Reklama

Mełgiew, parafia pw. św. Wita

Mariusz Olszka
Edycja lubelska 28/2002

Każdego roku w dniu 15 czerwca Kościół wspomina św. Wita - męczennika. Tego dnia mełgiewska wspólnota obchodzi uroczystości ku czci tegoż Męczennika, który jest głównym patronem parafii (obok św. Jana Nepomucena i św. Tekli).

Kim był święty Wit? To chłopiec urodzony na Sycylii, którego życie osnute jest legendami. Pochodził z możnego rodu zamieszkałego, ojciec był poganinem, a matka chrześcijanką. Dbała ona o wychowanie syna w wierze chrześcijańskiej, ojciec zaś żądał od rodziny, by ta wyparła się wiary. W związku z prześladowaniem ojca, Wit mając 7 lat wraz z matką i wychowawcą Modestem uciekli w okolice Lukanii. Podczas prześladowania za panowania cesarza Dioklecjana (284-305) cała trójka została ujęta i po strasznych torturach poniosła śmierć męczeńską. Św. Wit miał ponieść śmierć zanurzony w kotle z roztopionym ołowiem bądź olejem, rozszarpany przez lwy i stracony. Miał wtedy zaledwie 15 lat. Kult tego męczennika był bardzo popularny. Uznawano go za orędownika w różnych chorobach, a zwłaszcza w epilepsji. Jest m. in. patronem Czech i ich stolicy Pragi, gdzie znajduje się piękna katedra ku czci Świętego. Jest także patronem Pomorza, Dolnej Saksonii i Sycylii. Jest orędownikiem w chorobach umysłowych, histerii, dolegliwościach oczu i uszu, w niepłodności, spazmach. W ikonografii przedstawiany jest jako chłopiec ubrany w bogate szaty koloru czerwonego. Jego atrybutami są: kocioł z oliwą, kogut, lew, orzeł, zając, uwiązany pies, księga i liść palmowy - symbol męczeństwa. W parafii Mełgiew znajduje się obraz przedstawiający Świętego zgodnie ww. z atrybutami.

Parafia Mełgiew jest jedyną parafią w archidiecezji, której patronem jest św. Wit. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1325 r., choć wiadomo że parafia istniała tu już w XI wieku. Była bardzo rozległa, m. in. obejmowała Kawęczyn i część Świdnika. Od lat 60-tych XVI w. do końca tego wieku działała w parafii grupa protestantów. Od XVII w. przy parafii istniała szkoła i szpital dla biednych. W XVIII w. powstała także biblioteka. Od 1837 r. przy kościele działało bractwo św. Jana Nepomucena. Pierwszy kościół pochodzący z początku XIV w. był drewniany Od 1556 r. do około 1593 r. znajdował się w posiadaniu protestantów, a w 1726 r. uległ spaleniu. W tym samym roku dzięki fundacji Jacka Stoińskiego został wybudowany kościół murowany, konsekrowany w 1739 r. przez bp. M. Kunickiego. W 1910 r., po wybudowaniu nowego kościoła stary zamieniono na wikariat. Obecna murowana świątynia została wzniesiona w latach 1906-1910. Inicjatorami budowy byli miejscowi właściciele ziemscy z Wierzchowisk, Podzamcza, Krzesimowa, Krępca oraz kolejni proboszczowie: ks. Seweryn Gronkowski i ks. Józef Żyszkiewicz. Kościół konsekrował w 1910 r. bp Franciszek Jaczewski. Budynek jest murowany z cegły, trzynawowy, neogotycki, przy prezbiterium znajduje się zakrystia, a po przeciwnej stronie kaplica. Na frontonie jest wieża z kruchtą. Ołtarze boczne pochodzą z końca XVIII w., rokokowe: w jednym umieszczony jest obraz św. Tekli, w drugim św. Jana Nepomucena, a na zasuwie św. Mikołaja. W dwóch pozostałych, neogotyckich umieszczone są: figura Najświętszego Serca Jezusa (na zasuwie obraz św. Józefa) oraz figura św. Antoniego ( na zasuwie św. Franciszka z Asyżu). Ołtarze odrestaurowano i poddano złoceniu w latach 1996-98.

Obecnie parafia należy do dekanatu świdnickiego. Od 1978 roku urząd proboszcza sprawuje ks. kan. Karol Serkis. W pracy duszpasterskiej wspomagają go obecnie księża: Dariusz Maciejewski i Krzysztof Piskorski. Na terenie parafii znajdują się trzy kaplice dojazdowe: w Krzesimowie, Dominowie i Minkowicach. W tych kaplicach w każdą niedzielę i święto sprawowana jest Msza św. W parafii jest wiele grup apostolskich i modlitewnych, m.in. Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Legion Maryi, Koła Różańcowe, Ministranci, Lektorzy, Koło Misyjne, Zespół Charytatywny Caritas. Z parafii Mełgiew pochodzi wielu kapłanów i sióstr zakonnych, a do kapłaństwa przygotowuje się alumn Marek Opaliński.

Na tegoroczne uroczystości odpustowe złożyło się przyjęcie Sakramentu Bierzmowania przez młodzież gimnazjalną ze szkoły położonej na terenie parafii. Około godziny dwunastej do parafii przybył bp Ryszard Karpiński. Po powitaniu Księdza Biskupa przez parafian i Księdza Proboszcza, bp Karpiński odprawił uroczystą sumę odpustową ku czci św. Wita. Wraz z nim Mszę sprawowali ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek, który na Mszach przedpołudniowych głosił kazania i ks. kan. Roman Skowron, który często służy pomocą duszpasterską w tej parafii. Posługę diakońską podczas Mszy św. sprawował dn. Krzysztof Pochwałka, a posługę subdiakona pełnił kleryk Michał Karbowniczek, który w tej parafii przez cały rok będzie odbywał praktykę duszpasterską. Przed homilią ks. kan. Karol Serkis skierował prośbę do Księdza Biskupa o udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania, zapewniając, że młodzi należycie przygotowali się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej pod okiem proboszcza i katechetek: Izy Michałowskiej i Mieczysławy Radko. Po homilii bp Ryszard udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży w liczbie ok. 170-ciu osób. Biskup zachęcał młodzież do nabycia na pamiątkę tego wydarzenia Katechizmu lub innych pozycji książkowych.

Na zakończenie uroczystości ks. kan. Karol Serkis podziękował bp. Ryszardowi Karpińskiemu za przyjazd do parafii i za odprawienie sumy odpustowej, słowo wygłoszone podczas homilii oraz za udzielenie Sakramentu Bierzmowania. Do podziękowań dołączyli się rodzice bierzmowanej młodzieży, oraz sama młodzież. Ksiądz Proboszcz podziękował kapłanom za przybycie na uroczystości, a w szczególny sposób parafianom za przygotowanie i wystrój świątyni, za wspólną modlitwę za wstawiennictwem św. Wita. Ksiądz Proboszcz podziękował także katechetkom za przygotowanie i organizację młodzieży podczas Bierzmowania, chórowi parafialnemu i scholi na czele z organistą panem Franciszkiem Mrozem za śpiew podczas liturgii, ministrantom za posługę przy Ołtarzu. Po podziękowaniu nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i miała miejsce procesja eucharystyczna, której odśpiewano dziękczynne "Te Deum", a następnie Ksiądz Biskup udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po Mszy bp Ryszard podpisywał na pamiątkę Sakramentu Bierzmowania zakupione przez wiernych książki. Każdy z bierzmowanych otrzymał także krzyż, który ma przypominać przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Reklama

List otwarty do Prezydenta Rzeszowa w sprawie Marszu Równości

2019-04-23 13:58

ADAM RAK

Szanowny Panie Prezydencie,
Kolejny już raz wyraził Pan zgodę na odbycie w naszym mieście Marszu Równości, który organizują środowiska lewicowe. W ubiegłym roku doszło do zamieszek podczas tej demonstracji , a zarazem afirmacji odmienności seksualnej, co daje podstawę prawną do nieudzielenia zgody na tę imprezę w tym roku. Zgody takiej nie udzielił między innymi prezydent Gniezna, w obawie o bezpieczeństwo i mienie mieszkańców.

Wiemy już z doświadczenia że nie ma u nas takich środowisk. Dlatego też planowany jest zjazd przedstawicieli LGBT z całego kraju i świata. Stanowczo przeciwstawiamy się organizacji w Rzeszowie tego rodzaju manifestacji, które godzą w podstawowe wartości chrześcijańskie i promują zachowania niezgodne z nauką Kościoła. Każdemu człowiekowi należy się szacunek. Nie zamierzamy nikogo potępiać, jednak ich czyny można i należy napiętnować. Pan Prezydent wyrażając swoją zgodę na to wydarzenie zdecydowanie je promuje.

W Dzienniczku Siostry Faustyny znajdziemy słowa, które usłyszała podczas modlitwy z ust Pan Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. (Dz. 1732). Chcemy być wierni i do tego wzywamy również Pana Prezydenta.

Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości. Czyny homoseksualne są sprzeczne z naturą. Co więcej, już w Księdze Rodzaju czytamy o wydarzeniach w Sodomie i Gomorze. Pośród „bardzo ciężkich występków” tamtejszych mieszkańców to właśnie ich czyny homoseksualne były dla Boga najbardziej odrażające (por. Rdz 18, 20). Stąd nazywamy je „grzechem sodomskim”. W Księdze Kapłańskiej czyny homoseksualne także są surowo zakazane: „Nie będziesz obcował z mężczyzną tak, jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość!” (18, 22). Ich potępienie jest powtórzone również na kartach Nowego Testamentu. Św. Paweł wprost stwierdza, iż homoseksualiści czynni, podobnie jak inni grzesznicy, którzy nie chcą się nawrócić, ryzykują wieczne potępienie: „Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą (...) nie odziedziczą królestwa Bożego” (1 Kor 6, 9-10). Jako Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej zdecydowanie przeciwstawiamy się zorganizowaniu Marszu Równości w Rzeszowie i wzywamy Pana Prezydenta do wycofania zgody na tę manifestację i promocję zła.

Rzeszów, dnia 1.04.2019r.

Ks. Daniel Drozd, Asystent Kościelny
Halina Szydełko, Przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odpowiedź Naczelnego Rabina Polski na oświadczenie Kościoła ws. Pruchnika

2019-04-24 18:45

BP KEP / Warszawa (KAI)

Dziękujemy Konferencji Biskupiej za ich jasną, jednoznaczną oraz błyskawiczną odpowiedź na antysemickie pobicie oraz spalenie podobizny Żyda w miejscowości Pruchnik – napisał Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski, do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego oraz do Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w odpowiedzi na oświadczenie bp. Rafała Markowskiego ws. Pruchnika.

pl.wikipedia.org
Michael Schudrich

Publikujemy pełną treść odpowiedzi:

Warszawa, 24 kwietnia 2019 r.

Dziękujemy Konferencji Biskupiej za ich jasną, jednoznaczną oraz błyskawiczną odpowiedź na antysemickie pobicie oraz spalenie podobizny Żyda w miejscowości Pruchnik.

Będziemy nadal ściśle współpracować z naszymi braćmi z Konferencji Biskupów w walce z nienawiścią, czy to na Sri Lance, czy w naszej ukochanej Polsce.

Michael Schudrich

Naczelny Rabin Polski

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem