Reklama

Porady prawnika

Dwuinstancyjność w ZUS

Niedziela Ogólnopolska 8/2005

Il. Katarzyna Nita

Od stycznia 2005 r. zmieniła się w ZUS zasada odwoływania się od orzeczenia lekarza orzecznika. Zostały powołane komisje lekarskie, które będą pełniły rolę drugiej instancji.
Każdy, kto jest niezadowolony z orzeczenia lekarza orzecznika, może złożyć sprzeciw do właściwej komisji lekarskiej za pośrednictwem jednostki ZUS, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Ma na to 14 dni od uzyskania orzeczenia lekarza orzecznika. Uprawnienie takie (do złożenia sprzeciwu) ma także prezes ZUS, jeśli dostrzeże w konkretnym orzeczeniu wady.
Każda sprawa wniesiona jako sprzeciw jest ponownie badana przez komisję.
Może się więc okazać, że otrzymamy ponowne wezwanie do stawienia się w ZUS, a gdy się okaże, że zgromadzona dokumentacja jest niewystarczająca, komisja ta może skierować nas na dodatkowe badania, a nawet obserwację w szpitalu. Komisja lekarska orzeka w składzie trzyosobowym, a jej ustalenia są podstawą do wydania decyzji o uprawnieniu do danego świadczenia lub o braku takiego uprawnienia.
Jeśli zainteresowana osoba nie wniesie sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika, a prezes ZUS nie zgłosi zarzutu wadliwości tego orzeczenia, wówczas ZUS wyda decyzję na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika. Sprzeciw jest zatem drugą instancją i dopiero od takiej decyzji należy wnieść sprawę do sądu.
Podobnie jak poprzednio, odwołanie wnosimy do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, ale za pośrednictwem ZUS, i mamy na to miesiąc od dnia doręczenia nam decyzji. ZUS jeszcze raz przygląda się sprawie - może decyzję zmienić lub uchylić; jeśli nie uczyni tego w ciągu 30 dni, musi przekazać sprawę sądowi, chyba że osoba zainteresowana przedstawi nowe wyniki badań - wówczas sprawę nie oddaje się do rozstrzygnięcia sądowi, ale pozostaje ona w ZUS.
Gdy sprawa znajdzie się w sądzie, ten najpierw bada, czy wyczerpaliśmy możliwości odwoławcze w ZUS i czy stan naszego zdrowia uległ zmianie. Z pewnością odrzuci odwołanie, jeśli nie złożyliśmy sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika i nie wskazaliśmy nowych okoliczności dotyczących niezdolności do pracy. Gdy wykażemy, że sprzeciw złożyliśmy, ale miało to miejsce po terminie (choć nie z naszej winy) i nie został on przyjęty, sąd uchyli decyzje ZUS i przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia - zajmie się nią komisja lekarska. Sprawa powróci ponownie do ZUS, jeśli w odwołaniu do sądu nie wskażemy nowych powodów niezdolności do pracy, które powstały po złożeniu odwołania.
Co może zatem w obecnej sytuacji sąd? Może zmienić decyzję ZUS w sprawie świadczenia uzależnionego od niezdolności do pracy tylko wówczas, gdy osoba zainteresowana wyczerpała drogę odwoławczą w ZUS, a w odwołaniu do sądu nie powołała się na nowe dowody swojej niepełnosprawności. Wtedy może orzec na podstawie zgromadzonej dokumentacji, iż osoba uznana za zdolną do pracy jest częściowo do niej niezdolna lub jest niezdolna do niej całkowicie.
Osobom wezwanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych organ rentowy będzie zwracał koszty - do 20 zł gotówką, kwoty większe - na rachunek bankowy (rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 31 grudnia 2004 r., DzU nr 6/2005 r.).

* Od 1 maja 2004 r. podrożały opłaty za użytkowanie wieczyste z uwagi na obciążenie tych opłat 22-procentową stawką podatku VAT. Poza tym w niektórych województwach dokonano aktualizacji tych opłat. Mamy prawo zakwestionować wysokość opłaty, odwołując się do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO). Jeśli rozstrzygnięcie SKO nie zadowala nas, możemy zwrócić się z pozwem do sądu. Można też - jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 50 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2004 r. - starać się o bonifikatę.
* Od 1 maja 2004 r. obowiązuje bezwzględny zakaz aneksowania umów na czas określony, a trzecia umowa jest traktowana jako umowa na czas nieokreślony.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Dąbrowa Górnicza: Profanacja w Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej (komunikat Kurii)

W Sanktuarium Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej doszło do profanacji.

Komunikat Kurii Diecezjalnej

Szczęść Boże!

Z wielkim smutkiem pragnę poinformować Księży, że w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu dopuściła się aktu zbezczeszczenia w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Zniszczeniu uległa min. mensa ołtarzowa oraz krzyż. Nie miała miejsce profanacja Najświętszego Sakramentu. W tym trudnym dla nas wszystkich czasie Ksiądz Biskup Grzegorz prosi o modlitwę za proboszcza parafii, duszpasterzy jak i całą wspólnotę parafialną. Prośmy w naszych prywatnych modlitwach Matkę Bożą Anielską, czczoną w dąbrowskim sanktuarium jako Panią i Matkę Zagłębia, o wstawiennictwo za nami u swojego Syna jak i o opamiętanie i miłosierdzie dla tych, którzy nie mają szacunku dla tego co dla nas święte. Przepraszajmy za wszystkie zniewagi, których wobec Boga dopuszcza się dziś człowiek.

Zachęcamy do odmówienia Aktu zawierzenia NMP Anielskiej:
Bogurodzico Dziewico Niepokalana Maryjo, Królowo Polski, Patronko Dąbrowy Górniczej i Matko Zagłębia, Wielka Boga-Człowieka Matko! Przed pięćdziesięciu laty Prymas Polski Sługa Boży Stefan kardynał Wyszyński na mocy szczególnej władzy udzielonej przez Stolicę Apostolską, „(…) ku większej chwale Pana Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego oraz na cześć Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanej Maryi, celem zbliżenia ludu polskiego do stóp Królowej Polski” ogłosił Ciebie Maryjo Patronką Dąbrowy Górniczej i Matką Zagłębia.Oto my żyjący na Zagłębiowskiej Ziemi jako spadkobiercy tamtych pokoleń zwracamy się do Ciebie Anielska Królowo, aby ponowić nasze dziecięce oddanie i polecić się Twojej opiece. Zawierzając sprawy i losy całego Kościoła w naszej Ojczyźnie i Diecezji Sosnowieckiej z najgłębszą pokorą upadamy przed Tobą o Pani Naszych Losów i prosimy: Naucz nas jak mamy czcić i kochać Twojego Syna utajonego w Najświętszym Sakramencie, który zamieszkał między nami, aby nas obdarować i uszczęśliwić chlebem Aniołów. Dodawaj nam siły i wspomagaj nas nieustannie w wypełnianiu przykazań Bożych i kościelnych.
Wypraszaj łaski u Swojego Syna dla ludu tej spracowanej zagłębiowskiej ziemi, wystawianych na próbę obecnego czasu.
Zwyciężaj codziennie w naszych sercach i spraw, by było to zwycięstwo wiary, nadziei i miłości oraz dobra, uczciwości, sumienności i trzeźwości.
Małżonkom daj siłę do wytrwania w wierności, rodzicom daj miłość i moc w pokonywaniu wszelkich trudności.
Dzieciom daj doświadczyć rodzicielskiej miłości.
Młodemu pokoleniu wskaż drogę szczęśliwej przyszłości i ustrzeż przed zgorszeniem. Ludziom poszukującym pracy, nękanym przez różne trudności i kłopoty daj nadzieję zmiany. Chorym uzdrowienie, starcom pozbawionym opieki i wszystkim, którzy zatracili nadzieję wypraszaj siłę duszy i ciała oraz wspomagaj w codziennych potrzebach i troskach. Zagubionym na drogach swojego życia wskaż właściwą drogę prowadzącą do Twojego Syna i wypraszaj im światło Ducha Świętego.
Niechaj wszyscy doznają Twojego wsparcia, którzy uciekają się pod Twoją macierzyńską opiekę. O Matko! Pani Zagłębia! Ucieczko nasza! Niechaj ukochamy całym sercem Twojego Syna Jezusa Chrystusa i Ciebie tu na ziemi, abyśmy po skończonym pielgrzymowaniu mogli się cieszyć z Wami w niebie na wieki wieków. Amen.

ks. Mariusz Karaś
Kanclerz

CZYTAJ DALEJ

Kraków: w niedzielę Msza Św. z rodziną męczenników z Pariacoto

2020-06-03 08:24

[ TEMATY ]

męczennicy z pariacoto

franciszkanie.pl

O. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski

W najbliższą niedzielę przypada wspomnienie liturgiczne bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego - misjonarzy, którzy prawie 30 lat temu zginęli z rąk terrorystów Świetlistego Szlaku w Pariacoto w Peru. Z tej okazji w krakowskiej bazylice św. Franciszka z Asyżu zostanie odprawiona Msza Św. z udziałem najbliższej rodziny franciszkańskich męczenników.

Uroczystej Eucharystii, która rozpocznie się 7 czerwca o godz. 12:00, będzie przewodniczył o. Jacek Lisowski, wieloletni misjonarz w Peru. We Mszy Św. będą uczestniczyli członkowie najbliższej rodziny błogosławionych męczenników z peruwiańskiego Pariacoto.

7 czerwca jest dniem liturgicznego wspomnienia błogosławionych franciszkanów Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, ponieważ w tym dniu, w 1986 r. bł. Michał przyjął święcenia diakonatu, a bł. Zbigniew święcenia prezbiteratu.

„Koniec maja i czerwiec to w wielu diecezjach czas święceń kapłańskich, a potem Mszy Świętych prymicyjnych. Dla nowo wyświęconych diakonów, prezbiterów i ich rodzin jest to szczególne święto. Wiele wzruszeń, uśmiechów, kolejki po błogosławieństwo udzielane przez nowo wyświęconego prezbitera. Nie inaczej było przed laty, gdy święcenia przyjmowali błogosławieni Męczennicy z Pariacoto” - podkreślono na stronie www.franciszkanie.pl.

Podczas niedzielnej Eucharystii krakowscy franciszkanie i Biuro Promocji Kultu Męczenników z Pariacoto zapraszają do wspólnej modlitwy dziękczynnej za dar beatyfikacji misjonarzy, zawierzania Bogu ich procesu kanonizacyjnego oraz oddawaniu Bogu za ich wstawiennictwem wszystkich ludzi dotkniętych chorobami, terroryzmem i nieszczęściem.

W tym roku przypada 5. rocznica beatyfikacji męczenników z Pariacoto, którą ich biuro promocji świętuje poprzez przypominanie i udostępnianie mało znanych dotąd zdjęć i filmów. „Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcieliby podzielić się świadectwem łask otrzymanych za ich wstawiennictwem, zdjęciami, innymi pamiątkami po błogosławionych” - zachęcono na stronie www.meczennicy.franciszkanie.pl, gdzie można znaleźć informacje dotyczące życia i kultu błogosławionych z Pariacoto. Materiały można oglądać na nowym kanale YouTube „MichaliZbigniew”.

Franciszkańscy misjonarze, o. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Tomaszek, w 1989 r. zaczęli swoją pracę misyjną w Pariacoto w Peru. Zginęli z rąk terrorystów Świetlistego Szlaku 9 sierpnia 1991 r. Decyzją papieża Franciszka 5 grudnia 2015 r. zostali beatyfikowani.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję