Reklama

Wiadomości z Polski

Internetowa strona "Niedzieli" z okazji 10. rocznicy VI Światowego Dnia Młodzieży

Internetowa strona poświęcona 10. rocznicy VI Światowego Dnia Młodzieży pojawiła się w serwisie Niedzieli. Za jej pośrednictwem Archidiecezjalny Komitet Organizacyjny Jubileuszu zaprasza m.in. do udziału 14 sierpnia 2001 r. w Muzycznej Scenie Ewangelizacji. Na zakończenie rocznicy Jubileuszu zaśpiewa Mietek Szcześniak.
Jubileusz VI Światowego Dnia Młodzieży odbędzie się 14 i 15 sierpnia w Częstochowie. Tydzień wcześniej rozpocznie się Forum Młodych, w którym wezmą również udział uczestnicy Światowego Dnia Młodzieży z 1991 r. W serwisie Niedzieli znajdują się m.in. omówienia i terminarze poszczególnych punktów programu obchodów Jubileuszu. Strona znajduje się pod adresem: www.jubileuszVIsdm.niedziela.pl

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Na pielgrzymkę do Włoch pojedzie zwyciężczyni Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej - Anna Wygrecka. Finał odbył się 5 czerwca w szkole im. św. Augustyna w Warszawie.
Konkurs od pięciu lat organizuje Stowarzyszenie Civitas Christiana. "Jesteście pokoleniem przełomu wieków, które wkracza w nowe tysiąclecie z Biblią, tak jak nasi przodkowie przed tysiącem lat" - mówił prezes Civitas Christiana Ziemowit Gawski. Podkreślił, że ważne jest poznawanie Pisma Świętego, ale o wiele ważniejsze jest życie nim na co dzień. "Życzę Wam, żebyście ze słowem Bożym wypłynęli na głębię" - dodał.
Drugie miejsce zajęła Anna Czarnecka, która pojedzie do Paryża. Na trzecim znalazła się Maria Sobala - w nagrodę zwiedzi Pragę.
"Chcemy w ten sposób pokazać publicznie młodzież, która interesuje się Biblią" - tłumaczy KAI Romuald Gumienniak z lubelskiego oddziału Civitas Christiana. "Pomagamy młodym pogłębić tę wiedzę i ich ze sobą poznać. Nie ukrywam, że chcemy także zainteresować młodzież naszym Stowarzyszeniem" - dodał.
W konkursie uczestniczyło 15 tys. uczniów szkół średnich z ponad 900 szkół z całej Polski. Pytania dotyczyły Listów św. Pawła. Układali je bibliści UKSW z Warszawy.

Caritas Wojskowa Liderem Działalności Charytatywnej w Polsce

30 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie ludzi i firm sukcesu roku 2001. W uroczystości uczestniczyła reprezentacja parlamentu, rządu, zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i handlowych, środków masowego przekazu, kultury, nauki i techniki, biznesu oraz działalności charytatywnej. To tradycyjne coroczne spotkanie miało charakter prestiżowy i humanitarny. Przedstawiciele różnych środowisk wymienili doświadczenia w zakresie sposobów łączenia sukcesu osobistego, finansowego, z otwartością i życzliwością na sprawy ludzkie. Światowa Fundacja "Zdrowie - Rozum - Serce" przyznała Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego tytuł Lidera Działalności Charytatywnej w Polsce. W poprzednich latach podobne wyróżnienia za działalność charytatywną przyznano Caritas Polskiej.
Caritas Wojskowa jest jedyną działającą w strukturach wojska organizacją charytatywną na świecie. Jej podstawowym celem jest realizowanie i szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o Bożym miłosierdziu. Fundatorzy przyznali to wyróżnienie za całokształt działalności charytatywnej Wojskowej Caritas, a w szczególności za: organizację pomocy humanitarnej ludziom w rejonach walk wojennych oraz poszkodowanym w klęskach żywiołowych; organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin; upowszechnianie polskiej kultury poprzez wydawnictwa muzyczne o tematyce patriotyczno-religijnej, przyczyniając się tym samym do wychowywania w duchu najlepszych tradycji naszego narodu.

Reklama

Pierwsza w Polsce Szkoła Retoryki

Uniwersytet Jagielloński i Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie zapraszają księży katechetów, siostry katechetki i katechetów świeckich na studia w pierwszej w Polsce Szkole Retoryki. Szkoła działa w ramach Instytutu Polonistyki i współpracuje ze Studium Homiletyki Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie. Szkoła jest ujęta w wykazie studiów podyplomowych działających w ramach doskonalenia nauczycieli, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program Szkoły adresowany jest do wszystkich osób, które w swej działalności zawodowej i społecznej muszą wykazywać się umiejętnością rzeczowego, skutecznego i pięknego mówienia oraz posługują się językiem w oficjalnych sytuacjach publicznych. Nauka w Szkole jest płatna i trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki wieczorem i soboty). W roku akademickim jest przewidzianych 15 sesji zjazdowych.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia winny złożyć do 15 września 2001 r. następujące dokumenty: podanie, życiorys, kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i 2 zdjęcia. Szczegółowych informacji udzielają:
Podyplowe Studium Retoryki UJ, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków, tel. (0-12) 422-10-33 w. 14-28. Studium Homiletyczne PAT, ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków, tel. (0-12) 656-29-10 lub 656-58-68 w. 318.

Pielgrzymka Branży Pogrzebowej i Obsługi Cmentarnej

30 maja Mszą św. w Bazylice Jasnogórskiej, celebrowaną przez bp. Piotra Jareckiego z Warszawy, rozpoczęła się I Pielgrzymka Pracowników Branży Pogrzebowej i Obsługi Cmentarnej. Uczestniczyło w niej ponad 30 osób, głównie z archidiecezji warszawskiej, wraz z ogólnopolskim duszpasterzem tego środowiska - ks. Tomaszem Królem z Warszawy. W homilii bp Piotr Jarecki mówił: "Jesteście specyficznym środowiskiem, ponieważ Wasza praca zawodowa ociera się o jedną z największych tajemnic w życiu człowieka - tajemnicę przejścia z porządku doczesnego, ziemskiego, do rzeczywistości pozaziemskiej, nadprzyrodzonej".

Spotkania "AA"

W dniach 2-3 czerwca odbyły się XIII Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików pod hasłem: Wystarczy być człowiekiem. 20 tys. uczestników Spotkań powitał w imieniu Jasnej Góry o. Marian Lubelski, podprzeor Jasnej Góry, nazywając ich ludźmi głębokiej wiary, którzy szukają pomocy i wsparcia u Matki Najświętszej."To wielka chluba i wielka radość, że człowiek słaby, upadający, potrafi - z Bożą łaską, przy własnym wysiłku, przy dobrej woli - wyzwalać się ze zła" - powiedział.
Przez całe popołudnie i noc trwały meetingi, podczas których dzielono się doświadczeniem i nadzieją, jak pomóc sobie i innym w trwaniu w trzeźwości.
Mszy św. o północy przewodniczył biskup pomocniczy Częstochowy Antoni Długosz. W homilii, wskazując na ludzką słabość, mówił o konieczności otwierania się na Bożą łaskę i pomoc, która jest potrzebna człowiekowi na każdej drodze życia. "Nieważne, czy mamy cenzury naukowe, czy jesteśmy zwykłymi robotnikami, czy mamy zaszczytne stanowiska (...) - mówił Ksiądz Biskup - ważne jest to, że jesteśmy ludźmi. A człowiek jest istotą słabą i grzeszną". Bp Długosz podkreślił, że czując więź z Bogiem, możemy "góry przenosić, dokonywać cudów przemiany w życiu swoim, a także w życiu innych".
Spotkanie, zorganizowane przez częstochowskie grupy - AA "Olśnienie II" i Al-Anon "Nadzieja", zakończyło się 3 czerwca nabożeństwem i Aktem Zawierzenia w Kaplicy Matki Bożej.

Reklama

346. Pielgrzymka Łowicka

2 czerwca po południu na Jasną Górę dotarła 346. Pielgrzymka Łowicka. Pątników, wprowadzanych na Jasną Górę przez biskupa pomocniczego diecezji łowickiej Józefa Zawitkowskiego, witał ze Szczytu o. Kamil Szustak - paulin. "Łowicz tradycyjnie otwiera drogę pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę" - powiedział o. Kamil, życząc pielgrzymom, aby spojrzenie na Obraz Matki napełniło ich serca Bożymi darami.
324 pielgrzymów wędrowało na Jasną Górę przez 6 dni pod hasłem: Z Maryją w III Tysiąclecie. Jak powiedział przewodnik grupy - ks. Wiesław Frelek, charakter pielgrzymki był pokutny, co wyrażało się m.in. w tym, iż każdy napotkany kościół pielgrzymi obchodzili na kolanach.
Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, którą odprawił bp Józef Zawitkowski. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup szczególną uwagę poświęcił życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia. Podkreślił, jak wielką rolę odegrał on w trudnym dla Polski okresie. "Prymas był wielki dlatego, że był pokorny" - powiedział bp Zawitkowski, dodając: "Pamiętajcie, że dokąd będzie Prymas mówił - a my razem z nim - do Tej, przed której obliczem stoicie: ´Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam´ - Polska będzie Polską".

W SKRÓCIE:

30 maja Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej dla 12 pielgrzymów z Japonii odprawił kard. Peter Seiichi Shirayanagi, emerytowany arcybiskup Tokio.

31 maja, w przededniu Międzynarodowego Dnia Dziecka, na placu przed Szczytem odbył się koncert dziecięcego zespołu "Arka Noego". Mimo deszczu i zimna, przy śpiewie małych artystów bawiło się ponad 4 tys. osób.

31 maja na Jasną Górę przybyła 100-osobowa grupa grekokatolików ze Słowacji. Pielgrzymom towarzyszył bp Jan Hirka z Preszowa. Po przywitaniu Ikony Jasnogórskiej pięknym śpiewem Akatystu - hymnu poświęconego Matce Bożej - pielgrzymi uczestniczyli w Liturgii w Bazylice Jasnogórskiej, odprawionej pod przewodnictwem bp. Hirki.

Dzień Dziecka z Jezusem

1 czerwca ponad 5 tys. dzieci zebrało się na placu Jana Pawła II przed bazyliką archikatedralną pw. Świętej Rodziny w Częstochowie. Przyjechały na Dzień Dziecka z Jezusem w 65 grupach parafialnych i szkolnych z różnych stron Polski. Każdy miał ze sobą "serce duchowej przynależności do Jezusa", wykonane z kartonu, z wypisanymi postanowieniami, oraz małe upominki, które zostały złożone w darze dzieciom ze Wschodu. Pięć dziecięcych grup, z emblematami, ubranych w kolorach pięciu kontynentów wyruszyło spod archikatedry pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza na Jasną Górę. W drodze dzieci modliły się na różańcu misyjnym za dzieci, misjonarzy i kraje misyjne.
W czasie programu ewangelizacyjnego przed Szczytem jasnogórskim mali sympatycy misji zawierzyli Największego Misjonarza Świata - Jana Pawła II, prace na misjach, swoje rodziny, a także siebie Matce Bożej na nowe wiary tysiąclecie. Bp Antoni Długosz podczas homilii, razem z dziećmi, poszukiwał naszych największych skarbów. I jak się okazało, są nimi: Jezus Chrystus, wiara, nasze rodziny. W nawiązaniu do słów Ewangelii, Biskup Antoni zwrócił się do wszystkich dzieci z prośbą, aby strzegły swoich skarbów i dzieliły się nimi z innymi. W ten sposób ukazał troskę Jana Pawła II o dzieci i misjonarzy z krajów misyjnych. W darze ołtarza dzieci przyniosły: Pismo Święte - aby Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi, stułę - aby nie zabrakło nigdy kapłanów, krzyż - znak odkupienia każdego człowieka, różę - symbol piękna dziecięcych serc, kolorowe serca - w których były podarunki dla dzieci ze Wschodu, różaniec misyjny - jako znak modlitwy za misje - oraz chleb i wino.
Po Mszy św. odbyły się konkursy: plastyczny, muzyczny i taneczny.

Ks. Roman Rataj

Jednym zdaniem

Pracownicy Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyli wraz z bp. Piotrem Liberą pielgrzymkę szlakiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O rychłą beatyfikację Sługi Bożego modlili się m.in. w Komańczy, gdzie Prymas Tysiąclecia był więziony.

Pół tysiąca osób z całej Polski wzięło udział w Centralnej Oazie Matce Ruchu Światło-Życie. Spotkanie odbyło się w Centrum Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem.

Ponad tysiąc osób z całej Polski wzięło udział w II Gwieździstym Zlocie Turystycznym Szlakami Jana Pawła II. Trasy wyznaczył sam Papież w czasie słynnej "powtórki z geografii" w Starym Sączu w czerwcu 1999 r. Uczestnicy wyprawy przemierzali "papieskie" szlaki tak, jak robił to przed laty bp Karol Wojtyła: pieszo, kajakiem lub rowerem.

7 czerwca br. przedstawiciele 20 szkół wzięli udział w spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Od początku czerwca można się modlić Liturgią Godzin, korzystając z internetu. Specjalny serwis znajduje się pod adresem: http://www.jezus.pl/ilg.Jego twórcy chcą pomóc osobom świeckim, dla których korzystanie z brewiarza jest zbyt skomplikowane.

Prawie pięć tysięcy miejsc czeka na nowych studentów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wyższą szkołę kształcącą przyszłych nauczycieli w duchu reformy oświaty zakłada w Warszawie Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Studenci rozpoczną naukę już w październiku na kierunkach: humanistycznym i przyrodniczym o specjalności nauczycielskiej.

Monety kolekcjonerskie z podobizną Prymasa Tysiąclecia wypuścił 6 czerwca br. do obiegu Narodowy Bank Polski.

Według OBOP, ugrupowanie braci Kaczyńskich "Prawo i Sprawiedliwość" ( z Przymierzem Prawicy) może liczyć na 10% poparcia wyborczego. Koalicja AWS-ROP uzyskała w najnowszym sondażu 8% głosów. Na czele znajduje się koalicja SLD-UP z 41% głosów, na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z 18%, trzecie miejsce zajmuje PSL z 13% głosów. Unia Wolności, według tego sondażu, ma 4-procentowe poparcie.

Liderzy Platformy Obywatelskiej unieważnili prawybory w Toruniu i w okręgu Płock-Ciechanów. Listy wyborcze w tych okręgach zostaną przygotowane przez trzech liderów Platformy. Na listach wyborczych PO nie będzie miejsca dla Jacka Janiszewskiego, Artura Balazsa i Piotra Żaka.

Medale "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata", przyznawane przez jerozolimski Instytut Yad Vashem, wręczono 5 czerwca w Warszawie dziesięciu polskim rodzinom, które uratowały Żydów od zagłady.

Burzliwą chwilami debatę wywołała 5 czerwca w Sejmie informacja o zadaniach polityki zagranicznej, przedstawiona przez Władysława Bartoszewskiego, i informacja nt. negocjacji z UE, przedstawiona przez Jana Kułakowskiego.

55% respondentów chce integracji Polski z Unią Europejską, 28% jest jej przeciwnych, zdania nie ma 17% pytanych - wynika z ostatniego - majowego sondażu CBOS.

Sąd Najwyższy utrzymał karę dożywocia dla Moniki Szymańskiej za zabójstwo maturzysty Tomasza Jaworskiego.

PZU podwyższa od 1 lipca o 4,3% stawki na obowiązkowe ubezpieczenie samochodowe OC dla posiadaczy pojazdów osobowych.

W 2002 r. matura rozpocznie się już 8 kwietnia. Na początek będzie egzamin ustny, a po nim cztery pisemne.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

79 lat temu Niemcy deportowali do Auschwitz o. Maksymiliana Kolbego

2020-05-26 11:15

[ TEMATY ]

Auschwitz

św. Maksymilian Kolbe

ARCHIWUM NIEPOKALANOWA

79 lat temu Niemcy deportowali franciszkanina o. Maksymiliana Kolbego do obozu Auschwitz. Trafił do niego 28 maja 1941 r. z więzienia na Pawiaku. W obozie oddał życie na współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Kościół katolicki wyniósł męczennika na ołtarze.

Franciszkanie w czwartek upamiętnią rocznicę. W Centrum św. Maksymiliana w Harmężach pod Oświęcimiem odprawiona zostanie msza św. Po niej zaplanowano sesję kolbiańską. Wykład "Prorocy wielkiego zawierzenia - św. Maksymilian Kolbe, Sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński" wygłosi franciszkanin, o. prof. Grzegorz Bartosik z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydarzenia transmitowane będą w internecie.

Program tegorocznych obchodów, w związku z epidemią koronawirusa, nie odejmuje obecnej w nim rokrocznie modlitwy przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11 w byłym niemieckim obozie Auschwitz oraz w celi śmierci o. Maksymiliana, która znajduje się w podziemiach.

Franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe w obozie otrzymał numer 16670. Historyk z Muzeum Auschwitz Teresa Wontor-Cichy powiedziała, że początkowo trafił do pracy przy zwożeniu żwiru na budowę parkanu przy krematorium. Potem dołączył do komanda w Babicach, które budowało ogrodzenie wokół pastwiska.

W Babicach losy zakonnika zetknęły go z Tadeuszem "Teddym" Pietrzykowskim, przedwojennym wicemistrzem Polski w boksie, również więźniem. Któregoś dnia dostrzegł on nadzorcę, który okrutnie znęcał się nad Kolbem. Pięściarz postanowił dać oprawcy nauczkę. Zaproponował esesmanom, że stanie z nim do walki na pięści. Niemcy zgodzili się, po chwili nadzorca leżał na ziemi powalony ciosem. Pobity Kolbe zaczął wtedy prosić "Teddy`ego", by nie bił mężczyzny.

W Auschwitz Maksymilian podupadł na zdrowiu. Trafił do szpitala obozowego. Więźniowie zaczęli otaczać go opieką. Później trafiał do lżejszych prac, początkowo w pończoszarni, gdzie reperowano odzież, a następnie w kartoflarni przy kuchni.

Pod koniec lipca 1941 r. z obozu uciekł więzień. Za karę zastępca komendanta Karl Fritzsch zarządził apel. Wybrał dziesięciu więźniów i skazał ich na śmierć głodową. Wśród nich był Franciszek Gajowniczek.

Opisując w 1946 r. tzw. wybiórkę Gajowniczek powiedział: "Nieszczęśliwy los padł na mnie. Ze słowami +Ach, jak żal mi żony i dzieci, które osierocam+ udałem się na koniec bloku. Miałem iść do celi śmierci. Te słowa słyszał ojciec Maksymilian. Wyszedł z szeregu, zbliżył się do Fritzscha i usiłował ucałować go w rękę. Wyraził chęć pójścia za mnie na śmierć".

Zamykając drzwi celi śmierci jeden z Niemców miał powiedzieć do więźniów, że "zwiędną jak tulipany".

Egzekucje przez zagłodzenie budziły grozę wśród więźniów. Po ucieczce więźnia z bloku, w którym był więziony, komendant lub kierownik obozu wybierał podczas apelu dziesięciu lub więcej więźniów. Byli zamykani w jednej z cel w podziemiach bloku nr 11. Nie otrzymywali pożywienia ani wody. Po kilku, kilkunastu dniach umierali w straszliwych męczarniach. Na podstawie rejestru więźniów bloku nr 11 historycy ustalili kilka dat "wybiórek".

Ojciec Kolbe po dwóch tygodniach wciąż żył. 14 sierpnia 1941 r. został uśmiercony przez niemieckiego więźnia-kryminalistę Hansa Bocka, który wstrzyknął mu zabójczy fenol.


Kilka tygodni przed męczeńską śmiercią Maksymilian powiedział do współwięźnia Józefa Stemlera: "Nienawiść nie jest siłą twórczą. Siłą twórczą jest miłość".

Franciszek Gajowniczek przeżył wojnę. Zmarł w 1995 r. w Brzegu na Opolszczyźnie w wieku 94 lat. Pochowany został na cmentarzu przyklasztornym franciszkanów w Niepokalanowie.

Rajmund Kolbe urodził się 8 października 1894 r. w Zduńskiej Woli. W 1910 r. wstąpił do zakonu, gdzie przyjął imię Maksymilian. Studiował w Rzymie, gdzie w 1917 r. założył stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej. Do Polski wrócił dwa lata później. W 1927 r. założył pod Warszawą klasztor-wydawnictwo Niepokalanów. Trzy lata później wyjechał do Japonii, skąd wrócił w 1936 r. Objął kierownictwo Niepokalanowa, który stał się największym klasztorem katolickim na świecie.

We wrześniu 1939 r. Niemcy po raz pierwszy aresztowali Kolbego i franciszkanów. Duchowni odzyskali wolność w grudniu. 17 lutego 1941 r. Maksymiliana aresztowano po raz drugi. Trafił na Pawiak, a potem do Auschwitz.

Polski franciszkanin został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 r., a kanonizowany przez Jana Pawła II jedenaście lat później. Stał się pierwszym polskim męczennikiem podczas II wojny, który został wyniesiony na ołtarze.

Maksymilian miał dwóch braci. Józef również był franciszkaninem. Zmarł w 1930 r. podczas nieudanej operacji wyrostka. Z kolei Franciszek był legionistą i weteranem wojny z bolszewikami. W 1943 r. trafił do Auschwitz za działalność konspiracyjną. Był przenoszony do innych obozów. Zmarł 23 stycznia 1945 r. w KL Dora-Mittelbau.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ pat/

CZYTAJ DALEJ

Maj z Maryją #27

2020-05-27 06:32

aspekty.niedziela.pl

Maryja – Służebnica Pańska

,,Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38).

Maryja, zgadzając się na Słowo Boże, stała się Matka Jezusa. Przyjmując zbawczą wolę Bożą, nie powstrzymana żadnym grzechem, całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnica Pańska – osobie i dziełu swego Syna.

Z wolną wiarą i posłuszeństwem – czynnie współpracowała w dziele zbawienia ludzkiego.

Matko nas wszystkich, bądź błogosławiona, bo Pan przygotował Cię pełne i pokorne oddanie się Jego woli. Módl się za nami, byśmy za Twoim przykładem mieli tylko jedno pragnienie: odnajdywania i pełnienia woli Bożej w pokorze i czystości serca.

Szczególnie dziś wstawiamy się za wszystkich się za wszystkich ludzi pracujących z naszej diecezji – upraszaj nam, Matko, solidność w pracy i w nauce, by wszelkie nasze obowiązki były wykonywane dobrze, chętnie i radośnie, a pełniącym władzę wyjednaj mądrość i uczciwość.

Bądź pozdrowiona, Maryjo, wzorze wszelkich cnót, sławiona ustami całego stworzenia!

(źródło: Nowenna do Matki Bożej Rokitniańskiej)

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję