Reklama

Kościół nad Odrą i Bałtykiem

Jubileusz metropolii

Dzień Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – 25 marca 1992 r. – był wyjątkowym w dziejach Kościoła w Polsce. Tego dnia papież Jan Paweł II bullą Totus Tuus Poloniae populus powołał metropolię szczecińsko-kamieńską.

Niedziela szczecińsko-kamieńska 12/2022, str. VI

[ TEMATY ]

30‑lecie istnienia

Metropolia szczecińsko‑kamieńska

Archiwum prywatne

Uroczystościom Bożego Ciała przewodniczył bp Kazimierz Majdański

Uroczystościom Bożego Ciała przewodniczył bp Kazimierz Majdański

Archidiecezja szczecińsko-kamieńska, jako stojąca na czele metropolii należała do najmłodszych w Polsce, gdyż erygowana została dopiero 28 czerwca 1972 r. bullą papieża Pawła VI Episcoporum Poloniae coetus. I chociaż zaczynała, w przypadku struktur centralnych od początku, a w wielu przestrzeniach duszpasterskich i organizacyjnych brakowało jej należytego rozkwitu, znanego w wiekowych diecezjach, to jednak wyjątkowa postawa pasterzy tych ziemi – bp. Jerzego Stroby (1972-78) i bp. Kazimierza Majdańskiego (1979-92) oraz ich czynna obecność zarówno w polskim, jak i powszechnym Kościele – doprowadziła do tego, że okres budowania i formowania tego Kościoła lokalnego, w krótkim czasie dopełnił się na tyle, iż w nowej reorganizacji kościelnej, Szczecin stał się stolicą metropolii.

Parafie i dekanaty

W chwili utworzenia metropolii archidiecezja szczecińsko-kamieńska miała już dostosowaną do potrzeb nową sieć dekanatów i parafii. Zamiast 15 dekanatów w chwili utworzenia diecezji było ich już 36, zamiast 119 parafii było ich teraz 241. Liczba 338 kapłanów diecezjalnych i zakonnych, którzy rozpoczynali tu posługę na początku istnienia diecezji, wzrosła do 531, z czego 364 stanowili księża diecezjalni, 156 księża zakonni i 11 z innych diecezji. O żywotności wspólnot parafialnych, włączonych w nową strukturę organizacyjną Kościoła świadczy i ten fakt, że wzrosła liczba kościołów parafialnych i filialnych z 536 do 648. Dodatkowo powstały 84 miejsca kultu, stanowiące przejaw troski Kościoła o ułatwienie wiernym uczestnictwa we Mszy św. tam, gdzie nie ma kościoła. Nowe seminarium duchowne zbudowane w Szczecinie mogło cieszyć się imponującą liczbą kleryków, która wzrosła z 40 kształcących się w Gościkowie-Paradyżu, gdy powstała diecezja, do 141.

W drodze do metropolii

Wielkim wydarzeniem w skali diecezji była 144. Konferencja Plenarna Episkopatu Polski obradująca w Szczecinie w dniach 7 i 8 września 1974 r. z okazji 850. Rocznicy Chrztu Pomorza. Również kolejna 207. Plenarna Konferencja Episkopatu Polski w dniach 20-23 czerwca 1985 r. w Szczecinie miała wymiar historyczny, gdyż tematem wiodącym było 40-lecie powrotu organizacji Kościoła katolickiego na Pomorze Zachodnie. Radością wiernych było trzykrotne nawiedzenie diecezji przez ikonę Matki Bożej Jasnogórskiej w: 1982, 1983 i 1990/91 r. Wizyta Jana Pawła II w Szczecinie 11 czerwca 1987 r. najgłębiej zapisała się w historii tej ziemi w myśl słów bp. Kazimierza Majdańskiego: „11 czerwca 1987 r.; data odtąd najświętsza; miejsce tutaj, na Jasnych Błoniach odtąd, w naszych wspomnieniach święte”.

Reklama

Znamiennym są wypowiedzi Pasterzy Kościoła dotyczące tych wydarzeń. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński, a zarazem jako arcybiskup gnieźnieński – metropolita diecezji szczecińsko-kamieńskiej – 9 sierpnia 1972 r., goszcząc wraz z bp. Bronisławem Dąbrowskim u pierwszego pasterza nowej diecezji bp. Stroby, po zwiedzeniu ruin katedry św. Jakuba Apostoła powiedział: „ta zniszczona katedra będzie symbolem odradzającej się i budującej nowej diecezji”. Kiedy 17 marca 1974 r. przybył do Szczecina na konsekrację biskupią ks. Jana Gałeckiego mógł już powiedzieć: „My dzisiaj przeżywamy w Szczecinie uczucie radosnej dumy. Niech krzepnie życie religijne w tym mieście i diecezji, na terenach, które od dawna były chrześcijańskie. Przypomina nam o tym zbliżający się jubileusz chrztu miasta Szczecina”. Podczas uroczystości 850. Rocznicy Chrztu Pomorza 8 września 1974 r., w szczecińskiej katedrze powiedział: „Wiara umacnia człowieka, rodzinę, naród, pomaga do przetrwania największych nawet przeciwności. (…) Na ziemiach tych niewiara usiłowała oderwać ludzi od Kościoła rzymskokatolickiego, a wiara w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół zespoliła i zjednoczyła ich z Narodem w duchu nadziei, miłości i pokoju”.

Głos Pasterza

Również o ogromnych osiągnięciach diecezjan podczas 207. Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski, 23 czerwca 1985 r. w Szczecinie, w obecności kard. Opilio Rossi, mówił kard. Józef Glemp: „Wczoraj, Najmilsi, wszyscy biskupi, mieliśmy możliwość przejść do wielu kościołów diecezji szczecińsko--kamieńskiej, aby odprawić nabożeństwa i spotkać się z wiernymi. Dzisiaj biskupi dzielą się entuzjastycznymi przeżyciami, których doznali widząc przepełnione świątynie, skupienie i modlitwę, entuzjazm i radość, z jaką lud ziemi szczecińskiej powitał Pasterzy całego Kościoła w Polsce. (…) Nie myśleliśmy nawet, że po kilkunastu latach zastaniemy ten Kościół w tak wielkim rozkwicie. Wielkie są zaiste jego osiągnięcia”.

Reklama

Z takim samym podziwem mówił Jan Paweł II, 18 czerwca 1983 r. na Jasnej Górze, do wiernych diecezji szczecińsko-kamieńskiej: „Patrzę na Was i sercem obejmuję całą Waszą diecezję, całe Pomorze, całe Wybrzeże. Wiele dokonał Kościół na tych terenach po ich powrocie w granice współczesnego państwa polskiego. Wielka praca nad tym, by wszyscy byli u siebie i swoi”.

Podążać w duchu wskazań

11 czerwca 1987 r. w Szczecinie Jan Paweł II dał jasne wskazówki na przyszłość aby dbać o ludzi i służyć Ziemi Szczecińskiej, bo to nasz wielki skarb; by seminarium duchowne w swoje mury przyjmowało „żywe kamienie”, by otaczano troską polskie rodziny, by życie społeczne charakteryzowało się patriotyzmem i obroną niepodległości, by kapłani i wierni wsłuchiwali się w głos orędzia fatimskiego, a wszyscy odkrywanie tożsamości miejsca.

Rzeczywiście kolejni metropolici szli w duchu tych wskazań. Arcybiskup Marian Przykucki (1992-99) pozostając wdzięczny poprzednikowi – bp. Majdańskiemu – za wielki wkład w przygotowanie diecezji do podniesienia jej do godności archidiecezji i metropolii, włożył duży wysiłek w dalsze jej kształtowanie przez rozszerzanie struktur organizacyjnych, troskę o rodzinę i młodzież, a przede wszystkim o kapłanów, którym okazywał wielką wdzięczność i szacunek. Drugi metropolita, abp Zygmunt Kamiński (1999-2009), odwołując się do bogatej historii Kościoła pomorskiego, podkreślał potrzebę kontynuacji i pogłębiania duchowości chrześcijańskiej zarówno osobistej, jak i wspólnotowej. Szczególną uwagę zwracał na znaczenie rodziny, wychowanie oraz kształtowanie dzieci i młodzieży, troskę o poziom akademickiego nauczania oraz szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia. Trzeci z kolei metropolita, abp Andrzej Dzięga (2009-), wyzwala nowe pokłady ducha wśród kapłanów i wiernych przez troskę o godność, świętość i trwałość małżeństwa, zachwyt nad Bożym darem życia, rozumne kształtowanie serc i umysłów młodego pokolenia, świętość i jedność kapłanów, rozmodlenie całych wspólnot parafialnych, animację i formację charyzmatyczną wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, dialog ze światem kultury i z naukowcami, a także odpowiednią pomoc charytatywną.

2022-03-15 11:48

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wspólnota – mała i odpowiedzialna

– Cieszymy się z tego powodu, że wy tworzycie tę parafię i wybudowaliście piękny kościół, aby tu przeżywać ciągłe nawracanie się – powiedział bp Antoni Długosz 17 października w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Częstochowie, dziękując za 30 lat istnienia tej wspólnoty.

Wdzięczność Bogu za wszystkie lata istnienia parafii i wszystkich ludzi (zarówno żyjących, jak i zmarłych) zaangażowanych w powstanie wspólnoty oraz wybudowanie pierwszego i drugiego kościoła zjednoczyła na modlitwie duszpasterzy i wiernych.

CZYTAJ DALEJ

Co naprawdę świętujemy?

W Boże Narodzenie warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Po co nastąpiło Wcielenie? Po co żłóbek i kolędy?
Po co przygotowania i karp, i choinki?

W wyznaniu wiary mówimy: „On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy”. Jezus przychodzi do człowieka, staje się człowiekiem dla nas i dla naszego zbawienia, abyśmy mieli uczestnictwo w życiu Bożym. Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, to znaczy, aby nas zjednoczyć z Bogiem, aby dać nam możliwość zamieszkania z Nim w wieczności, co więcej – abyśmy mogli lepiej wniknąć w Bożą miłość.

CZYTAJ DALEJ

Prymas Polski: trzeba wierzyć w Kościół Chrystusowy

2022-11-26 21:40

[ TEMATY ]

adwent

Gniezno

prymas Polski

abp Wojciech Polak

Episkopat News

„Trzeba wierzyć w Kościół Chrystusowy. Trudna to dziś wiara. Dla wielu bardzo trudna. Może także dlatego, że do końca nie rozumiemy, czym jest Kościół Chrystusa, że tak naprawdę nie jest tylko nasz, lecz należy do Niego” - mówił abp Wojciech Polak podczas Mszy św. z nieszporami sprawowanej 26 listopada w katedrze gnieźnieńskiej na rozpoczęcie Adwentu.

Nawiązując do rozpoczynającego się wraz z Adwentem nowego roku duszpasterskiego, który ma służyć obudzeniu i umocnieniu wiary w Kościół pojmowany jako dzieło Boga abp Polak powtórzył za papieżem Franciszkiem, że: „nie jesteśmy chrześcijanami dla naszych zasług lub tylko dlatego, że wyznajmy pewne credo, ale dlatego, że w chrzcie została nam dana żywa woda Ducha Świętego, która czyni nas umiłowanymi dziećmi Boga i braćmi między sobą”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Zarząd Instytutu NIEDZIELA wyznaczył w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję