Reklama

Wiara

22 października

#NiezbędnikRóżańcowy: Różaniec święty w objawieniach maryjnych – Campinas

Z różańcem w ręku musimy opuścić Europę, by poznać treść i historię objawień, jakie miały miejsce w Campinas w Brazylii w 1929 r.

[ TEMATY ]

modlitwa

różaniec

październik

#NiezbędnikRóżańcowy

BOŻENA SZTAJNER/NIEDZIELA

Wizjonerką była nowicjuszka w zakonie kontemplacyjno-czynnym Misjonarzy Jezusa Ukrzyżowanego siostra Amalia Aguirre. 8 listopada 1929 roku usłyszała wewnętrzny głos Jezusa, który pouczył ją, jak powinna modlić się o konkretne łaski modlitwą za wstawiennictwem Łez Najświętszej Matki Jego, podając następującą modlitwę: „O Jezu, wysłuchaj naszą modlitwę ze względu na łzy Twojej Najświętszej Matki. O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie”, po czym dodał: „Moja córko, Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę”.

W dniu 8 marca 1930 roku siostra Amalia klęczała w kaplicy, adorując Najświętszy Sakrament. Wtedy ukazała się jej Matka Boża... „Zobaczyłam kobietę nieopisanej urody, która była ubrana w szaty purpurowe, niebieski płaszcz i biały welon. Przybliżała się do mnie z uśmiechem, i trzymając w ręku różaniec, który nazwała „corona” (czyli „korona” lub różaniec). Jego perły jaśniały jak słońce i były białe jak śnieg.

Maryja spojrzała na mnie i powiedziała: „Moje dziecko, powiem ci, o różańcu w moich rękach. Nazwałam go koroną (koronką) Łez. Kiedy jesteś przy mnie, widząc tę koronkę w moich rękach, pamiętaj, że to oznacza, miłosierdzie, miłość i ból … Ta koronka z moich błogosławionych łez oznacza, że matka cię kocha. Wykorzystaj wszystkie swoje przywileje, aby uciekać się z ufnością i miłością”. Wręczając jej różaniec, powiedziała: „To jest różaniec z moich łez, które są powierzone przez mojego umiłowanego Syna dla Jego Instytutu (tak początkowo nazywało się to zgromadzenie zakonne) jako część jego dziedzictwa... Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła... Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej wielkiej walki...”.

Reklama

W trzeciej wizji, która miała miejsce w dniu 8 kwietnia 1930 roku, siostra Amelia ujrzała Medalik Matki Bożej od Łez. Medalik na awersie posiadał napis: „O najboleściwsza Dziewico, Twoje łzy skruszyły królestwo zła. Na rewersie miał wizerunek Jezusa ubiczowanego (Ecce Homo) z podpisem: „Przez Twoją Boską łagodność, o Jezu, uratuj świat od błędu, który mu zagraża.”

Biskup Campinas - Francisco Campos Barreto, w 1934 roku napisał: „Niezliczone łaski zostały otrzymane przez odmawianie różańca na cześć Łez naszej drogiej Matki Bożej. Przyczyna leży w obietnicy świętego Zbawiciela, że nie odmówi niczego przez wzgląd na Łzy swojej Matki. Jest rzeczą wiadomą, że Zbawiciel w szczególny sposób wynagradza szacunek dla boleści Jego Najświętszej Matki, które same są przyczyną Jej łez... Ci, którzy modlili się na różańcu do Łez NMP przez dziewięć dni, otrzymali święte sakramenty i wykonywali dzieła miłosierdzia. Od wierzących dowiadujemy się, że odmawianie tego Różańca stało się dla nich drogim zwyczajem. Z tego powodu codziennie modlą się często i wypraszają łaski dla siebie i innych, proszą o nawrócenie grzeszników, heretyków i ateiści, uzyskują łaski dla kapłanów i misjonarzy , a także, by pomóc i uwolnić biedne dusze z czyśćca

W tym samym roku, 1934, Biskup Francisco, zatwierdził Różaniec i medalik oraz nabożeństwo do Łez Matki Bożej. Matka Boża wyraziła życzenie, aby w każdej rodzinie i klasztorach uważano sobie za obowiązek miłości odmawiać „Koronkę do Łez” o siódmej wieczorem… Stolica Apostolska 15 V 1934 r. zatwierdziła to nabożeństwo.

Czytanki przygotowuje: ks. Krzysztof Hawro/Niedziela

Reklama

Pomódl się wspólnie z nami. Start transmisji modlitwy różańcowej z Jasnej Góry o godz. 16:00, a o 19.00 tramsmisja nabożeństwa październikowego.

Tajemnice bolesne

TAJEMNICA PIERWSZA: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Słuchanie Słowa Bożego

A kiedy przyszli do ogrodu, zwanego Getsemani, rzekł Jezus do swoich uczniów: „Usiądźcie tutaj, Ja tymczasem będę się modlił”. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana i począł drżeć, i odczuwać trwogę. I rzekł do nich: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie”. I odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. I mówił: „Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie] ”. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Rzekł do Piotra: „Szymonie, śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Odszedł znowu i modlił się, powtarzając te same słowa. Gdy wrócił, zastał ich śpiących, gdyż oczy ich były snem zmorzone, i nie wiedzieli, co Mu odpowiedzieć.

Gdy przyszedł po raz trzeci, rzekł do nich: „Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Przyszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy, oto zbliża się mój zdrajca”. (Mk 14, 32-42). Albo: (Mt 26, 36-46; Łk 22, 39-46).

Reklama

Milczenie

Ojcze nasz…

Dziesięć "Zdrowaś Maryjo"

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 który w Ogrodzie Oliwnym podjął za nas największe cierpienia na duszy;

 który kazał nam czuwać i modlić się, abyśmy nie ulegli pokusie;

 który z powodu naszych grzechów zasmucił się aż do granic śmierci;

 który wobec trzech uczniów: Piotra, Jakuba i Jana zaczął drżeć na swoim ciele, odczuwać trwogę i całkowicie pogrążył się w udręce;

 który na kolanach, z twarzą ku ziemi, błagał Ojca jak dziecko o litość i oddalenie męki, ale równocześnie powtarzał słowa zgody na nią, mówiąc: „Ojcze, niech się dzieje wola Twoja, a nie moja”;

 który przez swój krwawy pot spływający po całym ciele uczy mnie walki z pokusami do złego za wszelką cenę, nawet aż do przelania krwi;

 który mi daje wzór dziecięcej i serdecznej modlitwy w trudnościach, gdy sam w Ogrójcu prosił Ojca: „Abba, Ojcze, zabierz ten kielich ode Mnie”, równocześnie zgadzając się na jego wypicie;

 który prosi nas w Ogrójcu, abyśmy przy Nim czuwali i nie zasypiali sprawy zbawienia swego i innych;

 który w straszliwych mękach duchowych przyjął pociechę ze strony posłanego przez Boga anioła;

 który w Ogrodzie Oliwnym został zdradzony pocałunkiem Judasza, pojmany, związany i zaprowadzony przed sądy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

TAJEMNICA DRUGA: Biczowanie Pana Jezusa

Słuchanie Słowa Bożego

Wtedy Piłat, chcąc zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza, Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mk 15, 15). Któż uwierzy temu, cośmy usłyszeli? Komu się ramię Pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty prze ludzi Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich!(Iz 53, 1-7). Albo: (Mt 27, 26; J 19, 1)

Reklama

Milczenie

Ojcze nasz...

Dziesięć "Zdrowaś Maryjo"

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, JEZUS

 który oglądał wcześniej swoje okrutne ubiczowanie, mówiąc o sobie, że Syn Człowieczy będzie znieważany i bity;

 którego Piłat skazał na kaźń strasznego biczowania, będącego wstępem do śmierci przez ukrzyżowanie;

 który został zestawiony z Barabaszem i podczas gdy ten został zwolniony, On został zaprowadzony do pretorium, obnażony i poddany przy słupie kaźni biczowania;

 który przez okrutne ubiczowanie wypełnił proroctwo Izajasza mówiące o oszpeceniu Jego wyglądu i uczynieniu Go niepodobnym do ludzi;

 który przy słupie biczowania wypełnił płacz psalmów nad męką: „Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzkie i wzgardzony u ludzi”;

Reklama

 który okazany przez Piłata po ubiczowaniu ludowi, nie wzbudził litości, ale został przez niego odrzucony;

 który w swoim krwawym obnażeniu przy słupie jest dla nas ostrzeżeniem przed grzechami ciężkimi, zwłaszcza bezwstydem i nieczystością;

 który jako ubiczowany jest pobudką do największej miłości Boga i bliźnich;

 który za mnie ubiczowany jest mi przykładem największej cierpliwości i motywem heroicznych wyrazów poświęcenia;

 którego obraz ubiczowania przy słupie jest dla chrześcijan pobudką do nawrócenia i podejmowania czynów umartwienia i pokuty. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

2021-10-21 21:30

Ocena: +36 -2

Reklama

Wybrane dla Ciebie

#NiezbędnikRóżancowy: ...Święta Mario, Matko Boża...

[ TEMATY ]

różaniec

październik

#NiezbędnikRóżańcowy

Graziako

Gdybyśmy od początku naszych rozważań liczyli rozważone zwroty pozdrowienia anielskiego, to należy stwierdzić, że jesteśmy za połową. Początek drugiej część omawianej modlitwy stawia nam przed oczy Świętą Maryję, Matkę Bożą.

Prawda użyta w tym tytule w odniesieniu do Maryi jest wyrażana również jako Święta Boża Rodzicielko, czego wyraz znajdujemy w liturgii 1 stycznia. Dla mojej diecezji jest to szczególny tytuł przysługujący Maryi, bowiem Święta Boża Rodzicielka – Matka Odkupiciela jest główną patronką diecezji zamojsko – lubaczowskiej. Cóż oznacza ten szczególny tytuł? Przede wszystkim trzeba by powrócić tu do prawdy o rodzicielstwie Maryi i Jej macierzyństwie. Maryja zgodziła się spełnić Bożą wolę; posłuszna słowom Archanioła Gabriela zrodziła Syna – Jezusa Chrystusa, który był Synem Boga Najwyższego. Maryja nie tylko obdarzyła nas Bogiem-Człowiekiem, lecz także dała nam Odkupiciela. Jest więc także Matką Odkupiciela! Matczyna troska Maryi realizowała się przez całe ziemskie życie Jezusa, który nie przestając być Bogiem, stał się człowiekiem. Rozważany przez nas dziś tytuł Maryi nie był taki oczywisty od samego początku istnienia Kościoła. To wezwanie zostało przyjęte dopiero w czasie Soboru Efeskiego, który odbył się w 431 roku. Można, więc zapytać czy nie jest to coś zmyślonego przez ojców soborowych? Pytanie jest jednak zbędne dla wszelkich znawców Pisma Świętego, bo już na kartach księgi Izajasza padają słowa: Dlatego Pan sam da wam znak: Oto panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emanuel (Iz 7,14). To jednak nie koniec dowodów na to, że Maryja jest Matką Boga. Głównym dowodem jest Ewangelia, w której jest bezpośrednio przestawiana jako Matka Jezusa, czyli jako Matka Boga. Warto tu podkreślić, że Maryja urodziła samego Boga, a nie kogoś, kto miał się nim stać dopiero po narodzinach.

CZYTAJ DALEJ

Bp Bryl do rektorów i formatorów seminariów duchownych: formacja potrzebuje prawdy serca

2023-02-07 17:39

[ TEMATY ]

seminarium

Bożena Sztajner/Niedziela

W formacji chodzi o to, żebyśmy odkryli prawdę serca, a nie zatrzymywali się tylko na zewnętrznych gestach - mówił biskup kaliski Damian Bryl, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy seminaryjnej w Kaliszu w drugim dniu Sesji Formatorów Seminaryjnych, która odbywa się pod patronatem Komisji Duchowieństwa KEP.

W homilii celebrans podkreślał, że formacja wymaga całościowego spojrzenia na konkretnego człowieka. - Trzeba nam widzieć konkretnego człowieka z całą jego historią, z całym obdarowaniem, z całą słabością. My nie formujemy idei o człowieku, tylko konkretne osoby. Uważajmy na to, żeby nie uogólniać, ale żeby widzieć konkretnego człowieka, mieć do niego szacunek i pokornie mu towarzyszyć – powiedział bp Bryl.

CZYTAJ DALEJ

Sto pięćdziesiąt porcji!

2023-02-08 15:29

Małgorzata Pabis

Tym razem kucharze z restauracji Agape ugotowali pyszny kapuśniak.

Tym razem kucharze z restauracji Agape ugotowali pyszny kapuśniak.

    Po raz piąty Kościół Rektoralny Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w ramach akcji „Zupa od św. Siostry Faustyny” zakupił i dostarczył do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio sto pięćdziesiąt porcji zupy.

    Posiłki zostały dostarczone w środę, 8 lutego. - Tym razem kucharze z restauracji Agape ugotowali pyszny kapuśniak. Mamy nadzieję, że smakował on wszystkim, którzy od rana czekali w kolejce, by otrzymać coś ciepłego do zjedzenia, bo zima w Krakowie nie odpuszcza – mówi Małgorzata Pabis, rzecznik prasowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i dodaje, że już za kilka dni, jeśli fundusze na to pozwolą, do Dzieła Pomocy św. Ojca Pio, zostaną dostarczone pączki w Tłusty Czwartek. - Wierzymy, że nasi darczyńcy nie zawiodą i uda nam się zrealizować i to zamierzenie – podkreśla.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję