Reklama

Z życia diecezji

Dekanat Lidzbark

9 stycznia br. dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lidzbarku pod kierunkiem katechetek Grażyny Urbaniak i Ewy Rogozińskiej wystawiły w parafii Najświętszej Maryi Panny jasełka pt. Jest taki dzień. Młodzi aktorzy opowiedzieli o ogromnej tęsknocie ludzi, którzy w ciemnościach szukali drogi i sensu życia, prosząc Boga, by zesłał Zbawiciela. Przedstawienie przeplatały kolędy i pastorałki w wykonaniu chóru pod kierunkiem Marleny Komosińskiej.
Tego samego dnia na Mszy św. z udziałem dzieci grupa przedszkolaków z oddziału „0” pod kierunkiem opiekunek Elżbiety Bartnickiej i Ewy Rogozińskiej oraz scholi parafialnej pod kierunkiem ks. Karola Schmidta wystawiła Małe jasełka z pokłonem Bożej Dziecinie. W przedstawieniu obok głównych postaci Maryi i Józefa nie zabrakło Mędrców, pasterzy i aniołków. Występom, które miały miejsce w przedszkolu, szkole i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lidzbarku, z udziałem zaproszonych gości uroku dodały stroje aktorów wykonane przez rodziców.

Ewa Rogozińska

Dekanaty grudziądzkie

Spotkanie młodzieży z Burs diecezji

8 stycznia br. mieszkańcy grudziądzkiej Bursy Caritas im. kard. Stefana Wyszyńskiego spotkali się z dziewczętami z Bursy Caritas im. bp. Jana Chrapka w Brodnicy. Dziewczęta pod opieką pań Czesławy i Małgorzaty przybyły do grudziądzkiej Bursy. Młodzież męska wraz z dyrektorem ks. Dariuszem Kunickim powitała dziewczęta. Chłopcy oprowadzili dziewczęta po Bursie, pokazali pokoje, w których mieszkają. Na wszystkich czekał smaczny obiad, a potem niespodzianki i zabawa. Młodzież wraz ze swoimi opiekunami była w kinie. W auli przy choince i w nastroju karnawałowym odbyła się dyskoteka. Zabawę zakończyła wspólna kolacja. Wykonano pamiątkowe zdjęcia. Było to już kolejne integracyjne spotkanie młodzieży z Burs Caritas naszej diecezji.

Maria Szczęsna

Kolęda w Bursie Caritas

9 stycznia br. z wizytą duszpasterską do mieszkańców, pracowników i wolontariuszy Bursy Caritas im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu przybył rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu - ks. dr Krzysztof Lewandowski. Księdza Rektora przywitali dyrektor Bursy - ks. Dariusz Kunicki oraz przedstawiciel mieszkańców Bursy. Zebranym w auli ks. Dariusz przedstawił młodzież Bursy oraz parafie, z których pochodzą. Mieszkańcy, pracownicy i wolontariusze Bursy udali się do kaplicy na wspólną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Kolejnym miejscem spotkania i wspólnej modlitwy była sala rekreacyjna, gdzie Ksiądz Rektor udzielił Bożego błogosławieństwa. Słowa Księdza Rektora pokrzepiły i umocniły wszystkich w rodzinnej więzi. W imieniu dyrekcji, mieszkańców, pracowników i wolontariuszy grudziądzkiej Bursy Caritas składamy serdeczne „Bóg zapłać” rektorowi ks. Krzysztofowi Lewandowskiemu za wspólną modlitwę i wizytę duszpasterską.

Reklama

Maria Szczęsna

Duszpasterstwo Rodzin

Pod hasłem roku Rodzina zjednoczona w Eucharystii nadzieją życia społecznego 15 stycznia br. odbył się opłatek i sesja zimowa świeckich pracowników i dekanalnych duszpasterzy rodzin. W homilii bp Andrzej Suski, nawiązując do powołania św. Mateusza, przypomniał, że wybraliśmy nowe życie i mimo że ono też ma swoje trudności, to trwamy w służbie Chrystusowi. Po uroczystej Mszy św. bp Andrzej Suski wręczył dyplomy 9 osobom, które ukończyły Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego. Obecnie w naszej diecezji ponad 230 osób jest przygotowanych do posługi w poradniach rodzinnych.
Po poczęstunku w salce Doradczyni Diecezjalna przedstawiła różne aktualności z zakresu pracy w poradni, a Diecezjalny Duszpasterz zapoznał wszystkich z kalendarium Duszpasterstwa Rodzin i tematami, które w tym roku powinny być przedstawione podczas katechizacji dla małżeństw i rodzin w parafiach. Są to następujące tematy: Rodzina wspólnotą łaski, Rodzina silna Eucharystią, Eucharystia umożliwia wychowanie do czystości, Eucharystia buduje i pogłębia jedność w rodzinie, Rodzina zjednoczona w Eucharystii nadzieją życia społecznego. W kalendarium Duszpasterstwa Rodzin ważne daty to: 24 marca - Narodowy Dzień Życia, uchwalony w sierpniu 2004 r. przez Sejm RP. Przypada on w Wielki Czwartek i będzie promowany przez Radio publiczne i TV oraz inne media. Wstępne hasło tego dnia Uśmiech dla życia sformułował wspólny Komitet; 4 kwietnia - uroczystość Zwiastowania Pańskiego (poniedziałek po białej niedzieli); 8-10 kwietnia - rekolekcje dla świeckich pracowników i ich rodzin - Zamek Bierzgłowski; 24/25 września - Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.

Ks. Józef Nowakowski

XIII Światowy Dzień Chorego

11 lutego 2005 r.

Duszpasterstwo Służby Zdrowia zaprasza do uczestnictwa w modlitewnym spotkaniu z chorymi, niepełnosprawnymi i osobami starszego wieku, które odbędzie się 11 lutego br. w Toruniu na Rubinkowie III, w Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 7/9. Mszę św. o godz. 10.00, podczas której będzie udzielany sakrament chorych, odprawi bp Andrzej Suski.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Sprawa Profesor Ewy Budzyńskiej nie dotyczy studentów, to spór o wolność akademicką

2020-05-30 12:02

[ TEMATY ]

wolność

Ordo Iuris

prof. Ewa Budzyńska

źródło: https://ordoiuris.pl/

Prokuratura i Policja w Katowicach prowadzą dochodzenie w sprawie nieprawidłowości postępowania dyscyplinarnego wszczętego przeciwko prof. Ewie Budzyńskiej. Wszczęte z urzędu przez organy ścigania postępowanie nie jest wymierzone przeciwko studentom, a jego celem jest ustalenie czy nie doszło do popełnienia przestępstwa z art. 235 kodeksu karnego, czyli „tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów powodujących prowadzenie przeciwko określonej osobie ściganie o przewinienie dyscyplinarne”. Prawnicy Ordo Iuris informowali wcześniej o ujawnionych w toku postępowania dyscyplinarnego rażących nieprawidłowościach w działaniach Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego, w tym o udostępnianiu świadkom protokołów zeznań innego przesłuchiwanego.

Prawnicy Ordo Iuris reprezentują prof. Ewę Budzyńską, jako osobę pokrzywdzoną zarówno w prowadzonym przeciwko niej postępowaniu dyscyplinarnym, jak i w toku czynności policyjnych, jako osobę pokrzywdzoną przestępstwem z art. 235 kodeksu karnego. Udział prawników pani profesor w przesłuchaniach świadków wynika wprost z przepisów kodeksu postępowania karnego i jest standardowym działaniem profesjonalnych pełnomocników. Zaniechanie udziału w tych czynnościach byłoby nie tylko naruszeniem zasad starannej reprezentacji pokrzywdzonej wykładowczyni, ale także stanowiłoby wykroczenie przeciwko zasadom etyki adwokackiej.

„Toczące się postępowanie ma na celu ustalenie, czy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec Pani Profesor nie doszło na skutek tworzenia fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabiegów, między innymi po stronie Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego. Postępowanie w najmniejszym stopniu nie zagraża studentom” – podkreśla mec. Magdalena Majkowska z Ordo Iuris.

Wedle oceny przedstawionej przez Instytut Ordo Iuris, postępowanie dyscyplinarne toczące się wobec prof. Ewy Budzyńskiej na Uniwersytecie Śląskim zagraża konstytucyjnej zasadzie wolności akademickiej. Prof. Ewa Budzyńska prowadziła zajęcia pt. „Międzypokoleniowe więzi w rodzinach światowych”. Celem wykładów było zapoznanie studentów z rodziną jako elementem struktury społecznej oraz przedstawienie, jakie formy przyjmowała ona na przestrzeni dziejów w zależności od kształtującej ją kultury lub religii. Uczestnicy zajęć poznawali odmienności kulturowe rodzin wyznawców chrześcijaństwa, islamu, judaizmu czy hinduizmu. Po zajęciach dotyczących rodziny w świetle nauki chrześcijańskiej, grupa studentów złożyła do władz uczelni skargę na prof. Ewę Budzyńską. Zarzucali jej rzekome narzucanie słuchaczom „ideologii anti-choice, poglądów homofobicznych, antysemityzmu, dyskryminacji wyznaniowej, informacji niezgodnych ze współczesną wiedzą naukową oraz promowanie poglądów radykalno-katolickich".

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik Dyscyplinarny za niezasadny uznał zarzut antysemityzmu, a także odrzucił zarzut przekazywania podczas wykładu „informacji niezgodnych z aktualnym stanem wiedzy”. Pomimo tego, zażądał od Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ukarania prof. Ewy Budzyńskiej dyscyplinarną naganą. W geście protestu, wobec całkowitego braku wsparcia ze strony władz uczelni, pani profesor po latach działalności zawodowej zrezygnowała z pracy akademickiej.

W toku postępowania wyjaśniającego przed skierowaniem wniosku o ukaranie Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego prof. Wojciech Popiołek dopuścił się szeregu rażących uchybień proceduralnych
.

Dochodziło do udostępniania protokołu zeznań poprzedniego świadka kolejnemu świadkowi w toku przesłuchania, by następnie ze zbieżnych zeznań świadków, wyprowadzić wniosek o ich prawdziwości. Przekroczono też 6-miesięczny termin, w ciągu którego Rzecznik Dyscyplinarny powinien zakończyć postępowanie. Pomimo takiej zwłoki postępowanie dowodowe było bardzo ograniczone. W toku postępowania wyjaśniającego nie doszło do formalnego przedstawienia przez Rzecznika zarzutów prof. Ewie Budzyńskiej, nie zostało też precyzyjnie sformułowane przewinienie dyscyplinarne - szczególnie wobec uznania za bezzasadny zarzutu nienaukowości wykładu.

Sprawa prof. Ewy Budzyńskiej wywołała ogólnopolską debatę na temat akademickiej cenzury wykładowców opowiadających się po stronie naturalnego ładu społecznego i takich wartości jak ochrona życia przed narodzeniem, konstytucyjna tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, ochrona praw rodziców do wychowania ich dzieci czy wolność słowa i wolność prowadzenia badań oraz publikowania ich wyników.

W związku ze sprawą prof. Ewy Budzyńskiej, Instytut Ordo Iuris opublikował projekt ustawy o ochronie wolności akademickiej. Niedługo potem podobne rozwiązania zaprezentowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W raporcie opublikowanym przez Instytut Ordo Iuris przedstawiono ponad dwadzieścia rażących przykładów cenzury akademickiej wymierzonej w przedstawicieli świata nauki na przestrzeni ostatnich lat. Wśród przykładów podano odwołanie konferencji „Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku” na UMK w Toruniu, odwołanie konferencji „Prawa poczętego pacjenta: aspekty medyczne oraz prawne” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, odwołanie przez Uniwersytet Warszawski spotkań z mec. Rebeccą Kiessling, która na temat ochrony życia dyskutowała ze studentami na najważniejszych uczelniach USA. Innymi przykładami było odwołanie po interwencji lewicowych dziennikarzy zatrudnienia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dr. Tomasza Terlikowskiego czy postępowania dyscyplinarne wobec prof. Aleksandra Nalaskowskiego i prof. Jacka Bartyzela.

„Wszystkie te ataki na wolność akademicką łączy brak proporcjonalnej surowości wobec przedstawicieli radykalnej lewicy, wystarczy przypomnieć udostępnianie sal akademickich na przygotowania do czarnych protestów czy odmowę wstępną prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko prof. Kochanowskiemu, który publicznie i skrajnie niecenzuralnie nazwał młodego chłopca pokojowo protestującego przeciwko paradzie równości” – przypomina mec. dr Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Wyrazem ogromnego wsparcia społecznego jest choćby podpisanie petycji w obronie wykładowcy przez ponad 38 000 osób. Związek Zawodowy „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego wystosował do władz uczelni pismo w obronie pani Profesor. List w obronie prof. Ewy Budzyńskiej sformułowali również członkowie Rady Naukowej Instytutu Ordo Iuris.

„Treści wykładów nie mogą być wyłącznie dostosowane do przekonań słuchaczy. Wszelkie podejmowane ostatnio działania, które de facto mają na celu doprowadzenie do zaniechania wyjaśnienia wszystkich wątpliwości pojawiających się w niniejszym postępowaniu, stanowią wyraz bezprawnej cenzury konstytucyjnie gwarantowanej wolności akademickiej z oczywistą szkodą dla kształtowania umiejętności krytycznego myślenia” – komentowała jeszcze w styczniu sprawę mec. Magdalena Majkowska.

Pierwsze czynności Komisji Dyscyplinarnej nie doprowadziły do oczekiwanego umorzenia postępowania lub szybkiego uniewinnienia Pani Profesor. Przebieg posiedzenia spotkał się z krytyką prawników Ordo Iuris.

„Sprawa prof. Ewy Budzyńskiej nie jest konfliktem między grupą studentów a wykładowcą i prawnikami z Instytutu Ordo Iuris. Istotą sprawy jest spór o wolność akademicką i prawo do prowadzenia badań i wygłaszania uzasadnionych poglądów naukowych w środowisku akademickim. W istocie to spór pomiędzy prof. Ewą Budzyńską a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, na którym doszło do rażącego naruszenia konstytucyjnej zasady wolności akademickiej, kluczowej dla realizacji głównego celu uniwersytetu, jakim jest ochrona wolności prowadzenia badań naukowych i poszukiwanie prawdy. Studentom to postępowanie niczym nie grozi, a ich emocje związane z czynnościami Policji wykorzystywane są cynicznie dla ponownego uderzenia w Panią Profesor i przysłonięcia istoty tej sprawy” – komentuje mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris.

CZYTAJ DALEJ

Majówka na Wiśle

2020-05-30 22:27

ks. Wojciech Kania

Nabożeństwo majowe na statku, stało się już sandomierską tradycją i chociaż w tym roku liczba jego uczestników musiała być dostosowana do przepisów epidemicznych, nie zabrakło chętnych. W rejsie po Wiśle wzięli udział duchowni i świeccy, siostry zakonne i klerycy oraz młodzież z Sandomierza i Osieka.

Przed wyruszeniem statku, biskup Krzysztof Nitkiewicz nawiązał do wigilii Zesłania Ducha Świętego, zachęcając do wspólnej modlitwy z Maryją o Jego dary. Przypomniał jednocześnie powódź, która przed dziesięciu laty dotknęła Sandomierz oraz wiele innych miejscowości. Powiedział, że tak jak wiara dodawała wówczas siły w zmaganiach z żywiołem, potrzeba jej również dzisiaj, aby z nadzieją patrzeć w przyszłość.

Statek zrobił pętlę na Wiśle od Starego Portu przez wzgórze Salve Regina i Góry Pieprzowe. Przy akompaniamencie scholii młodzieżowej z Osieka, śpiewana była Litania Loretańska oraz pieśni maryjne.

– Pływam po Wiśle od 1996 roku – powiedział kapitan Tadeusz Prokop. – Kiedy rozpoczynając żeglugę nabyłem pierwszy statek, nazwałem go „Maria”, oddając się pod opiekę Matki Bożej. Ten statek również nosi imię „Maryja. Cały czas czuję opiekę Matki Bożej. Cieszę się, że możemy ją wspólnie wielbić podczas tej majówki.

Z racji na epidemię, tegoroczne nabożeństwa majowe w Diecezji Sandomierskiej miały nieco inny charakter. Ich uczestnicy modlili się głównie w intencji chorych oraz pracowników Służby Zdrowia. Przez orędownictwo Maryi, prosili także o deszcz, gdyż panująca susza zagroziła uprawom rolnym oraz lasom.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję