Reklama

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 13/2005

W papieskim oknie w porze audiencji generalnej

Kilkuset pielgrzymów, którzy w porze tradycyjnej audiencji generalnej przybyli 16 marca na Plac św. Piotra, nie zawiodło się: około godz. 11.20 Jan Paweł II ukazał się na moment w oknie swego apartamentu i udzielił im błogosławieństwa.
Papież stał w oknie około minuty. Ostatni raz wierni widzieli go w tym miejscu podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 20 lutego, czyli na cztery dni przed ponownym pójściem do szpitala. Tam właśnie przed tygodniem odbyła się podobna, nietypowa audiencja środowa, gdy Ojciec Święty przez szybę pozdrowił zgromadzonych na Placu św. Piotra pielgrzymów.

Papieskie przesłanie do uczestników kursu dla spowiedników

Nauczanie Soboru Trydenckiego o niemożności przyjmowania Komunii św., gdy się jest w stanie grzechu śmiertelnego, jest nadal aktualne. Przypomniał o tym Jan Paweł II w przesłaniu do uczestników kursu dla spowiedników.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że „w tradycji Kościoła sakramentalne pojednanie zawsze pozostawało w ścisłej zależności z ofiarą Eucharystii, będącą pamiątką naszego odkupienia”.
Papież zaznaczył następnie, że w roku bieżącym, w sposób szczególny poświęconym tajemnicy eucharystycznej, wydaje się pożyteczniejsze niż kiedykolwiek przedtem „zwrócić Waszą uwagę na życiową relację istniejącą między obu tymi sakramentami”. W obrzędach Mszy św. wiele elementów podkreśla potrzebę oczyszczenia i nawrócenia: od początkowego aktu skruchy po prośby o uzyskanie przebaczenia, od znaku pokoju po modlitwy, które kapłani i wierni odmawiają przed Komunią.
„Tylko ten, kto ma szczerą świadomość, że nie popełnił żadnego grzechu śmiertelnego, może przyjąć Ciało Chrystusa. Mówi to wyraźnie Sobór Trydencki, kiedy stwierdza, że «nikt, kto ma świadomość grzechu śmiertelnego, jakkolwiek żałowałby z tego powodu, nie może przyjąć świętej Eucharystii bez odbycia przedtem sakramentalnej spowiedzi» (...). Tak Kościół naucza również dzisiaj” - podkreślił Jan Paweł II.
Wezwał kapłanów, aby także oni przystępowali do sprawowania Mszy św. „z czystym sercem i szczerą miłością” i aby „zachęcali wiernych do przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa, aby być oczyszczonym z grzechów lekkich i niedoskonałości, tak aby celebracje eucharystyczne były miłe Bogu (...). Bądźcie dla wszystkich wytrwałymi, zawsze gotowymi i kompetentnymi szafarzami sakramentu pojednania, prawdziwym obrazem Chrystusa, Świętego i Miłosiernego” - napisał Papież, powierzając uczestników kursu Maryi, Matce Miłosierdzia.
Kurs dla księży, zwłaszcza młodych, nt. ważności i znaczenia sakramentu pojednania oraz trudności, na jakie mogą oni napotkać przy sprawowaniu go, odbywał się w dniach 14-19 marca. „Kurs o sumieniu” organizuje w Watykanie od lat Trybunał Penitencjarii Apostolskiej i kieruje nim przewodniczący tego urzędu - amerykański kardynał kurialny James Francis Stafford.

Nominacje na Synod Biskupów

12 marca Jan Paweł II mianował trzech przewodniczących delegatów oraz relatora generalnego i sekretarza specjalnego najbliższego - XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w dniach 2-29 października br. w Watykanie. Tematem obrad będzie Eucharystia: źródło i szczyt życia i misji Kościoła.
Przewodniczącymi delegatami (przewodniczącym jest z urzędu Ojciec Święty) są: prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - kard. Francis Arinze, arcybiskup Guadalajary w Meksyku - kard. Juan Sandoval Íńiguez i arcybiskup Ranchi w Indiach - kard. Telesphore Placidus Toppo. Relatorem generalnym został mianowany patriarcha Wenecji - kard. Angelo Scola, a sekretarzem specjalnym - arcybiskup Dijon we Francji Roland Minnerath.
Przed każdym zgromadzeniem Synodu Biskupów - zwyczajnym, nadzwyczajnym, specjalnym bądź jeszcze innym - papież mianuje kierownictwo oraz część delegatów, ekspertów i audytorów; pozostali uczestnicy danego zgromadzenia pochodzą z wyborów dokonywanych przez krajowe konferencje biskupie.

Reklama

Biskupi Tanzanii z wizytą „ad limina”

Sprawy rodziny, duchowieństwa i dobro wspólne społeczeństwa - to trzy główne zagadnienia, na które zwrócił uwagę Jan Paweł II w przesłaniu skierowanym do biskupów Tanzanii. Przebywali oni w Rzymie w ramach wizyty ad limina. 11 marca Papież przyjął w Poliklinice im. A. Gemellego arcybiskupa Dar-es-Salaam - kard. Polycarpa Pengo i przewodniczącego Episkopatu tego afrykańskiego kraju - bp. Severine’a Niwemugiziego z Rulenge i przekazał im wspomniane orędzie.
„Świat może wiele się nauczyć z wielkiej wartości, jaką stanowi rodzina jako podstawa społeczeństwa afrykańskiego” - stwierdził Ojciec Święty. Zaznaczył, że „Kościół winien uznać szczególny priorytet duszpasterstwa rodziny ze względu na wielkie zmiany kulturalne zachodzące w dzisiejszym świecie”. Podkreślił, że należy przeciwstawić się „z całą mocą niesłusznej praktyce łączenia programów opieki gospodarczej ze wspieraniem sterylizacji i antykoncepcji”, gdyż działania takie „są zniewagą godności osoby i rodziny”.
Odnosząc się do problemów duchowieństwa, Ojciec Święty stwierdził, że biskup ma być ojcem, bratem i przyjacielem swych najbliższych współpracowników, jakimi są księża. Biskupi mają pomagać im rozwijać ich dary, „podtrzymywać ich w trudnościach i kształtować tak, aby księża umieli stawiać czoła wymogom życia kapłańskiego w naszych czasach”.
I wreszcie Papież podkreślił znaczenie kroków podejmowanych przez Episkopat Tanzanii na rzecz „przezwyciężenia ubóstwa materialnego, które dotyka tak wielką część Waszego ludu”. Przypomniał, że trzeba nadal rozwijać współpracę państwa i Kościoła w sprawach o wielkim znaczeniu społecznym.
Na zakończenie Ojciec Święty podkreślił konieczność „utrzymywania i umacniania pełnych szacunku stosunków ze wspólnotą muzułmańską” i „zdecydowanego zaangażowania na rzecz dialogu międzyreligijnego”.

„Kod Leonarda da Vinci” - ostrzeżenie

„Nie czytajcie, a tym bardziej nie kupujcie Kodu Leonarda da Vinci Dana Browna!” - z tym apelem na falach Radia Watykańskiego wystąpił 15 marca br. kard. Tarcisio Bertone, organizator sympozjum na temat tego amerykańskiego bestselleru, które odbyło się 16 marca. Inicjatywa związana jest z groźnym, zdaniem kardynała, zjawiskiem, jakim jest popularność powieści Dana Browna wśród młodzieży.
„Myślę, że najgroźniejszym uwarunkowaniem jest opinia, iż nie można być nowoczesnym młodym człowiekiem, jeżeli nie przeczytało się Kodu Leonarda da Vinci. W szkołach krąży stereotyp, że tę książkę należy przeczytać, aby zrozumieć dynamikę historii i wszystkie manipulacje, jakich Kościół miał się dopuścić w ciągu wieków. To bolesne i straszne zarazem” - oświadczył.
Kard. Bertone, który przez lata jako sekretarz Kongregacji Nauki Wiary był bliskim współpracownikiem jej prefekta - kard. Josepha Ratzingera, zwrócił uwagę na najjaskrawsze błędy, jakie znalazły się w książce amerykańskiego pisarza. Nic bardziej fałszywego, jego zdaniem, aniżeli twierdzenie, że w Ewangeliach dyskryminowane są kobiety. „Jak wiemy, dominującą postacią Ewangelii jest Matka Boża, postać kobieca par excellance, matka Jezusa. Z kolei grupa kobiet występujących w Nowym Testamencie jest niemal tak samo reprezentowana, jak Apostołowie” - zauważył kard. Bertone.
Jeszcze poważniejszą mistyfikacją jest „negacja śmierci i zmartwychwstania Jezusa (...). Książka - zdaniem kard. Bertone - pełna jest sfabrykowanych kłamstw”. Jest on przekonany, że „szerzenie tego steku kłamstw odbywa się zgodnie z określoną strategią”. Dystrybucja książki jest wyjątkowa, dotarła bowiem nawet do księgarni katolickich.

Sprzedano już cały nakład najnowszej książki Jana Pawła II

Radio Watykańskie podało, że rozszedł się już cały pierwszy nakład włoskiego przekładu książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość, wynoszący 330 tys. egzemplarzy. Znajduje się ona na pierwszym miejscu wszystkich list bestsellerów. Wydawnictwo „Rizzoli”, które wykupiło wyłączne prawa do tej pozycji, postanowiło dodrukować dalszych 400 tys. egzemplarzy.

Papież otrzyma na urodziny własny szczyt we Włoszech

18 maja br., na 85. urodziny, Jan Paweł II otrzyma szczególny podarunek od Włochów - szczyt wysokości 2424 m n.p.m. w najwyższej części Apeninu Abruzyjskiego. Dotychczas szczyt nie miał oficjalnej nazwy, a miejscowa ludność nazywała go Żandarmem. Nadać szczytowi imiona Papieża postanowili wierni i władze L’Aquili - głównego miasta w masywie Abruzzów - wraz ze Stowarzyszeniem Włoskich Alpinistów.
Wybrano ten właśnie szczyt - jeden z najwyższych w Abruzzach - ponieważ jest on dobrze widoczny w całej okazałości z górskiego kościółka w wiosce San Pietro della Ienca, w którym Ojciec Święty wielokrotnie zatrzymywał się i modlił podczas swych górskich wycieczek do tego regionu Włoch.
Alpiniści z L’Aquili zamierzają wytyczyć też nowy szlak w górach, który nazwą Ścieżką Wojtyły, a który będzie prowadził na Szczyt Jana Pawła II.

Reklama

Ruszyły zapisy na modlitewne wydarzenie „Polska pod Krzyżem”

2019-07-17 14:24

Magdalena Kowalewska-Wojtak

Organizatorzy Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic 14 września zapraszają na górę Świętego Krzyża w diecezji sandomierskiej wszystkich, którzy chcą postawić krzyż w centrum swojego życia i Polski.

materiały prasowe

- Pragniemy zaprosić Polaków w kraju i za granicą do tego, aby wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa, nawrócili się i postawili krzyż w centrum swojego życia. Zapraszamy do budowania społeczeństwa miłości w Polsce i Europie - mówi jeden z współorganizatorów modlitewnego czuwania Maciej Bodasiński z Fundacji Solo Dios Basta. Tłumaczy, że celem wydarzenia jest zatrzymanie tego wszystkiego, co nas frustruje i męczy, co staje się tematami pierwszych stron gazet. - Do odnowy w naszym społeczeństwie potrzeba Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża. Chcemy przypomnieć, że początkiem naszej współczesnej cywilizacji i państwa polskiego jest Chrystus, który umarł za nas krzyżu - dodaje Maciej Bodasiński.

- Mimo osób żyjących głęboką wiarę, wśród większości katolików prawdziwy krzyż jest odrzucany. Na całym świecie atak na Kościół nabiera na sile, tracimy młodzież, coraz częściej rozpadają się związki małżeńskie, a na ulicach naszych miast dokonują się publicznie grzechy - mówi „Niedzieli” Lech Dokowicz z Fundacji Solo Dias Basta.  Organizatorzy wskazują, że duchowe zwycięstwo może przyjść tylko przez Chrystusowy krzyż. 

- Celem tego wydarzenia jest to, aby rany, które pojawiają się w Kościele leczyć przez modlitwę. Chcemy, aby jak najwięcej świeckich i kapłanów stanęło razem pod krzyżem. Przez modlitwę chcemy ożywiać życie sakramentalne w Polsce i przywracać szacunek do stanu kapłańskiego - podkreśla Maciej Bodasiński.

Wydarzenie odbędzie się w najstarszym polskim sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Nowej Słupi. Gospodarzami modlitewnego spotkania „Polska pod Krzyżem” będą Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Organizatorzy modlitewnego czuwania chcą, aby w sanktuarium, w którym modlił się przed wyruszeniem pod Grunwald król Władysław Jagiełło, przybyło jak najwięcej Polaków .

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w sanktuarium na stronie internetowej www.polskapodkrzyzem.pl rozpoczęły się zapisy. Każda z zarejestrowanych osób otrzyma bezpłatną wejściówkę i indywidualny kod QR. - Jeśli okaże się, że frekwencja dopisuje, będziemy otwierać kolejne punkty modlitewne wokół Góry Świętego Krzyża - tłumaczy Maciej Bodasiński. Zaznacza, że wydarzenie ma być zachętą dla innych, aby w różnych miejscach Polski tego dnia organizowali się na modlitwie i adoracji krzyża.

Na stronie internetowej wydarzenia znajduje się mapa, gdzie poszczególne grupy, zakony czy parafie mogą zgłaszać swoją duchową łączność.- To wydarzenie ma prowadzić nas ku pokojowi i jedności oraz otwierać na działanie łaski Bożej - dodaje Bodasiński.

Teren wokół sanktuarium należy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego. - Chcemy z wielkim jego poszanowaniem i we współpracy z władzami parku przeprowadzić to spotkanie - mówi Maciej Bodasiński. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie nie zagrozi przyrodzie. Posługujący wolontariusze zobowiązali się, że posprzątają teren na Łysej Górze, najpóźniej do następnego dnia. Ponadto planowana jest kampania informacyjna na temat ekologicznego charakteru świętokrzyskiego wydarzenia.

Modlitwa rozpocznie się w południe w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września. Zaplanowano liczne konferencje i świadectwa, a także procesyjne przejście pod Krzyż. W sanktuarium będzie można wyspowiadać się. Centralnym punktem będzie Msza św., której będzie przewodniczył ordynariusz sandomierski bp Krzysztof Nitkiewicz. Spotkanie zakończy się nocnym czuwaniem modlitewnym, które potrwa do następnego dnia, kiedy to przypada  wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej.

Wydarzenie organizuje Fundacja Solo Dias i Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Patronat medialny nad modlitewnym spotkaniem „Polska pod Krzyżem” objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

W 2016 roku Wielka Pokuta na Jasnej Górze zgromadziło ok. 150 tys. wiernych. Z kolei w organizowanym w "Różańcu do Granic" w ponad 20 przygranicznych diecezjach, gdzie znajdowało się kilkaset punktów modlitwy uczestniczyło, około miliona osób.

Magdalena Kowalewka-Wojtak

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Francja: od 25 lat wspólnotę braci z Taizé wspierają urszulanki z Polski

2019-07-17 19:36

(KAI/VaticanNews) / Taizé

Od ćwierć wieku pracują na wzgórzu w Taizé urszulanki Serca Jezusa Konającego z Polski. Za ich posługę podziękował im przeor wspólnoty, brat Alois. Swoją wdzięczność każdego tygodnia wyraża też młodzież, z którą pracują siostry.

Łukasz Krzysztofka

Pracujący w Taizé od wielu lat polski kapłan brat Marek przypomniał, że przybycie sióstr urszulanek było związane z potrzebą wspierania jego jako jedynego wówczas brata z Polski, by można było przyjąć liczne grupy młodych. Zaprosił je założyciel wspólnoty brat Roger, który bardzo liczył na to, że uda się znaleźć odważne zakonnice, które zechciałyby przyjechać do Taizé. Bardzo je polubił i wspierał, nalegając jednocześnie, by nosiły strój zakonny, żeby było wiadomo, że są to siostry z Polski.

W rozmowie z Radiem Watykańskim siostra Grażyna zaznaczyła, że chociaż początkowo urszulanki służyły głównie Polakom i osobom z Europy Środkowo-Wschodniej, to z czasem objęły swoimi działaniami także mieszkańców innych krajów. "Stopniowo nasza misja się zmieniała, ale cały czas jesteśmy nastawione na służenie młodym i słuchanie ich. Towarzyszymy dziewczętom z różnych krajów, w zależności od tego, jakimi językami mówimy. Zdarza się niekiedy, że dziewczęta, które w Taizé poznały urszulanki, wstępują do tego zgromadzenia" – powiedziała siostra Ania. Dodała, że ona sama właśnie w Taizé poznała urszulanki "i tu rozeznawałam moją drogę i, jak widać, jestem w zgromadzeniu".

W ciągu dwudziestu pięciu lat na wzgórzu w Taizé pracowało kilkanaście urszulanek. Dla życia każdej z nich doświadczenie to było bardzo istotne. Także braciom ze wspólnoty i wielu ludziom młodym nie sposób sobie wyobrazić życia w tym miejscu bez ich obecności.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem