Reklama

Niedziela Lubelska

Diamentowe jubileusze

Niedziela 28 lutego w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Matki Bożej Częstochowskiej w Stróży upłynęła pod znakiem diamentowych jubileuszy. Ks. Stanisław Łątka obchodził 60. rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich, a ks. Grzegorz Stąsiek 60. urodziny

Niedziela lubelska 11/2016, str. 6-7

[ TEMATY ]

jubileusz

Paweł Wysoki

Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Budzik, obok jubilaci ks. Grzegorz Stąsiek i ks. Stanisław Łątka

Eucharystii przewodniczył abp Stanisław Budzik, obok jubilaci ks. Grzegorz Stąsiek i ks. Stanisław Łątka

Uroczystej Mszy św. dziękczynnej za dar życia i kapłaństwa przewodniczył abp Stanisław Budzik. – W moim posługiwaniu jeszcze nie spotkałem takiego jubileuszu, by proboszcz senior obchodził 60-lecie kapłaństwa, a jego następca w tym samym czasie 60. urodziny. Nie mogło mnie tu zabraknąć; razem z wami dziękuję Bogu za waszą wspólnotę parafialną i modlę się o błogosławieństwo dla jubilatów – mówił Ksiądz Arcybiskup.

Czas wdzięczności

Parafianie wraz z rodzinami i przyjaciółmi diamentowych duszpasterzy przygotowali Eucharystię, podczas której wypraszali potrzebne łaski dla swoich kapłanów. Proboszcz ks. Grzegorz Stąsiek podkreślał, że rocznice przyjęcia święceń kapłańskich i urodzin przypadają w czasie wielkich wydarzeń w Kościele i w Polsce. – W Roku Świętym Miłosierdzia odkrywamy wielką miłość Boga i uczymy się okazywać ją bliźnim, w czasie przeżywania 1050. rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę odkrywamy naszą chrześcijańską tożsamość, oczekujemy na spotkanie z papieżem Franciszkiem i na Światowe Dni Młodzieży, a w wymiarze diecezjalnym przygotowujemy się do złotego jubileuszu święceń biskupich arcybiskupa seniora Bolesława Pylaka – wyliczał ks. Grzegorz Stąsiek. – W te wielkie wydarzenia wpisują się nasze lokalne jubileusze, za które chcemy Bogu dziękować we wspólnocie parafii, rodziny i przyjaciół – mówił Ksiądz Proboszcz, witając licznie zgromadzonych wiernych i duchowieństwo. Na uroczystość przybyli m.in. goście z diecezji tarnowskiej, z której pochodzi ks. kan. Stanisław Łątka, a także przedstawiciele władz samorządowych i mundurowych (ks. Grzegorz Stąsiek jest okręgowym kapelanem straży pożarnej w powiecie kraśnickim).

Świadectwo życia

Reklama

Z okazji kapłańskich jubileuszy przedstawiciele wspólnot parafialnych i gości przygotowali moc życzeń. Słowa wielkiej wdzięczności popłynęły pod adresem seniora ks. Stanisława Łątki, który związał się z parafią w Stróży przed 38 laty. Dorośli, niegdyś dzieci z radością gromadzone przez ks. Stanisława wokół Chrystusowego ołtarza, dziś aktywni członkowie wspólnot modlitewnych i formacyjnych (m.in. Legionu Maryi, kół różańcowych, Akcji Katolickiej, Rady Duszpasterskiej, chóru parafialnego, Wspólnoty Krwi Chrystusa, Domowego Kościoła, Liturgicznej Służy Ołtarza i nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.) dziękowali Bogu za to, że postawił na drogach ich życia tak oddanego i wiernego kapłana. – Wdzięczni jesteśmy za służbę Bogu, ludziom i ojczyźnie; za świadectwo kapłańskiego życia, za to, że jak dobry ojciec zawsze miałeś dla nas czas. Dziękujemy za modlitwę, za pełne miłości podejście do drugiego człowieka, za katechezy umacniające naszą wiarę, za trud włożony w wychowanie kolejnych pokoleń, za stworzenie atmosfery przyjaznej wzrostowi powołań kapłańskich i zakonnych, za pozostanie ciepłym, taktowym i skromnym człowiekiem – mówili parafianie, zapewniając o swojej modlitwie i życzliwości. Mirosław Chapski, mieszkający w Stróży wójt gminy Kraśnik, zwrócił uwagę na materialne owoce kapłańskiej pracy, jakim są wybudowane przez ks. Łątkę kościół i dom parafialny. – Za wszelkie dobro, jakie dla nas uczyniłeś, a przede wszystkim za tysiące sakramentów, jakie przez twoje ręce otrzymaliśmy, z serca dziękujemy i zapewniamy o modlitewnej pamięci – podkreślał.

Składając życzenia urodzinowe obecnemu Księdzu Proboszczowi, parafianie i goście dziękowali za duchowe i materialne ubogacanie Stróży już od ponad 10 lat, a szczególnie za otwartość na sprawy społeczne i troskę o dobra kulturowe naszej ojczyzny (z inspiracji ks. Grzegorza została odnowiona zabytkowa kaplica wotywna pw. Trójcy Świętej, zbudowana na planie trójkąta). Życzenia popłynęły też od strażaków, którzy dziękowali za duszpasterską opiekę, wspólne pielgrzymowanie oraz słowa nauki, które w morzu świata są niczym latarnia wskazująca właściwą drogę.

Pasterze Bożego serca

Abp Stanisław Budzik podczas Mszy św. dziękował Wiekuistemu Pasterzowi za to, że nie opuszcza swojej owczarni, ale posyła do nas z wezwaniem nawrócenia i Ewangelią miłosierdzia pasterzy według Bożego serca, mężnych głosicieli Słowa Bożego i gorliwych szafarzy sakramentów.

Reklama

Zwracając się do seniora ks. Stanisława Łątki, przypomniał jego życiową drogę, którą Bóg poprowadził go z Tuchowa (diecezja tarnowska) do Lublina, gdzie na KUL-u studiował teologię i filozofię, a w seminarium przygotowywał się do pełnienia kapłańskiej posługi. – 25 lutego 1956 r. z rąk bp. Piotra Kałwy przyjął święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Lubartowie i w Lublinie, ale większość lat swojego kapłaństwa poświęcił parafii w Stróży, gdzie najpierw był wikariuszem, a później proboszczem. Wieczną pamiątką tego czasu jest kościół parafialny, wzniesiony przez wspólnotę pod jego kierunkiem – mówił Ksiądz Arcybiskup. Pasterz nawiązał też do przeprowadzonej dzień wcześniej telefonicznej rozmowy z bp. Janem Sobiło z Ukrainy, który pod koniec lat 80. XX wieku był wikariuszem w Stróży. Przekazując życzenia Jubilatowi, Biskup Jan zapewniał o tym, że ks. Stanisław pozostaje w jego pamięci wspaniałym duszpasterzem i dobrym ojcem.

Kierując słowa ku obecnemu proboszczowi, abp Budzik podkreślał, że ks. Grzegorz Stąsiek wytrwale głosi Słowo Boże, sprawuje sakramenty, jak dobry pasterz prowadzi lud po drogach zbawienia, wskazuje na wartości, na których warto oprzeć życie, a także troszczy się o duchowy i materialny rozwój parafii.

Dziękując za duszpasterzy w Stróży, abp Stanisław Budzik zachęcał wiernych do modlitwy za kapłanów. – Niech piękno kapłańskiej posługi będzie zasiewem kolejnych pokoleń kapłanów – apelował.

2016-03-10 11:11

Ocena: 0 -1

Reklama

Wybrane dla Ciebie

W sanktuarium św. Anny

Niedziela lubelska 33/2013, str. 6-7

[ TEMATY ]

jubileusz

sanktuarium

abp Wiktor Skworc

Katarzyna Artymiak

Uroczystościom przewodniczył abp Stanisław Budzik, obok niego proboszcz ks. Andrzej Majchrzak i jubilat ks. prał. Józef Zbiciak

Uroczystościom przewodniczył abp Stanisław Budzik, obok niego proboszcz ks. Andrzej Majchrzak i jubilat ks. prał. Józef Zbiciak

Lipcowe uroczystości w sanktuarium św. Anny w Lubartowie przebiegały pod znakiem jubileuszu 10-lecia koronacji łaskami słynącego wizerunku Świętej oraz 5. rocznicy podniesienia lubartowskiej fary do godności bazyliki mniejszej

W dniach 25-26 lipca przed łaskami słynącym obrazem św. Anny Samotrzeć, przedstawionej z Maryją i Jezusem, zgromadziły się rzesze parafian i gości. W czwartkowy wieczór w lubartowskiej bazylice Mszę św. celebrował bp Mieczysław Cisło. Po niej, zgodnie z kilkuletnią tradycją, ulicami miasta przeszła procesja z figurą patronki. W dzień odpustu jako pierwsze do babci Pana Jezusa przyszły dzieci, które podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. Krzysztofa Podstawkę, wicekanclerza Kurii Metropolitalnej, otrzymały indywidualne błogosławieństwo. W samo południe przy ołtarzu polowym zebrali się czciciele św. Anny, by uczestniczyć w Eucharystii koncelebrowanej pod przewodnictwem abp. Stanisława Budzika. W czasie tej Mszy św. w sposób szczególny dziękowano za łaski otrzymane za wstawiennictwem opiekunki rodzin oraz za 60 lat kapłaństwa ks. prał. Józefa Zbiciaka. Witając abp. Stanisława Budzika, przedstawicieli władz i instytucji, młodzież oazową przeżywającą rekolekcje w pobliskiej miejscowości Łucka oraz parafian i gości, ks. Andrzej Majchrzak, kustosz sanktuarium, zapraszał wszystkich do modlitwy za wstawiennictwem Świętej, która od wieków wyprasza zdroje łask dla kolejnych pokoleń mieszkańców lubartowskiej ziemi.

CZYTAJ DALEJ

Kościół jest mądry

Niedziela Ogólnopolska 24/2021, str. 25

Karol Porwich/Niedziela

Nawiązuję do tego, że stawiane przez Kościół diagnozy, sygnalizowane zagrożenia okazują się trafione. Weźmy pierwsze dwa przykłady z brzegu. Kościół w Polsce, ale nie tylko, przynajmniej od trzech dekad alarmował o kryzysie rodziny i kryzysie demograficznym z nim związanym. Niestety, jego słowa nie były przyjmowane z dostateczną uwagą. Były przez decydentów bagatelizowane, puszczano je mimo uszu jako „takie kościelne gadanie”. Skutek tego – mamy to, co mamy. Dziś wszyscy piszą już o tykającej bombie demograficznej w Europie i w innych najbardziej rozwiniętych krajach świata. W niektórych – np. w Korei Płd. czy we Włoszech jest gorzej, w innych – trochę lepiej, ale nigdzie nie jest dobrze. Podejmowane przez rządy działania prorodzinne i proprokreacyjne, przygotowane na szybko i realizowane jeszcze szybciej, w które wpompowywane są olbrzymie środki, nie przynoszą zamierzonego skutku. Dzieci rodzi się coraz mniej, a skalę problemu, z którym już wkrótce przyjdzie nam się mierzyć, spotęgowała jeszcze pandemia COVID-19. Kolejny raz okazuje się, że pieniądze wszystkiego nie załatwią.

CZYTAJ DALEJ

Abp de Moulins-Beaufort o sporach migracyjnych w Europie

2021-09-24 20:51

[ TEMATY ]

Europa

CCEE

kryzys migracyjny

Vatican News/AFP

Abp de Moulins-Beaufort

Abp de Moulins-Beaufort

W kryzysie migracyjnym nie można się domagać, by kraje Europy Wschodniej ponosiły ten sam ciężar, co dawne imperia kolonialne – uważa przewodniczący Episkopatu Francji. Uczestniczy on w obradach Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE), która jest poświęcona braterstwu w kontekście encykliki Fratelli tutti. Jednym z tematów obrad jest kryzys migracyjny.

Jak zauważa abp Éric de Moulins-Beaufort, ważne jest, abyśmy zdali sobie sprawę, że kraje naszego kontynentu miały różną historię. „To my kraje zachodnie byliśmy mocarstwami kolonialnymi, wyruszyliśmy na podbój świata, z dobrymi i złymi tego konsekwencjami, podczas gdy kraje Europy Wschodniej przez całe stulecia były dla nas przedmurzem, chroniącym nas przed Turkami, ale nie miały możliwości czy ochoty na kolonialne wyprawy. Mamy więc różną historię i różną odpowiedzialność. Nie możemy domagać się od krajów Europy Wschodniej, by w równej mierze ponosiły one konsekwencje naszych działań – mówi abp de Moulins-Beaufort.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję