Reklama

Na drogach posługiwania

Przegląd ostatnich wydarzeń

Z abp. Józefem Michalikiem rozmawiał ks. Zbigniew Suchy
Niedziela Ogólnopolska 13/2005

Z abp. Józefem Michalikiem - metropolitą przemyskim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski - rozmawia ks. Zbigniew Suchy

Ks. Zbigniew Suchy: - To był trudny Wielki Post. Nie sprzyjał skupieniu, wszak media nieustannie donosiły o wydarzeniach politycznie i społecznie trudnych. Również dla Księdza Arcybiskupa był to pracowity czas. Ale miał Ksiądz Arcybiskup szczęście spotkać się z Ojcem Świętym w Poliklinice Gemellego. Proszę nam opowiedzieć o tym spotkaniu.

Abp Józef Michalik: - Choroba każdego człowieka rodzi uczucia solidarności i współczucia. Tak jest na całym świecie. Uczucia te są tym bardziej intensywne, jeśli doświadczenie spotyka kogoś bliskiego. Kairos cierpienia Ojca Świętego jest wydarzeniem, które porusza nie tylko ludzi wierzących, ale także niewierzących. Jego ostatnia choroba pozwoliła zauważyć, że interesuje się nim cały świat. Miliony ludzi ofiarowują za niego swoją modlitwę i cierpienie.
To ogólne spostrzeżenie. Osobiście bardzo chciałem spotkać się z Ojcem Świętym w chwilach jego choroby. Był to odruch zrozumiały, jeśli wziąć pod uwagę, że przez tyle lat doświadczam jego bliskości. Za każdym razem podczas pobytu w Rzymie byłem gościem przy jego stole. Jadąc zatem na kolejne posiedzenie Kongregacji ds. Biskupów, miałem nadzieję na to spotkanie. Napisałem zatem list do abp. Dziwisza - prefekta Domu Papieskiego, prosząc o możliwość odwiedzin. W odpowiedzi Arcybiskup zaprosił mnie do Polikliniki. W sobotę 5 marca br. mogłem odwiedzić Ojca Świętego. Była godzina 21.00. Szczególny to moment. W szpitalnej sali Ojca Świętego łączyliśmy się w modlitwie Apelu Jasnogórskiego z wiernymi naszej Ojczyzny.
Papież był akurat po kolejnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych i miał zakaz mówienia przez 24 godziny. Podszedłem do niego, powitaliśmy się uśmiechem. Zauważyłem, że był wypoczęty, uśmiechnięty. Był też bardzo dynamiczny w gestach, pokazując mi, że co prawda nie może mówić, ale wszystko inne funkcjonuje doskonale. I jak to zwykle u Ojca Świętego bywa, niespodzianki zdarzają się często i są jego radością. Tym razem i mnie taka spotkała. Papież nie powstrzymał się i powiedział kilka słów, i to bardzo wyraźnie, gdy oznajmiłem, że przyjeżdżam w imieniu całej Polski i chcę zapewnić o naszej łączności i solidarności, że pragnę ucałować jego dłoń, prosząc o błogosławieństwo dla nas wszystkich. Dodałem, że widać potrzebne jest dzisiaj światu milczenie Papieża. Wtedy Ojciec Święty nadspodziewanie wyraźnie odpowiedział: „Wszystko w ręku Boga”. Odchodząc, podziękowałem za to wielkie dobro, jakiego doświadczamy, i na koniec Ojciec Święty pobłogosławił mnie, tak jak prosiłem. Wyszedłem z tego spotkania bardzo pokrzepiony. Otrzymałem też ostatnią jego książkę Pamięć i tożsamość i to z odręcznym autografem.

- Każde spotkanie księży biskupów w ramach Konferencji Episkopatu to dar dla Kościoła. Po powrocie z Rzymu - w dniach 8-9 marca br. przewodniczył Ksiądz Biskup plenarnemu spotkaniu księży biskupów. Jakie tematy były przedmiotem refleksji?

- Była to pierwsza z zaplanowanych konferencji tematycznych. Tym razem refleksją objęliśmy temat: Kapłan wobec aktualnych wyzwań.
Nasze spotkanie uwzględniło bogactwo współczesnego życia i stojące przed nami zadania związane z Rokiem Eucharystii. Zastanawialiśmy się nad tym, jaka powinna być funkcja kapłana w społeczno-politycznych propozycjach, których jednym z wyrazów jest namiętnie wywoływana przez niektóre środowiska polityczna inicjatywa intronizacji Chrystusa Króla. Wymiar religijny tej prawdy jest oczywisty dla wierzącego i nie wymaga wyjaśnień. Niemniej stwierdzono wyraźnie, że próba upolitycznienia, czyli zawłaszczenia do celów indywidualnych prawdy teologicznej, jest niedopuszczalna i kapłani muszą to jasno wyartykułować w sytuacjach, gdy pojawiają się takie polityczne zakusy.
W trakcie tej refleksji pojawiła się też kwestia formy udzielania Komunii św. Medialna debata, jaka miała miejsce w dniach poprzedzających obrady, ujawniła, że jest to w Polsce bardzo żywotny problem. Postanowiono, że będą obowiązywać przepisy Synodu, czyli zachowano jako regułę Komunię św. do ust, ale wskazano, że nie można odmawiać udzielenia Komunii św. w formie na rękę, jeśli na Eucharystii pojawią się ludzie, którzy o to proszą (np. goście z innych krajów). Dostrzeżono konieczność dalszej pracy nad formowaniem właściwej duchowej postawy wobec Najświętszej Eucharystii. Jednomyślnie przypomniano, że istotna jest wewnętrzna dyspozycja komunikującego się, że trzeba nauczać o godności człowieka jako takiego.
Zwrócono także uwagę na przypadającą w tym roku 40. rocznicę Soboru Watykańskiego II - z owoców jego prac jak z ożywczego źródła tak często przecież czerpiemy. Przypomniano również, że owocem Soboru był także list biskupów polskich do biskupów niemieckich, rozpoczynający długi proces pojednania i leczenia powojennych zranień.

- Z przekazów medialnych dowiedzieliśmy się, że ważnym tematem był problem udziału duchownych w szeroko rozumianych mediach. O co chodziło w tej sprawie?

- Rozwój demokracji sprawia, że w mediach publicznych coraz częściej pojawiają się duchowni, zabierając głos w różnych sprawach. Nie zawsze religijnych. Zdarza się, że duchowni wciągani są w rozmowy na tematy kontrowersyjne, stąd potrzebna była refleksja nad uporządkowaniem tej kwestii. Dokument konsultowany był ze Stolicą Apostolską i zaznacza się w nim, że odpowiedzialni za przekaz orędzia zbawczego są biskupi, a duchowni winni czuć się odpowiedzialni za swoje wystąpienia. Stąd apel, by głosili naukę Kościoła, a nie swoje poglądy i występowali w stroju duchownym. Jest to potrzebne nie tylko słuchaczom czy widzom, ale samemu kapłanowi, któremu już strój winien uświadamiać, że ma on również wewnętrznie być odpowiedzialny za Kościół, za tworzenie eklezjalnego ducha i myślenia. Dla uniknięcia nadużyć postanowiono, że duchowni winni mieć zgodę swoich biskupów na wystąpienia w środkach przekazu. Pozwoli to uniknąć pojawiających się sytuacji prezentowania przez nich własnego punktu widzenia. Jasno określono też zasadę, że duchowni występujący na forum ogólnopolskim winni mieć zgodę Konferencji Episkopatu. Oczywiście, że ci, którzy zostali ustanowieni dla tej posługi, nie muszą prosić o taką zgodę za każdym razem.

- Łamy „Niedzieli” umożliwiają Księdzu Arcybiskupowi, w sytuacji prób marginalizacji obecności Przewodniczącego Konferencji Episkopatu w mediach, kontakt z ludźmi wierzącymi, z katolickimi rodzinami. Jakie życzenia chciałby Ksiądz Arcybiskup przekazać Czytelnikom „Niedzieli” na Święta Zmartwychwstania Pańskiego?

- Chciałbym życzyć Ojczyźnie naszej, aby zmartwychwstała w niej wola życia uczciwego, aby w każdym sercu umierał egoizm, a rodziło się pragnienie czynienia dobra innym i żebyśmy umieli głębiej wpatrywać się w Chrystusa, który swoją miłością prowadzi nas do Ojca. Jednocześnie pamiętajmy o tym, że te Święta są wezwaniem do pogłębienia naszego spojrzenia na człowieka. W każdym jest zawarty obraz Chrystusa. Nie można powiedzieć, że miłujemy Boga, jeśli nie miłujemy drugiego człowieka. I to jest moje najserdeczniejsze życzenie: byśmy w ten radosny czas inaczej na siebie spojrzeli i wzajemnie się za siebie modlili, byśmy mogli miłować jeszcze bardziej.

- Bóg zapłać! Życzenia te będą z nami obecne zarówno w Święta, jak w nadchodzących miesiącach przedwyborczych, gdzie nasza miłość drugiego człowieka zostanie wystawiona na kolejną próbę. Obyśmy tych życzeń nie zapomnieli.

Ona by tak chciała służyć ze mną - ministranci stworzyli muzyczny hit!

2019-12-09 09:40

Red.

“Ona by tak chciała służyć ze mną” to pierwsza amatorska superprodukcja Ministranckiej Wytwórni Muzycznej - która od wczoraj podbija Internet! Zrealizowana została na terenie parafii pw. św. Szczepana w Katowicach - Bogucicach i parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Dąbrówce Małej.

youtube.com

Utwór w jeden dzień zdobył 120 tyś wyświetleń na serwisie Youtube. Jak piszą sami twórcy ministranckiego hitu: Nasza parodia została stworzona w celach humorystycznych przez prawdziwych ministrantów, a nie jakichś podrabiańców i nie ma na celu nikogo obrazić.

Ministranci stworzonym hitem ukazują, że nie wstydzą się wiary i służby liturgicznej. W humorystyczny sposób dają piękne świadectwo radosnego życia w Kościele.

Utwór "Ona by tak chciała służyć ze mną" spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem słuchaczy, poniżej zamieszczamy kilka ciekawych komentarzy:

- Chciałbym to oficjalnie ustanowić hymnem Ministrantów

- chłopaki mam nadzieje ze to dopiero poczatek i jeszcze cos nagracie!

- A jednak ktoś mnie jeszcze zaskoczył XD

- Nooo takie "Ona by tak chciała" to ja rozumiem. Po prostu rewelacja! Świetna robota kochani gratulacje!

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Nycz powołał komitet do spraw przygotowania uroczystości beatyfikacyjnych kard. Wyszyńskiego

2019-12-11 19:45

archidiecezja warszawska / Warszawa (KAI)

Metropolia warszawski powołał komitet organizacyjny beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca 2020 roku na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Członkowie poszczególnych komisji oraz sekcji odebrali 11 grudnia w Domu Arcybiskupów Warszawskich nominacje z rąk kard. Nycza. Całość przygotowań będzie koordynował bp Rafał Markowski.

BOŻENA SZTAJNER

W skład komitetu powołanego przez metropolitę warszawskiego weszli księża i świeccy - w sumie 86 osób, z którymi współpracować będą także obecni podczas uroczystości przedstawiciele władz państwowych i władz Warszawy, a także wojska i policji. - Wszyscy powinni się włączyć w tę beatyfikację, która ma, oprócz ściśle religijnego i kościelnego charakteru, również wymiar narodowo-państwowy - podkreślił kard. Kazimierz Nycz.

Komitet zajmie się przygotowaniem uroczystości na pl. Piłsudskiego, procesją z relikwiami do Świątyni Opatrzności Bożej oraz zorganizowaniem - kilka tygodni przed beatyfikacją - koncertu poświęconego kard. Stefanowi Wyszyńskiemu i Janowi Pawłowi II z okazji setnej roczny urodzin Papieża Polaka. - Nie możemy zapomnieć o tym jubileuszu, koncentrując się na beatyfikacji, dlatego postanowiliśmy oba te wydarzenia połączyć - podkreślił metropolita warszawski.

Całość przygotowań do beatyfikacji będzie koordynował bp Rafał Markowski. Komitet składa się z następujących komisji i sekcji, których przewodniczącymi zostali:

- komisja teologiczno-historyczna - bp Piotr Jarecki - komisja artystyczna - bp Michał Janocha - komisja liturgiczna - ks. Bartosz Szoplik - komisja muzyczna - ks. Piotr Markisz - komisja przygotowująca uroczystości na pl. Piłsudskiego - ks. Sławomir Nowakowski - sekcja porządkowa - ks. Marek Mętrak - sekcja rezerwacji i kart wstępu - ks. Łukasz Przybylski - sekcja ds. parkingów - ks. Marcin Szczerbiński - sekcja ds. opieki medycznej - ks. Władysław Duda - komisja przygotowująca procesję do Świątyni Opatrzności Bożej - ks. Tadeusz Aleksandrowicz - komisja ds. relikwii - ks. Janusz Bodzon - komisja medialna - ks. Przemysław Śliwiński - komisja obsługi biskupów i gości - ks. Matteo Campagnaro - komisja finansowo-sponsoringowa -ks. Marian Raciński

Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 7 czerwca 2020 roku o godz. 12.00 na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem