Reklama

Z wizytą w parafii

Wielka wiara małej wspólnoty

Ks. Adam Łach
Edycja płocka 39/2003

9 września bp Stanisław Wielgus odwiedził parafię Sokołowo w dekanacie pułtuskim. Ta jedna z najmniejszych w diecezji, licząca niecałe 700 osób wspólnota parafialna, istnieje jako samodzielna parafia stosunkowo niedługo, bo od 1974 r.

Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Sokołowie

Patron parafii: Najświętsza Maryja Panna czczona w tajemnicy Niepokalanego Poczęcia
Tytuł kościoła: kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Dekanat: pułtuski
Miejscowości: Cygany, Góry, Rowy, Rozdziały, Sokołowo, Sokołowo Parcele, Zimna Woda
Proboszcz: ks. Jan Peła
W parafii działają: Parafialna Rada Duszpastersko-Gospodarcza, koła Żywego Różańca (6), ministranci, grupa lektorów, asysta procesyjna,
Współpraca: Ochotnicza Straż Pożarna
Msze św. w niedzielę: 9.00, 11.30, 16.00 (od listopada do Wielkanocy - 15.00)

Charakterystyka parafii

Parafię Sokołowo zaprezentował podczas wieczornego nabożeństwa proboszcz ks. Jan Peła. W sprawozdaniu złożonym na ręce Księdza Biskupa przypomniał, że korzeniami swymi parafia sięga roku 1657, kiedy to po potopie szwedzkim wzniesiono w Sokołowie kaplicę poświęconą Najświętszej Maryi Pannie. Do 1670 r. w kaplicy znajdował się słynący łaskami obraz Matki Bożej, który mimo zakazu władz kościelnych został wywieziony do Strzegocina, gdzie później spłonął wraz z tamtejszą świątynią.
Nową, istniejącą w znacznej części do dziś kaplicę wybudował własnym sumptem dziedzic Więcki, konsekrował ją zaś w 1695 r. bp Załuski. W 1974 r. bp Bogdan Sikorski erygował w Sokołowie samodzielną parafię, wydzielając jej teren z parafii Zambski, do której terytorialnie przynależał ośrodek duszpasterski w Sokołowie.
Parafia liczy obecnie 696 mieszkańców zamieszkałych w 7 wsiach. Kościół usytuowany jest centralnie, najdalsza odległość do świątyni wynosi 4 km. Parafia, jak zaznaczył Ksiądz Proboszcz, „w miarę skromnych możliwości jest dobrze zorganizowana”.
Według słów ks. Jana Peły, większość parafian jest mocno zaangażowana w sprawy parafii i Kościoła, doceniając pracę duszpasterską i materialną proboszcza. Wielu parafian włącza się w tę pracę poprzez modlitwę i ofiary. „Większość parafian gotowa jest oddać ostatni grosz na rzecz Kościoła, wierząc przy tym, że nie pójdzie to na marne” - mówił ks. J. Peła.
Jak w każdej wspólnocie, także w Sokołowie nie brakuje negatywnych zjawisk. Ksiądz Proboszcz zaliczył do nich krytykanctwo, pijaństwo, brak kultury osobistej, plotkarstwo, a także kłótnie sąsiedzkie, znajdujące nieraz swój epilog w sądzie.

Dokonania duszpasterskie

Centralnym wydarzeniem duszpasterskim w każdej parafii jest niedzielna Eucharystia. Uczestnictwo w tym wydarzeniu zawsze świadczy o poziomie religijnym wspólnoty. W parafii Sokołowo frekwencja na Mszy św. niedzielnej wynosi aż 60% (przy średniej krajowej ok. 30%). Bardzo wiele osób uczestniczy w Drodze Krzyżowej, liczne jest także uczestnictwo w nabożeństwach różańcowych i majowych. Bardzo wysoką frekwencją cieszą się rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Uczestniczy w nich ok. 95% ludzi, niemal wszyscy przystępują do sakramentów św. Słabszym powodzeniem cieszą się natomiast środowe nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także piątkowa Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W parafii istnieje 6 Kół Żywego Różańca, które zbierają się na wspólnej modlitwie w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Jest także asysta procesyjna oraz grupa lektorów. Do Mszy św. służy 18 ministrantów. Jak żartuje Ksiądz Proboszcz, ministranci w parafii Sokołowo są dla niego jak wikariusz - gotowi zawsze służyć pomocą. W parafii istnieje także rada gospodarczo-duszpasterska, wspierająca duszpasterza w jego działaniach.
Katecheza odbywa się w jedynej na terenie parafii szkole podstawowej w Sokołowie. Jak zaznaczył Ksiądz Proboszcz, w życie parafii dobrze angażuje się młodzież, która chętnie uczestniczy też w akcjach duszpasterskich poza parafią: Forum Młodzieży w Ciechanowie oraz w czuwaniach przed Zesłaniem Ducha Świętego na Polach Lednickich.

Reklama

Osiągnięcia materialne

W ciągu czterech lat, przez które posługę proboszcza pełni ks. Jan Peła, udało się - mimo niewielkich środków, jakimi dysponuje parafia - wykonać także szereg prac materialnych. Wśród nich Ksiądz Proboszcz wymienił: wycięcie starych topoli oraz krzewiastych zarośli wokół kościoła, pobudowanie nowego parkanu wokół cmentarza kościelnego i częściowo przy plebanii, zakup i instalację nowych bram do frontowego parkanu cmentarza, wykonanego z cegły klinkierowej, położenie nowego betonowego chodnika wokół kościoła, uzupełnienie brakujących szyb witrażowych w kościele, przebudowę prezbiterium w celu dostosowania go do wymogów odnowionej liturgii, odnowienie dwóch monstrancji, kustodii i krzyża stojącego na tabernakulum, wybudowanie nowej bramy na podwórze przy plebanii oraz uporządkowanie stawu przy parkanie, co dodało jeszcze większego uroku otoczeniu świątyni. W ostatnim przedsięwzięciu pomagał zmarły już wójt śp. Jan Mroczkowski.
Jak poinformował Ksiądz Proboszcz, parafia wzbogaciła się także o wiele nowych sprzętów, zakupionych dzięki ofiarności wiernych. Kupiono więc nowe meble do zakrystii, nowe ławki dla służby liturgicznej, elektroniczne organy, pięć ornatów i cztery stuły, kielich z pateną i puszkę do przechowywania Eucharystii, nowe dzwonki, dwa konfesjonały, nowe alby, nowe ampułki, 15 komży dla księży i asysty procesyjnej, dwa bezprzewodowe mikrofony i przenośne nagłośnienie, trzy nowe dywany do prezbiterium, pancerną szafę do zakrystii oraz nowy piec centralnego ogrzewania do plebanii.
Ks. Jan Peła wymienił też najpilniejsze prace, jakie stoją przed wspólnotą parafialną. Należą do nich: dokończenie remontu fundamentów kościoła, malowanie dachu i wykonanie nowych drzwi, kasacja starych budynków gospodarczych i budowa nowego, remont plebanii, wymiana okien, modernizacja węzła sanitarnego, wykonanie nowej instalacji grzewczej.

Wizyta Księdza Biskupa

Spotkanie Księdza Biskupa z parafią Sokołowo rozpoczęło się w miejscowej szkole podstawowej - jedynej szkole, jaka działa na terenie parafii. Witający Księdza Biskupa przedstawiciel uczniów przypomniał, że szkoła jest miejscem, w którym pod znakiem krzyża uczniowie poznają wiedzę o świecie stworzonym przez Boga, uczą się ojczystego języka i miłości do Boga i człowieka. „Są to dane nam w nasze małe ręce talenty, które zgodnie z nakazem Jezusa należy pomnażać - stwierdził przedstawiciel społeczności uczniowskiej. - Znakiem obecności Jezusa w naszej szkole są krzyże. Wypełniając uczniowskie obowiązki pod tym znakiem, wierzymy mocno, że Polska pozostanie teraz i w przyszłości Polską, a każdy z nas prawdziwym Polakiem” - mówił uczeń.
Nawiązując do tych słów, Ksiądz Biskup zachęcał uczniów, by zawsze pozostali wierni krzyżowi, budując swe życie nie tylko na zdobytej wiedzy, lecz przede wszystkim na wartościach moralnych. „Można być dobrze wykształconym, lecz tak naprawdę złym człowiekiem. Brońcie więc waszym życiem krzyża, pokazując, że wszystkie wartości, które on symbolizuje, są dla was ważne” - powiedział bp Stanisław Wielgus.
Kolejnym punktem programu było spotkanie z grupami osób zaangażowanych w życie Kościoła. Swe sprawozdania przed Biskupem płockim złożyli: członkowie Rady gospodarczo-duszpasterskiej, członkinie kół Żywego Różańca, przedstawiciele asysty procesyjnej, grupy lektorów oraz ministranci i strażacy z OSP.
W słowie skierowanym do grup parafialnych Ksiądz Biskup wezwał osoby zaangażowane w życie Kościoła do zaangażowania także w życie społeczne. „Idąc do wyborów, bierzemy na siebie wielką odpowiedzialność. Ważne jest na kogo zagłosujemy. Nie mniejszą odpowiedzialność bierzemy na siebie, gdy nie angażujemy się w życie społeczne, gdy zostajemy w domu, ograniczając się do narzekania. Wtedy inni decydują za nas i nie możemy się dziwić, że sprawy Ojczyzny idą w złym kierunku” - mówił Biskup płocki. Ksiądz Biskup dziękował też wszystkim członkom grup parafialnych za chrześcijańskie świadectwo. „Dziękuję za wasze przywiązanie do Kościoła. Dziękuję także za to, że wspomagacie waszego proboszcza, który kocha was całym sercem i poświęca się dla was. Jesteście parafią żywej wiary i religijności” - powiedział Biskup Stanisław.
Dużą liczbę parafian zgromadziła uroczysta Msza św. ingresowa, połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania. W homilii Ksiądz Biskup powiedział m.in.: „Jak wiosna jest najpiękniejszą z pór roku, bo wszystko rodzi się do życia, tak samo młodość to czas wielkich marzeń, radości, perspektyw. Ci młodzi ludzie, którzy dziś zgromadzili się w kościele, mogą ułożyć swoje życie. Wiele od nich zależy: od tego, czy będą wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Sakrament bierzmowania, który dziś przyjmiecie, dopomoże wam w wybraniu słusznej drogi, jeżeli tylko będziecie pracować nad sobą i nie zmarnujecie danych wam przez Ducha Świętego darów. (…)
Jesteście istotami wolnymi, możecie wybierać i będziecie musieli wybierać. Nauczcie się wybierać dobro pomimo wszystko, mimo całej obecnej mody na zło. Cały czas dowiadujemy się o tym, że młodzi ludzie czynią wiele zła, czego przykładem jest chociażby skandaliczne zachowanie uczniów głośnego ostatnio technikum w Toruniu. Co się z nimi stało? Prawdopodobnie oni też byli u bierzmowania. Niestety, nie umieli powiedzieć złu: „nie!”. Nie bójcie się być innymi, nie bójcie się być wiernymi Chrystusowi” - mówił Pasterz diecezji.
Po udzieleniu sakramentu bierzmowania Ksiądz Biskup dokonał także poświęcenia odnowionego prezbiterium oraz konsekracji ołtarza.

Bp Pindel: szkaplerz zobowiązuje, nie zwalnia z wysiłku, uczy zaangażowania

2019-07-17 12:40

rk / Oświęcim (KAI)

„Szkaplerz to znak podporządkowania życiu Matki Bożej” – przypomniał 16 lipca w Oświęcimiu bp Roman Pindel, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy oświęcimskiego klasztoru sióstr karmelitanek bosych. Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej sprawował liturgię z okazji wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Podczas odpustowej uroczystości kilkunastu wiernych przyjęło po raz pierwszy szkaplerz.

PB

W homilii bp Pindel wyjaśnił wymowę teologiczną i duchową szkaplerznej szaty. Zwrócił uwagę, że wskazuje ona na wolę związania życia z Matką Pana, a jednocześnie podporządkowania się głównemu życiowemu przesłaniu Maryi. Jak wytłumaczył biskup, przesłanie to zostało wypowiedziane w Kanie Gallilejskiej w słowach: „Uczyńcie wszystko, co On wam powie”.

„Chodzi tu o codzienne nasze posłuszeństwo wobec słowa Bożego - tego słuchanego w Kościele, rozważanego w domu podczas czytania czy medytacji. To przede wszystkim poddanie się temu słowu. Poddanie się z wiarą, jak po usłyszeniu słów Jezusa: «Napełnijcie stągwie wodą!»” – dodał biskup, wskazując na dokonany przez Jezusa cud przemiany wody w wino, opisany w Ewangelii św. Jana.

„Godnie nosi szkaplerz uczeń Jezusa, który jest posłuszny, jak żołnierz dowódcy, noszący taki sam mundur tylko z innymi stopniami” – kontynuował duchowny i przypomniał, że Maryja nie tylko rozważa każde słowo i wydarzenie, ale także przechowuje je w swoim sercu i przekazuje dla dobra tych, którzy, tak jak ona, są uczniami Chrystusa.

Kaznodzieja podkreślił, że szkaplerz daje nadzieję na zbawienie i ostateczne zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. „Zarazem szkaplerz jest zobowiązaniem po stronie Tego, który jest Zwycięzcą i Zbawicielem. Szkaplerz nie zwalnia z wysiłku i nie uczy bierności. Nie jest dla takich, którzy liczyliby na innych, nie wypełniając swoich zobowiązań” – zaznaczył. Hierarcha zachęcił do noszenia szkaplerza. Porównał to do brania na co dzień Maryi „do siebie, do tego, co do nas należy, niczego przed nią nie ukrywając”.

Wspólnie z biskupem w Karmelu modlili się kapłani z dekanatu oświęcimskiego, księża salezjanie, ojcowie karmelici i franciszkanie, przebywające za klasztorną klauzurą karmelitanki, oświęcimskie siostry serafitki, misjonarki św. Maksymiliana oraz wierni z Oświęcimia. Byli uczestnicy także prenowicjatu salezjańskiego.

Podczas odpustowej uroczystości kilkunastu wiernych przyjęło po raz pierwszy szkaplerz.

Nazwa „szkaplerz” pochodzi od łacińskiego słowa „scapularis”, czyli „noszony na plecach”. Zakonnicy noszą szkaplerz w postaci prostokątnego kawałka materiału z otworem na głowę, wkładanego na tunikę habitu. Taką szatę jako element habitu noszą dziś nie tylko karmelici, ale i inne zakony. Świeccy noszą go w formie medalika. Tradycyjnym dniem, kiedy przyjmuje się szkaplerz jest święto Matki Bożej Szkaplerznej. Odwiedzenie karmelitańskiej wspólnoty jest zewnętrznym znakiem włączenia się w duchowe dobra zakonu, jakich poprzez nałożenie szkaplerza dostępujemy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Włocławek: drugie dziecko w oknie życia

2019-07-18 13:21

ks.an / Włocławek (KAI)

W oknie życia zainstalowanym w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi pozostawiono noworodka – małą dziewczynkę. Jest to drugie dziecko znalezione we włocławskim oknie życia. W 2015 r. również była to dziewczynka. Wydarzenie, o którym dziś poinformowano, miało miejsce 16 lipca po godz. 21.

Tomasz Lewandowski

Zgodnie z procedurą, na miejsce zostały wezwane Policja i Pogotowie Ratunkowe. Lekarz określił stan dziewczynki jako dość dobry. Jeśli uda się odnaleźć matkę dziecka, a ta zrzeknie się praw rodzicielskich, sąd rodzinny zdecyduje o umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej. Matka ma jednak sześć tygodni na zmianę swojej decyzji.

Siostry Wspólnej Pracy opiekujące się oknem życia nazwały małą Miriam Agata. „Tak się składa, że 16 lipca obchodziliśmy Święto Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel. Modlimy się o tę dziewczynkę oraz o jej rodziców. Musiała to być dla nich bardzo trudna decyzja” – mówi wikaria generalna, siostra Agata Błaszczyk. Siostry odwiedzają noworodka w szpitalu, a tuż po znalezieniu same fachowo zajęły się dziewczynką.

Włocławskie okno życia im. św. Jana Pawła II, znajduje się w Domu Generalnym Sióstr Wspólnej Pracy, od strony ul. Wojska Polskiego. Powstało ono w 2011 r. jako inicjatywa związana z obchodami jubileuszu 600-lecia konsekracji włocławskiej katedry. Poświęcił je biskup włocławski Wiesław Mering w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca 2011 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem