Reklama

Cud jedności u Jakuba

- Zbliżając się do Chrystusa, zbliżamy się do siebie nawzajem i stajemy się cząstką Kościoła powszechnego - mówił 23 stycznia podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego w stołecznym kościele św. Jakuba abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Niedziela warszawska 6/2005

Uroczystej Mszy św. w intencji jedności chrześcijan przewodniczył bp Tadeusz Pikus. Liturgia zgromadziła przedstawicieli ośmiu Kościołów, którzy obok siebie stanęli w prezbiterium i razem modlili się o jedność. Obecni byli m.in.: abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i pasterz diecezji wrocławsko-szczecińskiej Kościoła prawosławnego w Polsce, bp Edward Puślecki z Kościoła ewangelicko-metodystycznego, bp Janusz Jagucki i biskup senior Janusz Narzyński z Kościoła ewangelicko-augsburskiego, bp Marek Izdebski i biskup senior Zdzisław Tranda z Kościoła ewangelicko-reformowanego, bp Włodzimierz Jaworski z Kościoła starokatolickiego mariawitów, prezbiter Andrzej Seweryn, baptysta, ks. Jan Hause, przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i ks. prof. Zachariasz Łyko, adwentysta. W liturgii brał także udział duchowny anglikański.
W homilii abp Jeremiasz zwrócił uwagę, że wyboru tematów i tekstów do rozważania na Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan dokonuje grupa wybitnych przedstawicieli Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów. - Ta wspólnie przygotowywana książka jest już dokonanym cudem jedności. Odczuwamy i przeżywamy tę jedność również tu i teraz, w tym kościele św. Jakuba - mówił abp Jeremiasz.
Kaznodzieja przypomniał ze smutkiem, że w ubiegłym roku komisarzem Unii Europejskiej nie mógł zostać Rocco Buttiglione, człowiek, który publicznie oświadczył, że dla niego związkiem małżeńskim jest tylko związek mężczyzny i kobiety. - Tutaj zawiodła solidarność tzw. zwykłych chrześcijan i oficjalnych przedstawicieli Kościoła. Wstydliwie całą sprawę przemilczano. Nie było protestów - ubolewał duchowny prawosławny. Jego zdaniem postawy sprzeczne z nauczaniem św. Pawła Apostoła stają się na naszych oczach normalnym stylem życia.
- Wizja jedności jest prosta i jasna. Jeśli chrześcijanin pamięta, że jest stworzeniem Bożym oraz bierze na siebie swój krzyż i podąża za Chrystusem, łączy się też z każdym innym człowiekiem tak myślącym i postępującym. Zbliżając się do Chrystusa, zbliżamy się nawzajem do siebie, stając się cząstkami Kościoła powszechnego - podkreślał abp Jeremiasz. Zwrócił także uwagę, że wszystkich chrześcijan łączy szacunek i cześć oddawana świętym pierwszego tysiąclecia, ale również i później wyniesionym na ołtarze. Np. prawosławni czczą katolickich świętych: św. Jana od Krzyża, św. Franciszka z Asyżu, św. Tomasza z Akwinu. Natomiast katolicy oddają cześć świętym prawosławnym św. Serafinowi i św. Sergiuszowi.
- Wezwanie św. Pawła do bycia świątynią Bożą trwa do końca czasów. Nie poddaje się ani rewolucjom, ani ewolucjom. Jest tak samo aktualne w czasach komunizmu, socjalizmu, jak i w czasach Unii Europejskiej. Wiara, nadzieja i miłość pozostają wyznacznikami życia chrześcijańskiego. Tam gdzie ich braknie, zanika życie w Chrystusie i wówczas cały świat stoi przed groźbą zagłady. Zachowując wierność Chrystusowi, przywracamy jedność chrześcijan na tej ziemi i uobecniamy Królestwo Boże - konkludował abp Jeremiasz.
Ofiary pieniężne zbierane na tacę podczas centralnego nabożeństwa ekumenicznego tradycyjnie przeznaczane są na konkretny cel charytatywny. W tym roku zebrane pieniądze trafiły do rodzinnego domu dziecka w gminie Siennica koło Mińska Mazowieckiego.
Na zakończenie liturgii bp Tadeusz Pikus, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę, stwierdził, że to spotkanie było punktem jednoczącym wszystkich, którzy włączają się w modlitwę ekumeniczną w całym naszym kraju. - Jedność stanowi warunek, żebyśmy szli drogą ku zbawieniu - podkreślał bp Pikus.
Tegoroczny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przebiegał pod hasłem Chrystus jedynym fundamentem Kościoła (1 Kor 3, 1-23). W Warszawie obchody trwały prawie trzy tygodnie, od 13 do 30 stycznia. W tym czasie odprawiono 18 nabożeństw ekumenicznych w świątyniach ośmiu Kościołów. Obchody były organizowane wspólnie przez archidiecezję warszawską i diecezję warszawsko-praską. Na nabożeństwach stosowana była gościnna wymiana kaznodziejów. W kościołach katolickich kazania głosili duchowni innych wyznań, natomiast w świątyniach bratnich Kościołów kaznodziejami byli księża katoliccy.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

15 lat temu zmarł ks. Grzegorz Ułamek, częstochowski duszpasterz środowisk twórczych

2020-07-07 11:27

[ TEMATY ]

Częstochowa

rocznica

ks. Grzegorz Ułamek

duszpasterz środowisk twórczych

archiwum Niedzieli

Ks. Grzegorz Ułamek, duszpasterz środowisk twórczych w Częstochowie, zginął tragicznie 15 lat temu, 7 lipca 2005 r. we Włoszech. Msza św. w rocznicę śmierci kapłana została odprawiona m.in. w kaplicy pw. Matki Słowa i św. Jana Pawła II w redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie.

Również w intencji zmarłego tragicznie duszpasterza środowisk twórczych zostanie odprawiona Msza św. w niedzielę 12 lipca w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP we Wręczycy Wielkiej.

Ks. Grzegorz Ułamek urodził się 26 marca 1973 r. w Pankach. Mieszkał i kształtował swoje powołanie w parafii św. Józefa we Wręczycy Wielkiej. Ukończył Zespół Szkół Rolniczych w Złotym Potoku. Już jako uczeń szkoły średniej był zaangażowany w działalność ewangelizacyjną i kulturalną, m.in. w ramach Ruchu Światło-Życie oraz w edycjach Festiwalu Piosenki Religijnej Exodus.

Po maturze studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej, w latach w latach 1993-99. Już jako kleryk prowadził w Seminarium koło literackie i wieczory z poezją. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Stanisława Nowaka w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie 22 maja 1999 r. Pracował jako wikariusz w parafiach: św. Marii Magdaleny w Radomsku, św. Andrzeja Świerada i Benedykta Pustelników w Częstochowie oraz św. Józefa w Częstochowie. W 2002 r. został mianowany duszpasterzem środowisk twórczych archidiecezji częstochowskiej. W Radomsku stworzył Teatr Garncarza i duszpasterstwo akademickie „Na Progu”. Współpracował z Magazynem Muzycznym RUaH i krakowską „Drogą”. Jako duszpasterz środowisk twórczych w Częstochowie współpracował z placówkami kulturalnymi w mieście z: Teatrem im. Adama Mickiewicza, Filharmonią Częstochowską i Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater”.

Ks. Ułamek studiował dziennikarstwo na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (2000-2002). Przygotowywał rozprawę doktorską z zakresu socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Pracował też w Zespole Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w Częstochowie. Współpracował na stałe z kilkoma redakcjami, m.in. magazynem muzycznym „RUaH”, tygodnikiem „Niedziela”, krakowską „Drogą”, „Gazetą Radomszczańską”. Napisał kilka książek, popularnych zwłaszcza wśród młodzieży: „Z tej strony słońca” (1993), „Pięć okien” (2002) – książka ta jest zapisem rozmów z Janem Pospieszalskim, Muńkiem Staszczykiem, bp Janem Chrapkiem, Januszem Yaniną Iwańskim, ks. Waldemarem Sondką, „Stojąc na palcach” (2002), „Suplement wielkopostny” (2003), „Dla nas i całego świata” (2003) oraz „Różaniec nasz współczesny” – rozważanie na Rok Różańca (2003). Był w trakcie opracowywania Abecadła Muzyki Chrześcijańskiej.

Ks. Grzegorz Ułamek jako duszpasterz Środowisk Twórczych Archidiecezji częstochowskiej organizował liczne imprezy kulturalne, w tym Dni Kultury Chrześcijańskiej w Częstochowie. Stworzył także internetowy portal kulturalny, program radiowy „Okno na Kulturę” oraz „Zaduszki Artystyczne”.

Uprawiał sport: lubił zjeżdżać na nartach, wędrować po górach, jeździć na rowerze, pasjonował się nurkowaniem.

CZYTAJ DALEJ

77. rocznica pacyfikacji Łukowej

2020-07-08 21:33

Lucyna Paluch (GOK w Łukowej)

Złożenie kwiatów i upamiętnienie ofiar pacyfikacji

Tradycyjnie, jak co roku w pierwszą niedzielę lipca, mieszkańcy Łukowej zgromadzili się (05.07) na uroczystościach poświęconych obchodom 77. rocznicy pacyfikacji tej miejscowości.

Podczas wydarzenia wspominane jest wysiedlenie i tragedia z 1943 roku, mieszkańcy modlą się również za pomordowanych w niemieckich obozach zagłady, czy na robotach przymusowych. Świadków tamtych, tragicznych wydarzeń z czasów wojny jest coraz mniej i są to głównie osoby, które w tamtym czasie miały po kilka lub kilkanaście lat. Tegoroczne uroczystości zgromadziły w kościele parafialnym licznie przybyłych wiernych, kombatantów oraz poczty sztandarowe i młodzież.

Mszę św. za wysiedlonych przez Niemców mieszkańców odprawił wikariusz ks. Marcin Dańków, natomiast pełne patriotyzmu kazanie wygłosił ks. prałat Władysław Kowalik, który jako pięcioletnie dziecko, 3 lipca 1943 roku doświadczył pacyfikacji. Podzielił się on swoim świadectwem wiary i patriotyzmu oraz wspomnieniami sprzed siedemdziesięciu siedmiu lat: – Pamiętam jako dziecko, że gdy rozpoczęła się wywózka, spędzili nas pod kościół, załadowali na samochody ciężarowe i ruszyliśmy. Pamiętam straszny, wielki jęk, jeden płacz, wszyscy płakali. Dziś widzę, jak bardzo inaczej postrzega taką rzeczywistość dziecko, bo mi się chciało śmiać, gdyż pierwszy raz jechałem samochodem. Małemu dziecku zupełnie inaczej się to wszystko przedstawiło, ale gdy popatrzyłem na wszystkich wokoło to zobaczyłem strach, płacz i łzy mojej mamy i zaczęło mi być strasznie smutno. Pamiętam mamę, jak siedziała przy burcie samochodu i trzymała na kolanach moją siostrę. I tak dojechaliśmy na Majdanek – wspominał.

Kapłan dał również swoje świadectwo wiary i patriotyzmu: – Jak to dobrze, że w naszej wspólnocie jeszcze pamięć trwa, że są ludzie zaangażowani i patrzą na naszą Ojczyznę przez pryzmat patriotyzmu, chcąc by Polska się rozwijała. A w naszej historii mamy wiele przykładów wspaniałych ludzi, żołnierzy wyklętych, których my dziś nazywamy bohaterami. Oni na zawsze pozostali wierni wolnej i niepodległej Polsce. Żyjmy dalej na ich wzór, jako katolicy, jako ludzie sumienia i niech każda gmina i każda parafia kultywuje ich pamięć i wciąż mówi o ich odwadze, wyciągajmy na światło dzienne to, co mamy najcenniejszego. Aby to nowe, młode pokolenie mogło się do ich męstwa, odwagi i ofiarności odwoływać – podkreślał.

Po Eucharystii przy pomniku upamiętniającym miejsce wywózki mieszkańców zostały złożone kwiaty i zapalone znicze. Chór ‘Łukowianie’, w którego skład wchodzą Dzieci Zamojszczyzny, zaśpiewał okolicznościową pieśń obrazującą moment wypędzania z domów, pobyt w obozach i w Niemczech na przymusowych robotach. Słowa utworu odzwierciedlały bolesne przeżycia znane chórzystom z autopsji.

Po uroczystościach można było zaopatrzyć się w najnowsze wydawnictwa GOK w Łukowej: ‘Partyzancką Drogę Krzyżową kard. Wyszyńskiego’, ‘Zeszyt Osuchowski’ nr 17 i ‘Goniec Łukowej’ nr 116, a także wspomóc swoim datkiem Siostry Bernardynki z Łodzi, wśród których pracują cztery siostry pochodzące z Łukowej.

W czasie pacyfikacji Gminy Łukowa tj. od drugiego do piętnastego lipca 1943r. zabitych zostało czterdziestu czterech mężczyzn, czterdzieści osiem kobiet i czterdzieścioro dziewięcioro dzieci. Do obozów i na przymusowe roboty do Niemiec wywieziono tysiąc trzystu pięćdziesięciu dziewięciu mężczyzn, tysiąc pięćset sześćdziesiąt trzy kobiety i tysiąc dwieście pięćdziesięcioro dwoje dzieci. Spalono dwadzieścia sześć budynków mieszkalnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję