Reklama

Parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Golczewie

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 27/2004

Dekanat: Golczewo
Siedziba: Golczewo, ul. Zwycięstwa 33
Liczba wiernych: 3 930
Proboszcz: ks. Wojciech Musiałek
Wikariusze: ks. Grzegorz Galwas
Inni księża: ks. Wacław Kiersnowski (rezydent)
Kościoły filialne: Gadom - pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika, Unibórz - pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata, Samlino - pw. Miłosierdzia Bożego
Wspólnoty: Żywy Różaniec (8 róż), Rada Parafialna, Parafialny Zespół Caritas, ministranci (65)
Czasopisma: „Miłujcie się”, „Niedziela” - 15 egzemplarzy

Miasto Golczewo liczy około 2700 mieszkańców. Położone jest na Równinie Gryfickiej, na skraju Puszczy Goleniowskiej. Oddalone jest 20 km od Kamienia Pomorskiego i 23 km od Nowogardu. Miasto rozlokowało się między dwoma jeziorami: Szczucze (Górne) i Okonie (Dolne). Herb, nawiązując do historycznego właściciela miasta, przedstawia czerwonego gryfa pomorskiego, trzymającego biskupią mitrę, poniżej której znajduje się równoramienny krzyż.
Po raz pierwszy nazwa miasta „Gulzov” odnotowana została w dokumentach w 1304 r. Jednakże już wcześniej tereny te były zamieszkałe, na co wskazują odkopane przez archeologów dwie osady kultury łużyckiej. We wczesnym średniowieczu (IX-X w.) nad jeziorem Okonie powstało grodzisko, zabezpieczające płd.-wsch. rubież plemienia Wolinian. Dokument z 15 lipca 1304 r. dotyczy sprzedaży grodu i zamku przez rycerzy z rodów - von Schmeling i von Wedelstädt biskupowi kamieńskiemu Henrykowi Wachholzowi. Jednakże z powodu niezapłacenia całej kwoty 1200 grzywien (500 wpłacono przy sporządzaniu umowy) zamek łącznie z dobrami przechodził jako zastaw w różne ręce. Biskupstwo wykupiło zamek w 1500 r. i pozostawał on jego własnością do śmierci ostatniego tytularnego biskupa kamieńskiego, księcia Ernesta von Croy’a w 1684 r. Tu, w Golczewie, książę wystawił 6 listopada dokument fundujący barokowe organy dla katedry kamieńskiej. Gdy w 1684 r. zamek przejęty został przez elektora brandenburskiego, rozpoczął się proces jego dewastacji. W 1784 r. odnotowano, że w Golczewie były 72 domy mieszkalne (27 murowanych), a zamek był już w gruzach. Jego pozostałości zostały sprzedane w 1812 r. i rozebrane na cegłę. Pozostała jedynie cylindryczna wieża na podstawie graniastosłupa, zakończona krenelażem (mająca 33,6 m wysokości). 12 czerwca tego roku w ramach obchodów 700-lecia miasta wieża została udostępniona do zwiedzania. Roztacza się z niej piękny widok na okolicę. Ksiądz Proboszcz pokazał mi także inny punkt widokowy, leżący na płd. brzegu jeziora Szczucze i opowiedział o walorach przyrodniczych okolicy. Jest to bliska mu problematyka, ponieważ ks. Wojciech jest kapelanem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. A lasy zajmują 45% powierzchni gminy Golczewo, stąd nazywana jest „gminą zieloną”. I są to lasy cenne przyrodniczo, najlepszej jakości. Tu można spotkać tzw. drzewa doborowe, odnotowane w banku genów, służące do rozmnażania najlepszych jakościowo drzew w kraju. W okolicy są zabytki (m.in. opisane w naszym cyklu kościoły), jest baza noclegowa, wytyczone szlaki. To wszystko sprawia, że warto spędzać tu wolny czas i wypoczywać. Ksiądz Proboszcz wyraził nadzieję, że temu celowi w przyszłości będzie mógł służyć także budynek nowej plebanii wznoszony w pobliżu kościoła.
Kościół w Golczewie stanął na wzgórzu w płn.-wsch. części miasta, przy historycznym trakcie komunikacyjnym, łączącym to wyniesienie z wzgórzem zamkowym z basztą (dziś ulica Zwycięstwa). Wzniesiony został z kamienia polnego w XV w. Był wówczas budowlą jednonawową, z gotyckim portalem w fasadzie zachodniej. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Dokumenty kościelne z 1627 r. wspominają o istnieniu wieży. W 1805 r. kościół powiększono w kierunku południowym, przedłużając ściany wschodnią i zachodnią o 8 m. Uzyskał wtedy wymiary 18,9 m (długość ściany północnej) x 17,85 m (ściana wschodnia). Kościół nie ma rzutu idealnego prostokąta, ściana południowa w wyniku przebudowy jest nieco ukośna. Nową, ceglaną wieżę wysokości 30 m wybudowano w 1882 r. Kościół przykrywa wysoki dach dwuspadowy.
Wnętrze kościoła jest jednonawowe, nakryte belkowanym stropem. Podparty jest on dwoma rzędami drewnianych, kolistych filarów. Wzdłuż ściany zachodniej umieszczona jest empora organowa z instrumentem (boczne empory zostały po wojnie rozebrane). Z dawnego wyposażenia zachowała się drewniana ambona (manieryzm, barok). Ustawiona jest na wtórnej podporze, w lewym narożniku nawy. Po przeciwnej stronie stoi neogotycka miedziana chrzcielnica z 1886 r. Ołtarze są współczesne. W głównym ołtarzu znajduje się wizerunek patrona kościoła - św. Andrzeja Boboli. Lewy boczny ołtarz poświęcony jest czci Matki Bożej Częstochowskiej (zawiera też obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy), prawy czci Najświętszego Serca Jezusowego (także znajduje się tam obraz Jezusa Miłosiernego).
Kościół poświęcił 16 października 1945 r. ks. Henryk Kulikowski TChr, ówczesny wikariusz w Kamieniu Pomorskim. Parafię erygowano 1 czerwca 1951 r. Administrowali nią księża: ks. Piotr Kowalówka (1947-1954), ks. Antoni Rauer (1954 -1968), ks. Henryk Cudak (1968 -1980), ks. Wacław Kiersnowski (1980 -1994), ks. Alfons Nuernberg (1994 -2003). Obecny proboszcz ks. Wojciech Musiałek przybył do parafii 1 sierpnia 2003 r. Ksiądz Proboszcz otrzymał święcenia kapłańskie 23 grudnia 1984 r. Przed przybyciem do Golczewa był proboszczem w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie. Tam, na tzw. Górnym Tarasie, budował kościół dla rozbudowującego się miasta.
„Do Golczewa przybyłem w uroczystość Najświętszej Trójcy. Zakrystia z trudem mieściła liczną gromadkę ministrantów. Podczas Sumy o godz. 11.30 ślubowanie ministranckie złożyło 16 chłopców. Modlono się też za wikariusza ks. Grzegorza w 12. rocznicę jego świeceń kapłańskich.
Nawiedziłem trzy filialne kościoły parafii. Najstarszym jest neogotycki kościół z XIX w. w Uniborzu. Niewielka społeczność w miejscowości Gadom (liczy 40 rodzin) wybudowała kościół w 1997 r. We wsi Samlino kościół rozebrano w 1957 r. Mieszkańcy zorganizowali się w Komitecie Odbudowy Kościoła. Odbudowa na dawnych fundamentach ruszyła w 1998 r. Dziś budowla kościoła pw. Miłosierdzia Bożego jest już ukończona, świątynia ładnie się prezentuje.
Niedzielną Mszę św. w kościele parafialnym odprawia się o godz. 7.00, 8.30, 11.30 i 17.00. W kościołach filialnych odprawiane są Msze św. w: Gadomiu o godz. 10.00, Samlinie o 13.00, Uniborzu o 14.00. W dni powszednie w kościele parafialnym mają miejsce codziennie dwie Msze św.: o godz. 17.00 i 18.00 oraz o 7.00 w środę, piątek i sobotę. W kościołach filialnych Msze św. odprawia się: o godz. 18.30 w Gadomiu w poniedziałek, w Samlinie we wtorek i w Uniborzu w czwartek. Frekwencja na niedzielnej Eucharystii wynosi około 25%, z tego 2/3 przystępuje do Komunii św.
Na terenie parafii znajdują się następujące szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny (473 uczniów), Zespół Szkół Ogólnokształcących z Gimnazjum (250 uczniów) i Liceum (123 uczniów). Dzieci dowożone są z okolicznych wsi. Katechezę prowadzą: Danuta Grzejszczak (26 godz.), Zenobia Alenkowicz (14 godz.), Anna Talar (6 godz.). Uczą także: wikariusz ks. Grzegorz Galwas (20 godz.) oraz proboszcz z Mechowa ks. Artur Minierski (8 godz.).

Orzech mówi tak!

2019-10-14 14:33

Agnieszka Bugała

Grzegorz Niemyjski/Agnieszka Bugała

Ks. Stanisław Orzechowski widział projekt krasnala „Księdza Orzecha” – mamy jego zgodę na wykonanie odlewu.

Rozmowa z Księdzem na temat planowanego prezentu, czyli wykonania odlewu z brązu figurki krasnala „Księdza Orzecha” i tym samym wpisania go na mapę i szlak wrocławskich krasnali odbyła się w ubiegłym tygodniu. Ksiądz nie znał inicjatywy, ale wysłuchał i spytał jakie krasnale są już we Wrocławiu. Zobaczył fotografie realizacji niektórych z nich. Szczególnie podobał mu się krasnal prof. Jana Miodka, który z okazji 70. urodzin wybitnego językoznawcy stanął przed budynkiem Instytutu Filologii na pl. Nankiera. Wizualizacja „Księdza Orzecha” bardzo mu przypadła do gustu:

- To ja! – mówił patrząc na zdjęcia figurki – To rzeczywiście ja! Artysta dobrze to uchwycił, chciałbym go poznać – dodał. Zaakceptował też miejsce, w którym zaplanowano instalację, czyli górny stopień schodów prowadzących do DA Wawrzyny przy ul. Bujwida. Odmówił, zdecydowanie, zakładania figurce na głowę czapki.

– Sklepienie mojej łysiny bardzo mi się podoba – stwierdził. Przystał na to, aby krasnalską czapkę umieścić w ręce postaci. Dodał, że „będzie trochę śmiechu, a tego nigdy dość”.

Zachęcamy zatem do wpłat na konto, abyśmy zdążyli z realizacją prezentu, zwłaszcza, że Szanowny Jubilat jest już o nim poinformowany.

Dane konta do wpłat:

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIEGO WAWRZYNY

05 1090 2590 0000 0001 4260 2420

Z dopiskiem w tytule wpłaty: Darowizna Orzech

O inicjatywie pisaliśmy tutaj: https://www.niedziela.pl/artykul/45697/Prezent-dla-Orzecha-na-80-urodziny


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Oddolna listopadowa akcja modlitewna o powołania dla Polski i Holandii

2019-10-15 21:58

dg / Warszawa (KAI)

Powołania kapłańskie są niezbędnie konieczne do pełnienia misji, a nawet samego trwania każdego Kościoła jako wspólnoty sakramentalnej - mówi dr Dominika Krupińska, która zachęca do listopadowej akcji modlitewnej o powołania kapłańskie dla Polski i Holandii. Jej inicjatywie pobłogosławili już bp Jan Hendriks, koadiutor diecezji Haarlem-Amsterdam oraz ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering.

WSD w Częstochowie

- W tym roku za temat akcji modlitewnej wybrałam powołania kapłańskie i zakonne, ponieważ są one niezbędnie konieczne do pełnienia misji, a nawet samego trwania każdego Kościoła jako wspólnoty sakramentalnej. Brak powołań jest pierwszym sygnałem kryzysu Kościoła, a ich obfitość - jego odradzania się. Proszę o modlitwę o liczne i święte powołania dla Kościoła polskiego i holenderskiego za przyczyną świętych, którzy należeli do pierwszego pokolenia misjonarzy w naszych krajach i swoim słowem (św. Willibrord) lub krwią męczeńską (Pięciu Braci) głosili naszym przodkom wiarę w Chrystusa. Warto dodać, że Willibrord był mnichem iroszkockim, a dwóch z Pięciu Braci - Włochami. Pokazuje to wymownie, że Europa wiary stanowi jedność - mówi w rozmowie z KAI Dominika Krupińska, doktor teologii i historyk, która zajmuje się promowaniem w Polsce chrześcijańskiego dziedzictwa niderlandzkiego obszaru kulturowego oraz animowaniem w Polsce środowisk wspierających katolików holenderskich. Założyła w tym celu Stowarzyszenie Brandsma oraz prowadzi bloga "Adoptuj kościół w Holandii".

Jej modlitewna inicjatywa cieszy się błogosławieństwem bp. Wiesława Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej, oraz bp. Jana Hendriksa, koadiutora diecezji Haarlem-Amsterdam. Wśród instytucji kościelnych, które obiecały już przyłączenie się do modlitwy w ramach tej akcji, są m.in. seminarium duchowne księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, erem ojców kamedułów z Bieniszewa pw. Pięciu Męczenników oraz diecezjalne seminarium duchowne diecezji Haarlem-Amsterdam.

Celem akcji jest wspólna polsko-holenderska modlitwa o powołania kapłańskie dla Polski i Holandii za wstawiennictwem św. Willibrorda, apostoła Holandii (benedyktyna, misjonarza iroszkockiego, pierwszego biskupa Utrechtu), oraz polskich Pięciu Braci Męczenników, przez cały miesiąc listopad, kiedy wypadają ich święta liturgiczne (w dniach 7 i 13).

Akcja ma polegać na prywatnym codziennym odmawianiu przez cały listopad, najlepiej z dziesiątką różańca, następującej modlitwy:

"Panie Jezu Chryste, Ty obdarowałeś szczególnym powołaniem apostołów, którzy głosili orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu całemu światu. Ty posłałeś na wszystkie krańce świata niezliczonych misjonarzy, wśród nich świętego Willibrorda i Pięciu Braci Męczenników, aby swoim słowem lub zasiewem krwi męczeńskiej wzbudzali nowe pokolenia Twoich wiernych. Spójrz, Panie, na potrzeby współczesnego świata i wezwij wielu młodych ludzi na Twoją apostolską służbę w stanie kapłańskim i zakonnym. Daj im odczuć ogrom Twojej miłości, jaką będą mogli doświadczyć, szukając Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza w ubogim, cierpiącym, załamanym, zagubionym, nie znającym sensu życia, pogrążonym w nałogach.

Jezu, wyzwól ich wolność, aby nie zważali na trudności i, idąc za Twoim wezwaniem, wspaniałomyślnie i z radością oddali Ci swoje życie przez wierną służbę tym, do których ich poślesz. Matko Najświętsza, oddaję Ci w matczyną opiekę wszystkich powołanych do kapłaństwa i życia zakonnego. Niech będą oddani sprawie Bożego królestwa na wzór Twojego oddania się woli Bożej w swym ziemskim życiu.

Proszę o to szczególnie za przyczyną świętego Willibrorda oraz Pięciu Braci Męczenników. Spraw, Panie Jezu, aby Polska i Holandia, kraje, do których ci święci przed wiekami zanieśli światło Ewangelii i które do dziś otaczają ich wierną czcią, mogły ucieszyć się dzisiaj licznymi i świętymi powołaniami do kapłaństwa i życia zakonnego. Amen".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem