Reklama

Niedziela Kielecka

Hildegarda na Karczówce

Duchowość, post, profilaktyka zdrowotna łączona z wiarą – okazuje się, że receptury średniowiecznej mistyczki i doktora Kościoła, św. Hildegardy z Bingen wciąż są na czasie

Na pierwszym kwietniowym spotkaniu poświęconym idei postu i duchowości według św. Hildegardy, które odbyło się na Karczówce, zabrakło krzeseł – nadspodziewanie wielu zainteresowanych tematem zjawiło się na konferencji, podczas której wyjaśniano, kim była św. Hildegarda z Bingen, jaką medycynę uprawiała, i w jaki sposób zasady jej profilaktyki stosuje się współcześnie.

Zaproszeni na Karczówkę goście: lek. med. Dorota Woszczyna, Jolanta Zajdel oraz ks. Jacek Wróbel SAC przedstawiali tzw. filary medycyny św. Hildegardy, jej teologiczne podstawy oraz profilaktyczne i lecznicze wartości tej propozycji. Słuchacze zadawali bardzo dużo pytań, robili notatki, wymieniali kontakty i uwagi. Chętnie korzystali także z wiedzy gości, udzielanej również w kuluarach.

Znaczna część konferencji była poświęcona degradacji środowiska i chemizacji żywności, znaczeniu ruchu i odpowiedniej diety. O czym była mowa? M.in. o tym, że osoby starsze nie powinny łączyć kaszy i ziemniaków z mięsem, że po godz. 18 powinno się zapomnieć o posiłkach (no może plasterek ananasa na lepsze trawienie), że zbyt mało błonnika w codziennej diecie rzutuje nawet na alergie. Szeroko zostały omówione trzy filary medycyny żywieniowej według św. Hildegrady: orkisz, nazywany pokarmem gladiatorów, którego ziarno zachowało się w Niemczech od średniowiecza (powszechnie wyparła go pszenica, która jest kilkakrotnie bardziej wydajna, ale to gluten zawarty w orkiszu wspomaga leczenie nowotworów i wprowadzi nas w dobry nastrój); zawierający korzystne olejki eteryczne koper włoski (nazwany „wewnętrznym dezodorantem”) i wzmacniający szczególnie trzustkę – kasztan jadalny. Dr Dorota Woszczyna przedstawiła opis przypraw polecanych przez św. Hildegardę, zbóż i owoców. Za szczególnie wspaniały owoc „lekarka z Bingen” uważała np. pigwę, absolutnie nie polecając np. truskawek... (chodziło tutaj o te średniowieczne, uprawiane nisko przy ziemi). Wreszcie cała gama przypraw: bertram, galgant chiński, macierzanka, hyzop, szałwia i mięta lekarska, dyptam, bylica pospolita, babka płesznik. Ale już tak popularne dzisiaj siemię lnianie – niekoniecznie. A ocet winny, sól (z umiarem) i gałkę muszkatołową – jak najbardziej tak. „Minusy kuchenne św. Hildegardy” wyszczególnione przez dr Jolantę Woszczynę, to przede wszystkim: truskawki, brzoskwinie, śliwki, por, węgorz.

Reklama

Jolanta Zajdel – wykładowca medycyny św. Hildegardy z kolei podkreślała, że wg św. Hildegardy człowiek jest mikrokosmosem – odzwierciedleniem makrokosmosu, omówiła także teorię czterech żywiołów i czterech soków. Według mistyczki, pozyskane z natury biosubstancje to największe dobrodziejstwo dla naszego organizmu. Mogą one być pomocne w walce ze współczesnymi chorobami cywilizacyjnymi: chorobami krążenia i serca, nowotworami, osteoporozą, schorzeniami układu ruchu, miażdżycą, zaburzeniami psychicznymi, stresem. – Hildegarda podkreślała zgodność teorii czterech żywiołów, a my dzisiaj tak chętnie rezygnujemy z gotowania czy podgrzewania potraw w sposób naturalny, zastępując ogień kuchenką mikrofalową. To zaburza stabilność organizmu – mówiła m.in. J. Zajdel.

Choć Hildegarda żyła tak dawno, to ciągle ma nam współczesnym coś ciekawego do powiedzenia, i to z zakresu wielu dziedzin: teologii mistycznej, antropologii, filozofii, kosmologii, medycyny, dietetyki, muzyki i przyrody. W swych poszukiwaniach była tajemnicza, a zarazem nowatorska – zauważał ks. Jacek Wróbel, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół św. Hildegardy.

Sposób myślenia świętej przedstawiał jako niezwykle spójny. W centrum świata stawiała ona Pana Boga, a na człowieka patrzyła całościowo: zarówno na jego ciało, jak i duszę. Hildegarda umieszczała istotę ludzką w odniesieniu do Stwórcy i przyrody, w której przez wieki wzrastał i funkcjonował człowiek.

Reklama

Podkreślał także męstwo duchowe Hildegardy, jej kobiecą odwagę – to ona mówiła o witalności i godności kobiety, to ona wyprowadziła benedyktynki do osobnego klasztoru. Mówiła siostrom: naszym powołaniem jest radość i uwielbienie Boga. Podczas konferencji była także mowa o duchowych walorach postu jako o sposobie kontaktu z Bogiem. Św. Hildegarda uczyła, że kto podejmuje praktykę postu, ten nie tylko wspomaga swoje ciało, lecz także otwiera duszę na spotkanie z Bogiem.

Kwietniowa konferencja była zarazem zapowiedzią rozpoczynających się wiosną w klasztorze na Karczówce rekolekcji z postem św. Hildegardy, które będą organizowane we współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół św. Hildegardy. Będzie wówczas także możliwość pogłębienia życia duchowego przez uczestnictwo w praktyce modlitwy lectio divina, modlitwy Jezusowej, a także w adoracji Najświętszego Sakramentu i codziennej Eucharystii z nauką rekolekcyjną.

* * *

Hildegarda z Bingen
żyła w latach 1098-1179. To niemiecka mistyczka i wizjonerka, która w wieku 15 lat wstąpiła do Zakonu Benedyktynek. Była przeoryszą i założycielką kilku klasztorów, reformatorką życia duchowego i moralnego. Uzdolniona muzycznie i literacko, zostawiła po sobie liczne dzieła. Mimo iż proces kanonizacyjny rozpoczął się w 1227 r., długo czekał na zamknięcie. Benedykt XVI 10 maja 2012 r. oficjalnie zaliczył ją w poczet świętych Kościoła Katolickiego. Jan Paweł II, w 1979 r., w 800-lecie śmierci św. Hildegardy, powiedział: „Odeszła pobożnie ze świata, którego szkodliwość i skażenie były jej obce, któremu jednak przynaglana przez Chrystusa, wyświadczyła szczególne dobrodziejstwa (...). Z gorącej miłości do Kościoła odważyła się opuścić mury klasztoru, aby przemawiać do ludu”. Benedykt XVI, 2008 r.: „Mistyczne wizje Hildegardy podobne są do wizji proroków ze Starego Testamentu; wyrażając się za pomocą terminów kulturowych i religijnych swego czasu, w Bożym świetle interpretowała Święte Pisma, zastosowując je do różnych sytuacji życiowych. I w ten sposób wszyscy, którzy jej słuchali, czuli się zachęceni do praktykowania spójnego i na serio zaangażowanego życia chrześcijańskiego. W jednym ze swoich listów do św. Bernarda mistyczka znad Renu wyznaje: „Wizja krępuje całe moje istnienie: nie widzę oczyma wiary, lecz wszystko jawi mi się w duchu tajemnic. Znam głębokie znaczenie tego wszystkiego, co znajduje się w Psalmach, w Ewangeliach i w innych książkach, które zostały mi ukazane w czasie wizji. Czuję, jak ta wizja pali mnie od środka i w mojej duszy, i uczy mnie głębokiego zrozumienia tego tekstu” (Epistolarium pars prima I-XC: CCCM 91).

2014-04-30 12:50

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Na trudne czasy - Święta Hildegarda

Mówi się, że jak „trwoga to do Boga“. Coś w tym jest, widać to szczególnie dzisiaj - w dobie pandemii, kiedy cały świat się modli o koniec choroby i zminimalizowanie jej skutków. Od wieków pomocy szukaliśmy u Najwyższego, ale też w życiorysach Świętych, którzy swoją postawą wiele wieków temu pokazywali, że z Bożą pomocą można pokonać wszelkie przeciwności. Wybitnym w tej materii przykładem jest Święta Hildegarda, która swoją postawą pokazała jak żyć i dbać o ducha, ale też o ciało. Dzisiaj jej wskazówki mogą być szczególnie przydatne.

Tylko dla nielicznych

Choć osób Świętych mamy w Kościele niemałą liczbę, to tytuł Doktora Kościoła zarezerwowano osobowościom wybitnym, bowiem może się nim poszczycić zaledwie trzydzieści sześć wyjątkowych postaci, które zapisały się na kartach historii Kościoła katolickiego. Doktorem Kościoła mogą zostać jedynie ci, którzy „wnieśli znaczący wkład w pogłębienie zrozumienia misterium Boga i wydatnie powiększyli bogactwo doświadczenia chrześcijańskiego“. 7 października 2012 roku to znamienite grono zasiliła Święta Hildegarda z Bingen. Informację ogłosił podczas mszy świętej papież Benedykt XVI. Jak powiedział podczas homilii Ojciec Św., „Święta Hildegarda z Bingen, która była ważną postacią kobiecą XII wieku, wniosła swój cenny wkład w rozwój Kościoła swej epoki, doceniając dary otrzymane od Boga i okazując się kobietą o żywej inteligencji, głębokiej wrażliwości i uznanym autorytecie duchowym. Pan obdarzył ją duchem prorockim i wielką zdolnością do rozpoznawania znaków czasu. Hildegarda żywiła niezwykłą miłość do świata stworzonego, uprawiała medycynę, poezję i muzykę. Przede wszystkich zachowywała zawsze wielką i wierną miłość dla Chrystusa i Kościoła“. Bez wątpienia jej życiorys pokazuje, że na miano Świętej, a dalej Doktora Kościoła sobie zasłużyła. Jej fenomen to również doskonała znajomość przyrody i medycyny, dzięki której ówcześnie żyjący, ale także żyjący współcześnie mogą czerpać praktyczne wskazówki, dzięki którym przysłowie „w zdrowym ciele, zdrowy duch“ nabiera nowego wymiaru.

Fenomen

Niezwykle bogata spuścizna Świętej Hildegardy pozwala odnaleźć drogę w wielu aspektach życia, zarówno w nawiązaniu pięknej relacji z Bogiem, zadbania o psychikę i duszę, ale również o ciało. Skuteczności jej wskazówek należy upatrywać w Bożej Mądrości, która spływała na mniszkę dzięki wizjom ( miewała je od najmłodszych lat). Z dzieł opisujących życie Świętej można wysnuć tylko jeden wniosek - była to kobieta odważna, silna, mądra, a w całości po prostu fascynująca.

Mniszka niezwykle poważnie podchodziła do prawd głoszonych w Piśmie Świętym, odwołując się często do rozważań nad tym, co dotyczy piekła, nieba i życia po śmierci. Święta Hildegarda uważała, że każdy człowiek ma w sobie wiedzę o tym, co dobre i złe, o ile nie ignoruje tego wewnętrznego głosu i żyje odpowiedzialnie. We wszystkich swoich dziełach dawała temu świadectwo, a jej silna, wyjątkowa więź z Bogiem to prawdziwy wzór do naśladowania.

Obżarstwo - wstrzemięźliwość

Święta Hildegarda twierdziła, że jednym z warunków radości w życiu jest jedzenie i płynąca z niego przyjemność. Podstawą jednak powinno być umiarkowanie w jedzeniu i piciu, czyli takie żywienie, aby organizm nakarmić, zaspokoić, bez przejadania się.

Choć roli Świętej Hildegardy nie można sprowadzać wyłącznie do wskazówek żywieniowych, to niewątpliwie rosnące dzisiaj grono miłośników mniszki bierze się właśnie z poszukiwania rad w zakresie żywienia. Święta Hildegarda doskonale rozumiała przyrodę, potrafiła z całym dla natury szacunkiem czerpać z niej to, co najlepsze dla ciała. A jak dla ciała, to i dla ducha. Mniszka wiedziała, że jedzenie daje radość, zaspokaja zmysły, czyni serce radosnym. Jak mawiała, „człowiek buduje swe ciało tak, by dusza chętnie w nim mieszkała“. Czy można to piękniej ująć?

O mniszce często mówi się „święta od orkiszu“, bo właśnie to zboże jest podstawą zalecanej przez nią diety. Dzisiaj wiemy również, że orkisz to najczystsze ze zbóż, ale warto sprawdzać źródło pochodzenia, aby rzeczywiście nie było skażone żadnymi domieszkami. Święta Hildegarda, dzięki doskonałej znajomości natury, wiedziała również jak i kiedy należy siać rośliny, aby mogły rosnąć z naturalnym ruchem ziemi, a w efekcie czerpać z gleby optymalną ilość minerałów i cennych składników. Dzięki mądrości płynącej od Najwyższego, mniszka miała doskonałą wiedzę na temat dobroczynnych dla zdrowia ziół, wiedziała co i na jakie dolegliwości należy spożyć, aby przywrócić ciału, a w ten sposób i duchowi równowagę.

Święta Hildegarda na dzisiaj

Jak to możliwe, że wskazówki z XII wieku mogą tak dobrze służyć dzisiaj? Tajemnicą są wizje mniszki i jej wyjątkowa więź z Bogiem, słuchanie Jego głosu, tworzenie relacji ze wszystkim, co stworzył. Wspominany tytuł Doktora Kościoła to najlepszy dowód na to, że przykład jaki dawała swoim życiem jest ponadczasowy.

Szerzeniem wiedzy na temat życia mniszki zajmuje się Polskie Towarzystwo Przyjaciół Św. Hildegardy, które powstało z fascynacji Świętą. Częściowo jest też odpowiedzią na potrzeby Polaków, którzy coraz chętniej i częściej szukają informacji na temat Świętej i chcą mieć dostęp do rzetelnego źródła wiedzy. Podążanie za Świętą Hildegardą nie jest modą, ale stylem życia, bo zarówno w sferze zdrowia i żywienia oraz relacji z Bogiem, bez wątpienia mniszka jest wspaniałym wzorem do naśladowania. „W licznym gronie osób świętych, tak niewielka garstka Doktorów Kościoła może oznaczać, że to postaci wybitne. Stąd zainteresowanie życiem Świętej Hildegardy, która daje praktyczne porady jak żyć, jak cieszyć się zdrowiem i jak dbać o duszę. Każdy, kto zetknie się ze Świętą Hildegardą już nie wyobraża sobie życia bez niej. A historie, z którymi wracają do nas ludzie - o tym jak Hildegarda zmieniła ich życie, są tak wyjątkowe, że aż chce się powiedzieć, że to współczesne cuda. Dlatego tak chętnie szerzymy dziedzictwo Świętej Hildegardy, bo to odpowiedź na wiele dzisiejszych wyzwań i problemów“ - mówi Jolanta Zajdel, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Św. Hildegardy.

„Człowiek czyni wszystko według zamysłów swych myśli.

Dusza dostarcza organizmowi pożywienia i napojów dla jego orzeźwienia,

aby człowiek tym się raczył.

Ponieważ swoją siłą decyduje, jak jest zbudowane ciało we wszystkich jego narządach,

gdy wskazuje wszystkim ich miejsce, napełnia wnętrzności swoją siłą i pozwala im wspólnie ze sobą żyć“.

Liber divinorum operum Święta Hildegarda

Więcej informacji o Świętej Hildegardzie można znaleźć na stronie Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Wyjątkowy koncert - „Abba Ojcze – Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II”

2020-08-04 12:08

[ TEMATY ]

koncert

14 sierpnia o godz. 21:00 TVP1 zaprasza na wyjątkowe widowisko muzyczne poświęcone Papieżowi Janowi Pawłowi II. Na scenie pod batutą Piotra Rubika wystąpi plejada polskich gwiazd, m.in.: zespół Pectus, Katarzyna Cerekwicka i Halina Mlynkova.

Koncert poprowadzą Rafał Brzozowski i Piotr Rubik.

ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWE WYDARZENIE

W piątek, 14 sierpnia na jasnogórskich błoniach spotka się grono radośnie modlących się wiernych. Będzie to finał czasem kilkunastodniowego wysiłku, jakim jest pielgrzymka na Jasną Górę. Dla zmęczonych pielgrzymów nagrodą będzie wyjątkowy koncert, podczas którego razem z artystami, wspaniałą orkiestrą i znakomitym dyrygentem wspólnie zaśpiewają pieśni i piosenki.

POBIERZ ŚPIEWNIK

Na jasnogórskich błoniach usłyszymy „Barkę”, „Abba Ojcze”, ale też piosenki, które powstały na kanwie polskich i zagranicznych przebojów. Nie zabraknie przebojów z repertuaru Piotra Rubika np. „Niech mówią że…”
„Abba Ojcze – pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II”

14 sierpnia 2020 r (piątek) - wigilia uroczystości Wniebowzięcia NMP
godz. 21.00 Błonia Jasnogórskie

WYSTĘPUJĄCY:
Kierownictwo muzyczne: Piotr Rubik
Soliści:
Rafał Brzozowski
Katarzyna Cerekwicka
Sargis Davtyan
Darek Malejonek
Halina Mlynkova
Aleksandra Nykiel
Filip Lato
Pectus
Anna Wyszkoni
Łukasz Zagrobelny

Emisja: TVP 1 na żywo
WSTĘP WOLNY

Organizator: TVP, Klasztor Jasnogórski, „Fundacja NIEDZIELA. Instytut Mediów”

Patronat honorowy: Abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski
Patronat medialny: Tygodnik Katolicki "Niedziela"  

 

Koncert „Abba Ojcze – Pielgrzymi śpiewają ulubione piosenki Jana Pawła II” 14 sierpnia o godz. 21:00 TVP1.

Abp Wacław Depo zaprsza wszystkich do udziału i jak zapewnie miejsca wystarczy na pewno dla wszystkich.

ZOBACZ

 To nie będzie zwykły koncert, to będzie spotkanie modlitewne, które rozpocznie Apel Jasnogórski - podkreśla Mariusz Książek z Fundacji Niedziela. Instytut Mediów, współorganizator wydarzenia.

Mamy nadzieję, że to będzie początek pięknej tradycji, która wpisze się na stałe w czas pielgrzymowania na Jasną Górę.

ZOBACZ WYPOWIEDZ

CZYTAJ DALEJ

Eleni na obchodach 40-lecia istnienia parafii

2020-08-13 21:45

[ TEMATY ]

koncert

Toruń

Eleni

ks. Paweł Borowski

13 sierpnia w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu, w ramach obchodów 40-lecia istnienia parafii, wystąpiła Eleni.

Centralnym wydarzeniem obchodów będzie Msza św. pod przewodnictwem biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 14 sierpnia o godz. 18.00 w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu.

Zobacz zdjęcia: Eleni z koncertem w Toruniu

Zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 18:00. Obchody patronatem objął Tygodnik Katolicki "Niedziela".

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję