Reklama

Zmarł najstarszy kapłan archidiecezji

KS. ANDRZEJ JASIŃSKI
Edycja gnieźnieńska 13/2001

17 marca br. w wieku 93 lat zmarł w Inowrocławiu najstarszy kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej - ks. Roman Zientarski.

Ks. Roman Zientarski urodził się 6 maja 1907 r. w Pleszewie. Jego ojciec był krawcem, matka gospodynią. Po zdaniu w 1925 r. matury w pleszewskim Gimnazjum Humanistycznym wstąpił do seminarium duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda 14 czerwca 1930 r.

Po święceniach rozpoczął pracę duszpasterską jako wikariusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy. Rok później został prefektem w Prywatnym Żeńskim Seminarium Nauczycielskim. Jednocześnie był moderatorem Sodalicji Panien Uczennic i Sodalicji Mariańskiej Panien. Ks. Zientarskiego pochłaniało harcerstwo. Prowadził obozy harcerskie stałe i wędrowne. Był kapelanem bydgoskich hufców. W 1934 r. kard. Hlond ustanowił go kapelanem Zakładu Karnego w Szubinie. I tutaj zorganizował drużynę harcerską, z którą wyjeżdżał na obozy na Huculszczyznę oraz na zloty międzynarodowe. W tym czasie zainteresował się życiem Polonii we Francji. Swoje wakacje poświęcał, by głosić im Dobrą Nowinę.

W 1937 r. rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie w Louvian w Belgii. Tam zdobył tytuł licencjata z zakresu pedagogiki i psychologii stosowanej. Wisząca w powietrzu wojna sprawiła, że ks. Zientarski musiał przerwać studia i wrócić do kraju.

Wybuch wojny zastał go w rodzinnym mieście. Przez dwa miesiące prowadził tutaj duszpasterstwo, ponieważ miejscowi kapłani musieli uciec. Hitlerowcy uważali go za proboszcza. 12 marca 1940 r. został aresztowany i osadzony w Forcie VII w Poznaniu. Potem był więźniem obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie (15 VII - 6 XII 1940 r.) i Dachau (8 XII 1940 r. - 29 IV 1945 r.).

Po wyzwoleniu obozu koncentracyjnego udał się z polecenia bp. Józefa Gawliny do Kissleggu i tam zajął się duszpasterstwem Polaków wysiedlonych do Niemiec. Szczególną troską objął dzieci i młodzież. Organizował dla nich polskie szkoły. Pomagał także miejscowemu proboszczowi. Za tę posługę zyskał sobie wielką wdzięczność całej niemieckiej parafii. W 1946 r. udał się do Waldkrich, gdzie był kapelanem, zorganizowanych przez dowództwo wojsk francuskich, oddziałów wartowniczych Groupements Auxiliers EtrangeMs - specjalnych oddziałów wartowniczych we francuskiej strefie okupacyjnej złożonych z młodzieży polskiej. Jednocześnie posługiwał jako kapłan Polakom mieszkającym w okolicy. O tej pracy możemy wiele dowiedzieć się z listu bp. Edwarda Lubowickiego, wikariusza generalnego dla Polaków w Niemczech. Pisał on do ks. Zientarskiego: " W Kisslegg znalazł Ksiądz tysiące Polaków łaknących po okresie niewoli pociechy religijnej od własnego księdza. Zapał niezwykły i gorliwość kapłańska Czcigodnego Księdza sprawia, że tysiące rodaków oczyszcza swe dusze w Sakramentach św. i zmienia swe życie. Przez swe wyjazdy w daleką okolicę szukał Ksiądz nowych dusz polskich, które podnosił na duchu i zbliżał do Boga. Mimo wyrażonej chęci powrotu do kraju, na moją prośbę, z pełnym zrozumienia swego powołania, objął Ksiądz w lipcu 1946 r. funkcję kapelana Kompanii Wartowniczej w całej strefie francuskiej. Ile razy czytałem sprawozdania Czcigodnego Księdza z tego okresu pracy, rozumiałem, ile dobrego Drogi Ksiądz zdziałał i jak konieczny był, aby setkom zaniedbanych chłopców przypomnieć ich obowiązki religijne".

Po powrocie z zagranicy został proboszczem parafii w Dąbrówce Kościelnej. Szybko odbudował, znajdujący się po wojnie w stanie ruiny, kościół. Ożywił życie tego sanktuarium maryjnego, organizując liczne pielgrzymki. W 1948 r. kard. August Hlond zlecił mu, by prowadził wykłady z filozofii w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Później doszły jeszcze zajęcia z psychologii i pedagogiki. Wymagało to wiele zaangażowania, bo był przecież jeszcze proboszczem, a dojazdy z Dąbrówki do Gniezna nie były rzeczą prostą. Wykłady prowadził do 1960 r.

10 lutego 1961 r. został proboszczem parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu. W parafii, oprócz kościoła parafialnego, znajdowały się dwie świątynie: pw. Świętego Krzyża i pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny. Ks. Roman Zientarski poświęcił wiele sił i czasu, by nadać im jak najpiękniejszy wygląd. O wiele ważniejsze było jednak duszpasterstwo. Pytany o nie odpowiadał: " Pracę duszpasterską, społeczną, wychowawczą i liturgiczną Bóg oceni najlepiej".

Oprócz obowiązków parafialnych spoczywały na nim zadania związane ze sprawowaniem urzędu dziekana dekanatu Inowrocław II ( 1962-84), wizytatora domów sióstr zakonnych (1967-69), spowiednika Sióstr Elżbietanek w Gnieźnie. 2 września 1963 r. decyzją Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły przy bazylice kolegiackiej Świętych Piotra i Pawła w Kruszwicy. 1 lipca 1984 r., w wieku 77 lat przeszedł na zasłużony odpoczynek.

W ubiegłym roku, 14 maja, obchodził niezwykły jubileusz siedemdziesięciolecia kapłaństwa. Z tej okazji Rada Miejska Inowrocławia, na wniosek Towarzystwa Miłośników Inowrocławia, nadała ks. Zientarskiemu tytuł Honorowego Obywatela tego miasta. Abp. Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, w specjalnym liście pisał do Jubilata: "Rzadko spotykany Jubileusz 70-lecia kapłaństwa jest czytelnym znakiem szczególnej łaski Ojca Niebieskiego. Ileż to radości wzbiera się dziś w duszy Księdza Kanonika! Ileż wspomnień i uczuć wdzięczności! I ja pragnę wyrazić Dostojnemu Księdzu Jubilatowi z głębi serca płynącą wdzięczność za kapłańską, godną postawę w latach golgoty obozu koncentracyjnego w Dachau oraz za długoletnią, gorliwą pracę duszpasterską w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu".

Brazylia: zginął polski misjonarz ks. Kazimierz Wojno

2019-09-22 18:51

o. ak, kg (KAI) / Brasilia

W nocy z soboty 21 na niedzielę 22 września został zamordowany polski misjonarz ks. Kazimierz Wojno, znany jako Padre Casemiro. Był on misjonarzem „fidei donum”, tzn. diecezjalnym (nie zakonnym) i pochodził z diecezji łomżyńskiej.

twitter.com
Ks. Kazimierz Wojno

Ks Kazimierz Andrzej Wojno urodził się 3 lutego 1948 w miejscowości Skłody Borowe w diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1973. Był m.in. notariuszem sądu biskupiego. Od wielu lat był proboszczem parafii Matki Bożej od Zdrowia (Paróquia Nossa Senhora da Saúde) w stolicy kraju – Brasilii.

Według policji padł on ofiarą rabunku a następnie morderstwa. Z parafii skradziono wiele przedmiotów kultu religijnego. Duchowny miał związane nogi, ręce i szyję. Pracujący jako dozorca w parafii 39-letni José Gonzaga da Costa też został związany, ale zdołał się uwolnić, po czym wezwał pomoc.

Na Wielkanoc tego roku prowadzona przez ks. Kazimierza parafia została okradziona, m.in. zrabowano wtedy tabernakulum, które po trzech dniach znaleziono na skupie złomu.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Święty Krzyż: XX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy

2019-09-23 19:34

Apis / Sandomierz (KAI)

Do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego piętnastoma trasami wyruszy w sobotę 28 września z wielu zakątków regionu świętokrzyskiego jubileuszowy XX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy. Będzie mu przyświecało hasło: „Krzyż Twój to moja Arka”.

larahcv/pixabay.com

Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy jest to największa w Polsce jednodniowa impreza turystyki pieszej organizowana przez duchowieństwo diecezji kieleckiej i Oddział Świętokrzyski PTTK. W rajdzie wezmą udział duchowni i młodzież z diecezji: kieleckiej, sandomierskiej i radomskiej. Patronują mu ordynariusze diecezjalni: bp Krzysztof Nitkiewicz, bp Jan Piotrowski i bp Henryk Tomasik.

Grupy pielgrzymów prowadzić będą przewodnicy świętokrzyscy PTTK z Kielc, Ostrowca Świętokrzyskiego, Sandomierza, Starachowic i Radomia. Zmierzać będą pieszo do sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na 12 trasach o różnym stopniu trudności i długości od 2, 5 km aż do 40 km, które wytyczyli świętokrzyscy przewodnicy.

Szlaki mają swoje nazwy: „Puszczańska” (18 km ze Świętej Katarzyny przez Łysicę), „Rudna” (15 km z Łagowa), „Widokowa” (10 km z Nowego Skoszyna), „Zbójecka” (10 km z Bielin), „Tatarska” (13 km z Dębna), „Jeleniowska” (15 km z Piórkowa), „Romańska” (9 km z Grzegorzowic), „Przygody” (18 km ze Świętej Katarzyny śladem kolejki wąskotorowej), „Akademicka” (12,5 km z Chybic), „Benedyktyńska” (7 km z Huty Nowej), „Rodzinna” (2,5 km z parkingu w Hucie Szklanej) i „Mocarny szlak” (40 km z Kielc).

Eucharystia sprawowana na Świętym Krzyżu będzie dziękczynieniem za Świętego Jana Pawła II - Honorowego Przewodnika Świętokrzyskiego. Pielgrzymi będą się modlić także o błogosławieństwo Boże dla: Ojca Świętego Franciszka, uczestników rajdu i ich rodzin diecezji - kieleckiej, sandomierskiej i radomskiej oraz przewodników świętokrzyskich PTTK.

Podczas rajdu zostaną wręczone odznaki „Korony Gór Świętokrzyskich” i odznaczenia PTTK.

Celem rajdu pielgrzymkowego jest m.in.: oddanie czci Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, a także promowanie piękna przyrody, historii i dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich i Regionu oraz popularyzacja świętokrzyskiego sanktuarium, jako Pomnika Historii oraz uczczenie 25. rocznicy powstania Koła Przewodników Świętokrzyskich PTTK „Bartek” .

Organizatorami są: Oddział Świętokrzyski PTTK w Kielcach, Diecezja Kielecka oraz Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu.

Zapisy uczestnictwa w rajdzie, przyjmowane są do 25 września. Zgłoszenia można dokonać za pomocą elektronicznego formularza na stronie internetowej www.rajd.pttkkielce.pl, na której znajduje się także regulamin imprezy.

Inicjatorem Świętokrzyskiego Rajdu Pielgrzymkowego był ordynariusz diecezji kieleckiej bp Kazimierz Ryczan. W pierwszym, zorganizowanym w 2000 r. wzięło udział ponad tysiąc osób. W następnym roku do rajdu dołączyli pielgrzymi z diecezji sandomierskiej, a w 2002 r. z radomskiej.

Święty Krzyż to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane są w nim relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Opactwo benedyktyńskie założone zostało z inicjatywy Bolesława Chrobrego w 1006 r. Obecnie opiekę nad nim sprawuje Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem