Reklama

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 13/2005

W papieskim oknie w porze audiencji generalnej

Kilkuset pielgrzymów, którzy w porze tradycyjnej audiencji generalnej przybyli 16 marca na Plac św. Piotra, nie zawiodło się: około godz. 11.20 Jan Paweł II ukazał się na moment w oknie swego apartamentu i udzielił im błogosławieństwa.
Papież stał w oknie około minuty. Ostatni raz wierni widzieli go w tym miejscu podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 20 lutego, czyli na cztery dni przed ponownym pójściem do szpitala. Tam właśnie przed tygodniem odbyła się podobna, nietypowa audiencja środowa, gdy Ojciec Święty przez szybę pozdrowił zgromadzonych na Placu św. Piotra pielgrzymów.

Papieskie przesłanie do uczestników kursu dla spowiedników

Nauczanie Soboru Trydenckiego o niemożności przyjmowania Komunii św., gdy się jest w stanie grzechu śmiertelnego, jest nadal aktualne. Przypomniał o tym Jan Paweł II w przesłaniu do uczestników kursu dla spowiedników.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że „w tradycji Kościoła sakramentalne pojednanie zawsze pozostawało w ścisłej zależności z ofiarą Eucharystii, będącą pamiątką naszego odkupienia”.
Papież zaznaczył następnie, że w roku bieżącym, w sposób szczególny poświęconym tajemnicy eucharystycznej, wydaje się pożyteczniejsze niż kiedykolwiek przedtem „zwrócić Waszą uwagę na życiową relację istniejącą między obu tymi sakramentami”. W obrzędach Mszy św. wiele elementów podkreśla potrzebę oczyszczenia i nawrócenia: od początkowego aktu skruchy po prośby o uzyskanie przebaczenia, od znaku pokoju po modlitwy, które kapłani i wierni odmawiają przed Komunią.
„Tylko ten, kto ma szczerą świadomość, że nie popełnił żadnego grzechu śmiertelnego, może przyjąć Ciało Chrystusa. Mówi to wyraźnie Sobór Trydencki, kiedy stwierdza, że «nikt, kto ma świadomość grzechu śmiertelnego, jakkolwiek żałowałby z tego powodu, nie może przyjąć świętej Eucharystii bez odbycia przedtem sakramentalnej spowiedzi» (...). Tak Kościół naucza również dzisiaj” - podkreślił Jan Paweł II.
Wezwał kapłanów, aby także oni przystępowali do sprawowania Mszy św. „z czystym sercem i szczerą miłością” i aby „zachęcali wiernych do przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa, aby być oczyszczonym z grzechów lekkich i niedoskonałości, tak aby celebracje eucharystyczne były miłe Bogu (...). Bądźcie dla wszystkich wytrwałymi, zawsze gotowymi i kompetentnymi szafarzami sakramentu pojednania, prawdziwym obrazem Chrystusa, Świętego i Miłosiernego” - napisał Papież, powierzając uczestników kursu Maryi, Matce Miłosierdzia.
Kurs dla księży, zwłaszcza młodych, nt. ważności i znaczenia sakramentu pojednania oraz trudności, na jakie mogą oni napotkać przy sprawowaniu go, odbywał się w dniach 14-19 marca. „Kurs o sumieniu” organizuje w Watykanie od lat Trybunał Penitencjarii Apostolskiej i kieruje nim przewodniczący tego urzędu - amerykański kardynał kurialny James Francis Stafford.

Nominacje na Synod Biskupów

12 marca Jan Paweł II mianował trzech przewodniczących delegatów oraz relatora generalnego i sekretarza specjalnego najbliższego - XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w dniach 2-29 października br. w Watykanie. Tematem obrad będzie Eucharystia: źródło i szczyt życia i misji Kościoła.
Przewodniczącymi delegatami (przewodniczącym jest z urzędu Ojciec Święty) są: prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - kard. Francis Arinze, arcybiskup Guadalajary w Meksyku - kard. Juan Sandoval Íńiguez i arcybiskup Ranchi w Indiach - kard. Telesphore Placidus Toppo. Relatorem generalnym został mianowany patriarcha Wenecji - kard. Angelo Scola, a sekretarzem specjalnym - arcybiskup Dijon we Francji Roland Minnerath.
Przed każdym zgromadzeniem Synodu Biskupów - zwyczajnym, nadzwyczajnym, specjalnym bądź jeszcze innym - papież mianuje kierownictwo oraz część delegatów, ekspertów i audytorów; pozostali uczestnicy danego zgromadzenia pochodzą z wyborów dokonywanych przez krajowe konferencje biskupie.

Reklama

Biskupi Tanzanii z wizytą „ad limina”

Sprawy rodziny, duchowieństwa i dobro wspólne społeczeństwa - to trzy główne zagadnienia, na które zwrócił uwagę Jan Paweł II w przesłaniu skierowanym do biskupów Tanzanii. Przebywali oni w Rzymie w ramach wizyty ad limina. 11 marca Papież przyjął w Poliklinice im. A. Gemellego arcybiskupa Dar-es-Salaam - kard. Polycarpa Pengo i przewodniczącego Episkopatu tego afrykańskiego kraju - bp. Severine’a Niwemugiziego z Rulenge i przekazał im wspomniane orędzie.
„Świat może wiele się nauczyć z wielkiej wartości, jaką stanowi rodzina jako podstawa społeczeństwa afrykańskiego” - stwierdził Ojciec Święty. Zaznaczył, że „Kościół winien uznać szczególny priorytet duszpasterstwa rodziny ze względu na wielkie zmiany kulturalne zachodzące w dzisiejszym świecie”. Podkreślił, że należy przeciwstawić się „z całą mocą niesłusznej praktyce łączenia programów opieki gospodarczej ze wspieraniem sterylizacji i antykoncepcji”, gdyż działania takie „są zniewagą godności osoby i rodziny”.
Odnosząc się do problemów duchowieństwa, Ojciec Święty stwierdził, że biskup ma być ojcem, bratem i przyjacielem swych najbliższych współpracowników, jakimi są księża. Biskupi mają pomagać im rozwijać ich dary, „podtrzymywać ich w trudnościach i kształtować tak, aby księża umieli stawiać czoła wymogom życia kapłańskiego w naszych czasach”.
I wreszcie Papież podkreślił znaczenie kroków podejmowanych przez Episkopat Tanzanii na rzecz „przezwyciężenia ubóstwa materialnego, które dotyka tak wielką część Waszego ludu”. Przypomniał, że trzeba nadal rozwijać współpracę państwa i Kościoła w sprawach o wielkim znaczeniu społecznym.
Na zakończenie Ojciec Święty podkreślił konieczność „utrzymywania i umacniania pełnych szacunku stosunków ze wspólnotą muzułmańską” i „zdecydowanego zaangażowania na rzecz dialogu międzyreligijnego”.

„Kod Leonarda da Vinci” - ostrzeżenie

„Nie czytajcie, a tym bardziej nie kupujcie Kodu Leonarda da Vinci Dana Browna!” - z tym apelem na falach Radia Watykańskiego wystąpił 15 marca br. kard. Tarcisio Bertone, organizator sympozjum na temat tego amerykańskiego bestselleru, które odbyło się 16 marca. Inicjatywa związana jest z groźnym, zdaniem kardynała, zjawiskiem, jakim jest popularność powieści Dana Browna wśród młodzieży.
„Myślę, że najgroźniejszym uwarunkowaniem jest opinia, iż nie można być nowoczesnym młodym człowiekiem, jeżeli nie przeczytało się Kodu Leonarda da Vinci. W szkołach krąży stereotyp, że tę książkę należy przeczytać, aby zrozumieć dynamikę historii i wszystkie manipulacje, jakich Kościół miał się dopuścić w ciągu wieków. To bolesne i straszne zarazem” - oświadczył.
Kard. Bertone, który przez lata jako sekretarz Kongregacji Nauki Wiary był bliskim współpracownikiem jej prefekta - kard. Josepha Ratzingera, zwrócił uwagę na najjaskrawsze błędy, jakie znalazły się w książce amerykańskiego pisarza. Nic bardziej fałszywego, jego zdaniem, aniżeli twierdzenie, że w Ewangeliach dyskryminowane są kobiety. „Jak wiemy, dominującą postacią Ewangelii jest Matka Boża, postać kobieca par excellance, matka Jezusa. Z kolei grupa kobiet występujących w Nowym Testamencie jest niemal tak samo reprezentowana, jak Apostołowie” - zauważył kard. Bertone.
Jeszcze poważniejszą mistyfikacją jest „negacja śmierci i zmartwychwstania Jezusa (...). Książka - zdaniem kard. Bertone - pełna jest sfabrykowanych kłamstw”. Jest on przekonany, że „szerzenie tego steku kłamstw odbywa się zgodnie z określoną strategią”. Dystrybucja książki jest wyjątkowa, dotarła bowiem nawet do księgarni katolickich.

Sprzedano już cały nakład najnowszej książki Jana Pawła II

Radio Watykańskie podało, że rozszedł się już cały pierwszy nakład włoskiego przekładu książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość, wynoszący 330 tys. egzemplarzy. Znajduje się ona na pierwszym miejscu wszystkich list bestsellerów. Wydawnictwo „Rizzoli”, które wykupiło wyłączne prawa do tej pozycji, postanowiło dodrukować dalszych 400 tys. egzemplarzy.

Papież otrzyma na urodziny własny szczyt we Włoszech

18 maja br., na 85. urodziny, Jan Paweł II otrzyma szczególny podarunek od Włochów - szczyt wysokości 2424 m n.p.m. w najwyższej części Apeninu Abruzyjskiego. Dotychczas szczyt nie miał oficjalnej nazwy, a miejscowa ludność nazywała go Żandarmem. Nadać szczytowi imiona Papieża postanowili wierni i władze L’Aquili - głównego miasta w masywie Abruzzów - wraz ze Stowarzyszeniem Włoskich Alpinistów.
Wybrano ten właśnie szczyt - jeden z najwyższych w Abruzzach - ponieważ jest on dobrze widoczny w całej okazałości z górskiego kościółka w wiosce San Pietro della Ienca, w którym Ojciec Święty wielokrotnie zatrzymywał się i modlił podczas swych górskich wycieczek do tego regionu Włoch.
Alpiniści z L’Aquili zamierzają wytyczyć też nowy szlak w górach, który nazwą Ścieżką Wojtyły, a który będzie prowadził na Szczyt Jana Pawła II.

Reklama

PKW podało wyniki wyborów do Sejmu ze 100 proc. komisji

2019-10-14 19:16

wpolityce.pl

W niedzielnych wyborach do Sejmu PiS uzyskał 43,59 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,40 proc., SLD - 12,56 proc., PSL - 8,55 proc., a Konfederacja - 6,81 proc – podała Państwowa Komisja Wyborcza.

Screen TVP Info

PKW poinformowała, że komisje okręgowe będą teraz ustalać wyniki wyborów w okręgach. Około godziny 20 ogłoszone zostaną oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu.

Jak mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz, w niedzielnych wyborach do Sejmu na wszystkie listy kandydatów na posłów oddano łącznie 18 470 710 ważnych głosów.

Na PiS zagłosowało 8 051 935 osób, czyli 43,59 proc. Z kolei na Koalicję Obywatelską oddano 5 060 355 głosów, co stanowi 27,40 proc.

Komitet wyborczy SLD skupiający również Wiosnę i Lewicą Razem zdobył 2 319 946 głosów, czyli 12,56 proc. Na komitet wyborczy PSL oddano 1 578 523 głosy, co stanowi 8,55 proc. Piąte miejsce zajęła Konfederacja, na którą oddano 1 256 953 głosy, co daje im wynik 6,81 proc.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odprowadzeni z miłością

2019-10-15 22:43

Agnieszka Bugała

Agnieszka Bugała

Ceremonia pochówku odbyła się dziś na Cmentarzu Osobowickim, poprowadził ją o. Jozafat R. Gohly OFM – najpierw w kaplicy cmentarnej odprawił Mszę św., a później nabożeństwo żałobne przy wspólnym grobowcu dzieci. W homilii dziękował za modlitwę i wzajemne wspieranie się w trudnej próbie jaką jest strata dziecka.

– Macie prawo płakać, macie prawo krzyczeć, macie prawo czuć żal, bunt i złość. Macie prawo nie rozumieć i szukać pociechy – mówił w homilii – macie też prawo przeżyć żałobę, każdy na swój sposób, ponieważ strata dziecka jest największym bólem, jakiego doświadczają rodzice. I nikt, nikt kto tego nie przeżył, nie zrozumie – tłumaczył. Zachęcał też, aby z tym bólem przychodzić do Maryi. – Ona też straciła Dziecko, jedynego Syna, rozumie wasz ból i cierpi razem z wami – mówił franciszkanin.

Zobacz zdjęcia: Urodzeni za wcześnie godnie pochowani


Po Eucharystii karawan zawiózł urnę z prochami dzieci na miejsce pochówku. Rodzice i towarzyszący im bliscy podążali w pogrzebowym kondukcie. Niektórzy nieśli kwiaty, znicze, niewielki figurki aniołów. Każdy niósł białą różę przygotowaną przez Siostry Boromeuszki. Na miejscu urna została umieszczona w białym woreczku i na długich wstążkach opuszczona do grobowca. Błogosławieństwo zakończyło ceremonię.

(Grobowiec w kwaterze 79 przedwcześnie narodzonych wieńczy rzeźba - to „Pomnik Dzieci Nienarodzonych II” wykonany przez słowackiego rzeźbiarza Martina Hudaćka.)

Oprócz rodziców, którzy niedawno przeżyli nagłą stratę dziecka i dziś żegnali się ze swoimi maluchami, byli też i tacy, którzy wcześniej złożyli szczątki swojego dziecka na cmentarzu a teraz każdego roku w Dniu Dziecka Utraconego przychodzą na wspólną modlitwę.

Była też mama, która straciła dziecko 29 lat temu. O wspólnym pochówku przeczytała w internecie i zapragnęła przyjść dziś na cmentarz, aby – w symboliczny sposób – pochować swojego malucha i pożegnać go, wreszcie, po tylu latach.

– Wie pani? Szłam dziś za urną i czułam się tak, jakbym wreszcie brała udział w pogrzebie mojego dziecka, jakby ono też było w tej urnie… Nosiłam tę stratę i ten ból przez 29 lat… Dopiero teraz będę mogła żyć normalnie, będzie miejsce, gdzie mogę przyjść i zapalić znicz. Wtedy, 29 lat temu, nie było takiej pomocy, kobieta poroniła, wracała do domu i miała żyć dalej. A przecież nie da się tak po prostu żyć dalej… – mówiła wzruszona.

Przez długi czas po zakończeniu ceremonii młodzi, obolali rodzice układali kwiaty, palili znicze, siedzieli objęci na pobliskich ławkach. Żegnali tych, na których czekali najbardziej na świecie.

Pochówki dzieci martwo urodzonych odbywają się we Wrocławiu od 2015 r. z inicjatywy Sióstr Boromeuszek. Udało się wypracować procedury, które regulują przechowywanie szczątków dzieci aż do czasu wspólnego złożenia we wspólnej mogile kilka razy do roku. W sytuacji, gdy dziecko umrze na terenie szpitala – w wyniku poronienia, albo zabiegu aborcji – ma szansę zostać skremowane i godnie pochowane na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Dziś złożono w mogile 17 urnę z prochami przedwcześnie narodzonych. Siostry Boromeuszki podają, że w grobowcu spoczywa już ok. 3 tys. dzieci. Wszystkich tych, którzy doświadczyli straty dziecka i potrzebują pomocy, jakiegokolwiek wsparcia zapraszają do Fundacji Evangelium Vitae. Więcej na http://fev.wroclaw.pl


CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem