Reklama

Wiadomości z Polski

Kard. Karol Wojtyła w dokumentach UB

Wiele śladów związanych z Karolem Wojtyłą znajduje się w aktach Urzędu Bezpieczeństwa odnalezionych przez Instytut Pamięci Narodowej. Pierwsze wzmianki o obecnym Papieżu pojawiły się w momencie, gdy został księdzem. Mówił o tym Marek Lasota z krakowskiego oddziału IPN podczas spotkania z młodzieżą III Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.
Marek Lasota podkreślił, że Karol Wojtyła stał się obiektem zainteresowania, gdy rozpoczął pracę naukową na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a potem, gdy został biskupem krakowskim. Jego zdaniem, IPN ma szeroką wiedzę na ten temat, chociaż to dopiero etap rozpoznawania zasobów archiwalnych. - Już teraz wiemy, że na samym początku władza komunistyczna nie doceniała bp. Wojtyły. Dopiero w latach 60., gdy walczono o krzyż w Nowej Hucie, młody Biskup miał okazję stanąć twarzą w twarz z aparatem represji służb specjalnych PRL - zwrócił uwagę M. Lasota. Podobnie było podczas obchodów milenijnych. Nawet w latach 70., pomimo "odwilży gierkowskiej", polityka wyznaniowa państwa polskiego nie zmieniała się.
M. Lasota dodał, że Służba Bezpieczeństwa nie pozostawiła w spokoju Karola Wojtyły, nawet gdy w 1978 r. został papieżem. - W miarę badania dokumentów posiadanych przez IPN w coraz ciemniejszych barwach ukazuje się PRL. Odkrywane są coraz bardziej zaskakujące wydarzenia, które w tym czasie się rozgrywały - komentował pracownik IPN.
Spotkanie zorganizowało Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w
Tarnowie. Młodzież III Liceum Ogólnokształcącego wykazywała się wiedzą o kard. Karolu Wojtyle. Przygotowała też specjalny program o Ojcu Świętym.

K. D.

Narodowa pielgrzymka niepełnosprawnych do Lourdes

Ponad 500 osób weźmie udział w pierwszej powojennej narodowej pielgrzymce niepełnosprawnych do Lourdes. W planie podróży - oprócz Mszy św., nabożeństw i zwiedzania - znalazły się również kąpiele w wodzie z cudownego źródła bijącego w Grocie Massabielskiej. Niepełnosprawni w Lourdes będą modlić się również w intencji Jana Pawła II.
Uczestnicy pielgrzymki będą przebywali w Lourdes od 17 do 21 sierpnia. W tych dniach wezmą udział we Mszach św., procesji różańcowej i eucharystycznej, nabożeństwie pokutnym i Drodze Krzyżowej. W tym samym czasie będzie się odbywać pielgrzymka Papieża do Polski. - Te dwie daty nie są przypadkowe. Ci, którzy pojadą do Lourdes, będą jednocześnie modlić się w intencji pielgrzymowania Ojca Świętego do naszego kraju - wyjaśnia ks. Wojciech Łazewski, dyrektor Caritas.
Pielgrzymka będzie okazją do spotkania się z organizacjami polonijnymi działającymi we Francji i w Wielkiej Brytanii. Pątnicy odwiedzą także miejsca związane z życiem św. Bernadetty. Zapisy są przyjmowane m.in. w diecezjalnych ośrodkach Caritas. W pielgrzymce może wziąć udział pół tysiąca osób, w tym ok. 250 niepełnosprawnych, drugie tyle opiekunów, kilkunastu duszpasterzy oraz kilkanaście osób z obsługi medycznej.
Caritas prosi o finansowe wsparcie pielgrzymki. Pieniądze przeznaczone na ten cel można wpłacać na konto: Caritas Polska, Skwer Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, PKO BP SA I O/Centrum w Warszawie, nr 90 10201013 122640130, z dopiskiem: "PIELGRZYMKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH".

Apel KIK o zakaz handlu w niedzielę

Reklama

Podczas Walnego Zebrania Klubu Inteligencji Katolickiej w Katowicach delegaci zwrócili się z apelem, by parlamentarzyści jak najszybciej podjęli pracę nad ustawą zakazującą handlu w niedziele i święta, z wyjątkiem sklepów potrzebnych w celu dokonywania niezbędnych zakupów losowych. Członkowie KIK uważają, że handlowanie w supermarketach narusza art. 24 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w którym znajduje się stwierdzenie: "Każdy człowiek ma prawo do wypoczynku...", oraz art. 9
Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, który zawiera słowa: "Wolne od pracy są niedziele i następujące dni świąteczne...".
Autorzy apelu zwracają się również do wszystkich chrześcijan, aby powstrzymali się od zakupów w niedziele i święta ze względu na trzecie przykazanie Boże, jak i drugie przykazanie - miłości, gdyż pracownicy sklepów otwartych w niedziele i święta pozbawieni są prawa do wolnego dnia.

Zaproszenie na Ostrobramski Jubileusz do Skarżyska-Kamiennej

2 lipca 1927 r. w Wilnie, dzięki staraniom abp. Romualda Jałbrzykowskiego, odbyła się koronacja Obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej, której dokonał kard. Aleksander Kakowski, przy udziale kard. Augusta Hlonda, kilkudziesięciu biskupów i wielu pielgrzymów z całej Polski, a także spoza jej granic. W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 75-lecia koronacji Matki Miłosierdzia, Tej, co "w Ostrej świeci Bramie". Pragniemy w szczególny sposób wysławiać Matkę Miłosierdzia, dziękować za wszystkie otrzymane łaski i zawierzać Jej naszą przyszłość. Pragniemy uciekać się do Matki Miłosierdzia, prosząc, abyśmy wszyscy byli jednego serca i jednego ducha.
W sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej rozpoczęły się już jubileuszowe uroczystości. W maju odbył się w sanktuarium skarżyskim Kongres Mariologiczno-Maryjny, z udziałem kustoszów polskich sanktuariów. Było to spojrzenie w przyszłość, osadzone w historii kultu Matki Bożej Miłosierdzia.
Obecnie przygotowywana jest książka pt. Z Maryją w Trzecie Tysiąclecie, która będzie zawierać wspomnienia z wileńskiej koronacji oraz wykłady z Kongresu Mariologiczno-Maryjnego.
W dniach 21-23 czerwca odbędzie się w Skarżysku spotkanie wilnian. Na spotkanie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Miłosierdzia. Centralnym punktem jubileuszowych uroczystości będzie Msza św. koncelebrowana w skarżyskiej Ostrej Bramie w sobotę 22 czerwca br. o godz. 14.30, której przewodniczyć będzie kard. Henryk Gulbinowicz.
Na wspólny udział w Liturgii serdecznie wszystkich zaprasza kustosz - Ks. Jerzy Karbownik

Mali pomocnicy misji

W dniach 31 maja - 1 czerwca odbyło się 4. Ogólnopolskie Misyjne Spotkanie Dzieci, przygotowane przez Sekretariat Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci. Spotkanie pod hasłem: Nieśmy nadzieję całemu światu rozpoczęło się w piątek wieczorem. W sobotę od rana na jasnogórskim Szczycie i na placu trwały zabawy misyjne. Przewodnikiem dzieci w " podróży przez wszystkie kontynenty" był biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Antoni Długosz, nazywany "Biskupem dzieci". Członkowie kół misyjnych ze wszystkich polskich diecezji, a także z Czech, Słowacji, Litwy i Peru - w sumie 25 tys. dzieci - budowały "most braterstwa misyjnego", układały puzzle na wałach Jasnej Góry, uczestniczyły w spotkaniach w grupach w tzw. wioskach kontynentalnych. O godz. 12.30 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył abp Józef Kowalczyk - nuncjusz apostolski w Polsce. Witając zebranych, ks. Jan Piotrowski - dyrektor krajowy PDMD powiedział: "Nieście nadzieję światu i sami bądźcie nadzieją świata". Ewangelię z placu jasnogórskiego wraz z dziećmi odczytał bp Długosz.
"Przyjechałyście na Jasną Górę, aby modlić się w intencji misji - mówił w homilii abp Kowalczyk. - Ojciec Święty wie o tym, że dziś tu jesteście, ogarnia Was swoim sercem, modlitwą i błogosławieństwem" . Na spotkaniu obecni byli: s. Joanna Lendzion - sekretarz PDMD, ks. Antoni Mulka - dyrektor Wydawnictwa PDM Missio Polonia, ks. Jacek Gancarek - dyrektor diecezjalny PDMD w Częstochowie oraz księża dyrektorzy z diecezji polskich.

Spotkania AA

Reklama

1 czerwca modlitwą w Kaplicy Matki Bożej rozpoczęły się 14. Jasnogórskie Spotkania Anonimowych Alkoholików. W spotkaniach, przebiegających pod hasłem: Być wolnym, aby kochać, uczestniczyło ponad 10 tys. osób. Zebranych powitał podprzeor Jasnej Góry - o. Ireneusz Pompa. Na program złożyły się, obok modlitwy, spotkania w grupach, tzw. meetingi, podczas których zebrani dzielili się swoimi doświadczeniami w walce z nałogiem. Poza spotkaniami AA zostały zorganizowane grupy małżonków osób uzależnionych - Al-Anon oraz dzieci uzależnionych - Al-Ateen. Uczestnicy wraz z nowicjatem Sióstr Nazaretanek wzięli także udział w Drodze Krzyżowej, której przewodniczył o. Ryszard Bortkiewicz, oraz w Apelu Jasnogórskim, wysłuchali koncertu zespołu kleryków paulińskich "Vox Eremi" i uczestniczyli we Mszy św. o północy, pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza, który powiedział do zebranych: "Musisz odpowiadać za swe życie i nie buduj go na ludzkich przepisach, bo przegrasz. Zawierz Mi - mówi Jezus. Dlatego też buduj na skale dziesięciu przykazań, a wtedy wygrasz" . Jasnogórskie Spotkania zorganizowali: Częstochowska Grupa AA "Olśnienie", grupa Al-Anon "Nadzieja" oraz o. Ryszard Bortkiewicz.

Podwórkowe Kółka Różańcowe

2 czerwca odbyła się 4. Pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci w 5-lecie ich powstania. "Na początku było nas tylko czworo, później, dzięki Radiu Maryja, Podwórkowe Kółka Różańcowe Dzieci rozrosły się do tak wielkich rozmiarów, że obecnie jest 87 tys. członków w 21 krajach" - powiedziała 14-letnia Madzia Buczek, inicjatorka Kółek. Mszę św. dla dzieci o godz. 11.00 na jasnogórskim Szczycie odprawił biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Edward Janiak. Pielgrzymów powitał przeor Jasnej Góry - o. Marian Lubelski, który powiedział: " Raduje się Matka, kiedy widzi taką rzeszę kochających dzieci. Bądźcie nadal wielkimi apostołami Matki Najświętszej!". W homilii Ksiądz Biskup przypomniał dzieciom, że odmawiając codziennie Różaniec, wypełniają życzenie Matki Bożej i są Jej pomocnikami. Madzia Buczek rozdała 14 nowym członkom legitymacje PKRD, a na zakończenie dzieci zawierzyły się Maryi i wypuściły gołębie pocztowe z telegramem do Ojca Świętego. Modlitwie towarzyszył muzyczny zespół dziecięcy "Serduszka" ze Szczecina. Podczas spotkania rozdano ponad 12 tys. książeczek pt. Kto ty jesteś? Kim ty będziesz? W pielgrzymce wzięli udział: dyrektor Radia Maryja - o. Tadeusz Rydzyk, wiceprowincjał Redemptorystów - o. Sylwester Cabała, ojcowie z Radia Maryja i księża duszpasterze. Organizacją pielgrzymki zajmował się o. Dariusz Pabiś.

O. Robert Mirosław Łukaszuk

Rzecznik Prasowy Jasnej Góry

Pielgrzymka Klubów Inteligencji Katolickiej

22. Pielgrzymka KIK-ów zgromadziła 1 czerwca ok. 800 osób z 34 klubów. Organizatorem spotkania był KIK w Częstochowie ze swoim prezesem - dr. Adamem Banaszkiewiczem. Pielgrzymka rozpoczęła się o godz. 9.30 Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej, odprawioną przez metropolitę częstochowskiego - abp. Stanisława Nowaka. Uczestnicy wysłuchali wykładu redaktora naczelnego Niedzieli - ks. inf. Ireneusza Skubisia pt. W poszukiwaniu nadziei, a Maria Przybylska - aktorka Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie zaprezentowała program artystyczny pt. Są takie prawdy, oparty na twórczości C. K. Norwida. Przedstawiciele rzeszowskiego KIK-u przewodniczyli Drodze Krzyżowej.

W SKRÓCIE

27 maja abp Stanisław Nowak odprawił Mszę św. w 12. rocznicę odrodzenia samorządów. Przybyli przedstawiciele Ligi Miejskiej wraz z przewodniczącym Stowarzyszenia Samorządów Tadeuszem Wroną.

27 maja pieszo przybyło 29 nowicjuszy paulińskich z Leśniowa wraz z magistrem nowicjatu - o. Robertem Kurowidzkim i o. Ryszardem Decem.

29 maja o. Piotr Andrukiewicz, redemptorysta, odprawił Mszę św. dla 70 pracowników redakcji Naszego Dziennika. W czasie Mszy św. jako dar ołtarza złożono biały ornat i kielich mszalny. W pielgrzymce wzięła udział Ewa Sołowiej - redaktor naczelny pisma.

30 maja modlił się na Jasnej Górze generał Zgromadzenia Braci Szkolnych - br. Alvaro Rodrigez Echeverria z Rzymu.

31 maja pielgrzymował na Jasną Górę bp Bonifacy Antoni Reimann - polski franciszkanin, od 19 lat pracujący w Boliwii.

W SKRÓCIE

27 maja abp Stanisław Nowak odprawił Mszę św. w 12. rocznicę odrodzenia samorządów. Przybyli przedstawiciele Ligi Miejskiej wraz z przewodniczącym Stowarzyszenia Samorządów Tadeuszem Wroną.

27 maja pieszo przybyło 29 nowicjuszy paulińskich z Leśniowa wraz z magistrem nowicjatu - o. Robertem Kurowidzkim i o. Ryszardem Decem.

29 maja o. Piotr Andrukiewicz, redemptorysta, odprawił Mszę św. dla 70 pracowników redakcji Naszego Dziennika. W czasie Mszy św. jako dar ołtarza złożono biały ornat i kielich mszalny. W pielgrzymce wzięła udział Ewa Sołowiej - redaktor naczelny pisma.

30 maja modlił się na Jasnej Górze generał Zgromadzenia Braci Szkolnych - br. Alvaro Rodrigez Echeverria z Rzymu.

31 maja pielgrzymował na Jasną Górę bp Bonifacy Antoni Reimann - polski franciszkanin, od 19 lat pracujący w Boliwii.

TYDZIEŃ W POLSCE

Sierpniową wizytę Jana Pawła II krakowskie uczelnie i ich samorządy studenckie postanowiły uczcić w specjalny sposób. Ojciec Święty otrzyma od nich indeks uprawniający do zajęć na wszystkich krakowskich uczelniach. Oprawiony w skórę dokument będzie zawierał podpisy rektorów 11 krakowskich uczelni oraz przedstawicieli ich samorządów studenckich.

W Warszawie odbyło się ostatnie ogólnopolskie spotkanie opiekunów grup przed wyjazdem do Kanady. Do Toronto wybiera się ok. 120 grup młodzieży ze wszystkich diecezji w Polsce. Na

XVII Światowe Dni Młodzieży do Toronto pojedzie z Polski 3,6 tys. młodych.

Grupa modlitewna im. bł. Ojca Pio, działająca przy parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, otrzymała relikwie swojego patrona - na tę uroczystość przybyli jego czciciele z całej Polski.

O. Andrzej Jakimiak został nowym przełożonym polskiej prowincji Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa, zwanego popularnie pasjonistami. Kapituła wybrała też radę prowincjalną.

Od września br. do szkół trafią nowe podręczniki do nauki religii. Prezentowane w nich metody nauczania omawiano na krakowskim spotkaniu dyrektorów wydziałów katechetycznych z kraju z przewodniczącym komisji Episkopatu Polski ds. wychowania katolickiego - bp Kazimierzem Nyczem i autorami podręczników.

Organizatorzy Przystanku Jezus, ewangelizacyjnej inicjatywy diecezji gorzowskiej towarzyszącej Przystankowi Woodstock, porozumieli się z Jerzym Owsiakiem, twórcą festiwalu. W tym roku w Żarach na terenie Przystanku Woodstock stanie namiot Przystanku Jezus, w którym będzie można się pomodlić, porozmawiać i wyspowiadać.

Komisja Europejska w opublikowanym ostatnio raporcie nt. traktowania inwestorów zagranicznych w Polsce napisała m.in., że po przejęciu władzy przez rząd Leszka Millera naszemu krajowi grozi "odwrócenie tendencji prywatyzacyjnych".

Minister zdrowia podpisał aneks do listy leków refundowanych, który koryguje zawarte w niej błędy. Tymczasem, według najnowszej analizy wykonanej przez Śląską Kasę Chorych, obecnie za leki płacimy nie o 8, ale o 14 proc. więcej niż przed zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Z okazji Dnia Dziecka w Sejmie gościła reprezentacja najmłodszych Polaków. Zaapelowali oni m.in. do dorosłych, by przed referendum europejskim rozważyć, na jakich warunkach mamy przystąpić do UE.

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 0,5 pkt. Analitycy przewidują dalszy spadek stóp w br. - jeszcze o ok. 1 pkt.

Liga Polskich Rodzin przedstawiła projekt uchwały wzywający Leszka Balcerowicza do ustąpienia ze stanowiska prezesa NBP, gdyż - jej zdaniem - jest współodpowiedzialny za "dramatyczną sytuację gospodarczą kraju". Liga chce także odwołania marszałka Sejmu Marka Borowskiego, który - według niej - blokuje projekty uchwał. Jednocześnie Liga złożyła w Sejmie projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania umów prywatyzacyjnych i sprzedaży majątku państwowego po 1989 r.

Rada nadzorcza TVP zdecydowała, że Robert Kwiatkowski będzie prezesem telewizji publicznej przez następne 4 lata.

Apel do KRRiTV i do marszałka Sejmu o zmniejszenie narastającej fali przemocy w mediach wystosowali uczestnicy zorganizowanej w Nowym Sączu konferencji dla pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników poradni, świetlic i instytucji pozarządowych oraz dla rodziców. Celem spotkania - pod hasłem: Od was, dorosłych, dużo zależy - było ukazanie m.in. wpływu mediów na psychikę młodych ludzi i ich rodzin.

Łódzki sąd rejonowy postanowił tymczasowo aresztować Grzegorza Piotrowskiego, zabójcę

ks. Jerzego Popiełuszki, gdyż bez usprawiedliwienia nie stawił się w sądzie, gdzie toczy się sprawa o znieważenie przez niego sędziów.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Święty celnik

2021-09-13 18:26

Niedziela Ogólnopolska 38/2021, str. VIII

[ TEMATY ]

Św. Mateusz

Grażyna Kołek

Św. Mateusz, apostoł i ewangelista zm. ok.60 r.

Św. Mateusz, apostoł i ewangelista zm. ok.60 r.

To święty, do którego bardzo często odwołuje się papież Franciszek, wskazując na drogę własnego powołania. Ewangeliści Marek i Łukasz nazywają Mateusza najpierw „Lewi, syn Alfeusza” (Mk 2, 14; Łk 5, 27), dopiero później w innych miejscach wymieniane jest imię Mateusz.

Na pewno Mateusz był Galilejczykiem. Jego pracą było pobieranie ceł i podatków w Kafarnaum nad Jeziorem Tyberiadzkim – w mieście położonym przy ważnym szlaku handlowym łączącym Galileę z Damaszkiem. To właśnie w Kafarnaum Chrystus zastał go w komorze celnej i powołał na swojego apostoła. Do tego wydarzenia nawiązał papież Franciszek, kiedy wyjaśniał swoje motto: Miserando atque eligendo. Jest ono zaczerpnięte z homilii św. Bedy Czcigodnego, który komentując ewangeliczne opowiadanie o powołaniu św. Mateusza, napisał: „Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Jezus ujrzał celnika, a ponieważ spojrzał na niego z miłością i go wybrał, powiedział do niego: Pójdź za Mną). Otóż w święto św. Mateusza młody Jorge Mario Bergoglio – miał wtedy 17 lat – doświadczył w szczególny sposób miłującej obecności Boga w swoim życiu.

CZYTAJ DALEJ

Franciszek o Mszy trydenckiej: powrót do prawdziwych intencji Benedykta XVI i Jana Pawła II

2021-09-21 14:09

[ TEMATY ]

papież Franciszek

Msza trydencka

ks. Mirosław Benedyk

Msza św. trydencka

Msza św. trydencka

Mam nadzieję, że dzięki decyzji o wstrzymaniu automatyzmu [wydawania pozwoleń na odprawianie Mszy według] starego rytu możemy wrócić do prawdziwych intencji Benedykta XVI i Jana Pawła II – powiedział papież Franciszek podczas spotkania ze słowackimi jezuitami 12 września w Bratysławie. Zapis tej rozmowy ukazał się we włoskim czasopiśmie „La Civiltà Cattolica”.

Ojciec Święty przypomniał, że jego decyzja „była owocem konsultacji ze wszystkimi biskupami świata”, jaka odbyła się w zeszłym roku. – Od tej pory ten, kto chce odprawiać według vetus ordo powinien poprosić Rzym o zgodę, tak jak się to dzieje w przypadku birytualizmu. Ale są młodzi [księża], którzy miesiąc po święceniach idą do biskupa, by o to prosić – podkreślił papież.

CZYTAJ DALEJ

Pielgrzymka seniorów i wolontariuszy

2021-09-21 16:11

[ TEMATY ]

seniorzy

Parafialne Zespoły Caritas

Fb/CaritasDiecezjiZielonogorskoGorzowskiej

Członkowie Klubu Seniora „Babie lato” i wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas z parafii Chrystusa Króla w Tuplicach wybrali się na pielgrzymkę na Podlasie – informuje Caritas diecezjalna.

Wyjazd odbył się w dniach 13-17 września. Na pielgrzymim szlaku znalazły się takie miejsca jak: Białystok , Tykocin, Supraśl, Narew, Soce, Bohoniki , Puszcza Białowieska czy Sokółka. Opiekę duchową nad uczestnikami wyjazdu sprawował ks. Leszek Białuga. Szczegółową relację z poszczególnych dni znaleźć można na parafialnym Facebooku. Zapraszamy do galerii zdjęć.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję