Reklama

Dni Prymasowskie w dekanacie i gminie Kłomnice

Myśleć jak Kardynał Wyszyński

Wiesława Jarońska, Renata Zaraś, Wojciech Mścichowski
Edycja częstochowska 24/2001

Wśród wielu inicjatyw odbywających się w naszej archidiecezji w ramach Roku Prymasa kard. Stefana Wyszyńskieho warto przybliżyć Dni Prymasowskie obchodzone w dekanacie kłomnickim pod patronatem abp. Stanisława Nowaka i senator Alicji Grześkowiak. Dniom Prymasowskim towarzyszyły liczne konkursy wiedzy o życiu Prymasa Tysiąclecia, występy zespołów artystycznych, spotkania, wystawy, a przede wszystkim modlitwa o rychłą beatyfikację Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Organizatorzy

Na długiej liście organizatorów i sponsorów znaleźli się m.in. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, parafie dekanatu kłomnickiego, Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", Zarząd i Rada Gminy Kłomnice, samorządy gmin ościennych, Akcja Katolicka, Gminne Stowarzyszenie Obywatelskie, Liga Krajowa oraz Jasnogórska Fundacja "Pro Patria" Bastion św. Rocha. Patronat medialny nad Dniami objęły: Gazeta Częstochowska, Radio Fiat, Radio Jasna Góra, TVP Katowice, Gazeta Solidarna, Magazyn Muzyczny Ruah oraz Tygodnik Katolicki Niedziela. Organizatorzy stworzyli warunki, by młodzież okolicznych szkół mogła z pomocą katechetów i nauczycieli zgłębiać mądrość Prymasa Tysiąclecia i czerpać z niej inspiracje do dalszego życia. Wśród uczestniczących w Dniach Prymasowskich nie zabrakło przedstawicieli Sejmu i Senatu, samorządów, księży z dekanatu z dziekanem ks. Zdzisławem Bednarzem, dyrektorów szkół i nauczycieli. "Kocham Ojczyznę więcej od własnego serca i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla Niej" - mówił kard. Stefan Wyszyński. Jedność myślenia i wspólnota działania małych ojczyzn to trwały fundament dla odradzającej się Polski, opartej na tysiącletniej tradycji narodu i dwutysiącletniej wierze i nauce Kościoła.

Uroczystości w Rzerzęczycach...

"Aby Polska - Polską była. Aby w Polsce - po polsku się myślało!" - te słowa Prymasa Tysiąclecia stały się hasłem uroczystości związanych z obchodami Dni Prymasowskich w dekanacie i gminie. Dni rozpoczęły się 15 maja w szkole Podstawowej w Rzerzęczycach. Prelekcję dla uczniów i zaproszonych gości nt. Człowiek w nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego wygłosiła Jolanta Ewartowska z Instytutu Prymasowskiego w Warszawie. W konkursie wiedzy o Prymasie dla szkół podstawowych dekanatu Kłomnice wzięły udział dzieci ze szkół w Rzekach Wielkich, Konarach, Zawadzie, Garnku, Kruszynie, Jackowie, Lgocie Małej, Widzowie, Skrzydlowie i Rzerzęczycach, a także Witkowicach i Kłomnicach. Prezentowana była również wystawa publikacji dotyczących życia i nauczania Księdza Prymasa oraz prac plastycznych uczniów szkół podstawowych dekanatu Kłomnice. Uroczystość uświetnił chór Szkoły Podstawowej w Rzerzęczycach.

Reklama

... Zawadzie

Otwarcia uroczystości Prymasowskich w Gimnazjum w Zawadzie 19 maja dokonała senator Alicja Grześkowiak, która z rąk prezesa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich - Mariana Dziewońskiego otrzymała tytył honorowego członka Stowarzyszenia. W tym dniu świadectwo spotkania z Księdzem Prymasem złożyła Maria Oprządek, która przez ostatnie 12 lat życia Księdza Kardynała należała do ścisłego grona jego współpracowników. W międzygimnazjalnym konkursie wiedzy o życiu i działalności Prymasa Tysiąclecia wzięli udział uczniowie z Borowna, Garnka, Kłomnic, Kruszyny, Widzowa i Zawady. Wzruszającym momentem dnia był występ młodzieżowych zespołów z Zawad i Kłomnic, a także przybyłego z Zakopanego zespołu " Stokrotki"oraz Antoniny Krzysztoń.

... i Kłomnicach

W niedzielę 20 maja w kościele pw. św. Marcina w Kłomnicach abp Stanisław Nowak odprawił uroczystą Mszę św., w kazaniu powiedział m.in.: "Miłość, jaką daje i proponuje Bóg, znacznie różni się od miłości, jaką daje świat. Miłość od Boga - to miłość czysta, szczera, głęboka, ofiarna, to miłość wymagająca posłuszeństwa, oparta na prawie i Słowie Bożym. Potrzeba nam takiej miłości na co dzień, w rodzinie, wspólnocie, społeczeństwie i ojczyźnie". Taką właśnie drogą, przepełnioną miłością do Boga i narodu, żył i podążał Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Warto taką drogą podążać i korzystać z mądrości Prymasa Tysiąclecia. Ksiądz Arcybiskup dokonał również otwarcia wystawy w remizie OSP poświęconej Prymasowi Tysiąclecia, na której zgromadzone zostały zdjęcia i pamiątki ilustrujące przemyślenia Księdza Prymasa dotyczące narodu, Kościoła i człowieka. Miłym akcentem kończącym Dni Prymasowskie w dekanacie i gminie Kłomnice był występ zespołu Kłomnickie Płomyczki, gorąco oklaskiwany przez Dostojnego Gościa.

Wszyscy zaangażowani w organizację Dni mają nadzieję, że wiedza o życiu i dziele Sługi Bożego kard. Stefania Wyszyńskiego zaowocuje postawami oddanymi wierze i narodowi, czyli tym wszystkim, czym żył i o czym nauczał Prymas Tysiąclecia. Należą się wyrazy uznania dla organizatorów, świeckich i duchownych, którzy połączyli wysiłki dla dobra młodego pokolenia Polaków.

Reklama

Przebaczenie w praktyce

2019-11-19 12:02

Ks. Jarosław Grabowski

Przebaczenie to jedno z największych i najtrudniejszych wymagań, jakie stawia nam wiara chrześcijańska. Gdyby istniało jedno słowo wyrażające sedno chrześcijańskiego przesłania, byłoby nim niewątpliwie słowo : „przebaczenie”.

slonme/pl.fotolia.com

Mamy przebaczać: naszym wrogom, nieprzyjaciołom, tym, którzy nas skrzywdzili, a nawet tym, którzy zadali nam cierpienie. Jak bardzo jest to trudne, dobrze o tym wiemy. Codziennie jednak wypowiadamy słowa modlitwy: „Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” (por. Mt 6, 12).

Podstawą przebaczenia jest odkupienie. To znaczy, że dobry Bóg wyzwolił nas z niewoli grzechu i zła. Przez grzech, który oddzielił ludzkość od Boga, wszyscy zasłużyli na potępienie. Ale w Jezusie Chrystusie – Odkupicielu człowieka – Bóg okazuje nam miłosierdzie, darowuje nam nasze długi. Ten akt przebaczenia wiele kosztuje. Krzyż Chrystusa jednak pokazuje jasno, że Pan Bóg nie przebacza grzechów, za które grzesznik nie żałuje, których nie pragnie naprawić. Przebaczenie nie polega na udawaniu, że zło nie istnieje, na zapominaniu o złu.

Przebaczyć to znaczy, pamiętając zło, stawić czoło całej jego odrazie, to znaczy żałować za nie i pokutować. Przebaczenie to wyrzeczenie się zarówno uraz, jak i pragnienia ich wyrównania (zemsty). Na poziomie emocji przebaczenie oznacza zanik osobistych animozji, pretensji, a na poziomie konkretnych działań oznacza anulowanie długu czy sprawiedliwej kary. Jezus stawia warunek: jeśli prosisz Boga o przebaczenie, musisz przebaczyć tym, którzy cię skrzywdzili. Na zakończenie Modlitwy Pańskiej, zawartej w Ewangelii według św. Mateusza, Jezus mówi wprost: „Jeśli bowiem darujecie ludziom ich przewinienia, to również i wam daruje Ojciec Niebieski” (6, 14-15).

Przebaczenie nie oznacza pobłażliwości wobec zła, zgorszenia czy wyrządzonej krzywdy. Wyjście z dobrą wolą naprzeciw komuś, kto nas skrzywdził, wymaga wielkiej siły ducha, wewnętrznej wolności, a przede wszystkim wymaga głębokiej i żywej wiary. Aby naprawdę szczerze wyznać: „przebaczam ci!”, na przykład wobec żałującego swych czynów mordercy bliskiej osoby, trzeba mieć wielką motywację, która płynie z wiar. Trzeba mieć wiarę, aby powiedzieć: „przebaczam Ci!”. To jest siła i odwaga!.

„Przebaczenie oczyszcza mnie, nie zaś mojego winowajcę. Przebaczenie oczyszcza z pragnienia odwetu” (ks. Józef Tischner). Wydaje się ono niejako sprzeczne z rozumem, bo ten zawsze będzie się sprzeciwiał, będzie szukał odwetu, wyrównania krzywd. Dlatego przebaczenie w gruncie rzeczy jest dziełem serca, a nie rozumu.

Przebaczenie w praktyce nie jest prostym gestem, nad którym potrafimy zapanować. Ono jest drogą, procesem wyzwalania się, którego nie możemy podjąć inaczej, jak tylko współdziałając z łaską Bożą. Najważniejsze jest nasze zdecydowanie się na przebaczenie, nasze: „chcę przebaczyć”. To jest punkt wyjścia do dalszej pracy nad przebaczeniem, które stopniowo ma ogarnąć nasze serce.

Ono jest trudne, ale możliwe. Zdolność przebaczenia jest oznaką naszej wielkości i duchowej siły. Jesteś wielki, gdy potrafisz przebaczyć.

Fragmenty pochodzą z książki: ks. Jarosław Grabowski „Przewodnik dla pytających o wiarę” wyd. Edycja św. Pawła, Częstochowa 2014 Zobacz

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Weszły w życie przepisy zwalczające nielegalne adopcje

2019-11-20 13:50

ar, lk, Ministerstwo Sprawiedliwości / Warszawa (KAI)

Weszła w życie nowelizacja, zgodnie z którą za nielegalne lub przeprowadzone z obejściem prawa adopcje dzieci, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Zmiana ta ma pomóc w zwalczaniu procederu oddawania dzieci do nielegalnych adopcji za pieniądze.

Agnieszka Bugała

Po tym, jak nowe prawo zwalczające nielegalne adopcje 16 października 2019 r. jednogłośnie przyjął Sejm, a dwa dni później bez poprawek Senat, 25 października przepisy o karach za nielegalne adopcje podpisał Prezydent RP. Dziś weszły one w życie.

Dziecko nie może być przedmiotem transakcji. - Stawiamy dobro dzieci na pierwszym miejscu. Zapełniamy lukę w prawie, która pozwalała na groźny proceder nielegalnych adopcji. Podejmujemy zdecydowaną walkę z szarą strefą adopcyjną – podkreślał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, który nadzorował prace nad ustawą.

Do tej pory odpowiedzialność karna groziła jedynie za organizowanie nielegalnych adopcji na szeroką skalę. Można za to trafić do więzienia na okres od 3 miesięcy do 5 lat. Dlatego konieczne były zmiany w prawie.

Nowelizacja Kodeksu karnego powoduje, że bezkarne nie pozostaną również „pojedyncze” nielegalne adopcje. Karę poniesie zarówno matka, jak i osoba przyjmująca dziecko. Nowy przepis stanowi, że kto odda lub przyjmie dziecko do adopcji z pominięciem odpowiedniego postępowania sądowego (np. poprzez fałszywe wskazanie ojcostwa), może trafić do więzienia nawet na 5 lat.

Taka sama kara będzie grozić osobie, która zatai przed sądem, że oddała dziecko za pieniądze lub inną korzyść. Jeśli to zatai, narazi się na 5 lat więzienia. Jeśli nie zatai – sąd uzna, czy doszło do transakcji, która wyklucza możliwość adopcji, czy jedynie do nieznaczącej gratyfikacji.

Chodzi o to, by nie przekreślać adopcji w przypadkach, gdy matka przyjmie od przyszłych rodziców adopcyjnych drobny prezent, np. pieluszki czy mleko dla niemowlęcia.

Zdaniem ministerstwa sprawiedliwości, nie można tolerować sytuacji, w której bezpieczeństwo dziecka w wielu aspektach życiowych, psychologicznych i prawnych jest zagrożone. A takie są konsekwencje bezprawnych adopcji. Groźne zjawisko rozszerzyło się do tego stopnia, że państwowe ośrodki zajmujące się znajdowaniem rodzin dla samotnych dzieci alarmowały o istnieniu w Polsce szarej strefy adopcyjnej.

Według szacunkowych ocen, w Polsce może dochodzić rocznie nawet do 2 tys. przypadków handlu dziećmi, przy około 3 tys. legalnych adopcji. Część dzieci nielegalną drogą trafia za granicę.

Nowe regulacje uderzą w szarą strefę adopcyjną, przeciwdziałając ogromnemu ryzyku dla dzieci. Legalni rodzice adopcyjni są sprawdzani w państwowych ośrodkach, przechodzą szkolenia, muszą spełniać odpowiednie wymogi prawne i etyczne. W szarej strefie nie obowiązują natomiast żadne zasady, rządzi jedynie pieniądz.

Nowe rozwiązania mają umożliwić skuteczne ściganie uczestników groźnego procederu. Będą też miały skutek prewencyjny: surowe kary powinny odstraszyć od zawierania bulwersujących transakcji, w których dziecko jest „żywym towarem”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem