Reklama

Przedszkolaki w centrum Łodzi

Anna Skopińska
Edycja łódzka 22/2012

Niezwykłe miejsce - ciepłe, kolorowe, przyjazne, radosne. Tu od progu wyczuwalne jest serce i uśmiech, dobroć i troska, umiłowanie Boga, Kościoła i Ojczyzny. Tu dzieci, najmłodsze, od pierwszych lat swego życia uczą się, że najważniejsze jest być dobrym i zaufać Bogu - jak ich patron bł. Edmund Bojanowski. Może dlatego tak trudno tu o miejsce, może dlatego ludzie z Łodzi i okolic zabiegają, by ich dzieci pierwsze lata nauki i wychowania spędziły właśnie tu. Przedszkole Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalnie Poczętej im. bł. Edmunda Bojanowskiego przy parafii Ojców Jezuitów, ul. Sienkiewicza 60 w Łodzi, jest szczególną placówką. Przedszkole publiczne, katolickie stara się, by jak najwięcej dzieci wyniosły z lat spędzonych tutaj. Bo potem to zaowocuje.
Cztery oddziały po 25 osób. Najmłodsze - „Pracowite Aniołki”, 4-latki - „Jezusowe Promyczki”, pięciolatki to „Boże Słoneczka” i najstarsze, sześcioletnie - „Dzieci Maryi”. Wszystkie roześmiane i rozśpiewane. To za sprawą wychowawczyń, którymi są siostry zakonne i osoby świeckie. Przygotowują się właśnie do Dnia Matki. To wielkie święto i swoje mamy uczczą przedstawieniem. Razem z s. Agnieszką, która akompaniuje im na gitarze, śpiewają hymn przedszkola, pieśni maryjne i patriotyczne np. „My, Pierwsza Brygada”. I wspólnie z sześcioletnią Natalią wykonują pieśń pt „Łódź to barka”, którą - ta drobna blondyneczka - wyśpiewała wyróżnienie na tegorocznym Festiwalu Piosenki Religijnej w Łodzi.
Siostry prowadzące Przedszkole podkreślają, że w wychowaniu najważniejsze są cierpliwość i serce - to podstawa. Dzieci muszą także mieć jasno określone zasady i wiedzieć, co im wolno, a czego nie. To wszystko połączone z wartościami chrześcijańskimi daje dobry fundament na przyszłość. Dlatego to „zwykłe”, ale też „niezwykłe” Przedszkole. Placówka różni się tak bardzo od innych. Przedszkole realizuje program bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. Żyjący i działający w XIX wieku bł. Edmund Bojanowski w swojej pracy z dziećmi sięgnął po metody z jednej strony bardzo proste i dostępne, a z drugiej bardzo trafne, których skuteczność potwierdzają najnowsze osiągnięcia z dziedziny pedagogiki i psychologii. Jego system wychowania, choć nie ma naukowego imienia, zdumiewa swą trafnością i znajomością psychiki dziecka i jego praw rozwoju. Na kanwie wychowania religijnego, któremu poświęcał bardzo dużo uwagi, dbał także o wychowanie fizyczne, intelektualne, etyczne i społeczne. Wszystkie te sfery życia ludzkiego wzajemnie się uzupełniają i dopełniają, dając właściwy obraz człowieczeństwa.
I tak w łódzkim Przedszkolu według „edmundowego programu” dzieci uczą się jak każdego dnia stawać się lepszymi i rozwijać swoje zdolności. Mają wiele zajęć, ale też mnóstwo atrakcji. Są to m.in. wyjazdy na zielone przedszkole, jednodniowe wycieczki, np. do Ogrodzieńca, koncerty muzyczne, wyjścia do kina, teatru. Są także liczne warsztaty - biblijne, plastyczne, muzyczne, aktorskie, spotkania z ciekawymi ludźmi - naukowcami, aktorami, muzykami. Co tydzień w niedzielę pod przewodnictwem ojców jezuitów odprawiana jest specjalna Msza św. dla dzieci i ich rodziców. W czasie adwentu i Wielkiego Postu odbywają się rekolekcje. Jest też wizyta kolędowa. Dzieci uczestniczą w Roratach, kościelnych uroczystościach, włączają się w życie parafii ojców jezuitów, do której „przytulone” jest Przedszkole. Oprócz tego odbywają się tematyczne bale karnawałowe, na które kostiumy szyją rodzice, celebrowane są rodzinne święta, organizowane przedstawienia. Co roku rodzice przygotowują dla dzieci na Dzień Dziecka teatralną niespodziankę „Bajkę” ze swoim udziałem. Rodzice włączeni są niezwykle czynnie w życie Przedszkola - są otwarci, życzliwi, angażują się w sprawy placówki i uczestniczą w różnych formach pedagogizacji m.in. w warsztatach psychologicznych.
Siostry, pracownicy i rodzice stanowią jedność w wychowaniu. Wychowaniu, którego podstawą jest okazane dziecku serce. Bo - jak mówi s. Lidia Stępień - dyrektor placówki, która od trzech lat zarządza łódzkim Przedszkolem - dzieci, aby się prawidłowo mogły rozwijać, powinny wiedzieć i czuć, że są kochane.

Rzecznik episkopatu: Kościół nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej

2019-10-17 18:20

BP KEP / Warszawa (KAI)

Kościół katolicki nie jest przeciwny odpowiedzialnej edukacji seksualnej. W ramach kursów dla przyszłych małżonków prowadzone są zajęcia podejmujące również tematy dotyczące życia seksualnego i odpowiedzialnego rodzicielstwa – wskazuje rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, który w ten sposób komentuje dyskusję toczącą się w mediach. Przypomina także, że w szkołach istnieje już program „Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie”.

BP KEP
Ks. Paweł Rytel-Andrianik

Rzecznik episkopatu podkreśla jednocześnie, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz innych religii, życie seksualne jest zarezerwowane dla małżonków. „W tej sprawie nie ma pola do kompromisów, szóste przykazanie mówi jasno: 'Nie cudzołóż', dlatego wszelkie próby omijania tej zasady są nie do przyjęcia dla katolików” – dodaje.

Nawiązuje do adhortacji Ojca Świętego Franciszka „Amoris laetitia”, w której Papież przypomina: „Sobór Watykański II podniósł potrzebę 'pozytywnego i mądrego wychowania seksualnego', skierowanego do dzieci i młodzieży, 'odpowiedniego do wieku', 'wykorzystując postęp nauk psychologicznych, pedagogicznych i dydaktycznych'. (...) Wielką wartość ma taka edukacja seksualna, która pielęgnuje zdrową skromność, chociaż niektórzy utrzymują, że to sprawa z innych czasów. Jest to naturalna obrona osoby, chroniącej swe wnętrze i unikającej zamienienia się jedynie w przedmiot” (Amoris laetitia, nr 280, 282).

W nawiązaniu do tej wypowiedzi rzecznik episkopatu podkreśla, że konieczne jest rozróżnienie między edukacją seksualną, która traktuje drugą osobę jako przedmiot użycia, a edukacją seksualną, która pielęgnuje – jak pisze papież Franciszek – zdrową skromność i chroni dzieci i młodzież przed wykorzystywaniem seksualnym. „Takie zajęcia są prowadzone od wielu lat, edukacja w kierunku ochrony przed tak zwanym 'złym dotykiem' jest konieczna i tu nie ma dyskusji” – mówi.

Ks. Rytel-Andrianik zaznacza także, że „Wierność małżonkowi lub małżonce jest dobra dla szczęścia rodziny. Wynika to z Dekalogu i jest potwierdzone przez tradycję judeo-chrześcijańską i życie. Dzieci są wtedy wychowywane w rodzinach i tam dojrzewają emocjonalnie, a wiedzę przekazują im rodzice, w sytuacji, którą uznają za stosowną”.

Rzecznik episkopatu zwrócił uwagę na to, że gdy w pierwszej połowie 2019 roku pojawiły się informacje, że niektóre samorządy planują finansowanie edukacji seksualnej, w sierpniu 2019 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski roku po raz kolejny przypomniała konstytucyjne prawa rodziców w specjalnym komunikacie, w którym czytamy: „Edukacja i wychowanie czyli kształtowanie postaw są w polskim systemie prawnym traktowane jako kompetencja rodziców, a rola szkoły w tym zakresie jest wyłącznie pomocnicza. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i 53 ust. 1), a Prawo oświatowe jasno potwierdza, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny (art. 1 pkt 2)”.

Ks. Rytel-Andrianik przypomina, że w tych sprawach wypowiadał się wielokrotnie św. Jan Paweł II, jako człowiek towarzyszący młodzieży, ale również profesor, wykładowca KUL. „Pisał o tym m.in. w 'Teologii ciała'. Warto też przypomnieć jego encyklikę 'Evangelium Vitae' oraz encyklikę św. Pawła VI – 'Humane Vitae'. W nauczaniu Kościoła, które wypływa z Pisma Świętego i Tradycji, są zawarte postawy życiowe dla katolików, ale seksualność rozumiana jako część małżeństwa, jest wartością powszechną w społeczeństwie, bez względu na wyznanie” – mówi rzecznik episkopatu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bieniądzice: konkurs recytatorski poświęcony św. Janowi Pawłowi II

2019-10-18 14:59

Zofia Białas

Dokładnie 41 lat temu, 16 października 1978 r., cały świat obiegła wiadomość, że polski kard. Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II. Z tej okazji w Szkole im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach odbył się X Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy poświęcony naszemu rodakowi. Hasło tegorocznego konkursu nawiązywało do XIX Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy”.

Gabriel Wyględacz Radio ZW

Uczestników konkursu wraz z opiekunami powitała dyrektor szkoły Marzena Kowalska. Gościem honorowym wydarzenia był biskup Andrzej Przybylski, który opowiedział o swoim doświadczeniu „znajomości” Papieża Polaka. Konkurs skierowany był do grup: przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Jury w składzie: Magdalena Wicher – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, Barbara Stępień – starszy bibliotekarz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, prezes Radia ZW Gabriel Wyględacz przyznało wyróżnienia najmłodszym, bo sześcioletnim uczestniczkom, które pięknie recytowały wiersze w swojej grupie.

Natomiast w kategorii klas I – III jury zdecydowało, że miejsce I zajęła Małgorzata Łacina, uczennica klasy II Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu. Miejsce II zajęły dwie uczennice szkoły organizującej konkurs: Daria Ziobro z klasy III i Lena Jastrząbek z klasy II. Na miejscu III znalazły się również 2 osoby: Stefan Jurdziński, uczeń klasy 3 Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieluniu i Jakub Szeliga, uczeń klasy III Szkoły Podstawowej w Sieńcu.

Zarówno laureaci konkursu, jaki i pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody za udział w konkursie. W sumie zaprezentowało się 26 dzieci z przedszkoli i szkół: z Kurowa, Masłowic, Sieńca, Kadłuba, Wielunia i Bieniądzic.

Za przygotowanie konkursu i jego przebieg odpowiadali nauczyciele: p. Małgorzata Dudzińska i p. Daniel Janecki.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i piękne recytowanie poezji, która sprawiła, że mogliśmy poczuć się jak „w niebie”, gdzie już przebywa nasz ukochany Papież.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem