Reklama

Konsekracja kościoła w Żeroniach

Ks. Mariusz Wojturski
Edycja łódzka 22/2012

Poświęcenie kościoła i ołtarza zalicza się do najbardziej uroczystych aktów liturgicznych. Kościół bowiem, w którym gromadzi się wspólnota wiernych, aby słuchać słowa Bożego, zanosić modlitwy błagalne, wielbić Boga, a przede wszystkim przyjmować sakramenty, gdzie przechowuje się Najświętszy Sakrament Eucharystii jest szczególnym miejscem obecności Boga, jest obrazem Kościoła jako świątyni Boga zbudowanej z żywych kamieni.
Dla małej, bo liczącej ok. 500 osób wspólnoty parafialnej w Żeroniach, 1 maja br. był wspaniałym i od dawna wyczekiwanym dniem, wiążącym się z tym ważnym wydarzeniem. Tego dnia odbyły się uroczystości konsekracji parafialnej świątyni pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Dzień konsekracji stanowił uwieńczenie ogromnej pracy i ofiar całej wspólnoty parafialnej oraz jej proboszcza ks. Dariusza Chlebowskiego.
Celebrującego uroczystość abp. Władysława Ziółka, metropolitę łódzkiego, na początku Eucharystii przywitali przedstawiciele wspólnoty parafialnej oraz Proboszcz, prosząc o poświęcenie kościoła. Następnie Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił wodę i pokropił nią wiernych, którzy stanowią duchową świątynię, oraz ściany kościoła i ołtarz. Po odczytaniu tekstów lekcji i Ewangelii Pasterz Kościoła łódzkiego w okolicznościowej homilii podkreślił, że świątynia jest tym szczególnym miejscem, gdzie rozbrzmiewa Chrystusowa Ewangelia, dobra nowina o powołaniu każdego człowieka do zbawienia, miejsce głoszenia prawdy Bożej, której dziś tak bardzo nam potrzeba. To w tym miejscu sprawowana jest przenajświętsza ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, w której uobecnia się tajemnica paschalna, tajemnica Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Pasterz archidiecezji zwrócił także uwagę, iż uroczystość konsekracji świątyni przypada w pierwszą rocznicę wyniesienia na ołtarze naszego umiłowanego rodaka, Jana Pawła II i odwołując się do nauczania i wezwań skierowanych ongiś przez naszego umiłowanego papieża, zachęcił do takiego przeżywania obecnej uroczystości, aby powierzyć się wstawiennictwu Jana Pawła II przed Bogiem, by czuwał nad Kościołem, naszą ojczyzną i nad tą wspólnotą parafialną, przeżywającą konsekrację swej świątyni.
Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych dostojny Celebrans odmówił modlitwę, wyrażającą zamiar poświęcenia kościoła i ołtarza na zawsze Bogu oraz prośbę o jego błogosławieństwo. Kolejnym aktem były obrzędy namaszczenia, okadzenia, nakrycia i oświetlenia ołtarza jako widzialne znaki ukazujące niewidzialne dzieła, których Pan dokonuje za pośrednictwem Kościoła sprawującego Boże misteria. Przez namaszczenie krzyżmem ołtarz staje się symbolem Chrystusa, kadzidło spala się na ołtarzu, aby ukazać, że Ofiara Chrystusa wznosi się do Boga jako słodka woń, a modlitwy wiernych wznoszą się do tronu Boga. Nakrycie ołtarza wskazuje, że ołtarz jest miejscem Ofiary eucharystycznej. Oświetlenie ołtarza, a następnie oświetlenie kościoła przypomina, że Chrystus jest światłem, które oświeca Kościół i cały świat. Na tak przygotowanym ołtarzu została odprawiona Msza św. będąca najważniejszą częścią całego obrzędu.
Po Komunii św., do której przystąpili bardzo licznie wierni, proboszcz parafii ks. Dariusz Chlebowski skierował słowa wdzięczności do Pasterza archidiecezji za wszelką pomoc i wsparcie. Wyraził także podziękowanie wszystkim uczestnikom uroczystości, a w szczególności przeorowi Jasnej Góry, o. Romanowi Majewskiemu, księżom proboszczom poprzednikom, obecnym kapłanom oraz wiernym świeckim. Przed udzieleniem błogosławieństwa Ksiądz Arcybiskup, w uznaniu zasług i zaangażowania, obdarzył ks. proboszcza Dariusza Chlebowskiego godnością kanonika. Po zakończeniu Eucharystii z koncertem wystąpił zespół ludowy „Grabiczanie”.

Historia parafii

Myśl powstania parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Żeroniach pojawiła się w 1927 r. Dziekan tuszyński ks. Józef Pełczyński w imieniu tutejszych mieszkańców i w oparciu o życzliwość dziedzica z Kociołek Janusza Łuszczewskiego - który ofiarował na rzecz przyszłej parafii 5 mórg ziemi, prosił Kurię Biskupią w Łodzi o rozpatrzenie tej sprawy i podjęcie decyzji utworzenia nowej parafii. Znaleźli się chętni ofiarodawcy ziemi pod nowy kościół i plebanię. Byli to mieszkańcy wioski Bleszyn: Antoni i Natalia Bernerowie oraz Stanisława i Leon Jarzębowscy. Ofiarowali oni 2 morgi piaszczystej ziemi przylegającej do gruntów żerońskich.
W 1928 r. zakupiono w Lubieniu nowy budynek wykonany z bali sosnowych, który został przeznaczony na plebanię. W tym samym roku rozpoczęto budowę kościoła, który budował wiejski cieśla Antoni Mielczarek z Wodzina, przy pomocy miejscowych cieśli i stolarzy. Był to kościół jednonawowy z drewna ofiarowanego przez gromadę Malewiec i ówczesnego właściciela majątku Rusociny p. Przedpełskiego. On też ufundował główny ołtarz do kościoła wykonany w pracowniach poznańskich. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Czesław Patrycy, który energicznie zabrał się do organizowania parafii. W dniu 6 sierpnia 1929 r. bp Wincenty Tymieniecki, ówczesny ordynariusz łódzki, podpisał dekret erekcyjny nowej parafii, a 11 sierpnia 1929 r. ks. prał. Stanisław Mirecki - dziekan pabianicki - dokonał poświęcenia nowego kościoła. Parafia zaczęła działać samodzielnie od dnia 15 sierpnia 1929 r. Patronami parafii zostali: Matka Boża Częstochowska, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a później św. Ignacy Loyola.
Pierwsi proboszczowie administrują parafią bardzo krótko: ks. Czesław Patrycy (1929-30), ks. Władysław Chojnacki (1930-33), ks. Jan Kasprowicz (1933-34). Wszyscy trzej zginęli później w obozie koncentracyjnym w Dachau. W 1934 r. proboszczem zostaje ks. Roch Łaski - dobry, solidny gospodarz i administrator. W 1936 r. dokupuje on 7, 5 morgi ziemi. Parafia posiada więc ogółem 14,5 mórg ziemi. W czasie II wojny światowej ksiądz proboszcz zostaje aresztowany i wywieziony do obozu w Dachau, a kościół został zamknięty i obrabowany.
W roku 1983 ks. Józef Stachniak przystąpił do budowy nowego kościoła. Został on zaprojektowany przez arch. inż. Macieja Zatorskiego i przypomina swoim stylem kościoły góralskie. Świątynia została ukończona w 1986 r. W 1985 r. została rozpoczęta budowa nowej plebanii. Kontynuacją rozpoczętych prac zajął się nowo mianowany w 1988 r. proboszcz ks. Jerzy Serwik. 27 sierpnia 1989 r., w czasie odpustu ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, bp Władysław Ziółek poświęcił nową świątynię. Budowa plebanii, zagospodarowanie terenu wokół niej oraz prace uzupełniające ostateczny wizerunek kościoła zostały ukończone w 1994 r.

Ksiądz uniewinniony, media milczą

2019-06-04 13:08

Włodzimierz Rędzioch
Niedziela Ogólnopolska 23/2019, str. 16-17

Pod koniec stycznia 2019 r. światowe media nagłośniły sprawę ustąpienia z urzędu szefa biura Kongregacji Nauki Wiary – ks. Hermanna Geisslera po wysunięciu wobec niego przez byłą zakonnicę zarzutów o molestowanie

Włodzimierz Rędzioch
Ks. Hermann Geissler został uniewinniony od zarzucanego mu czynu przez Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. Media, które nagłaśniały fałszywe oskarżenia, teraz milczą

Oskarżenie to wysunęła Doris Wagner-Reisinger, twierdząc, że do próby jej seksualnego wykorzystania doszło w 2009 r. w Rzymie przy okazji spowiedzi. Dla mediów była to bardzo „atrakcyjna” wiadomość, bo chodziło o księdza, którego do Watykanu sprowadził sam kard. Joseph Ratzinger. Hermann Geissler urodził się w Austrii niedaleko Innsbrucka w 1965 r. Gdy odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa, wstąpił do wspólnoty życia konsekrowanego „Das Werk” (Familia Spiritualis Opus). Przełożeni wkrótce docenili tego bardzo uzdolnionego i wszechstronnie wykształconego młodego kapłana – pracę w Kongregacji Nauki Wiary, u boku jej prefekta kard. Ratzingera, rozpoczął, gdy miał zaledwie 27 lat, i pracował w tej dykasterii aż do momentu wybuchu skandalu.

Dla mnie sprawa ks. Geisslera miała też inny, bardziej osobisty wymiar – agencje podawały informacje o zarzutach pod jego adresem z wykonanym przeze mnie zdjęciem ściągniętym bez mojego pozwolenia z internetu. Był to portret ks. Geisslera na tle obrazu z wizerunkiem kard. Ratzingera. Zrobiłem mu to zdjęcie, gdy udzielił mi wywiadu o swoim dawnym szefie, czyli kard. Ratzingerze (https://www.niedziela.pl/artykul/130330/nd/Pokora-i-zawierzenie-Panu-Bogu). W ten sposób łączono, niejako namacalnie, postać księdza, który miał się dopuścić nadużyć, z osobą Papieża emeryta.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

38. Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę

2019-06-16 15:51

AKW

– Musimy jasno powiedzieć, że pijaństwo i inne grzeszne nałogi grożą utartą wiecznego zbawienia. Dlatego tutaj, na Jasnej Górze, musimy usłyszeć wołanie, wołanie o nawrócenie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk – mówił w homilii bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości.

Anna Wyszyńska/Niedziela

Homilia została wygłoszona podczas 38. Pielgrzymki Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. Pielgrzymka, której motto brzmiało: „Młodzi trzeźwi i wolni” odbyła się 15-16 czerwca 2019 r.

Pielgrzymkę rozpoczęło spotkanie w Sali Papieskiej. Witając apostołów trzeźwości z całego kraju bp Tadeusz Bronakowski przypomniał nauczanie św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, którym na sercu leżała trzeźwość naszego narodu. - Dodał, że wielkie dzieło, które przyniósł niedawny Narodowy Kongres Trzeźwości nie zrealizuje się samo, potrzeba wielu ludzi, ludzi bardzo oddanych, kochających Pana Boga i drugiego człowieka, aby ten program zrealizować. Niestety, proalkoholowa mentalność naszych rodaków wzrasta. Wzrasta spożycie alkoholu, każdego dnia Polacy kupują milion, a niektórzy mówią, że nawet 3 miliony tzw. „małpek”, małych buteleczek alkoholu. Władze samorządowe nie kwapią się do skutecznego podjęcia problemu zwalczania alkoholizmu.

Anna Wyszyńska/Niedziela

– Musimy tłumaczyć i przekonywać, jak wielkim zagrożeniem jest alkohol w naszej Ojczyźnie i modlić się o łaskę wolności wewnętrznej dla naszego narodu – kontynuował bp Bronakowski.

Prelekcję na temat „Dzieci i młodzież w Narodowym Programie Trzeźwości” wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Kulbacki, który przypomniał, że 40 lat temu Jan Paweł II w Nowym Targu pobłogosławił dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Tegoroczna pielgrzymka na Jasną Górę jest modlitewnym wołaniem o trzeźwość młodych: nastolatków i dzieci. Narodowy Program Trzeźwości jest swoistą receptą, według której będziemy sporządzać programy działania. Ale są też środki doskonale nam znane i powszechnie dostępne. Jednym z ich jest profilaktyka uzależnień, bo każdy naród świadomy sensu swojego istnienia troszczy się o dzieci i młodzież, o potomstwo, które przejmie wartości pokolenia rodziców i będzie je realizować. Odpowiedzialność za trzeźwość młodych spoczywa przede wszystkim na rodzicach, ale także na nauczycielach, duszpasterzach i wychowawcach. Naszym celem jest wychowanie wolnych ludzi, którzy zajmą trzeźwą postawę w każdej dziedzinie życia.

Podczas spotkania w Auli zostały przedstawione świadectwa osób uzależnionych, które weszły na drogę trzeźwego życia, a także inicjatywa „Wesele wesel” - obejmująca małżeństwa, które swoje przyjęcia weselne zorganizowały bez alkoholu.

Po Apelu Jasnogórskim i Mszy św., w Bazylice, której przewodniczył bp Tadeusz Bronakowski, uczestnicy pielgrzymki podjęli czuwanie przed Najświętszym sakramentem w intencji trzeźwości rodzin.

Drugi dzień pielgrzymki rozpoczął się Drogą Krzyżową na Walach jasnogórskich. Następnie bp Tadeusz Bronakowski odprawił przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Mszę św. w intencji wszystkich, którzy podejmują dzieło apostolstwa trzeźwości. W homilii zwrócił m. in. uwagę na sytuację młodego pokolenia, otoczonego medialnym szumem, w którym nie ma zachęt do moralnego życia, są natomiast reklamy zachęcające do spożywania alkoholu. Bp Bronakowski zachęcał, abyśmy zrobili sobie rachunek sumienia i odpowiedzieli na pytania: Jak wygląda nasze życie rodzinne? Jakie miejsce w życiu naszych rodzin zajmuje Jezus Chrystus? Dlaczego tak słabo reagujemy na coraz częstsze obrażanie Boga w przestrzeni publicznej? Razem z kard. Stefanem Wyszyńskim zadajmy sobie pytanie: Jakiej chcemy Polski? Czy chcemy Polski przepitej, zniewolonej nałogami? Grzeszne nałogi grożą utratą życia wiecznego – dlatego razem z Janem Pawłem II wołajmy o odnowę tej ziemi. „Młodzi trzeźwi i wolni” to nie tylko hasło przyświecające działaniom w Apostolstwie Trzeźwości, ale to zobowiązanie całego narodu wobec Boga. – Niech nasz rachunek sumienia zapoczątkuje narodowy zryw do walki – walki o przyszłość młodego pokolenia – apelował bp Bronakowski.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem