Reklama

Współczesne wyzwania dla ewangelizacji

Ks. Piotr Mazur
Edycja zamojsko-lubaczowska 13/2005

Słowo „ewangelizacja” oznacza wszelką działalność, której istotą jest misja głoszenia Dobrej Nowiny Jezusa Chrystusa o Królestwie Bożym w celu realizacji zbawienia człowieka. Przekazywanie chrześcijańskiego objawienia Bożego dotyczy zarówno niechrześcijan (chrystianizacja), jak i chrześcijan (pogłębienie wiary).
Termin „ewangelizacja” stał się modny w związku z apelami Jana Pawła II do „ponownej ewangelizacji” w Europie oraz „nowej ewangelizacji” na całym świecie. Po raz pierwszy terminu „nowa ewangelizacja” użył Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki do Polski 9 czerwca 1979 r. W czasie homilii podczas Mszy św. w sanktuarium Krzyża Świętego w Nowej Hucie Papież powiedział: „Na progu nowego Tysiąclecia - w te nowe czasy i nowe warunki - wchodzi na nowo Ewangelia. (…) Rozpoczęła się nowa ewangelizacja, jak gdyby druga, a przecież ta sama, co pierwsza”.
Papież Jan Paweł II poucza, że ewangelizacja polega na głoszeniu Ewangelii w nowych warunkach. Nowa era trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa stawia przed nami nowe problemy i wyzwania. Głoszenie Chrystusa w nowej kulturze wymaga zaangażowania w nową ewangelizację. Jej nowość przejawia się w gorliwości, metodach i wyrazie.
Chrześcijaństwo na początku XXI w. staje w obliczu wyzwania, jakie stawia mu ruch New Age. Wobec ekspansji ery wodnika nasza postawa winna składać się z trzech podstawowych części: osobiste poznanie prawd naszej wiary, służba ludziom i zaniesienie Dobrej Nowiny tym, którzy chodzą w ciemnościach.
Za wszelką cenę musimy powrócić do swoich własnych źródeł i ponownie odkryć fakt, iż Ewangelia Jezusa Chrystusa to odwieczna Mądrość, objawienie Boga transcendentnego, Dobra Nowina. W New Age bardzo często jest wykorzystywana Biblia, jednakże jej interpretacja odbywa się w perspektywie typowo gnostyckiej, immanentnej, naturalistycznej i „fizycznej”. Jezus Chrystus nie jest ukazywany jako Syn Boży, lecz jako jedno z wielu wcieleń Chrystusa kosmicznego, zaś Bóg nie jest Osobą, lecz potężną Energią ożywiającą cały Wszechświat (por. D. Groothuis, Jezus w świetle New Age).
W naszych praktykach religijnych więcej miejsca musi znaleźć się na lekturę Pisma Świętego, by jeszcze lepiej poznać Chrystusa, naszego Zbawiciela. Musimy także pogłębić w sobie znajomość podstawowych prawd wiary i aktualnego nauczania Kościoła katolickiego. Musimy również dokonać umocnienia naszego życia w Chrystusie, poprzez uaktywnienie życia sakramentalnego i codzienną modlitwę.
Służba ludziom to nie tylko codzienna dobroć i działalność charytatywna. Chrześcijanie powinni brać aktywny udział w realizowaniu programów społecznych, ekonomicznych, które odzwierciedlają Boży plan zbawienia, jakim jest troska o dobro wspólne.
Istotną misję w świecie ma dzieło ewangelizacji, czyli głoszenie Dobrej Nowiny o Chrystusie, Jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Głównym celem ewangelizacji jest przekazanie, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy i że jako Pan obdarowuje wszystkich ludzi przebaczeniem grzechów. Naszym szczególnym zadaniem jest dzielenie się Ewangelią z tymi, którzy do tej pory nie uznali Jezusa za swego Pana i Zbawiciela (por. J. Vernette, New Age. U progu ery wodnika).
Ewangelizacja musi dotyczyć także samych chrześcijan, albowiem wielu z nich w swoim życiu praktykuje podwójną przynależność: z jednej strony deklarują się jako zwolennicy Różowego Krzyża, antropologii czy też spirytyzmu, a z drugiej - jako chrześcijanie. Nieustannie powinniśmy się uczyć bezkompromisowego pójścia za naszym Mistrzem z Nazaretu. Musimy uczyć się także odważnego wyrażania swej tożsamości chrześcijańskiej.
Jak długo my, chrześcijanie, będziemy całkowicie przeświadczeni o prawdziwej wielkości i wartości naszej religii, dopóki będziemy w niej widzieć drogocenną perłę, dla której warto wszystko rzucić i poświęcić, tak długo ruch New Age nie będzie miał dla nas nic ciekawego do zaproponowania.
Jakość naszego życia jest najważniejszym i najlepszym argumentem na potwierdzenie prawdziwości i nieustannej „nowości” Chrystusa w dzisiejszym świecie. Tak bowiem się składa, że we współczesnym świecie najbardziej do ludzi przemawia osobisty przykład i zgodność głoszonych zasad z postępowaniem. Nasze świadectwo będzie pociągające dopiero wtedy, gdy potrafimy ukazać w nim związek pomiędzy wartościowością i atrakcyjnością życia danej osoby a jej żywą wiarą. Taka sytuacja domaga się prawdziwego nawrócenia i autentycznego życia wewnętrznego. Tak więc początek XXI w. stawia przed chrześcijanami trudne, ale i w najwyższym stopniu porywające zadanie.

Reklama

Watykan: zaprezentowano elektroniczny różaniec dla młodych

2019-10-15 19:31

vaticannews.va / Watykan (KAI)

W Watykanie zaprezentowano dziś elektroniczny różaniec. Działający wraz z mobilną aplikacją nie tylko ułatwia odliczanie kolejnych „Zdrowasiek”, ale proponuje bogaty materiał dydaktyczny, który uczy modlitwy różańcowej oraz proponuje różne rozważania.

stock.adobe.com

Jest to nowa inicjatywa Apostolstwa Modlitwy, czyli Światowej Sieci Modlitwy z Papieżem. Jak mówi jej dyrektor, chodzi tu o połączenie wielkiej tradycji duchowej z najnowszą techniką. Wszystko po to, aby zachęcić młodych do odmawiania różańca – mówi ks. Frédéric Fornos SJ.

„W tym nadzwyczajnym miesiącu misyjnym, pamiętając, że modlitwa stanowi centrum misji Kościoła, proponujemy Click To Pray eRosary – elektroniczny różaniec, aby nauczyć młodych modlić się o pokój na świecie. Na ostatnich Światowych Dniach Młodzieży papież poprosił nas, byśmy pomogli młodym modlić się o pokój – powiedział Radiu Watykańskiemu ks. Fornos. – Wiemy, jak bardzo świat potrzebuje dziś pokoju. Podjęliśmy więc różne inicjatywy, a teraz w październiku, miesiącu różańca, wprowadzamy tę nową pomoc, aby młodzi mogli modlić się o pokój w ich cyfrowym świecie. Stosując najbardziej zaawansowaną technologię, uczymy młodych różańca, bo niekiedy nie wiedzą, jak to robić. Jest to różaniec z obrazkami, z audioprzewodnikiem, z pedagogią, która stopniowo wprowadza nas w modlitwę w intencji wielkich wyzwań ludzkości i misji Kościoła”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Toruń: powstaje Szkoła Boskiego Dizajnu

2019-10-16 13:41

dg / Toruń (KAI)

Nie godzą się na kicz i tandetę w kościelnych gablotach, stronach internetowych i social mediach. Uważają, że najważniejsze treści powinny być prezentowane jak najpiękniej. Nie chcą być bierni, więc zakładają w Toruniu Szkołę Boskiego Dizajnu, którą błogosławi ordynariusz toruński i wspiera poznańska prowincja franciszkanów.

youtube.com

- Pomysł na Szkołę Boskiego Dizajnu zrodził się z wielu rozmów w gronie przyjaciół związanych ze wspólnotą Siedem Aniołów. Nasze dyskusje krążyły wokół kondycji tego, jak w Kościele katolickim wygląda jakość wizualnej oprawy przekazywanych treści ewangelizacyjnych. Wyraźnie dostrzegamy bowiem fakt, iż w Kościele często bagatelizuje się kwestie jakości materiałów promocyjnych chociażby takich jak plakaty czy banery – mówi w rozmowie z KAI Julia Andruszko, jedna z inicjatorek szkoły.

Młodzi twórcy zauważają, że współczesny człowiek jest przyzwyczajony do wysokiego estetycznego poziomu przekazu medialnego. „Wielkie marki walczą w ten sposób o naszą uwagę. Aby to osiągnąć, wykonują olbrzymią pracę, by być na bieżąco z dynamicznie zmieniającymi się aktualnymi trendami. Przyzwyczajają nas tym samym do pewnych określonych form komunikacji wizualnej. Jeżeli więc chcemy rzeczywiście nieść dziś wiadomość o miłości Boga - musimy również być na bieżąco z tymi trendami i świadomie się nimi posługiwać” – dodaje Andruszko.

Poprzez cykl warsztatów Szkoła Boskiego Designu chce wpłynąć na zmianę świadomości estetycznych kwestii w Kościele w Polsce. „Pragniemy wzajemnie się inspirować i wspierać w tym, aby to co robimy dla Boga, było w najwyższej możliwej jakości, na jaką nas stać. Wówczas treści, jakie chcielibyśmy przekazać, staną się czytelne dla współczesnego człowieka. Przez wieki Kościół Katolicki wyznaczał kierunek sztuki i kultury, był mecenasem i współtwórcą sztuki wysokiej. Dziś natomiast wielokrotnie nie może jej dogonić i zdarza się, że nie radzi sobie nawet ze stworzeniem dobrej jakości plakatu – mówi Dominika Wajgert.

- Młode pokolenie wychowane w dobie rozwoju mediów, przyzwyczajone jest do tego, że forma estetyczna w jakimś sensie określa tożsamość i charakter danej instytucji, organizacji czy marki. Kościół Katolicki dziś przez wielu utożsamiany jest z ideologią i tradycją, a nie z doświadczeniem Miłości żywego Boga. Jeżeli więc będziemy używać nieestetycznych i archaicznych form graficznych - tym samym możemy wysyłać mylny komunikat, iż treści, które chcemy przekazać, są również nieatrakcyjne i nieaktualne. Dobra Nowina natomiast jest przecież zawsze świeża, ponadczasowa i najprawdziwsza ze wszystkich – podkreślają inicjatorzy.

Podczas pierwszej edycji uczestnicy pochylą się nad zagadnieniem projektowania materiałów graficznych i social mediów. Na całość składać się będą konferencje, panele dyskusyjne i zajęcia praktyczne. Warsztaty przeplatane będą wspólną Eucharystią oraz uwielbieniem prowadzonym przez zespół Fundacji Dom Modlitwy Królewskie Dziedzińce. „Jest dla nas bardzo ważne, aby oprócz wzrostu świadomości współczesnych trendów, osoba która przyjedzie na warsztaty wyjechała z nich z pakietem umiejętności praktycznych” – mówi Julia Andruszko.

- Dobrze wiemy, że tworzenie dobrych projektów wymaga podejmowania wielu prób, nieustannych ćwiczeń i doskonalenia warsztatu. Aby podtrzymać te wysiłki, chcemy stworzyć dla naszych uczestników “Społeczność Inspiracji” - przestrzeń online, w której będą prezentowane udane chrześcijańskie projekty dobrze wpisujące się we współczesną estetykę. Chcielibyśmy, aby można było się nimi zainspirować, poznając przy okazji aktualne tendencje w projektowaniu graficznym – zapowiada Andruszko. Tworzenie dobrych i estetycznych komunikatów wizualnych, szczególnie w przestrzeni internetu, to nie tylko projektowanie graficzne, dlatego ma powstać Szkoła Boskiego Dizajnu, obejmująca kolejne obszary, takie jak fotografia czy video, które byłyby tematami następnych edycji spotkań warsztatowych.

Prowadzący warsztaty to osoby, które na co dzień pracują w szeroko pojętej branży kreatywnej: zespół projektu DAYENU - graficy i właściciele jednego z najlepiej rozpoznawalnych sklepów z gadżetami chrześcijańskimi; Hubert Wawrzkowicz - multidyscyplinarny projektant, grafik, operator, pomysłodawca i koordynator tanecznej inicjatywy ewangelizacynej MIKAEL/Któż jak Bóg; Dawid Kostkowski zajmujący się social mediami we wspólnocie JANKI z Krakowa; Julia Andruszko - antropolog kultury, prowadząca Wytwórnię JASNO i warsztaty twórcze; o. Cordian Szwarc OFM, opiekun duchowy wspólnoty Siedem Aniołów, będzie odprawiał Msze Święte i głosił słowo Boże.

Inicjatywa cieszy się błogosławieństwem ordynariusza diecezji toruńskiej bp. Wiesława Śmigla, który w liście do organizatorów napisał m.in.: “Ewangelizacja kultury poprzez promowanie wartości chrześcijańskich stanowi obecnie jeden z ważniejszych priorytetów, by wierni, szczególnie młodzi, byli świadomymi swojej tożsamości, nie dali się zwieść i 'nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki' (por. Ef 4,14). (…) Towarzyszę Wam modlitwą i serdecznym błogosławieństwem”.

Młodych twórców wspiera również poznańska Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych, a także ks. Andrzej Kowalski odpowiedzialny w diecezji toruńskiej za Nową Ewangelizację.

Inicjatywa skierowana jest do wszystkich zaangażowanych w życie Kościoła.

Zapisy i więcej informacji na stronie: https://dizajnboski.pl/

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem