Reklama

Wiadomości z Polski


Niedziela Ogólnopolska 24/2001

Internetowa strona "Niedzieli" z okazji 10. rocznicy VI Światowego Dnia Młodzieży

Internetowa strona poświęcona 10. rocznicy VI Światowego Dnia Młodzieży pojawiła się w serwisie Niedzieli. Za jej pośrednictwem Archidiecezjalny Komitet Organizacyjny Jubileuszu zaprasza m.in. do udziału 14 sierpnia 2001 r. w Muzycznej Scenie Ewangelizacji. Na zakończenie rocznicy Jubileuszu zaśpiewa Mietek Szcześniak.
Jubileusz VI Światowego Dnia Młodzieży odbędzie się 14 i 15 sierpnia w Częstochowie. Tydzień wcześniej rozpocznie się Forum Młodych, w którym wezmą również udział uczestnicy Światowego Dnia Młodzieży z 1991 r. W serwisie Niedzieli znajdują się m.in. omówienia i terminarze poszczególnych punktów programu obchodów Jubileuszu. Strona znajduje się pod adresem: www.jubileuszVIsdm.niedziela.pl

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Na pielgrzymkę do Włoch pojedzie zwyciężczyni Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej - Anna Wygrecka. Finał odbył się 5 czerwca w szkole im. św. Augustyna w Warszawie.
Konkurs od pięciu lat organizuje Stowarzyszenie Civitas Christiana. "Jesteście pokoleniem przełomu wieków, które wkracza w nowe tysiąclecie z Biblią, tak jak nasi przodkowie przed tysiącem lat" - mówił prezes Civitas Christiana Ziemowit Gawski. Podkreślił, że ważne jest poznawanie Pisma Świętego, ale o wiele ważniejsze jest życie nim na co dzień. "Życzę Wam, żebyście ze słowem Bożym wypłynęli na głębię" - dodał.
Drugie miejsce zajęła Anna Czarnecka, która pojedzie do Paryża. Na trzecim znalazła się Maria Sobala - w nagrodę zwiedzi Pragę.
"Chcemy w ten sposób pokazać publicznie młodzież, która interesuje się Biblią" - tłumaczy KAI Romuald Gumienniak z lubelskiego oddziału Civitas Christiana. "Pomagamy młodym pogłębić tę wiedzę i ich ze sobą poznać. Nie ukrywam, że chcemy także zainteresować młodzież naszym Stowarzyszeniem" - dodał.
W konkursie uczestniczyło 15 tys. uczniów szkół średnich z ponad 900 szkół z całej Polski. Pytania dotyczyły Listów św. Pawła. Układali je bibliści UKSW z Warszawy.

Caritas Wojskowa Liderem Działalności Charytatywnej w Polsce

30 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie ludzi i firm sukcesu roku 2001. W uroczystości uczestniczyła reprezentacja parlamentu, rządu, zagranicznych przedstawicielstw dyplomatycznych i handlowych, środków masowego przekazu, kultury, nauki i techniki, biznesu oraz działalności charytatywnej. To tradycyjne coroczne spotkanie miało charakter prestiżowy i humanitarny. Przedstawiciele różnych środowisk wymienili doświadczenia w zakresie sposobów łączenia sukcesu osobistego, finansowego, z otwartością i życzliwością na sprawy ludzkie. Światowa Fundacja "Zdrowie - Rozum - Serce" przyznała Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego tytuł Lidera Działalności Charytatywnej w Polsce. W poprzednich latach podobne wyróżnienia za działalność charytatywną przyznano Caritas Polskiej.
Caritas Wojskowa jest jedyną działającą w strukturach wojska organizacją charytatywną na świecie. Jej podstawowym celem jest realizowanie i szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o Bożym miłosierdziu. Fundatorzy przyznali to wyróżnienie za całokształt działalności charytatywnej Wojskowej Caritas, a w szczególności za: organizację pomocy humanitarnej ludziom w rejonach walk wojennych oraz poszkodowanym w klęskach żywiołowych; organizację wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin; upowszechnianie polskiej kultury poprzez wydawnictwa muzyczne o tematyce patriotyczno-religijnej, przyczyniając się tym samym do wychowywania w duchu najlepszych tradycji naszego narodu.

Reklama

Pierwsza w Polsce Szkoła Retoryki

Uniwersytet Jagielloński i Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie zapraszają księży katechetów, siostry katechetki i katechetów świeckich na studia w pierwszej w Polsce Szkole Retoryki. Szkoła działa w ramach Instytutu Polonistyki i współpracuje ze Studium Homiletyki Instytutu Liturgicznego PAT w Krakowie. Szkoła jest ujęta w wykazie studiów podyplomowych działających w ramach doskonalenia nauczycieli, zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Program Szkoły adresowany jest do wszystkich osób, które w swej działalności zawodowej i społecznej muszą wykazywać się umiejętnością rzeczowego, skutecznego i pięknego mówienia oraz posługują się językiem w oficjalnych sytuacjach publicznych. Nauka w Szkole jest płatna i trwa dwa lata. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątki wieczorem i soboty). W roku akademickim jest przewidzianych 15 sesji zjazdowych.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia winny złożyć do 15 września 2001 r. następujące dokumenty: podanie, życiorys, kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych i 2 zdjęcia. Szczegółowych informacji udzielają:
Podyplowe Studium Retoryki UJ, ul. Gołębia 16, 31-007 Kraków, tel. (0-12) 422-10-33 w. 14-28. Studium Homiletyczne PAT, ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków, tel. (0-12) 656-29-10 lub 656-58-68 w. 318.

Pielgrzymka Branży Pogrzebowej i Obsługi Cmentarnej

30 maja Mszą św. w Bazylice Jasnogórskiej, celebrowaną przez bp. Piotra Jareckiego z Warszawy, rozpoczęła się I Pielgrzymka Pracowników Branży Pogrzebowej i Obsługi Cmentarnej. Uczestniczyło w niej ponad 30 osób, głównie z archidiecezji warszawskiej, wraz z ogólnopolskim duszpasterzem tego środowiska - ks. Tomaszem Królem z Warszawy. W homilii bp Piotr Jarecki mówił: "Jesteście specyficznym środowiskiem, ponieważ Wasza praca zawodowa ociera się o jedną z największych tajemnic w życiu człowieka - tajemnicę przejścia z porządku doczesnego, ziemskiego, do rzeczywistości pozaziemskiej, nadprzyrodzonej".

Spotkania "AA"

W dniach 2-3 czerwca odbyły się XIII Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików pod hasłem: Wystarczy być człowiekiem. 20 tys. uczestników Spotkań powitał w imieniu Jasnej Góry o. Marian Lubelski, podprzeor Jasnej Góry, nazywając ich ludźmi głębokiej wiary, którzy szukają pomocy i wsparcia u Matki Najświętszej."To wielka chluba i wielka radość, że człowiek słaby, upadający, potrafi - z Bożą łaską, przy własnym wysiłku, przy dobrej woli - wyzwalać się ze zła" - powiedział.
Przez całe popołudnie i noc trwały meetingi, podczas których dzielono się doświadczeniem i nadzieją, jak pomóc sobie i innym w trwaniu w trzeźwości.
Mszy św. o północy przewodniczył biskup pomocniczy Częstochowy Antoni Długosz. W homilii, wskazując na ludzką słabość, mówił o konieczności otwierania się na Bożą łaskę i pomoc, która jest potrzebna człowiekowi na każdej drodze życia. "Nieważne, czy mamy cenzury naukowe, czy jesteśmy zwykłymi robotnikami, czy mamy zaszczytne stanowiska (...) - mówił Ksiądz Biskup - ważne jest to, że jesteśmy ludźmi. A człowiek jest istotą słabą i grzeszną". Bp Długosz podkreślił, że czując więź z Bogiem, możemy "góry przenosić, dokonywać cudów przemiany w życiu swoim, a także w życiu innych".
Spotkanie, zorganizowane przez częstochowskie grupy - AA "Olśnienie II" i Al-Anon "Nadzieja", zakończyło się 3 czerwca nabożeństwem i Aktem Zawierzenia w Kaplicy Matki Bożej.

346. Pielgrzymka Łowicka

2 czerwca po południu na Jasną Górę dotarła 346. Pielgrzymka Łowicka. Pątników, wprowadzanych na Jasną Górę przez biskupa pomocniczego diecezji łowickiej Józefa Zawitkowskiego, witał ze Szczytu o. Kamil Szustak - paulin. "Łowicz tradycyjnie otwiera drogę pieszego pielgrzymowania na Jasną Górę" - powiedział o. Kamil, życząc pielgrzymom, aby spojrzenie na Obraz Matki napełniło ich serca Bożymi darami.
324 pielgrzymów wędrowało na Jasną Górę przez 6 dni pod hasłem: Z Maryją w III Tysiąclecie. Jak powiedział przewodnik grupy - ks. Wiesław Frelek, charakter pielgrzymki był pokutny, co wyrażało się m.in. w tym, iż każdy napotkany kościół pielgrzymi obchodzili na kolanach.
Centralnym punktem pielgrzymki była Msza św. w Kaplicy Matki Bożej, którą odprawił bp Józef Zawitkowski. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup szczególną uwagę poświęcił życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia. Podkreślił, jak wielką rolę odegrał on w trudnym dla Polski okresie. "Prymas był wielki dlatego, że był pokorny" - powiedział bp Zawitkowski, dodając: "Pamiętajcie, że dokąd będzie Prymas mówił - a my razem z nim - do Tej, przed której obliczem stoicie: ´Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam´ - Polska będzie Polską".

W SKRÓCIE:

30 maja Mszę św. w Kaplicy Matki Bożej dla 12 pielgrzymów z Japonii odprawił kard. Peter Seiichi Shirayanagi, emerytowany arcybiskup Tokio.

31 maja, w przededniu Międzynarodowego Dnia Dziecka, na placu przed Szczytem odbył się koncert dziecięcego zespołu "Arka Noego". Mimo deszczu i zimna, przy śpiewie małych artystów bawiło się ponad 4 tys. osób.

31 maja na Jasną Górę przybyła 100-osobowa grupa grekokatolików ze Słowacji. Pielgrzymom towarzyszył bp Jan Hirka z Preszowa. Po przywitaniu Ikony Jasnogórskiej pięknym śpiewem Akatystu - hymnu poświęconego Matce Bożej - pielgrzymi uczestniczyli w Liturgii w Bazylice Jasnogórskiej, odprawionej pod przewodnictwem bp. Hirki.

Dzień Dziecka z Jezusem

1 czerwca ponad 5 tys. dzieci zebrało się na placu Jana Pawła II przed bazyliką archikatedralną pw. Świętej Rodziny w Częstochowie. Przyjechały na Dzień Dziecka z Jezusem w 65 grupach parafialnych i szkolnych z różnych stron Polski. Każdy miał ze sobą "serce duchowej przynależności do Jezusa", wykonane z kartonu, z wypisanymi postanowieniami, oraz małe upominki, które zostały złożone w darze dzieciom ze Wschodu. Pięć dziecięcych grup, z emblematami, ubranych w kolorach pięciu kontynentów wyruszyło spod archikatedry pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza na Jasną Górę. W drodze dzieci modliły się na różańcu misyjnym za dzieci, misjonarzy i kraje misyjne.
W czasie programu ewangelizacyjnego przed Szczytem jasnogórskim mali sympatycy misji zawierzyli Największego Misjonarza Świata - Jana Pawła II, prace na misjach, swoje rodziny, a także siebie Matce Bożej na nowe wiary tysiąclecie. Bp Antoni Długosz podczas homilii, razem z dziećmi, poszukiwał naszych największych skarbów. I jak się okazało, są nimi: Jezus Chrystus, wiara, nasze rodziny. W nawiązaniu do słów Ewangelii, Biskup Antoni zwrócił się do wszystkich dzieci z prośbą, aby strzegły swoich skarbów i dzieliły się nimi z innymi. W ten sposób ukazał troskę Jana Pawła II o dzieci i misjonarzy z krajów misyjnych. W darze ołtarza dzieci przyniosły: Pismo Święte - aby Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi, stułę - aby nie zabrakło nigdy kapłanów, krzyż - znak odkupienia każdego człowieka, różę - symbol piękna dziecięcych serc, kolorowe serca - w których były podarunki dla dzieci ze Wschodu, różaniec misyjny - jako znak modlitwy za misje - oraz chleb i wino.
Po Mszy św. odbyły się konkursy: plastyczny, muzyczny i taneczny.

Ks. Roman Rataj

Jednym zdaniem

Pracownicy Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyli wraz z bp. Piotrem Liberą pielgrzymkę szlakiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O rychłą beatyfikację Sługi Bożego modlili się m.in. w Komańczy, gdzie Prymas Tysiąclecia był więziony.

Pół tysiąca osób z całej Polski wzięło udział w Centralnej Oazie Matce Ruchu Światło-Życie. Spotkanie odbyło się w Centrum Ruchu na Kopiej Górce w Krościenku nad Dunajcem.

Ponad tysiąc osób z całej Polski wzięło udział w II Gwieździstym Zlocie Turystycznym Szlakami Jana Pawła II. Trasy wyznaczył sam Papież w czasie słynnej "powtórki z geografii" w Starym Sączu w czerwcu 1999 r. Uczestnicy wyprawy przemierzali "papieskie" szlaki tak, jak robił to przed laty bp Karol Wojtyła: pieszo, kajakiem lub rowerem.

7 czerwca br. przedstawiciele 20 szkół wzięli udział w spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Przyjaciół Podkarpackiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Od początku czerwca można się modlić Liturgią Godzin, korzystając z internetu. Specjalny serwis znajduje się pod adresem: http://www.jezus.pl/ilg.Jego twórcy chcą pomóc osobom świeckim, dla których korzystanie z brewiarza jest zbyt skomplikowane.

Prawie pięć tysięcy miejsc czeka na nowych studentów w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Wyższą szkołę kształcącą przyszłych nauczycieli w duchu reformy oświaty zakłada w Warszawie Stowarzyszenie Przymierze Rodzin. Studenci rozpoczną naukę już w październiku na kierunkach: humanistycznym i przyrodniczym o specjalności nauczycielskiej.

Monety kolekcjonerskie z podobizną Prymasa Tysiąclecia wypuścił 6 czerwca br. do obiegu Narodowy Bank Polski.

Według OBOP, ugrupowanie braci Kaczyńskich "Prawo i Sprawiedliwość" ( z Przymierzem Prawicy) może liczyć na 10% poparcia wyborczego. Koalicja AWS-ROP uzyskała w najnowszym sondażu 8% głosów. Na czele znajduje się koalicja SLD-UP z 41% głosów, na drugim miejscu jest Platforma Obywatelska z 18%, trzecie miejsce zajmuje PSL z 13% głosów. Unia Wolności, według tego sondażu, ma 4-procentowe poparcie.

Liderzy Platformy Obywatelskiej unieważnili prawybory w Toruniu i w okręgu Płock-Ciechanów. Listy wyborcze w tych okręgach zostaną przygotowane przez trzech liderów Platformy. Na listach wyborczych PO nie będzie miejsca dla Jacka Janiszewskiego, Artura Balazsa i Piotra Żaka.

Medale "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata", przyznawane przez jerozolimski Instytut Yad Vashem, wręczono 5 czerwca w Warszawie dziesięciu polskim rodzinom, które uratowały Żydów od zagłady.

Burzliwą chwilami debatę wywołała 5 czerwca w Sejmie informacja o zadaniach polityki zagranicznej, przedstawiona przez Władysława Bartoszewskiego, i informacja nt. negocjacji z UE, przedstawiona przez Jana Kułakowskiego.

55% respondentów chce integracji Polski z Unią Europejską, 28% jest jej przeciwnych, zdania nie ma 17% pytanych - wynika z ostatniego - majowego sondażu CBOS.

Sąd Najwyższy utrzymał karę dożywocia dla Moniki Szymańskiej za zabójstwo maturzysty Tomasza Jaworskiego.

PZU podwyższa od 1 lipca o 4,3% stawki na obowiązkowe ubezpieczenie samochodowe OC dla posiadaczy pojazdów osobowych.

W 2002 r. matura rozpocznie się już 8 kwietnia. Na początek będzie egzamin ustny, a po nim cztery pisemne.

Belgia: Kelly jest zdrowa, ale chce eutanazji, czuje się brzydka

2019-10-18 18:16

Krzysztof Bronk/vaticannews / Leuven (KAI)

W Belgii na oczach mediów rozgrywa się kolejny dramat cywilizacji śmierci. Od siedmiu miesięcy o eutanazję ubiega się tam cierpiąca na depresję 23-letnia Kelly z uniwersyteckiego miasta Leuven. Jej historia przypomina przypadek 17-letniej Noe Pothoven z sąsiedniej Holandii, która w maju tego roku skorzystała z prawa do eutanazji.

Vatican News

Dolegliwości młodej Holenderki wiązały się doświadczeniem gwałtu. Flamandka Kelly jest ładna, ma rodzinę i narzeczonego. Cierpi na paraliżującą nieśmiałość. Kiedy patrzę w lustro widzę potwora – opowiada dziennikarzom. I jak wielu młodych w jej wieku twierdzi, że po prostu się sobie nie podoba.

O możliwości, które oferuje eutanazyjne prawo w Belgii poinformował ją psycholog. Na eutanazję czeka już siedem miesięcy, bo aby śmiertelny zabieg został wykonany, potrzebna jest pozytywna opinia dwóch psychiatrów i jednego lekarza ogólnego. Jej rodzice i rodzeństwo, w tym siostra bliźniaczka, dowiedzieli się o całej sprawie dopiero kilka dni temu.

Przypadek Kelly budzi w Belgii zrozumiałe kontrowersje. Z powodów psychicznych jest wykonywanych w tym kraju 2,4 procent wszystkich eutanazji. Statystycznie co trzecia osoba, która wnioskuje o wspomagane samobójstwo ze względu na cierpienie psychiczne, otrzymuje aprobatę psychiatrów.

Przypadek Kelly budzi kontrowersję, bo przedostał się do mediów. W pełnym świetle ukazuje on zwyrodnienie państwa, które zamiast podać cierpiącym pomocą dłoń, oferuje im pomoc w samobójstwie. Przypomnijmy, że kiedy pół roku temu w Holandii uśmiercono 17-letnią Noę, Papież Franciszek zareagował na jej zgon tymi słowami: „Eutanazja i wspomagane samobójstwo są porażką wszystkich. Odpowiedź, do której jesteśmy wezwani to nieporzucanie nigdy tych, którzy cierpią; nie poddanie się, ale objęcie troską i miłością, by przywrócić nadzieję”

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Bp Śmigiel: Bł. ks. Popiełuszko był sprawiedliwym pośród niesprawiedliwych

2019-10-20 15:26

xpb | Górsk | KAI

- Uderzony nie uderzył, okłamywany nie okłamał, a zdradzany nie zdradził – tak o bł. ks. Jerzym Popiełuszce mówił biskup toruński Wiesław Śmigiel podczas obchodów 35. rocznicy jego męczeńskiej śmierci.

Głos z Torunia

20 października w kościele w Górsku, nieopodal miejsca uprowadzenia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bp Wiesław Śmigiel przewodniczył Mszy św. o jego kanonizację oraz w intencji ojczyzny. Eucharystia sprawowana była z okazji 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego.

Zobacz zdjęcia: 35. rocznica śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Podczas homilii bp Wiesław przypomniał, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko był jednym z wielu, często bezimiennych, duchownych niezłomnych. Pociągał ludzi nie błyskotliwością czy wyszukanymi metodami kaznodziejskimi, lecz autentycznym, pełnym zaangażowania głoszeniem Ewangelii. Jego wierność stawała się tym, co zachwycało, pociągało i mobilizowało do działania zgodnego z nauczaniem Chrystusa.

Ksiądz Biskup nawiązując do słów ks. Józefa Tischnera, wypowiedzianych przy grobie bł. ks. Jerzego, podkreślił, że bł. ks. Popiełuszko miał w sobie tę moc ducha, która pozwoliła na to, by był sprawiedliwym pośród niesprawiedliwych, prawdomównym pośród kłamców.

- Bł. ks. Jerzy uświadamiał, że to od człowieka zależy co tworzy: dobro czy zło. I to od człowieka zależy jak odpowie na zło: złem czy dobrem. Jeśli człowiek na zło odpowiada złem to powiększa jeszcze dramat tego świata – mówił ksiądz biskup. Zaznaczył, że bł. ks. Jerzy nauczał nas, że człowiek ma w sobie taką wolność i taką moc, że gdy zrozumie i przyjmie słowa wzywające do zwyciężania zła dobrem, "uderzony nie uderzy, okłamywany nie okłamie, a zdradzany nie zdradzi."

Po Mszy św. w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku odbyło się przedstawienie o życiu i działalności bł. ks. Jerzego przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Górsku.

Niedzielne uroczystości wpisują się w wojewódzkie obchody 35. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego, które rozpoczęły się już 17 października we Włocławku i Bydgoszczy.

W ramach toruńskich obchodów 20 października o godz. 18.00 w toruńskiej katedrze zostanie odprawiona Msza św. o kanonizację bł. ks. Popiełuszki, w której uczestniczyć będą przedstawiciele Solidarności, a po Mszy św. nastąpi uroczysty przemarsz pod pomnik bł. ks. Jerzego i złożenie kwiatów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem