Reklama

Niedziela Lubelska

W życiu chodzi o Jezusa

Do 12 lutego w domach i parafiach zakonnych na terenie archidiecezji lubelskiej trwa peregrynacja kopii Ikony Jasnogórskiej

Niedziela lubelska 4/2016, str. 6-7

[ TEMATY ]

peregrynacja

Archiwum Księży Salezjanów

Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została podarowana polskim zakonom przez kard. Stefana Wyszyńskiego w marcu 1963 r. Na odwrocie obrazu został umieszczony napis: „Przyjmijcie mnie w waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała światu Syna Bożego, a waszym gospodom zakonnym chce dać synów w licznych powołaniach, ku radości waszej, w chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! Będę dla was Matką niezwykle płodną, będę waszym pokojem i miłością, będę waszym bogactwem i mądrością, waszym rozrostem i wytrwaniem. Na dzień nawiedzenia Panienki Jasnogórskiej błogosławi całemu domowi Stefan kard. Wyszyński, prymas Polski”.

Czas nawiedzenia

Jak wyjaśnia ks. Michał Kaleta, salezjanin i proboszcz parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Lublinie, gdzie 7 stycznia rozpoczęło się nawiedzenie, pierwsza peregrynacja Ikony po domach zakonnych została zainicjowana przez kard. Wyszyńskiego z myślą o percepcji soborowej reformy życia konsekrowanego i o duchowym przygotowaniu do 1000-lecia Chrztu Polski. Po 50 latach od tego wydarzenia, w październiku 2013 r. na Jasnej Górze została zapoczątkowana kolejna peregrynacja kopii Ikony Jasnogórskiej. Decyzję podjęto na 130. Zebraniu Plenarnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich.

Reklama

– Podjęta na nowo peregrynacja Ikony Jasnogórskiej ma służyć refleksji nad miejscem życia konsekrowanego we współczesnym świecie oraz wyzwań związanych z nową ewangelizacją i koniecznością dawania czytelnego świadectwa życia poświęconego Bogu, o czym tak wiele mówi papież Franciszek. Peregrynacja ma nas przygotować na obchody 1050-lecia Chrztu naszego narodu i pomóc lepiej przeżyć Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia – podkreśla ks. Michał Kaleta SDB. Jak przypomina, w liście apostolskim do osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego papież Franciszek napisał: „Zawierzam ten rok Maryi Dziewicy, słuchającej i kontemplującej, pierwszej uczennicy swego umiłowanego Syna. Spoglądajmy na Nią, umiłowaną córkę Ojca, przyobleczoną we wszystkie dary łaski jako niezrównany wzór pójścia z miłością za Bogiem i służenia innym”. – Przewodniczką w tej refleksji jest Maryja, Matka Pana. Wpatrujemy się też w wielkich przewodników Kościoła w Polsce: sługę Bożego kard. Augusta Hlonda, sługę Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II – dodaje zakonnik.

Pokorni odnajdują Boga

Inauguracja nawiedzenia w naszej archidiecezji odbyła się 7 stycznia w kościele na lubelskiej Kalinie, gdzie od lat posługują księża salezjanie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Budzik.

W słowie skierowanym do osób życia konsekrowanego i świeckich, Metropolita Lubelski rozważał fragment Ewangelii o Zwiastowaniu. Jak podkreślał, Bóg stał się człowiekiem, by na nasze zwyczajne, ludzkie sprawy, skierować Boski blask. – To nie przypadek, że pierwszymi gośćmi Jezusa w betlejemskiej stajence byli pasterze i Mędrcy. Pasterze przeczuli Go sercem prostym, nieskażonym pychą. Mędrców zaś przyprowadził twórczy niepokój i umiejętność odczytywania znaków czasu, umiejętność odnalezienia śladów Boga w stworzonym świecie – mówił Ksiądz Arcybiskup. – Tylko wielka prostota i wielka mądrość znalazły drogę do stajenki, bo tylko mądrość i prostota potrafią ugiąć się nisko, jak nisko trzeba się schylić, wchodząc do Bazyliki Narodzenia w Betlejem. Jedynie pokorni odnajdują Boga – podkreślał Pasterz. Metropolita wyjaśniał, że Bóg po to obdarzył człowieka rozumem, by mógł czytać w księdze natury, by w jej bogactwie odnajdywać Stwórcę; po to wlał w serca wiarę i miłość, by można było odkryć Boga w człowieku, nawet tak bezbronnym i słabym jak dziecko; po to złożył w duszy wielkie pragnienia, by człowiek nie zadowalał się byle czym, ale stawiał sobie ambitne zdania.

Reklama

Abp Stanisław Budzik podkreślał, że pasterze i Mędrcy ujrzeli Jezusa w ramionach Matki. – Także i my, patrząc na kopię Ikony Jasnogórskiej, odkrywamy w ramionach Bożej Rodzicielki Słowo, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Napełniamy się Jego światłością, rozpoznajemy w Nim naszego Boga i Pana; chcemy iść drogami Jego Ewangelii, w Jego słowie chcemy szukać sensu naszych wysiłków; w Nim odnaleźć szczęście i pokój, radość i błogosławieństwo – mówił Pasterz.

Dar życia konsekrowanego

Nawiązując do fragmentu Ewangelii o Zwiastowaniu, Metropolita zwrócił uwagę na anielskie pozdrowienie i wypowiedziane przez Gabriela słowa: „nie bój się”. Te słowa pojawiają się w rozmowie z Zachariaszem, Józefem i pasterzami na polach betlejemskich. Po dwóch tysiącach lat anielskie wezwanie powtórzył św. Jan Paweł II, gdy rozpoczynał swój pontyfikat. – Te słowa w sposób szczególny skierowane są do osób życia konsekrowanego, wezwanych, by iść za Jezusem, by przyjmować Go do serca i tak jak Maryja nieść Go światu – mówił Ksiądz Arcybiskup. – Początek peregrynacji Ikony Jasnogórskiej w męskich wspólnotach życia konsekrowanego jest okazją, by podziękować Bogu za wielki dar, jakim jest dla całego Kościoła życie zakonne w tylu jego formach i wymiarach; to również zachęta do wdzięczności za dobro, którego doznajemy dzięki modlitwie i pracy osób konsekrowanych – podkreślał.

Abp Budzik przypomniał, że archidiecezja lubelska jest bogata pod względem powołań – to ponad 500 sióstr i braci zakonnych wywodzących się z Lubelszczyzny, jak i wielkie bogactwo zgromadzeń pracujących na terenie naszej diecezji (22 zgromadzenia męskie pracujące w 36 placówkach oraz 47 zgromadzeń żeńskich obecnych w 98 domach zakonnych). Metropolita podkreślał, że życie zakonne dotyczy każdego człowieka, nie jest tylko sprawą osób żyjących według rad ewangelicznych. – Życie konsekrowane zostało dane nam wszystkim, abyśmy korzystali z jego dobrodziejstw i błogosławieństw, abyśmy się o nie troszczyli, ochraniali je i wspierali – mówił. Pasterz zwrócił uwagę, że autentyczne życie zakonne nie jest drogą łatwą, ale kroczenie po niej jest wędrówką po śladach Jezusa. – Najwspanialszym wzorem kroczenia tą drogą jest Maryja, która z pokorą przyjmowała Bożą wolę i pełniła ją w życiu, z wiarą i miłością przyjęła Jezusa do swego serca i towarzyszyła Mu na drogach apostolskiego życia, z odwagą otwierała się na natchnienia Ducha Świętego – mówił abp Budzik. – W chrześcijaństwie i życiu zakonnym chodzi o Jezusa; On jest drogą i celem – podkreślał. Zwracając się do braci zakonnych, którzy jak Maryja poświęcili swoje życie Jezusowi, Metropolita zapewniał ich: – Jesteście blisko Boga, w zasięgu promieniowania Jego miłosiernej miłości.

Szlak nawiedzenia

Od 7 stycznia kopia Ikony Jasnogórskiej odwiedziła już lubelskie domy zakonne: salezjanów, marianów, karmelitów, karmelitów bosych, dominikanów, redemptorystów, franciszkanów konwentualnych, kapucynów, bernardynów, salwatorianów i sercanów. Na spotkanie z Matką Bożą czekają jeszcze bracia szkolni, pallotyni, pauliści i werbiści. Do 12 lutego, kiedy Ikona zostanie przekazana do diecezji zamojsko-lubaczowskiej, obraz nawiedzi domy zakonne ojców w białych w Natalinie, salwatorianów w Nałęczowie, franciszkanów w Kazimierzu Dolnym, Stoczku i Chełmie, a także kapucynów w Lubartowie i sercanów w Pliszczynie. Obraz będzie obecny 2 lutego w archikatedrze lubelskiej podczas Dnia Życia Konsekrowanego i zakończenia Roku Życia Konsekrowanego.

2016-01-21 10:07

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Relikwie św. Jana Pawła II w parafiach

Niedziela rzeszowska 44/2019, str. 3

[ TEMATY ]

Jan Paweł II

relikwie

peregrynacja

Dariusz Kamiński/https://fotografiarzeszow.com.pl

Rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II po wybranych parafiach diecezji rzeszowskiej. W ciągu siedmiu miesięcy, do 29 maja 2020 r., relikwie odwiedzą 110 parafii

We wspomnienie św. Jana Pawła II, 22 października, w katedrze rzeszowskiej rozpoczęła się peregrynacja relikwii św. Jana Pawła II po parafiach, w których znajdują się oddziały Akcji Katolickiej. Peregrynacja jest częścią przygotowań do setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II 18 maja 2020 r.

CZYTAJ DALEJ

Tajemnice chwalebne

Niedziela zamojsko-lubaczowska 43/2003

[ TEMATY ]

różaniec

Bożena Sztajner/Niedziela

1. Tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa

CZYTAJ DALEJ

Abp Ryś na Jasnej Górze: Rodzina znakiem Bożej miłości w świecie

2021-09-26 14:47

[ TEMATY ]

rodzina

Karol Porwich/Niedziela

O tym, że rodzina ma być wśród świata znakiem i szkołą miłości Boga, zwłaszcza wobec najsłabszych: dzieci, starszych, niepełnosprawnych, w różny sposób wykluczanych i tych bez domu, mówił w homilii abp Grzegorz Ryś. Metropolita łódzki przewodniczył Mszy św. z udziałem uczestników 37. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin. Pielgrzymka stanowiła centralne w Polsce obchody Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris laetitia.

Abp Ryś podkreślił w homilii, że rodzina jest i powinna być podstawową i najważniejszą przestrzenią, w której uczymy się troski, uważności na najmniejszych; dzieci, w tym te poczęte a jeszcze nienarodzone, starszych, chorych, niepełnosprawnych. - W tym względzie rodzina spełnia niesłychaną rolę wobec całych społeczeństw. Dramatyczne jest społeczeństwo, które się tego nie uczy od rodziny. Dramatyczne jest społeczeństwo, które zamiast zatroszczyć się o tych, co są najsłabsi, potrafi ich zabijać. Niesłychane jest społeczeństwo, które nie dało się wychować rodzinie jako tej podstawowej ludzkiej wspólnocie, od której wszystkie inne powinny czerpać sposoby myślenia, działania. Państwo, Kościół, wszyscy się w jakiś sposób uczymy od rodziny, a uczymy się wtedy, kiedy mamy w sobie tę koncentrację na najmniejszych – mówił abp Ryś.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję