Reklama

Poświęcenie krzyża milenijnego w Bolesławcu

„Krzyżu Chrystusa, bądźże pozdrowiony…”

Ks. Waldemar Wesołowski
Edycja legnicka 41/2003

12 września przed uroczystością Podwyższenia Krzyża Świętego w Bolesławcu, po czterech latach przygotowań stanął krzyż milenijny. Ten monument ma 27 metrów wysokości. Figura Chrystusa ukrzyżowanego mierzy 7 metrów i jest jedną z największych figur pasyjnych w Polsce. Krzyż stanął na placu, który uchwałą Rady Miasta nazwany został placem Świętego Krzyża. Uroczystego poświęcenia dokonał biskup legnicki Tadeusz Rybak.

Cztery lata temu przedstawiciele bolesławieckich parafii utworzyli Komitet Budowy Krzyża Milenijnego, który miałby być pamiątką przełomu wieków i przypominać mieszkańcom miasta o chrześcijańskich korzeniach. Na czele komitetu stanął ks. prał. Edward Bober, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Członkami komitetu zostali: Sławomir Grzesiak, Czesław Wierzbicki, Jan Cołokidzi, Zygmunt Maczkowiak, Stanisław Stankiewicz, Dariusz Fułek, Andrzej Chodyra, Andrzej Piotrów, Czesław Sabadasz i Robert Głowacki. Pierwszym krokiem do realizacji planu było zwrócenie się do Rady Miejskiej z prośbą o przyznanie działki pod budowę krzyża. Następnie dokonano opracowania map geodezyjnych i badań gruntu pod fundament. W tym samym czasie rozpoczęto prace projektowe krzyża i figury Chrystusa. W skład zespołu projektowego krzyża wchodzili: Dariusz Fułek, Kazimierz Rykaluk, Czesław Wierzbicki i Robert Głowacki. Natomiast projekt figury Chrystusa, wysokiej na 7 metrów, wykonał Zbigniew Frąckowiak ze Szklarskiej Poręby. Odlew z brązu wykonano w Poznaniu, w pracowni Roberta Sobocińskiego. Prace budowlane rozpoczęto w lutym 2002 r. Ponieważ sam krzyż waży blisko 30 ton, podstawa pod tę konstrukcję musiała być wyjątkowo solidna. Konstrukcja krzyża wykonana została ze stali i miedzi. Jego montaż przeprowadzono w lutym 2003 r. Rozpoczęto również prace przy zagospodarowaniu terenu wokół krzyża. Oczyszczono plac, wykonano schody i chodniki, zaprojektowano oświetlenie. Przy wszystkich pracach zaangażowanych było wiele osób indywidualnych i firm, którym należą się wyrazy uznania. Bez ich wsparcia zrealizowanie tego projektu nie byłoby możliwe. Warto zaznaczyć, że środki na wykonanie krzyża milenijnego pochodziły wyłącznie od dobrowolnych ofiarodawców.
Uroczystość poświęcenia rozpoczęła się od procesji, która wyruszyła z kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy do placu Świętego Krzyża. Procesję prowadził bp Stefan Regmunt. Uczestniczyła w niej kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe, przedstawiciele stowarzyszeń katolickich, siostry zakonne, kapłani, przedstawiciele władz miasta i gminy oraz rzesze wiernych. Mszy św. polowej przewodniczył biskup legnicki Tadeusz Rybak. Przed rozpoczęciem Eucharystii wszystkich gości powitały dzieci i młodzież, następnie przedstawiciele Komitetu Budowy Krzyża oraz prezydent Bolesławca Piotr Roman. Zapewnił on, że dla wszystkich mieszkańców miasta krzyż ten będzie symbolem wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa oraz znakiem wartości chrześcijańskich, które w ciągu wieków zadecydowały o wielkości Polski i Europy. Następnie ks. prał. Edward Bober, przewodniczący Komitetu Budowy, zapoznał wszystkich przybyłych z historią tego krzyża. Przedstawił poszczególne etapy jego projektowania i wykonania. Był to również moment złożenia podziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła. Ksiądz Prałat wyraził nadzieję, że wszyscy, którzy będą patrzyli na ten krzyż, będą odchodzili od niego umocnieni błogosławieństwem Chrystusa i będą budowali cywilizację miłości. W homilii Biskup Legnicki mówił o znaczeniu i symbolice krzyża. Ten znak Chrystusa jest dla nas i będzie dla przyszłych pokoleń świadectwem nieskończonej miłości Boga do człowieka. Krzyż jest również znakiem nadziei, której tak bardzo potrzeba dzisiejszemu światu. On przypomina nam nie tylko o męce, ale również o zwycięstwie Chrystusa. To zwycięstwo stanie się udziałem wszystkich, którzy zaakceptują krzyż. Dlatego nie powinniśmy bać się świata i tego, co on ze sobą niesie, nie powinniśmy bać się przyszłości, ponieważ Chrystus jest zawsze z nami. Biedni są tylko ci, którzy stracili nadzieję i odrzucili krzyż. Krzyż, który dzisiaj poświęcamy - mówił Biskup Tadeusz - jest dla nas wezwaniem, abyśmy podążali za Chrystusem, który nas do końca umiłował. Tylko na tej drodze możemy zbudować prawdziwy pokój i szczęście. Na zakończenie homilii Biskup Legnicki podziękował komitetowi, władzom miasta i wszystkim ofiarodawcom za tę cenną inicjatywę i poświęcenie. Wyraził nadzieję, że miejsce na którym stanął krzyż, będzie miejscem świętym, będzie miejscem modlitwy, a dla niewierzących będzie znakiem polskiej i europejskiej kultury. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele Komitetu Budowy oraz ks. prał. Edward Bober złożyli Księdzu Biskupowi życzenia z okazji jubileuszu święceń kapłańskich. Uczestnicy uroczystości wyrażali przekonanie, że krzyż, który stanął w Bolesławcu, będzie nie tylko dekoracją, ale będzie mieszkańcom miasta przypominał o wielkiej godności bycia chrześcijaninem i o wielkiej odpowiedzialności za ten znak Chrystusowej miłości.

Lech Dokowicz podczas spotkania „Polska pod Krzyżem”: Polacy, nawróćcie się, póki jest czas!

2019-09-14 14:43

ks. an / Włocławek (KAI)

"Polacy, nawróćcie się, póki jest czas!” – zaapelował dziś Lech Dokowicz, jeden z organizatorów odbywającego się we Włocławku spotkania ewangelizacyjnego „Polska pod Krzyżem”. Wygłosił on konferencję pt. „Odrzucenie Krzyża i walka duchowa w współczesnym świecie”.

Archiwum Lecha Dokowicza
Żyjemy w czasach, w których większość ludzi rodzi się dla piekła, a nie dla nieba – mówi Lech Dokowicz

Dokowicz przytoczył świadectwo swojego życia wspominając, że przez 20 lat pędził los emigranta. „Przebywałem w Stanach Zjednoczonych w środowisku filmowców. Poddany byłem inicjacji satanistycznej, zły duch dawał mi obietnice, co mogę zyskać, jeśli opowiem się za nim. Ale moja matka modliła się 17 lat o moje nawrócenie i w jeden dzień przeżyłem nawrócenie, przyjęła mnie wspólnota Kościoła katolickiego, poczułem moc modlitwy, bo modlili się za mnie nieznani ludzie” – rozpoczął swoją konferencję Dokowicz.

Wskazywał, że nie ma ważniejszego pytania niż to, gdzie trafimy po śmierci: do życia wiecznego czy do wiecznego potępienia. Opowiadając o pracy nad poszczególnymi filmami, mówił o wezwaniu, jakie Bóg stawia wobec człowieka. „Nakręciłem pierwszy film o prześladowaniu chrześcijan w krajach muzułmańskich. Jaką łaską jest, że każdego dnia możemy pójść do kościoła, każdego dnia możemy poprosić kapłana o spowiedź, każdego dnia karmić się Ciałem Pańskim. Wielu z nas tego nie docenia, bo ta ziemia utkana jest krzyżami, kapliczkami, świątyniami” – mówił współorganizator wydarzenia.

Lech Dokowicz nawiązał też do kryzysu, jaki przeżywa Kościół w związku z czynami pedofilskimi, jakich dopuścili się niektórzy duchowni. „Trzeba to wypalić, ale trzeba też zrozumieć, ze zły duch chce oddzielić ludzi od kapłanów, to jest wojna przeciw kapłanom, bo jak ludzie odwrócą się od kapłanów, to nie ma sakramentów. Dlatego musimy otoczyć modlitwą kapłanów, stanąć przy nich. To jest zadanie dla nas świeckich” – apelował Dokowicz.

Organizator "Polski pod Krzyżem" mówił też o ochronie życia. „Pojechaliśmy do Holandii i chcieliśmy rozmawiać z lekarzami, którzy zabijają ludzi starszych. Naszym celem był tzw. ojciec chrzestny eutanazji. Pracował na oddziale noworodków, jak rodziło się chore dziecko, sam podejmował decyzję o jego życiu lub śmierci. Okazało się, że w domu tego człowieka odbywały się satanistyczne rytuały, cały dom pełen był satanistycznych obrazów. On do końca nie zrozumiał, kim jesteśmy, wypowiedział zdania, dzięki którym wielu zrozumiało czym jest eutanazja. To jest ciemność, to jest coś, co sprawia, że w momencie odchodzenia ze świata, gdy człowiek mógłby odjąć decyzję o powrocie do Boga, nie daje się na to szansy” – wyjaśniał prelegent.

Jako receptę na walkę ze złem Dokowicz podał modlitwę. „Dlaczego się nie modlisz, dlaczego modlitwa nie jest na pierwszym miejscu?” - pytał prelegent wskazując, że obrońcy życia w Ameryce całą dobę modlą się. "Po 10 latach pracy przed klinikami w USA, w stanie Nowy Jork zamknięto połowę klinik aborcyjnych i uratowano życie wieczne wielu osób - wskazywał.

„Co mówi nam Pan Bóg? Nasze działania muszą wypływać z doświadczenia modlitwy, z kolan, musimy pełnić Jego wolę, a nie realizować swoją” – mówił Dokowicz. „Wielu myśli o grzechach przeciwko życiu. Zabijanie nienarodzonych jest w oczach Boga tak potworne, że woła o pomstę do nieba, a to znaczy, że nie będzie pokoju w żadnym narodzie, dopóki będą trwały takie czyny. Jeśli znajdą się ludzie, którzy zniosą te przepisy o aborcji, Bóg pobłogosławi tak, że będziemy płakać ze szczęścia. Ustanawiający prawa aborcyjne mają krew na rękach i stoją nad przepaścią piekła” – podkreślił prelegent.

„Po 1989 r. wielu Polaków porzuciło życie duchowe, przestali modlić się z dziećmi przy ich łóżeczkach, wybrali materializm. Jeżeli dzieci nie są tak wychowywane, nie ma przekazu wiary w domach, żeby ochronić ich przed pokusami, to dzieje się to, co widzimy. Ludzie zaczęli traktować grzech jako zabawę, przyjemność, nic groźnego. Potrzeba więc nawrócenia. Polacy, nawróćcie się, póki jest czas!” – apelował Dokowicz. Zachęcał do zawierzenia się Maryi i stanięcia pod krzyżem. „Będziemy patrzeć w stronę krzyża Pana przez pryzmat życia, by zanieść to, co trudne, ale też i prosić, żeby móc zmartwychwstać”.

Organizator spotkania podziękował Panu Bogu za to, że po „wielkiej pokucie” i „różańcu do granic”, pomimo trudności doszło do spotkania we Włocławku. Za decyzję wsparcia i organizacji wydarzenia podziękował też biskupowi włocławskiemu Wiesławowi Meringowi.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kaplica, a może brama? – archeolodzy o Wzgórzu Lecha w Gnieźnie

2019-09-17 15:44

bgk / Gniezno (KAI)

Kończą się prace wykopaliskowe w ramach „Ekspedycji Palatium. Gniezno 2019”. Wykopaliska nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, gdzie znajdowało się książęce palatium, potwierdziły jednak znaczącą rolę Gniezna jako ośrodka władzy w okresie wczesnego średniowiecza.

Kruglov Oleg/fotolia.com

Jak informuje kierujący badaniami dr Tomasz Janiak, wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych przy kościele pw. św. Jerzego w Gnieźnie przyniosły niezwykle interesujące efekty, choć na dzień dzisiejszy trudno powiedzieć, co archeolodzy faktycznie odsłonili. Przypuszczenia są trzy: fragment kaplicy, która stanowiła część palatium książęcego, pozostałości drugiego kościoła, który znajdował się w tym miejscu w początku XI wieku, w którym złożono relikwie Pięciu Braci Męczenników, albo pozostałości przedromańskiej bramy.

„Z najwcześniejszych reliktów odsłoniliśmy fragment narożnika budowli przedromańskiej. Datujemy ją na X lub pierwszą połowę XI w. Jest to zatem budowla przedromańska, jedna z najwcześniejszych budowli kamiennych w kraju. Trudno nam powiedzieć coś bliżej o funkcji tego obiektu. Może być to pozostałość aneksu/kaplicy stanowiącej część najwcześniejszego gnieźnieńskiego palatium. Być może jest to narożnik wolno stojącego kościoła – tego samego, w którym, jak mówią źródła pisane, złożono relikwie Pięciu Braci Męczenników. Być może funkcja tej budowli była jeszcze inna” – wyjaśnia dr Tomasz Janiak.

Jak dodaje, godna przemyślenia jest też hipoteza, że jest to przedromański zespół bramny prowadzącym do wnętrza członu książęcego grodu, gdzie znajdowała się siedziba władcy.

„Analogie do takich rozwiązań fortyfikacyjnych możemy odnaleźć na terenie cesarstwa niemieckiego, a konkretnie w rejonie Górnej Saksonii i Turyngii w okresie X-XI wieku w głównych grodach cesarskich (tzw. pfalzach), np. w Tilledzie, Werli, Pöhlde czy Grone koło Getyngi. Takie reprezentacyjne bramy budowano tylko w najważniejszych siedzibach władców tamtego czasu. A więc, jeśli rzeczywiście jest to brama, to mamy niepodważalny dowód na znaczenie Gniezna. Przedromańska, kamienna brama to unikat w Polsce. Nikłe relikty takiego założenia fortyfikacyjnego znane są jedynie z Wawelu” – mówi archeolog.

Warto podkreślić, że w kierunku północnym badacze natrafili na młodszą fazę omawianej konstrukcji. Jest to kamienny fundament, najprawdopodobniej z końca XI wieku.

„Możemy przypuszczać – niestety, z powodów specyfiki tego terenu dla badań archeologicznych, na chwilę obecną są to wszystko tylko hipotezy – że mamy do czynienia z drugą fazą gnieźnieńskiej bramy (lub palatium). Do jej budowy użyto budulca pochodzącego z wcześniej rozebranej (zniszczonej?) konstrukcji kamiennej, której pozostałość stanowi wspomniany wyżej narożnik. Z kolei na południe od tego najwcześniejszego reliktu natrafiliśmy na rumosz – wysypisko kamieni i zaprawy z okresu wczesnego średniowiecza, pochodzących z rozbiórki wzmiankowanej przedromańskiej budowli kamiennej” – tłumaczy dr Janiak.

W wykopie odsłonięto także fragment muru ceglanego wzniesionego w XVI wieku z polecenia arcybiskupa Jana Łaskiego. Okalał on niegdysiejszy cmentarz przy kościele św. Jerzego. Ponadto odnaleziono ślady późniejszych XX-wiecznych konstrukcji. Niestety teren ten był wielokrotnie niwelowany, przez co natrafienie na jednoznaczny ślad dużej budowli jest niemożliwe.

Czy zatem można powiedzieć jednoznacznie o odkryciu gnieźnieńskiego palatium? Taki był bowiem główny cel prowadzonych wykopalisk.

„Jednoznacznie nie – odpowiada Tomasz Janiak. – Ten najstarszy relikt może nim być, ale nie musi. Jak wspomniałem wcześniej, może to być także relikt kościoła, choć na dzień dzisiejszy najwięcej danych wskazuje na to, że mamy do czynienia z unikatowym w skali kraju przedromańskim zespołem bramnym. Warto zwrócić uwagę, że w grę wchodzi również młodsza faza obiektu, który możemy wiązać z późniejszą budowlą fortyfikacyjną i rezydencjonalną z końca XI wieku”.

Zdaniem kierownika wykopalisk odkrycia bez wątpienia stanowią jednak ważny argument przemawiający za szczególną rolą Gniezna w okresie początków państwowości polskiej.

„Pozostałości konstrukcji kamiennych z tego okresu nie mamy wiele i każda nowo odkryta jest swoistą sensacją archeologiczną. W tym przypadku mamy na pewno do czynienia z dwiema konstrukcjami, pierwszą z przełomu X/XI wieku i drugą z końca XI wieku. W przypadku obu nie wykluczamy tego, iż były one pozostałościami szeroko rozumianej rezydencji władców – choć w toku badań wynikły inne możliwości interpretacji” – stwierdza dr Janiak dopowiadając, że wzorce czerpano z terenu cesarstwa niemieckiego, a więc kopiowano najlepsze ówczesne rozwiązania.

„Co mogłoby to oznaczać? Gniezno spełniało rolę jednego z najważniejszych ośrodków grodowych w okresie pierwszej monarchii i bardzo ważnego ośrodka grodowego nie tylko w dobie panowania pierwszych historycznych Piastów, ale również w czasie, gdy znaczenie Wielkopolski jako centrum państwa spadło kosztem innych dzielnic” – tłumaczy dr Janiak. Zapowiada też, że badania będą kontynuowane. Po zabezpieczeniu reliktów ruszą prace laboratoryjne i gabinetowe. Archeolodzy planują również, po otrzymaniu koniecznych pozwoleń, przeprowadzić badania pod posadzką kościoła św. Jerzego w czasie, gdy będzie on remontowany. Tam bowiem kryje się ostateczna odpowiedź na pytanie o gnieźnieńskie palatium.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem