Reklama

Ze świata


Niedziela Ogólnopolska 28/2009, str. 7

Komentarz

Między radością a strachem

W Iraku dziwne święto: radości podszytej strachem. Amerykańskie wojska po sześciu latach zniknęły z ulic miast i wycofały się do ogromnych baz. Pozostaną jeszcze w Iraku do 2011r., ale teraz irackie siły bezpieczeństwa mają wziąć na swoje barki ochronę i wzmacnianie kruchej na razie stabilizacji w posthusejnowskiej epoce.
Radość jest zrozumiała, bo nikt nie chce mieć obcych panoszących się wojsk, nawet jeżeli to one obaliły tyrana. Strach jest również uzasadniony. Wzmacniają go podziały etniczne i religijne, niechętni sąsiedzi oraz obawy co do tego, czy młoda armia i policja jest zdolna ochronić zwykłych ludzi przed nadal grożącym niebezpieczeństwem. Martwi się również chrześcijańska mniejszość. Im dalej od Bagdadu, gdzie cień nowej władzy jest słabszy, tym obawy są większe. W Kirkuku, na północy Iraku, rodzice przestali posyłać dzieci na lekcje religii przed I Komunią św. Wolą poczekać i zobaczyć, co się stanie. W Bagdadzie też występuje lęk, ale tam jednak górę bierze nadzieja na pokój i zgodę.
Chrześcijanie mają też problem między sobą. Wśród nich widoczne są podziały na frakcje i sympatie do różnych partii politycznych. Hierarchowie podkreślają, że „konieczne jest zasypanie dzielących wspólnotę rowów i rowków, zburzenie murów i położenie mostów”. Cały świat patrzy na Irak z nadzieją, że utrapionym od lat ludziom uda się żyć w pokoju i zgodzie. Uda się? Oby!

Ks. Paweł Rozpiątkowski

Litwa

Pielgrzymka na dwóch kółkach

W Wilnie rozpoczęła się 28 czerwca XVI Wileńska Pielgrzymka Rowerowa. Ks. hm. Dariusz Stańczyk z 7 rowerzystami wybrał się do miejsc związanych ze św. Pawłem w Grecji i Turcji. Symbolicznie wyruszono z Wilna, ale prawdziwy trud rozpoczął się w Grecji 2 lipca. Pielgrzymi wyjechali z antycznej Filippi, aby przez Troję, Pergamon, Izmir, Efez, Milet, Perge, Ikonium dotrzeć aż do Tarsu. Trasa liczy ponad 1800 km, a cykliści chcą ją pokonać w nieco ponad trzy tygodnie. - Hasłem tegorocznej pielgrzymki - mówił ks. hm. Stańczak - są słowa św. Pawła z Listu do Filipian: „Zdobyty przez Chrystusa” (3,12). Myśli z Biblii i podróże św. Pawła wspierają młodzież na całej trasie. Trud i modlitwy ofiarujemy w intencjach Papieża Benedykta XVI, biskupów i kapłanów w rozpoczętym właśnie Roku Kapłańskim oraz o pokój na świecie i za młodzież - dodał.
Jest to druga wyprawa wileńskiej młodzieży szlakiem św. Pawła. Na rozpoczęcie Roku Apostoła Narodów młodzież przebyła trasę z Filippi do Rzymu. Ubiegłoroczna pielgrzymka liczyła 1620 km. Obecna trasa nie należy do najdłuższych, jakimi jechali wileńscy pielgrzymi. Kilka lat temu pokonali aż 3104 km do grobu Jana Pawła II w Rzymie.

Rosja

Święcenia kapłańskie w Moskwie

Dwóch rodowitych Rosjan, absolwentów seminarium duchownego w Sankt Petersburgu, przyjęło święcenia prezbiteratu i diakonatu w katolickiej katedrze w Moskwie. Święceń udzielił bp Paolo Pezzi. Pozdrowienia i błogosławieństwo dla nowych duchownych od Benedykta XVI odczytał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Rosji abp Antonio Mennini. Ojciec Święty życzył im, aby „radośnie i z oddaniem przeżywali swą posługę, z każdym dniem upodabniając się coraz bardziej do obrazu Pana Jezusa Dobrego Pasterza”. Obaj wyświęceni duchowni przyjęli chrzest katolicki dopiero w latach 90.

Reklama

Ludzie

Kard. Nicholas Cheong Jin-suk

Metropolita Seulu kard. Nicholas Cheong Jin-suk wyświęcił 5-tysięcznego koreańskiego kapłana. Eucharystia, podczas której udzielono sakramentu 27 kapłanom i diakonom, miała miejsce 30 czerwca w Parku Olimpijskim w Seulu. 5-tysięcznym kapłanem w historii Kościoła w Korei został Dionysious Son Ho-bin. Przy okazji przedstawiono najnowszą statystykę, z której wynika, że w Korei Południowej jest ponad 5 milionów katolików, co stanowi 9,9 proc. całej populacji. Ich liczba systematycznie rośnie. W porównaniu do 2007 r. przybyło 130 tys. katolików.
Pierwszym koreańskim kapłanem został przed 164 laty św. Andrzej Kim Taegon.
Święcenia kapłańskie przyjął 17 sierpnia 1845 r. w Szanghaju. Rok później oddał życie za wiarę podczas krwawych prześladowań. Został kanonizowany w 1984 r. razem ze 103 innymi męczennikami. Jest patronem koreańskiego duchowieństwa.

Cudzysłów

U życie broni nuklearnej jest niemoralne, straszenie jej użyciem jest niemoralne i utrzymywanie jej w celach straszenia jej użyciem jest również niemoralne.
Kard. Keith O’Brien

Chrześcijanie mogą uchronić islam przed kulturalną śmiercią.
O. Samir Khalil Samir SJ

Chrześcijanin, wiedzący, jaką wartość nadaje Bóg każdemu życiu ludzkiemu, winien podejmować wszelkie środki, jakimi dysponuje, aby przyczyniać się do tego, żeby sprawy bezpieczeństwa drogowego były priorytetem.
Hiszpańscy biskupi o sytuacji na drogach

Krótko

W Rzymie zmarł w wieku 76 lat emerytowany dyrektor generalny Radia Watykańskiego ks. Pasquale Borgomeo, jezuita. Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 16. roku życia, a pracy w papieskiej rozgłośni poświęcił 35 lat. Pełnił kolejno funkcje szefa redakcji wiadomości, dyrektora programowego, a następnie, przez dwadzieścia lat, dyrektora generalnego.

Szwecja przejęła od Czech prezydencję w UE. Wśród priorytetów swego przywództwa Szwedzi wymieniają: walkę z kryzysem gospodarczym, zmianami klimatycznymi oraz doprowadzenie do wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego.

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Taki był werdykt niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który oceniał zgodność Traktatu Lizbońskiego z systemem prawnym zachodnich sąsiadów Polski. Sędziowie obwarowali swą zgodę na ratyfikację wzmocnieniem roli parlamentu narodowego w decydowaniu o kierunkach integracji w Europie. Niemieccy politycy mają się z tym uporać do końca 2009 r.

We Włoszech w okolicach stacji kolejowej Viareggio eksplodował płynny gaz, który wydostał się z wagonu-cysterny, prawdopodobnie wyprodukowanego w Polsce. Śmierć poniosło kilkanaście osób, ranny jest Polak, który znalazł się w pobliżu wybuchu.

30 czerwca został ogłoszony w Iraku Dniem Niepodległości. Nowe święto państwowe jest związane z chwilą, w której amerykańscy żołnierze zniknęli z ulic irackich miast. Wojskowi przenieśli się do ogromnych baz poza miastami. Na każdą akcję muszą otrzymać zgodę władz irackich. Do końca 2011 r. z Iraku wyjedzie ostatni amerykański żołnierz.

Wyrok 150 lat więzienia otrzymał finansista Bernard Madoff za zdefraudowanie co najmniej 13 miliardów dolarów. Pieniądze należały do klientów kierowanego przez niego funduszu inwestycyjnego.

Rosjanie przeprowadzili wielkie tygodniowe manewry wojskowe w pobliżu granicy z Gruzją. Według jednego z byłych doradców prezydenta Władimira Putina, to przygrywka do drugiej wojny gruzińskiej.

Polscy żołnierze zabili czterech Talibów w Afganistanie. Terroryści podkładali ładunki wybuchowe przy drodze.

Niemiecka agencja DPA, powołując się na anonimowego świadka, podała, że przed zamordowaniem Piotra Stańczaka, polskiego geologa porwanego w Pakistanie, Talibowie proponowali mu przejście na islam. W zamian mieli go uwolnić. Polak miał się nie zgodzić.

Strony informacyjne opracowano na podstawie doniesień korespondentów własnych, wiadomości Radia Watykańskiego, KAI i BP KEP.

Święty Mikołaj - „patron daru człowieka dla człowieka”

Ks. Paweł Staniszewski
Edycja łowicka 49/2004

6 grudnia cały Kościół wspomina św. Mikołaja - biskupa. Dla większości z nas był to pierwszy święty, z którym zawarliśmy bliższą znajomość. Od wczesnego dzieciństwa darzyliśmy go wielką sympatią, bo przecież przynosił nam prezenty. Tak naprawdę zupełnie go wtedy jeszcze nie znaliśmy. A czy dziś wiemy, kim był Święty Mikołaj? Być może trochę usprawiedliwia nas fakt, że zachowało się niewiele pewnych informacji na jego temat.

pl.wikipedia.org

Wyproszony u Boga

Około roku 270 w Licji, w miejscowości Patras, żyło zamożne chrześcijańskie małżeństwo, które bardzo cierpiało z powodu braku potomka. Oboje małżonkowie prosili w modlitwach Boga o tę łaskę i zostali wysłuchani. Święty Mikołaj okazał się wielkim dobroczyńcą ludzi i człowiekiem głębokiej wiary, gorliwie wypełniającym powinności wobec Boga.
Rodzice osierocili Mikołaja, gdy był jeszcze młodzieńcem. Zmarli podczas zarazy, zostawiając synowi pokaźny majątek. Mikołaj mógł więc do końca swoich dni wieść dostatnie, beztroskie życie. Wrażliwy na ludzką biedę, chciał dzielić się bogactwem z osobami cierpiącymi niedostatek. Za swoją hojność nie oczekiwał podziękowań, nie pragnął rozgłosu. Przeciwnie, starał się, aby jego miłosierne uczynki pozostawały otoczone tajemnicą. Często po kryjomu podrzucał biednym rodzinom podarki i cieszył się, patrząc na radość obdarowywanych ludzi.
Mikołaj chciał jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga. Doszedł do wniosku, że najlepiej służyć Mu będzie za klasztornym murem. Po pielgrzymce do Ziemi Świętej dołączył do zakonników w Patras. Wkrótce wewnętrzny głos nakazał mu wrócić między ludzi. Opuścił klasztor i swe rodzinne strony, by trafić do dużego miasta licyjskiego - Myry.

Biskup Myry

Był to czas, gdy chrześcijanie w Myrze przeżywali żałobę po stracie biskupa. Niełatwo było wybrać godnego następcę. Pewnej nocy jednemu z obradujących dostojników kościelnych Bóg polecił we śnie obrać na wakujący urząd człowieka, który jako pierwszy przyjdzie rano do kościoła. Człowiekiem tym okazał się nieznany nikomu Mikołaj. Niektórzy bardzo się zdziwili, ale uszanowano wolę Bożą. Sam Mikołaj, gdy mu o wszystkim powiedziano, wzbraniał się przed objęciem wysokiej funkcji, nie czuł się na siłach przyjąć biskupich obowiązków. Po długich namowach wyraził jednak zgodę uznając, że dzieje się to z Bożego wyroku.
Biskupią posługę pełnił Mikołaj ofiarnie i z całkowitym oddaniem. Niósł Słowo Boże nie tylko członkom wspólnoty chrześcijańskiej. Starał się krzewić Je wśród pogan.
Tę owocną pracę przerwały na pewien czas edykty cesarza rzymskiego Dioklecjana wymierzone przeciw chrześcijanom. Wyznawców Jezusa uczyniono obywatelami drugiej kategorii i zabroniono im sprawowania obrzędów religijnych. Rozpoczęły się prześladowania chrześcijan. Po latach spędzonych w lochu Mikołaj wyszedł na wolność.
Biskup Mikołaj dożył sędziwego wieku. W chwili śmierci miał ponad 70 lat (większość ludzi umierała wtedy przed 30. rokiem życia). Nie wiemy dokładnie, kiedy zmarł: zgon nastąpił między 345 a 352 r. Tradycja dokładnie przechowała tylko dzień i miesiąc tego zdarzenia - szósty grudnia. Podobno w chwili śmierci Świętego ukazały się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie.
Mikołaj został uroczyście pochowany w Myrze.

Z Myry do Bari

Wiele lat później miasto uległo zagładzie, gdy w 1087 r. opanowali je Turcy. Relikwie Świętego zdołano jednak w porę wywieźć do włoskiego miasta Bari, które jest dzisiaj światowym ośrodkiem kultu św. Mikołaja. Do tego portowego miasta w południowo-wschodniej części Włoch przybywają tysiące turystów i pielgrzymów. Dla wielu największym przeżyciem jest modlitwa przy relikwiach św. Mikołaja.

Międzynarodowy patron

Biskup z Myry jest patronem Grecji i Rusi. Pod jego opiekę oddały się Moskwa i Nowogród, ale także Antwerpia i Berlin. Za swego patrona wybrali go: bednarze, cukiernicy, kupcy, młynarze, piekarze, piwowarzy, a także notariusze i sędziowie. Jako biskup miasta portowego, stał się też patronem marynarzy, rybaków i flisaków. Wzywano św. Mikołaja na pomoc w czasie burz na morzu, jak również w czasie chorób i do obrony przed złodziejami. Opieki u niego szukali jeńcy i więźniowie, a szczególnie ofiary niesprawiedliwych wyroków sądowych. Uznawano go wreszcie za patrona dzieci, studentów, panien, pielgrzymów i podróżnych. Zaliczany był do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Święty zawsze aktualny

Od epoki, w której żył św. Mikołaj, dzieli nas siedemnaście stuleci. To wystarczająco długi czas, by wiele wydarzeń z życia Świętego uległo zapomnieniu. Dziś wiedza o nim jest mieszaniną faktów historycznych i legend. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nawet w fantastycznie brzmiących opowieściach o św. Mikołaju tkwi ziarno prawdy.
Święty Mikołaj nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Biblijna litania do Najświętszego Imienia Miriam

2019-12-08 23:38

Agnieszka Bugała

Wrocławski biblista ks. Mariusz Rosik napisał książkę o Maryi, pierwszej charyzmatyczce. Już wkrótce będzie można przeczytać całość, ale nam udało się dotrzeć do jej wyjątkowego fragmentu – modlitwy, autorstwa księdza profesora, proponowanej do prywatnego odmawiania. Ks. Rosik wyjawia, że w trakcie pracy nad książką o Matce Jezusa skupił się przede wszystkim na Piśmie Świętym i z niego czerpał po to, aby pokazać, że wszystko to, w co wierzą katolicy odnośnie Maryi ma mocne podstawy biblijne.

pixabay

- Można zapytać: czy Biblia mówi o niepokalanym poczęciu? Owszem, daje solidne przesłanki dla tej prawdy wiary. Tak solidne, że odrzucenie jej wydaje się mniej rozumne i mniej logiczne niż jej przyjęcie – mówi w zapowiedzi.

Biblijna Litania do Najświętszego Imienia Miriam to 33 wezwania – obrazy z niezwykłego życiorysu Maryi – każde z wezwań modlitwy odnajdzie potwierdzenie i rozwinięcie w kolejnych rozdziałach książki. Czy liczba 33 była zamierzoną przez autora? Nie wiemy, ale bez wątpienia oddaje ona prawdziwą pełnię ducha Maryi- życie dla Chrystusa i w Chrystusie, z pełnym zaangażowaniem w każdy rok Jego życia na ziemi.

- Modlitwa zanoszona przez ręce Maryi, zwłaszcza w czasie Adwentu, ma dodatkowy wymiar – Maryja czekała na Jezusa najpiękniej – podkreśla ks. Rosik

Zamieszczamy litanię do prywatnego odmawiania:

Litania do Najświętszego Imienia Miriam

Kyrie, elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Miriam, Dziewczyno z Nazaretu, módl się za nami,

Miriam, Oblubienico Józefa cieśli, módl się za nami,

Miriam z rodowodu Zbawiciela, módl się za nami,

Miriam, łaską wypełniona, módl się za nami,

Miriam, przez łaskę odnaleziona, módl się za nami,

Miriam, roztropnie Boga pytająca, módl się za nami,

Miriam, Pani pięknej radości, módl się za nami,

Miriam, Matko oczekująca, módl się za nami,

Miriam, Syna Bożego rodząca, módl się za nami,

Miriam, Dziewico na zawsze, módl się za nami,

Miriam, w dziewictwie mocą Najwyższego osłonięta, módl się za nami,

Miriam, z Bogiem w modlitwie złączona, módl się za nami,

Miriam, w Betlejem Jezusa rodząca, módl się za nami,

Miriam, sprawy Boże sercem medytująca, módl się za nami,

Miriam, z duszą mieczem przeszytą, módl się za nami,

Miriam, wędrowców ze Wschodu przyjmująca, módl się za nami,

Miriam, do Egiptu wędrująca, módl się za nami,

Miriam, Niewiasto z Kany Galilejskiej, módl się za nami,

Miriam, Ewo Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, szabat świętująca, módl się za nami,

Miriam, Jezusa poszukująca, módl się za nami,

Miriam, słowa Bożego słuchająca, módl się za nami,

Miriam, pod krzyżem Jezusa bolejąca, módl się za nami,

Miriam, Kościół Chrystusowy rodząca, módl się za nami,

Miriam, piękna Pani z wieczernika, módl się za nami,

Miriam, w niebie królująca, módl się za nami,

Miriam, w słońce obleczona, módl się za nami,

Miriam, Matko Mistycznego Chrystusa, módl się za nami,

Miriam, świątynio Boga, módl się za nami,

Miriam, wierna ikono Kościoła, módl się za nami,

Miriam, Niepokalanie Poczęta, módl się za nami,

Miriam, Arko Nowego Przymierza, módl się za nami,

Miriam, bezinteresownie pomoc niosąca, módl się za nami,

Miriam, światłem tajemnic Chrystusa jaśniejąca, módl się za nami.

Módlmy się:

Miriam, w chwili zwiastowania mocą Ducha Świętego osłonięta, uproś nam łaskę wrażliwości na Jego natchnienia, abyśmy za Twoim przykładem przyjęli do serca Jezusa, Twojego Syna i za Twoim wstawiennictwem kroczyli bezpiecznie drogami Tego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem