Reklama

„Śląsk” - „sześćdziesiątka” ante portas

2012-10-12 09:32

Anna Wyszyńska
Niedziela Ogólnopolska 42/2012, str. 39

ARCHIWUM ZESPOŁU "ŚLĄSK"

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny rozpoczął właśnie 60. rok działalności. Jubileuszowy sezon zainaugurował uroczysty koncert, który odbył się 21 września w namiocie koncertowym na dziedzińcu pałacu w Koszęcinie. Recenzując najkrócej: była to wyjątkowa dawka przeżyć artystycznych i refleksji nad 60-letnią historią „Śląska”.

Logo Hadyna

Historia zespołu zaczyna się od postaci jego twórcy, mistrza i - do dziś największego autorytetu - Stanisława Hadyny. Ten, który stworzył „Śląsk”, był nieprawdopodobnie bogatą osobowością: kompozytorem, dyrygentem, pisarzem, w młodości studiował także psychologię i socjologię. Pamięć o Profesorze - bo tak powszechnie jest nazywany - przetrwała nie tylko w nazwie zespołu i pomniku-ławeczce ustawionym w Koszęcinie, ale i w częstym konfrontowaniu współczesnych zamierzeń z jego ideą. Pytanie: „A co by powiedział prof. Hadyna?” - słyszy się w zespole przy różnych okazjach.
Muzyczne dziedzictwo Profesora, który w czasach, kiedy Katowice nazywały się Stalinogrodem, utworzył w Koszęcinie „słoneczną republikę”, to nie tylko sam zespół, ale i jego repertuar. Dość powiedzieć, że na 19 kompozycji, z których składa się wykonywany podczas tegorocznej inauguracji sezonu program „A to Polska właśnie”, aż 16 to kompozycje lub opracowania muzyczne Stanisława Hadyny. Zespół ma zresztą w repertuarze dziesiątki innych jego utworów. Ukłonem pamięci i wdzięczności w stronę Mistrza jest również systematyczne wydawanie jego książek oraz film dokumentalny „W pogoni za wiosną - filmowy portret Stanisława Hadyny”, którego premiera odbyła się w czerwcu br. Film przedstawia m.in. dramatyczny rozdział z życia Profesora, jakim była podjęta przez „najwyższe czynniki” decyzja o odsunięciu go w 1968 r. od pracy z zespołem i jego powrót do „Śląska”, już w zmienionej rzeczywistości politycznej, w 1990 r.
Z estymą wspomina Profesora obecny dyrektor „Śląska” Zbigniew Cierniak, który 17 lat spędził na scenie: - Na początku lat 90. zgłosiłem się na zorganizowane przez prof. Hadynę przesłuchanie do zespołu, pierwsze po jego powrocie. W kwalifikacjach uczestniczyło 500 osób, wybrano 7. Prof. Hadyna był bardzo wymagający, ale praca z nim procentuje do dziś, on mnie zaraził swoją pasją do „Śląska”.

Reklama

Nadążyć za „Śląskiem”

Barwne widowiska wykonywane przez „Śląsk” i aplauz publiczności są dowodem, że kultura ludowa i narodowa tradycja nie są reliktem, że dynamiczny spektakl z krakowiakami, oberkami, polkami jest w stanie porwać tłumy zarówno w kraju, jak i za granicą. Stwierdzenie to sprawdza się na każdym koncercie i w każdym miejscu, gdzie zespół występuje. Trzeba dodać, że współczesny „Śląsk” to nie tylko działalność koncertowa, ale również organizowane w Koszęcinie imprezy, konkursy, przeglądy, warsztaty, wystawy i plenery artystyczne. Wielkie imprezy gromadzące co roku kilkadziesiąt tysięcy widzów to: „Święto «Śląska»”, Piknik Leśny „Cietrzewisko”, Piknik Country w Leśnej Dolinie czy cykl imprez pod wspólnym hasłem „Śląski Ogród Sztuk”. Zespół występuje również z powodzeniem w roli mecenasa edukacji regionalnej. Cyklicznie odbywają się tutaj: Regionalny Przegląd Pieśni im. prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”, Letnia Szkoła Artystyczna, Konkurs Muzyki i Pieśni Stanisława Hadyny. Zabytkowy pałacyk - siedzibę zespołu można zwiedzić, by w ramach „dni otwartych” czy organizowanych przez szkoły „lekcji folkloru” zobaczyć „Śląsk” od kulis: sale prób, kostiumernię i odnowione w ostatnich latach pomieszczenia reprezentacyjne. Znakiem czasu jest również przeprowadzenie - pierwszej w historii zespołu - internetowej transmisji koncertu za pośrednictwem strony: www.zespolslask.pl. - Transmisja koncertu inaugurującego nasz 60. sezon artystyczny dotarła do odległych zakątków świata, m.in. do USA - mówi dyrektor Zbigniew Cierniak. - Wiem z telefonów i e-maili, że widzowie byli bardzo szczęśliwi, że mogli przez Internet uczestniczyć w tym wydarzeniu.

„Śląsk” i jubileusz

Jubileusz zespołu będzie miał staranną oprawę. - Nasze plany na najbliższe miesiące to przede wszystkim rozpoczynająca się już w październiku trasa koncertowa w Stanach Zjednoczonych - informuje dyr. Cierniak. - Natomiast 8 grudnia odbędzie się premiera widowiska obrzędowego „Wesele na Górnym Śląsku”, którą realizujemy wspólnie z Radiem Katowice i będzie ona częścią programu obchodów jubileuszu 85-lecia tej zasłużonej instytucji. Na 60. sezon artystyczny planujemy koncerty galowe w wielu polskich miastach oraz ich zwieńczenie - uroczystą galę jubileuszową w katowickim „Spodku” 8 czerwca 2013 r. Również w przyszłym roku planowane są koncerty w krajach Europy Południowo-Wschodniej oraz we Francji, Niemczech, Holandii i na Litwie.
Dodajmy, że repertuar zespołu wzbogaci się o nowe opracowania choreograficzne tańców regionalnych: lubelskich oraz wielkopolskich, a jego propozycja wydawnicza - o długo oczekiwaną płytę DVD z zapisem koncertu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz o płytę muzyczną z kolędami w języku niemieckim.
Program rysuje się bogato i można przypuszczać, że prof. Stanisław Hadyna, bez którego talentu i determinacji nie byłoby tego zespołu, byłby z jubileuszowych planów zadowolony.

Tagi:
sztuka muzyka taniec

Reklama

Śpiewacy Pana Boga

2019-11-13 08:09

Marta Zeller
Niedziela Ogólnopolska 46/2019, str. 50-51

O potrzebie istnienia muzyki w liturgii nie trzeba nikogo przekonywać. W przededniu wspomnienia patronki muzyków kościelnych – św. Cecylii warto przypomnieć, że śpiew liturgiczny to nie tylko sztuka, ale przede wszystkim modlitwa. Bo jak mówił św. Augustyn: kto śpiewa, dwa razy się modli

Archiwum scholi Domine Jesu

Nie lubią, gdy mówi się o nich: występują. Oni posługują. Swoim śpiewem chcą pociągać innych do modlitwy i pokazywać piękno Pana Boga. Dotykać nie tylko zmysłów, ale też serc – i swoich własnych, i ludzi, którzy ich słuchają. Choć z pewnymi rotacjami w składzie, śpiewają razem od 8 lat. A wszystko się zaczęło od zachwytu pewną dominikańską scholą...

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Dlaczego nie lubią księży?

2019-11-05 12:48

Piotr Grzybowski
Niedziela Ogólnopolska 45/2019, str. 7

Krytyka Kościoła i jego pasterzy nie jest już chwilowym uniesieniem, emocją, lecz precyzyjnie zaplanowanym działaniem

Ks. Paweł Kłys

Obojętny, negatywny lub czasem nawet wrogi stosunek części społeczeństwa do duchowieństwa katolickiego staje się coraz bardziej powszechny. Znamienne przy tym, że jedynie katolickiego – w większości to Kościół katolicki podlega narastającej krytyce. Krytyce, która przeradza się ostatnio w jawną walkę.

Rozpoczęta przez zadeklarowanych ateistów – rozszerza się, obejmuje swym zasięgiem coraz szersze środowiska. Krytyka Kościoła i jego pasterzy nie jest już chwilowym uniesieniem, emocją, lecz precyzyjnie zaplanowanym działaniem wielu przywódców, grup, organizacji czy środowisk. Zostaje wpisana w programy wyborcze. Staje się podstawą budowy wizerunku czy manifestów politycznych i światopoglądowych. A wszystko jest wsparte siłą środków masowej komunikacji.

Działanie to zawsze ma swój precyzyjny scenariusz. Rozpoczyna się od wybrania celu. Stają się nim z reguły księża, którzy stanowią rdzeń Kościoła. Powszechnie uznani i szanowani. Za tym idzie krytyka ich nauczania. Pokrętne interpretacje – czy wręcz manipulacja – kazań i wystąpień. Często mianem „skandalu” określa się ich słowa płynące wprost z Ewangelii. Linczowi medialnemu poddaje się organizowanie pielgrzymek, które gromadzą setki tysięcy wiernych. Wszystko to, aby ośmieszyć, poniżyć i upokorzyć.

Dlaczego tak się dzieje? Co zachodzi w umysłach ludzi, którzy decydują się podjąć walkę z Kościołem? O co chodzi w ich działaniu? Dokąd się skierują w swych dalszych planach?

W większości przypadków motorem zła, które ich nakręca, jest olbrzymia chęć władzy – chęć rządzenia, panowania, kierowania, niezależnie od tego, co pod tymi pojęciami sami rozumieją.

Podnoszą bunt przeciw księżom, czując fizyczny strach przed ich wielką wiarą. Przed nauką, którą głoszą w imieniu Jezusa Chrystusa. Czują wyraźnie, że ci, którzy nie chcą władzy nad „rzędem dusz”, otrzymali ją i mają. Boją się ich wpływu na szerokie rzesze. Wiedzą bowiem, że to za ich przykładem gromadzi się coraz więcej młodych ludzi, którzy na kolanach oddają cześć Stwórcy. Boją się, że ta młodzież pójdzie za nimi, a nie za pseudowartościami ofiarowywanymi w wielu popularnych mediach. Boją się ponadto, że takie myślenie będzie się upowszechniać. Że rozścieli się po kraju i sprawi, iż ludzie staną się lepsi, uczciwsi. Że będą dalej jak przez wieki czcić Boga, a Jego naukę stosować w rodzinach, w miejscach pracy, w życiu społecznym.

Boją się w końcu, że kiedyś i ich żony, synowie i córki uznają, iż wartości przez nich głoszone są puste i niewarte zainteresowania. Że to, co oni z takim trudem budowali, co ciułaczym wysiłkiem zgromadzili, uznają za bezwartościowe, a w konsekwencji nie będą ich za te dokonania cenili. Boją się, że resztki ich pseudoautorytetu legną w gruzach. Że będą musieli oddać coś ze swego stanu posiadania, wycofać się ze swoich miałkich tez, które były napędem ich życia. Boją się w końcu, że będą musieli zostać tymi, których jedynie czasami udają. Ludźmi Chrystusowymi – chrześcijanami.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Kompetencje cyfrowe ojców tematem przewodnim 
XI Międzynarodowego Forum Tato.Net

2019-11-21 08:02

Informacja prasowa

Jedenaste Międzynarodowe Forum Tato.Net przeszło do historii. Nie ustają natomiast dyskusje o jego świadectwach i wartościach. Eksperci tegorocznego Forum zachęcają ojców do stania się przewodnikami po cyfrowym świecie dla swoich dzieci. Jednocześnie zwracają uwagę na rolę ojca, który nie zapomina o wprowadzaniu dzieci do realnego świata: realizacji pasji, budowania relacji i rozwijania niecyfrowych umiejętności. W spotkaniu wypełnionym  wykładami, panelami i warsztatami wzięło udział sześciuset ojców z Europy i obu Ameryk. 

Michał Gmitruk
Od lewej dr Dariusz Cupiał, Krystian Hanke, Przemysław Babiarz, Andrzej Mierzejewski, Dariusz Kowalski, Piotr Lisek, Arkadiusz Rubajczyk

Patronat honorowy nad Forum objął, jak co roku, Prezydent RP Andrzej Duda. Tegoroczne Forum Tato.Net odbyło się w Pałacu i Folwarku Łochów w sobotę 16 listopada pod hasłem „Mądrość i skuteczność”. Spotkanie otworzył twórca inicjatywy Tato.Net, dr Dariusz Cupiał. Następnie, Prof. dr hab. Kazimierz Korab w swoim wystąpieniu wraz z synem zwrócili uwagę na pułapkę bycia wyłącznie skutecznym bez mądrości i zaprosił do bycia rozważnymi ojcami (patrząc daleko, szeroko i głęboko). Goście zagraniczni rekomendowali ojcom kochanie swoich żon miłością służebną (dr Ken Canfield) i przekazywanie dzieciom, że są jedyne w swoim rodzaju (Jay Payleitner). W wystąpieniu dotyczącym kompetencji cyfrowych ojców, Artur Józefiak zachęcał ojców by byli przewodnikami w cyfrowym świecie, ale też nie zapominali o otwieraniu dzieciom drzwi do realnego świata: realizacji pasji, budowania relacji i rozwijania niecyfrowych umiejętności.

Michał Gmitruk
Laureaci nagrody MAX i goście Gali Tato.Net

Jak podkreślili organizatorzy z Inicjatywy Tato.Net, Forum było spotkaniem unikatowym. Towarzyszyło mu przekonanie, że „mocni ojcowie muszą trzymać się razem”, jak powiedział dr Ken Canfield. Idea jest prosta: zamiast nieustannie narzekać na kryzys ojcostwa, lepiej spotkać się w społeczności ojców, aby wzajemnie się wspierać.

Praktycznym odzwierciedleniem tegorocznego hasła był program Forum Tato.Net, który składał się z trzech części:

– część pierwsza: „Mądrość i skuteczność- aspekt osobisty. Co mnie napędza? Jak ojciec może lepiej dbać o własny rozwój?”, – część druga: Blok grup tematycznych – warsztaty, panele, seminaria. Przestrzeń aktywności dla wszystkich uczestników, – część trzecia: “Mądrość i skuteczność w relacjach rodzinnych i społecznych. Wyzwania, rozwiązania, dobre praktyki”.

Ważnym punktem programu były również „Męskie rozmowy o ojcostwie”, podczas których usłyszeliśmy wartościowe i praktyczne świadectwa niejednego taty. Wśród gości spotkania pojawili się znani ojcowie: Andrzej Mierzejewski (kabaret Smile), dziennikarze Rafał Porzeziński, Przemysław Babiarz i Krystian Hanke, sportowiec Piotr Lisek, aktor Dariusz Kowalski, prof. dr hab. Kazimierz Korab oraz goście zagraniczni m.in. muzyk Richie Ray, zwany kiedyś królem salsy i doktor Ken Canfield z USA. Po raz pierwszy do Polski przyjechał Jay Payleitner, autor bestsellerowych książek skierowanych do ojców, promując swoją pierwszą książkę przełożoną na język polski „52 rzeczy, których syn potrzebuje od taty”.

Forum poprzedziła uroczysta Gala MAX Tato.Net. Podczas uroczystej kolacji, w piątek 15 listopada, zostały wręczone statuetki MAX oraz TOPDADS. W tym roku nagrody MAX zostały przyznane w trzech kategoriach: utwór, osoba i organizacja. W kategorii utwór, Kapituła Rady Programowej Tato.Net uhonorowała dziennikarza Krystiana Hanke z Programu Trzeciego Polskiego Radia za cykl audycji promujących zaangażowane ojcostwo „ Projekt Tata 3”. Piotr Szlązak - tata wspaniałej małej Marysi zmagającej się z chorobą nowotworową  został nagrodzony w kategorii „Ojciec”. Tato.Net doceniło Piotra za niezłomną walkę o zdrowie Marysi poprzez akcję #KotekMarysi. W kategorii instytucja nagrodzona została firma Montersi.pl, jako wyraz uznania dla znaczącego wkładu w tworzenie kultury odpowiedzialnego ojcostwa w miejscu pracy. Wyróżnienie TOPDADS trafiło do firmy Orange promującej w swojej kampanii reklamowej „Mamy wielką moc. Mamy wielką odpowiedzialność.” pozytywny wizerunek ojca.

Gościem specjalnym gali byli Grupa MoCarta, Wise The Gold Pen oraz król salsy Richie Ray. Galę poprowadził Tomasz Wolny.

Patronami medialnymi XI Międzynarodowego Forum Tato.Net byli: TVP 2, Program Trzeci Polskiego Radia i Katolicka Agencja Informacyjna.

Mecenasem głównym Forum Tato.Net była Energa w ramach realizacji strategii CSR grupy Energa. Sponsorami spotkania byli Orange, montersi.pl, grupa Arche, Student Travel (sponsorzy srebrni), Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, visitZakopane.pl i KGHM Polska Miedź (sponsorzy wspierający). Darczyńcami spotkania została Fundacja Orlen oraz Pałac Cieleśnica. Partnerami spotkania byli: Michał Gmitruk Production (serwis foto), Ziaja, Polskie Linie Lotnicze LOT, Rycerze Kolumba, Towarzystwa Biznesowe, Prasek Mobility, Abanana Advertising, Tab2 Digital, Media Visage, Panomedia, Drukarnia Adarmar, Logos, Mt28, Mężczyźni św. Józefa i Droga Odważnych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem