Reklama

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry
Niedziela Ogólnopolska 12/2009, str. 8

Krzysztof Świertok

Pielgrzymka przewodników turystycznych

Pokazują piękno, strzegą wiary

W minionych czasach, kiedy rolą tzw. turystyki masowej było gloryfikowanie zdobyczy socjalizmu, omijając wszystko, co związane z wiarą, zrodziła się wśród przewodników turystycznych idea organizowania własnych pielgrzymek na Jasną Górę. Jednym z pomysłodawców był częstochowianin Zdzisław Dziubek. W 1985 r. w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę przybyło aż 90 przewodników. Pierwszym opiekunem duchowym był o. Jan Golonka, kolejnymi: bp Ryszard Karpiński, abp Edmund Piszcz i bp Edward Janiak.
Organizatorem jubileuszowej - 25. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Przewodników na Jasną Górę, która odbyła się w dniach 6-8 marca br. pod hasłem „Przewodnik opiekunem życia”, było środowisko z województwa śląskiego, w tym Koła z Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich, a symbolem - Matka Boża Piekarska, łącząca Śląsk z Jasną Górą. Przybyło prawie półtora tysiąca osób z całej Polski. Na grobie Zdzisława Dziubka delegacja przewodników złożyła kwiaty, a zapaleniem zniczy i minutą ciszy uczczono inicjatora i wszystkich zmarłych uczestników pielgrzymek.
Rekolekcje dla pielgrzymów pod hasłem: „Przewodnik sługą życia i nadziei” wygłosił ks. prał. Władysław Zązel. Oficjalne otwarcie pielgrzymki nastąpiło w kaplicy św. Józefa, gdzie odśpiewano „Hymn przewodnicki” i wprowadzono sztandary. W programie pielgrzymki były prelekcje na temat odpowiedzialnej posługi przewodników, przedstawiono fenomen sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej oraz piękno ziemi śląskiej. Drogę Krzyżową, odprawioną na wałach jasnogórskich w strugach deszczu, poprowadził przewodnik beskidzki ks. Stanisław Jaromi. Kulminacyjnym punktem była Msza św., której w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej przewodniczył i homilię wygłosił bp Edward Janiak z Wrocławia - przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek KEP, krajowy duszpasterz przewodników. Pielgrzymi uczestniczyli w czuwaniu i w Apelu Jasnogórskim. Na pielgrzymce obecny był arcybiskup senior Edmund Piszcz z diecezji warmińsko-mazurskiej.
Ryszard Ziemnicki - członek Samorządu Przewodników PTTK województwa śląskiego powiedział, że po pewnym regresie ruchu przewodnickiego zainteresowanie młodych ludzi zawodem przewodnika wzrasta. Zwiększa się liczba nowych, wysoko wykwalifikowanych kadr poszukujących własnych ścieżek, korzystających jednocześnie z doświadczeń sprawdzonych przewodników.
Prezes Lech Drożdżyński, dziękując organizatorom i gospodarzom miejsca, poruszył aktualne tematy związane z polską turystyką na początku XXI wieku. Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza św., której w sali o. Kordeckiego przewodniczył honorowy patron tegorocznego spotkania abp Damian Zimoń - metropolita katowicki.
Jako ślad swojego pobytu pielgrzymi pozostawili na Jasnej Górze tablicę pamiątkową poświęconą zmarłemu niedawno ks. prał. Jerzemu Pawlikowi, będącemu wzorem przewodnika, pielgrzyma i kapłana. Oprawę muzyczną i wokalną pielgrzymki zapewniły: Orkiestra Górnicza z Piekar Śląskich, Schola Cantorum Minorum Chosoviensis z Chorzowa i wokalistka jazzowa Ewa Uryga.

Wojciech Mścichowski

Dyrektorzy szkół katolickich

Poparcie prezydenckiego weta do ustawy oświatowej

W dniach 9-10 marca na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół Katolickich, zorganizowana przez Radę Szkół Katolickich, której przewodniczy ks. dr Sylwester Jeż. Dyrektorzy zapoznali się z obecnym stanem reform oświatowych. Rozmawiali o tym, czy obecna podstawa programowa kształcenia ogólnego, podpisana i ogłoszona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, stanowi wyzwanie dla szkolnictwa katolickiego. W czasie Konferencji zaplanowano także szkolenie dyrektorów z zakresu prawa. Z dyrektorami spotkał się prof. dr hab. Mirosław Handke, minister edukacji narodowej w latach 1997-2000. W zespołach studyjnych dyrektorzy zastanawiali się nad sposobami przekazu treści z zakresu kształcenia ogólnego, które jednocześnie mają zapewnić wychowanie dzieci i młodzieży w kulturze i tradycji narodowej.
W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej dyrektorzy szkół katolickich uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył ks. Jeż. Podczas Eucharystii nastąpiło ponowienie zawierzenia Maryi Królowej Polski szkół, którymi kierują, oraz całej oświaty polskiej.
Konferencja dyrektorów szkół katolickich zbiegła się w czasie z prezydenckim wetem dotyczącym reformy szkolnictwa w Polsce. Ks. Jeż w związku z tym powiedział: - Dobrze się stało, że prezydent zgłosił weto do ustawy oświatowej, bo to pokazało, że jest ona źle przygotowana. W tych propozycjach rządowych wiele rzeczy jest nieprzygotowanych - podkreślił ks. Jeż i wymienił tylko niektóre: brak sal dla sześciolatków czy niespójność programu nauczania, który każe np. w klasach łączonych sześcio- i siedmiolatków uczyć dzieci dwa razy tego samego.
Rada Szkół Katolickich została powołana w 1994 r. przez 269. Konferencję Episkopatu Polski. Asystentem szkół katolickich z ramienia Episkopatu jest bp Stanisław Napierała.

Reklama

Krótko

7 marca, po trzech miesiącach przerwy, rozpoczął się drugi etap peregrynacji Obrazu Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej po diecezji sandomierskiej. Trwa ona od 13 września 2008 r. Obraz wyruszył z Jasnej Góry po Mszy św., której w Kaplicy Cudownego Obrazu przewodniczył ks. Jacek Beksiński, wikariusz biskupi ds. przebiegu Misji Nawiedzenia w diecezji sandomierskiej. Peregrynacja Obrazu Nawiedzenia po ziemi sandomierskiej zakończy się 12 września 2009 r.

7 marca pielgrzymka maturzystów diecezji toruńskiej zgromadziła ok. 2 tys. osób. Młodym towarzyszył biskup pomocniczy diecezji Józef Szamocki.

Zapowiedzi

26- 27 marca - Maturzyści diecezji włocławskiej

27-28 marca - Maturzyści diecezji bielsko-żywieckiej

28 marca - Maturzyści archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej

29 marca - 4 kwietnia - Wielkopostne rekolekcje jasnogórskie

Nabożeństwa wielkopostne

W okresie Wielkiego Postu we wszystkie piątki na Jasnej Górze odprawiana jest Droga Krzyżowa: ok. godz. 16.45 - w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, a o godz. 20.00 - w kaplicy św. Józefa na „Halach”.

We wszystkie niedziele Wielkiego Postu tradycyjne nabożeństwo pasyjne - „Gorzkie żale” rozpoczyna się o godz. 16.15 w Bazylice Jasnogórskiej. Rozważania pasyjne głosi o. Andrzej Laskus, paulin.

www.jasnagora.com

Jasnogórski telefon zaufania (0-34) 365-22-55 czynny codziennie od 20.00 do 24.00

Reklama

Chrześcijanin świadkiem wiary

2018-06-19 11:34

Abp Wacław Depo
Niedziela Ogólnopolska 25/2018, str. 33

Margita Kotas/Niedziela
Chrystus Pantokrator i św. Jan Chrzciciel – fragment XIII-wiecznej mozaiki Deësis w południowej galerii Hagii Sophii, odsłoniętej w 1933 r.

W liturgii Kościoła powraca dziś postać proroka znad Jordanu – Jana Chrzciciela. Jego zadaniem było wskazać na Mesjasza, przygotowując i prostując ludzkie drogi do Jezusa. „Ty będziesz prorokiem Najwyższego” – prorokował jego ojciec Zachariasz (por. Łk 1, 76). Jan nie tylko wskazał na Jezusa, mówiąc: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (por. J 1, 29). On ciągle prowadził ludzi do Jezusa, nie zatrzymywał ich na sobie. Mówił prawdę i służył Prawdzie, którą jest Jezus Chrystus.

Czego uczy nas dzisiaj – wydawałoby się odległy w czasie, bo żyjący ok. dwóch tys. lat temu – Jan Chrzciciel? Wskażmy na dwie prawdy jego życia, które i dla nas są zadaniem: „Być sobą wobec Boga i być innym wobec świata”.

To pierwsze zadanie ukazuje nam tajemnicę zaistnienia. „Kimże będzie to dziecię, bo istotnie, łaska Boża była z nim” – mówiono przy jego narodzinach. Wszyscy brali to sobie do serca, że Bóg prowadzi ludzi różnymi drogami, bo przecież Elżbieta i Zachariasz byli już w podeszłym wieku i nie mieli potomstwa. A wcześniejsze spotkanie Maryi z Elżbietą w Ain Karim zaowocowało błogosławieństwem i radością: „Błogosławionaś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (por. Łk 1, 45).

Czy potrafimy odkrywać tajemnicę naszego zaistnienia? Człowiek jest bowiem jedynym w świecie stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Ponieważ Bóg daje łaskę każdemu z nas, trzeba ją odczytać, aby nie przyjmować na próżno łaski Bożej, lecz w swoim życiu wypełniać Jego wolę. Stajemy się sobą we wspólnocie rodziny i Kościoła.

Naszym zadaniem jest: „Być innym wobec tego świata”. W przypadku Jana Chrzciciela były to: pustynia, odosobnienie, post, modlitwa. Jego inność frapowała, intrygowała, ale i niepokoiła. Czy ty jesteś Mesjaszem? – pytali go wysłannicy Heroda. Jan wyznał, że nie jest Mesjaszem. „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Panu” (por. J 1, 23). Być innym – mówiąc słowami św. Jana Pawła II – to mieć siłę moralną i moc wewnętrzną, aby przeciwstawić się złu, aż do męczeństwa. Dlatego Jan Chrzciciel miał odwagę mówić trudną prawdę: „plemię żmijowe” (por. Mt 12, 34), czy też: „Herodzie, nie wolno ci mieć Herodiady za żonę” (por. Mk 6, 18).

Co to znaczy dzisiaj „być innym w świecie”? To przede wszystkim być człowiekiem modlitwy jak prorok znad Jordanu. Być człowiekiem sumienia, czyli odróżniać dobro od zła i wybierać dobro. Uznać Chrystusa za Zbawcę i Pana, aby iść z Nim przez życie ze świadomością celu. Wreszcie – pozwolić Bogu działać w naszym życiu i nieustannie się przemieniać przez sakrament pokuty i pojednania.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kard. Kazimierz Nycz odprawił Mszę św. dla członków Zakonu Maltańskiego

2019-06-24 19:57

kos / Warszawa (KAI)

Mszą św. w katedrze polowej damy i kawalerowie Zakonu Maltańskiego uczcili w poniedziałek święto swego patrona – św. Jana Chrzciciela. Eucharystii przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. W czasie Eucharystii dziękowano m.in. za piętnaście lat służby ambasadorskiej Vincenzo Manno, ambasadora Zakonu Maltańskiego w Polsce, który kończy misję dyplomatyczną w naszym kraju.

Piotr Drzewiecki

– Gromadzimy się na modlitwie w intencji całego zakonu, w intencji realizacji wszystkich dzieł, którym damy i kawalerowie służą w swej odpowiedzialności, ale równocześnie modlimy się w intencji ambasadora Vincenzo Manno w 15 rocznicę jego posługi ambasadorskiej – powiedział kard. Nycz na początku Mszy św.

Homilię wygłosił bp Andrzej Dziuba, ordynariusz diecezji łowickiej. Hierarcha nawiązując do czytań z dnia mówił o powołaniu proroków Izajasza i św. Jana Chrzciciela oraz o charytatywnej działalności Zakonu Maltańskiego w Polsce oraz osobistej misji wieloletniego ambasadora Zakonu Vincenzo Manno. – Spoglądamy na cztery piękne powołania. Powołanie Izajasza, Jana Chrzciciela, Zakonu Maltańskiego i jednego z członków tego zakonu. To były piękne i owocne lata dla Zakonu Maltańskiego w Polsce – podkreślał.

Hierarcha życzył damom i kawalerom Zakonu Maltańskiego w Polsce, aby pamiętali o swej dewizie: Tuitio Fidei et obsequium pauperum (Obrona wiary i służba ubogim).

Eucharystię koncelebrowali ks. Aleksander Seniuk, rektor kościoła Sióstr Wizytek oraz ks. Jan Dohnalik, kanclerz Kurii Ordynariatu Polowego w Polsce. We Mszy św. uczestniczyło liczne grono dam i kawalerów maltańskich.

Po Komunii świętej Jerzy Baehr, prezydent Związku Polskich Kawalerów Maltańskich podziękował ambasadorowi Vincenzo Manno za jego działalność na rzecz rozwoju Zakonu w Polsce i dobrą współpracę z damami i kawalerami zakonu.

Biskup polowy uhonorował ambasadora Manno medalem „W służbie Bogu i Ojczyźnie”, ustanowionymi z okazji setnej rocznicy powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.

Głos zabrał także ambasador Vincenzo Manno, który ze wzruszeniem mówił o pracy w naszym kraju. Jak podkreślił jest jedynym przedstawicielem korpusu dyplomatycznego w Polsce, którego służba trwa nieprzerwanie od czasów przywrócenia w Polsce urzędu prezydenta w 1989 r. Powiedział, że szczególne więzi łączyły go z prezydentem Lechem Kaczyńskim, podziękował też swoim współpracownikom, biskupowi polowemu za możliwość sprawowania w katedrze polowej Mszy św. w święto patronalne Zakonu oraz swojej małżonce Elżbiecie. Manno przywołał też kilka inicjatyw, które podjął jako ambasador Zakonu Maltańskiego m.in. wizytę prezydenta Kaczyńskiego na Malcie i zorganizowanie wystawy na Zamku Królewskim w Warszawie, poświęconej historii zakonu.

Zakon Maltański jest najstarszym zakonem rycerskim wywodzącym się ze wspólnoty mniszej, która w poł. XI wieku utworzyła w Jerozolimie szpital i przytułek dla pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej.

Pierwotnie wspólnotę rycerzy nazywano Rycerzami Św. Jana od imienia patrona - Św. Jana Jerozolimskiego (stąd joannici). Następne nazwy - Zakon Rodyjski, a potem Maltański - brały się od terytoriów, jakimi dysponowali w swojej historii. Pełna nazwa jest następująca: Suwerenny Wojskowy Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, Rodos i Malty. Powszechnie używa się nazwy Zakon Maltański. Na czele Zakonu stoi książę i wielki mistrz. Obecnie władzę tymczasową pełni Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto.

Działalność szpitalnicza i dobroczynna na rzecz chorych wyróżnia działania Zakonu od początku jego istnienia, aż do czasów współczesnych. Tradycja szpitalnicza i rycerska ukształtowały charakter posługi Zakonu, której dewizą stały się słowa Tuitio fidei et obsequium pauperum (z łac. Obrona Wiary i Służba Ubogim). Realizowana jest ona przez charytatywną pracę kawalerów i dam zakonu w ramach pomocy humanitarnej, medycznej i innych działań społecznych. Zakon utrzymuje stosunki dyplomatyczne z państwami – obecnie jest ich ok. 110 i ma status stałego obserwatora przy 12 organizacjach międzynarodowych, m.in. ONZ, UNESCO, FAO.

Polska wznowiła po kilkudziesięciu latach przerwy stosunki dyplomatyczne z Zakonem 6 lipca 1990 r.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem