
Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30, 16.00 (od listopada do Wielkanocy - 15.00)

Charakterystyka parafii

Parafię Sokołowo zaprezentował podczas wieczornego nabożeństwa proboszcz ks. Jan Peła. W sprawozdaniu złożonym na ręce Księdza Biskupa przypomniał, że korzeniami swymi parafia sięga roku 1657, kiedy to po potopie szwedzkim wzniesiono w Sokołowie kaplicę poświęconą Najświętszej Maryi Pannie. Do 1670 r. w kaplicy znajdował się słynący łaskami obraz Matki Bożej, który mimo zakazu władz kościelnych został wywieziony do Strzegocina, gdzie później spłonął wraz z tamtejszą świątynią.
Nową, istniejącą w znacznej części do dziś kaplicę wybudował własnym sumptem dziedzic Więcki, konsekrował ją zaś w 1695 r. bp Załuski. W 1974 r. bp Bogdan Sikorski erygował w Sokołowie samodzielną parafię, wydzielając jej teren z parafii Zambski, do której terytorialnie przynależał ośrodek duszpasterski w Sokołowie.
Parafia liczy obecnie 696 mieszkańców zamieszkałych w 7 wsiach. Kościół usytuowany jest centralnie, najdalsza odległość do świątyni wynosi 4 km. Parafia, jak zaznaczył Ksiądz Proboszcz, „w miarę skromnych możliwości jest dobrze zorganizowana”.
Według słów ks. Jana Peły, większość parafian jest mocno zaangażowana w sprawy parafii i Kościoła, doceniając pracę duszpasterską i materialną proboszcza. Wielu parafian włącza się w tę pracę poprzez modlitwę i ofiary. „Większość parafian gotowa jest oddać ostatni grosz na rzecz Kościoła, wierząc przy tym, że nie pójdzie to na marne” - mówił ks. J. Peła.
Jak w każdej wspólnocie, także w Sokołowie nie brakuje negatywnych zjawisk. Ksiądz Proboszcz zaliczył do nich krytykanctwo, pijaństwo, brak kultury osobistej, plotkarstwo, a także kłótnie sąsiedzkie, znajdujące nieraz swój epilog w sądzie.

Dokonania duszpasterskie

Centralnym wydarzeniem duszpasterskim w każdej parafii jest niedzielna Eucharystia. Uczestnictwo w tym wydarzeniu zawsze świadczy o poziomie religijnym wspólnoty. W parafii Sokołowo frekwencja na Mszy św. niedzielnej wynosi aż 60% (przy średniej krajowej ok. 30%). Bardzo wiele osób uczestniczy w Drodze Krzyżowej, liczne jest także uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych i majowych. Bardzo wysoką frekwencją cieszą się rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Uczestniczy w nich ok. 95% ludzi, niemal wszyscy przystępują do sakramentów św. Słabszym powodzeniem cieszą się natomiast środowe nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także piątkowa Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W parafii istnieje 6 Kół Żywego Różańca, które zbierają się na wspólnej modlitwie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Jest także asysta procesyjna oraz grupa lektorów. Do Mszy św. służy 18 ministrantów. Jak żartuje Ksiądz Proboszcz, ministranci w parafii Sokołowo są dla niego jak wikariusz - gotowi zawsze służyć pomocą. W parafii istnieje także rada gospodarczo-duszpasterska, wspierająca duszpasterza w jego działaniach.
Katecheza odbywa się w jedynej na terenie parafii szkole podstawowej w Sokołowie. Jak zaznaczył Ksiądz Proboszcz, w życie parafii dobrze angażuje się młodzież, która chętnie uczestniczy też w akcjach duszpasterskich poza parafią: Forum Młodzieży w Ciechanowie oraz w czuwaniach przed Zesłaniem Ducha Świętego na Polach Lednickich.

Reklama

Osiągnięcia materialne

W ciągu czterech lat, przez które posługę proboszcza pełni ks. Jan Peła, udało się - mimo niewielkich środków, jakimi dysponuje parafia - wykonać także szereg prac materialnych. Wśród nich Ksiądz Proboszcz wymienił: wycięcie starych topoli oraz krzewiastych zarośli wokół kościoła, pobudowanie nowego parkanu wokół cmentarza kościelnego i częściowo przy plebanii, zakup i instalację nowych bram do frontowego parkanu cmentarza, wykonanego z cegły klinkierowej, położenie nowego betonowego chodnika wokół kościoła, uzupełnienie brakujących szyb witrażowych w kościele, przebudowę prezbiterium w celu dostosowania go do wymogów odnowionej liturgii, odnowienie dwóch monstrancji, kustodii i krzyża stojącego na tabernakulum, wybudowanie nowej bramy na podwórze przy plebanii oraz uporządkowanie stawu przy parkanie, co dodało jeszcze większego uroku otoczeniu świątyni. W ostatnim przedsięwzięciu pomagał zmarły już wójt śp. Jan Mroczkowski.
Jak poinformował Ksiądz Proboszcz, parafia wzbogaciła się także o wiele nowych sprzętów, zakupionych dzięki ofiarności wiernych. Kupiono więc nowe meble do zakrystii, nowe ławki dla służby liturgicznej, elektroniczne organy, pięć ornatów i cztery stuły, kielich z pateną i puszkę do przechowywania Eucharystii, nowe dzwonki, dwa konfesjonały, nowe alby, nowe ampułki, 15 komży dla księży i asysty procesyjnej, dwa bezprzewodowe mikrofony i przenośne nagłośnienie, trzy nowe dywany do prezbiterium, pancerną szafę do zakrystii oraz nowy piec centralnego ogrzewania do plebanii.
Ks. Jan Peła wymienił też najpilniejsze prace, jakie stoją przed wspólnotą parafialną. Należą do nich: dokończenie remontu fundamentów kościoła, malowanie dachu i wykonanie nowych drzwi, kasacja starych budynków gospodarczych i budowa nowego, remont plebanii, wymiana okien, modernizacja węzła sanitarnego, wykonanie nowej instalacji grzewczej.

Wizyta Księdza Biskupa

Spotkanie Księdza Biskupa z parafią Sokołowo rozpoczęło się w miejscowej szkole podstawowej - jedynej szkole, jaka działa na terenie parafii. Witający Księdza Biskupa przedstawiciel uczniów przypomniał, że szkoła jest miejscem, w którym pod znakiem krzyża uczniowie poznają wiedzę o świecie stworzonym przez Boga, uczą się ojczystego języka i miłości do Boga i człowieka. „Są to dane nam w nasze małe ręce talenty, które zgodnie z nakazem Jezusa należy pomnażać - stwierdził przedstawiciel społeczności uczniowskiej. - Znakiem obecności Jezusa w naszej szkole są krzyże. Wypełniając uczniowskie obowiązki pod tym znakiem, wierzymy mocno, że Polska pozostanie teraz i w przyszłości Polską, a każdy z nas prawdziwym Polakiem” - mówił uczeń.
Nawiązując do tych słów, Ksiądz Biskup zachęcał uczniów, by zawsze pozostali wierni krzyżowi, budując swe życie nie tylko na zdobytej wiedzy, lecz przede wszystkim na wartościach moralnych. „Można być dobrze wykształconym, lecz tak naprawdę złym człowiekiem. Brońcie więc waszym życiem krzyża, pokazując, że wszystkie wartości, które on symbolizuje, są dla was ważne” - powiedział bp Stanisław Wielgus.
Kolejnym punktem programu było spotkanie z grupami osób zaangażowanych w życie Kościoła. Swe sprawozdania przed Biskupem płockim złożyli: członkowie Rady gospodarczo-duszpasterskiej, członkinie kół Żywego Różańca, przedstawiciele asysty procesyjnej, grupy lektorów oraz ministranci i strażacy z OSP.
W słowie skierowanym do grup parafialnych Ksiądz Biskup wezwał osoby zaangażowane w życie Kościoła do zaangażowania także w życie społeczne. „Idąc do wyborów, bierzemy na siebie wielką odpowiedzialność. Ważne jest na kogo zagłosujemy. Nie mniejszą odpowiedzialność bierzemy na siebie, gdy nie angażujemy się w życie społeczne, gdy zostajemy w domu, ograniczając się do narzekania. Wtedy inni decydują za nas i nie możemy się dziwić, że sprawy Ojczyzny idą w złym kierunku” - mówił Biskup płocki. Ksiądz Biskup dziękował też wszystkim członkom grup parafialnych za chrześcijańskie świadectwo. „Dziękuję za wasze przywiązanie do Kościoła. Dziękuję także za to, że wspomagacie waszego proboszcza, który kocha was całym sercem i poświęca się dla was. Jesteście parafią żywej wiary i religijności” - powiedział Biskup Stanisław.
Dużą liczbę parafian zgromadziła uroczysta Msza św. ingresowa, połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania. W homilii Ksiądz Biskup powiedział m.in.: „Jak wiosna jest najpiękniejszą z pór roku, bo wszystko rodzi się do życia, tak samo młodość to czas wielkich marzeń, radości, perspektyw. Ci młodzi ludzie, którzy dziś zgromadzili się w kościele, mogą ułożyć swoje życie. Wiele od nich zależy: od tego, czy będą wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Sakrament bierzmowania, który dziś przyjmiecie, dopomoże wam w wybraniu słusznej drogi, jeżeli tylko będziecie pracować nad sobą i nie zmarnujecie danych wam przez Ducha Świętego darów. (…)
Jesteście istotami wolnymi, możecie wybierać i będziecie musieli wybierać. Nauczcie się wybierać dobro pomimo wszystko, mimo całej obecnej mody na zło. Cały czas dowiadujemy się o tym, że młodzi ludzie czynią wiele zła, czego przykładem jest chociażby skandaliczne zachowanie uczniów głośnego ostatnio technikum w Toruniu. Co się z nimi stało? Prawdopodobnie oni też byli u bierzmowania. Niestety, nie umieli powiedzieć złu: „nie!”. Nie bójcie się być innymi, nie bójcie się być wiernymi Chrystusowi” - mówił Pasterz diecezji.
Po udzieleniu sakramentu bierzmowania Ksiądz Biskup dokonał także poświęcenia odnowionego prezbiterium oraz konsekracji ołtarza.

Reklama

Warszawa: premiera Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z udziałem Prezydenta RP

2019-10-16 17:08

tk, maj, mp / Warszawa (KAI)

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy w warszawskim Wilanowie odbyła się premiera muzeum Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. „Jan Paweł II był największym Polakiem w naszych dziejach i postacią, która mocno odcisnęła się w historii świata” - powiedział podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości zorganizowanej w dniu 41. rocznicy wyboru kard. Wojtyły na papieża zaprezentowano 9 głównych stref muzealnych, zlokalizowanych na wysokości 26 metrów - w pierścieniu kopuły Świątyni Opatrzności Bożej.

Magdalena Wojtak/Niedziela
Zobacz zdjęcia: Premiera Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Prezydent stwierdził, że wkład kard. Wyszyńskiego, Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki, którego 35. rocznica męczeńskiej śmierci przypada za kilka dni, pozwolił Polakom przetrwać najtrudniejsze chwile w historii, podnosić się i zwyciężać. „Jestem pewien, że pomoże to nam także przetrwać przyszłe kryzysy” – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent wyznał, że pamięta jeszcze kard. Wyszyńskiego zaś wielokrotnie miał okazję obserwować i słuchać Jana Pawła II, także pod oknem na Franciszkańskiej. „Nie mam wątpliwości, że to był najważniejszy Polak w polskiej historii, który też mocno odcisnął się w historii świata” – mówił Andrzej Duda podkreślając też wkład polskiego papieża upadek komunizmu.

Prezydent nazwał Świątynię Opatrzności Bożej „jednym z najpiękniejszych symboli stolicy i wielkim symbolem tego, że Polska rośnie w siłę”.

O znaczeniu Kościoła w czasach PRL dla przetrwania polskiej tożsamości mówił wicepremier i minister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotr Gliński, który nazwał Jana Pawła II „dziedzicem kard. Wyszyńskiego”. Wicepremier wyraził wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do zbudowania Muzeum i wyraził nadzieję, że będzie ono ważnym miejscem zwłaszcza dla polskiej młodzieży.

Prof. Gliński wyraził opinię, że gdy zabrakło Jana Pawła II, w polskim życiu politycznym rozpoczęło się piekło, w tym „przemysł pogardy” dodając, że gdy papież żył, to „nikt się na to nie odważył”. Zwracając się do młodzieży minister kultury powiedział: „Pamiętajmy o tym, że potrzebujemy siły wartości i najprostszej uczciwości w życiu publicznym. To miejsce będzie wam pokazywało jak można wybierać wartości i zachowywać je”.

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wskazywał, że zarówno Karol Wojtyła jak i kard. Wyszyński wpłynęli na to, kim jesteśmy jako Kościół, naród, społeczeństwo. „To muzeum będzie się rozwijało a ufam, że za pół roku trzeba będzie dodać jeszcze jedną strefę: Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego” – dodał.

Kard. Nycz wyraził wdzięczność dla rządu i ministerstwa za wsparcie Muzeum i utrzymywanie placówki wraz z archidiecezją warszawską. Życzył młodzieży, by potrafiła tu odczytywać symbolikę muzealnej ekspozycji. Dyrektor Muzeum, Marcin Adamczewski powiedział, że powstało ono głównie z myślą o młodym pokoleniu, o urodzonych po roku 2000, a więc tych, którzy nie zetknęli się z Janem Pawłem II ani kard. Wyszyńskim. Te postacie uformowały Polaków jako naród i wspólnotę - dodał.

Podczas uroczystości zaprezentowano 9 głównych stref muzealnych. Każda z nich - „Wspólnota”, „Dom”, „Kraków”, „Będziesz miłował”, „Mamo”, „Zło dobrem zwyciężaj”, „Pokój łez”, „Urbi et Orbi” oraz „Dekalog” - związana jest z kluczowymi momentami życia Patronów muzeum. Ekspozycja główna znajduje się na wysokości 26 metrów (ósmego piętra) i zajmuje około 2000 metrów kwadratowych powierzchni.

Przed premierą Mt, 5,14 Muzeum Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego odbył się performance znanego artysty, jednego z pierwszych performerów w Polsce, Jerzego Kaliny pt. "Strumień pamięci. Suplikacja". Zgodnie z zapowiedzią autora była to "akcja obrzędowa w obecności i ze współudziałem publiczności zgromadzonej przed frontonem Świątyni Opatrzności Bożej". Przed wejściem głównym do Świątyni, na długości 80 metrów rozłożone zostały dwie części flagi - biała i czerwona. Części te były zszywane nićmi w kolorze flagi papieskiej, co symbolizowało papieża - Polaka, który łączy.

Wraz z premierą Mt 5,14 - jak zapewnia Andrzej Arseniuk, rzecznik prasowy Muzeum - rozpoczną się testy techniczne ekspozycji głównej jej uzupełnianie oraz ostateczne odbiory techniczne. Potrwa to jeszcze pewien czas. Nie wyklucza to odwiedzin muzeum przez pierwszych gości, którymi będą zaproszone na lekcję muzealną grupy młodzieży szkolnej. W ten sposób ekspozycja główna muzeum jeszcze w tym roku zostanie udostępniona zwiedzającym.

Ekspozycję muzealną stanowi m.in.– wielkoformatowa projekcja filmowa pt. „Wspólnota”, prezentująca historyczną homilię wygłoszoną przez Jana Pawła II 2 czerwca 1979 r. na placu Zwycięstwa.

Część zatytułowana „Dom” składa się z trzech mniejszych stref. Strefa rosyjska wskazuje, że Stefan Wyszyński urodził się w zaborze rosyjskim, w mazowieckiej Zuzeli. Strefa polska prezentuje losy bohaterów muzeum w niepodległej Polsce: dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły w Wadowicach oraz działalność duszpasterską, publicystyczną i społeczną młodego ks. Stefana Wyszyńskiego we Włocławku. Część niemiecka, dotycząca okupacji przedstawia działalność kapłańską ks. Wyszyńskiego w Kozłówce, Żułowie i Laskach, gdzie pełnił funkcję kapelana w Powstaniu Warszawskim oraz aktywność poetycką i teatralną Karola Wojtyły, jego pracę fizyczną w fabryce Solvay i wreszcie wstąpienie do tajnego seminarium duchownego. W strefie znajdują się eksponaty z lat dziecięcych Karola Wojtyły, w tym laska jego ojca.

Z kolei „Kraków” – to strefa zaaranżowana na przedwojenne atelier fotograficzne, służąca jako tło do pokazania aktywności studenckiej, aktorskiej i twórczej Karola Wojtyły. Atrakcją są autentyczne meble z zakładu fotograficznego Pawła Bielca, w którym wykonano słynny portret Wojtyły, tableau aktorskie oraz aparat fotograficzny, którym ten portret wykonano

Strefa zatytułowana „Będziesz miłował” przybliża stalinizm, okres największego prześladowania Kościoła. Apogeum tego prześladowania stanowi aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wśród eksponatów znajduje się m.in. stuła prymasa, której używał podczas ostatniej Mszy św. przed aresztowaniem.

Dwie duże projekcje filmowe prezentujące konfrontację Stefana Wyszyńskiego i Władysława Gomułki można zobaczyć w strefie zatytułowanej „Dialog” a poświęconej okresowi po odzyskaniu wolności przez Stefana Wyszyńskiego.

„Forma Polonia” to ukazanie Jasnej Góry jako duchowej stolicy Polski, najważniejszego miejsce dla Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły. Przybliżone są tu doniosłe wydarzenia: Śluby Jasnogórskie, Wielka Nowenna i Milenium Chrztu Polski. W centrum znajduje się wierna kopia obrazu Czarnej Madonny. Z założenia jest to strefa przeznaczona na refleksję.

Część „Zło dobrem zwyciężaj” odnosi się do ponurej rzeczywistość PRL-u, z akcentem na polskie miesiące: czerwiec 1956, grudzień 1970, czerwiec 1976, sierpień 1980. W tej samej strefie nawiązuje się do Soboru Watykańskiego II jako przełomowego wydarzenia w życiu Kościoła, z uwzględnieniem roli prymasa Stefana Wyszyńskiego i arcybiskupa Karola Wojtyły.

Z kolei „Pokój łez” przybliża okoliczności wyboru Karola Wojtyły na papieża, reakcje świata (także komunistów), pierwsze gesty i słowa Jana Pawła II. Scenograficzną atrakcją jest tzw. pokój łez (garderoba w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie nowo wybrany papież przebiera się z szat kardynalskich w papieskie), w którym eksponowane są realistyczne obrazy Aldony Mickiewicz.

Strefa „Pontifex – Budowniczy Mostów” stara się przybliżyć ogrom tematów związanych z pontyfikatem i stanowi opowieść o polskich i zagranicznych pielgrzymkach, encyklikach i działalności papieża w Watykanie. Symbolicznym środkiem wyrazu jest łódź. Przełamanie łodzi podkreśla dramatyczne wydarzenia związane z 1981 r. – zamach na Jana Pawła II, śmierć prymasa Wyszyńskiego i wprowadzenie stanu wojennego. Kluczem do zrozumienia pontyfikatu są następujące wartości: Miłość, Odpowiedzialność, Odwaga, Pokój, Prawda, Przyjaźń, Wierność, Wolność, Pamięć, Piękno, Dobro i Pokora.

Strefa „Urbi et Orbi” (Miastu i światu) odnosi się do odchodzenia Jana Pawła II, jego ostatniego – niemego – błogosławieństwa i pogrzebu. W strefie eksponowana jest kopia kapy, w której Jan Paweł II otwierał Drzwi Święte w bazylice św. Piotra, inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000.

W „Dekalogu” autorzy ekspozycji przybliżają nauczanie i życie Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły, z cytatami, wyrażonymi w symbolice malarskiej przez Stefana Gierowskiego, wybitnego przedstawiciela polskiej awangardy.

Muzeum Mt 5,14 | Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego mieści się na terenie Centrum Opatrzności Bożej, stanowiąc jego integralną część. Jest ono instytucją kultury współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Archidiecezję Warszawską.

Dyrektorem Muzeum jest Marcin Adamczewski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Weekend rodzinny z Jackiem Pulikowskim w Oławie

2019-10-16 21:45

Anna Majowicz

Jacek Pulikowski – autor licznych publikacji o tematyce rodzinnej, w nadchodzący weekend gościć będzie w Centrum Formacji, przy parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Oławie.

ekai.pl
Jacek Pulikowski

Plan wydarzenia:

Piątek, 18.10.2019 r.:

18.00 Eucharystia – ze słowem Jacka Pulikowskiego

19.00 – 20.30 Wykład dla kobiet: ,,Instrukcja obsługi mężczyzny”

Sobota, 19.10.2019 r.:

9.00 Eucharystia – ze słowem J.Pulikowskiego ,,Dojrzała miłość w dojrzałym wieku”

9.00 – 17.00 Warsztaty dla ojców ,,Ojcostwo a praca”

10.00 – 14.00 Warsztaty dla kobiet ,,Cenniejsza niż perły”

15.30 – 17.00 Wykład dla narzeczonych I małżonków ,,Rodzina. Najważniejsza firma na świecie”

18.00 Eucharystia – ze słowem J. Pulikowskiego ,, Odcinanie pępowiny”

19.00 – 20.30 Wykład dla mężczyzn: ,,Jak rozumieć kobietę? Czy niemożliwe jest możliwe?”

Niedziela, 20.10.2019 r.:

8.00 – 19.30 Eucharystie ze słowem J. Pulikowskiego ,,Relacje rodzinne – wyzwania na dzisiejsze czasy”

13.00 – 19.00 Rejonowy Dzień Wspólnoty (RDW) Ruchu Światło – Życie: ,,Moja wola I moja wolność”.

Więcej informacji i formularze zapisów na stronie Fundacji DlaRodziny: www.dlarodziny.eu

Serdecznie zapraszamy! 

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem