Reklama

Matki dzieci tu przynoszą...

Niedziela częstochowska 44/2001

Parafia w Zrębicach, choć nie należy do największych znana jest nie tylko w naszej archidiecezji, ale także w odległych zakątkach Polski. Rzesze wiernych w urzekającym pięknem zabytkowym kościółku gromadzi corocznie na początku września św. Idzi, który "w tym kościele wyprasza ludziom łask wiele". W tym roku parafia zrębicka przeżywała podwójną uroczystość: odpust i wizytację biskupią, którą przeprowadził bp Antoni Długosz, udzielając 65 młodym parafianom sakramentu bierzmowania.

Miejscowość jak i parafia Zrębice powstała na miejscu wyciętych zarośli niedaleko podczęstochowskiego Olsztyna. Założono tam ogrody, z których ogrodnicy dostarczali jarzyn na potrzeby stołu królewskiego i załogi fortecznej w Olsztynie. Parafia istniała tam już w 1334 r., kiedy w spisach świętopietrza występuje jako Sdrabicz. Jan Długosz w

1470 r. w Liber Beneficiorum opisuje ją jako Sdrzembicze. Pierwotny kościół modrzewiowy, został rozebrany przed 1789 r., kiedy to wzniesiono nową świątynię, dziś wymagającą poważnych inwestycji zabezpieczających przed niszczeniem pięknego zabytku.

Miejscowy proboszcz - ks. Włodzimierz Białek od momentu objęcia parafii w 1999 r. niestrudzenie zabiega o parafialny kościółek, dbając o zminimalizowanie procesu niszczenia. Zrobiono już przecinkę drzew, które zagrażały świątyni, założono rynny, zadbano o jej należyty wygląd wewnętrzny i całe otoczenie. Dzięki ofiarności i wielkiej życzliwości parafian została także wyremontowana plebania. Ostatnio udało się przeprowadzić dezynsekcję gazową w kościele w celu wytrucia szkodników drewna. Inwestycja ta przyniesie oczekiwane skutki, jeśli w najbliższym czasie zostanie podjęty zabieg impregnacji drewna. Zabieg ten jest bardzo kosztowny, a środki z Urzędu Konserwatora Zabytków są minimalne. Szkoda, że polskie zabytkowe kościoły skazywane są na powolne unicestwienie.

Mamy nadzieję, że ks. Białkowi, oprócz bardzo oddanych parafian, uda się pozyskać należne fundusze na konserwację zrębickiego kościółka, gdzie "biedni, smutni i strapieni bywają pocieszeni", a "chorzy i kaleki znajdują skuteczne leki"; gdzie "matki dzieci przynoszą, św. Idziego proszą, by im się zdrowo chowały i w łasce Bożej wzrastały" .

Słynący łaskami obraz św. Idziego pierwotnie znajdował się w kapliczce poza wsią, którą postawiono św. Idziemu na pamiątkę uratowania od zarazy. Według miejscowego podania wybuchła tu straszliwa zaraza dziesiątkująca ludzi. Mieszkańcy przenieśli się do lasu, gdzie modlili się o zmiłowanie Boskie. Wówczas na skale zjawiła się jasna postać poważnego starca w ubiorze pustelniczym. Był to św. Idzi, który zachęcał wszystkich do pokuty, jeśli pragną, aby zaraza ustąpiła. Wskazał także na źródełko, z którego woda miała służyć jako lekarstwo przeciwko zaraźliwej gorączce. Wierny lud zaczął pokutować, a gdy zaraza ustała, postawiono drewnianą kapliczkę, która jednak z czasem popadła w ruinę. Ów obraz przeniesiono do kościoła parafialnego, umieszczając go w ołtarzu głównym. W miejscu dawnej kapliczki w XIX w. postawiono nową, kosztem podleśnego ze Zrębic. Do dziś odprawiana jest tam Msza św. z racji odpustu.

Doroczna uroczystość odpustowa, której przewodniczył ks. prał. dr Marian Duda, proboszcz parafii archikatedralnej pw. Świętej Rodziny w Częstochowie, zgromadziła rzesze wiernych, a szczególnie wiele matek z małymi dziećmi oraz narzeczonych i młode małżeństwa. Po uroczystej Sumie odpustowej licznie zgromadzeni kapłani udzielili wszystkim dzieciom specjalnego błogosławieństwa, aby wzrastały w łasce Bożej.

Liczne kościoły pod wezwaniem św. Idziego, w tym także zrębicki, powstały w dowód wdzięczności z fundacji Władysława Hermana, który objął tron polski po swym bracie Bolesławie II Śmiałym, żeniąc się z Judytą, księżniczką czeską. Swego potomka, Bolesława Krzywoustego wyprosił przez wstawiennictwo św. Idziego. Poczęcie i narodzenie Bolesława 2 września 1085 roku przyczyniło się do wprowadzenia w Polsce i Czechach szczególnego nabożeństwa do św. Idziego. Zaczęto uważać go za patrona kojarzącego pary małżeńskie i wypraszającego potomstwo. "Kto pragnie potomstwa zdrowego i miłego, niech prosi Pana Boga przez św. Idziego" - głosi przysłowie ludowe. Dla uświetnienia nabożeństwa do św. Idziego ks. Mikołaj Libura 31 sierpnia 1903 roku sprowadził z Rzymu relikwie Świętego, które także w obecnych latach w dzień odpustowy wierni ze czcią całują.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Depresja - choroba naszych czasów

Niedziela Ogólnopolska 48/2019, str. 42-43

[ TEMATY ]

depresja

stock.adobe.com

Kiedy kończy się zły nastrój, a zaczyna się choroba? Z prof. Łukaszem Święcickim – kierownikiem II Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – rozmawia Mateusz Wyrwich

MATEUSZ WYRWICH: – Późna jesień, krótki dzień – czujemy się zmęczeni. Powiadamy: prześpię się i jakoś to przejdzie. Mamy jednak kłopoty ze snem. Tymczasem za zaburzeniami snu może się kryć depresja. Kolokwialnie i „po domowemu” – deprecha. Wielu ją bagatelizuje, tymczasem depresja to groźna choroba...

PROF. ŁUKASZ ŚWIĘCICKI: – Bardzo groźna. Chociażby dlatego, że 10-25 proc. osób chorych na depresję popełnia samobójstwo. Przy czym rozpoznaje się 20-30 proc. depresji.

Bywa, że niektórzy chorzy potrafią żyć z depresją przez 10 lat, a pewnego dnia, zmęczeni chorobą, odbierają sobie życie.
Nadto nie ulega wątpliwości, że u chorych na depresję częściej występują takie choroby, jak: cukrzyca, nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca czy nowotwory. Można więc powiedzieć, że depresja jest dziś jedną z najgroźniejszych chorób. Ale jest chorobą uleczalną, a im wcześniej zacznie się ją leczyć, tym większa jest szansa wyleczenia. Jeśli natomiast proces depresyjny trwa bardzo długo, to pojawia się wiele wtórnych okoliczności podtrzymujących chorobę i potem bardzo trudno jest to kłębowisko problemów rozwikłać.

– Istnieje jednak przekonanie społeczne – ale też pogląd niektórych medyków – że depresja nie jest niczym innym niż rodzajem większego czy bardziej patologicznego smutku...

– Absolutnie się z tym nie zgadzam i walczę z takim przekonaniem. Depresja zawsze była groźna. W polskim piśmiennictwie wspomina się o niej już w XV wieku. Wprawdzie wzmianki o tej chorobie nie pojawiają się jeszcze w pismach medycznych, lecz już całkiem jednoznacznie w piśmiennictwie o charakterze religijnym. W swoim poemacie ks. Jędrzej Gałka nazywa ją: tszczyca. Czytamy więc: „Chcem-li tszczyce zabyć,/A pokoja nabyć,/ Musimy się modlić”. Tszczyca to inaczej tęsknica. Owa tęsknica to bolesna pustka, obojętność. W depresji jest to główny motyw nastrojowy. Tęsknota nie wiadomo za czym. Poczucie niewypełnienia wewnętrznego.

– Jest jesień, niewiele słońca, które doładowuje nasz organizm. Czy o tej porze roku mamy większą skłonność do zapadania na depresję?

– Przeprowadziliśmy z moją asystentką – dr Moniką Dominiak badania, które jasno pokazują korelację między pogodą a zachorowalnością. Zestawiliśmy przyjęcia pacjentów do naszego instytutu z powodu depresji z ostatnich 10 lat z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na temat światła słonecznego. I co się okazało? Że zależność jest ewidentna. Im mniej słońca, tym większa zachorowalność. Przy czym – co ciekawe – ta zależność jest modyfikowana płcią.

– No właśnie, badania wykazały też, że depresja jest 3-4 razy częściej rozpoznawana u kobiet niż u mężczyzn, ci zaś 6 razy częściej popełniają samobójstwa. Dlaczego?

– Mężczyzna przychodzi do lekarza z reguły po to, by powiedzieć, że... nic mu nie jest. Słyszy się, że mężczyźni to histerycy, bo jak dostają kataru, to wzywają karetkę pogotowia. Tymczasem fakty są takie, że im mężczyzna jest ciężej chory, tym bardziej nadrabia miną. Przychodzi do lekarza i mówi: „No, nie jest ze mną tak źle”. Jedna z moich współpracownic pisze pracę doktorską na temat depresji u mężczyzn. Jesteśmy przekonani, że taka postawa bierze się zazwyczaj z fałszywego stereotypu męskości. W ubiegłym roku w Polsce samobójstwa popełniło ok. 700 kobiet i ok. 4,9 tys. mężczyzn. Ta szokująca różnica wynika w dużym stopniu właśnie z ukrywania przez mężczyzn swojego problemu. Tymczasem kobiety o wiele chętniej zgłaszają się do lekarza, który się nimi zajmuje.

– Pokutują jeszcze w narodzie opinie, że depresja to kara, klątwa?

– To nonsens. Depresja nie różni się w swej istocie od innych chorób. Jest to choroba częściowo biologiczna, ale do jej powstania przyczyniają się też czynniki zewnętrzne. Od początku do końca jest to jednak choroba. Równie dobrze można by myśleć, że grypa jest karą za grzechy, bo ktoś np. palił papierosy na dworze, a palenie papierosów jest grzechem – zaziębił się, no i zachorował na grypę. Jest w tym logika? Jest w tym sens? Ano, jest, ale jakoś nie słyszałem, żeby ludzie tak mówili. A powinni, bo przecież człowiek sam się wystawił na niebezpieczeństwo zachorowania. Tymczasem jest to nonsens. Co, oczywiście, nie znaczy, że nieład moralny nie sprzyja zachorowaniu na depresję. Niewątpliwie sprzyja. Jeśli człowiek jest ze sobą wewnętrznie skłócony – nie żyje w jakiejś wewnętrznej harmonii, to oczywiście, choroba łatwo w niego „wejdzie”.

– Kiedy powinny nas zaniepokoić nasze zniechęcenie, zmęczenie? Co wskazuje na to, że być może są to początki depresji?

– Takim wskaźnikiem są przede wszystkim zaburzenia snu – jeśli ktoś długotrwale i bez specjalnego powodu nie może spać. Przykładowo: wieczorem nie możemy się doczekać, żeby się położyć. Kładziemy się i nawet szybko zasypiamy, ale budzimy się po dwóch, trzech godzinach, spoceni, wylęknieni, z szybko bijącym sercem. I często z bardzo przykrymi myślami. Druga rzecz, bardzo ważna, to właśnie przykre myśli. Jeśli złapiemy się na tym, że mamy bardzo nierealistyczną ocenę tego, co nas otacza, to jest to już jakiś dzwonek ostrzegawczy. W rzeczywistości bowiem wszystko nam idzie dobrze. Otaczający nas ludzie mają pozytywną o nas opinię, ale my mamy wrażenie, że wszystko robimy źle. To też jest sygnał, że coś z nami nie tak. Wtedy na pewno powinno się pójść do psychiatry. Każdy moment jest bardzo groźny, najgroźniejszy jest jednak ten, kiedy ni stąd, ni zowąd przyjdzie człowiekowi do głowy: a może powinienem popełnić samobójstwo? Wtedy następnego dnia trzeba koniecznie pójść do psychiatry. Nie ma bowiem takiej możliwości, by zdrowy człowiek miał takie myśli.

– Ale przecież do dziś wizyta u psychiatry czy nawet u psychologa to wstydliwa sprawa, swego rodzaju stygmatyzacja. Wprawdzie w ciągu minionego ćwierćwiecza nastąpiła duża zmiana w podejściu do tego problemu, jednak wciąż nie jest to wystarczające.

– Niedawno miałem pacjenta z powiatowego miasta, nauczyciela. Leczył się u mnie na depresję i zabrakło mu leków. Poszedł do psychiatry w swoim miasteczku tylko po receptę. Zaraz po wizycie zadzwonił do mnie i powiedział: „Panie profesorze, stała się straszna rzecz! Kiedy byłem w poczekalni, widział mnie ojciec jednego z uczniów”. Powiedziałem mu, że przecież to nic takiego. Następnego dnia dowiedziałem się, że... popełnił samobójstwo. Wciąż ma miejsce duża stygmatyzacja psychiatryczna i jest tak silna, że ludzie wykształceni, mądrzy są gotowi odebrać sobie życie tylko dlatego, że ktoś ich widział u psychiatry.

CZYTAJ DALEJ

Droga Krzyżowa z kard. Stefanem Wyszyńskim

2020-02-23 19:33

[ TEMATY ]

kard. Stefan Wyszyński

Warszawa

Droga Krzyżowa

kard. Wyszyński

źródło: archwwa.pl

W piatek 28 lutego na ulicach Starego Miasta w Warszawie odbędzie się Droga Krzyżowa z kard. Stefanem Wyszyńskim. Będzie to zarazem uroczyste wprowadzenie odrestaurowanego Cudownego Krucyfiksu Baryczków do archikatedry warszawskiej.

Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17:30 w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście.

Mottem tej szczególnej Drogi Krzyżowej w pierwszy piątek Wielkiego Postu będą słowa “Bądź wola Twoja jako w niebie… tak i w Warszawie”.

Drogę Krzyżową zakończy Msza św. pod przewodnictwem bp. Rafała Markowskiego oraz adoracja Cudownego Krucyfiksu.

Organizatorami nabożeństwa na Starym Mieście są: Akcja Katolicka wraz z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Instytut Prymasa Wyszyńskiego, parafie: katedralna oraz Nawiedzenia NMP na Przyrynku oraz kościół akademicki św. Anny w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję