Reklama

Niedziela Świdnicka

Złoty jubileusz kapłaństwa

ZOBACZ GALERIĘ FOTO

Szczawno-Zdrój

Bicie dzwonów, fanfary orkiestry dętej i śpiew kościelnego chóru, towarzyszące uroczystemu wejściu do kościoła, zainaugurowały 22 czerwca obchody 50-lecia kapłaństwa ks. inf. Józefa Strugarka w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju. W Mszy dziękczynnej uczestniczyli: biskup świdnicki Ignacy Dec i biskup pomocniczy Adam Bałabuch, wikariusz biskupi i kanclerz Kurii ks. Stanisław Chomiak, dziekan dekanatu Wałbrzych-Zachód, w skład którego wchodzi szczawieńska parafia, ks. Andrzej Raszpla, księża, którzy do kapłaństwa wzrastali w parafiach prowadzonych przez Księdza Infułata, przedstawiciele samorządów miasta Szczawna-Zdroju z burmistrzem Tadeuszem Wlaźlakiem na czele, prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, starosta powiatu wałbrzyskiego Józef Piksa, radni, przedstawicie środowiska lekarskiego skupionego wokół kościoła, których Ksiądz Infułat wspiera duchowo jako kapelan, delegacje szczawińskich instytucji i szkół, parafianie i kuracjusze przybyli do uzdrowiska. Dla Księdza Infułata zagrała orkiestra dęta z Głuszycy oraz chór parafialny „Salve Regina”.
Okolicznościową homilię podczas Mszy św. wygłosił bp Ignacy Dec. Mówił o powołaniu Księdza Infułata, który nie od razu wybrał po maturze kapłaństwo, lecz medycynę we Wrocławiu i nad jej studiowaniem spędził trzy lata, by zmienić nagle w swoim życiu wszystko i wybrać seminarium duchowne, w którym uczył się sześć kolejnych lat. Sakrament kapłaństwa przyjął w 1964 r. z rąk bp. Bolesława Kominka, ówczesnego metropolity wrocławskiego, którego był sekretarzem w Kurii aż do jego śmierci w 1974 r. Ksiądz Infułat podczas swojej długoletniej kapłańskiej drogi odbył też, u jej zarania, dwuletnie studia teologiczne w Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Prace duszpasterską sprawował w dwóch parafiach na początku w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Oławie, po czym w listopadzie 1980 r. przeniesiony został do Szczawna-Zdroju, gdzie jest proboszczem od 34 lat. Ksiądz Biskup podkreślił ogromną wiedzę i udzielaną pomoc, którą wspierał działania bp. Tadeusza Rybaka tworzącego z wydzielonej w archidiecezji nową diecezję legnicką, a następnie nową diecezję świdnicką. Na zakończenie przekazał też Księdzu Infułatowi w imieniu swoim i całej Kurii Biskupiej pamiątkowy pierścień.
Głęboką wdzięczność i uznanie wobec Księdza Infułata obchodzącego złote kapłańskie gody wyrazili w swoich przemowach burmistrz Szczawna-Zdroju Tadeusz Wlaźlak oraz przedstawiciele przybyłych na uroczystość delegacji instytucji miejskich, szkół i przedszkola miejskiego, religijnych grup modlitewnych.
Na zakończenie Ksiądz Infułat wszystkim serdecznie podziękował za udział w jego jubileuszowej Mszy dziękczynnej. Zapewnił, że chociaż niebawem przechodzi na kapłańską emeryturę, to sercem na pewno pozostanie wśród swoich parafian.
Wieczorem w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego w Szczawnie-Zdroju odbył się koncert dedykowany ks. inf. Józefowi Strugarkowi z okazji 50-lecia kapłaństwa.Wystąpiła w nim w przebogatym muzycznym repertuarze, wypełnionym światowymi przebojami, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod dyrekcją Jerzego Koska.

2014-07-09 12:48

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

50 lat parafii w Polanach

2020-03-18 11:00

Niedziela rzeszowska 12/2020, str. I

[ TEMATY ]

Kościół

parafia

jubileusz

Ks. Janusz Sądel

Kościół w Polanach

Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Polanach obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji 29 marca br. o godz.12.00 w kościele parafialnym odprawiona zostanie uroczysta Msza św., której będzie przewodniczył bp Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski.

Święty Jan Paweł II pisał, że „każdy jubileusz stanowi szczególny rok łaski”. Dla parafian, jak i dla duszpasterzy tegoroczna uroczystość jubileuszowa będzie okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu, Matce Najświętszej, jak również tym wszystkim, dzięki którym parafia powstała i istnieje do dziś.

Parafia Polany utworzona została w roku 1969. Jej patronką jest Matka Boża, czczona jako Matka Boża Częstochowska – Królowa Polski. Parafianie darzą Maryję czcią i miłością. Uczestnicząc w niedzielnych Mszach świętych i nabożeństwach, wierni parafii starają się wypełniać słowa maryjnego testamentu: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Na terenie parafii znajdują się cztery świątynie: kościół parafialny w Polanach pw. Matki Bożej Częstochowskiej (dawna cerkiew) wzniesiony przed rokiem 1914, poświęcony 19 listopada 1972 r., kościół filialny w Myscowej pw. NMP Matki Kościoła (dawna cerkiew) wzniesiony w 1796 r., kościół filialny w Olchowcu pw. św. Mikołaja (cerkiew), zbudowany w okresie międzywojennym oraz kościół filialny w Hucie Polańskiej pw. św. Jana z Dukli i św. Huberta, poświęcony w 1995 r.

W czasie działań wojennych wszystkie świątynie doznały znacznych uszkodzeń. W wyniku wysiedlenia ludności łemkowskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej okolica Polan opustoszała. Jednak z czasem zaczęli sprowadzać się mieszkańcy z innych terenów. W 1949 r. starostwo krośnieńskie przekazało świątynie w Polanach, Myscowej i Olchowcu dla obrządku rzymsko-katolickiego. Przez pewien czas potrzeby religijne zaspokajane były przez duchowieństwo z Nowego Żmigrodu oraz ks. Jana Wysoczańskiego – kapłana greckokatolickiego z Krempnej. Sytuacja uległa zmianie w roku 1957, kiedy została utworzona parafia w Desznicy.

W ciągu 50 lat posługę duszpasterską w parafii pełnili: śp. ks. Janusz Szczepański, ks. Kazimierz Pańczyszyn, śp. ks. Jan Delekta, ks. Leszek Moryl, ks. Marian Chłopiński, ks. Józef Opaliński i od roku 2015 – ks. Zbigniew Preizner.

Od początku działalność parafii rozwijała się na chwałę Bożą i dla dobra ludzi. Pracujący w parafii kapłani zawsze stawiali na pierwszym miejscu miłość do Boga i drugiego człowieka. Udzielając sakramentów świętych, służąc chorym, cierpiącym i potrzebującym przybliżali ludzi do zbawienia. Już za kilka dni parafianie będą dziękować Bogu za pół wieku istnienia swojej wspólnoty i kapłanów, którzy jej służyli.

CZYTAJ DALEJ

Kard. Krajewski prosi dostojników kościelnych o jałmużnę na walkę z koronawirusem

2020-04-07 13:33

[ TEMATY ]

kard. Krajewski

Grzegorz Gałązka

Jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski poprosił kardynałów, arcybiskupów, biskupów i prałatów towarzyszących papieżowi podczas publicznych liturgii, by złożyli ofiarę pieniężną na rzecz walki z koronawirusem. Duchowni ci tworzą tzw. Cappella Pontificia.

W nocie opublikowanej przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej polski hierarcha przypomniał, że „z powodu pandemii COVID-19 celebracje liturgiczne pod przewodnictwem Ojca Świętego będą w Wielkim Tygodniu przeżywane bez obecności tych, którzy na mocy motu proprio «Pontificalis Domus» tworzą Cappella Pontificia”. Dlatego prosi ich, by okazali łączność z Biskupem Rzymu poprzez wspomożenie cierpiących jałmużną - ofiarą pieniężną, o której konkretnym przeznaczeniu zadecyduje papież.

Cappella Pontificia złożona jest z duchownych, którzy uczestniczą w papieskich celebracjach liturgicznych w szatach liturgicznych lub związanych ze swą godnością i urzędem. Są to: kardynałowie, patriarchowie, arcybiskupi stojący na czele dykasterii Kurii Rzymskiej, wicekamerling Kościoła, sekretarze Kongregacji, regens Penitencjarii Apostolskiej, sekretarz Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, dziekan Trybunału Roty Rzymskiej, szefowie papieskich rad i papieskich komisji, opat z Monte Cassino, opaci generalni kanoników regularnych i zakonów mniszych, przełożeni generalni (lub prokuratorzy) zakonów żebraczych, prałaci audytorzy Trybunału Roty Rzymskiej, członkowie kapituł trzech bazylik papieskich: św. Piotra, św. Jana na Lateranie i Matki Bożej Większej, proboszczowie parafii rzymskich.

CZYTAJ DALEJ

Warszawa: powstaje system parafialnych „Wspólnot Pomocy” wspierający osoby dotknięte pandemią

2020-04-08 09:15

[ TEMATY ]

parafia

koronawirus

wspolnotypomocy.pl

W trudnej obecnie sytuacji społecznej, liderzy warszawskich organizacji pozarządowych i wspólnot religijnych doświadczeni w działaniach logistycznych, socjalnych, wolontariackich i komunikacyjnych proponują innowacyjny system wsparcia pod hasłem “Wspólnoty Pomocy”. Polega on na zaopatrzeniu kolejnych parafii w profesjonalne narzędzia operacyjne przy pomocy których zespół wolontariuszy jest w stanie sprawnie zweryfikować potrzeby i zasoby w obrębie lokalnej społeczności oraz ruszyć z pomocą potrzebującym.

- Dziś już wiadomo że przez najbliższy czas niezbędna jest pomoc systematyczna i długofalowa, a zarazem możliwie jak najbardziej lokalna – wyjaśnia współtwórca inicjatywy Jakub Kiersnowski, prezes warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej - Wspólnoty Pomocy oferują zestaw narzędzi, dobrych praktyk i wsparcie w tworzeniu parafialnych wspólnot pomocowych. Dzięki jednemu systemowi mamy możliwość skorzystania z siły synergii w poradzeniu sobie ze skutkami pandemii – dodaje społecznik.

Inicjatywę wsparł kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski, rekomendując ją warszawskim parafiom. Pilotażowo wdrażana jest ona w pięciu parafiach oraz proponowana kolejnym. Jak podkreślają organizatorzy: wspólnoty parafialne połączone w sprawną strukturę powinny stworzyć sieć, w której łatwiej można rozwiązywać choćby problemy w zaopatrzeniu czy logistyce.

- Odzywają się do nas ludzie gotowi do udzielania pomocy, tacy, których my dotąd nie znaliśmy – powiedział ksiądz Jan Konarski z Parafii Świętego Michała Archanioła na Warszawskim Mokotowie - a reakcje naszych parafian są bardzo sympatyczne. Dziękują za to, że ktoś się zatroszczył. Pozostajemy wspólnotą wtedy kiedy nie widzimy się osobiście – dodaje duchowny organizujący pomoc.

Do akcji może się przyłączyć każda parafia. Otrzyma ona zestaw procedur, dokumentów, wsparcie techniczne a także włączona zostanie do kooperującej grupy inicjatywnej. Informacje dotyczące akcji znajdują się na stronie wspolnotypomocy.pl

Twórcami akcji są przedstawiciele organizacji pozarządowych i wspólnot kościelnych, w tym: Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia, Fundacji Most Solidarności, Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki i innych.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

Wspierają nas

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję