Reklama

Z życia diecezji

Dekanaty Grudziądzkie

Centralne obchody powrotu Grudziądza do Macierzy

23 stycznia obfitował w wiele wydarzeń. Dla niektórych, którzy pamiętają jeszcze dzień 23 stycznia 1920 r., był to dzień wspomnień. Po 148 latach niewoli wkroczyły do Grudziądza oddziały Wojska Polskiego. W tym roku centralne obchody rocznicy zaplanowano na niedzielne popołudnie. O godz. 16.00 po brzegi wypełniła się najstarsza świątynia miasta - kolegiata św. Mikołaja. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. inf. Tadeusz Nowicki, proboszcz parafii, który swoją homilię poświęcił wielkiemu dobru, które stanowi wolność narodu i jego pomyślny rozwój. W Eucharystii wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, kompania honorowa Wojska Polskiego oraz chór męski „Echo”, który zawsze uświetnia podobne uroczystości celebrowane w grudziądzkiej farze. O godz. 17.00 na Rynku Głównym, u stóp pomnika Żołnierza Polskiego rozpoczęła się, z zachowaniem pełnego ceremoniału wojskowego, uroczystość patriotyczna. Oddano hołd pamięci tym wszystkim, którzy za naszą wolność złożyli daninę krwi i poświęcili jej swoje młode życie.

Zenon Zaremba

Dekanaty toruńskie

Dzień życia konsekrowanego

W święto Ofiarowania Pańskiego w całym Kościele Powszechnym obchodzony jest dzień życia konsekrowanego. O godz. 10.00 w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu, pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego, odprawiona została uroczysta Msza św., podczas której osoby konsekrowane, poświęcone w szczególny sposób Panu Bogu poprzez śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, odnowiły swoje przyrzeczenia. Śluby te stawiają osoby konsekrowane w samym centrum Kościoła

„Przykładamy serce i ręce do sprawy jedności”

25 stycznia w liturgiczne święto nawrócenia św. Pawła, w kościele Wniebowzięcia NMP odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Liczny udział wiernych stworzył dobrą atmosferę do przeżycia żarliwej modlitwy o jedność chrześcijan. Uroczystość organizowana była - we współpracy z Wojewódzkim Oddziałem Polskiej Rady Ekumenicznej - przez ks. dr. Krzysztofa Krzemińskiego, kierownika referatu ds. Dialogu Religijnego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, prorektora Wyższego Seminarium Duchownego. Miała ona wielkie zaplecze duchowe u studentów seminarium. W skład Polskiej Rady Ekumenicznej wchodzą przedstawiciele Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP, Kościoła Ewangelicko--Metodystycznego w RP, Kościoła Polskokatolickego w RP, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP i Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Nabożeństwa ekumeniczne, ze względu na obszar województwa, odbyły się w: Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu, Działdowie i Ciechocinku.
Materiały modlitewne na ten czas zostały w tym roku przygotowane przez rodziny ze Słowacji. Poruszały one główny temat refleksji i modlitwy: „Chrystus fundamentem Kościoła (1 Kor 3, 1-23)”. Na dzień naszego spotkania przypadł tekst „Jesteście Chrystusowi”. Przeczytane fragmenty biblijne (Iz 44, 1-8, Ap 4, 1-11 i Mk 9, 33-35) stały się osnową bogatej homilii ks. prob. Jerzego Molina z parafii pw. św. Szczepana (Ewangelicko-Augsburskiej) w Toruniu.
Komentarz do hasła tygodnia Chrystus jedynym fundamentem Kościoła na dzień nawrócenia św. Pawła zwracał uwagę, że ostatniego dnia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Apostoł wskazuje na więzi istniejące między współpracownikami pozostającymi w służbie Ewangelii. Wspólnotę tę postrzega w kontekście uniwersalnej i kosmicznej jedności. Zapewnia tych, którzy w różnym czasie i miejscu budowali na tym jedynym fundamencie, że należą do Chrystusa, gdyż są Chrystusowi, a tym samym Boży. Paweł świadom jest tego, w jaki sposób działa Bóg przez Chrystusa w swoim stworzeniu, aby wszystko uczynić nowym. Jako współpracownicy i słudzy jesteśmy zjednoczeni kiedy uświadamiamy sobie, że nasza służba bierze początek w Chrystusie i ukierunkowana jest na Boga, który położył jedyny fundament wiary i od którego pochodzi nasza jedność. Homilia ks. Molina ukazała wiele szczegółów tych treści, realizujących się w toruńskim społeczeństwie. My „przykładamy serce i ręce do sprawy jedności, a dzisiejsze nasze modlitwy są na to pięknym dowodem”.
W liturgii nabożeństwa śpiewaliśmy, wspólne z Parafią Ewangelicko-Augsburską, dwie pieśni - O, Panie szukasz dzieci swych oraz Pod Twą obronę Ojcze na niebie. Tych wspólnych pieśni mamy znacznie więcej.

Reklama

Ks. Józef Nowakowski

RODZINA BOGIEM SILNA

Łatwo się zagubić w wielości propozycji, które oferuje współczesnemu człowiekowi dzisiejszy świat. Można zatracić to najważniejsze pragnienie - pragnienie Boga, który jako jedyny może zaspokoić głód ludzkich serc.
Rodzina silna Bogiem, oparta na małżeństwie, jest niezastąpioną instytucją i podstawowym dobrem wspólnym każdego społeczeństwa.
Warto i należy zabiegać o rodzinę. W młodej toruńskiej parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, już od trzech lat, z inicjatywy ks. kan. Tadeusza Partyki i małżonków Urszuli i Zdzisława, Teresy i Mariana, powstały 2 kręgi Kościoła Domowego, które spotykają się przygotowując oprawę liturgiczną, Mszy św. w każdą I niedzielę miesiąca. Mszę tę ofiarowują w intencjach Kościoła Domowego w parafii i diecezji.
Każdy krąg - sześć par małżeńskich i duchowy opiekun ks. wikariusz Krzysztof Rynkowski - spotykają się raz w miesiącu w poszczególnych rodzinach na wspólnej modlitwie opartej na rozważaniu Pisma Świętego.
Rodzina stanowi fundament życia społecznego i obywatelskiego i dlatego znajduje się w centrum społecznego nauczania Kościoła.
Niech Święta Rodzina, która też musiała przezwyciężać niemało prób, czuwa nad wszystkimi rodzinami świata. Oby w Roku Eucharystii odnalazła światło i siłę, by postępować w jedności i wzrastać jako Kościół domowy.

Helena Porzezińska

Wkrótce

Odpust parafialny w święto bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

W związku z 60. rocznicą narodzin dla nieba bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika ks. Ryszard Domin proboszcz parafii pw. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu zaprasza na odpust parafialny w niedzielę 20 lutego o godz. 12.30. Sumę odpustową odprawi ks. Krzysztof Dębiec, Dyrektor Diecezjalnego Ośrodka Formacji Diakonów Stałych.

Zaproszenie

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu wraz z nadejściem nowego roku podjęło nowe inicjatywy posługi miłosierdzia. Należą do nich m.in.: poniedziałkowe dyżury specjalistów z dziedziny uzależnień i współuzależnień, a w środy - chrześcijańskich psychologów (17: 00-19: 00). W ostatnią sobotę miesiąca o godz. 10: 00 odbywa się Msza św. z posługą modlitwy o uzdrowienie prowadzona przez wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do konsultacji z fachowcami i wspólnej modlitwy do Jezusa Miłosiernego. ak

Kolejny wykład otwarty w seminarium

23 lutego br. ks. prof. Waldemar Chrostowski wygłosi wykład otwarty pt. „Przyjąć do domu podróżnych. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie (Mt 25,35 c)”. Wykłady odbywają się w Wyższym Seminarium Duchownym o godz. 20.00.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Watykan: papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego

2020-01-21 12:05

[ TEMATY ]

Franciszek

Adobe.Stock

Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego.

Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła. W tym roku, po raz pierwszy, Niedziela Słowa Bożego przypada 26 stycznia.

Papież podkreśla, że dla zrozumienia Pisma Świętego konieczne jest odczytywanie go w perspektywie wydarzenia Chrystusa, a jednocześnie wydarzenia z Misji Jezusa i Jego Kościoła należy odczytywać w świetle Pisma Świętego. Przypomina, iż na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosił, aby jedna niedziela w ciągu roku została w całości poświęcona słowu Bożemu. Zaznacza, że ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego spełnia prośby Ludu Bożego, a także postulaty zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego oraz adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini.

Przeczytaj także: List Apostolski papieża Franciszka Aperuit Illis ustanawiający Niedzielę Słowa Bożego

„Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” – czytamy w dokumencie Ojca Świętego.

Franciszek zachęca, by tego dnia dokonywać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, aby podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Proponuje biskupom, aby w tę Niedzielę udzielać urzędu lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w liturgii. Również „proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina” – dodaje papież.

Ojciec Święty wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Należy ona przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie, jednoczącym wiernych i sprawiającym, że stają się jednym ludem.

Franciszek podkreśla odpowiedzialność biskupów za wyjaśnianie i pomoc wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego. Następnie wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie. „Od nas, kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nieodpowiednich argumentów” pisze. Podkreśla, że konieczne jest, aby także katecheci odnawiali się poprzez bliskość i studiowanie Pisma Świętego.

Papież podkreśla, że Chrystus jest pierwszym egzegetą Pisma Świętego i wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami. „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących” – stwierdza Ojciec Święty.

Franciszek zaznacza też rolę Ducha Świętego. „Bez Jego działania ryzyko zamknięcia się w obrębie samego tekstu pisanego byłoby zawsze wysokie, ułatwiając w ten sposób jego interpretację fundamentalistyczną, od której musimy się trzymać z dala, aby nie zdradzić natchnionego, dynamicznego i duchowego charakteru, jaki posiada Święty Tekst” - pisze. Zachęca też, by „nie przyzwyczajać się do Słowa Bożego, ale karmić się Nim, by coraz głębiej odkrywać i przeżywać naszą relację z Bogiem i braćmi”. Papież podkreśla też rolę Pisma Świętego jako inspiracji uczynków miłosierdzia. Wskazuje na Matkę Bożą jako wzór odczytywania i życia Słowem Bożym.

Na zakończenie Ojciec Święty zachęca: „ Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)”.

CZYTAJ DALEJ

Byśmy wszyscy stanowili jedno. Zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Gorzowie

2020-01-26 14:07

[ TEMATY ]

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Aleksandra Bedka

Nabożeństwo ekumeniczne w kaplicy katedralnej

W miniony piątek 24 stycznia br. zakończyliśmy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Nabożeństwo podsumowujące odbyło się w gorzowskiej kaplicy katedralnej pod przewodnictwem ks. Zbigniewa Kobusa, proboszcza tutejszej parafii, ks. Jarosława Szmajdy, proboszcza parafii prawosławnej w Gorzowie Wlkp. oraz ks. Tadeusza Kuźmickiego, ojca duchownego seminarium w Paradyżu i referenta ds. ekumenizmu w diecezji. Obecni byli także członkowie Kościoła ewangelicko-augsburskiego, którzy reprezentowali nieobecnego ks. bp Mirosława Wolę – pan Paweł Leszczyński ze współbratem. Podczas nabożeństwa zgromadzeni wierni mogli wysłuchać homilii wygłoszonej przez proboszcza Kościoła prawosławnego, który zachęcał do budowania jedności na wzór chrystusowy.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję