Reklama

Reklama

Niedziela 18/2014

Szczegółowy spis treści

2

Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II

Papież Franciszek

Ojciec Święty Franciszek 24 kwietnia skierował do Polaków orędzie przed kanonizacją Jana Pawła II. W przesłaniu wyemitowanym przez Program 1 TVP i Polskie Radio papież Franciszek wyraził nadzieję, że kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII nada nowy impuls codziennej i wytrwałej pracy Kościoła w Polsce.

„KTÓŻ JAK BÓG…”

3

Drogowskazy współczesności

Ks. Ireneusz Skubiś

Zapłonęło niebo nad Ukrainą, nad Europą. Świat ogarnął niepokój, bo przecież każdy konflikt, mniejszy czy większy, lokalny czy rozciągający się na większych terytoriach, powoduje lęk i obawy. Wiemy z historii, jaki lęk przeżywali ludzie przed rokiem 1939. I przyszła straszna wojna

KANONIZACJA JANA PAWŁA II I JANA XXIII

4-5

Niebo otwarte nad światem

Elżbieta Krawczyk

Cały świat czekał na ten dzień. 27 kwietnia 2014 r. – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Watykanie papież Franciszek ogłosił świętymi dwóch papieży naszych czasów – Jana XXIII i Jana Pawła II. Była to niespotykana wcześniej w dziejach uroczystość z udziałem czterech papieży: dwóch papieży wynoszonych do chwały ołtarzy, papieża Franciszka oraz emerytowanego papieża Benedykta XVI

TO ŚWIĘCI PROWADZĄ KOŚCIÓŁ

6

Jan XXIII – papież posłuszeństwa Duchowi Świętemu
Jan Paweł II – papież rodziny

Kazanie papieża Franciszka podczas Mszy św. kanonizacyjnej 27 kwietnia 2014 r.

KANONIZACJA JANA PAWŁA II I JANA XXIII

7

Papieskie drogowskazy

Komentarz abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego

Musimy się zastanowić, co z tego wielkiego bogactwa, a zwłaszcza z nauczania Jana Pawła II możemy wydobyć dla siebie.

Miłowali Maryję jak jej własne dzieci

W rozważaniach przed modlitwą „Regina Caeli”, na zakończenie Mszy św. kanonizacyjnej, papież Franciszek zwrócił się z wezwaniem, abyśmy uczcili pamięć obu świętych papieży, wiernie wypełniając ich nauczanie

W DRODZE NA KANONIZACJĘ - REPORTAŻ

8-9

Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Artur Stelmasiak

Kanonizacja Jana Pawła II była świętem wszystkich Polaków. Stanęli dumnie na Placu św. Piotra, trzymając biało-czerwone flagi, i wsłuchiwali się, jak Papież Polak ogłaszany jest świętym

Z JASNEJ GÓRY

10

Z Jasnej Góry

O. Stanisław Tomoń OSPPE, Rzecznik Jasnej Góry

Z POLSKI

11

Z Polski

ŚWIĘTY JAN XXIII

12-13

Ludzki, ojcowski, uśmiechnięty

Ks. Wojciech Góralski

Kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej ks. Bolesław Filipiak (1901-78), doktor obojga praw, wybitny prawnik i kanonista, wydał w 1968 r. „Listy z Rzymu” (96 publikowanych wcześniej w „Przewodniku Katolickim” pełnych ekspresji felietonów z lat 1958-67). W książce tej autor wiele miejsca poświęca Janowi XXIII

Jan XXIII i archikatedra Świętej Rodziny w Częstochowie

Ks. Mariusz Frukacz

W związku z kanonizacją Jana XXIII warto przypomnieć ważny fakt historyczny związany z dziejami archikatedry pw. Świętej Rodziny w Częstochowie

CUD DO BEATYFIKACJI

14-15

Cud za wstawiennictwem Jana Pawła II

Nie ma świętych ani błogosławionych bez cudów. Kościół, zanim ogłosi kogoś błogosławionym lub świętym, wymaga znaku z nieba: tym znakiem jest cud za wstawiennictwem sługi Bożego - w przypadku beatyfikacji, lub błogosławionego - w przypadku kanonizacji

CUD DO KANONIZACJI

16-17

Jakiś głos wezwał mnie, abym wstała z łóżka

Po beatyfikacji Jana Pawła II, 1 maja 2011 r., wystarczyło stwierdzenie nowego cudu, aby ogłosić go świętym – jak wyjaśniali mi kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, i ks. prał. Sławomir Oder, postulator. Dokładnie w dzień beatyfikacji cud ten dokonał się w Kostaryce, w Ameryce Łacińskiej, tak bardzo drogiej Papieżowi z Polski

ŚWIADEK NASZYCH CZASÓW

18

Będzie doktorem Kościoła i Papieżem Wielkim

Czesław Ryszka

Jest świętym, a będzie Papieżem Wielkim i doktorem Kościoła. Po udowodnieniu w Kościele świętości Jana Pawła II pozostanie do utrwalenia przydomek – Wielki, jak już za życia przyjęło się nazywać Papieża Polaka

IKONA Z KARMELU W ISLANDII

20-21

Jak mniszki pisały ikonę Świętego Pielgrzyma Świata

Katarzyna Woynarowska

Polskie mniszki, karmelitanki bose, mieszkające w klasztorze na maleńkiej islandzkiej wyspie oblanej lodowatymi wodami Atlantyku, mają w swojej kaplicy ikonę kanonizacyjną Jana Pawła II. Napisała ją – bo ikony się pisze, nie maluje – jedna z mniszek. Siostry umieściły ją w swojej kaplicy.

ROZMAWIAMY O ŚWIĘTYM

22-23

Jan Paweł II – lekcja miłości Boga i człowieka

O początkach pontyfikatu Jana Pawła II, o jego świętości i o tym, jak na długo przed śmiercią polskiego Papieża gromadzono już jego relikwie, z abp. Józefem Michalikiem rozmawia ks. Ireneusz Skubiś

FILM O PAPIEŻU WOJTYLE POD PATRONATEM „NIEDZIELI"

24-25

Dyskretne ślady świętości

Andrzej Tarwid

Do kin trafił właśnie film pt. „Jan Paweł II – Santo subito. Świadectwa świętości”. Niezwykły dokument, wyświetlany w multipleksach, przedstawia historie osób z różnych części świata, w których życiu Papież odegrał wyjątkową rolę

25

Co się stało na Jasnej Górze 3 maja 1966 r.

Mija pierwsza rocznica śmierci Marii Okońskiej, założycielki Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, autorki wielu tekstów drukowanych na łamach „Niedzieli”. Warto sięgnąć do jednego z nich, pt. „Co się stało na Jasnej Górze 3 maja 1966 r.”, opublikowanego w numerze 18/2003

3 MAJA - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

26-27

Święty papież Jasnogórskiej Matki

O. Jan Pach OSPPE

Kard. Stefan Wyszyński wyprowadził nas z niewoli, jak Mojżesz naród wybrany z Egiptu, zaś Jan Paweł II wprowadził nas do ziemi wolności

I ROCZNICA ŚMIERCI MARII OKOŃSKIEJ

28-29

Idę z wami łowić ryby Boże

Lidia Dudkiewicz

Wcześnie odkryła świętość jako wyjątkową szansę dla człowieka. I wytrwale tą drogą kroczyła, zapatrzona w Maryję

30

VI Ogólnopolski Tydzień Biblijny

Ks. Jacek Molka

Kościół w Polsce przeżywa już VI Tydzień Biblijny, który trwa od trzeciej Niedzieli Wielkanocnej. Tegoroczne hasło Tygodnia Biblijnego brzmi: „Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym, który miał przyjść na świat” (J 11, 27) i doskonale wpisuje się w program duszpasterski Episkopatu Polski na rok liturgiczny 2013/14 z jego zawołaniem: „Wierzę w Syna Bożego”

WIARA I ŻYCIE

31

Ratuj duszę swoją, póki nie jest za późno!

(SK)

Niemal w każdej parafii powiększa się liczba tzw. wierzących niepraktykujących, którzy żywią głębokie przekonanie o pewności zbawienia na podstawie samego intelektualnego uznania istnienia Boga, przypisując sobie nie lada zasługę z tego powodu

Bóg zaproszony na kolację

Ks. Mariusz Rosik

Kiedy w wieku 22 lat Bernard postanowił zostać mnichem, jego śladami podążyło 4 rodzonych braci i 25 przyjaciół

LITURGIA TYGODNIA

32-33

Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 24, 13-35)

Katecheza z Emaus

Ks. Mariusz Frukacz

Homilia na trzecią Niedzielę Wielkanocną

NA BIEŻĄCO

34

Eurokonstytucje

Mirosław Piotrowski

Słowami: „My, naród” rozpoczyna się konstytucja USA uchwalona ponad 200 lat temu (w 1787 r.), spisana na kilkunastu stronach jako 7 artykułów. Przez lata aktualizowana w formie załączonych poprawek, których obecnie jest 27. Kilka lat po amerykańskiej, w 1791 r. uchwalono słynną polską Konstytucję 3 maja

W kręgu badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym

Ks. Marcin Nabożny

Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL wraz z sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim zapraszają 7 maja br. na konferencję naukową

FELIETONY

35

Niepotrzebne skreślić

Zdzisław Skotnicki

Spędy pierwszomajowe na razie mamy już za sobą – Pan Niedziela wspominał to pseudorobotnicze święto z dozą kwaśnego humoru. Zapamiętał swoje pierwsze wyjście na pochód 1 maja z ojcem

Prawdą są nasze czyny

Krzysztof Czabański

Kiedy papież Jan Paweł II wypowiedział w Warszawie pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odmieni oblicze ziemi. Tej ziemi”, Polacy świetnie wiedzieli, że to także modlitwa o wyzwolenie Polski z ucisku komunistycznego. Ta papieska modlitwa została wysłuchana. I była jakże wdzięcznie przyjęta przez nas wszystkich

8 MAJA - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA BM

36

Św. Stanisław patron ładu moralnego

Ks. Marek Łuczak

Przesłanie świętych jest nieśmiertelne, a za jeden z lepszych przykładów może tutaj posłużyć św. Stanisław. Choć od jego śmierci mijają kolejne stulecia, niektóre wątki z biografii tego wielkiego biskupa mogłyby posłużyć jako swoiste drogowskazy dla współczesnej Polski, a nawet dla całego świata

37

Stanisław

Karol Wojtyła

W 1979 r. przypadała 900. rocznica męczeńskiej śmierci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Ks. Karol Wojtyła przygotowywał uroczystości jubileuszowe jeszcze jako kardynał, ale uczestniczył w nich już jako papież, gdy w czerwcu 1979 r. odbywał swoją pierwszą pielgrzymkę do Ojczyzny

WOLNOŚĆ TRZEBA STALE ZDOBYWAĆ

38-39

Aktualność Konstytucji 3 Maja

Kazimierz M. Ujazdowski

Polska może pochwalić się jedną z najdłuższych na świecie tradycji konstytucyjnych. W czasach, gdy w pozostałej części Europy panowały monarchie absolutne lub trwały rewolucyjne niepokoje, nad Wisłą uchwalono nowoczesną konstytucję, będącą twórczym połączeniem tendencji wolnościowych z dziedzictwem chrześcijańskim

3 MAJA - DZIEŃ MODLITW ZA EMIGRACJĘ

40-41

Łączy Polaków na całym świecie

Z Longinem Komołowskim – prezesem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – rozmawia Artur Stelmasiak

LEKCJA HISTORII

42-43

Emisariusze polskości

Mateusz Wyrwich

Kilka ośrodków w powojennej Anglii miało ogromny wpływ na kształtowanie się polskiego środowiska emigracyjnego. W sferze duchowej byli to polscy księża. W sferze intelektualnej – polskie instytucje naukowe i muzealne

NA BIEŻĄCO

44

Warszawa z Janem Pawłem II

Alina Czerniakowska

Jak co roku, wieczorem w Wielki Piątek o godz. 20 sprzed kościoła św. Anny ruszyła warszawska Droga Krzyżowa. Myślę, że przyszli ci, którzy pamiętając od lat o tym dniu w Warszawie, zachęcili młodych, których było dużo w tym roku. Z powagą, w skupieniu klękali na ulicy, oddając hołd Jezusowi

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

(RS/edu.info.pl)

Święto flagi państwowej obchodzone jest w Polsce od 2004 r. Przypada 2 maja i nazywa się Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Nowe rozmaitości

(pr)

Z PRASY ZAGRANICZNEJ

45

Boom na chrześcijaństwo?

(pr)

Biskup zamieszkał na plebanii

(pr)

Nie chciał przejść na islam

(pr)

Polowanie

(pr)

Kanonizacja w kinach

(pr)

ROZMAWIAMY O POLSCE I ROSJI

46-47

Polityka nękania sąsiadów

Z dr. Zbigniewem Kuźmiukiem rozmawia Wiesława Lewandowska

O wieprzowinie, kawie, herbacie i kłopotach dobrej polskiej żywności z dr. Zbigniewem Kuźmiukiem rozmawia Wiesława Lewandowska

Z KIJOWA

48-49

Kościół przy Majdanie

Ostatnie miesiące to dla Ukrainy trudny czas. Zajęty Krym, dotknięty dramatycznymi i krwawymi wydarzeniami na Majdanie Kijów. Świat na to patrzy i nawet kiedy wiadomo, że są zabici i ranni, zdaje się nie do końca rozumieć, co dzieje się niemal w środku Europy

EDUKACJA

50

W obronie programu: „Szkoła Przyjazna Rodzinie”

Kontrola Ministerstwa Edukacji Narodowej w szkołach realizujących program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” zbulwersowała wiele środowisk. MEN łamie obowiązujące prawo, obraża dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządowców, ale przede wszystkim rodziców

Prorodzinny samorząd – to jest możliwe!

W Warszawie 17 maja odbędzie się II Kongres Polskiej Rodziny. Jego hasło brzmi: „Rodzina obywatelska. Rodzina – Wspólnota – Samorząd”

KIERUNEK: WŁOCHY

52-53

Włoskie pielgrzymowanie

Margita Kotas

Niejedna polska grupa pielgrzymia wprost po uroczystościach kanonizacyjnych w Rzymie ruszyła do San Giovanni Rotondo, odwiedzając po drodze coraz bardziej słynne Manoppello. Kontynuując krótką włoską podróż z Janem Pawłem II, odwiedźmy zatem te dwa miejsca, których nie powinno na jej trasie zabraknąć

BLIŻEJ CZŁOWIEKA

54-55

Dom Miłosierdzia

Małgorzata Cichoń

Ten dom powstaje z pragnienia, które narodziło się w ludziach i okazało się Boże. To miejsce, które zmienia. Nawet wtedy, gdy zapoznamy się z jego krótką historią, hojnie naznaczoną cudami Opatrzności

LISTY DO „NIEDZIELI"

56

Wszystkie nasze dzienne sprawy

Różnokolorowe koperty, które trafiają codziennie na redakcyjne biurka, a ostatnio coraz częściej e-maile, są świadectwem głębokiego zaufania, jakim darzą nas Czytelnicy. Dzieląc się na łamach niektórymi listami z redakcyjnej poczty, pragniemy, aby „Niedziela” była owocem zbiorowej mądrości redakcji i Czytelników

Chcą korespondować

Aby nawiązać kontakt z osobami ogłaszającymi się w tej rubryce, należy napisać do nich list, zaznaczyć numer ogłoszenia, a redakcja przekaże go wskazanej osobie

Widocznie czegoś nie mogę zrozumieć

RÓŻNE

57

Zaproszenie na XIII Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa

7-12 lipca 2014 r.

Kalendarium 4-10 V 2014

Ewa Aszkiewicz

Mamy już pierwszą dekadę maja, najpiękniejszego miesiąca roku, pachnącego konwaliami oraz bzem, poświęconego ukochanej Matce naszego narodu – Maryi

Muzyczne DarY

Notowanie 644 21.04.2014

Z „NIEDZIELĄ" NA CO DZIEŃ

58

Sałatka z kalafiorem

Kalafior

Jolanta Marszałek

Warzywa takie jak: kalafior, brokuł, zielony groszek, szpinak czy sałata zawierają luteinę, witaminę K i potas. Wzmacniają wzrok i naczynka krwionośne w skórze, zapobiegają obrzękom

67

Książki Biblioteki „Niedzieli” z okazji kanonizacji Jana Pawła II

program tv

59-66

Program telewizyjny

Wybrane artykuły z edycji diecezjalnych

Edycja bielsko-żywiecka

Spotkania z Ojcem Świętym

Monika Jaworska

W kwietniu, przed kanonizacją Papieża Polaka zorganizowano w Bielsku-Białej konferencję pt.: „Personalistyczna koncepcja wychowania Jana Pawła II”, a na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie seminarium dyskusyjne poświęcone osobie Papieża

Papież oczyma Biskupa

Mariusz Rzymek

Z racji kanonizacji Jana Pawła II, mająca siedzibę w Bielsku-Białej Telewizja Lumen przygotowała dla swoich widzów program wspomnieniowy z udziałem biskupa seniora Tadeusza Rakoczego.

Obrączki z atestem

Mariusz Rzymek

O tym, że istnieje coś takiego jak efektywna kłótnia w małżeństwie można nie mieć zielonego pojęcia. Można też wziąć udział w weekendowych spotkaniach dla narzeczonych i poznać temat od podszewki.

Edycja częstochowska

Czas Królowej

Ks. Ireneusz Skubiś

Maj – miesiąc maryjny, najpiękniejsze dni roku szczególnie poświecone Matce Najświętszej. Polska tradycja każe nam u stóp Matki Bożej – przy figurach czy wizerunkach – składać kwiaty, zapalać świece, zadumać się nad słowami pieśni czczących Matkę Jezusa i zachwycić się pięknem stworzenia.

Masz serce, otwórz do niego drzwi

Katarzyna Woynarowska

W Częstochowie jest w tej chwili ok. 180 dzieci, które powinny znaleźć się jak najszybciej w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Ale w Częstochowie rodzin takich jak na lekarstwo.

Rzemieślnik z duszą artysty

Elżbieta Małoszyc

Jest szewcem, ale wieczorami, po wykonanej pracy, pozostaje w swoim małym zakładzie i rzeźbi w drewnie. Powstałych figurek nie sprzedaje, bo jak twierdzi, gdyby strugał je dla zarobku, byłby wyłączony z całej tej przyjemności.

Edycja podlaska

Oczy spuszczone z uwięzi

Ks. Tomasz Pełszyk

„Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”
(Łk 24, 30)

Pokutna Droga Krzyżowa w Kamionnie

Magda Murawska

W Niedzielę Palmową 13 kwietnia w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kamionnie odbyła się ostatnia już w okresie Wielkiego Postu pokutna Droga Krzyżowa.

Perlejewska Golgota

Marek Sobisz

Po raz drugi 16 kwietnia w Perlejewie, w miejscowej remizie strażackiej, została przedstawiona inscenizacja misterium Męki Pańskiej, która wprowadziła zebranych w głębsze przeżywanie Tridum Paschalnego.

Edycja kielecka

Hildegarda na Karczówce

Agnieszka Dziarmaga

Duchowość, post, profilaktyka zdrowotna łączona z wiarą – okazuje się, że receptury średniowiecznej mistyczki i doktora Kościoła, św. Hildegardy z Bingen wciąż są na czasie.

Hity ekstremalnego duszpasterstwa

Agnieszka Dziarmaga

Noce konfesjonałów, nocne nabożeństwa, parafialne warsztaty wypieków chleba i inne tego typu propozycje zyskują coraz więcej zwolenników. Czy oznacza to schyłek tradycyjnego duszpasterstwa?

Opiekunka Rodzin

Władysław Burzawa

Po raz pierwszy na kartach historii Włoszczowa pojawiła się w 1154 r., kiedy to Henryk Sandomierski przekazał Joannitom z Zagości małą wieś o nazwie Vloszczova. Miejscowość przechodziła z rąk do rąk, by w XVI wieku trafić w posiadanie możnego rodu Szafrańców. Od połowy tego wieku notuje się wzrost znaczenia Włoszczowy.

Edycja małopolska

Dar i zobowiązanie

Małgorzata Cichoń

Nasz Krajan dołączył do grona świętych! To niezwykłe wyróżnienie, ale i zobowiązanie dla archidiecezji krakowskiej. Jak zatem realizujemy przesłanie Jana Pawła II na co dzień?

Opiekunka Małych Ojczyzn

Z o. Eligiuszem Dymowskim OFM rozmawia Agnieszka Konik-Korn

W kościele pw. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w krakowskich Bronowicach Wielkich znajduje się wyjątkowy obraz Matki Bożej Bronowickiej, pędzla Włodzimierza Tetmajera.

To dzieło nas wszystkich!

Maria Fortuna-Sudor

Symbole Światowych Dni Młodzieży – krzyż i ikona „Salus Populi Romani” są już w Polsce! Brazylijska młodzież przekazała je polskiej delegacji podczas uroczystości Niedzieli Palmowej na Placu św. Piotra w Rzymie

Edycja lubelska

Święto młodych

Urszula Buglewicz

Diecezjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży w Lublinie, przeżywane pod hasłem: „Zależni od Boga, czyli wolni”, dla młodego pokolenia stały się okazją do dzielenia się radością i wiarą

Bogu na chwałę – ludziom na pożytek

Zofia Kamińska-Dobrzyńska

Dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Kurowa bycie strażakiem jest służbą i źródłem satysfakcji, okazją do działań na rzecz wspólnoty lokalnej i parafii. –

Ekstremalnie za Chrystusem

(tb)

Ponad 100 osób uczestniczyło w zorganizowanej po raz pierwszy w Chełmie Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Organizatorem i zarazem głównym pomysłodawcą tego nabożeństwa był ks. kan. płk Grzegorz Kamiński, proboszcz parafii pw. św. Kazimierza w Chełmie.

Edycja legnicka

Niedziela i Tydzień Biblijny

Monika Łukaszów

W całym kraju 3. Niedziela Wielkanocna od kilku lat obchodzona jest jako Niedziela Biblijna. Tym samym rozpoczyna ona 6. Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który w tym roku przeżywać będziemy w dniach 4-10 maja.

Wiosenne spotkanie Rady ds. Powołań

Ks. Piotr Nowosielski

Diecezjalna Rada ds. Powołań zbiera się 2 razy w roku. Raz wiosną, raz jesienią. Wiosenne spotkanie odbyło się 26 marca i przebiegało pod przewodnictwem bp. Marka Mendyka.

Miejsce, które przynosi pokój (1)

Wysłuchała Dorota Niedźwiecka

Eucharystia jest dla mnie „miejscem, które przynosi pokój”. Odkąd 18 lat temu świadomie przyjąłem do mojego życia Pana Jezusa, dostrzegam w moim uczestniczeniu w Eucharystii dwa kierunki.

Edycja łódzka

Wstańcie! Chodźmy!

Henryk Tomczyk

W Wielki Czwartek przed południem, w bazylice archikatedralnej zgromadzili się kapłani archidiecezji łódzkiej, aby wraz z abp. Markiem Jędraszewskim, abp. seniorem Władysławem Ziółkiem, bp. Adamem Lepą i bp. Ireneuszem Pękalskim sprawować uroczystą Mszę św. Krzyżma.

Marsz dla Jezusa

Piotr Drzewiecki

„Błogosławieni ubodzy w duchu” – to hasło tegorocznego XXIX Światowego Dnia Młodzieży, obchodzonego na całym świecie w Niedzielę Palmową. W tym dniu młodzi łodzianie wzięli udział w tradycyjnym Marszu dla Jezusa, przechodząc od pl. Niepodległości do archikatedry.

Odnowiona Kaplica Heinzlów

Anna Skopińska

Jesienią liturgie pogrzebowe na Starym Cmentarzu w Łodzi (św. Józefa) przy ul. Ogrodowej odbywać się będą w odrestaurowanej kaplicy Heinzlów. Pozostało jeszcze oczyszczenie ścian zewnętrznych, by neorenesansowej kaplicy przywrócić dawny blask.

Edycja przemyska

„Arsenał Pamięci” w Orzechówce

Ewa Niemiec

„Arsenał Pamięci” to wyjątkowy konkurs, w którym nie ma przegranych.

Festiwal Młodości w Leżajsku

Magdalena Jurczak

Gdy sercem i myślą wracam do Spotkania Młodych w Leżajsku, na nowo staje mi przed oczami wszystko to, co mogłam obserwować tam już od wielu miesięcy, aż po samą Niedzielę Palmową.

Wielkoczwartkowa radość przemyskiej edycji „Niedzieli”

Ks. Zbigniew Suchy

Dla nas, jako redaktorów i współpracowników przemyskiej „Niedzieli”, był to z pewnością szczególny dzień, bo dzięki życzliwości Księdza Arcybiskupa i przychylnej opinii Kapituły pod wodzą bp. Adama Szala, z okazji 20-lecia „Niedzieli Przemyskiej”, ośmioro z nas otrzymało medale Pro Ecclesia Premisliensi.

Edycja rzeszowska

Droga, droga... do Krakowa 2016

Izabela Fac

Rzym 1984 r. i plac św. Piotra w Watykanie. Wtedy to podczas obchodów Jubileuszu Odkupienia odbyło się międzynarodowe spotkanie młodzieży z Janem Pawłem II. Przyjechało na nie około 300 tys. osób, a Ojciec Święty wręczył wtedy młodzieży krzyż i powiedział: „Ponieście ten krzyż przez wszystkie kontynenty świata”

Z trudu słońca – ex labore solis

Izabela Mikuła

„Z trudu słońca” – „ex labore solis”. Pojawienie się na horyzoncie świata Jana Pawła II ks. Twardowski tłumaczy sprawdzeniem się proroctwa Malachiasza, że jeden z papieży będzie „ex labore solis”.

Oświadczenie

Przemysław Sycz, Jacek Kotula

Szpital Pro Familia zdecydował się zainicjować postępowanie karne przeciw protestującym w związku z wykonywaniem tzw. zabiegów aborcyjnych w tej placówce.

Edycja sandomierska

Śniadanie wielkanocne

Ks. Adam Stachowicz

Na Rynku w Wielką Sobotę w godzinach przedpołudniowych bp Krzysztof Nitkiewicz przypomniał o znaczeniu święcenia posiłków, a także o modlitwie poprzedzającej i kończącej ich spożywanie. Przez włodarzy miasta zostało zorganizowane święcenie pokarmów oraz śniadanie wielkanocne.

Koronacja w rozwadowskiej farze

Ks. Adam Stachowicz

Decyzją bp. Krzysztofa Nitkiewicza, 25 maja br. łaskami słynący obraz Matki Bożej Szkaplerznej z rozwadowskiej fary zostanie ukoronowany koronami papieskimi. Wizerunek Pani Rozwadowskiej został odnowiony w Krakowie na Wawelu przez dr Ewę Wiłkojć

Edycja sosnowiecka

Po pierwsze – nie szkodzić

Anna Kasprzak

Spośród wszystkich parafii diecezji sosnowieckiej ok. 50 świątyń drewnianych i murowanych objętych jest szczególną ochroną konserwatorską przez wpisanie do rejestru zabytków województwa małopolskiego i śląskiego.

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...

Agnieszka Raczyńska-Lorek

Grane przez nich melodie ubogacają parafialne odpusty, dożynki, wesela, odprowadzają na miejsce wiecznego spoczynku. W naszej diecezji istnieje kilka orkiestr dętych, które kontynuują piękne tradycje, zapoczątkowane przed wieloma laty.

Pomoc w problemach wychowawczych

Piotr Grzybowski

O tym, jak trudno wychowywać dzieci przekonuje się wielu rodziców. Przeszkodą w wychowaniu jest nie tylko coraz dłuży czas pracy czy w ogóle brak pracy, ale także Internet, wirtualne gry, telewizja.

Edycja świdnicka

Fenomen Biblii

Julia A. Lewandowska

Książka, którą przetłumaczono na ponad 2000 języków. Ciągle cieszy się niesłabnącą popularnością. Spróbujemy odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Co powoduje, że Pismo Święte to księga, po którą sięgają miliardy ludzi na całym świecie?

Świadectwo Jana Pawła II o zmartwychwstałym Panu

Bp Ignacy Dec

Jakim świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego był Jan Paweł II, jakie orędzie paschalne kierował do nas, jak przedłużał świadectwo pierwszego papieża w Kościele, św. Piotra Apostoła, o zmartwychwstaniu Jezusa oraz – jakimi świadkami zmartwychwstania Pana my jesteśmy?

Edycja szczecińsko-kamieńska

Rok Serca Jezusowego w szczecińskim sanktuarium

Ks. dr Jarosław Staszewski SChr

Historia, która wciąż się wydarza…

Piotr Słomski

W sobotę 12 kwietnia, w przededniu Niedzieli Palmowej, tuż po godzinie 19. rozpoczęło się w Jasienicy Misterium Pasyjne przygotowane przez mieszkańców miejscowości.

Patriotyzm, rodzina i wybory europejskie

Przemysław Fenrych

rzeci Maja – święto radosne, twórcze, przypominające, że dla Ojczyzny trzeba nie ginąć (takiej ofiary Ojczyzna potrzebuje sporadycznie), ale przede wszystkim żyć i tworzyć.

Edycja toruńska

Pod Twoją obronę

S. Gaudiosa Czesława Dobrska CSDP

„Chwalcie łąki umajone…” - z tym umiłowanym przez Polaków śpiewem pieśni maryjnej tradycyjnie każdego roku wkraczamy w maj.

Misteria Męki Pańskiej w diecezji toruńskiej

W okresie poprzedzającym święta Zmartwychwstania Pańskiego wierni naszej diecezji mogli uczestniczyć w przedstawieniach obrazujących ostatnie chwile życia Pana Jezusa. Przygotowywane w różnych miejscach, na różne sposoby, zawsze budziły zainteresowanie i stanowiły swoiste przygotowanie do Triduum Paschalnego

Nasz Rodak

Zofia Sołtys

Spotkanie pierwsze to… wiadomość 16 października 1978 r. Wróciłam z imprezy kulturalnej z KMPiK-u i zaraz na wstępie jedna z moich córek z wielkim ożywieniem przekazała mi wiadomość, że mamy nowego papieża i jest nim Polak!

Edycja warszawska

Nasza wiara – bilans dwóch dekad

Andrzej Tarwid

Polski katolicyzm ulega istotnym przemianom. Niektóre z nowych trendów zaskakują, a ich skala jest różna w poszczególnych diecezjach

Co dzieje się w Jasienicy

Artur Stelmasiak

Konflikt w podwarszawskiej Jasienicy wymknął się spod kontroli. Jedynym rozwiązaniem okazało się zamknięcie kościoła

Pan Bóg na wysokościach

Z Jerzym Natkańskim z Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego, himalaistą, kierownikiem wypraw programu Polski Himalaizm Zimowy, rozmawia Wojciech Dudkiewicz.

Edycja wrocławska

Gospodarz na Ślęży

Krzysztof Kunert

Ogromny zakres robót z jednej strony, z drugiej niesamowite tempo prac – tak w skrócie można podsumować remont kościoła na szczycie Ślęży. Ks. Ryszard Staszak, ponad 70-letni proboszcz parafii w Sulistrowicach, rok temu przejął opuszczoną i zdewastowaną świątynię. Dziś budynek zmienił się nie do poznania.

Mistrzyni duchowości zawsze przy Chrystusie

Z ks. Włodzimierzem Wołyńcem rozmawia Adrianna Nawrot

Pobożność maryjna wydaje się mieć charakter punktowy – o Maryi pamiętamy w maju i październiku. Co zrobić, by Matka Boża stała się towarzyszką w poznawaniu wiary? Z mariologiem ks. Włodzimierzem Wołyńcem rozmawia Adrianna Nawrot.

Patriotyzm pamięć i przyszłości

Kazimierz M. Ujazdowski

Od dziesięciu lat 2 maja, w przeddzień Święta Konstytucji, obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Flaga symbolizuje dumę z własnej historii i żywotność wspólnoty narodowej. Dzień ten jest zatem znakomitą okazją do debaty o kształcie współczesnego patriotyzmu.

Edycja zamojsko-lubaczowska

Konkurs Wiedzy Biblijnej

Łukasz Kot

W dniu 9 kwietnia br. w Zamościu miał miejsce etap diecezjalny XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, organizowany przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Pomoc dla Polonii na Ukrainie

Mariola Czapla

Zakończyła się zbiórka darów rzeczowych dla Polaków mieszkających na Ukrainie, organizowana przez Urząd Miejski w Krasnobrodzie i Krasnobrodzki Dom Kultury, przy współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” Oddział w Zamościu.

Echa kanonizacji

Zebrała Maria Szado

Wciąż radujemy się darem kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II, którą przeżywaliśmy przed tygodniem. Swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego wydarzenia nadal dzielą się z nami nasi diecezjanie. Tym razem są to mieszkańcy Ziemi Biłgorajskiej.

Edycja zielonogórsko-gorzowska

2. Bieg do Pustego Grobu

Aleksandra Bąk

Jak św. Piotr i św. Jan pobiegli do pustego grobu. 600 osób z całej Polski i nie tylko wzięło udział w biegu zorganizowanym po raz drugi „dla wierzących i wątpiących” przez nowosolską parafię Ojców Kapucynów

Tylko dla mężczyzn

Aleksandra Bąk

Co to znaczy być prawdziwym mężczyzną? Nie znam się z racji płci, ale z pewnością wiedzą to albo inaczej – zgłębiają ci, którzy co miesiąc spotykają się w Zielonej Górze na wspólnej modlitwie, dzieleniu i dyskusji. Oczywiście, w męskim gronie

Ważny czas umocnienia wiary

Z ks. Andrzejem Wręczyckim rozmawia ks. Adrian Put

Z ks. Andrzejem Wręczyckim rozmawia ks. Adrian Put

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem