Reklama

Z Watykanu


Niedziela Ogólnopolska 13/2005

W papieskim oknie w porze audiencji generalnej

Kilkuset pielgrzymów, którzy w porze tradycyjnej audiencji generalnej przybyli 16 marca na Plac św. Piotra, nie zawiodło się: około godz. 11.20 Jan Paweł II ukazał się na moment w oknie swego apartamentu i udzielił im błogosławieństwa.
Papież stał w oknie około minuty. Ostatni raz wierni widzieli go w tym miejscu podczas modlitwy Anioł Pański w niedzielę 20 lutego, czyli na cztery dni przed ponownym pójściem do szpitala. Tam właśnie przed tygodniem odbyła się podobna, nietypowa audiencja środowa, gdy Ojciec Święty przez szybę pozdrowił zgromadzonych na Placu św. Piotra pielgrzymów.

Papieskie przesłanie do uczestników kursu dla spowiedników

Nauczanie Soboru Trydenckiego o niemożności przyjmowania Komunii św., gdy się jest w stanie grzechu śmiertelnego, jest nadal aktualne. Przypomniał o tym Jan Paweł II w przesłaniu do uczestników kursu dla spowiedników.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że „w tradycji Kościoła sakramentalne pojednanie zawsze pozostawało w ścisłej zależności z ofiarą Eucharystii, będącą pamiątką naszego odkupienia”.
Papież zaznaczył następnie, że w roku bieżącym, w sposób szczególny poświęconym tajemnicy eucharystycznej, wydaje się pożyteczniejsze niż kiedykolwiek przedtem „zwrócić Waszą uwagę na życiową relację istniejącą między obu tymi sakramentami”. W obrzędach Mszy św. wiele elementów podkreśla potrzebę oczyszczenia i nawrócenia: od początkowego aktu skruchy po prośby o uzyskanie przebaczenia, od znaku pokoju po modlitwy, które kapłani i wierni odmawiają przed Komunią.
„Tylko ten, kto ma szczerą świadomość, że nie popełnił żadnego grzechu śmiertelnego, może przyjąć Ciało Chrystusa. Mówi to wyraźnie Sobór Trydencki, kiedy stwierdza, że «nikt, kto ma świadomość grzechu śmiertelnego, jakkolwiek żałowałby z tego powodu, nie może przyjąć świętej Eucharystii bez odbycia przedtem sakramentalnej spowiedzi» (...). Tak Kościół naucza również dzisiaj” - podkreślił Jan Paweł II.
Wezwał kapłanów, aby także oni przystępowali do sprawowania Mszy św. „z czystym sercem i szczerą miłością” i aby „zachęcali wiernych do przyjmowania Ciała i Krwi Chrystusa, aby być oczyszczonym z grzechów lekkich i niedoskonałości, tak aby celebracje eucharystyczne były miłe Bogu (...). Bądźcie dla wszystkich wytrwałymi, zawsze gotowymi i kompetentnymi szafarzami sakramentu pojednania, prawdziwym obrazem Chrystusa, Świętego i Miłosiernego” - napisał Papież, powierzając uczestników kursu Maryi, Matce Miłosierdzia.
Kurs dla księży, zwłaszcza młodych, nt. ważności i znaczenia sakramentu pojednania oraz trudności, na jakie mogą oni napotkać przy sprawowaniu go, odbywał się w dniach 14-19 marca. „Kurs o sumieniu” organizuje w Watykanie od lat Trybunał Penitencjarii Apostolskiej i kieruje nim przewodniczący tego urzędu - amerykański kardynał kurialny James Francis Stafford.

Nominacje na Synod Biskupów

12 marca Jan Paweł II mianował trzech przewodniczących delegatów oraz relatora generalnego i sekretarza specjalnego najbliższego - XI Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, które odbędzie się w dniach 2-29 października br. w Watykanie. Tematem obrad będzie Eucharystia: źródło i szczyt życia i misji Kościoła.
Przewodniczącymi delegatami (przewodniczącym jest z urzędu Ojciec Święty) są: prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - kard. Francis Arinze, arcybiskup Guadalajary w Meksyku - kard. Juan Sandoval Íńiguez i arcybiskup Ranchi w Indiach - kard. Telesphore Placidus Toppo. Relatorem generalnym został mianowany patriarcha Wenecji - kard. Angelo Scola, a sekretarzem specjalnym - arcybiskup Dijon we Francji Roland Minnerath.
Przed każdym zgromadzeniem Synodu Biskupów - zwyczajnym, nadzwyczajnym, specjalnym bądź jeszcze innym - papież mianuje kierownictwo oraz część delegatów, ekspertów i audytorów; pozostali uczestnicy danego zgromadzenia pochodzą z wyborów dokonywanych przez krajowe konferencje biskupie.

Reklama

Biskupi Tanzanii z wizytą „ad limina”

Sprawy rodziny, duchowieństwa i dobro wspólne społeczeństwa - to trzy główne zagadnienia, na które zwrócił uwagę Jan Paweł II w przesłaniu skierowanym do biskupów Tanzanii. Przebywali oni w Rzymie w ramach wizyty ad limina. 11 marca Papież przyjął w Poliklinice im. A. Gemellego arcybiskupa Dar-es-Salaam - kard. Polycarpa Pengo i przewodniczącego Episkopatu tego afrykańskiego kraju - bp. Severine’a Niwemugiziego z Rulenge i przekazał im wspomniane orędzie.
„Świat może wiele się nauczyć z wielkiej wartości, jaką stanowi rodzina jako podstawa społeczeństwa afrykańskiego” - stwierdził Ojciec Święty. Zaznaczył, że „Kościół winien uznać szczególny priorytet duszpasterstwa rodziny ze względu na wielkie zmiany kulturalne zachodzące w dzisiejszym świecie”. Podkreślił, że należy przeciwstawić się „z całą mocą niesłusznej praktyce łączenia programów opieki gospodarczej ze wspieraniem sterylizacji i antykoncepcji”, gdyż działania takie „są zniewagą godności osoby i rodziny”.
Odnosząc się do problemów duchowieństwa, Ojciec Święty stwierdził, że biskup ma być ojcem, bratem i przyjacielem swych najbliższych współpracowników, jakimi są księża. Biskupi mają pomagać im rozwijać ich dary, „podtrzymywać ich w trudnościach i kształtować tak, aby księża umieli stawiać czoła wymogom życia kapłańskiego w naszych czasach”.
I wreszcie Papież podkreślił znaczenie kroków podejmowanych przez Episkopat Tanzanii na rzecz „przezwyciężenia ubóstwa materialnego, które dotyka tak wielką część Waszego ludu”. Przypomniał, że trzeba nadal rozwijać współpracę państwa i Kościoła w sprawach o wielkim znaczeniu społecznym.
Na zakończenie Ojciec Święty podkreślił konieczność „utrzymywania i umacniania pełnych szacunku stosunków ze wspólnotą muzułmańską” i „zdecydowanego zaangażowania na rzecz dialogu międzyreligijnego”.

„Kod Leonarda da Vinci” - ostrzeżenie

„Nie czytajcie, a tym bardziej nie kupujcie Kodu Leonarda da Vinci Dana Browna!” - z tym apelem na falach Radia Watykańskiego wystąpił 15 marca br. kard. Tarcisio Bertone, organizator sympozjum na temat tego amerykańskiego bestselleru, które odbyło się 16 marca. Inicjatywa związana jest z groźnym, zdaniem kardynała, zjawiskiem, jakim jest popularność powieści Dana Browna wśród młodzieży.
„Myślę, że najgroźniejszym uwarunkowaniem jest opinia, iż nie można być nowoczesnym młodym człowiekiem, jeżeli nie przeczytało się Kodu Leonarda da Vinci. W szkołach krąży stereotyp, że tę książkę należy przeczytać, aby zrozumieć dynamikę historii i wszystkie manipulacje, jakich Kościół miał się dopuścić w ciągu wieków. To bolesne i straszne zarazem” - oświadczył.
Kard. Bertone, który przez lata jako sekretarz Kongregacji Nauki Wiary był bliskim współpracownikiem jej prefekta - kard. Josepha Ratzingera, zwrócił uwagę na najjaskrawsze błędy, jakie znalazły się w książce amerykańskiego pisarza. Nic bardziej fałszywego, jego zdaniem, aniżeli twierdzenie, że w Ewangeliach dyskryminowane są kobiety. „Jak wiemy, dominującą postacią Ewangelii jest Matka Boża, postać kobieca par excellance, matka Jezusa. Z kolei grupa kobiet występujących w Nowym Testamencie jest niemal tak samo reprezentowana, jak Apostołowie” - zauważył kard. Bertone.
Jeszcze poważniejszą mistyfikacją jest „negacja śmierci i zmartwychwstania Jezusa (...). Książka - zdaniem kard. Bertone - pełna jest sfabrykowanych kłamstw”. Jest on przekonany, że „szerzenie tego steku kłamstw odbywa się zgodnie z określoną strategią”. Dystrybucja książki jest wyjątkowa, dotarła bowiem nawet do księgarni katolickich.

Sprzedano już cały nakład najnowszej książki Jana Pawła II

Radio Watykańskie podało, że rozszedł się już cały pierwszy nakład włoskiego przekładu książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość, wynoszący 330 tys. egzemplarzy. Znajduje się ona na pierwszym miejscu wszystkich list bestsellerów. Wydawnictwo „Rizzoli”, które wykupiło wyłączne prawa do tej pozycji, postanowiło dodrukować dalszych 400 tys. egzemplarzy.

Papież otrzyma na urodziny własny szczyt we Włoszech

18 maja br., na 85. urodziny, Jan Paweł II otrzyma szczególny podarunek od Włochów - szczyt wysokości 2424 m n.p.m. w najwyższej części Apeninu Abruzyjskiego. Dotychczas szczyt nie miał oficjalnej nazwy, a miejscowa ludność nazywała go Żandarmem. Nadać szczytowi imiona Papieża postanowili wierni i władze L’Aquili - głównego miasta w masywie Abruzzów - wraz ze Stowarzyszeniem Włoskich Alpinistów.
Wybrano ten właśnie szczyt - jeden z najwyższych w Abruzzach - ponieważ jest on dobrze widoczny w całej okazałości z górskiego kościółka w wiosce San Pietro della Ienca, w którym Ojciec Święty wielokrotnie zatrzymywał się i modlił podczas swych górskich wycieczek do tego regionu Włoch.
Alpiniści z L’Aquili zamierzają wytyczyć też nowy szlak w górach, który nazwą Ścieżką Wojtyły, a który będzie prowadził na Szczyt Jana Pawła II.

Reklama

Włącz się w nowennę!

2019-08-17 19:43

Beata Pieczykura

Pierwszego dnia nowenny przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej 17 sierpnia na Jasną Górę pielgrzymowały częstochowskie parafie Franciszka z Asyżu, Nawrócenia św. Pawła, Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, św. Jana Chrzciciela, Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i św. Kaspra del Bufalo.

Beata Pieczykura/Niedziela
Zobacz zdjęcia: Włącz się w nowennę!

Tego dnia na Jasną Góry przybyło również 350 pątników z parafii Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Żarkach wraz z wikariuszem ks. Michałem Zimnym, w tej grupie wędrowały osoby z Myszkowa, Przybynowa i Żarek Letnisko, następnego dnia na Jasnej Górze pielgrzymi tej grupy uczestniczyli w Mszy św. i Drodze Krzyżowej, a do parafii powrócili 19 sierpnia. Czarnej Madonne pokłoniło się 65 pątników z parafii św. Jana Berchmansa w Gorzkowie – Trzebniowie z proboszczem ks. kan. Bogumiłem Kowalskim.

Przez dziewięć kolejnych wieczorów na Szczycie Jasnogórskim o godz. 18.30 jest odprawiana Msza św. z kazaniami, które w tym roku głosi o. Michał Lukoszek, wikariusz generalny Zakonu Paulinów.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Płock: apel poległych i modlitwa w 99. rocznicę obrony przed bolszewikami

2019-08-18 17:44

eg / Płock (KAI)

Modlitwa za obrońców Płocka, poległych w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz apel poległych, odbyły się 18 sierpnia na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku w 99. rocznicę obrony miasta. Modlitwę za poległych poprowadził ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej i kapelan płockich kombatantów.

wikipedia.org

W 99. rocznicę najbardziej gwałtownych walk o Płock w czasie wojny polsko-bolszewickiej, na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Norbertańskiej w Płocku modlono się za poległych w tej wojnie oraz wszystkich, którzy walczyli o wolność ojczyzny.

Uczestnicy rocznicowego spotkania wysłuchali hymnu narodowego oraz apelu poległych. Salwę honorową wykonali członkowie Płockiej Drużyny Kuszniczej i Bractwa Kurkowego. Ponadto uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze na mogiłach żołnierzy poległych w obronie Płocka w 1920 roku, a także podczas I i II wojny światowej.

Modlitwę za wszystkich poległych żołnierzy i płocczan w obronie ojczyzny i Płocka odmówił ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej pw. św. Zygmunta w Płocku i kapelan płockich kombatantów. Duszpasterz poprowadził modlitwy „Ojcze nasz” i „Wieczny odpoczynek” w intencji poległych w obronie Płocka (były to osoby różnych wyznań). Przypomniał też zgromadzonym modlitwę ks. Piotra Skargi za ojczyznę.

W uroczystości na Cmentarzu Garnizonowym udział wzięli m.in. przedstawiciele organizacji kombatanckich, harcerze, samorządowcy, parlamentarzyści, służby mundurowe, delegacje szkół oraz poczty sztandarowe. Obecni byli także przedstawiciele rodzin obrońców Płocka 1920 roku.

W niedzielę na Wiśle uczczono także Flotyllę Wiślaną, biorącą udział w obronie Płocka w 1920 roku. Miasta bronił wtedy uzbrojony statek „Stefan Batory”, który ostrzeliwał bolszewickie oddziały Gaj Chana. Za bohaterską postawę kilku marynarzy z „Batorego” oraz ich dowódca Stefan Kwiatkowski zostali odznaczeni Orderem Virtuti Militari. Płoccy wodniacy, związani z Bractwem św. Barbary, podczas rocznicowego rejsu zrzucili do wody kwiaty, a po minucie ciszy - oddali salut syrenami.

W ramach kilkudniowych obchodów 99. rocznicy obrony Płocka przed bolszewikami odbył się m.in. IV Bieg Obrońców Płocka 1920 roku, capstrzyk harcerski Hufca ZHP Płock im. Obrońców Płocka 1920 roku oraz spacer z przewodnikami Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej do miejsc symbolicznie związanych z obroną miasta przed bolszewikami.

W sierpniu 1920 roku Płock był punktem strategicznym na froncie wojny polsko-bolszewickiej.

Atak bolszewicki nastąpił 18 sierpnia 1920 r. około godziny 14.00. Załoga wojskowa Płocka wykonywała w tym czasie natarcie na pozycje bolszewickie na przedpolu miasta w rejonie Boryszewa i Trzepowa. Szczególnie silne uderzenie spadło na batalion zapasowy 6 pułku piechoty Legionów kpt. Mieczysława Głogowieckiego i spieszony szwadron Tatarskiego pułku ułanów rtm. Włodzimierza Rychtera, atakujących w kierunku Trzepowa. Oba pododdziały zostały rozbite, co otworzyło oddziałom rosyjskim drogę do miasta. Żołnierze polscy i mieszkańcy na widok galopujących kawalerzystów w popłochu uciekali w kierunku mostu i dalej – za Wisłę.

Panikę opanowało kilku oficerów: dowódca przedmościa mjr Janusz Mościcki, kpt. Albert de Buré, rtm. Romuald Borycki, por. Iskander Achmatowicz oraz sanitariuszka Janina Landsberg - Śmieciuszewska, którzy powstrzymywali uciekających żołnierzy i organizowali punkty oporu. W pierwszej fazie walk dużą rolę odegrał oddział żandarmerii wojskowej por. Edwarda Czuruka, który swoimi żandarmami obsadził kluczowe punkty w mieście. Niemal od początku do walki włączyła się 9 kompania telegraficzna jazdy por. Zbigniewa Brodzińskiego.

Stopniowo zza Wisły docierały posiłki, stabilizując sytuację w mieście. Na korzyść strony polskiej działało również to, że po wtargnięciu do miasta żołnierze bolszewiccy rozbiegli się po domach, rabując i demolując mieszkania, gwałcąc kobiety oraz żądając jedzenia i alkoholu. Ich ofiarą padli mieszkańcy ze wszystkich grup społecznych, narodowościowych i wyznaniowych: bogaci i biedni, Polacy i Żydzi, księża katoliccy i mariawiccy.

W nocy do miasta nadeszły kolejne posiłki, co pozwoliło na podjęcie 19 sierpnia 1920 r. rano działań zaczepnych i stopniowe wypieranie nieprzyjaciela z Płocka. Równocześnie z polskim natarciem dowódca III Korpusu Konnego Gaj Bżyszkian otrzymał rozkaz porzucenia Płocka i natychmiastowego włączenia się do bitwy w rejonie Płońska. W rezultacie około godziny 11.00 dnia 19 sierpnia oddziały polskie wyparły bolszewików z miasta.

Obrona Płocka w dniach 18-19 sierpnia była przypadkiem boju z udziałem niemal wszystkich rodzajów broni i służb. W mieście i na przedpolu walczyła piechota i kawaleria, wspomagana przez artylerię. Na Wiśle pojedynek ogniowy z nieprzyjacielem prowadziła flotylla rzeczna. 19 sierpnia ustępujący z Płocka III Korpus Konny ostrzeliwali polscy lotnicy.

W walkach brały też udział różne służby: żandarmi z plutonu żandarmerii wojskowej, łącznościowcy z 9 kompanii telegraficznej jazdy czy żołnierze intendentury z Wojskowego Urzędu Gospodarczego. Walczących wspierali policjanci oraz członkowie organizacji cywilnych, takich jak Straż Obywatelska, Służba Narodowa Kobiet Polskich i harcerze. W pomoc wojsku i bezpośredni udział w walkach zaangażowali się także zwykli mieszkańcy, nie będący członkami żadnych formacji.

Za ofiarną obronę przed bolszewikami Płock otrzymał od Marszałka Józefa Piłsudskiego odznaczenie - Krzyż Walecznych. Płock jest jednym z dwóch miast, które zostały wyróżnione odznaczeniem po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej. Drugim był Lwów, odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Płock jest także jednym z dwóch miast obdarzonych przez Piłsudskiego tytułem „miasta bohatera”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem