Reklama

Żywy zapis tętniącego nurtu Kościoła

2013-01-29 13:24

Anna Janowska
Niedziela Ogólnopolska 5/2013, str. 30

Bożena Sztajner

Czytelnicy „Niedzieli” mieli okazję uczestniczyć 21 stycznia w spotkaniu w redakcyjnej auli, podczas którego zaprezentowano najnowszą książkę ks. inf. Ireneusza Skubisia, zatytułowaną „Wielki znak sprzeciwu. Kościół…”.

W tradycji Kościoła

To 304. tom w serii Biblioteka „Niedzieli”, będący zbiorem felietonów wygłaszanych przez ks. Ireneusza Skubisia na falach Radia Fiat, Radia Jasna Góra i Radia Maryja. - Był to mój kapłański komentarz do wydarzeń w Polsce, w świecie czy w Kościele Chrystusowym - pisze autor we wstępie do książki.

Najnowszy tom należy do obszernego cyklu zbiorów komentarzy ks. Skubisia. Cykl otwiera wydany w 2004 r. tom pt. „Mój Kościół”. Całą, liczącą już 14 tomów serię publikacji, zaprezentowano na miniwystawie w auli „Niedzieli”. W tematykę najnowszego zbioru wprowadził słuchaczy prowadzący spotkanie Marian Florek, który odczytał fragment felietonu „Kościół i anty-Kościół”.

Reklama

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji ks. Mariusza Frukacza, który obszernie i wnikliwie przedstawił książkę „Wielki znak sprzeciwu - Kościół”. - Już sam tytuł zbioru sugeruje, że Ksiądz Redaktor ze swoją publicystyką mocno wchodzi w tradycję Kościoła - mówił ks. Frukacz. - Tytuł ten przypomina książkę kard. Karola Wojtyły „Znak sprzeciwu”, która była owocem rekolekcji wygłoszonych przez niego dla papieża Pawła VI oraz pracowników Kurii Watykańskiej.

Autor felietonów przybliża czytelnikom ważne postacie Kościoła, wspomnianego bł. Jana Pawła II, bł. ks. Jerzego Popiełuszkę oraz ks. prof. Tadeusza Stycznia - wybitnego etyka i filozofa, kontynuatora szkoły kard. Wojtyły, tzw. personalizmu chrześcijańskiego. W felietonach - we wcześniejszych tomach - obecni są m.in.: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Zygmunt Szczęsny Feliński, św. Urszula Ledóchowska.

Rodzina, wychowanie, świętość życia

W szerokim spektrum tematyki podejmowanej w tomie najnowszym znajdują się sprawy Europy i świata, tematyka rodziny, wychowania patriotycznego i religijnego młodego pokolenia, świętość ludzkiego życia. Ks. Frukacz zacytował ważne słowa ks. Skubisia zawarte w jednym z tekstów: „Trzeba w każdej rodzinie obudzić miłość do życia, tam, gdzie nie ma umiłowania życia, zaczyna się nienormalność, dzieje się coś przeciwko naturze”.

Kolejny, bliski autorowi felietonów, nurt tematyczny to środki masowego przekazu i trudna sytuacja prasy katolickiej oraz postulat, by promować media katolickie, które pozwalają lepiej zrozumieć naszą wiarę, uważniej przyglądać się otaczającej nas rzeczywistości, umacniać wspólnotę Kościoła.

- Kluczem do zrozumienia tej publicystyki jest słowo „Kościół”. W świetle tego pojęcia Ksiądz Redaktor patrzy na otaczającą nas rzeczywistość, opisuje ją i ocenia, zauważmy, że zawsze ocenia z punktu widzenia etyki i moralności chrześcijańskiej - podkreślił ks. Mariusz Frukacz.

Ks. Frukacz zauważył także, że zbiory felietonów ks. Skubisia są kopalnią wiedzy o Kościele i kronikarskim zapisem wielu współczesnych zjawisk. - To żywy zapis tętniącego nurtu Kościoła, to kopalnia wiedzy i podstawowy materiał dla przyszłych badaczy zjawisk socjologicznych w Polsce - stwierdził prelegent.

Lektura dla licealistów

Po prezentacji głos zabrał autor felietonów, dziękując uczestnikom spotkania, którzy mimo bardzo trudnych tego wieczoru warunków zimowych przyszli na spotkanie. Podziękował również internautom oglądającym na żywo transmisję z redakcyjnej auli. Ks. Ireneusz Skubiś zdradził, że w ciągu dnia nie ma zazwyczaj czasu, aby pracować nad swoimi tekstami. - Moje myślenie nad tematyką tych felietonów zaczyna się około północy, lubię też wstać bardzo wcześnie, ok. 4 rano, kiedy jest cisza i łatwiej można się skupić nad jakimś problemem. - Ks. Frukacz trafnie ukazał nić przewodnią moich felietonów, która wiedzie przez Kościół - Kościół rozumiany jako lud Boży, który idzie przez życie, lud związany węzłem wiary i miłości do Chrystusa - podkreślił ks. Skubiś. Przypomniał, że w przedmowie do jednego z wcześniejszych tomów jego felietonów kard. Stanisław Nagy napisał, iż felietony te powinny się znaleźć wśród lektur dla licealistów. - Zastanawiałem się, dlaczego tak wybitny teolog tak napisał, i doszedłem do wniosku, że Księdzu Kardynałowi chodziło o to, że ludzie powinni czytać takie teksty, by uczyć się Kościoła. Dodał również, że media mają budować świadomość społeczną, świadomość, która jest tworzona przez całe życie.

- Kościół musi mówić, Kościół musi naśladować Chrystusa - powiedział ks. inf. Ireneusz Skubiś. Dodał, że katoliccy dziennikarze muszą mieć świadomość, że ich pisanie jest nie tylko pisaniem, ale jest świadectwem, jest przepowiadaniem. Poprosił, aby czytelnicy przyjęli tę książkę w duchu słów Chrystusa: „Idąc na cały świat, nauczajcie” i jako zamyślenie kapłana, który kocha Kościół i kocha Polskę. Podziękował również zespołowi, który pracował nad przygotowaniem książki do druku.

Kolędowała „Częstochowa”

Drugą część spotkania wypełnił koncert kolędowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Częstochowa”. Zespół występuje już 35. rok, w grudniu br. planuje koncert jubileuszowy. W swoim repertuarze ma tańce z wielu regionów Polski. Są to m.in. tańce kaszubskie, śląskie, górali beskidzkich, Lubelszczyzny. Odnosił również wiele sukcesów, m.in. otrzymał główną nagrodę w konkursie „Śląskie śpiewanie” w Koszęcinie. Występował w kraju i za granicą, m.in. w Chinach. - Nasze sukcesy to nie tylko kultywowanie tradycji i polskiego folkloru, ale stworzenie wspaniałej wspólnoty osób, które utrzymują ze sobą kontakty nawet po opuszczeniu zespołu - powiedziała Danuta Morawska, dyrektorka zespołu. Koncert kolędowy przygotowała Teresa Turek.

Tagi:
książka

Reklama

Przebaczenie w praktyce

2019-11-19 12:02

Ks. Jarosław Grabowski

Przebaczenie to jedno z największych i najtrudniejszych wymagań, jakie stawia nam wiara chrześcijańska. Gdyby istniało jedno słowo wyrażające sedno chrześcijańskiego przesłania, byłoby nim niewątpliwie słowo : „przebaczenie”.

slonme/pl.fotolia.com

Mamy przebaczać: naszym wrogom, nieprzyjaciołom, tym, którzy nas skrzywdzili, a nawet tym, którzy zadali nam cierpienie. Jak bardzo jest to trudne, dobrze o tym wiemy. Codziennie jednak wypowiadamy słowa modlitwy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (por. Mt 6, 12).

Podstawą przebaczenia jest odkupienie. To znaczy, że dobry Bóg wyzwolił nas z niewoli grzechu i zła. Przez grzech, który oddzielił ludzkość od Boga, wszyscy zasłużyli na potępienie. Ale w Jezusie Chrystusie – Odkupicielu człowieka – Bóg okazuje nam miłosierdzie, darowuje nam nasze długi. Ten akt przebaczenia wiele kosztuje. Krzyż Chrystusa jednak pokazuje jasno, że Pan Bóg nie przebacza grzechów, za które grzesznik nie żałuje, których nie pragnie naprawić. Przebaczenie nie polega na udawaniu, że zło nie istnieje, na zapominaniu o złu.

Przebaczyć to znaczy, pamiętając zło, stawić czoło całej jego odrazie, to znaczy żałować za nie i pokutować. Przebaczenie to wyrzeczenie się zarówno uraz, jak i pragnienia ich wyrównania (zemsty). Na poziomie emocji przebaczenie oznacza zanik osobistych animozji, pretensji, a na poziomie konkretnych działań oznacza anulowanie długu czy sprawiedliwej kary. Jezus stawia warunek: jeśli prosisz Boga o przebaczenie, musisz przebaczyć tym, którzy cię skrzywdzili. Na zakończenie Modlitwy Pańskiej, zawartej w Ewangelii według św. Mateusza, Jezus mówi wprost: „Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski” (6, 14-15).

Przebaczenie nie oznacza pobłażliwości wobec zła, zgorszenia czy wyrządzonej krzywdy. Wyjście z dobrą wolą naprzeciw komuś, kto nas skrzywdził, wymaga wielkiej siły ducha, wewnętrznej wolności, a przede wszystkim wymaga głębokiej i żywej wiary. Aby naprawdę szczerze wyznać: „przebaczam ci!”, na przykład wobec żałującego swych czynów mordercy bliskiej osoby, trzeba mieć wielką motywację, która płynie z wiar. Trzeba mieć wiarę, aby powiedzieć: „przebaczam Ci!”. To jest siła i odwaga!.

„Przebaczenie oczyszcza mnie, nie zaś mojego winowajcę. Przebaczenie oczyszcza z pragnienia odwetu” (ks. Józef Tischner). Wydaje się ono niejako sprzeczne z rozumem, bo ten zawsze będzie się sprzeciwiał, będzie szukał odwetu, wyrównania krzywd. Dlatego przebaczenie w gruncie rzeczy jest dziełem serca, a nie rozumu.

Przebaczenie w praktyce nie jest prostym gestem, nad którym potrafimy zapanować. Ono jest drogą, procesem wyzwalania się, którego nie możemy podjąć inaczej, jak tylko współdziałając z łaską Bożą. Najważniejsze jest nasze zdecydowanie się na przebaczenie, nasze: „chcę przebaczyć”. To jest punkt wyjścia do dalszej pracy nad przebaczeniem, które stopniowo ma ogarnąć nasze serce.

Ono jest trudne, ale możliwe. Zdolność przebaczenia jest oznaką naszej wielkości i duchowej siły. Jesteś wielki, gdy potrafisz przebaczyć.

Fragmenty pochodzą z książki: ks. Jarosław Grabowski „Przewodnik dla pytających o wiarę” wyd. Edycja św. Pawła, Częstochowa 2014 Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Jasna Góra: zakończyła się pierwsza sesja 385. zebrania plenarnego Episkopatu

2019-11-18 19:16

mp, rl / Częstochowa (KAI)

Zakończyła się pierwsza sesja 385. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze. Wśród głównych temat obrad były ogólnopolskie przygotowania do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, sprawy związane z powołaniem Fundacji Świętego Józefa oraz przygotowywany dokument biskupów nt. LGBT+. Druga sesja obecnego zebrania plenarnego będzie miała w tym samym miejscu, w czwartek 21 listopada, bezpośrednio po zakończeniu rekolekcji Księży Biskupów. Wówczas zostanie ogłoszony komunikat.

episkopat.pl

Obradujący na Jasnej Górze polscy biskupi zatwierdzili najważniejsze elementy przygotowań do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca w Warszawie. Kard. Kazimierz Nycz podkreślił, że treścią przygotowań powinna być nie tylko sama postać wielkiego Prymasa Tysiąclecia, ale przede wszystkim jego duchowość, która może stanowić wzór dla każdego.

Każda diecezja w Polsce opracuje też własny plan duchowego przygotowania do beatyfikacji, po to, „żeby zwrócić uwagę na drogę do świętości kard. Wyszyńskiego i Boga działającego w życiu Księdza Prymasa” - powiedział kard. Nycz.

Metropolita warszawski poinformował, że Konferencja Episkopatu Polski przygotuje dwa listy pasterskie poświęcone postaci Prymasa Tysiąclecia. Pierwszy z nich opublikowany zostanie na początku Wielkiego Postu, drugi zaś pod koniec maja, tuż przed uroczystością beatyfikacyjną.

Drugim elementem przygotowania będą materiały opracowywane przez Archidiecezję Warszawską. Są to m.in. konspekty katechez dla różnego rodzaju szkół. Trafią one do wszystkich polskich diecezji. W tę inicjatywę włączają się również tygodniki katolickie, które opracowały na przykład materiał na dziecięce roraty.

Biskupi omówili szerzej także wydarzenia związane z obchodami 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Główne uroczystości odbywać się będą w Krakowie i Kalwarii Zebrzydowskiej. Ponadto organizowanych jest wiele wydarzeń jubileuszowych na poziomie diecezji i parafii oraz konferencji naukowych przygotowanych przez ośrodki akademickie i różnorodne duszpasterstwa.

W ramach działań mających na celu uczczenie setnych urodzin Jana Pawła II powstał m.in. projekt „Dar na Stulecie”, z którym biskupi zapoznali się podczas obrad w marcu bieżącego roku. Projekt jest realizowany od 19 maja i potrwa do 10 maja 2020.

Biskupi omawiali też kwestie związane z powołaniem ogólnopolskiej Fundacji Świętego Józefa, która ma być dziełem solidarności, pomocy i wsparcia dla osób wykorzystanych seksualnie we wspólnocie Kościoła. Na wsparcie przez różnorodną działalność fundacji będą mogły liczyć osoby skrzywdzone w dzieciństwie lub młodości, w stanie niepełnosprawności lub bezradności, gdy sprawcami wykorzystania seksualnego byli duchowni lub inne osoby zaangażowane w aktywność wychowawczą, edukacyjną oraz duszpasterską Kościoła.

Statut Fundacji Świętego Józefa Konferencja Episkopatu przyjęła na poprzednim zebraniu plenarnym, które odbyło się w Warszawie 8 i 9 października br. Wybrany został wówczas skład Rady Nadzorczej z abp. Wojciechem Polakiem na czele, który jest także delegatem KEP ds. ochrony małoletnich.

Bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP zauważył dziś w rozmowie z KAI, że proces tworzenia Fundacji jest złożony, dlatego potrzeba dopracowania różnych szczegółowych kwestii. Bp Miziński przypomniał, że Fundacja to „krok Kościoła w Polsce w kierunku ofiar pedofilii przede wszystkim pokrzywdzonych przez duchownych czy osoby związane z Kościołem”. Podkreślił, że Fundacja nie będzie zajmować się kwestiami odszkodowań.

Biskupi mieli okazję zapoznać się z pierwszą, wstępną wersją dokumentu Konferencji Episkopatu Polski dotyczącego LGBT+. Do stycznia będą zgłaszane uwagi biskupów, a pełna wersja ma być przedstawiona i poddana pod głosowanie na wiosennym zebraniu plenarnym, które odbędzie się w marcu 2020 r.

Po zakończonych dziś wieczorem obradach polscy biskupi rozpoczną czas dorocznych rekolekcji, które potrwają do najbliższego czwartku 21 listopada. Rekolekcjonistą jest o. Wojciech Giertych OP, teolog Domu Papieskiego, a przewodnim tematem rozważań Eucharystia. Koresponduje on z głównym tematem kolejnego roku duszpasterskiego, który rozpocznie się niebawem, w pierwszą niedzielę Adwentu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Wspólna konferencja Ministerstw Edukacji Polski i Litwy

2019-11-19 18:51

Departament Informacji i Promocji /Ministerstwo Edukacji Narodowej

W środę, 20 listopada br. o godz. 13:15 w gmachu MEN (al. Szucha 25, sala 305) Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Minister Oświaty, Nauki i Sportu Republiki Litewskiej Algirdas Monkevičius wygłoszą oświadczenia dla mediów.

©pressmaster – stock.adobe.com

Temat: Podpisanie „Deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w

Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Uwaga media:

 Obowiązują akredytacje prasowe, które przyjmowane są do środy, 20 listopada do godz.10:00 na adres e-mail: biuro.prasowe@men.gov.pl

Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych dziennikarzy.

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem