Reklama

Święto Rodzin w Jaroszowcu

2012-10-17 07:13

Agnieszka Lorek
Edycja sosnowiecka 42/2012, str. 1, 8

Agnieszka Lorek
Jubilaci małżeńscy i kapłani podczas maryjnego czuwania w Jaroszowcu

W piątkowy wieczór, 28 września do sanktuarium rodzin w Jaroszowcu przybyła „Niedziela”, na czele z redaktorem naczelnym, ks. inf. Ireneuszem Skubisiem. Zgodnie z tradycją wrześniowe czuwanie kierowane było pod adresem małżonków obchodzących swoje jubileusze małżeństwa, dlatego też i intencje Mszy św. koncelebrowanej dotyczyły jubilatów i ich rodzin

Czuwanie otworzyła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem i z homilią ks. inf. Ireneusza Skubisia. Wraz z nim Mszę św. sprawowali księża-redaktorzy: ks. dr Jacek Molka z Częstochowy oraz ks. Tomasz Zmarzły, który od 1 października pełni funkcję szefa „Niedzieli sosnowieckiej”. Uroczystość w Jaroszowcu stała się doskonałą okazją, aby redaktor naczelny przedstawił swojego nowego współpracownika, któremu powierzył niełatwe zadanie prowadzenia edycji „Niedzieli” na terenie naszej diecezji. Wokół Stołu Pańskiego zgromadziło się 47 kapłanów, którzy i tym razem nie zawiedli i nieraz z odległych zakątków diecezji i z poza jej granic przybyli na kolejne niepowtarzalne w swej atmosferze jaroszowieckie czuwanie, którego korzenie sięgają roku 1994.
Proboszcz parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, kustosz jaroszowieckiego sanktuarium, ks. Jan Wieczorek z właściwą sobie pogodą ducha, skierował serdeczne powitanie do wszystkich przybyłych kapłanów, gości, jubilatów, władz Gminy, pielgrzymów i wiernych tutejszej wspólnoty. Swoją obecność na przedostatnim w roku bieżącym czuwaniu maryjnym zaznaczyli mieszkańcy parafii św. Barbary i św. Wojciecha w Jaworznie, pielgrzymi z Jaworzna-Ciężkowic oraz z Jaworzna-Jeziorek. Nie zabrakło także wiernych z Dąbrowy Górniczej-Ujejsca, Ryczowa, Siewierza oraz Gołaczew, a także osób związanych z jaworznickim Hospicjum, wiernych z diecezji kieleckiej i bielsko-żywieckiej. Na zaproszenie Księdza Proboszcza odpowiedzieli także przedstawiciele władz gminy Klucze na czele z wójtem, p. Kazimierzem Ściążko oraz dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych. I tak rzesza blisko 700 wiernych wypełniła świątynię poświęconą Jezusowej Matce. Niektórzy z nich już od g. 19 ustawiali się do konfesjonałów, by pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty. Punktualnie o g. 20 rozpoczęła się Eucharystia. Po niej - modlitwa różańcowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego, którym przewodniczył ks. kan. Janusz Sroka z Ujejsca, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Nowenna do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych połączona z odczytaniem próśb, które tradycyjnie poprowadził ks. Tomasz Nowak z Jaworzna.Potem błogosławieństwo lurdzkie, a po nim ucałowanie relikwii św. Joanny Beretty Molli i wspólne odśpiewanie pieśni „Abyśmy byli jedno”. Wrześniowe czuwanie zakończyło się przed północą.

Z „niedzielnym” pozdrowieniem

„Tym razem „Niedziela” przyszła do Was już w piątek i to w dużym składzie wraz z redaktorami, którzy od wielu lat są z nią związani. Przywieźliśmy Wam także jako dar od redakcji szczególnego Gościa - bł. Jana Pawła II w figurze „Przewodnika wiary”, bo taki tytuł nadał jej metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz” - rozpoczął swoje słowo redaktor naczelny „Niedzieli”, ks. inf. dr Ireneusz Skubiś. Figura Błogosławionego zajęła godne miejsce w ołtarzu głównym kościoła. Kaznodzieja wiele miejsca poświęcił prasie katolickiej, a zwłaszcza „Niedzieli”, która w tym roku obchodzi jubileusz 86-lecia swojego istnienia na rynku wydawniczym, a którą kieruje od ponad 31 lat. „Bp Teodor Kubina mówił, że pismo to ma być wikariuszem dla proboszcza i sufraganem dla biskupa. To ważny głos Kościoła, pismo katolickie przekazujące posługę wikarego w Polsce i na świecie, uwzględniające nauczanie Papieży, przekazanie Dekalogu, piszące o tym co polskie, wierne bez reszty tradycji, patriotyczne, pismo, któremu na sercu leży moralność, troska o polski dom, polską rodzinę i wspaniałą wielowiekową tradycję” - podkreślał. „Bolejemy nad tym, że to co dobre, słuszne, uczciwe, wartości najwyższe wyrywane są polskiemu narodowi. Są gazety, które piszą po polsku, ale nie są polskie, bo niektóre znane tytuły zostały wykupione przez obcokrajowców i choć posługują się polskim językiem, to niewiele im na Polsce i Polakach zależy. Dziś nasz naród potrzebuje mediów, które będą głosicielami prawdy. Gdyby Polacy mieli dostęp do polskich mediów inaczej postrzegaliby rzeczywistość. A co się dzieje? Obecna władza boi się prawdy, nie chce, by prawda przyszła do ludzi. Dlatego tak wielka obawa i rzucanie kłód pod nogi Telewizji Trwam, aby ta nie była obecna na multipleksie” - podkreślał.

W sercu Jaroszowca

Kaznodzieja przywołał też jako przykład jedną z parafii w archidiecezji łódzkiej - Gomulin, gdzie „Niedziela”, w dużej mierze dzięki charyzmatycznemu Proboszczowi jeszcze kilka miesięcy temu rozchodziła się w nakładzie 384 egzemplarzy. „Ksiądz ten niedawno, nagle zmarł. Aż się bałem co będzie z „Niedzielą” w tej wspólnocie. Po jego śmierci czytelnictwo zmniejszyło się tam do 180 egzemplarzy i postrzegam to jako wielki sukces, bo 180 egzemplarzy w 2-tysięcznej parafii, to wcale nie jest mało” - mówił ks. Skubiś. Dziś, tu w sercu Jaroszowca przeżywamy święto rodzin, dlatego kładę Wam głęboko na sercu budowanie Waszych małżeństw i rodzin przez słowo katolickich mediów, zwłaszcza „Niedzieli”, która uczy myślenia, otwiera oczy na wszystko, co w życiu ważne. Przed nami Rok Wiary - rok powrotu do Boga naszych rodzin, szkół, zakładów pracy. Jakże serdecznie życzę Księdzu Proboszczowi, który w diecezji jest wielkim orędownikiem „Niedzieli”, a także wszystkim licznie zgromadzonym kapłanom, aby Wasze wspólnoty otworzyły się i powróciły do Boga” - zakończył Kaznodzieja, którego wypowiedź przyjęto gromkimi brawami.

Reklama

Świętowanie z „Niedzielą”

Po homilii nastąpiło uroczyste odznaczenie proboszcza, ks. Jana Wieczorka medalem „Mater Verbi”. Jest to nagroda przyznawana przez redaktora naczelnego „Niedzieli” za zasługi w promowaniu pisma, przyjaźń, kontakt z „Niedzielą” oraz szczególną życzliwość i goszczenie na jej łamach. Wszyscy uczestnicy Liturgii obdarowani zostali albumikami wydanymi przez redakcję „Niedzieli”. Nie mogło zabraknąć radosnego „Życzymy, życzymy”, wyśpiewanego Dostojnemu Celebransowi. Potem przyszedł czas, aby w sposób szczególny uczcić małżeńskich jubilatów. Podczas Mszy św. odnowili oni przyrzeczenia małżeńskie, otrzymali też specjalne kapłańskie błogosławieństwo oraz jubileuszową pamiątkę od Księdza Proboszcza. Szczególnie wzruszający moment przeżyli jubilaci, kiedy mężowie z szacunkiem ucałowali swoje żony w rękę. Jeszcze bardziej przeżyli go ci, którzy utracili swoich współmałżonków.

300 % więcej...

Podczas najbliższych spotkań z parafianami proboszcz - ks. Jan Wieczorek nawiązywał do niezapomnianego wieczoru, bogatej uczty duchowej, która głębokim echem odbiła się wśród rodzin Jaroszowca i przybyłych pielgrzymów. Niektórzy natychmiast zareagowali na słowo redaktora naczelnego „Niedzieli” zwracając się z prośbą o wzrost nakładu „Niedzieli” w ich wspólnocie. I tak w parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych czytelnictwo „Niedzieli” od sierpnia br. wzrosło o 300%. „W sierpniu rozprowadzałem zaledwie 10 sztuk tygodnika, we wrześniu, po informacji, że jestem tegorocznym laureatem nagrody „Mater Verbi” podnieśliśmy nakład do 25 egzemplarzy, a po wizycie Księdza Infuata chętnych do czytania „Niedzieli” zrobiło się jeszcze więcej. Obecny stan to 40 egzemplarzy naszej „Niedzieli” każdego tygodnia - wyjaśnia Proboszcz jaroszowieckiej parafii. - Cieszy, że w w diecezji, która ma przecież wspólne korzenie z Częstochową, w diecezji, dla której wydawany jest specjalny, lokalny dodatek w postaci „Niedzieli sosnowieckiej” prezentujący najważniejsze wydarzenia z jej życia, podążający śladem Biskupów z Sosnowca, są kapłani i wierni świadomi pozytywnego wpływu pisma na ich życie - powiedział ks. Skubiś na wieść o pięknej postawie parafian i Księdza Proboszcza z Jaroszowca.

Marta i Maria w nas

2019-07-16 11:47

O. Krzysztof Osuch SJ
Niedziela Ogólnopolska 29/2019, str. 31

Graziako
„Jezus w domu Marty i Marii” – Otto Lessing (XIX wiek)

Wszystko, co Jezus mówi, czyni i kim jest – jest na wagę złota. Maria dobrze o tym wie, dlatego siada u stóp Mistrza i rozkoszuje się smakiem „najlepszej cząstki”. Jest szczęśliwa, a ponadto zasługuje sobie na wiekopomną pochwałę Jezusa. Marta chce usłużyć Gościowi inaczej. Od razu zabiera się za przygotowanie posiłku. Niestety, jej gest czynnej miłości okazuje się wybrakowany. Wzbierają w niej negatywne uczucia i osądy. Dała im upust, wypowiadając swe rozżalenie: „Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła”. Oto, rzec można, „pokrzywdzona” i lepiej wiedząca ujawnia pretensje wobec nie tylko swej siostry, ale i Mistrza.

Jezus, pełen miłości i wdzięczności wobec Marty, nie może jej nie ostrzec: „Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona”. Powiedziane jasno, zdecydowanie i delikatnie. Miliony wierzących będą przez wieki, dziś także, wnikać w znaczenie tych słów Jezusa, Oblubieńca dusz. W każdym z nas są wrażliwość i pragnienia Marii... Ale pełno też w nas Marty. My wszyscy – tak wprawni w uwijaniu się „około rozmaitych posług”, a tak powolni, by usiąść „u nóg Pana” – powinniśmy zrewidować nasze priorytety.

Czy my – poddawani dyktatowi antropocentrycznej cywilizacji i bezkrytycznie zafascynowani jej produktami – mamy jeszcze szczere przekonanie, że Jezus i oblubieńcza wzajemność, do której niezmiennie nas zaprasza, to skarb nieoceniony, jedyny? On naprawdę zasługuje (my też), byśmy codziennie rezerwowali czas na spotkania z Nim. Łagodnie i zdecydowanie przenośmy uwagę z absorbujących zmartwień i niepokojów oraz z ulotnych fascynacji i często zbędnych zaangażowań – na Pana Jezusa. Tylko „u nóg Pana”, kontemplując na modlitwie Osobę Jezusa, poznajemy i smakujemy życie prawdziwe, spełniające. Naprawdę „potrzeba (...) tylko jednego”. Jak w Eucharystii, w której Boskie Osoby obdarowują nas „najlepszą cząstką”.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Europa Christi na Wigrach

2019-07-20 21:21

Ks. Adam Łosiewski / Wigry

20 lipca 2019 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyła się kolejna ogólnopolska Konferencja w ramach Programu „Niepodległa” i Ruchu „Europa Christi” z udziałem przedstawicieli Akcji Katolickiej Diecezji Ełckiej.

Patronat honorowy objęli: bp Jerzy Mazur, biskup ełcki, Jarosław Zieliński - sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja zatytułowana „Wigry – śladami historii” wpisuje się w obchody 20-lecia pobytu w diecezji ełckiej i obchodzonego rok temu 350-lecia ufundowania przez króla Jana II Kazimierza Eremu Wyspy Wigierskiej.

Konferencja odbyła się w Dużej Galerii Domu Królewskiego. Uczestników powitał ks. kan. dr J. Nogowski – proboszcz wigierskiej parafii i prezes Fundacji Wigry PRO. Po nim zabrał głos minister J. Zieliński, który naświetlił aktualny kontekst społeczno-historyczny tego wydarzenia.

Podczas konferencji licznie zgromadzeni słuchacze z Akcji Katolickiej, przedstawiciele parafii oraz wypoczywający w klasztorze duchowni i świeccy wysłuchali sześciu referatów.

Pierwszy wystąpił dr Jarosław Schabieński (IPN) zaprezentował referat „Żołnierze Wyklęci - historia Powstania Sejneńskiego”, w którym na podstawie archiwalnych dokumentów przybliżył fakty dotyczące odzyskania niepodległości przez Suwalszczyznę w 1919 r., a także ukazał bohaterstwo Żołnierzy Wyklętych w walce na tym terenie z nowym okupantem po II wojnie światowej.

Następnym mówcą był ks. inf. dr Ireneusz Skubiś, pomysłodawca i moderator Ruchu Europa Christi. W referacie pt. „Idea Ruchu Europa Christi i Karta Praw Rodziny” nakreślił główne założenia tej inicjatywy, a także zwrócił uwagę na aktualność Karty Praw Rodziny promulgowanej przez Stolicę Apostolską.

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, przeanalizował obowiązujące po Soborze Watykańskim II zasady relacji Kościół - państwo, jakimi są: zasada pluralizmu społecznego; zasada autonomii, niezależności, wolności i współpracy. Zasady te zostały wpisane do Konstytucji RP i Konkordatu Polskiego i były przedmiotem analizy i wystąpienia Ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego (PAN), który jako ekspert Episkopatu Polski uczestniczył w negocjacjach zarówno przy uchwalaniu Konstytucji RP jak i Konkordatu zawartego między Polską a Stolicą Apostolską.

Przedmiotem wystąpienia Ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutko (UPJPII) była „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. Prelegent, analizując nauczanie papieskie dotyczące Europy, wskazał jego aktualność.

Jako ostatni wystąpił dr Henryk Siodmok, który – jako menadżer i ekonomista - wskazał na geopolityczne uwarunkowania Polski i związane z tym nadzieje i zagrożenia.

Część naukową zakończyła bardzo ożywiona i interesująca dyskusja.

Mszy koncelebrowanej przez licznie zgromadzonych kapłanów przewodniczył ks. J. Nogowski, a homilię wygłosił ks. inf. Skubiś, w której podsumował wigierską konferencję „Europa Christi”, a także wskazał aktualne zadania stojące przed Kościołem w Polsce i w Europie.

Po Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Fundacją Wigry PRO zaprosili uczestników konferencji do tawerny w ogrodach klasztornych na dania regionalne oraz – dzięki życzliwości Jednostki Wojskowej z Suwałk – na wojskową grochówkę.

Spotkanie zakończyło się rejsem statkiem TRYTON, którym 20 lat temu pływał św. Jan Paweł II.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Rozumiem