Reklama

Niedziela Wrocławska

Czas łaski

30 listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu, rozpocznie się nowy rok liturgiczny z programem duszpasterskim „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, w naszej archidiecezji także z hasłem „Czas łaski”

2014-11-27 10:33

Niedziela wrocławska 48/2014, str. 6-7

[ TEMATY ]

adwent

Bożena Sztajner

Po ubiegłorocznym doświadczeniu spotkania z Jezusem, Synem Bożym, program tegoroczny zakłada większe otwarcie się na Miłość Miłosierną Boga w postawie aktywnej duchowej przemiany i zawierzenia Chrystusowi – mówi ks. dr Marian Biskup, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Wrocławskiej Kurii. – Chcemy, aby kształtowała nas Miłość, aby Zbawiciel przemieniał nasze życie, myślenie, nasze plany, decyzje i wybory. Słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” pochodzą z pierwszego kazania Jezusa i są Jego pierwszym przesłaniem.

Nowe spotkanie z Ewangelią

Hasło nowego roku duszpasterskiego zachęca i mobilizuje nas do nowego spotkania się z Ewangelią, aby „rzeczywiście uczynić ją dla siebie i drugich Dobrą Nowiną”. Jak podkreśla ks. Marian Biskup, spotkać się z Ewangelią nie żeby ją zmieniać, ale by Ona zmieniała nas. A spotkać się z Ewangelią to spotkać się z Jezusem. – On jest naszą Dobrą Nowiną. To właśnie główne założenie programu duszpasterskiego: obudzić wśród wiernych osobistą relację z Chrystusem.

Jedną z konkretnych form odpowiedzi na program duszpasterski w naszej archidiecezji jest postulat Metropolity wrocławskiego – zgodny z zachętą papieża Franciszka – by z Ewangelią dotrzeć do jak największej liczby wiernych: dzieci, młodzieży i dorosłych. – Mamy Pismo Święte w rodzinach, wspólnotach. Ojciec Święty Franciszek pyta: Masz ją w torebce? Nosisz ją z sobą do pracy? Czytasz w wolnej chwili krótki fragment? Dlatego abp Józef Kupny podjął decyzję, aby w naszej archidiecezji przekazać wiernym kieszonkowe egzemplarze Ewangelii wg św. Mateusza – mówi dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. – Księża już złożyli zapotrzebowanie, pierwszy nakład to 11 tys. egzemplarzy. Kapłani będą ją przekazywać parafianom przy różnych wydarzeniach duszpasterskich i zachęcać do noszenia ze sobą, do czytania na co dzień – dodaje.

Reklama

Pokuta i nawrócenie

Jak podkreśla w wywiadzie dla Tygodnika „Niedziela” ks. Marian Biskup, w nowym roku duszpasterskim wyłania się potrzeba nowej ewangelizacji, by umacniać wiarę tych, którzy wierzą i odzyskać tych, którzy wątpią lub wiarę stracili. Jednym z głównych zadań jest przypomnienie i wyakcentowanie znaczenia sakramentu pokuty i pojednania w życiu ludzi wierzących i tych, którzy są daleko od Boga, by odkryli w nim na nowo źródło Bożego Miłosierdzia. – Wezwanie do nawrócenia dotyczy każdego z nas. Powrót po grzechu dokonuje się w sakramencie pokuty i na ten sakrament chcemy w tym „Czasie łaski” zwrócić szczególną uwagę – tłumaczy ks. Marian Biskup. – Stąd różne pomysły do wykorzystania dla duszpasterzy i wiernych. Konkretną pomocą w pogłębieniu rozumienia sakramentu pokuty mogą być homilie niedzielne w Wielkim Poście oparte na „pięciu warunkach sakramentu pokuty”. Zachęcamy księży do zaopatrywania wiernych w rachunki sumienia, do wykładania w kościołach rachunków sumienia dla różnych grup – godny uwagi jest „Rachunek sumienia dla dorosłych” sługi Bożego ks. Aleksandra Zienkiewicza. W ramach inicjatywy Ojca Świętego „24 godziny dla Pana” możemy podjąć zorganizowanie, szczególnie w większych miastach, nocy konfesjonałów. Tych pomysłów jest dużo i wierzę, że każda parafia podejmie nowy program duszpasterski.

Odkryć na nowo

„Czas łaski” w nowym roku liturgicznym jest dla wszystkich doskonałą okazją do odkrycia na nowo dawnych aktów pokutnych, które nie zastępują spowiedzi, ale rozbudzają i umacniają ducha pokuty. To mogą być pielgrzymki, różne formy postu, jałmużna, ożywienie praktyki I piątków i I sobót miesiąca, czy przypomnienie sobie o charakterze pokutnym każdego piątku. Możemy postarać się, by w Godzinie Miłosierdzia jak najczęściej odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia. – Pokuta i wyciszenie zbliżają nas do Boga, a odrywają od świata, od codziennego zabiegania, od ciągłego „chcieć”, „mieć” – podkreśla dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. – Tak się utarło, że na pokutę patrzymy jako na coś trudnego, ciężkiego. Tymczasem w pokucie otwierają nam się drzwi do Bożego Miłosierdzia. W pokucie mamy miejsce na radość, że jest ktoś, kto mnie podnosi, umacnia, kto mnie przywraca do pełnej godności dziecka Bożego. To nadaje pokucie nowy wymiar – dodaje.

Znakiem pokutnym jest też pokropienie wodą święconą. – W wielu parafach zaniechano pokropienia wiernych na początku Mszy św., a to także akt pokutny, w którym Bóg gładzi nasz grzech powszedni. Warto do tego wrócić – mówi ks. Marian Biskup. – Warto także przypomnieć, że kiedyś także w domach były kropielnice. To piękny akt wiary: wracając do domu i wychodząc z domu czynić znak krzyża wodą święconą, oddając się Panu Bogu w opiekę. To także najprostszy egzorcyzm chroniący nas od zła – nikt się tak nie boi wody święconej jak szatan. Myślę, że trzeba wiernych zachęcić, by do tego wrócili – podkreśla.

Rok Życia Konsekrowanego

Rok 2015 w Kościele to także Rok Życia Konsekrowanego. Papież Franciszek zainauguruje go w pierwszą niedzielę Adwentu. W naszej archidiecezji rozpocznie się on uroczystą Eucharystią sprawowaną 30 listopada w katedrze wrocławskiej, której przewodniczyć będzie bp Andrzej Siemieniewski. – Rok Życia Konsekrowanego jest upamiętnieniem 50. rocznicy ogłoszenia Dekretu Soboru Watykańskiego II „Perfectae caritatis”, poświęconego odnowie życia konsekrowanego w Kościele – mówi ks. Marian Biskup. – Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby konsekrowane na uroczystą Eucharystię rozpoczynającą Rok Życia Konsekrowanego w naszej archidiecezji. Oprócz inauguracji w 2015 r. odbędzie się m. in. Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego, od 10 do 17 maja będzie trwał II Diecezjalny Kongres Powołaniowy, a 20 czerwca osoby konsekrowane udadzą się z Diecezjalną Pielgrzymką do Sanktuarium Maryi Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim. Warto też podkreślić inicjatywę peregrynacji Pisma Świętego po wszystkich domach zakonnych naszej archidiecezji.

* * *

O. prof. Jacek Kiciński CMF
Wikariusz Biskupi ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Jako osoby konsekrowane jesteśmy powołani do tworzenia w Kościele duchowości komunii. Duchowość ta oznacza czynienie z Kościoła domu i szkoły komunii. W praktyce życia codziennego jest to zdolność do odczuwania więzi z braćmi i siostrami w wierze, dzięki głębokiej świadomości jedności mistycznego Ciała. Jest to więc postrzeganie drugiego człowieka jako „kogoś bliskiego”, z którym dzieli się radości i cierpienia. Duchowość komunii, to także zdolność odkrywania w bliźnim tego, co jest pozytywne, co stanowi dla nas dar i zadanie.

Rok Życia Konsekrowanego zachęca więc wszystkie osoby konsekrowane do odnowy pierwotnego dynamizmu poprzez „nowe” rozmiłowanie się w Bogu, prawdziwą przyjaźń i jedność z Bogiem, przeżywając teraźniejszość we wzajemnej komunii, by stać się dla współczesnego świata świadectwem obecności Boga, który jest Miłością. Spoglądając na współczesne zadanie osób konsekrowanych w świecie należy na pierwszym miejscu podkreślić umiłowanie Boga i Jego królestwa. Tylko osoba żyjąca Jego miłością jest w stanie wskazać właściwą drogę dzisiejszemu człowiekowi, tak często zagubionemu i poszukującemu drogi wiodącej do szczęścia osobistego i rodzinnego.

W naszej archidiecezji posługuje 31 zgromadzeń żeńskich obecnych w 71 domach zakonnych, w tym 28 zgromadzeń czynnych i 3 zakony klauzurowe oraz 4 dziewice konsekrowane i 1 konsekrowana wdowa. Na terenie archidiecezji są także obecne Świeckie Instytuty Życia Konsekrowanego. W całości na naszym terenie posługują 832 siostry zakonne. Jeśli chodzi o zgromadzenia męskie jest ich 18 w 43 wspólnotach zakonnych w liczbie 348 osób.

Oceń: 0 0

Reklama

Wybrane dla Ciebie

Wolińskie „Pierniki dla Afryki”

2019-12-31 11:21

Niedziela szczecińsko-kamieńska 1/2020, str. 3

[ TEMATY ]

adwent

akcja

Wolin

Ks. Marcin Miczkuła

W kolegiacie św. Mikołaja w Wolinie

Czas Adwentu szeroko otworzył serca uczniów, ich rodziców i nauczycieli Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie.

Klasa 4b wraz ze swoim wychowawcą Ireną Wolińską, rodzicami, innymi nauczycielami oraz pracownikami szkoły zrealizowali akcję „Pierniki dla Afryki”. Przygotowali pierniki, z których dochód przeznaczony został na wsparcie edukacji dzieci w Kenii. Owoc swojej pracy oferowali w szkole rodzicom i nauczycielom. Mieli także okazję promować swój projekt w kolegiacie pw. św. Mikołaja w Wolinie. Radość uczniów, rodziców i nauczycieli biorących udział w projekcie, wynikająca z pomocy drugiemu człowiekowi, udzielała się wszystkim, którzy przy nich przystawali.

Dzięki hojności odwiedzających i pracy wspierają swoich kolegów i koleżanki w dalekiej Kenii z perspektywy geograficznej, ale jakże bliskiej ze względu na bliskość serc.

CZYTAJ DALEJ

Watykan: papież ustanowił Niedzielę Słowa Bożego

2020-01-21 12:05

[ TEMATY ]

Franciszek

Adobe.Stock

Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego.

Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”. Jak zaznaczył Franciszek, ma się ona przyczynić „aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego”. Dokument został podpisany w 1600 rocznicę śmierci św. Hieronima – wielkiego miłośnika i tłumacza Pisma Świętego, a jednocześnie dzień wspomnienia liturgicznego tego doktora Kościoła. W tym roku, po raz pierwszy, Niedziela Słowa Bożego przypada 26 stycznia.

Papież podkreśla, że dla zrozumienia Pisma Świętego konieczne jest odczytywanie go w perspektywie wydarzenia Chrystusa, a jednocześnie wydarzenia z Misji Jezusa i Jego Kościoła należy odczytywać w świetle Pisma Świętego. Przypomina, iż na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia poprosił, aby jedna niedziela w ciągu roku została w całości poświęcona słowu Bożemu. Zaznacza, że ustanawiając Niedzielę Słowa Bożego spełnia prośby Ludu Bożego, a także postulaty zawarte w nauczaniu II Soboru Watykańskiego oraz adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Verbum Domini.

Przeczytaj także: List Apostolski papieża Franciszka Aperuit Illis ustanawiający Niedzielę Słowa Bożego

„Ustanawiam zatem III Niedzielę Zwykłą w ciągu roku jako poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego. Ta Niedziela Słowa Bożego staje się odpowiednim momentem tego okresu roku, w którym jesteśmy wezwani do wzmocnienia więzi z wyznawcami judaizmu oraz do modlitwy o jedność chrześcijan. Nie jest to przypadek: celebrowanie Niedzieli Słowa Bożego wyraża charakter ekumeniczny, ponieważ Pismo Święte wskazuje tym, którzy się w nie wsłuchują, drogę do przebycia, aby dojść do trwalej i autentycznej jedności” – czytamy w dokumencie Ojca Świętego.

Franciszek zachęca, by tego dnia dokonywać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie słowa oraz przystosować homilie tak, aby podkreślić cześć, jaką się oddaje Słowu Pana. Proponuje biskupom, aby w tę Niedzielę udzielać urzędu lektoratu lub też powierzać podobną mu posługę, aby przywołać ważność głoszenia Słowa Bożego w liturgii. Również „proboszczowie będą mogli znaleźć odpowiednią formę ku temu, by wręczyć Biblię lub jedną z jej ksiąg całemu zgromadzeniu, aby ukazać ważność codziennej lektury oraz modlitwy Pismem Świętym, ze szczególnym odniesieniem do jej formy zwanej lectio divina” – dodaje papież.

Ojciec Święty wskazuje, że Biblia nie może być dziedzictwem tylko nielicznych, ani nie może stać się zbiorem ksiąg dla kilku osób uprzywilejowanych. Należy ona przede wszystkim do ludu zebranego, aby jej słuchał i odnalazł się w jej Słowie, jednoczącym wiernych i sprawiającym, że stają się jednym ludem.

Franciszek podkreśla odpowiedzialność biskupów za wyjaśnianie i pomoc wszystkim w zrozumieniu Pisma Świętego. Następnie wskazuje na znaczenie homilii i apeluje do kapłanów, by poświęcili odpowiednio dużo czasu na jej przygotowanie. „Od nas, kaznodziejów, oczekuje się raczej, że będziemy się starać nie rozciągać ponad miarę przemądrzałych homilii lub poruszać nieodpowiednich argumentów” pisze. Podkreśla, że konieczne jest, aby także katecheci odnawiali się poprzez bliskość i studiowanie Pisma Świętego.

Papież podkreśla, że Chrystus jest pierwszym egzegetą Pisma Świętego i wskazuje na ścisłe powiązanie Biblii z wiarą, Eucharystią i sakramentami. „Dzień poświęcony Biblii nie powinien być «raz w roku», ale w każdym dniu roku, ponieważ musimy pilnie stać się bliscy Pismu Świętemu oraz Zmartwychwstałemu, który nigdy nie przestaje dzielić się Słowem i Chlebem we wspólnocie wierzących” – stwierdza Ojciec Święty.

Franciszek zaznacza też rolę Ducha Świętego. „Bez Jego działania ryzyko zamknięcia się w obrębie samego tekstu pisanego byłoby zawsze wysokie, ułatwiając w ten sposób jego interpretację fundamentalistyczną, od której musimy się trzymać z dala, aby nie zdradzić natchnionego, dynamicznego i duchowego charakteru, jaki posiada Święty Tekst” - pisze. Zachęca też, by „nie przyzwyczajać się do Słowa Bożego, ale karmić się Nim, by coraz głębiej odkrywać i przeżywać naszą relację z Bogiem i braćmi”. Papież podkreśla też rolę Pisma Świętego jako inspiracji uczynków miłosierdzia. Wskazuje na Matkę Bożą jako wzór odczytywania i życia Słowem Bożym.

Na zakończenie Ojciec Święty zachęca: „ Niech Niedziela poświęcona Słowu sprawi, aby w Ludzie Bożym wzrosła religijna i bliska znajomość Pisma Świętego, jak święty autor nauczał już w dawnych czasach: «Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić» (Pwt 30, 14)”.

CZYTAJ DALEJ

Na ekumeniczną nutę

2020-01-26 21:15

[ TEMATY ]

Jasna Góra

ekumenizm

koncert

Marian Florek/Niedziela

„Pastores i Przyjaciele”

Podsumowując częstochowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ks. Jarosław Grabowski powiedział, że czas budowania chrześcijańskiej jedności nie może być ograniczony tylko do siedmiu dni, on powinien trwać i trwa przez wszystkie kolejne dni kalendarzowego roku.

Postulat codziennego praktykowania ekumenizmu szczególniej wybrzmiał na jasnogórskim koncercie w dniu 26 stycznia br. wraz z papieskim apelem aby muzyka Ewangelii (obecna przecież w kolędach) przysposabiała nas wszystkich do bycia uczniami - misjonarzami pośród świata, w którym żyjemy. (przemówienie papieża Franciszka podczas spotkania ekumenicznego w katedrze ewangelicko-augsburskiej w Rydze w 2017 r.).

Marian Florek/Niedziela

Ks. Adam Glajcar z ks. Jarosławem Grabowskim

Ekumeniczne kolędowanie na Jasnej Górze zwieńczyło częstochowski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Bohaterem wieczoru był zespół muzyczny „Pastores i Przyjaciele”, który przygotował, dla licznie zgromadzonych w Auli Jana Pawła II, zestaw popularnych kolęd. Teksty utworów wyświetlane na dużym ekranie i zachęta artystów sprawiły, że cała sala wzięła udział w gremialnym kolędowaniu w rzeczywiście ekumenicznym duchu. A kiedy zespół pozwolił sobie na amerykański świąteczny przebój w stylu country wszyscy powstali i w tanecznym rytmie towarzyszyli wykonawcom a następnie nagrodzili ich gromkimi brawami.

Zobacz zdjęcia: Na ekumeniczną nutę

Wszystkich zgromadzonych powitał podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski, który mówił o swoich ekumenicznych doświadczeniach. Potem obowiązki gospodarza przejął ks. Adam Glajcar, proboszcz częstochowskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, przedstawiając pozostałych uczestników wydarzenia - ks. Jarosława Grabowskiego, redaktora naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i odpowiedzialnego za działania ekumeniczne na terenie archidiecezji częstochowskiej, ks. mitrata Mirosława Drabiuka, proboszcza prawosławnej parafii pw. Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie oraz Ryszarda Majera, senatora RP. Szczególnie ciepło zostały powitane siostry z Zakonu Najświętszego Zbawiciela św. Brygidy, popularne „Siostry Brygidki”, których charyzmatem jest służba dziełu przywrócenia jedności wszystkich wierzących w Chrystusa. Chodzi tu o wprowadzenie w życie zasad ekumenizmu wypracowanych na Soborze Watykańskim II.

Obszerniejsze sprawozdanie z wydarzenia będzie dostępne w formie filmowej na stronach internetowych „Niedzieli” i w wydaniu papierowym naszego tygodnika.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję