Reklama

Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radowie Wielkim

Zygmunt Piotr Cywiński
Edycja szczecińsko-kamieńska 42/2002


Dekanat: Resko
Siedziba parafii: Radowo Wielkie 14
Liczba wiernych: 831
Proboszcz: ks. Ryszard Serba
Kościoły filialne: Dorowo - pw. św. Antoniego, Mołdawin - pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, kaplica w Malińcu.
Wspólnoty: Żywy Różaniec, schola dziecięca, ministranci, Rady Gospodarcze, grupy charytatywne.
Czasopisma: "Niedziela" - 9 egzemplarzy.

Radowo Wielkie jest wsią położoną 9,5 km od Reska. Badania archeologiczne wykazały istnienie osady słowiańskiej i cmentarzyska. Pierwsze pośrednie informacje świadczące o istnieniu kościoła pochodzą z 1491 r. Wtedy to w źródłach wymieniany jest proboszcz Johannes Czubow. Obecnie istniejący kościół wzniesiono prawdopodobnie w II poł. XVII w. w stylu "neogotyku barokowego". Zbudowany z cegły na rzucie wydłużonego prostokąta, z prostokątną wieżą, z drewnianą nadbudową od strony zachodniej i zakrystią od północy. W prezbiterium oglądać można barokowy ołtarz ze współczesną figurą Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w oknach wschodniej ściany witraże przedstawiające głównych patronów Polski, świętych biskupów męczenników Wojciecha i Stanisława. Witraże wykonała firma Marek Jurek z Poznania w 2000 r. dla upamiętnienia jubileuszu 25-lecia parafii. Ze starszego wyposażenia zachowała się też późnorenesansowa chrzcielnica, a także 2 XIX-wieczne żyrandole. Na bocznej ścianie znajdują się interesująca kopia Madonny Sykstyńskiej Rafaela. Przy kościele stoi pomnik żołnierzy radzieckich poległych w 1945 r.
Kościół po II wojnie światowej konsekrowano 7 września 1945 r. Początkowo Radowo Wielkie należało do parafii w Resku. Samodzielną parafię erygował tu 22 maja 1975 r. pierwszy pasterz diecezji szczecińsko-kamieńskiej bp Jerzy Stroba. W 1986 r. nastąpił podział parafii, gdy powołano do życia nową wspólnotę parafialną z siedzibą w Radowie Małym.
Administratorami parafii byli: ks. Bernard Półtorak (1975-85), ks. Stanisław Sołtys (1986-96), ks. Wojciech Helak (1996-2001), ks. Jarosław Cieplichiewicz (2001-2002). Od 24 lipca 2002 r. proboszczem jest ks. Ryszard Serba. Wyświęcony przez abp. Mariana Przykuckiego 6 czerwca 1992 r. był wikariuszem w: Rewalu, Myśliborzu, w Szczecinie, Przecławiu oraz w Suchaniu.
Ksiądz Proboszcz charakteryzując społeczność parafian, zwraca uwagę na drastyczne zubożenie ludności na wsi, brak pracy, małą opłacalność produkcji rolnej, nadużywanie alkoholu. Można zaobserwować proces zmniejszania się liczby ludności wiosek. W Mołdawinie pozostało 35 osób. Problemem jest pełne uczestnictwo we Mszy św. Frekwencja na niedzielnej Mszy św. kształtuje się na poziomie 40 % ogółu parafian, zaś w tygodniu w kościele parafialnym i filiach wynosi średnio 20 osób. We wszystkich kościołach parafii rozwija się nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. Żywy Różaniec ma dwie róże: w Radowie i Dorowie. Jest 15 ministrantów. Kapłani odwiedzają regularnie 20 chorych. Rocznie udziela się 15 500 Komunii św. Caritas dla najbardziej potrzebujących organizuje paczki, a także pomoc doraźną. Obecnie akcent położony jest na organizowanie przy udziale gminy kolonii.
Oprócz pracy duszpasterskiej parafia podejmuje trud remontów swoich świątyń. Dotyczy to dwu kościołów filialnych konstrukcji ryglowej: w Dorowie i Mołdawinie (otynkowany). W Dorowie w 1997 r. przeprowadzono remont kapitalny. Konserwacji i malowaniu poddano dach i wieżę kościoła, uzupełniano ściany, rynny. W Kobylance u miejscowego twórcy Czesława Wierzbickiego zamówiono nową drewnianą figurę św. Antoniego Padewskiego (kościół jest pod jego wezwaniem). Tamtejsi parafianie chcą się złożyć i zamówić wykonanie nowego ołtarza i ambony. Mieszkańcy parafii dają wyraz swojej wierze, strojąc kościół przepięknymi bukietami kwiatów. Ksiądz Proboszcz chwali parafian za modlitwę wyrażaną pięknym śpiewem.
W kościele parafialnym obok witraży jubileuszowych zamówiono do bocznych okien witraże czterech Ewangelistów. Osadzono już witraże św. Mateusza i św. Łukasza, wkrótce do kościoła trafią zamówione witraże św. Marka i św. Jana. Systematycznie prowadzi się prace remontowe tej świątyni. Położono posadzki w prezbiterium i przy bocznych ścianach. Wymieniono podstawę ołtarza głównego oraz drzwi boczne. Wstawiono nowe ławki i drewnianą posadzkę pod ławkami.
Czwartym punktem duszpasterskim w parafii jest tymczasowy dom modlitwy w Malińcu. W tamtejszym dworku dzięki uprzejmości właściciela pana Wittelmana w 1999 r. otwarto kaplicę. W niedzielę Mszę św. sprawuje się tam o godz. 8.30, w Dorowie o godz. 10.00, w Radowie o godz. 11.30, Mołdawinie o godz. 13.00. W dzień powszedni, we wtorek, jest Msza św. w Malińcu o godz. 17.00, w czwartek w Mołdawinie o godz. 16.00, w Dorowie w piątek o godz. 16.30. W pozostałe dni Eucharystia sprawowana jest w Radowie Wielkim o godz. 18.00.
We wsi Radowo Wielkie dzieci i młodzież nie mają możliwości godziwego spędzania wolnego czasu. Już teraz garną się do nowego duszpasterza. Dysponuje on wybudowanym kilka lat temu domem parafialnym. Zamierza więc w salce w podziemiach urządzić wieczorną świetlicę. W godz. 16.00-19.00 korzystający ze świetlicy mogliby pograć w gry, skorzystać z siłowni, poprawić swoje umiejętności czytania. Ks. Ryszard w wolnych chwilach maluje, chciałby tę umiejętność zaszczepić młodym.

Świeccy franciszkanie na Jasnej Górze: bądźmy apostołami jedności

2019-07-20 17:05

mir/Radio Jasna Góra / Częstochowa (KAI)

Z udziałem ponad 4 tys. osób na Jasnej Górze odbyła się 26. Ogólnopolska Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Spotkanie wpisało się w przygotowania do jubileuszu 800. rocznicy powstania wspólnoty świeckich franciszkanów. Do bycia „apostołami jednoczenia” zachęcał ich biskup świdnicki Ignacy Dec.

BPJG

Podczas dwudniowej pielgrzymki rozważano przesłanie z Listu św. Franciszka do wiernych „Poświęceni są ku jedności” - poinformowała Joanna Berłowska, przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce. - Jedność jest bardzo ważną sprawą nie tylko u nas, ale w całej Ojczyźnie, w całym Kościele, wszędzie i o to będziemy się modlić – zapewniała świecka franciszkanka.

- By nie wstydzić się jednoczyć wokół Krzyża i Ewangelii - zachęcał zgromadzonych biskup świdnicki Ignacy Dec, przewodniczący Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

- Jesteśmy chorzy na brak jedności – diagnozował biskup świdnicki i ubolewał nad pogłębiającym się rozbiciem w narodzie. Zachęcał do bycia na co dzień „apostołem jednoczenia”.

O wielkiej aktualności i sile franciszkańskiego charyzmatu we współczesnym Kościele mówi o. Andrzej Romanowski, narodowy asystent Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. - „Franciszku idź, odbuduj mój Kościół!”. To jest ciągle aktualne, tego bardzo potrzeba na dziś i jutro. To przesłanie, które otrzymał Św. Franciszek jest tak aktualne, tylu ludzi jest zagubionych, tylu poszukujących, zranionych – tłumaczył zakonnik i podkreślił, że potrzeba nie tylko dotrzeć do nich z przesłaniem miłości Jezusa, ale nieść Franciszkowy zapał, entuzjazm, fascynację Chrystusem, gdyż to najbardziej zaraża innych i wpływa na zmianę myślenia.

Franciszkański Zakon Świeckich to wspólnota katolików różnych stanów, dążących do doskonałości chrześcijańskiej poprzez naśladowanie Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Nie wymaga ona opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich, umożliwia jednak wielu ludziom realizację powołania zakonnego.

Franciszkański Zakon Świeckich został założony ok. 1221 r. przez św. Franciszka z Asyżu. Powstał on z myślą o ludziach świeckich, którzy pełniąc obowiązki swego stanu – małżeńskie, rodzinne i zawodowe – pragną dążyć do doskonałości chrześcijańskiej. W Polsce zakon liczy obecnie ok. 10 tys. członków.

W Polsce świeckie wspólnoty zakładali franciszkanie po dotarciu do kraju w 1227 roku. W okresie międzywojennym działalność Trzeciego Zakonu bardzo się ożywiła, niestety po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne dekretem z 1949 roku zakazały działalności ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. W 1978 roku papież Paweł VI nadał świeckim franciszkanom odnowioną regułę, która wprowadziła istotne zmiany w organizacji i posłudze Trzeciego Zakonu. Została także zmieniona nazwa wspólnoty na Franciszkański Zakon Świeckich, który odtąd stał się wspólnotą autonomiczną pod duchową opieką Pierwszego Zakonu św. Franciszka: Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów.

Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest bł. Aniela Salawa, a tercjarzami, czyli franciszkanami świeckimi byli m.in. św. Sebastian Pelczar biskup, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jacek Malczewski - malarz, Józef Haller - legionista, generał Wojska Polskiego oraz sługa Boży kard. Stefan Wyszyński - Prymas Polski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Odnaleziono miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła?

2019-07-20 20:00

ts (KAI) / Nowy Jork

Podczas prac wykopaliskowych w Al-Araj nad Jeziorem Galilejskim na północy Izraela archeolodzy odkryli prawdopodobne miejsce narodzin św. Piotra. Tezę, że Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce narodzin apostołów Piotra, Filipa i Andrzeja, potwierdza znalezienie dużego kościoła bizantyjskiego obok pozostałości osiedla z czasów rzymskich. Poinformował o tym nowojorski ośrodek Center for the Study of Ancient Judaism and Christian Origins" (CSAJCO ) uczestniczący w pracach wykopaliskowych.

Israel_photo_gallery / Foter / CC BY-SA

Zdaniem naukowców tego centrum oraz izraelskiego Kinneret Academic College, odkryta świątynia w Al-Araj może być tym samym kościołem, który na swoich rysunkach utrwalił biskup Willibald z Eichstätt, gdy w 725 roku po Chrystusie przybył nad Jezioro Galilejskie. Biskup udający się z Kafarnaum do Kursi zanotował, że był to kościół wzniesiony nad miejscem zamieszkania Piotra i Andrzeja.

"Odsłonięty teraz kościół jest jedyną dotąd odnalezioną świątynią między obiema miejscowościami" - powiedział w rozmowie z izraelską gazetą „Haaretz” szef ekipy archeologów Mordechai Aviam z Kinneret Academic College. Dodał, że kościół został odkryty w pobliżu osiedla z czasów rzymskich, dlatego pasuje do opisu Betsaidy przez historyka Józefa Flawiusza. Nie ma powodów do kwestionowania tego przekazu historycznego - twierdzą archeolodzy.

Do tej pory naukowcy odkopali południowe pomieszczenia kościoła należącego do kompleksu klasztornego. Odkryto m.in. mozaiki podłogowe, szklane kamienie mozaikowe oraz części marmurowego ogrodzenia chóru. Te znaleziska świadczą o wielkości i bogatym wyposażeniu świątyni.

Wykopaliska ukazały ponadto, że antyczna wioska żydowska zajmowała większą powierzchnię niż dotychczas sądzono. Archeolodzy znaleźli też pozostałości rzymskiego domu prywatnego z I-III w. Badania geologiczne wskazują, że liczne domy rozpadły się na skutek erozji spowodowanej przez rzekę Jordan.

Podczas wcześniejszych wykopalisk archeolodzy odkryli m.in. 300-kilogramowy blok bazaltu z trzema wydrążonymi pojemnikami. Zdaniem naukowców, mógł to być relikwiarz świętych apostołów Piotra, Andrzeja i Filipa.

Izraelscy archeolodzy twierdzą, że wykopaliska w Al-Araj to antyczne miasta Betsaida i Julias, a zatem miejsce urodzenia św. Piotra Apostoła, natomiast miasto zidentyfikowane w 1989 r. przez archeologów z uniwersytetu w Hajfie jako biblijna Betsaida, to dzisiejsze Et-Tell położone o dwa kilometry dalej na północ.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem